Browse Source

Updated Dutch translation

keep-around/43e990ab3f4cc50982f8dbc32e3465ca7c827876
Bart Cornelis 17 years ago
parent
commit
cb460e6f50
 1. 17
    debian/changelog
 2. 23
    debian/po/nl.po
 3. 11
    po/nl.po
 4. 411
    tasks/po/nl.po

17
debian/changelog

@ -3,21 +3,24 @@ tasksel (2.39) UNRELEASED; urgency=low
[ Translations of debconf templates ]
- Updated Lithuanian translation. (Kęstutis Biliūnas)
- Updated Japanese translation. (Kenshi Muto)
- Updated Bengali translation.
- Updated Bengali translation.
- Updated Dutch translation. (Bart Cornelis)
[ Translations of tasks ]
- Updated Lithuanian translation. (Kęstutis Biliūnas)
- Updated Japanese translation. (Kenshi Muto)
- Updated Norwegian Bokmal translation.
- Added Punjabi translation (Amanpreet Singh Alam).
- Updated Bengali translation.
- Updated Hebrew translation.
- Added Punjabi translation. (Amanpreet Singh Alam)
- Updated Bengali translation.
- Updated Hebrew translation.
- Updated Dutch translation. (Bart Cornelis)
[ Translations of programs ]
- Updated Lithuanian translation. (Kęstutis Biliūnas)
- Updated Japanese translation. (Kenshi Muto)
- Added Punjabi translation (Amanpreet Singh Alam).
- Updated Hebrew translation.
- Added Punjabi translation. (Amanpreet Singh Alam)
- Updated Hebrew translation.
- Updated Dutch translation. (Bart Cornelis)
[ Joey Hess ]
* Uncomment the now-available sa-exim in mail server task.
@ -28,7 +31,7 @@ tasksel (2.39) UNRELEASED; urgency=low
* Clean up executation of commands.
* Policy update.
-- Christian Perrier <bubulle@kheops.frmug.org> Thu, 5 Jan 2006 13:57:41 +0100
-- Bart Cornelis (cobaco) <cobaco@linux.be> Sat, 7 Jan 2006 00:55:58 +0100
tasksel (2.38) unstable; urgency=low

23
debian/po/nl.po

@ -16,7 +16,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: tasksel\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: debian-boot@lists.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2005-11-18 14:50-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2004-06-29 16:53+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2006-01-07 00:47+0100\n"
"Last-Translator: Bart Cornelis <cobaco@linux.be>\n"
"Language-Team: debian-l10n-dutch <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@ -26,16 +26,8 @@ msgstr ""
#. Type: multiselect
#. Description
#: ../templates:4
#, fuzzy
msgid ""
"At the moment, only the core of Debian is installed. To tune the system to "
"your needs, you can choose to install one or more of the following "
"predefined collections of software."
msgstr ""
"Momenteel is enkel de Debian-kern geinstalleerd. Om de installatie aan uw "
"behoeften aan te passen kunt u een of meer van de voorgedefinieerde "
"softwarecollecties installeren. Ervaren gebruikers verkiezen mogelijks om de "
"te installeren pakketten manueel te installeren."
msgid "At the moment, only the core of Debian is installed. To tune the system to your needs, you can choose to install one or more of the following predefined collections of software."
msgstr "Momenteel is enkel de Debian-kern geïnstalleerd. Om de installatie aan uw behoeften aan te passen kunt u een of meer van de voorgedefinieerde software-collecties installeren."
#. Type: multiselect
#. Description
@ -46,12 +38,8 @@ msgstr "Welke software wilt u installeren?"
#. Type: multiselect
#. Description
#: ../templates:12
msgid ""
"You can choose to install one or more of the following predefined "
"collections of software."
msgstr ""
"U heeft de mogelijkheid om een of meer van de volgende voorgedefinieerde "
"softwarecollecties te gebruiken."
msgid "You can choose to install one or more of the following predefined collections of software."
msgstr "U heeft de mogelijkheid om een of meer van de volgende voorgedefinieerde softwarecollecties te gebruiken."
