Browse Source

updated Polish translation

keep-around/43e990ab3f4cc50982f8dbc32e3465ca7c827876
Marcin Owsiany 21 years ago
parent
commit
bfe8d57fb4
  1. 54
      po/pl.po

54
po/pl.po

@ -6,59 +6,59 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tasksel 1.0\n"
"POT-Creation-Date: 2001-05-20 21:34+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2000-05-20 21:46+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2001-10-07 16:29+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2001-10-07 17:00+0200\n"
"Last-Translator: Marcin Owsiany <porridge@debian.org>\n"
"Language-Team: Polish <pl@li.org>\n"
"Language-Team: Polish <porridge@debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-2\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: ../slangui.c:212
#: ../slangui.c:213
msgid "Unable to initialize the terminal"
msgstr "Nie uda³o siê zainicjalizowaæ terminala"
#: ../slangui.c:214
#: ../slangui.c:215
msgid "Unable to initialize screen output"
msgstr "Nie uda³o siê zainicjalizowaæ biblioteki slang"
#: ../slangui.c:215
#: ../slangui.c:216
msgid "Unable to initialize keyboard interface"
msgstr "Nie uda³o siê zainicjalizowaæ interfejsu klawiatury"
#: ../slangui.c:232
#: ../slangui.c:233
msgid "Debian Task Installer"
msgstr "Instalator zadañ Debiana"
#: ../slangui.c:233
#: ../slangui.c:234
msgid "(c) 1999-2001 SPI and others"
msgstr "(c) 1999-2001 SPI i inni"
#: ../slangui.c:386
#: ../slangui.c:387
msgid "^Finish"
msgstr "^Zakoñcz"
#: ../slangui.c:394 ../slangui.c:395
#: ../slangui.c:395 ../slangui.c:396
msgid "Task ^Info"
msgstr "^Informacja na temat zadania"
#: ../slangui.c:399 ../slangui.c:400
#: ../slangui.c:400 ../slangui.c:401
msgid "^Help"
msgstr "^Pomoc"
#: ../slangui.c:434
msgid "Select task packages to install"
msgstr "Wybierz pakiety zadań do zainstalowania"
#: ../slangui.c:435
msgid "Select tasks to install"
msgstr "Wybierz zadania do zainstalowania"
#: ../slangui.c:569
#: ../slangui.c:570
msgid "Ok"
msgstr "Ok"
#: ../slangui.c:769
#: ../slangui.c:770
msgid "Help"
msgstr "Pomoc"
#: ../slangui.c:770
#: ../slangui.c:771
msgid ""
"Tasks allow you to quickly install a selection of packages that performs a "
"given task.\r\rThe main chooser list shows a list of tasks that you can "
@ -77,7 +77,7 @@ msgstr ""
"programu i rozpocznie instalacjê zaznaczonych zadañ.\r\rDziêkujemy za "
"wybranie Debiana.\r\rProszê nacisn±æ ENTER, aby powróciæ do ekranu wyboru."
#: ../slangui.c:807
#: ../slangui.c:808
#, c-format
msgid ""
"Description:\n"
@ -90,7 +90,7 @@ msgstr ""
"\n"
"Zawarte pakiety:\n"
#: ../slangui.c:815
#: ../slangui.c:816
msgid "(no description available)"
msgstr "(brak opisu)"
@ -132,14 +132,18 @@ msgstr ""
"-n -- nie pokazuj interfejsu u¿ytkownika; zazwyczaj\n"
"\t\tu¿ywane z -r lub -i"
#: ../tasksel.c:78 ../tasksel.c:113
#: ../tasksel.c:39
msgid "-a -- show all tasks, even those with no packages in them"
msgstr "-a -- pokazuj wszystkie zadania, nawet niezawieraj±ce pakietów"
#: ../tasksel.c:80 ../tasksel.c:115
msgid "No packages selected\n"
msgstr "Nie wybrano ¿adnych pakietów\n"
#: ../tasksel.c:163
#: ../tasksel.c:167
msgid ""
"No task packages found on this system.\n"
"Did you update your available file?"
"No tasks found on this system.\n"
"Did you update your available file?\n"
msgstr ""
"Nie znaleziono pakietów zadań w systemie.\n"
"Czy uaktualniłeś(łaś) plik dostępnych pakietów?"
"Nie znaleziono zadañ w systemie.\n"
"Czy uaktualni³e¶(³a¶) plik dostêpnych pakietów?\n"

Loading…
Cancel
Save