Browse Source

Added tasksel Catalan translation.

keep-around/43e990ab3f4cc50982f8dbc32e3465ca7c827876
Jordi Mallach 22 years ago
parent
commit
83fc885c92
  1. 1
      debian/changelog
  2. 226
      po/ca.po

1
debian/changelog

@ -2,6 +2,7 @@ tasksel (1.13) unstable; urgency=low
* python-dev addition. Closes: #72972
* Marcin Owsiany: updated pl.po
* Jordi Mallach: added Catalan translation.
-- Randolph Chung <tausq@debian.org> Thu, 22 Nov 2001 04:36:14 -0800

226
po/ca.po

@ -0,0 +1,226 @@
# Catalan messages for Debian's tasksel.
# Copyright (C) 2001 Software in the Public Interest, Inc.
# Jordi Mallach <jordi@debian.org>, 2001.
# $Id: ca.po,v 1.1 2001/11/24 14:51:24 jordi Rel $
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tasksel 1.13\n"
"POT-Creation-Date: 2001-11-23 00:58+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2001-11-24 15:48+0100\n"
"Last-Translator: Jordi Mallach <jordi@debian.org>\n"
"Language-Team: Debian's Catalan l10n team <debian-l10n-catalan@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: ../data.c:277 ../data.c:291
msgid "Cannot allocate memory for enumeration buffer"
msgstr "No es pot reservar memoria per al buffer d'enumeració"
#: ../macros.h:42
#, c-format
msgid ""
"Fatal error encountered at %s:%d\r\n"
"\t"
msgstr ""
"Error fatal trobat en %s:%d\r\n"
"\t"
#: ../macros.h:51
#, c-format
msgid ""
"I/O error at %s:%d\r\n"
"\t"
msgstr ""
"Error de E/S en %s:%d\r\n"
"\t"
#: ../slangui.c:18 ../slangui.c:19
msgid "(no description)"
msgstr "(cap descripció)"
#: ../slangui.c:75
msgid "End-user"
msgstr "Usuari final"
#: ../slangui.c:76
msgid "Servers"
msgstr "Servidors"
#: ../slangui.c:77
msgid "Development"
msgstr "Desenvolupament"
#: ../slangui.c:78
msgid "Localization"
msgstr "Localització"
#: ../slangui.c:79
msgid "Hardware Support"
msgstr "Suport de maquinari"
#: ../slangui.c:80
msgid "Miscellaneous"
msgstr "Miscelània"
#: ../slangui.c:213
msgid "Unable to initialize the terminal"
msgstr "No s'ha pogut inicialitzar la terminal"
#: ../slangui.c:215
msgid "Unable to initialize screen output"
msgstr "No s'ha pogut inicialitzar la sortida per pantalla"
#: ../slangui.c:216
msgid "Unable to initialize keyboard interface"
msgstr "No s'ha pogut inicialitzar la interfície del teclat"
#: ../slangui.c:233
#, c-format
msgid "Debian Task Installer v%s - (c) 1999-2001 SPI and others"
msgstr "Instal·lador de tasques de Debian v%s - (c) 1999-2001 SPI i altres"
#: ../slangui.c:387
msgid "^Finish"
msgstr "^Finalitzar"
#: ../slangui.c:395 ../slangui.c:396
msgid "Task ^Info"
msgstr "^Informació sobre la tasca"
#: ../slangui.c:400 ../slangui.c:401
msgid "^Help"
msgstr "^Ajuda"
#: ../slangui.c:435
msgid "Select tasks to install"
msgstr "Seleccioneu les tasques a instal·lar"
#: ../slangui.c:570
msgid "Ok"
msgstr "Acceptar"
#: ../slangui.c:679 ../slangui.c:693 ../slangui.c:804
#, c-format
msgid "Index out of bounds: %d >= %d"
msgstr "Índex fora dels límits: %d >= %d"
#: ../slangui.c:770
msgid "Help"
msgstr "Ajuda"
#. TRANS: don't wrap lines because of different screen sizes!
#: ../slangui.c:771
msgid ""
"Tasks allow you to quickly install a selection of packages that performs a "
"given task.\n"
"\n"
"The main chooser list shows a list of tasks that you can choose to install. "
"The arrow keys moves the cursor. Pressing ENTER or the SPACEBAR toggles the "
