Browse Source

Swedish translation updated

keep-around/43e990ab3f4cc50982f8dbc32e3465ca7c827876
Daniel Nylander 17 years ago
parent
commit
c93fb78c1b
  1. 4
      debian/po/sv.po
  2. 64
      po/sv.po
  3. 400
      tasks/po/sv.po

4
debian/po/sv.po

@ -16,7 +16,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: tasksel 2.07 debconf\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-01-19 15:15-0700\n"
"PO-Revision-Date: 2006-01-30 17:57+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2006-02-12 17:24+0100\n"
"Last-Translator: Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n"
"Language-Team: Swedish <debian-boot@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@ -27,7 +27,7 @@ msgstr ""
#. Description
#: ../templates:5
msgid "At the moment, only the core of Debian is installed. To tune the system to your needs, you can choose to install one or more of the following predefined collections of software."
msgstr "För närvarande är enbart Debians grundpaket installerade. För att anpassa installationen efter dina behov kan du välja att installera en eller flera av följande fördefinierade paketgrupper."
msgstr "För närvarande är endast Debians grundpaket installerade. För att anpassa installationen efter dina behov kan du välja att installera en eller flera av följande fördefinierade paketgrupper."
#. Type: multiselect
#. Choices

64
po/sv.po

@ -1,13 +1,14 @@
# tasksel
# Swedish translation of tasksel
# Copyright (C) 2000 Software in the Public Interest, Inc.
# peter karlsson <peter@softwolves.pp.se>, 2000.
# Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2006.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tasksel 1.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-01-18 23:04+0900\n"
"PO-Revision-Date: 2005-11-20 11:07+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2006-02-12 17:21+0100\n"
"Last-Translator: Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n"
"Language-Team: Swedish <debian-boot@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@ -27,90 +28,71 @@ msgid ""
"\t --task-desc returns the description of a task\n"
msgstr ""
"Användning:\n"
"tasksel install <funktion>\n"
"tasksel remove <funktion>\n"
"tasksel install <uppgift>\n"
"tasksel remove <uppgift>\n"
"tasksel [flaggor]\n"
"\t-t, --test testläge; gör ingenting på riktigt\n"
"\t --new-install installera några funktioner automatiskt\n"
"\t --list-tasks lista funktioner som skulle visas och avsluta\n"
"\t --task-packages lista tillgängliga paket i en funktion\n"
"\t --task-desc återge en funktions beskrivning\n"
#: ../tasksel.pl:557 ../tasksel.pl:575 ../tasksel.pl:586
"\t-t, --test testläge; gör ingenting\n"
"\t --new-install installera vissa uppgifter automatiskt\n"
"\t --list-tasks lista uppgifter som skulle visas och avsluta\n"
"\t --task-packages lista tillgängliga paket i en uppgift\n"
"\t --task-desc återge en uppgiftsbeskrivning\n"
#: ../tasksel.pl:557
#: ../tasksel.pl:575
#: ../tasksel.pl:586
msgid "aptitude failed"
msgstr "aptitude misslyckades"
#~ msgid "Cannot allocate memory for enumeration buffer"
#~ msgstr "Kan inte allokera minne för uppräkningsbufferten"
#~ msgid ""
#~ "Fatal error encountered at %s:%d\n"
#~ "\t"
#~ msgstr ""
#~ "Ödesdigert fel uppstod på %s:%d\n"
#~ "\t"
#~ msgid ""
#~ "I/O error at %s:%d\n"
#~ "\t"
#~ msgstr ""
#~ "I/O-fel på %s:%d\n"
#~ "\t"
#~ msgid "(no description)"
#~ msgstr "(ingen beskrivning)"
#~ msgid "End-user"
#~ msgstr "Slutanvändare"
#~ msgid "Hardware Support"
#~ msgstr "Maskinvarustöd"
#~ msgid "Servers"
#~ msgstr "Servrar"
#~ msgid "Development"
#~ msgstr "Utveckling"
#~ msgid "Localization"
#~ msgstr "Språkanpassning"
#~ msgid "Miscellaneous"
#~ msgstr "Blandat"
#~ msgid "Unable to initialize the terminal"
#~ msgstr "Kunde inte initiera terminalen"
#~ msgid "Unable to initialize screen output"
#~ msgstr "Kunde inte initiera skärmutdata"
#~ msgid "Unable to initialize keyboard interface"
#~ msgstr "Kunde inte initiera tangentbordsgränssnittet"
#~ msgid "Debian Task Installer v%s - (c) 1999-2004 SPI and others"
#~ msgstr "Debians funktionspaketsinstallerare - © 1999-2004 SPI med flera"
#~ msgid "^Finish"
#~ msgstr "^Avsluta"
#~ msgid "Task ^Info"
#~ msgstr "^Funktionsinfo"
#~ msgid "^Help"
#~ msgstr "^Hjälp"
#~ msgid "Select tasks to install"
#~ msgstr "Välj funktioner att installera"
#~ msgid "Ok"
#~ msgstr "Ok"
#~ msgid "Index out of bounds: %d >= %d"
#~ msgstr "Index utanför gränser: %d >= %d"
#~ msgid "Help"
#~ msgstr "Hjälp"
#~ msgid ""
#~ "Tasks allow you to quickly install a selection of packages that performs "
#~ "a given task.\n"
