Browse Source

2 down for translation update, 1 to go

keep-around/43e990ab3f4cc50982f8dbc32e3465ca7c827876
Eddy Petrisor 18 years ago
parent
commit
915f5cfdfe
  1. 98
      po/ro.po
  2. 235
      tasks/po/ro.po

98
po/ro.po

@ -1,20 +1,20 @@
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# Romanian translation
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER.
# Eddy Petrisor <eddy_petrisor@yahoo.com>, 2004.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tasksel 1.0\n"
"Project-Id-Version: tasksel_po\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-06-10 09:02+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-03-29 22:46GMT+2\n"
"PO-Revision-Date: 2004-07-10 23:29+0300\n"
"Last-Translator: Eddy Petrisor <eddy_petrisor@yahoo.com>\n"
"Language-Team: Romanian\n"
"Language-Team: Romanian <Romanian>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 0.9.5\n"
"X-Generator: KBabel 1.3.1\n"
#: ../tasksel.pl:188
msgid ""
@ -28,14 +28,23 @@ msgid ""
"\t-n -- don't show UI; use with -r or -i usually\n"
"\t-a -- show all tasks, even those with no packages in them\n"
msgstr ""
"Utilizare:\n"
"tasksel install <sarcină>\n"
"tasksel [opţiuni]; unde opţiuni reprezintă orice combinaţie dintre:\n"
"\t-t -- mod test; nu se face nimic\n"
"\t-r -- instalează toate pachetele cu prioritate \"necesar\"\n"
"\t-i -- instalează toate pachetele cu prioritate \"important\"\n"
"\t-s -- instalează toate pachetele cu prioritate \"standard\"\n"
"\t-n -- nu afişează interfaţa utilizator; folosit de obicei cu -r sau -i\n"
"\t-a -- afişează toate sarcinile, chiar şi cele care nu conţin pachete\n"
#: ../tasksel.pl:250
msgid "ignoring other selected packages in favour of manual package selection"
msgstr ""
msgstr "se ingoră celelalte pachete selectate în favoarea selecţiei manuale de pachete"
#: ../tasksel.pl:254 ../tasksel.pl:266
msgid "aptitude failed"
msgstr ""
msgstr "aptitude a eşuat"
#~ msgid "Cannot allocate memory for enumeration buffer"
#~ msgstr "Nu se poate aloca memorie pentru tamponul (buffer) de enumerare"
@ -44,7 +53,7 @@ msgstr ""
#~ "Fatal error encountered at %s:%d\n"
#~ "\t"
#~ msgstr ""
#~ "Eroare fatală întâlnită la %s:%d\n"
#~ "Eroare fatală întâlnită la %s:%d\n"
#~ "\t"
#~ msgid ""
@ -55,7 +64,7 @@ msgstr ""
#~ "\t"
#~ msgid "(no description)"
#~ msgstr "(fără descriere)"
#~ msgstr "(fără descriere)"
#~ msgid "End-user"
#~ msgstr "Utilizator (final)"
@ -76,34 +85,34 @@ msgstr ""
#~ msgstr "Diverse"
#~ msgid "Unable to initialize the terminal"
#~ msgstr "Nu s-a putut iniţializa terminalul"
#~ msgstr "Nu s-a putut iniţializa terminalul"
#~ msgid "Unable to initialize screen output"
#~ msgstr "Nu s-a putut iniţializa ieşirea-ecran"
#~ msgstr "Nu s-a putut iniţializa ieşirea-ecran"
#~ msgid "Unable to initialize keyboard interface"
#~ msgstr "Nu s-a putut iniţializa interfaţa cu tastatura"
#~ msgstr "Nu s-a putut iniţializa interfaţa cu tastatura"
#~ msgid "Debian Task Installer v%s - (c) 1999-2004 SPI and others"
#~ msgstr "Instalerul de sarcini Debian v%s - (c) 1999-2004 SPI şi alţii"
#~ msgstr "Instalerul de sarcini Debian v%s - (c) 1999-2004 SPI şi alţii"
#~ msgid "^Finish"
#~ msgstr "S^fârşit"
#~ msgstr "S^fârşit"
#~ msgid "Task ^Info"
#~ msgstr "^Informaţii despre sarcină"
#~ msgstr "^Informaţii despre sarcină"
#~ msgid "^Help"
#~ msgstr "A^jutor"
#~ msgid "Select tasks to install"
#~ msgstr "Selectează sarcinile de instalat"
#~ msgstr "Selectează sarcinile de instalat"
#~ msgid "Ok"
#~ msgstr "Ok"
#~ msgid "Index out of bounds: %d >= %d"
#~ msgstr "Index în afara limitelor: %d >= %d"
#~ msgstr "Index în afara limitelor: %d >= %d"
#~ msgid "Help"
#~ msgstr "Ajutor"
@ -122,19 +131,19 @@ msgstr ""
#~ "\n"
#~ "Press enter to return to the task selection screen"