#. Type: title
#. Description
@ -61,3 +49,4 @@ msgstr "Debian softwareselectie"
#~ msgid "${CHOICES}, manual package selection"
#~ msgstr "${CHOICES}, handmatige selectie van pakketten"

11
po/nl.po

@ -7,7 +7,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: Taksel\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-11-18 14:41-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2005-10-01 16:55+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2006-01-07 00:44+0100\n"
"Last-Translator: Bart Cornelis <cobaco@linux.be>\n"
"Language-Team: debian-l10n-dutch <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@ -15,7 +15,6 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: ../tasksel.pl:328
#, fuzzy
msgid ""
"Usage:\n"
"tasksel install <task>\n"
@ -30,14 +29,16 @@ msgstr ""
"Gebruik:\n"
"tasksel install <taak>\n"
"tasksel remove <taak>\n"
"tasksel [opties]; waarbij optie een willekeurige combinatie is van "
"volgende:\n"
"tasksel [opties];\n"
"\t-t, --test test-modus, enkel simuleren niet echt uitvoeren\n"
"\t --new-install automatische installatie van een aantal taken\n"
"\t --list-tasks geef een lijst weer taken en sluit daarna af\n"
"\t --task-packages geef de beschikbare pakketten van een taak weer\n"
"\t --task-desc geef de beschrijving van een taak weer\n"
#: ../tasksel.pl:509 ../tasksel.pl:525 ../tasksel.pl:542
#: ../tasksel.pl:509
#: ../tasksel.pl:525
#: ../tasksel.pl:542
msgid "aptitude failed"
msgstr "aptitude is mislukt"

411
tasks/po/nl.po

@ -8,22 +8,17 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: tasksel\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-11-18 14:45-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2005-10-01 17:06+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2006-01-07 00:45+0100\n"
"Last-Translator: Bart Cornelis <cobaco@linux.be>\n"
"Language-Team: debian-l10n-dutch@lists.debian.org <debian-l10n-dutch@lists."
"debian.org>\n"
"Language-Team: debian-l10n-dutch@lists.debian.org <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-15\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:3
msgid ""
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
"it easier for Arabic speakers to use Debian."
msgstr ""
"Deze taak installeert pakketten en documentatie die het makkelijker maken "
"voor Arabischsprekenden om Debian te gebruiken."
msgid "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes it easier for Arabic speakers to use Debian."
msgstr "Deze taak installeert pakketten en documentatie die het makkelijker maken voor Arabischsprekenden om Debian te gebruiken."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:14
@ -33,9 +28,7 @@ msgstr "Arabische omgeving"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:14
msgid "This task localises the desktop in Arabic."
msgstr ""
"Deze taak zorgt ervoor dat de grafische omgeving gelokaliseerd is in "
"Arabisch."
msgstr "Deze taak zorgt ervoor dat de grafische omgeving gelokaliseerd is in Arabisch."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:21
@ -44,12 +37,8 @@ msgstr "Braziliaans-Portugeese omgeving"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:21
msgid ""
"This task installs programs, data files, and documentation that make it "
"easier for Brazilian Portuguese speakers to use Debian."
msgstr ""
"Deze taak installeert pakketten en documentatie die het makkelijker maken "
"voor Braziliaans-Portugeessprekenden om Debian te gebruiken."
msgid "This task installs programs, data files, and documentation that make it easier for Brazilian Portuguese speakers to use Debian."
msgstr "Deze taak installeert pakketten en documentatie die het makkelijker maken voor Braziliaans-Portugeessprekenden om Debian te gebruiken."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:32
@ -59,9 +48,7 @@ msgstr "Braziliaans-Portugeese desktop"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:32
msgid "This task localises the desktop in Brasilian Portuguese."
msgstr ""
"Deze taak zorgt ervoor dat de grafische omgeving gelokaliseerd is in "
"Braziliaans-Portugees"
msgstr "Deze taak zorgt ervoor dat de grafische omgeving gelokaliseerd is in Braziliaans-Portugees"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:39
@ -70,12 +57,8 @@ msgstr "Bulgaarse omgeving"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:39
msgid ""
"This task installs programs and data files that make it easier for Bulgarian "
"speakers to use Debian."
msgstr ""
"Deze taak installeert pakketten en documentatie die het makkelijker maken "
"voor Bulgaarssprekenden om Debian te gebruiken."
msgid "This task installs programs and data files that make it easier for Bulgarian speakers to use Debian."
msgstr "Deze taak installeert pakketten en documentatie die het makkelijker maken voor Bulgaarssprekenden om Debian te gebruiken."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:48
@ -85,9 +68,7 @@ msgstr "Bulgaarse desktop"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:48
msgid "This task localises the desktop in Bulgarian."
msgstr ""
"Deze taak zorgt ervoor dat de grafische omgeving gelokaliseerd is in "
"Bulgaars."
msgstr "Deze taak zorgt ervoor dat de grafische omgeving gelokaliseerd is in Bulgaars."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:55
@ -96,12 +77,8 @@ msgstr "Catalaanse omgeving"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:55
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Catalan to help Catalan "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Deze taak installeert pakketten en documentatie die het makkelijker maken "
"voor Catalaanssprekenden om Debian te gebruiken."
msgid "This task installs packages and documentation in Catalan to help Catalan speaking people use Debian."
