Browse Source

* Fix pa_IN Makefile pain.

keep-around/43e990ab3f4cc50982f8dbc32e3465ca7c827876 2.42
Joey Hess 16 years ago
parent
commit
d8e789012e
  1. 4
      Makefile
  2. 5
      debian/changelog
  3. 512
      tasks/po/km.po

4
Makefile

@ -4,8 +4,8 @@ TASKDIR=/usr/share/tasksel
DESCDIR=tasks
DESCPO=$(DESCDIR)/po
VERSION=$(shell expr "`dpkg-parsechangelog 2>/dev/null |grep Version:`" : '.*Version: \(.*\)' | cut -d - -f 1)
LANGS=ar bg bs ca cs cy da de el es et eu fi fr gl he hr hu id it ja ko lt mg mk nb nl nn pa_IN pl pt pt_BR ro ru sk sl sq sv tl tr uk vi zh_CN zh_TW
LANGS_DESC=ar bg bn bs ca cs cy da de el es et eu fi fr gl he hr hu id it ja ko lt mg mk nb nl nn pa_IN pl pt pt_BR ro ru sk sl sq sv tl tr uk vi zh_CN zh_TW
LANGS=ar bg bs ca cs cy da de el es et eu fi fr gl he hr hu id it ja ko lt mg mk nb nl nn pa pl pt pt_BR ro ru sk sl sq sv tl tr uk vi zh_CN zh_TW
LANGS_DESC=ar bg bn bs ca cs cy da de el es et eu fi fr gl he hr hu id it ja ko lt mg mk nb nl nn pa pl pt pt_BR ro ru sk sl sq sv tl tr uk vi zh_CN zh_TW
LOCALEDIR=$(DESTDIR)/usr/share/locale
all: $(TASKDESC) $(DESCPO)/build_stamp po/build_stamp

5
debian/changelog

@ -1,4 +1,4 @@
tasksel (2.42) UNRELEASED; urgency=low
tasksel (2.42) unstable; urgency=low
[ Translations of tasks ]
- Added Esperanto (Serge Leblanc)
@ -32,8 +32,9 @@ tasksel (2.42) UNRELEASED; urgency=low
[ Joey Hess ]
* Switch desktop task to new xorg metapackage.
* Fix pa_IN Makefile pain.
-- Joey Hess <joeyh@debian.org> Thu, 13 Apr 2006 12:17:22 +0200
-- Joey Hess <joeyh@debian.org> Thu, 13 Apr 2006 12:18:39 +0200
tasksel (2.41) unstable; urgency=low

512
tasks/po/km.po

File diff suppressed because it is too large
Loading…
Cancel
Save