#~ msgstr ""
#~ "Sarcinile vă permit să instalaţi rapid o selecţie de pachete care "
#~ "desfăşoară o anumită sarcină.\n"
#~ "Sarcinile vă permit să instalaţi rapid o selecţie de pachete care "
#~ "desfăşoară o anumită sarcină.\n"
#~ "\n"
#~ "Pagina de alegere principală afişează o listă de sarcini pe care puteţi "
#~ "alege să le instalaţi. Săgeţile mişcă cursorul. Prin apăsarea tastei "
#~ "ENTER sau SPATIU inversează selecţia sarcinii din dreptul cursorului. "
#~ "Puteţi, de asemenea, să apăsaţi pe A pentru a selecta toate sarcinile, "
#~ "sau pe N pentru a de-selecta toate sarcinile. Apăsând Q, veţi părăsi "
#~ "acest program şi se va începe instalarea sarcinilor selectate de dvs.\n"
#~ "Pagina de alegere principală afişează o listă de sarcini pe care puteţi "
#~ "alege să le instalaţi. Săgeţile mişcă cursorul. Prin apăsarea tastei "
#~ "ENTER sau SPATIU inversează selecţia sarcinii din dreptul cursorului. "
#~ "Puteţi, de asemenea, să apăsaţi pe A pentru a selecta toate sarcinile, "
#~ "sau pe N pentru a de-selecta toate sarcinile. Apăsând Q, veţi părăsi "
#~ "acest program şi se va începe instalarea sarcinilor selectate de dvs.\n"
#~ "\n"
#~ "Vă multumim pentru că utilizaţi Debian. \n"
#~ "Vă multumim pentru că utilizaţi Debian. \n"
#~ "\n"
#~ "Apăsaţi enter pentru a vă întoarce la ecranul de selecţie"
#~ "Apăsaţi enter pentru a vă întoarce la ecranul de selecţie"
#~ msgid ""
#~ "Description:\n"
@ -148,54 +157,55 @@ msgstr ""
#~ "Pachete incluse:\n"
#~ msgid "(no description available)"
#~ msgstr "(fără descriere disponibilă)"
#~ msgstr "(fără descriere disponibilă)"
#~ msgid "Unknown signal seen"
#~ msgstr "S-a observat un semnal necunoscut"
#~ msgid "tasksel install <task>\n"
#~ msgstr "tasksel install <sarcină>\n"
#~ msgstr "tasksel install <sarcină>\n"
#~ msgid "tasksel [options]; where options is any combination of:\n"
#~ msgstr "tasksel [opţiuni]; unde optiuni reprezintă orice combinaţie din:\n"
#~ msgstr "tasksel [opţiuni]; unde optiuni reprezintă orice combinaţie din:\n"
#~ msgid "-t -- test mode; don't actually run apt-get on exit"
#~ msgstr "-t -- mod test; nu rulează de fapt apt-get la ieşire"
#~ msgstr "-t -- mod test; nu rulează de fapt apt-get la ieşire"
#~ msgid ""
#~ "-q -- queue installs; do not install packages with apt-get;\n"
#~ "\t\tjust queue them in dpkg"
#~ msgstr ""
#~ "-q -- instalare \"în coadă\"; nu instalează pachetele cu apt-get;\n"
#~ "\t\tdoar le pune în coada lui dpkg"
#~ "-q -- instalare \"în coadă\"; nu instalează pachetele cu apt-get;\n"
#~ "\t\tdoar le pune în coada lui dpkg"
#~ msgid "-r -- install all required-priority packages"
#~ msgstr "-r -- instalează toate pachetele de prioritate \"necesar\""
#~ msgstr "-r -- instalează toate pachetele de prioritate \"necesar\""
#~ msgid "-i -- install all important-priority packages"
#~ msgstr "-i -- instalează toate pachetele de prioritate \"important\""
#~ msgstr "-i -- instalează toate pachetele de prioritate \"important\""
#~ msgid "-s -- install all standard-priority packages"
#~ msgstr "-i -- instalează toate pachetele de prioritate \"standard\""
#~ msgstr "-i -- instalează toate pachetele de prioritate \"standard\""
#~ msgid "-n -- don't show UI; use with -r or -i usually"
#~ msgstr ""
#~ "-n -- nu afişa interfaţa utilizator (UI); utilizat de obicei cu -r sau -i"
#~ "-n -- nu afişa interfaţa utilizator (UI); utilizat de obicei cu -r sau -i"
#~ msgid "-a -- show all tasks, even those with no packages in them"
#~ msgstr "-a -- afişează toate sarcinile, chiar şi cele fără pachete în ele"
#~ msgstr "-a -- afişează toate sarcinile, chiar şi cele fără pachete în ele"
#~ msgid "No packages selected\n"
#~ msgstr "Nu s-a selectat nici un pachet\n"
#~ msgid "No tasks found on this system.\n"