msgstr "Deze taak installeert pakketten en documentatie die het makkelijker maken voor Catalaanssprekenden om Debian te gebruiken."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:65
@ -111,9 +88,7 @@ msgstr "Catalaanse desktop"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:65
msgid "This task localises the desktop in Catalan."
msgstr ""
"Deze taak zorgt ervoor dat de grafische omgeving gelokaliseerd is in "
"Catalaans"
msgstr "Deze taak zorgt ervoor dat de grafische omgeving gelokaliseerd is in Catalaans"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:72
@ -122,14 +97,8 @@ msgstr "Vereenvoudigde Chinese omgeving"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:72
msgid ""
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation that make "
"it easier for Chinese speakers to use Debian, using the simplified Chinese "
"encoding."
msgstr ""
"Deze taak installeert programma's, gegevensbestanden, lettertypes en "
"documentatie die het makkelijker maken voor Chineessprekenden om Debian te "
"gebruiken (m.b.v de vereenvoudigde Chinese codering)."
msgid "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that make it easier for Chinese speakers to use Debian, using the simplified Chinese encoding."
msgstr "Deze taak installeert programma's, gegevensbestanden, lettertypes en documentatie die het makkelijker maken voor Chineessprekenden om Debian te gebruiken (m.b.v de vereenvoudigde Chinese codering)."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:84
@ -139,20 +108,12 @@ msgstr "Vereenvoudigde Chinese desktop"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:84
msgid "This task localises the desktop in Simplified Chinese."
msgstr ""
"Deze taak zorgt ervoor dat de grafische omgeving gelokaliseerd is in "
"Vereenvoudigd Chinees."
msgstr "Deze taak zorgt ervoor dat de grafische omgeving gelokaliseerd is in Vereenvoudigd Chinees."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:91
msgid ""
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation that make "
"it easier for Chinese speakers to use Debian, using the traditional Chinese "
"encoding."
msgstr ""
"Deze taak installeert programma's, gegevensbestanden, lettertypes en "
"documentatie die het makkelijker maken voor Chineessprekenden om Debian te "
"gebruiken (m.b.v de traditionele Chinese codering)."
msgid "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that make it easier for Chinese speakers to use Debian, using the traditional Chinese encoding."
msgstr "Deze taak installeert programma's, gegevensbestanden, lettertypes en documentatie die het makkelijker maken voor Chineessprekenden om Debian te gebruiken (m.b.v de traditionele Chinese codering)."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:103
@ -162,9 +123,7 @@ msgstr "Traditioneel Chinese omgeving"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:103
msgid "This task localises the desktop in Traditional Chinese."
msgstr ""
"Deze taak zorgt ervoor dat de grafische omgeving gelokaliseerd is in "
"Traditioneel Chinees."
msgstr "Deze taak zorgt ervoor dat de grafische omgeving gelokaliseerd is in Traditioneel Chinees."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:110
@ -173,14 +132,8 @@ msgstr "Cyrillische omgeving"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:110
msgid ""
"This task provides Cyrillic fonts and other software you will need in order "
"to use Cyrillic. It supports Belarusian, Bulgarian, Macedonian, Russian, "
"Serbian and Ukrainian."
msgstr ""
"Deze taak voorziet in Cyrillische fonts en andere software die nodig is om "
"Cyrillisch te gebruiken. De taak ondersteund Wit-Russisch, Bulgaars, "
"Macedonisch, Russisch, Servisch, en Oekraïens"
msgid "This task provides Cyrillic fonts and other software you will need in order to use Cyrillic. It supports Belarusian, Bulgarian, Macedonian, Russian, Serbian and Ukrainian."
msgstr "Deze taak voorziet in Cyrillische fonts en andere software die nodig is om Cyrillisch te gebruiken. De taak ondersteund Wit-Russisch, Bulgaars, Macedonisch, Russisch, Servisch, en Oekraïens"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:121
@ -189,13 +142,8 @@ msgstr "Cyrillische desktop"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:121
msgid ""
"This task localises the desktop in Cyrillic. It supports Belarusian, "
"Bulgarian, Macedonian, Russian, Serbian and Ukrainian."
msgstr ""
"Deze taak zorgt ervoor dat de grafische omgeving gelokaliseerd is in "
"Cyrillisch. De taak ondersteund Wit-Russisch, Bulgaars, Macedonisch, "
"Russisch, Servisch, en Oekraïens."
msgid "This task localises the desktop in Cyrillic. It supports Belarusian, Bulgarian, Macedonian, Russian, Serbian and Ukrainian."
