Browse Source

Updated Albanian(sq) translation

tags/2.08
Elian Myftiu 17 years ago
parent
commit
ac9cfd2564
2 changed files with 78 additions and 85 deletions
  1. +16
    -3
      po/sq.po
  2. +62
    -82
      tasks/po/sq.po

+ 16
- 3
po/sq.po View File

@@ -10,12 +10,12 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: tasksel 0.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-07-20 22:44-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2004-02-01 05:20+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-07-27 16:50+0200\n"
"Last-Translator: Elian Myftiu <elian@lycos.com>\n"
"Language-Team: Albanian <gnome-albanian-perkthyesit@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit"

#: ../tasksel.pl:241
msgid ""
@@ -33,10 +33,23 @@ msgid ""
"\t --task-packages list available packages in a task\n"
"\t --task-desc returns the description of a task\n"
msgstr ""
"Përdorimi:\n"
"tasksel install <detyra>\n"
"tasksel removel <detyra>\n"
"tasksel [opsione]; ku opsione është një nga kombinimet e mëposhtme:\n"
"\t-t, --test testim; mos bëj asgjë\n"
"\t-r, --required instalo të gjithë paketat e kërkuara\n"
"\t-i, --important instalo të gjithë paketat e rëndësishme\n"
"\t-s, --standard instalo të gjithë paketat standard\n"
"\t-n, --no-ui mos shfaq UI; përdoret zakonisht me -r ose -i\n"
"\t --new-install instalon automatikisht disa detyra\n"
"\t --list-tasks rradhit detyra që mund të shfaqen dhe del\n"
"\t --task-packages rradhit paketat në dispozicion në një detyrë\n"
"\t --task-desc shfaq shpjegimin e një detyre\n"

#: ../tasksel.pl:392 ../tasksel.pl:403
msgid "aptitude failed"
msgstr ""
msgstr "aptitude dështoi"

#~ msgid "Cannot allocate memory for enumeration buffer"
#~ msgstr "I pamundur rezervimi i memorjes për buffer e numërimit"


+ 62
- 82
tasks/po/sq.po View File

@@ -10,39 +10,36 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: tasksel_tasks 0.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-07-25 19:37-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2004-03-31 17:52+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-07-27 17:19+0200\n"
"Last-Translator: Elian Myftiu <elian@lycos.com>\n"
"Language-Team: Albanian <gnome-albanian-perkthyesit@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:3
#, fuzzy
msgid "Brazilian Portuguese environment"
msgstr "Mjedisi Japonez"
msgstr "Mjedisi Portugez i Brazilit"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:3
#, fuzzy
msgid ""
"This task installs programs, data files, and documentation that makes it "
"easier for Brazilian Portuguese speakers to use Debian."
msgstr ""
"Kjo detyrë instalon programe, të dhëna dhe dokumentacion që ndihmon popujt "
"Spanjollë në përdorimin e Debian."
"Kjo detyrë instalon programe, të dhëna dhe dokumentacion që ndihmon "
"gjuhëfolësit e Portugalishtes Braziliane në përdorimin e Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:14
#, fuzzy
msgid "Brazilian Portuguese desktop"
msgstr "Mjedisi Japonez"
msgstr "Hapësira e punës Portugeze Braziliane"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:14
msgid "This task makes the desktop be localised in Brasilian Portuguese."
msgstr ""
msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Portugalishten e Brazilit."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:21
@@ -61,12 +58,12 @@ msgstr ""
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:31
msgid "Catalan desktop"
msgstr ""
msgstr "Hapësira e punës Katalane"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:31
msgid "This task makes the desktop be localised in Catalan."
msgstr ""
msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në gjuhën Katalane."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:38
@@ -86,14 +83,13 @@ msgstr ""

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:55
#, fuzzy
msgid "Simplified Chinese desktop"
msgstr "Mjedisi Kinez i thjeshtëzuar"
msgstr "Hapësira e punës Kinezçe e thjeshtëzuar"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:55
msgid "This task makes the desktop be localised in Simplified Chinese"
msgstr ""
msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Kinezçen e Thjeshtëzuar"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:62
@@ -114,7 +110,7 @@ msgstr "Mjedisi Kinez tradicional"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:79
msgid "This task makes the desktop be localised in Traditional Chinese."
msgstr ""
msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Kinezçen Tradicionale."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:86
@@ -134,20 +130,17 @@ msgstr ""