@ -138,7 +120,6 @@ msgstr "aptitude misslyckades"
#~ "Tack för att du använder Debian.\n"
#~ "\n"
#~ "Tryck Enter för att återgå till funktionsvalsskärmen"
#~ msgid ""
#~ "Description:\n"
#~ "%s\n"
@ -149,56 +130,41 @@ msgstr "aptitude misslyckades"
#~ "%s\n"
#~ "\n"
#~ "Paket som ingår:\n"
#~ msgid "(no description available)"
#~ msgstr "(beskrivning saknas)"
#~ msgid "Unknown signal seen"
#~ msgstr "Okänd signal mottagen"
#~ msgid "tasksel install <task>\n"
#~ msgstr "tasksel install <funktion>\n"
#~ msgid "tasksel [options]; where options is any combination of:\n"
#~ msgstr "tasksel [flaggor]; där flaggor kan vara en kombination av:\n"
#~ msgid "-t -- test mode; don't actually run apt-get on exit"
#~ msgstr "-t -- testläge; kör inte apt-get vid avslutning"
#~ msgid ""
#~ "-q -- queue installs; do not install packages with apt-get;\n"
#~ "\t\tjust queue them in dpkg"
#~ msgstr ""
#~ "-q -- köa installatioenr; installera inte paket med apt-get;\n"
#~ "\t\tköa dem bara i dpkg"
#~ msgid "-r -- install all required-priority packages"
#~ msgstr "-r -- installera alla paket med prioriteten \"krävs\""
#~ msgid "-i -- install all important-priority packages"
#~ msgstr "-i -- installera alla paket med prioriteten \"viktig\""
#~ msgid "-s -- install all standard-priority packages"
#~ msgstr "-s -- installera alla paket med prioriteten \"normal\""
#~ msgid "-n -- don't show UI; use with -r or -i usually"
#~ msgstr ""
#~ "-n -- visa inte användargränssnittet; använd normalt med -r eller -i"
#~ msgid "-a -- show all tasks, even those with no packages in them"
#~ msgstr "-a -- visa alla funktionspaket, även tomma sådana"
#~ msgid "No packages selected\n"
#~ msgstr "Inga paket valda\n"
#~ msgid "No tasks found on this system.\n"
#~ msgstr "Inga funktionspaket hittades på det här systemet.\n"
#~ msgid "Cannot allocate memory for strdup"
#~ msgstr "Kan inte allokera minne för strdup"
#~ msgid "Cannot allocate %d bytes of memory"
#~ msgstr "Kan inte allokera %d byte minne"
#~ msgid "Cannot reallocate %d bytes of memory"
#~ msgstr "Kan inte återallokera %d byte minne"

400
tasks/po/sv.po

@ -1,14 +1,15 @@
# Swedish translation of tasksel's tasks.
# Copyright (C) 2004
# Swedish translation of tasksel tasks.
# Copyright (C) 2006 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the tasksel package.
# André Dahlqvist <andre.dahlqvist@telia.com>, 2004.
# Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2006.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tasksel tasks\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-02-11 10:12+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2006-01-30 17:57+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2006-02-12 17:22+0100\n"
"Last-Translator: Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n"
"Language-Team: Swedish <debian-boot@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@ -17,13 +18,8 @@ msgstr ""
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:3
msgid ""
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
"it easier for Arabic speakers to use Debian."
msgstr ""
"Denna funktion installerar program, datafiler, typsnitt och dokumentation "
"för att göra det lättare för människor som talar arabiska språk att använda "
"Debian."
msgid "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes it easier for Arabic speakers to use Debian."
msgstr "Denna funktion installerar program, datafiler, typsnitt och dokumentation för att göra det lättare för människor som talar arabiska språk att använda Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:14
@ -37,13 +33,8 @@ msgstr "Denna funktion anpassar skrivbordsmiljön för arabiska."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:21
msgid ""
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
"it easier for Bengali speakers to use Debian."
msgstr ""
"Denna funktion installerar program, datafiler, typsnitt och dokumentation "
"för att göra det lättare för människor som talar bengaliska att använda "
"Debian."
msgid "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes it easier for Bengali speakers to use Debian."
msgstr "Denna funktion installerar program, datafiler, typsnitt och dokumentation för att göra det lättare för människor som talar bengaliska att använda Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:32
@ -62,12 +53,8 @@ msgstr "Miljö för brasiliansk portugisiska"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:39
msgid ""
"This task installs programs, data files, and documentation that make it "
"easier for Brazilian Portuguese speakers to use Debian."