msgstr "Deze taak zorgt ervoor dat de grafische omgeving gelokaliseerd is in Cyrillisch. De taak ondersteund Wit-Russisch, Bulgaars, Macedonisch, Russisch, Servisch, en Oekraïens."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:131
@ -204,12 +152,8 @@ msgstr "Tsjechische omgeving"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:131
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Czech to help Czech "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Deze taak installeert pakketten en documentatie die het makkelijker maken "
"voor Tsjechischssprekenden om Debian te gebruiken."
msgid "This task installs packages and documentation in Czech to help Czech speaking people use Debian."
msgstr "Deze taak installeert pakketten en documentatie die het makkelijker maken voor Tsjechischssprekenden om Debian te gebruiken."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:139
@ -219,9 +163,7 @@ msgstr "Tsjechische desktop"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:139
msgid "This task localises the desktop in Czech."
msgstr ""
"Deze taak zorgt ervoor dat de grafische omgeving gelokaliseerd is in "
"Tsjechisch."
msgstr "Deze taak zorgt ervoor dat de grafische omgeving gelokaliseerd is in Tsjechisch."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:146
@ -230,12 +172,8 @@ msgstr "Deense omgeving"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:146
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Danish to help Danish "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Deze taak installeert pakketten en documentatie die het makkelijker maken "
"voor Deenssprekenden om Debian te gebruiken."
msgid "This task installs packages and documentation in Danish to help Danish speaking people use Debian."
msgstr "Deze taak installeert pakketten en documentatie die het makkelijker maken voor Deenssprekenden om Debian te gebruiken."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:156
@ -245,8 +183,7 @@ msgstr "Deense desktop"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:156
msgid "This task localises the desktop in Danish."
msgstr ""
"Deze taak zorgt ervoor dat de grafische omgeving gelokaliseerd is in Deens."
msgstr "Deze taak zorgt ervoor dat de grafische omgeving gelokaliseerd is in Deens."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:163
@ -255,24 +192,13 @@ msgstr "SQL-database"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:163
msgid ""
"This task selects client and server packages for the PostgreSQL database."
msgstr ""
"Deze taak selecteert de client- en serverpakketten van de PostgreSQL-"
"database."
msgid "This task selects client and server packages for the PostgreSQL database."
msgstr "Deze taak selecteert de client- en serverpakketten van de PostgreSQL-database."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:163
msgid ""
"PostgreSQL is an SQL relational database, offering increasing SQL92 "
"compliance and some SQL3 features. It is suitable for use with multi-user "
"database access, through its facilities for transactions and fine-grained "
"locking."
msgstr ""
"PostgreSQL is een relationele SQL-database, die een groeiende SQL92 en SQL3 "
"ondersteuning biedt. PostgreSQL is geschikt voor databasetoegang met "
"meerdere gebruikers, wegens de faciliteiten voor transacties en "
"fijnkorrelige vergrendeling"
msgid "PostgreSQL is an SQL relational database, offering increasing SQL92 compliance and some SQL3 features. It is suitable for use with multi-user database access, through its facilities for transactions and fine-grained locking."
msgstr "PostgreSQL is een relationele SQL-database, die een groeiende SQL92 en SQL3 ondersteuning biedt. PostgreSQL is geschikt voor databasetoegang met meerdere gebruikers, wegens de faciliteiten voor transacties en fijnkorrelige vergrendeling"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:177
@ -281,12 +207,8 @@ msgstr "Desktopomgeving"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:177
msgid ""
"This task provides basic desktop software and serves as a basis for the "
"Gnome and KDE desktop tasks."
msgstr ""
"Deze taak voorziet in de basis desktopsoftware en bied een basis voor de "
"KDE- en Gnome- desktop-taken"
msgid "This task provides basic desktop software and serves as a basis for the Gnome and KDE desktop tasks."
msgstr "Deze taak voorziet in de basis desktopsoftware en bied een basis voor de KDE- en Gnome- desktop-taken"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:187
@ -295,20 +217,13 @@ msgstr "DNS-server"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:187
msgid ""
"Selects the BIND DNS server, and related documentation and utility packages."
msgstr ""
"Deze taak selecteert de BIND DNS-server, en de toepasselijke documentatie en "
"hulpprogramma's."
msgid "Selects the BIND DNS server, and related documentation and utility packages."
msgstr "Deze taak selecteert de BIND DNS-server, en de toepasselijke documentatie en hulpprogramma's."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:195
msgid ""
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
"it easier for Dutch speakers to use Debian."
msgstr ""
"Deze taak installeert pakketten, lettertypes en documentatie die het "
"makkelijker maken voor Nederlandssprekenden om Debian te gebruiken."
msgid "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes it easier for Dutch speakers to use Debian."
msgstr "Deze taak installeert pakketten, lettertypes en documentatie die het makkelijker maken voor Nederlandssprekenden om Debian te gebruiken."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:204
@ -318,9 +233,7 @@ msgstr "Nederlandse omgeving"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:204
msgid "This task makes the desktop be localised in Dutch"
msgstr ""
"Deze taak zorgt ervoor dat de grafische omgeving gelokaliseerd is in "
"Nederlands."
