Browse Source

Polish translation update

keep-around/43e990ab3f4cc50982f8dbc32e3465ca7c827876
Christian Perrier 17 years ago
parent
commit
a9f004c6ea
 1. 7
    debian/changelog
 2. 8
    debian/po/pl.po
 3. 9
    po/pl.po
 4. 37
    tasks/po/pl.po

7
debian/changelog

@ -4,8 +4,15 @@ tasksel (2.38) UNRELEASED; urgency=low
mozilla-firefox package in for now, until firefox reaches testing.
* mozilla-psm is not needed for firefox so removed it from the desktop task
[ Translations of debconf templates ]
* Polish updated. Closes: #344140
[ Translations of tasks ]
* Polish updated. Closes: #344140
[ Translations of programs ]
* Vietnamese updated. Closes: #343848
* Polish updated. Closes: #344140
-- Joey Hess <joeyh@debian.org> Sun, 18 Dec 2005 16:28:43 -0500

8
debian/po/pl.po

@ -16,8 +16,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: tasksel\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: debian-boot@lists.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2005-11-18 14:50-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2004-06-29 12:03+0200\n"
"Last-Translator: Bartosz Fenski <fenio@o2.pl>\n"
"PO-Revision-Date: 2005-12-20 12:05+0100\n"
"Last-Translator: Bartosz Fenski <fenio@debian.org>\n"
"Language-Team: Polish <pddp@debian.linux.org.pl>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-2\n"
@ -26,7 +26,6 @@ msgstr ""
#. Type: multiselect
#. Description
#: ../templates:4
#, fuzzy
msgid ""
"At the moment, only the core of Debian is installed. To tune the system to "
"your needs, you can choose to install one or more of the following "
@ -34,8 +33,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"W tym momencie tylko podstawowy system jest zainstalowany. By dostosowaæ "
"instalacjê do Twoich potrzeb mo¿esz wybraæ instalacjê jednego lub wiêcej z "
"poniższych predefiniowanych zestawów oprogramowania. Doświadczeni "
"użytkownicy mogą skorzystać z ręcznego wyboru pakietów."
"poniższych predefiniowanych zestawów oprogramowania."
#. Type: multiselect
#. Description

9
po/pl.po

@ -6,8 +6,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tasksel 1.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-11-18 14:41-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2005-07-27 15:20+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2005-12-04 16:47-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2005-12-20 12:05+0100\n"
"Last-Translator: Bartosz Fenski <fenio@debian.org>\n"
"Language-Team: Polish <pddp@debian.linux.org.pl>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@ -15,7 +15,6 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: ../tasksel.pl:328
#, fuzzy
msgid ""
"Usage:\n"
"tasksel install <task>\n"
@ -30,13 +29,13 @@ msgstr ""
"Sposób użycia:\n"
"tasksel install <zadanie>\n"
"tasksel remove <zadanie>\n"
"tasksel [opcje]; gdzie opcje mog± byæ kombinacj± poni¿szych:\n"
"tasksel [opcje]\n"
"\t-t, --test tryb testowy; nic nie robi w rzeczywistości\n"
"\t --new-install automatycznie instaluj niektóre zadania\n"
"\t --list-tasks wyświetl zadania i zakończ\n"
"\t --task-packages wyświetl pakiety z zadania\n"
"\t --task-desc wyświetl opis zadania\n"
#: ../tasksel.pl:509 ../tasksel.pl:525 ../tasksel.pl:542
#: ../tasksel.pl:520 ../tasksel.pl:536 ../tasksel.pl:550
msgid "aptitude failed"
msgstr "błąd aptitude"

37
tasks/po/pl.po

@ -8,7 +8,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: tasksel/tasks\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-11-18 14:45-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2005-07-27 15:29+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2005-12-20 12:10+0100\n"
"Last-Translator: Bartosz Fenski <fenio@debian.org>\n"
"Language-Team: Polish <pddp@debian.linux.org.pl>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@ -84,7 +84,6 @@ msgstr "Graficzne
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:48
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Bulgarian."
msgstr ""
"To zadanie spowoduje, ¿e ¶rodowisko graficzne bêdzie siê komunikowaæ po "
@ -286,6 +285,8 @@ msgid ""
"This task provides basic desktop software and serves as a basis for the "
"Gnome and KDE desktop tasks."
msgstr ""
"To zadanie instaluje podstawowe oprogramowanie biurkowe i jest podstawą "
"zadań Gnome i KDE."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:187
@ -301,27 +302,24 @@ msgstr ""
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:195
#, fuzzy
msgid ""
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
"it easier for Dutch speakers to use Debian."
msgstr ""
"To zadanie instaluje programy, dane, czcionki i dokumentacjê, by u³atwiæ "
"korzystanie z Debiana osobom posługującym się językiem arabskim."
"korzystanie z Debiana osobom posługującym się językiem holenderskim."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:204
#, fuzzy
msgid "Dutch environment"
msgstr "Środowisko czeskie"
msgstr "Środowisko holenderskie"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:204
#, fuzzy
msgid "This task makes the desktop be localised in Dutch"
msgstr ""
"To zadanie spowoduje, ¿e ¶rodowisko graficzne bêdzie siê komunikowaæ po "
"tajsku."
"holendersku."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:211
@ -391,9 +389,8 @@ msgstr ""
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:258
#, fuzzy
msgid "Gnome desktop environment"
msgstr "Graficzne środowisko japońskie"
msgstr "Graficzne środowisko Gnome"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:258
@ -401,6 +398,8 @@ msgid ""
"This task provides basic \"desktop\" software using the Gnome desktop "
"environment."
msgstr ""
"To zadanie instaluje podstawowe oprogramowanie \"biurkowe\" używając "
"środowiska Gnome."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:269
@ -586,12 +585,12 @@ msgstr ""
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:391
msgid "manual package selection"
msgstr ""
msgstr "ręczny wybór pakietów"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:391
msgid "Manually select packages to install in aptitude."
msgstr ""
msgstr "Ręczne wybieranie pakietów do instalacji w aptitude."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:398
@ -657,33 +656,29 @@ msgstr "To zadanie ustawia system jako serwer druku."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:445
#, fuzzy
msgid "Romanian environment"
msgstr "Środowisko ukraińskie"
msgstr "Środowisko rumuńskie"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:445
#, fuzzy
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Romanian to help Romanian "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"To zadanie instaluje pakiety i dokumentację w języku włoskim, by pomóc "
"To zadanie instaluje pakiety i dokumentację w języku rumuńskim, by pomóc "
"osobom pos³uguj±cym siê tym jêzykiem w u¿ywaniu Debiana."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:456
#, fuzzy
msgid "Romanian desktop"
msgstr "Graficzne środowisko ukraińskie"
msgstr "Graficzne środowisko rumuńskie"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:456
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Romanian."
msgstr ""
"To zadanie spowoduje, ¿e ¶rodowisko graficzne bêdzie siê komunikowaæ po "
"ukraińsku."
"rumuńsku."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:463
@ -771,7 +766,7 @@ msgstr "System podstawowy"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:514
msgid "This task installs a reasonably small character-mode system."
msgstr ""
msgstr "To zadanie instaluje rozsądnie mały system w trybie tekstowym."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:521

Loading…
Cancel
Save