Browse Source

[l10n] Updated Czech translation

tags/2.34
Miroslav Kure 16 years ago
parent
commit
ccaeef401c
4 changed files with 18 additions and 18 deletions
 1. +3
  -0
    debian/changelog
 2. +8
  -12
    debian/po/cs.po
 3. +2
  -3
    po/cs.po
 4. +5
  -3
    tasks/po/cs.po

+ 3
- 0
debian/changelog View File

@@ -13,12 +13,15 @@ tasksel (2.34) UNRELEASED; urgency=low

[ Translations of tasks ]
* French updated
* Czech updated

[ Translations of programs ]
* French updated
* Czech updated

[ Translations of debconf templates ]
* French updated
* Czech updated

-- Christian Perrier <bubulle@debian.org> Sat, 19 Nov 2005 11:05:10 +0100+ 8
- 12
debian/po/cs.po View File

@@ -16,25 +16,24 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: tasksel\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: debian-boot@lists.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2005-11-18 14:50-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2004-06-10 21:00+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2005-11-20 09:05+0100\n"
"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
"Language-Team: Czech <provoz@debian.cz>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../templates:4
#, fuzzy
msgid ""
"At the moment, only the core of Debian is installed. To tune the system to "
"your needs, you can choose to install one or more of the following "
"predefined collections of software."
msgstr ""
"Momentálnì je nainstalováno pouze jádro Debianu. Abyste si vyladili systém "
"dle svých potøeb, mù¾ete nyní instalovat tzv. úlohy. Úlohy jsou pøipravené "
"kolekce souvisejícího softwaru. Zku¹ení u¾ivatelé mohou vybrat balíky ruènì."
"Momentálně je nainstalováno pouze jádro Debianu. Abyste si vyladili systém "
"dle svých potřeb, můžete nyní nainstalovat jednu nebo více úloh. Úlohy jsou "
"připravené kolekce souvisejícího softwaru."

#. Type: multiselect
#. Description
@@ -48,13 +47,10 @@ msgstr "Zvolte programy k instalaci:"
msgid ""
"You can choose to install one or more of the following predefined "
"collections of software."
msgstr "Nyní mù¾ete nainstalovat jednu nebo více pøedpøipravených úloh."
msgstr "Nyní můžete nainstalovat jednu nebo více předpřipravených úloh."

#. Type: title
#. Description
#: ../templates:18
msgid "Debian software selection"
msgstr "Výbìr programù v Debianu"

#~ msgid "${CHOICES}, manual package selection"
#~ msgstr "${CHOICES}, ruèní výbìr balíkù"
msgstr "Výběr programů v Debianu"

+ 2
- 3
po/cs.po View File

@@ -8,7 +8,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: tasksel\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-11-18 14:41-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2005-06-11 10:00+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2005-11-20 08:40+0100\n"
"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -16,7 +16,6 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: ../tasksel.pl:328
#, fuzzy
msgid ""
"Usage:\n"
"tasksel install <task>\n"
@@ -31,7 +30,7 @@ msgstr ""
"Použití:\n"
"tasksel install <úloha>\n"
"tasksel remove <úloha>\n"
"tasksel [volby]; kde volby je libovolná kombinace:\n"
"tasksel [volby]\n"
"\t-t, --test testovací režim; pouze simuluje provádění\n"
"\t --new-install automaticky nainstaluje některé úlohy\n"
"\t --list-tasks zobrazí seznam úloh a skončí\n"


+ 5
- 3
tasks/po/cs.po View File

@@ -8,7 +8,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: tasksel\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-11-18 14:45-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2005-08-11 18:07+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2005-11-20 09:08+0100\n"
"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.org>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -230,7 +230,7 @@ msgstr "SQL databáze"
#: ../po/debian-tasks.desc:163
msgid ""
"This task selects client and server packages for the PostgreSQL database."
msgstr "Tato úloha vybere klientské a serverové balíčky databáze PostgreSQL."
msgstr "Tato úloha vybere klientské a serverové balíky databáze PostgreSQL."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:163
@@ -523,12 +523,14 @@ msgstr "Úloha vybere různé balíky užitečné pro poštovní server."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:391
msgid "manual package selection"
msgstr ""
msgstr "ruční výběr balíků"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:391
msgid "Manually select packages to install in aptitude."
msgstr ""
"Spustí aptitude, ve které si ručně vyberete balíky, které chcete "
"nainstalovat."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:398


Loading…
Cancel
Save