msgstr ""
"Denna funktion installerar program, datafiler och dokumentation som gör det "
"lättare för människor som talar brasiliansk portugisiska att använda Debian."
msgid "This task installs programs, data files, and documentation that make it easier for Brazilian Portuguese speakers to use Debian."
msgstr "Denna funktion installerar program, datafiler och dokumentation som gör det lättare för människor som talar brasiliansk portugisiska att använda Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:50
@ -86,12 +73,8 @@ msgstr "Bulgarisk miljö"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:57
msgid ""
"This task installs programs and data files that make it easier for Bulgarian "
"speakers to use Debian."
msgstr ""
"Denna funktion installerar paket och datafiler som gör det lättare för "
"människor som talar bulgariska att använda Debian."
msgid "This task installs programs and data files that make it easier for Bulgarian speakers to use Debian."
msgstr "Denna funktion installerar paket och datafiler som gör det lättare för människor som talar bulgariska att använda Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:66
@ -110,12 +93,8 @@ msgstr "Katalansk miljö"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:73
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Catalan to help Catalan "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Denna funktion installerar paket och dokumentation på katalanska för att "
"hjälpa människor som talar katalanska att använda Debian."
msgid "This task installs packages and documentation in Catalan to help Catalan speaking people use Debian."
msgstr "Denna funktion installerar paket och dokumentation på katalanska för att hjälpa människor som talar katalanska att använda Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:83
@ -134,14 +113,8 @@ msgstr "Miljö för förenklad kinesiska"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:90
msgid ""
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation that make "
"it easier for Chinese speakers to use Debian, using the simplified Chinese "
"encoding."
msgstr ""
"Denna funktion installerar program, datafiler, typsnitt och dokumentation "
"som gör det lättare för människor som talar kinesiska att använda Debian via "
"den förenklade kinesiska kodningen."
msgid "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that make it easier for Chinese speakers to use Debian, using the simplified Chinese encoding."
msgstr "Denna funktion installerar program, datafiler, typsnitt och dokumentation som gör det lättare för människor som talar kinesiska att använda Debian via den förenklade kinesiska kodningen."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:102
@ -155,14 +128,8 @@ msgstr "Denna funktion anpassar skrivbordsmiljön för förenklad kinesiska."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:109
msgid ""
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation that make "
"it easier for Chinese speakers to use Debian, using the traditional Chinese "
"encoding."
msgstr ""
"Denna funktion installerar program, datafiler, typsnitt och dokumentation "
"som gör det lättare för människor som talar kinesiska att använda Debian via "
"den traditionella kinesiska kodningen."
msgid "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that make it easier for Chinese speakers to use Debian, using the traditional Chinese encoding."
msgstr "Denna funktion installerar program, datafiler, typsnitt och dokumentation som gör det lättare för människor som talar kinesiska att använda Debian via den traditionella kinesiska kodningen."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:121
@ -181,14 +148,8 @@ msgstr "Kyrillisk miljö"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:128
msgid ""
"This task provides Cyrillic fonts and other software you will need in order "
"to use Cyrillic. It supports Belarusian, Bulgarian, Macedonian, Russian, "
"Serbian and Ukrainian."
msgstr ""
"Denna funktion tillhandahåller kyrilliska typsnitt och annan programvara som "
"du behöver för att använda kyrilliska. Den innehåller stöd för vitryska, "
"bulgariska, makedonska, ryska, serbiska och ukrainska."
msgid "This task provides Cyrillic fonts and other software you will need in order to use Cyrillic. It supports Belarusian, Bulgarian, Macedonian, Russian, Serbian and Ukrainian."
msgstr "Denna funktion tillhandahåller kyrilliska typsnitt och annan programvara som du behöver för att använda kyrilliska. Den innehåller stöd för vitryska, bulgariska, makedonska, ryska, serbiska och ukrainska."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:139
@ -197,12 +158,8 @@ msgstr "Kyrillisk skrivbordsmiljö"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:139
msgid ""
"This task localises the desktop in Cyrillic. It supports Belarusian, "
"Bulgarian, Macedonian, Russian, Serbian and Ukrainian."
msgstr ""
"Denna funktion anpassar skrivbordsmiljön för kyrilliska. Den innehåller stöd "
"för vitryska, bulgariska, makedonska, ryska, serbiska och ukrainska."
msgid "This task localises the desktop in Cyrillic. It supports Belarusian, Bulgarian, Macedonian, Russian, Serbian and Ukrainian."
msgstr "Denna funktion anpassar skrivbordsmiljön för kyrilliska. Den innehåller stöd för vitryska, bulgariska, makedonska, ryska, serbiska och ukrainska."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:149
@ -211,12 +168,8 @@ msgstr "Tjeckisk miljö"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:149
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Czech to help Czech "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Denna funktion installerar paket och dokumentation på tjeckiska för att "
"hjälpa människor som talar tjeckiska att använda Debian."
