Browse Source

Update Turkish translation.

tags/2.38
Recai Oktas 16 years ago
parent
commit
cd53d7afbc
1 changed files with 6 additions and 199 deletions
  1. +6
    -199
      tasks/po/tr.po

+ 6
- 199
tasks/po/tr.po View File

@@ -1,14 +1,15 @@
# Turkish translation of tasksel/tasks.
# This file is distributed under the same license as the tasksel package.
# Cagatay Tengiz <cagatay@tengiz.net>, 2004.
# Recai Oktaş <roktas@omu.edu.tr>, 2005.
# Çağatay Tengiz <cagatay@tengiz.net>, 2004.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tasksel\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-11-18 14:45-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2005-10-10 23:07+0300\n"
"Last-Translator: Çağatay Tengiz <cagatay@tengiz.net>\n"
"PO-Revision-Date: 2005-12-05 01:14+0200\n"
"Last-Translator: Recai Oktaş <roktas@omu.edu.tr>\n"
"Language-Team: Turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -547,12 +548,12 @@ msgstr ""
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:391
msgid "manual package selection"
msgstr ""
msgstr "elle paket seçimi"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:391
msgid "Manually select packages to install in aptitude."
msgstr ""
msgstr "Aptitude programıyla kurulacak paketleri elle seçin."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:398
@@ -824,197 +825,3 @@ msgstr "Web sunucusu"
msgid ""
"This task selects packages useful for a general purpose web server system."
msgstr "Bu görev genel amaçlı bir web sunucusu için gerekli paketleri seçer."

#, fuzzy
#~ msgid "KDE desktop environment"
#~ msgstr "Masaüstü ortamı"

#~ msgid ""
#~ "This task provides basic \"desktop\" software, including a variety of "
#~ "session managers, file managers and web browsers. It incorporates both "
#~ "the GNOME and KDE desktops, and provides a display manager which lets the "
#~ "user choose between the two."
#~ msgstr ""
#~ "Bu görev çeşitli oturum yöneticileri, dosya yöneticileri ve web "
#~ "tarayıcılarını içeren temel \"masaüstü\" yazılımlarını sağlar. Hem KDE "
#~ "hem de GNOME ile birlikte çalışır ve kullanıcının bu ikisi arasında seçim "
#~ "yapmasını sağlayan bir görüntü yöneticisi içerir."

#, fuzzy
#~ msgid "This task makes the desktop be localised in Bulgarian."
#~ msgstr "Bu görev masaüstünün İtalyanca yerelleştirilmesini sağlar."

#, fuzzy
#~ msgid "This task causes the standard base system to be installed."
#~ msgstr "Bu görev sisteminizi yazdırma sunucusu olacak şekilde ayarlar."

#~ msgid "Office environment"
#~ msgstr "Ofis ortamı"

#~ msgid ""
#~ "This task provides a suite of office productivity software, including a "
#~ "word processor, a spreadsheet, a presentation program, and more. This is "
#~ "a rather large collection of software."
#~ msgstr ""
#~ "Bu görev; kelime işlemci, hesap tablosu, sunum programı ve daha da "
#~ "fazlasını ,içeren ofis üretkenlik uygulamalarını sağlar. Oldukça geniş "
#~ "bir yazılım koleksiyonudur."

#~ msgid "X window system"
#~ msgstr "X window sistemi"

#~ msgid ""
#~ "This task provides the essential components for a standalone workstation "
#~ "running the X Window System. It provides the X libraries, an X server, a "
#~ "set of fonts, and a group of basic X clients and utilities."
#~ msgstr ""
#~ "Bu görev X Window Sistemi çalıştıran özerk bir bilgisayar için temel "
#~ "bileşenleri içerir. X sunucusunu, X kitaplıklarını, çeşitli yazı "
#~ "tiplerini, birkaç temel X istemcisi ve yardımcı araçlarını sağlar."

#~ msgid "Broadband internet connection"
#~ msgstr "Geniş bant internet bağlantısı"

#~ msgid ""
#~ "This task selects packages that address special needs of computers that "
#~ "connect to the internet using DSL, Cable, and the like."
#~ msgstr ""
#~ "Bu görev internet'e DSL, Kablo vb. ile bağlanan bilgisayarların özel "
#~ "gereksinimlerini karşılayan paketleri seçer."

#~ msgid "C and C++"
#~ msgstr "C ve C++"

#~ msgid ""
#~ "A complete environment for development of programs in the C and C++ "
#~ "programming languages."
#~ msgstr ""
#~ "C ve C++ programlama dilleri ile program geliştirmek için tam donanımlı "
#~ "ortam."

#~ msgid "Dialup internet"
#~ msgstr "Çevirmeli bağlantı"

#~ msgid ""
#~ "This task selects packages that address special needs of computers using "
#~ "a slow part-time dialup connection (by modem, ISDN, or similar)."
#~ msgstr ""
#~ "Bu görev (modem, ISDN veya benzeri araçlar ile) yavaş ve kesintili "
#~ "çevirmeli bağlantı kuran bilgisayarların özel gereksinimlerini "
#~ "karşılamaya yönelik paketleri seçer."