#~ msgstr "Nu s-au găsit sarcini pe acest sistem.\n"
#~ msgstr "Nu s-au găsit sarcini pe acest sistem.\n"
#~ msgid "Cannot allocate memory for strdup"
#~ msgstr "Nu se poate aloca memorie pentru strdup"
#~ msgid "Cannot allocate %d bytes of memory"
#~ msgstr "Nu se pot aloca %d octeţi în memorie"
#~ msgstr "Nu se pot aloca %d octeţi în memorie"
#~ msgid "Cannot reallocate %d bytes of memory"
#~ msgstr "Nu se pot realoca %d octeţi în memorie"
#~ msgstr "Nu se pot realoca %d octeţi în memorie"

235
tasks/po/ro.po

@ -8,29 +8,25 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: tasksel_tasks\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-07-08 19:34-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2004-05-02 20:24+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2004-07-10 23:32+0300\n"
"Last-Translator: Eddy Petrisor <eddy_petrisor@yahoo.com>\n"
"Language-Team: Romanian <Romanian>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.3.1\n"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:3
#, fuzzy
msgid "Brazilian Portuguese environment"
msgstr "Mediu japonez"
msgstr "Mediu portughez brazilian"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:3
#, fuzzy
msgid ""
"This task installs programs, data files, and documentation that makes it "
"easier for Brazilian Portuguese speakers to use Debian."
msgstr ""
"Acestă sarcină instalează programe, fişiere de date, şi documentaţie care "
"uşurează vorbitorilor de spaniolă, folosirea Debian."
msgstr "Acestă sarcină instalează programe, fişiere de date, şi documentaţie care uşurează vorbitorilor de portugheză braziliană, folosirea Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:13
@ -43,8 +39,8 @@ msgid ""
"This task installs packages and documentation in Catalan to help Catalan "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Acestă sarcină instalează pachete şi documentaţie în limba catalană, pentru "
"a ajuta vorbitorii de catalană să folosească Debian."
"Acestă sarcină instalează pachete şi documentaţie în limba catalană, pentru "
"a ajuta vorbitorii de catalană să folosească Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:22
@ -58,14 +54,14 @@ msgid ""
"it easier for Chinese speakers to use Debian, using the simplified Chinese "
"encoding."
msgstr ""
"Acestă sarcină instalează programe, fişiere de date, fonturi şi documentaţie "
"care uşurează vorbitorilor de chineză folosirea Debian, utilizând "
"codificarea chineză simplificată."
"Acestă sarcină instalează programe, fişiere de date, fonturi şi documentaţie "
"care uşurează vorbitorilor de chineză folosirea Debian, utilizând "
"codificarea chineză simplificată."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:38
msgid "Traditional Chinese environment"
msgstr "Mediu chinezesc tradiţional"
msgstr "Mediu chinezesc tradiţional"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:38
@ -74,9 +70,9 @@ msgid ""
"it easier for Chinese speakers to use Debian, using the traditional Chinese "
"encoding."
msgstr ""
"Acestă sarcină instalează programe, fişiere de date, fonturi şi documentaţie "
"care uşurează vorbitorilor de chineză folosirea Debian, utilizând "
"codificarea chineză tradiţională."
"Acestă sarcină instalează programe, fişiere de date, fonturi şi documentaţie "
"care uşurează vorbitorilor de chineză folosirea Debian, utilizând "
"codificarea chineză tradiţională."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:54
@ -90,9 +86,9 @@ msgid ""
"to use Cyrillic. It supports Belarusian, Bulgarian, Macedonian, Russian, "
"Serbian and Ukrainian."
msgstr ""
"Acestă sarcină oferă fonturi chirilice şi alte programe necesare pentru a "
"utiliza chirilice. Suportă bielorusă, bulgară, macedoneană, rusă, sârbă şi "
"ucraineană."