"selection of the task at the cursor. You can also press A to select all "
"tasks, or N to deselect all tasks. Pressing Q will exit this program and "
"begin installation of your selected tasks.\n"
"\n"
"Thank you for using Debian.\n"
"\n"
"Press enter to return to the task selection screen"
msgstr ""
"Les tasques vos permeten instal·lar una selecció de paquets que realitzen "
"una tasca determinada,\n"
"\n"
"La llista de selecció principal mostra una llista de tasques que podeu "
"elegir instal·lar. Les tecles de cursor moven la selecció. Polsar INTRO o la "
"BARRA ESPACIADORA canvia la sel·lecció de la tasca en el cursor. També podeu "
"polsar A per a seleccionar totes les tasques, o N per a deseleccionarles "
"totes. Polsar Q sortirà d'aquest programa i començarà la instal·lació de "
"les tasques seleccionades.\n"
"\n"
"Gràcies per fer servir Debian.\n"
"\n"
"Polseu intro per tornar a la finestra de selecció de tasques"
#, c-format
msgid ""
"Description:\n"
"%s\n"
"\n"
"Included packages:\n"
msgstr ""
"Descripció:\n"
"%s\n"
"\n"
"Paquests inclosos:\n"
#: ../slangui.c:820
msgid "(no description available)"
msgstr "(descripció no disponible)"
#: ../tasksel.c:26
msgid "Unknown signal seen"
msgstr "Senyal desconeguda seen"
#: ../tasksel.c:32
msgid "tasksel install <task>\n"
msgstr "tasksel install <tasca>\n"
#: ../tasksel.c:33
msgid "tasksel [options]; where options is any combination of:\n"
msgstr "tasksel [opcions]; on opcions és qualsevol combinació de:\n"
#: ../tasksel.c:34
msgid "-t -- test mode; don't actually run apt-get on exit"
msgstr "-t -- modo testeig; no executar apt-get al sortir"
#: ../tasksel.c:35
msgid ""
"-q -- queue installs; do not install packages with apt-get;\n"
"\t\tjust queue them in dpkg"
msgstr ""
"-q -- encolar instal·lacions; no instal·lar paquets amb apt-get;\n"
"\t\tnomés encolar-los en dpkg"
#: ../tasksel.c:36
msgid "-r -- install all required-priority packages"
msgstr "-r -- instal·lar tots els paquets amb prioritat requerit"
#: ../tasksel.c:37
msgid "-i -- install all important-priority packages"
msgstr "-i -- instal·lar tots els paquets amb prioritat important"
#: ../tasksel.c:38
msgid "-s -- install all standard-priority packages"
msgstr "-s -- instal·lar tots els paquets amb prioritat estandard"
#: ../tasksel.c:39
msgid "-n -- don't show UI; use with -r or -i usually"
msgstr "-n -- no mostrar la IU; fer servir normalment amb -r o -i"
#: ../tasksel.c:40
msgid "-a -- show all tasks, even those with no packages in them"
msgstr "-a -- mostrar totes les tasques, inclús aquelles que no tenen paquets"
#: ../tasksel.c:81 ../tasksel.c:116
msgid "No packages selected\n"
msgstr "No hi ha paquets seleccionats\n"
#: ../tasksel.c:168
msgid ""
"No tasks found on this system.\n"
"Did you update your available file?\n"
msgstr ""
"No s'han trobat tasques en aquest sistema.\n"
"Heu actualitzat el vostre fitxer \"available\"?\n"
#: ../util.c:20
msgid "Cannot allocate memory for strdup"
msgstr "No es pot reservar memòria per a strdup"
#: ../util.c:38
#, c-format
msgid "Cannot allocate %d bytes of memory"
msgstr "No es poden reservar %d byes de memòria"
#: ../util.c:47
#, c-format
msgid "Cannot reallocate %d bytes of memory"
msgstr "No es poden reassignar %d bytes de memòria"
Loading…
Cancel
Save