msgstr "Deze taak zorgt ervoor dat de grafische omgeving gelokaliseerd is in Nederlands."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:211
@ -329,12 +242,8 @@ msgstr "Bestandsserver"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:211
msgid ""
"This task sets up your system to be a file server, supporting both NetBIOS "
"and NFS."
msgstr ""
"Deze taak stelt uw systeem in om als bestandsserver (ondersteuning voor "
"zowel NetBIOS als NFS) te functioneren"
msgid "This task sets up your system to be a file server, supporting both NetBIOS and NFS."
msgstr "Deze taak stelt uw systeem in om als bestandsserver (ondersteuning voor zowel NetBIOS als NFS) te functioneren"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:221
@ -343,12 +252,8 @@ msgstr "Franse omgeving"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:221
msgid ""
"This task installs packages and documentation in French to help French "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Deze taak installeert pakketten en documentatie die het makkelijker maken "
"voor Franssprekenden om Debian te gebruiken."
msgid "This task installs packages and documentation in French to help French speaking people use Debian."
msgstr "Deze taak installeert pakketten en documentatie die het makkelijker maken voor Franssprekenden om Debian te gebruiken."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:232
@ -358,8 +263,7 @@ msgstr "Franse desktop"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:232
msgid "This task localises the desktop in French."
msgstr ""
"Deze taak zorgt ervoor dat de grafische omgeving gelokaliseerd is in Frans."
msgstr "Deze taak zorgt ervoor dat de grafische omgeving gelokaliseerd is in Frans."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:239
@ -368,12 +272,8 @@ msgstr "Duitse omgeving"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:239
msgid ""
"This task installs packages and documentation in German to help German "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Deze taak installeert pakketten en documentatie die het makkelijker maken "
"voor Duitssprekenden om Debian te gebruiken."
msgid "This task installs packages and documentation in German to help German speaking people use Debian."
msgstr "Deze taak installeert pakketten en documentatie die het makkelijker maken voor Duitssprekenden om Debian te gebruiken."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:250
@ -383,8 +283,7 @@ msgstr "Duitse desktop"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:250
msgid "This task localises the desktop in German."
msgstr ""
"Deze taak zorgt ervoor dat de grafische omgeving gelokaliseerd is in Duits."
msgstr "Deze taak zorgt ervoor dat de grafische omgeving gelokaliseerd is in Duits."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:258
@ -393,12 +292,8 @@ msgstr "Gnome desktopomgeving"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:258
msgid ""
"This task provides basic \"desktop\" software using the Gnome desktop "
"environment."
msgstr ""
"Deze taak voorziet een basis desktopsoftware door middel van de Gnome "
"deskopomgeving"
msgid "This task provides basic \"desktop\" software using the Gnome desktop environment."
msgstr "Deze taak voorziet een basis desktopsoftware door middel van de Gnome deskopomgeving"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:269
@ -407,12 +302,8 @@ msgstr "Griekse omgeving"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:269
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Greek to help Greek "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Deze taak installeert pakketten en documentatie die het makkelijker maken "
"voor Griekssprekenden om Debian te gebruiken."
msgid "This task installs packages and documentation in Greek to help Greek speaking people use Debian."
msgstr "Deze taak installeert pakketten en documentatie die het makkelijker maken voor Griekssprekenden om Debian te gebruiken."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:279
@ -422,8 +313,7 @@ msgstr "Griekse desktop"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:279
msgid "This task localises the desktop in Greek."
msgstr ""
"Deze taak zorgt ervoor dat de grafische omgeving gelokaliseerd is in Grieks."
msgstr "Deze taak zorgt ervoor dat de grafische omgeving gelokaliseerd is in Grieks."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:286
@ -432,12 +322,8 @@ msgstr "Hebreeuwse omgeving"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:286
msgid ""
"This task installs programs and documentation in Hebrew to help Hebrew "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Deze taak installeert pakketten en documentatie die het makkelijker maken "
"voor Hebreeuwssprekenden om Debian te gebruiken."
msgid "This task installs programs and documentation in Hebrew to help Hebrew speaking people use Debian."
msgstr "Deze taak installeert pakketten en documentatie die het makkelijker maken voor Hebreeuwssprekenden om Debian te gebruiken."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:294
@ -447,9 +333,7 @@ msgstr "Hebreeuwse desktop"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:294
msgid "This task localises the desktop in Hebrew."
msgstr ""
"Deze taak zorgt ervoor dat de grafische omgeving gelokaliseerd is in "
"Hebreeuws."