"Acestă sarcină oferă fonturi chirilice şi alte programe necesare pentru a "
"utiliza chirilice. Suportă bielorusă, bulgară, macedoneană, rusă, sârbă şi "
"ucraineană."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:65
@ -105,20 +101,19 @@ msgid ""
"This task installs packages and documentation in Danish to help Danish "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Acestă sarcină instalează pachete şi documentaţie în limba daneză, pentru a "
"ajuta vorbitorii de daneză să folosească Debian."
"Acestă sarcină instalează pachete şi documentaţie în limba daneză, pentru a "
"ajuta vorbitorii de daneză să folosească Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:74
msgid "SQL database"
msgstr "Bază de date SQL"
msgstr "Bază de date SQL"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:74
msgid ""
"This task selects client and server packages for the PostgreSQL database."
msgid "This task selects client and server packages for the PostgreSQL database."
msgstr ""
"Acestă sarcină selectează pachetele client şi server pentru baza de date "
"Acestă sarcină selectează pachetele client şi server pentru baza de date "
"PostgreSQL."
#. Description
@ -129,10 +124,10 @@ msgid ""
"database access, through its facilities for transactions and fine-grained "
"locking."
msgstr ""
"PostgreSQL este o bază de date SQL relaţională, care oferă o confomitate "
"ridicată cu SQL92 şi câteva facilităţi SQL3. Este potrivită pentru acces "
"multi-utilizator la baza de date, prin facilităţile sale pentru tranzacţii "
"şi mecanismele de interblocare rafinate."
"PostgreSQL este o bază de date SQL relaţională, care oferă o confomitate "
"ridicată cu SQL92 şi câteva facilităţi SQL3. Este potrivită pentru acces "
"multi-utilizator la baza de date, prin facilităţile sale pentru tranzacţii "
"şi mecanismele de interblocare rafinate."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:87
@ -147,11 +142,11 @@ msgid ""
"GNOME and KDE desktops, and provides a display manager which lets the user "
"choose between the two."
msgstr ""
"Acestă sarcină oferă programele de bază pentru \"desktop\", inclusiv o "
"varietate de manageri de sesiuni, manageri de fişiere şî browsere de "
"internet (web). Încorporeză atât desktop-ul GNOME cât şi pe cel KDE, şi "
"oferă un manager de ecran care permite utilizatorului opţiunea de a selecta "
"dintre cele două."
"Acestă sarcină oferă programele de bază pentru \"desktop\", inclusiv o "
"varietate de manageri de sesiuni, manageri de fişiere şî browsere de "
"internet (web). Încorporeză atât desktop-ul GNOME cât şi pe cel KDE, şi "
"oferă un manager de ecran care permite utilizatorului opţiunea de a selecta "
"dintre cele două."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:99
@ -160,16 +155,15 @@ msgstr "Server DNS"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:99
msgid ""
"Selects the BIND DNS server, and related documentation and utility packages."
msgid "Selects the BIND DNS server, and related documentation and utility packages."
msgstr ""
"Selectează serverul DNS BIND, şi documentaţie pentru acesta, cât şi pachete "
"Selectează serverul DNS BIND, şi documentaţie pentru acesta, cât şi pachete "
"de utilitare."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:106
msgid "File server"
msgstr "Server de fişiere"
msgstr "Server de fişiere"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:106
@ -177,8 +171,8 @@ msgid ""
"This task sets up your system to be a file server, supporting both NetBIOS "
"and NFS."
msgstr ""
"Această sarcină vă peregăteşte sistemul dvs. să fie un server de fişiere "
"care suportă atât NetBIOS cât şi NFS."
"Această sarcină vă peregăteşte sistemul dvs. să fie un server de fişiere "
"care suportă atât NetBIOS cât şi NFS."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:115
@ -191,8 +185,8 @@ msgid ""
"This task installs packages and documentation in French to help French "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Acestă sarcină instalează pachete şi documentaţie în limba franceză, pentru "
"a ajuta vorbitorii de franceză să folosească Debian."
"Acestă sarcină instalează pachete şi documentaţie în limba franceză, pentru "
"a ajuta vorbitorii de franceză să folosească Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:125
@ -205,8 +199,8 @@ msgid ""
"This task installs packages and documentation in German to help German "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Acestă sarcină instalează pachete şi documentaţie în limba germană, pentru a "
"ajuta vorbitorii de germană să folosească Debian."
