Browse Source

Updated Slovak translation

keep-around/43e990ab3f4cc50982f8dbc32e3465ca7c827876
Christian Perrier 17 years ago
parent
commit
b92d47612e
 1. 3
    debian/changelog
 2. 18
    debian/po/sk.po
 3. 16
    po/sk.po
 4. 11
    tasks/po/sk.po

3
debian/changelog

@ -5,6 +5,7 @@ tasksel (2.39) UNRELEASED; urgency=low
- Updated Japanese translation. (Kenshi Muto)
- Updated Bengali translation.
- Updated Dutch translation. (Bart Cornelis)
- Updated Slovak translation.
[ Translations of tasks ]
- Updated Lithuanian translation. (Kęstutis Biliūnas)
@ -15,6 +16,7 @@ tasksel (2.39) UNRELEASED; urgency=low
- Updated Hebrew translation.
- Updated Dutch translation. (Bart Cornelis)
- Updated Vietnamese translation.
- Updated Slovak translation.
[ Translations of programs ]
- Updated Lithuanian translation. (Kęstutis Biliūnas)
@ -22,6 +24,7 @@ tasksel (2.39) UNRELEASED; urgency=low
- Added Punjabi translation. (Amanpreet Singh Alam)
- Updated Hebrew translation.
- Updated Dutch translation. (Bart Cornelis)
- Updated Slovak translation.
[ Joey Hess ]
* Uncomment the now-available sa-exim in mail server task.

18
debian/po/sk.po

@ -1,22 +1,11 @@
#
# Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
# documentation is worth reading, especially sections dedicated to
# this format, e.g. by running:
# info -n '(gettext)PO Files'
# info -n '(gettext)Header Entry'
#
# Some information specific to po-debconf are available at
# /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
# or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
#
# Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tasksel\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: debian-boot@lists.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2005-11-18 14:50-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2005-09-28 17:53+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-01-07 12:46+0100\n"
"Last-Translator: Peter Mann <Peter.Mann@tuke.sk>\n"
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@ -33,9 +22,8 @@ msgid ""
"predefined collections of software."
msgstr ""
"Momentálne je nainštalovaný iba základ Debianu. Aby ste si vyladili systém "
"podľa svojich potrieb, môžete teraz inštalovať tzv. úlohy. Úlohy sú "
"pripravené kolekcie súvisiaceho softvéru. Skúsení používatelia si môžu "
"vybrať balíky manuálne."
"podľa svojich potrieb, môžete teraz inštalovať jednu alebo viac pripravených "
"kolekcií súvisiaceho softvéru."
#. Type: multiselect
#. Description

16
po/sk.po

@ -1,22 +1,18 @@
# Czech translation for tasksel.
# Copyright (C) 2000 Software in the Public Interest, Inc.
# Petr Cech <cech@debian.org>, 2000.
# Miroslav Kure <kurem@debian.cz>, 2004.
# SLovak translation for tasksel.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tasksel\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-11-18 14:41-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2005-09-21 11:57+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2006-01-02 15:28-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2006-01-07 12:52+0100\n"
"Last-Translator: Peter Mann <Peter.Mann@tuke.sk>\n"
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: ../tasksel.pl:328
#, fuzzy
#: ../tasksel.pl:358
msgid ""
"Usage:\n"
"tasksel install <task>\n"
@ -31,13 +27,13 @@ msgstr ""
"Použitie:\n"
"tasksel install <úloha>\n"
"tasksel remove <úloha>\n"
"tasksel [voľby]; kde voľby sú ľubovoľnou kombináciou:\n"
"tasksel [voľby]\n"
"\t-t, --test testovací režim; v skutočnosti sa nič nevykonáva\n"
"\t --new-install automaticky nainštaluje niektoré úlohy\n"
"\t --list-tasks zobrazí zoznam úloh a skončí\n"
"\t --task-packages zobrazí balíky dostupné v úlohe\n"
"\t --task-desc zobrazí popis úlohy\n"
#: ../tasksel.pl:509 ../tasksel.pl:525 ../tasksel.pl:542
#: ../tasksel.pl:557 ../tasksel.pl:575 ../tasksel.pl:586
msgid "aptitude failed"
msgstr "aptitude zlyhalo"

11
tasks/po/sk.po

@ -1,14 +1,11 @@
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
# tasksel - Slovak translation
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tasksel\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-11-18 14:45-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2005-09-21 11:57+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-01-07 12:43+0100\n"
"Last-Translator: Peter Mann <Peter.Mann@tuke.sk>\n"
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@ -544,12 +541,12 @@ msgstr "Táto úloha vyberie rôzne balíky užitočné pre poštový server."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:391
msgid "manual package selection"
msgstr ""
msgstr "manuálny výber balíkov"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:391
msgid "Manually select packages to install in aptitude."
msgstr ""
msgstr "Spustí aptitude, kde si manuálne zvolíte balíky na inštaláciu."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:398

Loading…
Cancel
Save