msgid "This task installs packages and documentation in Czech to help Czech speaking people use Debian."
msgstr "Denna funktion installerar paket och dokumentation på tjeckiska för att hjälpa människor som talar tjeckiska att använda Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:157
@ -235,12 +188,8 @@ msgstr "Dansk miljö"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:164
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Danish to help Danish "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Denna funktion installerar paket och dokumentation på danska för att hjälpa "
"människor som talar danska att använda Debian."
msgid "This task installs packages and documentation in Danish to help Danish speaking people use Debian."
msgstr "Denna funktion installerar paket och dokumentation på danska för att hjälpa människor som talar danska att använda Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:174
@ -259,23 +208,13 @@ msgstr "SQL-databas"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:181
msgid ""
"This task selects client and server packages for the PostgreSQL database."
msgstr ""
"Denna funktion väljer klient- och serverpaket för PostgreSQL-databasen."
msgid "This task selects client and server packages for the PostgreSQL database."
msgstr "Denna funktion väljer klient- och serverpaket för PostgreSQL-databasen."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:181
msgid ""
"PostgreSQL is an SQL relational database, offering increasing SQL92 "
"compliance and some SQL3 features. It is suitable for use with multi-user "
"database access, through its facilities for transactions and fine-grained "
"locking."
msgstr ""
"PostgreSQL är en SQL-relationsdatabas som erbjuder tilltagande stöd för "
"SQL92 och vissa SQL3-funktioner. Den är lämplig att använda vid "
"fleranvändaråtkomst till databasen på grund av sina faciliteter för "
"transaktioner och finkornig låsning."
msgid "PostgreSQL is an SQL relational database, offering increasing SQL92 compliance and some SQL3 features. It is suitable for use with multi-user database access, through its facilities for transactions and fine-grained locking."
msgstr "PostgreSQL är en SQL-relationsdatabas som erbjuder tilltagande stöd för SQL92 och vissa SQL3-funktioner. Den är lämplig att använda vid fleranvändaråtkomst till databasen på grund av sina faciliteter för transaktioner och finkornig låsning."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:195
@ -284,12 +223,8 @@ msgstr "Skrivbordsmiljö"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:195
msgid ""
"This task provides basic desktop software and serves as a basis for the "
"Gnome and KDE desktop tasks."
msgstr ""
"Denna funktion ger programvara för en standard skrivbordsmiljö som fungerar "
"som en grund för Gnome och KDE skrivbordsfunktioner."
msgid "This task provides basic desktop software and serves as a basis for the Gnome and KDE desktop tasks."
msgstr "Denna funktion ger programvara för en standard skrivbordsmiljö som fungerar som en grund för Gnome och KDE skrivbordsfunktioner."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:205
@ -298,20 +233,13 @@ msgstr "DNS-server"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:205
msgid ""
"Selects the BIND DNS server, and related documentation and utility packages."
msgstr ""
"Väljer DNS-servern BIND och relaterade dokumentations- och verktygspaket."
msgid "Selects the BIND DNS server, and related documentation and utility packages."
msgstr "Väljer DNS-servern BIND och relaterade dokumentations- och verktygspaket."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:213
msgid ""
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
"it easier for Dutch speakers to use Debian."
msgstr ""
"Denna funktion installerar program, datafiler, typsnitt och dokumentation "
"för att göra det lättare för människor som talar holländska att använda "
"Debian."
msgid "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes it easier for Dutch speakers to use Debian."
msgstr "Denna funktion installerar program, datafiler, typsnitt och dokumentation för att göra det lättare för människor som talar holländska att använda Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:222
@ -330,12 +258,8 @@ msgstr "Filserver"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:229
msgid ""
"This task sets up your system to be a file server, supporting both NetBIOS "
"and NFS."
msgstr ""
"Denna funktion konfigurerar ditt system för att vara en filserver med stöd "
"för både NetBIOS och NFS."
msgid "This task sets up your system to be a file server, supporting both NetBIOS and NFS."
msgstr "Denna funktion konfigurerar ditt system för att vara en filserver med stöd för både NetBIOS och NFS."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:239
@ -344,12 +268,8 @@ msgstr "Fransk miljö"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:239
msgid ""
"This task installs packages and documentation in French to help French "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Denna funktion installerar paket och dokumentation på franska för att hjälpa "
"människor som talar franska att använda Debian."
msgid "This task installs packages and documentation in French to help French speaking people use Debian."
msgstr "Denna funktion installerar paket och dokumentation på franska för att hjälpa människor som talar franska att använda Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:250
@ -368,12 +288,8 @@ msgstr "Tysk miljö"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:257
msgid ""
"This task installs packages and documentation in German to help German "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Denna funktion installerar paket och dokumentation på tyska för att hjälpa "
"människor som talar tyska att använda Debian."
msgid "This task installs packages and documentation in German to help German speaking people use Debian."
