Browse Source

Kazakh translations updated

keep-around/43e990ab3f4cc50982f8dbc32e3465ca7c827876
Christian PERRIER 12 years ago
parent
commit
b3223040ed
 1. 5
    debian/changelog
 2. 1
    debian/po/kk.po
 3. 5
    po/kk.po
 4. 35
    tasks/po/kk.po

5
debian/changelog

@ -24,6 +24,7 @@ tasksel (2.82) UNRELEASED; urgency=low
* Khmer updated
* Indonesian updated. Closes: #586614
* Ukrainian updated. Closes: #586863
* Kazakh (Sarsenov D.). Closes: #587105
[ Translations of debconf templates ]
* Bengali updated.
@ -31,16 +32,20 @@ tasksel (2.82) UNRELEASED; urgency=low
* Romanian updated
* Indonesian updated. Closes: #586614
* Persian (Hadi Soufi). Closes: #587080
* Kazakh (Sarsenov D.). Closes: #587104
[ Translations of programs ]
* Italian updated. Closes: #575651
* Indonesian updated. Closes: #586614
* Persian (Hadi Soufi). Closes: #587081
* Kazakh (Sarsenov D.). Closes: #587103
[ Josip Rodin ]
* Removed enca and texlive-lang-croatian from the base Croatian task,
closes: #564033.
[ Christian Perrier ]
-- Christian Perrier <bubulle@debian.org> Thu, 07 Jan 2010 22:00:49 +0100
tasksel (2.81) unstable; urgency=low

1
debian/po/kk.po

@ -12,6 +12,7 @@ msgstr ""
"PO-Revision-Date: 2009-01-26 22:10+0600\n"
"Last-Translator: Sarsenov D. <daur88@inbox.ru>\n"
"Language-Team: Kazakh <kk_KZ@googlegroups.com>\n"
"Language: kk\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

5
po/kk.po

@ -8,10 +8,11 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tasksel\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2008-05-14 17:41-0400\n"
"POT-Creation-Date: 2009-07-30 23:05+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2009-01-26 22:12+0600\n"
"Last-Translator: Sarsenov D. <daur88@inbox.ru>\n"
"Language-Team: Kazakh <kk_KZ@googlegroups.com>\n"
"Language: kk\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
@ -42,6 +43,6 @@ msgstr ""
"\t --task-packages тапсырмада бар дестелер тізімін шығару\n"
"\t --task-desc тапсырманың анықтамасын қайтару\n"
#: ../tasksel.pl:608 ../tasksel.pl:620
#: ../tasksel.pl:608 ../tasksel.pl:617
msgid "aptitude failed"
msgstr "aptitude сәтсіз аяқталды"

35
tasks/po/kk.po

@ -9,9 +9,10 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: tasksel\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2009-07-30 23:31+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2009-01-26 22:13+0600\n"
"Last-Translator: Sarsenov D. <daur88@inbox.ru>\n"
"PO-Revision-Date: 2010-06-24 14:31+0600\n"
"Last-Translator: Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst@gmail.com>\n"
"Language-Team: Kazakh <kk_KZ@googlegroups.com>\n"
"Language: kk\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
@ -19,15 +20,14 @@ msgstr ""
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:1001
msgid "SQL database"
msgstr "SQL деректер базасы"
msgstr "SQL дерекқоры"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:1001
msgid ""
"This task selects client and server packages for the PostgreSQL database."
msgstr ""
"Бұл тапсырма PostgreSQL деректер базасы үшін клиент пен сервер дестелерін "
"таңдайды."
"Бұл тапсырма PostgreSQL дерекқоры үшін клиент пен сервер дестелерін таңдайды."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:1001
@ -37,16 +37,13 @@ msgid ""
"database access, through its facilities for transactions and fine-grained "
"locking."
msgstr ""
"PostgreSQL - SQL реляциялық деректер базасы. Ол SQL92 толығымен және SQL3 "
"кейбір қасиеттерін қолдайды. Ол көп пайдаланушысы бар деректер базасы "
"ретінде қолданылады."
"PostgreSQL - SQL реляциялық дерекқоры. Ол SQL92 толығымен және SQL3 кейбір "
"қасиеттерін қолдайды. Ол көп пайдаланушысы бар дерекқоры ретінде қолданылады."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:2001
#, fuzzy
#| msgid "Xfce desktop environment"
msgid "Graphical desktop environment"
msgstr "Xfce жұмыс үстелінің ортасы"
msgstr "Графикалық жұмыс үстел ортасы"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:2001
@ -163,26 +160,22 @@ msgstr "Бұл тапсырма жүйеңізді принт сервер ре
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:12001
#, fuzzy
#| msgid "DNS server"
msgid "SSH server"
msgstr "DNS сервері"
msgstr "SSH сервері"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:12001
#, fuzzy
#| msgid "This task sets up your system to be a print server."
msgid ""
"This task sets up your system to be remotely accessed through SSH "
"connections."
msgstr "Бұл тапсырма жүйеңізді принт сервер ретінде баптайды."
msgstr ""
"Бұл тапсырма жүйеңізді қашықтан сервер SSH байланыстарын қабылдайтындай "
"баптайды."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:13001
#, fuzzy
#| msgid "Standard system"
msgid "Standard system utilities"
msgstr "Стандартты жүйе"
msgstr "Жүйенің қалыпты утилиталары"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:13001
@ -190,6 +183,8 @@ msgid ""
"This task sets up a basic user environment, providing a reasonably small "
"selection of services and tools usable on the command line."
msgstr ""
"Бұл тапсырма негізгі пайдаланушы ортасын орнатады, онда қызметтердің аз "
"таңдауы мен командалық жолда қолданылатын құралдар болады."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:14001

Loading…
Cancel
Save