"Acestă sarcină instalează pachete şi documentaţie în limba germană, pentru a "
"ajuta vorbitorii de germană să folosească Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:135
@ -219,8 +213,8 @@ msgid ""
"This task installs packages and documentation in Greek to help Greek "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Acestă sarcină instalează pachete şi documentaţie în limba greacă, pentru a "
"ajuta vorbitorii de greacă să folosească Debian."
"Acestă sarcină instalează pachete şi documentaţie în limba greacă, pentru a "
"ajuta vorbitorii de greacă să folosească Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:144
@ -233,24 +227,22 @@ msgid ""
"This task installs programs and documentation in Hebrew to help Hebrew "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Acestă sarcină instalează programe şi documentaţie în limba ebraică, pentru "
"a ajuta vorbitorii de ebraică să folosească Debian."
"Acestă sarcină instalează programe şi documentaţie în limba ebraică, pentru "
"a ajuta vorbitorii de ebraică să folosească Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:151
#, fuzzy
msgid "Italian environment"
msgstr "Mediu catalan"
msgstr "Mediu italian"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:151
#, fuzzy
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Italian to help Italian "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Acestă sarcină instalează pachete şi documentaţie în limba catalană, pentru "
"a ajuta vorbitorii de catalană să folosească Debian."
"Acestă sarcină instalează pachete şi documentaţie în limba italiană, pentru "
"a ajuta vorbitorii de italiană să folosească Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:161
@ -263,7 +255,7 @@ msgid ""
"This task installs packages that make it easier for Japanese speakers to use "
"Debian."
msgstr ""
"Acestă sarcină instalează pachete care uşurează vorbitorilor de japoneză "
"Acestă sarcină instalează pachete care uşurează vorbitorilor de japoneză "
"utilizarea Debian."
#. Description
@ -277,8 +269,8 @@ msgid ""
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation to make it "
"easier for Korean speakers to use Debian."
msgstr ""
"Acestă sarcină instalează programe, fişiere de date, fonturi şi documentaţie "
"care uşurează vorbitorilor de coreeană, folosirea Debian."
"Acestă sarcină instalează programe, fişiere de date, fonturi şi documentaţie "
"care uşurează vorbitorilor de coreeană, folosirea Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:187
@ -291,13 +283,13 @@ msgid ""
"This task installs packages and documentation in Lithuanian to help "
"Lithuanian speaking people use Debian."
msgstr ""
"Acestă sarcină instalează pachete şi documentaţie în limba lituaniană, "
"pentru a ajuta vorbitorii de lituaniană să folosească Debian."
"Acestă sarcină instalează pachete şi documentaţie în limba lituaniană, "
"pentru a ajuta vorbitorii de lituaniană să folosească Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:196
msgid "Mail server"
msgstr "Server de poştă electronică"
msgstr "Server de poştă electronică"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:196
@ -305,13 +297,13 @@ msgid ""
"This task selects a variety of package useful for a general purpose mail "
"server system."
msgstr ""
"Acestă sarcină selectează o varietate de pachetele utile pentru un sistem-"
"server de poştă electronică de uz general."
"Acestă sarcină selectează o varietate de pachetele utile pentru un sistem-"
"server de poştă electronică de uz general."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:204
msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) environment"
msgstr "Mediu novegian (bokmaal şi nynorsk)"
msgstr "Mediu novegian (bokmaal şi nynorsk)"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:204
@ -319,8 +311,8 @@ msgid ""
"This task installs packages and documentation in Norwegian to help Norwegian "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Acestă sarcină instalează pachete şi documentaţie în limba norvegiană, "
"pentru a ajuta vorbitorii de norvegiană să folosească Debian."
"Acestă sarcină instalează pachete şi documentaţie în limba norvegiană, "
"pentru a ajuta vorbitorii de norvegiană să folosească Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:214
@ -333,8 +325,8 @@ msgid ""
"This task installs packages and documentation in Polish to help Polish "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Acestă sarcină instalează pachete şi documentaţie în limba poloneză, pentru "
"a ajuta vorbitorii de poloneză să folosească Debian."
"Acestă sarcină instalează pachete şi documentaţie în limba poloneză, pentru "
"a ajuta vorbitorii de poloneză să folosească Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:224
@ -344,8 +336,7 @@ msgstr "Server de listare (print)"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:224
msgid "This task sets up your system to be a print server."
msgstr ""
"Această sarcină vă peregăteşte sistemul dvs. să fie un server de listare."
msgstr "Această sarcină vă peregăteşte sistemul dvs. să fie un server de listare."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:233
@ -358,8 +349,8 @@ msgid ""
"This task installs programs and documentation in Russian to help Russian "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Acestă sarcină instalează programe şi documentaţie în limba rusă, pentru a "
"ajuta vorbitorii de rusă să folosească Debian."