msgstr "Denna funktion installerar paket och dokumentation på tyska för att hjälpa människor som talar tyska att använda Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:268
@ -392,12 +308,8 @@ msgstr "Gnome skrivbordsmiljö"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:276
msgid ""
"This task provides basic \"desktop\" software using the Gnome desktop "
"environment."
msgstr ""
"Denna funktion ger programvara för en standard \"desktop\" med Gnome "
"skrivbordsmiljö."
msgid "This task provides basic \"desktop\" software using the Gnome desktop environment."
msgstr "Denna funktion ger programvara för en standard \"desktop\" med Gnome skrivbordsmiljö."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:287
@ -406,12 +318,8 @@ msgstr "Grekisk miljö"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:287
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Greek to help Greek "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Denna funktion installerar paket och dokumentation på grekiska för att "
"hjälpa människor som talar grekiska att använda Debian."
msgid "This task installs packages and documentation in Greek to help Greek speaking people use Debian."
msgstr "Denna funktion installerar paket och dokumentation på grekiska för att hjälpa människor som talar grekiska att använda Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:297
@ -430,12 +338,8 @@ msgstr "Hebreisk miljö"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:304
msgid ""
"This task installs programs and documentation in Hebrew to help Hebrew "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Denna funktion installerar paket och dokumentation på hebreiska för att "
"hjälpa människor som talar hebreiska att använda Debian."
msgid "This task installs programs and documentation in Hebrew to help Hebrew speaking people use Debian."
msgstr "Denna funktion installerar paket och dokumentation på hebreiska för att hjälpa människor som talar hebreiska att använda Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:312
@ -449,12 +353,8 @@ msgstr "Denna funktion anpassar skrivbordsmiljön för hebreiska."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:319
msgid ""
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
"it easier for Hindi speakers to use Debian."
msgstr ""
"Denna funktion installerar program, datafiler, typsnitt och dokumentation "
"för att göra det lättare för människor som talar hindi att använda Debian."
msgid "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes it easier for Hindi speakers to use Debian."
msgstr "Denna funktion installerar program, datafiler, typsnitt och dokumentation för att göra det lättare för människor som talar hindi att använda Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:330
@ -468,31 +368,23 @@ msgstr "Denna funktion anpassar skrivbordsmiljön för hindi."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:337
#, fuzzy
msgid "Hungarian environment"
msgstr "Bulgarisk miljö"
msgstr "Ungersk miljö"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:337
#, fuzzy
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Hungarian to help Hungarian "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Denna funktion installerar paket och dokumentation på italienska för att "
"hjälpa människor som talar italienska att använda Debian."
msgid "This task installs packages and documentation in Hungarian to help Hungarian speaking people use Debian."
msgstr "Denna funktion installerar paket och dokumentation på ungerska för att hjälpa människor som talar ungerska att använda Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:345
#, fuzzy
msgid "Hungarian desktop"
msgstr "Bulgarisk skrivbordsmiljö"
msgstr "Ungersk skrivbordsmiljö"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:345
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Hungarian."
msgstr "Denna funktion anpassar skrivbordsmiljön för bulgariska."
msgstr "Denna funktion anpassar skrivbordsmiljön för ungerska."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:352
@ -501,12 +393,8 @@ msgstr "Italiensk miljö"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:352
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Italian to help Italian "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Denna funktion installerar paket och dokumentation på italienska för att "
"hjälpa människor som talar italienska att använda Debian."
msgid "This task installs packages and documentation in Italian to help Italian speaking people use Debian."
msgstr "Denna funktion installerar paket och dokumentation på italienska för att hjälpa människor som talar italienska att använda Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:363
@ -525,12 +413,8 @@ msgstr "Japansk miljö"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:370
msgid ""
"This task installs packages that make it easier for Japanese speakers to use "
"Debian."
msgstr ""
"Denna funktion installerar paket som gör det lättare för människor som talar "
"japanska att använda Debian."
msgid "This task installs packages that make it easier for Japanese speakers to use Debian."
msgstr "Denna funktion installerar paket som gör det lättare för människor som talar japanska att använda Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:382
@ -549,12 +433,8 @@ msgstr "Koreansk miljö"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:389
msgid ""
"This task installs packages that make it easier for Korean speakers to use "
"Debian."
msgstr ""
"Denna funktion installerar paket som gör det lättare för människor som talar "
"koreanska att använda Debian."
msgid "This task installs packages that make it easier for Korean speakers to use Debian."
msgstr "Denna funktion installerar paket som gör det lättare för människor som talar koreanska att använda Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:401
@ -574,8 +454,7 @@ msgstr "Bärbar dator"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:408
msgid "This task installs software useful for a laptop."
msgstr ""
"Denna funktion installerar programvara som användbar för en bärbar dator."
msgstr "Denna funktion installerar programvara som användbar för en bärbar dator."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:415
@ -584,12 +463,8 @@ msgstr "Litauisk miljö"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:415
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Lithuanian to help "
"Lithuanian speaking people use Debian."