#~ msgid "Games"
#~ msgstr "Oyunlar"

#~ msgid ""
#~ "Selecting this task will install a broad selection of games, from "
#~ "traditional textual unix games to card games, to fast-paced arcade games. "
#~ "It won't install all the games in Debian, but it is a good starting point."
#~ msgstr ""
#~ "Bu görevin seçilmesiyle, geleneksel metin tabanlı unix oyunlarından kart "
#~ "oyunlarına, hızla akan arcade oyunlarına kadar geniş bir yelpazeye sahip "
#~ "oyunlar yüklenir. Bu görev Debian'daki oyunların tamamını kapsamamakla "
#~ "birlikte iyi bir başlangıç noktasıdır."

#~ msgid "Java"
#~ msgstr "Java"

#~ msgid "A java development environment."
#~ msgstr "Java geliştirme ortamı."

#~ msgid "Debian Jr."
#~ msgstr "Debian Ufaklık"

#~ msgid "Debian Jr. is a collection of Debian packages suitable for children."
#~ msgstr "Debian Ufaklık, çocuklar için uygun paketleri içerir."

#~ msgid "Custom kernel compilation"
#~ msgstr "Özel çekirdek derleme"

#~ msgid ""
#~ "This task includes everything you should need to build your own custom "
#~ "kernel."
#~ msgstr ""
#~ "Bu görev kendi özel çekirdeğinizi oluşturmanız için gerekli herşeyi "
#~ "içerir."

#~ msgid ""
#~ "This is a collection of tools that laptop users will expect to find on a "
#~ "system. It includes some special utilities for laptops including IBM "
#~ "Thinkpads, Sony Vaios, Toshibas, and Dell Inspirons."
#~ msgstr ""
#~ "Bu görev dizüstü kullanıcılarının sistemlerinde bulmayı bekledikleri "
#~ "araçlardan oluşmaktadır. IBM Thinkpad, Sony Vaio, Toshiba ve Dell "
#~ "Inspiron dizüstüler için bazı özel yardımcı araçlar içerir."

#~ msgid ""
#~ "This task makes the system compliant with the Linux Standard Base, "
#~ "allowing you to install and use LSB packages."
#~ msgstr ""
#~ "Bu görev, sistemi Linux Standart Temeli (Linux Standart Base) ile uyumlu "
#~ "hale getirerek LSB paketlerini yüklemenize ve kullanmanıza izin verir."

#~ msgid "Usenet news server"
#~ msgstr "Usenet haber sunucusu"

#~ msgid ""
#~ "This task selects the preferred version of the INN news server software "
#~ "for new Debian installations."
#~ msgstr ""
#~ "Bu görev yeni Debian kurulumları için, INN haber sunucusunun tercih "
#~ "edilen sürümünü seçer."

#~ msgid ""
#~ "You do not need this package if you merely wish to read news from an "
#~ "existing server, just select the news reader program you desire and it "
#~ "will pull in any required pieces. Only use this task if you intend to "
#~ "operate a server."
#~ msgstr ""
#~ "Eğer amacınız varolan bir haber sunucusundan haberleri okumaksa bu göreve "
#~ "ihtiyacınız yok. Tercih ettiğiniz haber okuyucu programını seçin; o "
#~ "kendisi için gerekli bütün parçaları yükleyecektir. Sadece bir haber "
#~ "sunucusu hizmeti vermek istiyorsanız bu görevi seçmelisiniz."

#~ msgid "Python"
#~ msgstr "Python"

#~ msgid ""
#~ "Many Python tools and extensions, for developing scripts and simple or "
#~ "complex applications in Python."
#~ msgstr ""
#~ "Python'da basit ya da gelişmiş uygulamalar ve betikler geliştirmek için "
#~ "birçok Python aracı ve eklentileri."

#~ msgid "Scientific applications"
#~ msgstr "Bilimsel uygulamalar"

#~ msgid ""
#~ "This task selects packages which are suitable for scientific work. Under "
#~ "a fairly loose definition of 'scientific', this includes numerical "
#~ "analysis and computing, statistical data analysis as well as "
#~ "visualization."
#~ msgstr ""
#~ "Bu görev, \"bilimsel\" tanımına uygun şekilde seçilmiş bazı sayısal "
#~ "analiz, hesaplama, istatistiksel veri analizi ve görselleştirme "
#~ "araçlarını içerir."

#~ msgid "TeX/LaTeX environment"
#~ msgstr "TeX/LaTeX ortamı"

#~ msgid ""
#~ "This task provides necessary packages for composing documents in TeX/"
#~ "LaTeX."
#~ msgstr ""
#~ "Bu görev TeX/LaTeX ile belge hazırlamak için gerekli paketleri içerir."

#~ msgid "Conventional Unix server"
#~ msgstr "Geleneksel Unix Sunucusu"

#~ msgid ""
#~ "This task selects packages that would typically be found on a "
#~ "conventional multi-user unix system with remote users. Do be warned that "
#~ "this includes a number of daemons."
#~ msgstr ""
#~ "Bu görev, uzaktan bağlanılan, çok kullanıcılı geleneksel unix sisteminde "
#~ "bulunacak tipik paketleri seçer. Dikkat! Bu paketler artalan süreçleri "
#~ "(daemon) içerebilir."

Loading…
Cancel
Save