Browse Source

Updated norwegian nynorsk translation of tasksel to 100%

tags/2.46
Håvard Korsvoll 15 years ago
parent
commit
b6ca7eb7e3
3 changed files with 107 additions and 193 deletions
 1. +9
  -12
    debian/po/nn.po
 2. +12
  -15
    po/nn.po
 3. +86
  -166
    tasks/po/nn.po

+ 9
- 12
debian/po/nn.po View File

@@ -1,3 +1,4 @@
# translation of nn.po to Norwegian Nynorsk
# translation of tasksel_debian.po to Norsk Bokmål
# translation of tasksel_debian.po to Norwegian nynorsk
#
@@ -10,26 +11,25 @@
# /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
# or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans#
# Developers do not need to manually edit POT or PO files.
# Håvard Korsvoll <korsvoll@skulelinux.no>, 2004.
# Håvard Korsvoll <korsvoll@skulelinux.no>, 2004, 2006.
# Axel Bojer <axelb@skolelinux.no>, 2004.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tasksel_debian\n"
"Project-Id-Version: nn\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: debian-boot@lists.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2006-01-19 14:32-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2004-08-29 23:11+0200\n"
"Last-Translator: Axel Bojer <axelb@skolelinux.no>\n"
"Language-Team: Norsk Bokmål <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
"PO-Revision-Date: 2006-05-14 18:42+0200\n"
"Last-Translator: Håvard Korsvoll <korsvoll@skulelinux.no>\n"
"Language-Team: Norwegian Nynorsk <nn@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.3.1\n"
"X-Generator: KBabel 1.10.2\n"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../templates:5
#, fuzzy
msgid ""
"At the moment, only the core of Debian is installed. To tune the system to "
"your needs, you can choose to install one or more of the following "
@@ -37,8 +37,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"I denne utgåva er det berre hovudkomponentane i Debian som vert installert. "
"For å tilpassa installasjonen til dine behov, kan du installere ein eller "
"fleire førehandsdefinerte samlingar med programvare. Erfarne brukarar kan "
"føretrekkje å velja pakkar manuelt."
"fleire førehandsdefinerte samlingar med programvare."

#. Type: multiselect
#. Choices
@@ -60,7 +59,7 @@ msgid ""
"You can choose to install one or more of the following predefined "
"collections of software."
msgstr ""
"Du kan velja å installere ein eller fleire av desse førehandsdefinerte "
"Du kan velje å installere ein eller fleire av desse førehandsdefinerte "
"samlingane med programvare."

#. Type: title
@@ -69,5 +68,3 @@ msgstr ""
msgid "Debian software selection"
msgstr "Programvareutval for Debian"

#~ msgid "${CHOICES}, manual package selection"
#~ msgstr "${CHOICES}, Manuelt pakkeval"

+ 12
- 15
po/nn.po View File

@@ -1,25 +1,25 @@
# translation of nn.po to Norwegian Nynorsk
# translation of tasksel.po to Norwegian nynorsk
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER.
# Håvard Korsvoll <korsvoll@stud.ntnu.no>, 2004.
# Håvard Korsvoll <korsvoll@skulelinux.no>, 2004.
# Håvard Korsvoll <korsvoll@skulelinux.no>, 2004, 2006.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tasksel\n"
"Project-Id-Version: nn\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-01-18 23:04+0900\n"
"PO-Revision-Date: 2005-07-31 11:25+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-05-14 19:04+0200\n"
"Last-Translator: Håvard Korsvoll <korsvoll@skulelinux.no>\n"
"Language-Team: Norwegian nynorsk <i18n-nn@lister.ping.uio.no>\n"
"Language-Team: Norwegian Nynorsk <nn@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.0.2\n"
"X-Generator: KBabel 1.10.2\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#: ../tasksel.pl:358
#, fuzzy
msgid ""
"Usage:\n"
"tasksel install <task>\n"
@@ -32,19 +32,16 @@ msgid ""
"\t --task-desc returns the description of a task\n"
msgstr ""
"Bruk:\n"
"tasksel install <oppgåve>\n"
"tasksel remove <oppgåve>\n"
"tasksel [val], der val er ein vilkårleg kombinasjon av:\n"
"tasksel install <pakkegruppe>\n"
"tasksel remove <pakkegruppe>\n"
"tasksel [val]\n"
"\t-t, --test testmodus, gjer ingen endringar\n"
"\t --new-install installerer automatisk nokre oppgåver\n"
"\t --new-install installerer automatisk nokre pakkegrupper\n"
"\t --list-tasks list opp oppgåver som vil bli vist og avslutt\n"
"\t --task-packages list opp tilgjengelege pakkar i ei oppgåve\n"
"\t --task-desc returnerer skildringa av ei oppgåve\n"
"\t --task-packages list opp tilgjengelege pakkar i ei pakkegruppe\n"
"\t --task-desc returnerer skildringa av ei pakkegruppe\n"