msgstr ""
"Denna funktion installerar paket och dokumentation på litauiska för att "
"hjälpa människor som talar litauiska att använda Debian."
msgid "This task installs packages and documentation in Lithuanian to help Lithuanian speaking people use Debian."
msgstr "Denna funktion installerar paket och dokumentation på litauiska för att hjälpa människor som talar litauiska att använda Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:425
@ -608,12 +483,8 @@ msgstr "E-postserver"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:432
msgid ""
"This task selects a variety of package useful for a general purpose mail "
"server system."
msgstr ""
"Denna funktion väljer en mängd paket som är användbara för ett e-"
"postserversystem för allmänt bruk."
msgid "This task selects a variety of package useful for a general purpose mail server system."
msgstr "Denna funktion väljer en mängd paket som är användbara för ett e-postserversystem för allmänt bruk."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:442
@ -632,12 +503,8 @@ msgstr "Norsk (bokmål och nynorsk) miljö"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:449
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Norwegian to help Norwegian "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Denna funktion installerar paket och dokumentation på norska för att hjälpa "
"människor som talar norska att använda Debian."
msgid "This task installs packages and documentation in Norwegian to help Norwegian speaking people use Debian."
msgstr "Denna funktion installerar paket och dokumentation på norska för att hjälpa människor som talar norska att använda Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:460
@ -651,12 +518,8 @@ msgstr "Denna funktion anpassar skrivbordsmiljön för norska."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:467
msgid ""
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
"it easier for Persian speakers to use Debian."
msgstr ""
"Denna funktion installerar program, datafiler, typsnitt och dokumentation "
"för att göra det lättare för människor som talar persiska att använda Debian."
msgid "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes it easier for Persian speakers to use Debian."
msgstr "Denna funktion installerar program, datafiler, typsnitt och dokumentation för att göra det lättare för människor som talar persiska att använda Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:478
@ -675,12 +538,8 @@ msgstr "Polsk miljö"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:485
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Polish to help Polish "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Denna funktion installerar paket och dokumentation på polska för att hjälpa "
"människor som talar polska att använda Debian."
msgid "This task installs packages and documentation in Polish to help Polish speaking people use Debian."
msgstr "Denna funktion installerar paket och dokumentation på polska för att hjälpa människor som talar polska att använda Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:496
@ -704,12 +563,8 @@ msgstr "Denna funktion konfigurerar ditt system för att vara utskriftsserver."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:514
msgid ""
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
"it easier for Punjabi speakers to use Debian."
msgstr ""
"Denna funktion installerar program, datafiler, typsnitt och dokumentation "
"för att göra det lättare för människor som talar punjabi att använda Debian."
msgid "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes it easier for Punjabi speakers to use Debian."
msgstr "Denna funktion installerar program, datafiler, typsnitt och dokumentation för att göra det lättare för människor som talar punjabi att använda Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:525
@ -728,12 +583,8 @@ msgstr "Rumänsk miljö"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:532
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Romanian to help Romanian "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Denna funktion installerar paket och dokumentation på rumänska för att "
"hjälpa människor som talar rumänska att använda Debian."
msgid "This task installs packages and documentation in Romanian to help Romanian speaking people use Debian."
msgstr "Denna funktion installerar paket och dokumentation på rumänska för att hjälpa människor som talar rumänska att använda Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:543
@ -752,12 +603,8 @@ msgstr "Rysk miljö"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:550
msgid ""
"This task installs programs and documentation in Russian to help Russian "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Denna funktion installerar paket och dokumentation på ryska för att hjälpa "
"människor som talar ryska att använda Debian."
msgid "This task installs programs and documentation in Russian to help Russian speaking people use Debian."
msgstr "Denna funktion installerar paket och dokumentation på ryska för att hjälpa människor som talar ryska att använda Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:561
@ -776,12 +623,8 @@ msgstr "Slovakisk miljö"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:568
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Slovak to help Slovak "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Denna funktion installerar paket och dokumentation på slovakiska för att "
"hjälpa människor som talar slovakiska att använda Debian."
msgid "This task installs packages and documentation in Slovak to help Slovak speaking people use Debian."
msgstr "Denna funktion installerar paket och dokumentation på slovakiska för att hjälpa människor som talar slovakiska att använda Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:576
@ -800,12 +643,8 @@ msgstr "Spansk miljö"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:583
msgid ""
"This task installs programs, data files, and documentation that make it "
"easier for Spanish speakers to use Debian."
msgstr ""
"Denna funktion installerar paket och dokumentation på spanska för att hjälpa "
"människor som talar spanska att använda Debian."
msgid "This task installs programs, data files, and documentation that make it easier for Spanish speakers to use Debian."
msgstr "Denna funktion installerar paket och dokumentation på spanska för att hjälpa människor som talar spanska att använda Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:594
@ -834,12 +673,8 @@ msgstr "Svensk miljö"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:609
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Swedish to help Swedish "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Denna funktion installerar paket och dokumentation på svenska för att hjälpa "
"människor som talar svenska att använda Debian."