"Acestă sarcină instalează programe şi documentaţie în limba rusă, pentru a "
"ajuta vorbitorii de rusă să folosească Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:243
@ -372,8 +363,8 @@ msgid ""
"This task installs programs, data files, and documentation that makes it "
"easier for Spanish speakers to use Debian."
msgstr ""
"Acestă sarcină instalează programe, fişiere de date, şi documentaţie care "
"uşurează vorbitorilor de spaniolă, folosirea Debian."
"Acestă sarcină instalează programe, fişiere de date, şi documentaţie care "
"uşurează vorbitorilor de spaniolă, folosirea Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:253
@ -384,7 +375,7 @@ msgstr "Mediu thai"
#: ../po/debian-tasks.desc:253
msgid "This task installs packages that make it easier for Thai to use Debian."
msgstr ""
"Acestă sarcină instalează pachete care uşurează vorbitorilor de thai "
"Acestă sarcină instalează pachete care uşurează vorbitorilor de thai "
"utilizarea Debian."
#. Description
@ -398,8 +389,8 @@ msgid ""
"This task installs packages and documentation in Turkish to help Turkish "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Acestă sarcină instalează pachete şi documentaţie în limba turcă, pentru a "
"ajuta vorbitorii de turcă să folosească Debian."
"Acestă sarcină instalează pachete şi documentaţie în limba turcă, pentru a "
"ajuta vorbitorii de turcă să folosească Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:274
@ -412,8 +403,8 @@ msgid ""
"This task installs programs and documentation in Ukrainian to help Ukrainian "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Acestă sarcină instalează programe şi documentaţie în limba ucrainiană "
"pentru a ajuta vorbitorii de ucrainiană să folosească Debian."
"Acestă sarcină instalează programe şi documentaţie în limba ucrainiană "
"pentru a ajuta vorbitorii de ucrainiană să folosească Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:283
@ -422,10 +413,9 @@ msgstr "Server de web"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:283
msgid ""
"This task selects a packages useful for a general purpose web server system."
msgid "This task selects a packages useful for a general purpose web server system."
msgstr ""
"Acestă sarcină selectează un pachet util pentru un server de web de uz "
"Acestă sarcină selectează un pachet util pentru un server de web de uz "
"general."
#~ msgid "Office environment"
@ -436,9 +426,9 @@ msgstr ""
#~ "word processor, a spreadsheet, a presentation program, and more. This is "
#~ "a rather large collection of software."
#~ msgstr ""
#~ "Acestă sarcină oferă un pachet de programe de productivitate pentru "
#~ "Acestă sarcină oferă un pachet de programe de productivitate pentru "
#~ "birou, inclusiv un procesor de texte, un calculator tabelar, un program "
#~ "de prezentari, şi altele. Acesta este o colecţie destul de consistentă de "
#~ "de prezentari, şi altele. Acesta este o colecţie destul de consistentă de "
#~ "programe."
#~ msgid "X window system"
@ -449,30 +439,30 @@ msgstr ""
#~ "running the X Window System. It provides the X libraries, an X server, a "
#~ "set of fonts, and a group of basic X clients and utilities."
#~ msgstr ""
#~ "Acestă sarcină oferă componentele esenţiale pentru o staţie independentă "
#~ "care rulează sistemul de ferestre X. Ea furnizează bibliotecile X, un "
#~ "server de X, un set de font-uri, şi un grup de clienţi şi utilitare de X."
#~ "Acestă sarcină oferă componentele esenţiale pentru o staţie independentă "
#~ "care rulează sistemul de ferestre X. Ea furnizează bibliotecile X, un "
#~ "server de X, un set de font-uri, şi un grup de clienţi şi utilitare de X."
#~ msgid "Broadband internet connection"
#~ msgstr "Conexiune inernet de tip bandă largă"
#~ msgstr "Conexiune inernet de tip bandă largă"
#~ msgid ""
#~ "This task selects packages that address special needs of computers that "
#~ "connect to the internet using DSL, Cable, and the like."
#~ msgstr ""
#~ "Acestă sarcină selectează pachetele care satisfac nevoi deosebite pentru "
#~ "calculatoarele care se conectează la internet folosind DSL, cablu şi "
#~ "Acestă sarcină selectează pachetele care satisfac nevoi deosebite pentru "
#~ "calculatoarele care se conectează la internet folosind DSL, cablu şi "
#~ "similare."