#: ../tasksel.pl:557 ../tasksel.pl:575 ../tasksel.pl:586
msgid "aptitude failed"
msgstr "aptitude feila"

#~ msgid ""
#~ "ignoring other selected packages in favour of manual package selection"
#~ msgstr "ignorerer andre valde pakkar til fordel for manuelt valde pakkar"

+ 86
- 166
tasks/po/nn.po View File

@@ -1,3 +1,4 @@
# translation of nn.po to Norwegian Nynorsk
# translation of tasksel_tasks.po to Norsk Bokmål
# translation of tasksel_tasks.po to Norwegian nynorsk
# translation of tasksel_tasks.po to Norwegian Nynorsk
@@ -6,68 +7,62 @@
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER.
# Håvard Korsvoll <korsvoll@stud.ntnu.no>, 2004.
# Håvard Korsvoll <korsvoll@skulelinux.no>, 2004.
# Håvard Korsvoll <korsvoll@skulelinux.no>, 2004, 2006.
# Axel Bojer <axelb@skolelinux.no>, 2004.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tasksel_tasks\n"
"Project-Id-Version: nn\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-04-24 14:24-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2004-08-29 23:05+0200\n"
"Last-Translator: Axel Bojer <axelb@skolelinux.no>\n"
"Language-Team: Norsk Bokmål <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
"PO-Revision-Date: 2006-05-14 19:03+0200\n"
"Last-Translator: Håvard Korsvoll <korsvoll@skulelinux.no>\n"
"Language-Team: Norwegian Nynorsk <nn@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.3.1\n"
"X-Generator: KBabel 1.10.2\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:3
#, fuzzy
msgid ""
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
"it easier for Arabic speakers to use Debian."
msgstr ""
"Med dette valet installerer du program, datafiler, skrifttypar og "
"dokumentasjon på koreansk for å gjera det lettare for koreansktalande folk "
"til å bruka Debian."
"dokumentasjon som gjer det lettare for arabisktalande folk "
"å bruka Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:14
#, fuzzy
msgid "Arabic environment"
msgstr "Thai miljø"
msgstr "Arabisk miljø"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:14
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Arabic."
msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit thai skrivebord"
msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit arabisk skrivebord"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:21
#, fuzzy
msgid ""
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
"it easier for Bengali speakers to use Debian."
msgstr ""
"Med dette valet installerer du program, datafiler, skrifttypar og "
"dokumentasjon på koreansk for å gjera det lettare for koreansktalande folk "
"til å bruka Debian."
"dokumentasjon som gjer det lettare for bengalitalande folk "
"å bruka Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:32
#, fuzzy
msgid "Bengali environment"
msgstr "Italiensk miljø"
msgstr "Bengalsk miljø"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:32
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Bengali."
msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit thai skrivebord"
msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit bengalsk skrivebord"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:39
@@ -96,31 +91,27 @@ msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit Brasiliansk-Portogisisk skrivebord"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:57
#, fuzzy
msgid "Bulgarian environment"
msgstr "Italiensk miljø"
msgstr "Bulgarsk miljø"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:57
#, fuzzy
msgid ""
"This task installs programs and data files that make it easier for Bulgarian "
"speakers to use Debian."
msgstr ""
"Med denne pakkegruppa installerer du pakkar som gjer det lettare for "
"koreansktalande folk til å bruka Debian."
"bulgarsktalande å bruka Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:66
#, fuzzy
msgid "Bulgarian desktop"
msgstr "Italiensk skrivebord"
msgstr "Bulgarsk skrivebord"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:66
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Bulgarian."
msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit russisk skrivebord"
msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit bulgarsk skrivebord"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:73
@@ -169,7 +160,6 @@ msgstr "Forenkla kinesisk skrivebord"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:102
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Simplified Chinese."
msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit skrivebord på forenkla kinesisk."

@@ -191,7 +181,6 @@ msgstr "Tradisjonelt kinesisk miljø"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:121
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Traditional Chinese."
msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit skrivebord på tradisjonelt kinesisk."

