Browse Source

Small update for swedish

tags/2.34
Daniel Nylander 16 years ago
parent
commit
c9aafce62b
1 changed files with 6 additions and 42 deletions
  1. +6
    -42
      po/sv.po

+ 6
- 42
po/sv.po View File

@@ -7,7 +7,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: tasksel 1.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-11-18 14:41-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2005-10-14 21:29+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2005-11-20 11:07+0100\n"
"Last-Translator: Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n"
"Language-Team: Swedish <debian-boot@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -15,7 +15,6 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: ../tasksel.pl:328
#, fuzzy
msgid ""
"Usage:\n"
"tasksel install <task>\n"
@@ -30,88 +29,69 @@ msgstr ""
"Användning:\n"
"tasksel install <funktion>\n"
"tasksel remove <funktion>\n"
"tasksel [flaggor]; där flaggor är en kombination av:\n"
"tasksel [flaggor]\n"
"\t-t, --test testläge; gör ingenting på riktigt\n"
"\t --new-install installera några funktioner automatiskt\n"
"\t --list-tasks lista funktioner som skulle visas och avsluta\n"
"\t --task-packages lista tillgängliga paket i en funktion\n"
"\t --task-desc återge en funktions beskrivning\n"

#: ../tasksel.pl:509 ../tasksel.pl:525 ../tasksel.pl:542
#: ../tasksel.pl:509
#: ../tasksel.pl:525
#: ../tasksel.pl:542
msgid "aptitude failed"
msgstr "aptitude misslyckades"

#~ msgid "Cannot allocate memory for enumeration buffer"
#~ msgstr "Kan inte allokera minne för uppräkningsbufferten"

#~ msgid ""
#~ "Fatal error encountered at %s:%d\n"
#~ "\t"
#~ msgstr ""
#~ "Ödesdigert fel uppstod på %s:%d\n"
#~ "\t"

#~ msgid ""
#~ "I/O error at %s:%d\n"
#~ "\t"
#~ msgstr ""
#~ "I/O-fel på %s:%d\n"
#~ "\t"

#~ msgid "(no description)"
#~ msgstr "(ingen beskrivning)"

#~ msgid "End-user"
#~ msgstr "Slutanvändare"

#~ msgid "Hardware Support"
#~ msgstr "Maskinvarustöd"

#~ msgid "Servers"
#~ msgstr "Servrar"

#~ msgid "Development"
#~ msgstr "Utveckling"

#~ msgid "Localization"
#~ msgstr "Språkanpassning"

#~ msgid "Miscellaneous"
#~ msgstr "Blandat"

#~ msgid "Unable to initialize the terminal"
#~ msgstr "Kunde inte initiera terminalen"

#~ msgid "Unable to initialize screen output"
#~ msgstr "Kunde inte initiera skärmutdata"

#~ msgid "Unable to initialize keyboard interface"
#~ msgstr "Kunde inte initiera tangentbordsgränssnittet"

#~ msgid "Debian Task Installer v%s - (c) 1999-2004 SPI and others"
#~ msgstr "Debians funktionspaketsinstallerare - © 1999-2004 SPI med flera"

#~ msgid "^Finish"
#~ msgstr "^Avsluta"

#~ msgid "Task ^Info"
#~ msgstr "^Funktionsinfo"

#~ msgid "^Help"
#~ msgstr "^Hjälp"

#~ msgid "Select tasks to install"
#~ msgstr "Välj funktioner att installera"

#~ msgid "Ok"
#~ msgstr "Ok"

#~ msgid "Index out of bounds: %d >= %d"
#~ msgstr "Index utanför gränser: %d >= %d"

#~ msgid "Help"
#~ msgstr "Hjälp"

#~ msgid ""
#~ "Tasks allow you to quickly install a selection of packages that performs "
#~ "a given task.\n"
@@ -139,7 +119,6 @@ msgstr "aptitude misslyckades"
#~ "Tack för att du använder Debian.\n"
#~ "\n"
#~ "Tryck Enter för att återgå till funktionsvalsskärmen"

#~ msgid ""
#~ "Description:\n"
#~ "%s\n"
@@ -150,56 +129,41 @@ msgstr "aptitude misslyckades"
#~ "%s\n"
#~ "\n"
#~ "Paket som ingår:\n"

#~ msgid "(no description available)"
#~ msgstr "(beskrivning saknas)"

#~ msgid "Unknown signal seen"
#~ msgstr "Okänd signal mottagen"

#~ msgid "tasksel install <task>\n"
#~ msgstr "tasksel install <funktion>\n"

#~ msgid "tasksel [options]; where options is any combination of:\n"
#~ msgstr "tasksel [flaggor]; där flaggor kan vara en kombination av:\n"

#~ msgid "-t -- test mode; don't actually run apt-get on exit"
#~ msgstr "-t -- testläge; kör inte apt-get vid avslutning"

#~ msgid ""
#~ "-q -- queue installs; do not install packages with apt-get;\n"
#~ "\t\tjust queue them in dpkg"
#~ msgstr ""
#~ "-q -- köa installatioenr; installera inte paket med apt-get;\n"
#~ "\t\tköa dem bara i dpkg"

#~ msgid "-r -- install all required-priority packages"
#~ msgstr "-r -- installera alla paket med prioriteten \"krävs\""

#~ msgid "-i -- install all important-priority packages"
#~ msgstr "-i -- installera alla paket med prioriteten \"viktig\""

#~ msgid "-s -- install all standard-priority packages"
#~ msgstr "-s -- installera alla paket med prioriteten \"normal\""

#~ msgid "-n -- don't show UI; use with -r or -i usually"
#~ msgstr ""
#~ "-n -- visa inte användargränssnittet; använd normalt med -r eller -i"

#~ msgid "-a -- show all tasks, even those with no packages in them"
#~ msgstr "-a -- visa alla funktionspaket, även tomma sådana"

#~ msgid "No packages selected\n"
#~ msgstr "Inga paket valda\n"

#~ msgid "No tasks found on this system.\n"
#~ msgstr "Inga funktionspaket hittades på det här systemet.\n"

#~ msgid "Cannot allocate memory for strdup"
#~ msgstr "Kan inte allokera minne för strdup"

#~ msgid "Cannot allocate %d bytes of memory"
#~ msgstr "Kan inte allokera %d byte minne"

#~ msgid "Cannot reallocate %d bytes of memory"
#~ msgstr "Kan inte återallokera %d byte minne"


Loading…
Cancel
Save