Browse Source

[l10n] Updated Tagalog translation file

tags/2.34
Eric Pareja 16 years ago
parent
commit
9535cc372f
1 changed files with 4 additions and 8 deletions
  1. +4
    -8
      tasks/po/tl.po

+ 4
- 8
tasks/po/tl.po View File

@@ -1,18 +1,17 @@
# Tagalog messages for tasksel
# Copyright (C) 2004 Software in the Public Interest, Inc.
# This file is distributed under the same license as tasksel
# Itong tipunan ay ipinamamahagi sa parehong lisensya ng tasksel
# Itong talaksan ay ipinapamahagi sa parehong lisensya ng tasksel
# Eric Pareja <xenos@upm.edu.ph>, 2004
# This file is maintained by Eric Pareja <xenos@upm.edu.ph>
# Itong tipunan ay inaalagaan ni Eric Pareja <xenos@upm.edu.ph>
#
#
# Itong talaksan ay inaalagaan ni Eric Pareja <xenos@upm.edu.ph>
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tasksel\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-09-22 10:17+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2005-10-15 22:52+0800\n"
"PO-Revision-Date: 2005-11-04 14:05+0800\n"
"Last-Translator: Eric Pareja <xenos@upm.edu.ph>\n"
"Language-Team: Tagalog <debian-tl@banwa.upm.edu.ph>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -809,7 +808,6 @@ msgstr ""
"Pinipili nito ang mga pakete na mapakikinabangan sa pangkalahatang gamit na "
"sistemang web server"

#, fuzzy
#~ msgid "KDE desktop environment"
#~ msgstr "Kapaligirang Desktop na KDE"

@@ -825,10 +823,8 @@ msgstr ""
#~ "tagapangasiwa ng display na binibigyan ang gumagamit ng pagkakataon na "
#~ "pumili sa dalawa."

#, fuzzy
#~ msgid "This task makes the desktop be localised in Bulgarian."
#~ msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Italyano"

#, fuzzy
#~ msgid "This task causes the standard base system to be installed."
#~ msgstr "Inaayos nito ang sistema niyo na maging print server."

Loading…
Cancel
Save