@@ -218,41 +207,36 @@ msgstr "Kyrillisk skrivebord"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:139
#, fuzzy
msgid ""
"This task localises the desktop in Cyrillic. It supports Belarusian, "
"Bulgarian, Macedonian, Russian, Serbian and Ukrainian."
msgstr ""
"Denne pakkegruppa gjev eit skrivebord på kyrillisk. Ho støttar kviterussisk, "
"bulgarsk, makedonisk, russisk, serbisk og ukrainsk."
"bulgarsk, makedonsk, russisk, serbisk og ukrainsk."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:149
#, fuzzy
msgid "Czech environment"
msgstr "Fransk miljø"
msgstr "Tsjekkisk miljø"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:149
#, fuzzy
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Czech to help Czech "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Med denne pakkegruppa installerer du pakkar og dokumentasjon på fransk for å "
"hjelpa fransktalande folk til å bruka Debian."
"Med denne pakkegruppa installerer du pakkar og dokumentasjon for å "
"hjelpe fransktalande folk å bruka Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:157
#, fuzzy
msgid "Czech desktop"
msgstr "Fransk skrivebord"
msgstr "Tsjekkisk skrivebord"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:157
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Czech."
msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit fransk skrivebord."
msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit tsjekkisk skrivebord."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:164
@@ -275,7 +259,6 @@ msgstr "Dansk skrivebord"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:174
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Danish."
msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit skrivebord på dansk."

@@ -286,10 +269,8 @@ msgstr "SQL-database"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:181
msgid ""
"This task selects client and server packages for the PostgreSQL database."
msgstr ""
"Denne pakkegruppa gjev klient- og tenarpakkar for PostgreSQL-databasen."
msgid "This task selects client and server packages for the PostgreSQL database."
msgstr "Denne pakkegruppa gjev klient- og tenarpakkar for PostgreSQL-databasen."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:181
@@ -314,7 +295,7 @@ msgstr "Skrivebordsmiljø"
msgid ""
"This task provides basic desktop software and serves as a basis for the "
"Gnome and KDE desktop tasks."
msgstr ""
msgstr "Denne pakkegruppa inneheld grunnleggjande program for skrivebordet som fungerer som underlag for pakkegruppene for Gnome og KDE."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:205
@@ -323,32 +304,28 @@ msgstr "Namnetenar"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:205
msgid ""
"Selects the BIND DNS server, and related documentation and utility packages."
msgid "Selects the BIND DNS server, and related documentation and utility packages."
msgstr "Tar med namnetenaren BIND og relatert dokumentasjon og verktøyspakkar."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:213
#, fuzzy
msgid ""
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
"it easier for Dutch speakers to use Debian."
msgstr ""
"Med dette valet installerer du program, datafiler, skrifttypar og "
"dokumentasjon på koreansk for å gjera det lettare for koreansktalande folk "
"til å bruka Debian."
"dokumentasjon som gjer det lettare for nederlandsktalande folk "
"å bruka Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:222
#, fuzzy
msgid "Dutch environment"
msgstr "Fransk miljø"
msgstr "Nederlandsk miljø"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:222
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Dutch."
msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit thai skrivebord"
msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit nederlandsk skrivebord"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:229
@@ -385,7 +362,6 @@ msgstr "Fransk skrivebord"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:250
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in French."
msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit fransk skrivebord."