#~ msgid "C and C++"
#~ msgstr "C şi C++"
#~ msgstr "C şi C++"
#~ msgid ""
#~ "A complete environment for development of programs in the C and C++ "
#~ "programming languages."
#~ msgstr ""
#~ "Un mediu complet pentru dezvoltarea de programe în limbajele de progamare "
#~ "C şi C++."
#~ "Un mediu complet pentru dezvoltarea de programe în limbajele de progamare "
#~ "C şi C++."
#~ msgid "Dialup internet"
#~ msgstr "Internet prin dial-up"
@ -481,7 +471,7 @@ msgstr ""
#~ "This task selects packages that address special needs of computers using "
#~ "a slow part-time dialup connection (by modem, ISDN, or similar)."
#~ msgstr ""
#~ "Acestă sarcină selectează pachetele care satisfac nevoi deosebite ale "
#~ "Acestă sarcină selectează pachetele care satisfac nevoi deosebite ale "
#~ "calculatoarelor care folosesc conexiuni temporare lente (prin modem, "
#~ "ISDN, sau similare)."
@ -493,8 +483,8 @@ msgstr ""
#~ "traditional textual unix games to card games, to fast-paced arcade games. "
#~ "It won't install all the games in Debian, but it is a good starting point."
#~ msgstr ""
#~ "Selectând această sarcină, se va instala o selecţie largă de jocuri, de "
#~ "la jocurile tradiţionale în mod text, pe unix şi jocuri de cărţi până la "
#~ "Selectând această sarcină, se va instala o selecţie largă de jocuri, de "
#~ "la jocurile tradiţionale în mod text, pe unix şi jocuri de cărţi până la "
#~ "jocuri alerte de tip arcade. Nu va instala toate jocurile din Debian, dar "
#~ "e un bun punct de plecare."
@ -508,16 +498,16 @@ msgstr ""
#~ msgstr "Debian Jr."
#~ msgid "Debian Jr. is a collection of Debian packages suitable for children."
#~ msgstr "Debian Jr. este o colecţie de pachete Debian potrivite copiilor."
#~ msgstr "Debian Jr. este o colecţie de pachete Debian potrivite copiilor."
#~ msgid "Custom kernel compilation"
#~ msgstr "Compilare particularizată a nucleului (kernel)"
#~ msgstr "Compilare particularizată a nucleului (kernel)"
#~ msgid ""
#~ "This task includes everything you should need to build your own custom "
#~ "kernel."
#~ msgstr ""
#~ "Acestă sarcină include tot ceea ce aveţi nevoie pentru a vă compila un "
#~ "Acestă sarcină include tot ceea ce aveţi nevoie pentru a vă compila un "
#~ "nucleu de sistem (kernel) particularizat."
#~ msgid "Laptop"
@ -528,9 +518,9 @@ msgstr ""
#~ "system. It includes some special utilities for laptops including IBM "
#~ "Thinkpads, Sony Vaios, Toshibas, and Dell Inspirons."
#~ msgstr ""
#~ "Acesta este o colecţie de unelte pe care utilizatorii de laptop-uri se "
#~ "aşteptă să le găsească pe un sistem. Ea include câteva utilitare speciale "
#~ "pentru laptop-uri, inclusiv IBM Thinkpad, Sony Vaio, Toshiba şi Dell "
#~ "Acesta este o colecţie de unelte pe care utilizatorii de laptop-uri se "
#~ "aşteptă să le găsească pe un sistem. Ea include câteva utilitare speciale "
#~ "pentru laptop-uri, inclusiv IBM Thinkpad, Sony Vaio, Toshiba şi Dell "
#~ "Inspirion."
#~ msgid "Linux Standard Base"
@ -540,19 +530,19 @@ msgstr ""
#~ "This task makes the system compliant with the Linux Standard Base, "
#~ "allowing you to install and use LSB packages."
#~ msgstr ""
#~ "Această sarcină vă face sistemul conform cu baza standard Linux, "
#~ "permiţându-vă să instalaţi şi să folosiţi pachetele LSB (baza standard "
#~ "Această sarcină vă face sistemul conform cu baza standard Linux, "
#~ "permiţându-vă să instalaţi şi să folosiţi pachetele LSB (baza standard "
#~ "Linux)."
#~ msgid "Usenet news server"
#~ msgstr "Server de ştiri Usenet"
#~ msgstr "Server de ştiri Usenet"
#~ msgid ""
#~ "This task selects the preferred version of the INN news server software "
#~ "for new Debian installations."
#~ msgstr ""
#~ "Acestă sarcină selectează versiunea preferată a programelor pentru "
#~ "servere de ştiri INN, pentru noile instalări Debian."