msgid "This task installs packages and documentation in Swedish to help Swedish speaking people use Debian."
msgstr "Denna funktion installerar paket och dokumentation på svenska för att hjälpa människor som talar svenska att använda Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:619
@ -858,12 +693,8 @@ msgstr "Thailändsk miljö"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:626
msgid ""
"This task installs packages that make it easier for Thai speaking people to "
"use Debian."
msgstr ""
"Denna funktion installerar paket som gör det lättare för thailändare att "
"använda Debian."
msgid "This task installs packages that make it easier for Thai speaking people to use Debian."
msgstr "Denna funktion installerar paket som gör det lättare för thailändare att använda Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:638
@ -882,12 +713,8 @@ msgstr "Turkisk miljö"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:645
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Turkish to help Turkish "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Denna funktion installerar paket och dokumentation på turkiska för att "
"hjälpa människor som talar turkiska att använda Debian."
msgid "This task installs packages and documentation in Turkish to help Turkish speaking people use Debian."
msgstr "Denna funktion installerar paket och dokumentation på turkiska för att hjälpa människor som talar turkiska att använda Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:657
@ -906,12 +733,8 @@ msgstr "Ukrainsk miljö"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:664
msgid ""
"This task installs programs and documentation in Ukrainian to help Ukrainian "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Denna funktion installerar paket och dokumentation på ukrainska för att "
"hjälpa människor som talar ukrainska att använda Debian."
msgid "This task installs programs and documentation in Ukrainian to help Ukrainian speaking people use Debian."
msgstr "Denna funktion installerar paket och dokumentation på ukrainska för att hjälpa människor som talar ukrainska att använda Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:674
@ -930,22 +753,17 @@ msgstr "Webbserver"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:682
msgid ""
"This task selects packages useful for a general purpose web server system."
msgstr ""
"Denna funktion väljer paket som är användbara för ett webbserversystem för "
"allmänt bruk."
msgid "This task selects packages useful for a general purpose web server system."
msgstr "Denna funktion väljer paket som är användbara för ett webbserversystem för allmänt bruk."
#~ msgid "KDE desktop environment"
#~ msgstr "KDE skrivbordsmiljö"
#~ msgid ""
#~ "This task provides basic \"desktop\" software using the K Desktop "
#~ "Environment."
#~ msgstr ""
#~ "Denna funktion ger programvara för en standard \"desktop\" med KDE "
#~ "skrivbordsmiljö."
#~ msgid ""
#~ "This task provides basic \"desktop\" software, including a variety of "
#~ "session managers, file managers and web browsers. It incorporates both "
@ -965,10 +783,8 @@ msgstr ""
#~ msgid "This task causes the standard base system to be installed."
#~ msgstr ""
#~ "Denna funktion konfigurerar ditt system för att vara utskriftsserver."
#~ msgid "Office environment"
#~ msgstr "Kontorsmiljö"
#~ msgid ""
#~ "This task provides a suite of office productivity software, including a "
#~ "word processor, a spreadsheet, a presentation program, and more. This is "
@ -977,10 +793,8 @@ msgstr ""
#~ "Denna funktion tillhandahåller en uppsättning kontorsprogramvaror, "
#~ "inklusive en ordbehandlare, ett kalkylprogram, ett presentationsprogram "
#~ "med mera. Detta en rätt stor samling program."
#~ msgid "X window system"
#~ msgstr "X Window-systemet"
#~ msgid ""
#~ "This task provides the essential components for a standalone workstation "
#~ "running the X Window System. It provides the X libraries, an X server, a "
@ -990,30 +804,24 @@ msgstr ""
#~ "fristående arbetsstation med X Window-systemet. Den tillhandahåller x-"
#~ "biblioteken, en x-server, en uppsättning teckensnitt och en grupp av "
#~ "grundläggande x-klienter och verktyg."
#~ msgid "Broadband internet connection"
#~ msgstr "Bredbandsanslutning till internet"
#~ msgid ""
#~ "This task selects packages that address special needs of computers that "
#~ "connect to the internet using DSL, Cable, and the like."
#~ msgstr ""
#~ "Denna funktion väljer paket som tillgodoser de speciella behov som finns "
#~ "hos datorer som ansluter till internet via DSL, kabel eller liknande."
#~ msgid "C and C++"
#~ msgstr "C och C++"
#~ msgid ""
#~ "A complete environment for development of programs in the C and C++ "
#~ "programming languages."
#~ msgstr ""
#~ "En komplett miljö för utveckling av program i programmeringspråken C och C"
#~ "++."
#~ msgid "Dialup internet"
#~ msgstr "Uppringd internet"
#~ msgid ""
#~ "This task selects packages that address special needs of computers using "
#~ "a slow part-time dialup connection (by modem, ISDN, or similar)."
@ -1021,10 +829,8 @@ msgstr ""
#~ "Denna funktion väljer paket som tillgodoser de speciella behov som finns "
#~ "hos datorer som ansluter till internet via en långsam och tillfällig "
#~ "anslutning (som modem, ISDN eller liknande)."