@@ -410,15 +386,13 @@ msgstr "Tysk skrivebord"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:268
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in German."
msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit tysk skrivebord"
msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit tysk skrivebord."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:276
#, fuzzy
msgid "Gnome desktop environment"
msgstr "Japansk skrivebord"
msgstr "Gnome skrivebordsmiljø"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:276
@@ -426,6 +400,8 @@ msgid ""
"This task provides basic \"desktop\" software using the Gnome desktop "
"environment."
msgstr ""
"Denne pakkegruppa inneheld grunnleggjande «skrivebordsprogram» med "
"skrivebordsmiljøet Gnome."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:287
@@ -448,9 +424,8 @@ msgstr "Gresk skrivebord"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:297
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Greek."
msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit gresk skrivebord"
msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit gresk skrivebord."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:304
@@ -473,60 +448,50 @@ msgstr "Hebraisk skrivebord"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:312
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Hebrew."
msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit hebraisk skrivebord."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:319
#, fuzzy
msgid ""
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
"it easier for Hindi speakers to use Debian."
msgstr ""
"Med dette valet installerer du program, datafiler, skrifttypar og "
"dokumentasjon på koreansk for å gjera det lettare for koreansktalande folk "
"til å bruka Debian."
"dokumentasjon som gjer det lettare for hindisktalande folk "
"å bruka Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:330
#, fuzzy
msgid "Hindi environment"
msgstr "Dansk miljø"
msgstr "Hindisk miljø"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:330
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Hindi."
msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit skrivebord på dansk."
msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit skrivebord på hindi."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:337
#, fuzzy
msgid "Hungarian environment"
msgstr "Italiensk miljø"
msgstr "Ungarsk miljø"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:337
#, fuzzy
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Hungarian to help Hungarian "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Med denne pakkegruppa installerer du pakkar og dokumentasjon på italiensk "
"for å hjelpa folk som snakkar italiensk til å bruka Debian."
msgstr "Med denne pakkegruppa installerer du pakkar og dokumentasjon for å hjelpa folk som snakkar ungarsk til å bruka Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:345
#, fuzzy
msgid "Hungarian desktop"
msgstr "Italiensk skrivebord"
msgstr "Ungarsk skrivebord"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:345
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Hungarian."
msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit russisk skrivebord"
msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit ungarsk skrivebord."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:352
@@ -549,9 +514,8 @@ msgstr "Italiensk skrivebord"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:363
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Italian."
msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit italiensk skrivebord"
msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit italiensk skrivebord."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:370
@@ -574,15 +538,13 @@ msgstr "Japansk skrivebord"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:382
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Japanese."
msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit japansk skrivebord"
msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit japansk skrivebord."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:390
#, fuzzy
msgid "KDE desktop environment"
msgstr "Skrivebordsmiljø"
msgstr "Skrivebordsmiljøet KDE"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:390
@@ -590,6 +552,8 @@ msgid ""
"This task provides basic \"desktop\" software using the K Desktop "
"Environment."
msgstr ""
"Denne pakkegruppa inneheld grunnleggjande «skrivebordprogram» med "
"skrivebordsmiljøet KDE."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:410
@@ -612,19 +576,18 @@ msgstr "Koreansk skrivebord"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:422
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Korean."
msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit koreansk skrivebord"
msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit koreansk skrivebord."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:429
msgid "Laptop"
msgstr ""
msgstr "Bærbar"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:429
msgid "This task installs software useful for a laptop."
msgstr ""
msgstr "Denne pakkegruppa inneheld programvare som er nyttig for ei bærbar maskin."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:436
@@ -647,9 +610,8 @@ msgstr "Litauisk skrivebord"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:446
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Lithuanian."
msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit litauisk skrivebord"
msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit litauisk skrivebord."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:453
@@ -668,12 +630,12 @@ msgstr ""
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:463
msgid "manual package selection"
msgstr ""
msgstr "manuelt pakkeval"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:463
msgid "Manually select packages to install in aptitude."
msgstr ""
msgstr "Bruk aptitude for å velje manuelt kva for pakker som skal installerast."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:470
@@ -696,32 +658,28 @@ msgstr "Norsk (bokmål og nynorsk) skrivebord"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:481
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Norwegian."
msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit norsk skrivebord (nynorsk og bokmål)"
msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit norsk skrivebord (nynorsk og bokmål)."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:488
#, fuzzy
msgid ""
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
"it easier for Persian speakers to use Debian."
msgstr ""
"Med dette valet installerer du program, datafiler, skrifttypar og "
"dokumentasjon på koreansk for å gjera det lettare for koreansktalande folk "
"til å bruka Debian."
"dokumentasjon for å gjere det lettare for persisktalande folk "
"å bruka Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:499
#, fuzzy
msgid "Persian environment"
msgstr "Tysk miljø"
msgstr "Persisk miljø"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:499
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Persian."
msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit tysk skrivebord"
msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit persisk skrivebord."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:506