msgstr "Deze taak zorgt ervoor dat de grafische omgeving gelokaliseerd is in Hebreeuws."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:301
@ -458,12 +342,8 @@ msgstr "Italiaanse omgeving"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:301
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Italian to help Italian "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Deze taak installeert pakketten en documentatie die het makkelijker maken "
"voor Italiaanssprekenden om Debian te gebruiken."
msgid "This task installs packages and documentation in Italian to help Italian speaking people use Debian."
msgstr "Deze taak installeert pakketten en documentatie die het makkelijker maken voor Italiaanssprekenden om Debian te gebruiken."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:312
@ -473,9 +353,7 @@ msgstr "Itialiaanse desktop"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:312
msgid "This task localises the desktop in Italian."
msgstr ""
"Deze taak zorgt ervoor dat de grafische omgeving gelokaliseerd is in "
"Italiaans."
msgstr "Deze taak zorgt ervoor dat de grafische omgeving gelokaliseerd is in Italiaans."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:319
@ -484,12 +362,8 @@ msgstr "Japanse omgeving"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:319
msgid ""
"This task installs packages that make it easier for Japanese speakers to use "
"Debian."
msgstr ""
"Deze taak installeert pakketten en documentatie die het makkelijker maken "
"voor Japanssprekenden om Debian te gebruiken."
msgid "This task installs packages that make it easier for Japanese speakers to use Debian."
msgstr "Deze taak installeert pakketten en documentatie die het makkelijker maken voor Japanssprekenden om Debian te gebruiken."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:331
@ -499,8 +373,7 @@ msgstr "Japanse desktop"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:331
msgid "This task localises the desktop in Japanese."
msgstr ""
"Deze taak zorgt ervoor dat de grafische omgeving gelokaliseerd is in Japans."
msgstr "Deze taak zorgt ervoor dat de grafische omgeving gelokaliseerd is in Japans."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:338
@ -509,12 +382,8 @@ msgstr "Koreaanse omgeving"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:338
msgid ""
"This task installs packages that make it easier for Korean speakers to use "
"Debian."
msgstr ""
"Deze taak installeert pakketten en documentatie die het makkelijker maken "
"voor Koreaanssprekenden om Debian te gebruiken."
msgid "This task installs packages that make it easier for Korean speakers to use Debian."
msgstr "Deze taak installeert pakketten en documentatie die het makkelijker maken voor Koreaanssprekenden om Debian te gebruiken."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:350
@ -524,9 +393,7 @@ msgstr "Koreaanse desktop"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:350
msgid "This task localises the desktop in Korean."
msgstr ""
"Deze taak zorgt ervoor dat de grafische omgeving gelokaliseerd is in "
"Koreaans."
msgstr "Deze taak zorgt ervoor dat de grafische omgeving gelokaliseerd is in Koreaans."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:357
@ -545,12 +412,8 @@ msgstr "Litouwse omgeving"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:364
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Lithuanian to help "
"Lithuanian speaking people use Debian."
msgstr ""
"Deze taak installeert pakketten en documentatie die het makkelijker maken "
"voor Litouwssprekenden om Debian te gebruiken."
msgid "This task installs packages and documentation in Lithuanian to help Lithuanian speaking people use Debian."
msgstr "Deze taak installeert pakketten en documentatie die het makkelijker maken voor Litouwssprekenden om Debian te gebruiken."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:374
@ -560,8 +423,7 @@ msgstr "Litouwse desktop"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:374
msgid "This task localises the desktop in Lithuanian."
msgstr ""
"Deze taak zorgt ervoor dat de grafische omgeving gelokaliseerd is in Litouws."
msgstr "Deze taak zorgt ervoor dat de grafische omgeving gelokaliseerd is in Litouws."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:381
@ -570,22 +432,18 @@ msgstr "E-mail-server"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:381
msgid ""
"This task selects a variety of package useful for a general purpose mail "
"server system."
msgstr ""
"Deze taak selecteert een aantal pakketten nuttig voor een normaal e-mail-"
"server systeem."
msgid "This task selects a variety of package useful for a general purpose mail server system."
msgstr "Deze taak selecteert een aantal pakketten nuttig voor een normaal e-mail-server systeem."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:391
msgid "manual package selection"
msgstr ""
msgstr "handmatige pakketselectie"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:391
msgid "Manually select packages to install in aptitude."
msgstr ""
msgstr "Te installeren pakketten handmatig selecteren via aptitude."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:398
@ -594,12 +452,8 @@ msgstr "Noorse (Bokmaal en Nynorsk) omgeving"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:398
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Norwegian to help Norwegian "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Deze taak installeert pakketten en documentatie die het makkelijker maken "
"voor Noorssprekenden om Debian te gebruiken."