#~ msgid "Games"
#~ msgstr "Spel"
#~ msgid ""
#~ "Selecting this task will install a broad selection of games, from "
#~ "traditional textual unix games to card games, to fast-paced arcade games. "
@ -1034,28 +840,21 @@ msgstr ""
#~ "från traditionella textbaserade unixspel, till kortspel och snabba "
#~ "arkadspel. Den kommer inte att installera alla spel som finns i Debian, "
#~ "men det är en bra början."
#~ msgid "Java"
#~ msgstr "Java"
#~ msgid "A java development environment."
#~ msgstr "En utvecklingsmiljö för java"
#~ msgid "Debian Jr."
#~ msgstr "Debian Junior"
#~ msgid "Debian Jr. is a collection of Debian packages suitable for children."
#~ msgstr "Debian Junior är en samling Debianpaket som är lämpliga för barn."
#~ msgid "Custom kernel compilation"
#~ msgstr "Egen kärnkompilering"
#~ msgid ""
#~ "This task includes everything you should need to build your own custom "
#~ "kernel."
#~ msgstr ""
#~ "Denna funktion innehåller allt du kan behöva för att bygga din egen kärna."
#~ msgid ""
#~ "This is a collection of tools that laptop users will expect to find on a "
#~ "system. It includes some special utilities for laptops including IBM "
@ -1065,24 +864,20 @@ msgstr ""
#~ "sig att finna på ett system. Den inkluderar vissa speciella verktyg för "
#~ "bärbara datorer, däribland IBM Thinkpad, Sony Vaio, Toshiba och Dell "
#~ "Inspiron."
#~ msgid ""
#~ "This task makes the system compliant with the Linux Standard Base, "
#~ "allowing you to install and use LSB packages."
#~ msgstr ""
#~ "Denna funktion gör att systemet följer Linux Standard Base, vilket låter "
#~ "dig installera och använda LSB-paket."
#~ msgid "Usenet news server"
#~ msgstr "Diskussionsgruppsserver"
#~ msgid ""
#~ "This task selects the preferred version of the INN news server software "
#~ "for new Debian installations."
#~ msgstr ""
#~ "Denna funktion väljer den föredragna versionen av "
#~ "diskussionsgruppsservern INN för nya Debianinstallationer."
#~ msgid ""
#~ "You do not need this package if you merely wish to read news from an "
#~ "existing server, just select the news reader program you desire and it "
@ -1093,20 +888,16 @@ msgstr ""
#~ "från en befintlig server. Välj då bara ditt önskade "
#~ "diskussionsgruppsläsarprogram så kommer det att hämta eventuella krävda "
#~ "delar. Använd bara denna funktion om du har tänkt att driva en server."
#~ msgid "Python"
#~ msgstr "Python"
#~ msgid ""
#~ "Many Python tools and extensions, for developing scripts and simple or "
#~ "complex applications in Python."
#~ msgstr ""
#~ "Många pythonverktyg och tillägg för utveckling av skript och enkla eller "
#~ "komplexa program i Python."
#~ msgid "Scientific applications"
#~ msgstr "Vetenskapliga program"
#~ msgid ""
#~ "This task selects packages which are suitable for scientific work. Under "
#~ "a fairly loose definition of 'scientific', this includes numerical "
@ -1117,20 +908,16 @@ msgstr ""
#~ "Under en ganska lös definition av \"vetenskapligt\" inkluderar detta "
#~ "numerisk analys och datalogi, statistisk dataanalys såväl som "
#~ "visualisering."
#~ msgid "TeX/LaTeX environment"
#~ msgstr "TeX/LaTeX-miljö"
#~ msgid ""
#~ "This task provides necessary packages for composing documents in TeX/"
#~ "LaTeX."
#~ msgstr ""
#~ "Denna funktion tillhandahåller paket som är nödvändiga för att typsätta "
#~ "dokument i TeX/LaTeX."
#~ msgid "Conventional Unix server"
#~ msgstr "Traditionell Unix-server"
#~ msgid ""
#~ "This task selects packages that would typically be found on a "
#~ "conventional multi-user unix system with remote users. Do be warned that "
@ -1139,13 +926,12 @@ msgstr ""
#~ "Denna funktion väljer paket som normalt hittas på en traditionell "
#~ "fleranvändar-unixserver med fjärranvändare. Var uppmärksam på att detta "
#~ "innefattar ett antal bakgrundsprocesser."
#~ msgid "Tcl/Tk"
#~ msgstr "Tcl/TK"
#~ msgid ""
#~ "Packages commonly used in developing applications using the Tcl language "
#~ "and Tk Toolkit."
#~ msgstr ""
#~ "Paket som ofta används för utveckling av program med Tcl-språket och TK-"
#~ "verktygssamlingen."

Loading…
Cancel
Save