@@ -744,9 +702,8 @@ msgstr "Polsk skrivebord"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:517
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Polish."
msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit polsk skrivebord"
msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit polsk skrivebord."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:525
@@ -760,54 +717,47 @@ msgstr "Denne pakkegruppa set systemet ditt opp til å vera ein utskriftstenar."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:535
#, fuzzy
msgid ""
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
"it easier for Punjabi speakers to use Debian."
msgstr ""
"Med dette valet installerer du program, datafiler, skrifttypar og "
"dokumentasjon på koreansk for å gjera det lettare for koreansktalande folk "
"til å bruka Debian."
"dokumentasjon for å gjere det lettare for punjabitalande folk "
"å bruka Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:546
#, fuzzy
msgid "Punjabi environment"
msgstr "Thai miljø"
msgstr "Punjabisk miljø"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:546
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Punjabi."
msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit thai skrivebord"
msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit punjabisk skrivebord"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:553
#, fuzzy
msgid "Romanian environment"
msgstr "Ukrainsk miljø"
msgstr "Rumensk mijø"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:553
#, fuzzy
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Romanian to help Romanian "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Med denne pakkegruppa installerer du pakkar og dokumentasjon på italiensk "
"for å hjelpa folk som snakkar italiensk til å bruka Debian."
"Med denne pakkegruppa installerer du pakkar og dokumentasjon "
"for å hjelpa rumensktalande folk å bruka Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:564
#, fuzzy
msgid "Romanian desktop"
msgstr "Ukrainsk skrivebord"
msgstr "Rumensk skrivebord"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:564
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Romanian."
msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit ukrainsk skrivebord"
msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit rumensk skrivebord"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:571
@@ -830,37 +780,32 @@ msgstr "Russisk skrivebord"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:582
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Russian."
msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit russisk skrivebord"
msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit russisk skrivebord."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:589
#, fuzzy
msgid "Slovak environment"
msgstr "Koreansk miljø"
msgstr "Slovakisk miljø"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:589
#, fuzzy
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Slovak to help Slovak "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Med denne pakkegruppa installerer du pakkar og dokumentasjon på italiensk "
"for å hjelpa folk som snakkar italiensk til å bruka Debian."
"Med denne pakkegruppa installerer du pakkar og dokumentasjon på slovakisk"
"for å hjelpa folk som snakkar slovakisk å bruka Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:597
#, fuzzy
msgid "Slovak desktop"
msgstr "Koreansk skrivebord"
msgstr "Slovakisk skrivebord"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:597
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Slovak."
msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit koreansk skrivebord"
msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit slovakisk skrivebord"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:604
@@ -883,19 +828,18 @@ msgstr "Spansk skrivebord"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:615
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Spanish."
msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit spansk skrivebord"
msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit spansk skrivebord."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:622
msgid "Standard system"
msgstr ""
msgstr "Standardsystem"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:622
msgid "This task installs a reasonably small character-mode system."
msgstr ""
msgstr "Denne pakkegruppa installerer eit rimelig lite tekstbasert system."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:629
@@ -918,9 +862,8 @@ msgstr "Svensk skrivebord"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:639
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Swedish."
msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit svensk skrivebord"
msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit svensk skrivebord."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:646
@@ -943,9 +886,8 @@ msgstr "Thai skrivebord"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:658
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Thai."
msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit thai skrivebord"
msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit thai skrivebord."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:665
@@ -968,9 +910,8 @@ msgstr "Tyrkisk skrivebord"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:677
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Turkish."
msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit tyrkisk skrivebord"
msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit tyrkisk skrivebord."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:684
@@ -993,9 +934,8 @@ msgstr "Ukrainsk skrivebord"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:694
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Ukrainian."
msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit ukrainsk skrivebord"
msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit ukrainsk skrivebord."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:702
@@ -1004,28 +944,8 @@ msgstr "Vev-tenar"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:702
msgid ""
"This task selects packages useful for a general purpose web server system."
msgid "This task selects packages useful for a general purpose web server system."
msgstr ""
"Denne pakkegruppa vel pakkar som er nyttige for eit generelt system med vev-"
"tenar."

#~ msgid ""
#~ "This task provides basic \"desktop\" software, including a variety of "
#~ "session managers, file managers and web browsers. It incorporates both "
#~ "the GNOME and KDE desktops, and provides a display manager which lets the "
#~ "user choose between the two."
#~ msgstr ""
#~ "Med denne pakkegruppa installerer du grunnleggjande «skivebords»-verktøy. "
#~ "Dette inkluderer ulike økthandsamarar, filhandterarar og nettlesarar. Ho "
#~ "inneheld både GNOME og KDE skrivebord, og gjev ein visingshandterar som "
#~ "let deg velja mellom dei to."

#, fuzzy
#~ msgid "This task makes the desktop be localised in Bulgarian."
#~ msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit italiensk skrivebord"

#, fuzzy
#~ msgid "This task causes the standard base system to be installed."
#~ msgstr ""
#~ "Denne pakkegruppa set systemet ditt opp til å vera ein utskriftstenar."

Loading…
Cancel
Save