msgid "This task installs packages and documentation in Norwegian to help Norwegian speaking people use Debian."
msgstr "Deze taak installeert pakketten en documentatie die het makkelijker maken voor Noorssprekenden om Debian te gebruiken."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:409
@ -609,8 +463,7 @@ msgstr "Noorse (Bokmaal en Nynorsk) desktop"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:409
msgid "This task localises the desktop in Norwegian."
msgstr ""
"Deze taak zorgt ervoor dat de grafische omgeving gelokaliseerd is in Noors."
msgstr "Deze taak zorgt ervoor dat de grafische omgeving gelokaliseerd is in Noors."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:416
@ -619,12 +472,8 @@ msgstr "Poolse omgeving"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:416
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Polish to help Polish "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Deze taak installeert pakketten en documentatie die het makkelijker maken "
"voor Poolssprekenden om Debian te gebruiken."
msgid "This task installs packages and documentation in Polish to help Polish speaking people use Debian."
msgstr "Deze taak installeert pakketten en documentatie die het makkelijker maken voor Poolssprekenden om Debian te gebruiken."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:427
@ -634,8 +483,7 @@ msgstr "Poolse desktop"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:427
msgid "This task localises the desktop in Polish."
msgstr ""
"vDeze taak zorgt ervoor dat de grafische omgeving gelokaliseerd is in Pools."
msgstr "vDeze taak zorgt ervoor dat de grafische omgeving gelokaliseerd is in Pools."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:435
@ -654,12 +502,8 @@ msgstr "Roemeense omgeving"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:445
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Romanian to help Romanian "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Deze taak installeert pakketten en documentatie die het makkelijker maken "
"voor Roemeenssprekenden om Debian te gebruiken."
msgid "This task installs packages and documentation in Romanian to help Romanian speaking people use Debian."
msgstr "Deze taak installeert pakketten en documentatie die het makkelijker maken voor Roemeenssprekenden om Debian te gebruiken."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:456
@ -669,9 +513,7 @@ msgstr "Roemeense desktop"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:456
msgid "This task localises the desktop in Romanian."
msgstr ""
"Deze taak zorgt ervoor dat de grafische omgeving gelokaliseerd is voor "
"Roemeens."
msgstr "Deze taak zorgt ervoor dat de grafische omgeving gelokaliseerd is voor Roemeens."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:463
@ -680,12 +522,8 @@ msgstr "Russische omgeving"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:463
msgid ""
"This task installs programs and documentation in Russian to help Russian "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Deze taak installeert pakketten en documentatie die het makkelijker maken "
"voor Russischsprekenden om Debian te gebruiken."
msgid "This task installs programs and documentation in Russian to help Russian speaking people use Debian."
msgstr "Deze taak installeert pakketten en documentatie die het makkelijker maken voor Russischsprekenden om Debian te gebruiken."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:474
@ -695,9 +533,7 @@ msgstr "Russische desktop"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:474
msgid "This task localises the desktop in Russian."
msgstr ""
"Deze taak zorgt ervoor dat de grafische omgeving gelokaliseerd is in "
"Russisch.,"
msgstr "Deze taak zorgt ervoor dat de grafische omgeving gelokaliseerd is in Russisch.,"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:481
@ -706,12 +542,8 @@ msgstr "Slovaakse omgeving"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:481
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Slovak to help Slovak "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Deze taak installeert pakketten en documentatie die het makkelijker maken "
"voor Slovaakssprekenden om Debian te gebruiken."
msgid "This task installs packages and documentation in Slovak to help Slovak speaking people use Debian."
msgstr "Deze taak installeert pakketten en documentatie die het makkelijker maken voor Slovaakssprekenden om Debian te gebruiken."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:489
@ -721,9 +553,7 @@ msgstr "Slovaakse desktop"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:489
msgid "This task localises the desktop in Slovak."
msgstr ""
"Deze taak zorgt ervoor dat de grafische omgeving gelokaliseerd is in "
"Slovaaks."
msgstr "Deze taak zorgt ervoor dat de grafische omgeving gelokaliseerd is in Slovaaks."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:496
@ -732,12 +562,8 @@ msgstr "Spaanse omgeving"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:496
msgid ""
"This task installs programs, data files, and documentation that make it "
"easier for Spanish speakers to use Debian."
msgstr ""
"Deze taak installeert pakketten en documentatie die het makkelijker maken "
"voor Spaanssprekenden om Debian te gebruiken."
msgid "This task installs programs, data files, and documentation that make it easier for Spanish speakers to use Debian."
msgstr "Deze taak installeert pakketten en documentatie die het makkelijker maken voor Spaanssprekenden om Debian te gebruiken."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:507
@ -747,8 +573,7 @@ msgstr "Spaanse desktop"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:507
msgid "This task localises the desktop in Spanish."