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:98
#, fuzzy
msgid "Cyrillic desktop"
msgstr "Mjedisi Cirilik"
msgstr "Hapësira e punës Cirilike"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:98
#, fuzzy
msgid ""
"This task makes the desktop be localised in Cyrillic It supports Belarusian, "
"Bulgarian, Macedonian, Russian, Serbian and Ukrainian."
msgstr ""
"Kjo detyrë instalon gërmat cirilike dhe programe të tjerë ku përdoret "
"Cirilikja. Suporton Bjellorusisht, Bullgarisht, Maqedonisht, Rusisht, "
"Serbisht dhe Ukrainisht."
"Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në gjuhët Cirilike. Suporton Bjellorusisht, "
"Bullgarisht, Maqedonisht, Rusisht, Serbisht dhe gjuhën Ukrainase."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:106
@@ -166,12 +159,12 @@ msgstr ""
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:116
msgid "Danish desktop"
msgstr ""
msgstr "Hapësira e punës Daneze"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:116
msgid "This task makes the desktop be localised in Danish"
msgstr ""
msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në gjuhën Daneze"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:123
@@ -257,12 +250,12 @@ msgstr ""
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:179
msgid "French desktop"
msgstr ""
msgstr "Hapësira e punës Frënge"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:179
msgid "This task makes the desktop be localised in French"
msgstr ""
msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në gjuhën Franceze"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:186
@@ -281,12 +274,12 @@ msgstr ""
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:197
msgid "German desktop"
msgstr ""
msgstr "Hapësira e punës Gjermane"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:197
msgid "This task makes the desktop be localised in German"
msgstr ""
msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në gjuhën Gjermane"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:204
@@ -305,12 +298,12 @@ msgstr ""
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:214
msgid "Greek desktop"
msgstr ""
msgstr "Hapësira e punës Greke"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:214
msgid "This task makes the desktop be localised in Greek"
msgstr ""
msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në gjuhën Greke"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:221
@@ -329,38 +322,36 @@ msgstr ""
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:229
msgid "Hebrew desktop"
msgstr ""
msgstr "Hapësira e punës Izraeliane"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:229
msgid "This task makes the desktop be localised in Hebrew"
msgstr ""
msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në gjuhën Izraeliane"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:236
#, fuzzy
msgid "Italian environment"
msgstr "Mjedisi Katalan"
msgstr "Hapësira e punës Italiane"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:236
#, fuzzy
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Italian to help Italian "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në gjuhën Katalane për të "
"ndihmuar në përdorimin e Debian."
"Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në gjuhën Italiane për të "
"ndihmuar gjuhëfolësit e italishtes në përdorimin e Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:247
msgid "Italian desktop"
msgstr ""
msgstr "Hapësira e punës Italiane"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:247
msgid "This task makes the desktop be localised in Italian"
msgstr ""
msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në gjuhën Italiane"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:254
@@ -378,14 +369,13 @@ msgstr ""

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:267
#, fuzzy
msgid "Japanese desktop environment"
msgstr "Mjedisi Japonez"
msgstr "Hapësira e punës Japoneze"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:267
msgid "This task makes the desktop be localised in Japanese"
msgstr ""
msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Japonisht"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:274
@@ -394,23 +384,22 @@ msgstr "Mjedisi Korean"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:274
#, fuzzy
msgid ""
"This task installs packages that make it easier for Korean speakers to use "
"Debian."
msgstr ""
"Kjo detyrë instalon paketa dhe dokumentacion për të ndihmuar popujt që "
"flasin Japonisht në përdorimin e Debian."
"flasin gjuhën Koreane në përdorimin e Debian-it."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:286
msgid "Korean desktop"
msgstr ""
msgstr "Hapësira e punës Koreane"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:286
msgid "This task makes the desktop be localised in Korean"
msgstr ""
msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në gjuhën Koreane"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:293
@@ -428,14 +417,13 @@ msgstr ""

