Browse Source

Updated norwegian nynorsk translation of tasks.

tags/2.69
Håvard Korsvoll 14 years ago
parent
commit
894d4c4c76
1 changed files with 16 additions and 27 deletions
  1. +16
    -27
      tasks/po/nn.po

+ 16
- 27
tasks/po/nn.po View File

@@ -7,13 +7,13 @@
# Håvard Korsvoll <korsvoll@stud.ntnu.no>, 2004.
# Håvard Korsvoll <korsvoll@skulelinux.no>, 2004, 2006.
# Axel Bojer <axelb@skolelinux.no>, 2004.
# Håvard Korsvoll <korsvoll@gmail.com>, 2006.
# Håvard Korsvoll <korsvoll@gmail.com>, 2006, 2007.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: nn\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2007-06-25 16:13-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2006-12-12 18:18+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2007-10-02 10:29+0200\n"
"Last-Translator: Håvard Korsvoll <korsvoll@gmail.com>\n"
"Language-Team: Norwegian nynorsk <i18n-nn@lister.ping.uio.no>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -386,10 +386,8 @@ msgstr "SQL-database"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:30001
msgid ""
"This task selects client and server packages for the PostgreSQL database."
msgstr ""
"Denne pakkegruppa gjev klient- og tenarpakkar for PostgreSQL-databasen."
msgid "This task selects client and server packages for the PostgreSQL database."
msgstr "Denne pakkegruppa gjev klient- og tenarpakkar for PostgreSQL-databasen."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:30001
@@ -425,8 +423,7 @@ msgstr "Namnetenar"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:32001
msgid ""
"Selects the BIND DNS server, and related documentation and utility packages."
msgid "Selects the BIND DNS server, and related documentation and utility packages."
msgstr "Tar med namnetenaren BIND og relatert dokumentasjon og verktøyspakkar."

#. Description
@@ -884,31 +881,27 @@ msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit koreansk skrivebord."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:71001
#, fuzzy
msgid "Kurdish environment"
msgstr "Tyrkisk miljø"
msgstr "Kurdisk miljø"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:71001
#, fuzzy
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Kurdish to help Kurds use "
"Debian."
msgstr ""
"Med denne pakkegruppa installerer du pakkar og dokumentasjon på tyrkisk for "
"å hjelpa tyrkisktalande folk til å bruka Debian."
"Med denne pakkegruppa installerer du pakkar og dokumentasjon på kurdisk for "
"å hjelpa kurdisktalande folk til å bruka Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:72001
#, fuzzy
msgid "Kurdish desktop"
msgstr "Tyrkisk skrivebord"
msgstr "Kurdisk skrivebord"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:72001
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Kurdish."
msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit tyrkisk skrivebord."
msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit kurdisk skrivebord."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:73001
@@ -918,8 +911,7 @@ msgstr "Bærbar"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:73001
msgid "This task installs software useful for a laptop."
msgstr ""
"Denne pakkegruppa inneheld programvare som er nyttig for ei bærbar maskin."
msgstr "Denne pakkegruppa inneheld programvare som er nyttig for ei bærbar maskin."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:74001
@@ -995,15 +987,13 @@ msgstr ""

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:80001
#, fuzzy
msgid "Malayalam desktop"
msgstr "Katalansk skrivebord"
msgstr "Malayalam skrivebord"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:80001
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Malayalam."
msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit katalansk skrivebord"
msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit skrivebord på malayalam."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:81001
@@ -1013,8 +1003,7 @@ msgstr "manuelt pakkeval"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:81001
msgid "Manually select packages to install in aptitude."
msgstr ""
"Bruk aptitude for å velje manuelt kva for pakker som skal installerast."
msgstr "Bruk aptitude for å velje manuelt kva for pakker som skal installerast."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:82001
@@ -1471,8 +1460,7 @@ msgstr "Vev-tenar"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:120001
msgid ""
"This task selects packages useful for a general purpose web server system."
msgid "This task selects packages useful for a general purpose web server system."
msgstr ""
"Denne pakkegruppa vel pakkar som er nyttige for eit generelt system med vev-"
"tenar."
@@ -1524,3 +1512,4 @@ msgstr "Xhosa skrivebord"
#: ../po/debian-tasks.desc:124001
msgid "This task localises the desktop in Xhosa."
msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit skrivebord Xhosa."


Loading…
Cancel
Save