Browse Source

Updated Swedish translation (tasks/po/sv.po)

keep-around/43e990ab3f4cc50982f8dbc32e3465ca7c827876
André Dahlqvist 19 years ago
parent
commit
d28cc42088
  1. 2
      debian/changelog
  2. 31
      tasks/po/sv.po

2
debian/changelog

@ -11,6 +11,8 @@ tasksel (1.48) UNRELEASED; urgency=low
- Added Romanian translation (po/ro.po)
- Miguel Figueiredo
- Update Portuguese translation (tasks/po/pt.po)
- André Dahlqvist
- Updated Swedish translation (tasks/po/sv.po).
-- Christian Perrier <bubulle@debian.org> Tue, 30 Mar 2004 22:32:31 +0200

31
tasks/po/sv.po

@ -8,7 +8,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: tasksel tasks\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-03-29 11:46-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2004-03-11 22:30+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-03-30 00:24+0100\n"
"Last-Translator: André Dahlqvist <andre.dahlqvist@telia.com>\n"
"Language-Team: Swedish <debian-boot@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@ -212,11 +212,12 @@ msgstr "Filserver"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:130
#, fuzzy
msgid ""
"This task sets up your system to be a file server, supporting both NetBIOS "
"and NFS."
msgstr "Denna funktion konfigurerar ditt system till att vara en filserver."
msgstr ""
"Denna funktion konfigurerar ditt system till att vara en filserver, med stöd "
"för både NetBIOS och NFS."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:139
@ -279,19 +280,17 @@ msgstr ""
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:173
#, fuzzy
msgid "Hebrew environment"
msgstr "Grekisk miljö"
msgstr "Hebreisk miljö"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:173
#, fuzzy
msgid ""
"This task installs programs and documentation in Hebrew to help Hebrew "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Denna funktion installerar paket och dokumentation på grekiska för att "
"hjälpa människor som talar grekiska att använda Debian."
"Denna funktion installerar paket och dokumentation på hebreiska för att "
"hjälpa människor som talar hebreiska att använda Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:179
@ -362,7 +361,6 @@ msgstr "Bärbar dator"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:224
#, fuzzy
msgid ""
"This is a collection of tools that laptop users will expect to find on a "
"system. It includes some special utilities for laptops including IBM "
@ -370,23 +368,21 @@ msgid ""
msgstr ""
"Detta är en samling verktyg som användare av bärbara datorer förväntar sig "
"att finna på ett system. Den inkluderar vissa speciella verktyg för bärbara "
"datorer av typen Sony Vaio, Toshiba och Dell Inspiron."
"datorer, däribland IBM Thinkpad, Sony Vaio, Toshiba och Dell Inspiron."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:234
#, fuzzy
msgid "Lithuanian environment"
msgstr "Thailändsk miljö"
msgstr "Litauisk miljö"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:234
#, fuzzy
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Lithuanian to help "
"Lithuanian speaking people use Debian."
msgstr ""
"Denna funktion installerar paket och dokumentation på katalanska för att "
"hjälpa människor som talar katalanska att använda Debian."
"Denna funktion installerar paket och dokumentation på litauiska för att "
"hjälpa människor som talar litauiska att använda Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:242
@ -579,6 +575,8 @@ msgstr "TeX/LaTeX-miljö"
msgid ""
"This task provides necessary packages for composing documents in TeX/LaTeX."
msgstr ""
"Denna funktion tillhandahåller paket som är nödvändiga för att typsätta "
"dokument i TeX/LaTeX."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:361
@ -620,6 +618,3 @@ msgid ""
msgstr ""
"Denna funktion väljer paket som är användbara för ett allmänt "
"webbserversystem."
#~ msgid "a TeX/LaTeX environment"
#~ msgstr "En TeX/LaTeX-miljö"

Loading…
Cancel
Save