Browse Source

Small update for swedish

keep-around/43e990ab3f4cc50982f8dbc32e3465ca7c827876
Daniel Nylander 16 years ago
parent
commit
ae5e703dc2
  1. 25
      debian/po/sv.po

25
debian/po/sv.po

@ -16,8 +16,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: tasksel 2.07 debconf\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: debian-boot@lists.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2005-11-18 14:50-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2004-07-24 23:59+0200\n"
"Last-Translator: Per Olofsson <pelle@dsv.su.se>\n"
"PO-Revision-Date: 2005-11-20 11:06+0100\n"
"Last-Translator: Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n"
"Language-Team: Swedish <debian-boot@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@ -26,16 +26,8 @@ msgstr ""
#. Type: multiselect
#. Description
#: ../templates:4
#, fuzzy
msgid ""
"At the moment, only the core of Debian is installed. To tune the system to "
"your needs, you can choose to install one or more of the following "
"predefined collections of software."
msgstr ""
"För närvarande är enbart Debians baspaket installerade. För att anpassa "
"installationen efter dina behov kan du välja att installera en eller flera "
"av följande fördefinierade paketgrupper. Erfarna användare kan välja paket "
"manuellt om detta föredras."
msgid "At the moment, only the core of Debian is installed. To tune the system to your needs, you can choose to install one or more of the following predefined collections of software."
msgstr "För närvarande är enbart Debians baspaket installerade. För att anpassa installationen efter dina behov kan du välja att installera en eller flera av följande fördefinierade paketgrupper."
#. Type: multiselect
#. Description
@ -46,12 +38,8 @@ msgstr "Välj programvara att installera:"
#. Type: multiselect
#. Description
#: ../templates:12
msgid ""
"You can choose to install one or more of the following predefined "
"collections of software."
msgstr ""
"Du kan välja att installera en eller flera av följande fördefinierade "
"paketgrupper."
msgid "You can choose to install one or more of the following predefined collections of software."
msgstr "Du kan välja att installera en eller flera av följande fördefinierade paketgrupper."
#. Type: title
#. Description
@ -61,3 +49,4 @@ msgstr "Debians programvaruväljare"
#~ msgid "${CHOICES}, manual package selection"
#~ msgstr "${CHOICES}, manuellt paketval"

Loading…
Cancel
Save