Browse Source

[l10n] Updated Tagalog translation of tasks file

keep-around/43e990ab3f4cc50982f8dbc32e3465ca7c827876
Eric Pareja 17 years ago
parent
commit
c55c964a9d
  1. 60
      tasks/po/tl.po

60
tasks/po/tl.po

@ -11,7 +11,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: tasksel\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-01-29 09:22+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-11-22 23:53+0800\n"
"PO-Revision-Date: 2006-02-09 18:06+0800\n"
"Last-Translator: Eric Pareja <xenos@upm.edu.ph>\n"
"Language-Team: Tagalog <debian-tl@banwa.upm.edu.ph>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@ -24,7 +24,7 @@ msgid ""
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
"it easier for Arabic speakers to use Debian."
msgstr ""
"Nagluluklok ito ng mga programa, tipunan ng mga datos, at babasahin na "
"Nagluluklok ito ng mga programa, talaksan ng mga datos, at babasahin na "
"nagpapadali para sa mga nagsasalita ng Arabo na gumamit ng Debian."
#. Description
@ -39,25 +39,20 @@ msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Arabo"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:21
#, fuzzy
msgid ""
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
"it easier for Bengali speakers to use Debian."
msgstr ""
"Nagluluklok ito ng mga programa, tipunan ng mga datos, at babasahin na "
"nagpapadali para sa mga nagsasalita ng Arabo na gumamit ng Debian."
msgstr "Nagluluklok ito ng mga programa, talaksan ng mga datos, mga font, at babasahin na nagpapadali para sa mga nagsasalita ng Bengali na gumamit ng Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:32
#, fuzzy
msgid "Bengali environment"
msgstr "Kapaligirang Bulgaryan"
msgstr "Kapaligirang Bengali"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:32
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Bengali."
msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Thai"
msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Bengali"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:39
@ -70,7 +65,7 @@ msgid ""
"This task installs programs, data files, and documentation that make it "
"easier for Brazilian Portuguese speakers to use Debian."
msgstr ""
"Ang task na ito ay nag-iinstall ng mga programa, tipunan ng datos, at "
"Ang task na ito ay nag-iinstall ng mga programa, talaksan ng datos, at "
"babasahin na nagpapadali ng paggamit ng Debian para sa nagsasalita ng "
"Brasilyanong Portuges."
@ -144,7 +139,7 @@ msgid ""
"it easier for Chinese speakers to use Debian, using the simplified Chinese "
"encoding."
msgstr ""
"Nag-iinstall ito ng mga programa, tipunan ng mga datos, mga font, atmga "
"Nag-iinstall ito ng mga programa, talaksan ng mga datos, mga font, atmga "
"babasahin na nagpapadali para sa mga nagsasalita ng Intsik nagumamit ng "
"Debian, gamit ang pina-simpleng encoding na Intsik."
@ -165,7 +160,7 @@ msgid ""
"it easier for Chinese speakers to use Debian, using the traditional Chinese "
"encoding."
msgstr ""
"Nag-iinstall ito ng mga programa, tipunan ng mga datos, mga font, atmga "
"Nag-iinstall ito ng mga programa, talaksan ng mga datos, mga font, atmga "
"babasahin na nagpapadali para sa mga nagsasalita ng Intsik nagumamit ng "
"Debian, gamit ang encoding na tradisyonal ng Intsik."
@ -316,7 +311,7 @@ msgid ""
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
"it easier for Dutch speakers to use Debian."
msgstr ""
"Niluluklok nito ang mga programa, tipunan ng mga datos, at babasahin na "
"Niluluklok nito ang mga programa, talaksan ng mga datos, at babasahin na "
"nagpapadali para sa mga nagsasalita ng Dutch sa Debian."
#. Description
@ -455,25 +450,20 @@ msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Hebreo."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:319
#, fuzzy
msgid ""
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
"it easier for Hindi speakers to use Debian."
msgstr ""
"Nagluluklok ito ng mga programa, tipunan ng mga datos, at babasahin na "
"nagpapadali para sa mga nagsasalita ng Arabo na gumamit ng Debian."
msgstr "Nagluluklok ito ng mga programa, talaksan ng mga datos, mga font, at babasahin na nagpapadali para sa mga nagsasalita ng Hindi na gumamit ng Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:330
#, fuzzy
msgid "Hindi environment"
msgstr "Kapaligirang Danish"
msgstr "Kapaligirang Hindi"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:330
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Hindi."
msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Danish."
msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Hindi."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:337
@ -631,25 +621,20 @@ msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Norwega"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:452
#, fuzzy
msgid ""
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
"it easier for Persian speakers to use Debian."
msgstr ""
"Nagluluklok ito ng mga programa, tipunan ng mga datos, at babasahin na "
"nagpapadali para sa mga nagsasalita ng Arabo na gumamit ng Debian."
msgstr "Nagluluklok ito ng mga programa, talaksan ng mga datos, mga font, at babasahin na nagpapadali para sa mga nagsasalita ng Persian na gumamit ng Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:463
#, fuzzy
msgid "Persian environment"
msgstr "Kapaligirang Aleman"
msgstr "Kapaligirang Persian"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:463
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Persian."
msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Aleman."
msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Persian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:470
@ -687,25 +672,20 @@ msgstr "Inaayos nito ang sistema niyo na maging print server."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:499
#, fuzzy
msgid ""
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
"it easier for Punjabi speakers to use Debian."
msgstr ""
"Nagluluklok ito ng mga programa, tipunan ng mga datos, at babasahin na "
"nagpapadali para sa mga nagsasalita ng Arabo na gumamit ng Debian."
msgstr "Nagluluklok ito ng mga programa, talaksan ng mga datos, mga font, at babasahin na nagpapadali para sa mga nagsasalita ng Punjabi na gumamit ng Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:510
#, fuzzy
msgid "Punjabi environment"
msgstr "Kapaligirang Arabo"
msgstr "Kapaligirang Punjabi"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:510
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Punjabi."
msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Arabo"
msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Punjabi."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:517
@ -790,7 +770,7 @@ msgid ""
"This task installs programs, data files, and documentation that make it "
"easier for Spanish speakers to use Debian."
msgstr ""
"Nag-iinstall ito ng mga programa, tipunan ng mga datos, at babasahin na "
"Nag-iinstall ito ng mga programa, talaksan ng mga datos, at babasahin na "
"nagpapadali para sa mga nagsasalita ng Espanyol sa Debian."
#. Description
@ -932,7 +912,7 @@ msgstr ""
#~ "user choose between the two."
#~ msgstr ""
#~ "Nagbibigay ito ng karaniwang software na para sa \"desktop\", kasama ang "
#~ "ilan sa mga tagapangasiwa ng sesyon, tagapangasiwa ng tipunan at mga web "
#~ "ilan sa mga tagapangasiwa ng sesyon, tagapangasiwa ng talaksan at mga web "
#~ "browser. Kasama dito ang mga desktop na GNOME at KDE, at pati na rin ng "
#~ "tagapangasiwa ng display na binibigyan ang gumagamit ng pagkakataon na "
#~ "pumili sa dalawa."

Loading…
Cancel
Save