#~ "Acestă sarcină selectează versiunea preferată a programelor pentru "
#~ "servere de ştiri INN, pentru noile instalări Debian."
#~ msgid ""
#~ "You do not need this package if you merely wish to read news from an "
@ -560,10 +550,10 @@ msgstr ""
#~ "will pull in any required pieces. Only use this task if you intend to "
#~ "operate a server."
#~ msgstr ""
#~ "Nu aveţi nevoie de acest pachet dacă doriţi doar să citiţi ştiri de pe un "
#~ "server existent, doar selectaţi programul cititor de şitri dorit şi el va "
#~ "\"trage\" piesele necesare lui. Folosiţi acestă sarcină doar dacă "
#~ "intenţionaţi să aveţi un server."
#~ "Nu aveţi nevoie de acest pachet dacă doriţi doar să citiţi ştiri de pe un "
#~ "server existent, doar selectaţi programul cititor de şitri dorit şi el va "
#~ "\"trage\" piesele necesare lui. Folosiţi acestă sarcină doar dacă "
#~ "intenţionaţi să aveţi un server."
#~ msgid "Python"
#~ msgstr "Python"
@ -572,11 +562,11 @@ msgstr ""
#~ "Many Python tools and extensions, for developing scripts and simple or "
#~ "complex applications in Python."
#~ msgstr ""
#~ "Multe unelte şi extensii Python, pentru dezvoltarea de scripturi şi "
#~ "aplicaţii simple sau complexe în Python."
#~ "Multe unelte şi extensii Python, pentru dezvoltarea de scripturi şi "
#~ "aplicaţii simple sau complexe în Python."
#~ msgid "Scientific applications"
#~ msgstr "Aplicaţii ştiinţifice"
#~ msgstr "Aplicaţii ştiinţifice"
#~ msgid ""
#~ "This task selects packages which are suitable for scientific work. Under "
@ -584,9 +574,9 @@ msgstr ""
#~ "analysis and computing, statistical data analysis as well as "
#~ "visualization."
#~ msgstr ""
#~ "Acestă sarcină selectează pachetele potrivite activităţilor ştiinţifice. "
#~ "Sub o definiţie lejeră a cuvântului 'ştiinţifice', aici este inclusă "
#~ "analiza şi calculul numeric, analiza datelor statistice, cât şi "
#~ "Acestă sarcină selectează pachetele potrivite activităţilor ştiinţifice. "
#~ "Sub o definiţie lejeră a cuvântului 'ştiinţifice', aici este inclusă "
#~ "analiza şi calculul numeric, analiza datelor statistice, cât şi "
#~ "vizualizarea acestora."
#~ msgid "TeX/LaTeX environment"
@ -596,19 +586,19 @@ msgstr ""
#~ "This task provides necessary packages for composing documents in TeX/"
#~ "LaTeX."
#~ msgstr ""
#~ "Această sarcină oferă pachetele necesare pentru a compune documente în "
#~ "Această sarcină oferă pachetele necesare pentru a compune documente în "
#~ "TeX/LaTeX."
#~ msgid "Conventional Unix server"
#~ msgstr "Server Unix convenţional"
#~ msgstr "Server Unix convenţional"
#~ msgid ""
#~ "This task selects packages that would typically be found on a "
#~ "conventional multi-user unix system with remote users. Do be warned that "
#~ "this includes a number of daemons."
#~ msgstr ""
#~ "Acestă sarcină selectează pachetele care, tipic, se găsesc pe un sistem "
#~ "multi-utilizator unix convenţional cu utilizatori la distanţă. Atenţie "
#~ "Acestă sarcină selectează pachetele care, tipic, se găsesc pe un sistem "
#~ "multi-utilizator unix convenţional cu utilizatori la distanţă. Atenţie "
#~ "deoarece aici sunt incluse o serie de daemon-i (servicii)."
#~ msgid "Tcl/Tk"
@ -618,8 +608,9 @@ msgstr ""
#~ "Packages commonly used in developing applications using the Tcl language "
#~ "and Tk Toolkit."
#~ msgstr ""
#~ "Pachete utilizate, în general, în dezvoltarea de aplicaţii folosind "
#~ "limbajul Tcl şi pachetul de unelte Tk."
#~ "Pachete utilizate, în general, în dezvoltarea de aplicaţii folosind "
#~ "limbajul Tcl şi pachetul de unelte Tk."
#~ msgid "a TeX/LaTeX environment"
#~ msgstr "un mediu TeX/LaTeX"

Loading…
Cancel
Save