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:303
#, fuzzy
msgid "Lithuanian desktop"
msgstr "Mjedisi Lituanez"
msgstr "Hapësira e punës Lituaneze"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:303
msgid "This task makes the desktop be localised in Lithuanian"
msgstr ""
msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Lituanisht"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:310
@@ -467,14 +455,13 @@ msgstr ""

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:330
#, fuzzy
msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) desktop"
msgstr "Mjedisi Norvegjez (Bokmaal dhe Nynorsk)"
msgstr "Hapësira e punës Norvegjeze (Bokmaal dhe Nynorsk)"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:330
msgid "This task makes the desktop be localised in Norwegian"
msgstr ""
msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në gjuhën Norvegjeze"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:337
@@ -493,12 +480,12 @@ msgstr ""
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:348
msgid "Polish desktop"
msgstr ""
msgstr "Hapësira e punës Polake"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:348
msgid "This task makes the desktop be localised in Polish"
msgstr ""
msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në gjuhën Polake"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:356
@@ -527,12 +514,12 @@ msgstr ""
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:377
msgid "Russian desktop"
msgstr ""
msgstr "Hapësira e punës Ruse"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:377
msgid "This task makes the desktop be localised in Russian"
msgstr ""
msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Rusisht"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:384
@@ -551,38 +538,36 @@ msgstr ""
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:395
msgid "Spanish desktop"
msgstr ""
msgstr "Hapësira e punës Spanjolle"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:395
msgid "This task makes the desktop be localised in Spanish"
msgstr ""
msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Spanjisht"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:402
#, fuzzy
msgid "Swedish environment"
msgstr "Mjedisi Spanjoll"
msgstr "Hapësira e punës Suedeze"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:402
#, fuzzy
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Swedish to help Swedish "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Kjo detyrë instalon paketa dhe dokumentacion për të ndihmuar popujt Polakë "
"në përdorimin e Debian."
"Kjo detyrë instalon paketa dhe dokumentacion në Suedisht për të ndihmuar "
"gjuhëfolësit e Suedishtes në përdorimin e Debian-it."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:412
msgid "Swedish desktop"
msgstr ""
msgstr "Hapësira e punës Suedeze"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:412
msgid "This task makes the desktop be localised in Swedish"
msgstr ""
msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Suedisht"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:419
@@ -598,65 +583,60 @@ msgstr ""
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:430
msgid "Thai desktop"
msgstr ""
msgstr "Hapësira e punës Tailandeze"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:430
msgid "This task makes the desktop be localised in Thai"
msgstr ""
msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në gjuhën Tailandeze"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:437
#, fuzzy
msgid "Turkish environment"
msgstr "Mjedisi Danez"
msgstr "Hapësira e punës Turke"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:437
#, fuzzy
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Turkish to help Turkish "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Kjo detyrë instalon paketa dhe dokumentacion për të ndihmuar popujt Polakë "
"në përdorimin e Debian."
"Kjo detyrë instalon paketa dhe dokumentacion në Turqisht për të ndihmuar "
"gjuhëfolësit e Turqishtes në përdorimin e Debian-it."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:449
msgid "Turkish desktop"
msgstr ""
msgstr "Hapësira e punës Turke"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:449
msgid "This task makes the desktop be localised in Turkish"
msgstr ""
msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Turqisht"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:456
#, fuzzy
msgid "Ukrainian environment"
msgstr "Mjedisi Lituanez"
msgstr "Hapësira e punës Ukrainase"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:456
#, fuzzy
msgid ""
"This task installs programs and documentation in Ukrainian to help Ukrainian "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Kjo detyrë instalon programe dhe dokumentacion për të ndihmuar popujt Rusë "
"në përdorimin e Debian."
"Kjo detyrë instalon programe dhe dokumentacion në gjuhën Ukrainase për të "
"ndihmuar gjuhëfolësit Ukrainas në përdorimin e Debian-it."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:466
#, fuzzy
msgid "Ukrainian desktop"
msgstr "Mjedisi Lituanez"
msgstr "Hapësira e punës Ukrainase"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:466
msgid "This task makes the desktop be localised in Ukrainian"
msgstr ""
msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në·gjuhën Ukrainase"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:474


Loading…
Cancel
Save