msgstr ""
"Deze taak zorgt ervoor dat de grafische omgeving gelokaliseerd is in Spaans."
msgstr "Deze taak zorgt ervoor dat de grafische omgeving gelokaliseerd is in Spaans."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:514
@ -767,12 +592,8 @@ msgstr "Zweedse omgeving"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:521
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Swedish to help Swedish "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Deze taak installeert pakketten en documentatie die het makkelijker maken "
"voor Zweedssprekenden om Debian te gebruiken."
msgid "This task installs packages and documentation in Swedish to help Swedish speaking people use Debian."
msgstr "Deze taak installeert pakketten en documentatie die het makkelijker maken voor Zweedssprekenden om Debian te gebruiken."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:531
@ -782,8 +603,7 @@ msgstr "Zweedse desktop"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:531
msgid "This task localises the desktop in Swedish."
msgstr ""
"Deze taak zorgt ervoor dat de grafische omgeving gelokaliseerd is in Zweeds."
msgstr "Deze taak zorgt ervoor dat de grafische omgeving gelokaliseerd is in Zweeds."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:538
@ -792,12 +612,8 @@ msgstr "Thaise omgeving"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:538
msgid ""
"This task installs packages that make it easier for Thai speaking people to "
"use Debian."
msgstr ""
"Deze taak installeert pakketten die het makkelijker maken voor Thailanders "
"om Debian te gebruiken."
msgid "This task installs packages that make it easier for Thai speaking people to use Debian."
msgstr "Deze taak installeert pakketten die het makkelijker maken voor Thailanders om Debian te gebruiken."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:550
@ -807,8 +623,7 @@ msgstr "Thaise desktop"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:550
msgid "This task localises the desktop in Thai."
msgstr ""
"Deze taak zorgt ervoor dat de grafische omgeving gelokaliseerd is in Thais."
msgstr "Deze taak zorgt ervoor dat de grafische omgeving gelokaliseerd is in Thais."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:557
@ -817,12 +632,8 @@ msgstr "Turkse omgeving"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:557
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Turkish to help Turkish "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Deze taak installeert pakketten en documentatie die het makkelijker maken "
"voor Turkssprekenden om Debian te gebruiken."
msgid "This task installs packages and documentation in Turkish to help Turkish speaking people use Debian."
msgstr "Deze taak installeert pakketten en documentatie die het makkelijker maken voor Turkssprekenden om Debian te gebruiken."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:569
@ -832,8 +643,7 @@ msgstr "Turkse desktop"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:569
msgid "This task localises the desktop in Turkish."
msgstr ""
"Deze taak zorgt ervoor dat de grafische omgeving gelokaliseerd is in Turks."
msgstr "Deze taak zorgt ervoor dat de grafische omgeving gelokaliseerd is in Turks."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:576
@ -842,12 +652,8 @@ msgstr "Oekra
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:576
msgid ""
"This task installs programs and documentation in Ukrainian to help Ukrainian "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Deze taak installeert pakketten en documentatie die het makkelijker maken "
"voor Oekraïnssprekenden om Debian te gebruiken."
msgid "This task installs programs and documentation in Ukrainian to help Ukrainian speaking people use Debian."
msgstr "Deze taak installeert pakketten en documentatie die het makkelijker maken voor Oekraïnssprekenden om Debian te gebruiken."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:586
@ -857,9 +663,7 @@ msgstr "Oekra
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:586
msgid "This task localises the desktop in Ukrainian."
msgstr ""
"Deze taak zorgt ervoor dat de grafische omgeving gelokaliseerd is voor "
"Oekraïne."
msgstr "Deze taak zorgt ervoor dat de grafische omgeving gelokaliseerd is voor Oekraïne."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:594
@ -868,16 +672,12 @@ msgstr "Webserver"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:594
msgid ""
"This task selects packages useful for a general purpose web server system."
msgstr ""
"Deze taak selecteert die pakketten nodig om dit systeem te laten "
"functioneren als een normale webserver."
msgid "This task selects packages useful for a general purpose web server system."
msgstr "Deze taak selecteert die pakketten nodig om dit systeem te laten functioneren als een normale webserver."
#, fuzzy
#~ msgid "KDE desktop environment"
#~ msgstr "Desktopomgeving"
#~ msgid ""
#~ "This task provides basic \"desktop\" software, including a variety of "
#~ "session managers, file managers and web browsers. It incorporates both "
@ -899,3 +699,4 @@ msgstr ""
#, fuzzy
#~ msgid "This task causes the standard base system to be installed."
#~ msgstr "Deze taak stelt uw systeem in om als printserver te dienen"

Loading…
Cancel
Save