Browse Source

[l10n] All Norwegian translations updated

tags/2.12
Christian Perrier 17 years ago
parent
commit
d9d07b682e
7 changed files with 428 additions and 981 deletions
 1. +6
  -1
    debian/changelog
 2. +69
  -0
    debian/po/nb.po
 3. +69
  -0
    debian/po/nn.po
 4. +32
  -178
    po/nb.po
 5. +22
  -164
    po/nn.po
 6. +123
  -328
    tasks/po/nb.po
 7. +107
  -310
    tasks/po/nn.po

+ 6
- 1
debian/changelog View File

@@ -7,8 +7,13 @@ tasksel (2.11) unstable; urgency=low
many architectures (openoffice.org-bin is only built on a few), which
breaks installation of the tasks of which they are a part on many
architectures.
* Translations:
- Håvard Korsvoll
- Norwegian Nynorsk updates/added. Closes: #269906
- Axel Bojer
- Norwegian Bokmal updates/added. Closes: #269906

-- Joey Hess <joeyh@debian.org> Mon, 30 Aug 2004 11:38:40 -0400
-- Christian Perrier <bubulle@debian.org> Sat, 4 Sep 2004 15:06:51 +0200

tasksel (2.10) unstable; urgency=low+ 69
- 0
debian/po/nb.po View File

@@ -0,0 +1,69 @@
# translation of tasksel_debian.po to Norsk Bokmål
# translation of tasksel_debian.po to Norwegian bokmål
#
# Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
# documentation is worth reading, especially sections dedicated to
# this format, e.g. by running:
# info -n '(gettext)PO Files'
# info -n '(gettext)Header Entry'
# Some information specific to po-debconf are available at
# /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
# or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans#
# Developers do not need to manually edit POT or PO files.
# Axel Bojer <axelb@skolelinux.no>, 2004.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tasksel_debian\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-07-25 18:37-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2004-08-29 23:12+0200\n"
"Last-Translator: Axel Bojer <axelb@skolelinux.no>\n"
"Language-Team: Norsk Bokmål <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.3.1\n"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../templates:4
msgid ""
"At the moment, only the core of Debian is installed. To tune the "
"installation to your needs, you can choose to install one or more of the "
"following predefined collections of software. Experienced users may prefer "
"to select packages manually."
msgstr ""
"Nå er det bare Debians grunnsystem som er installert. For å tilpasse "
"installasjonen etter dine ønsker så kan du velge å installere en eller flere "
"av de følgende forhåndsvalgte gruppene av programvare. Erfarne brukere vil "
"kanskje foretrekke å velge pakker manuelt."

#. Type: multiselect
#. Choices
#: ../templates:12
msgid "${CHOICES}, manual package selection"
msgstr "${CHOICES}, manuelt pakkevalg"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../templates:13
msgid "Choose software to install:"
msgstr "Velg hvilke programmer du vil installere:"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../templates:13
msgid ""
"You can choose to install one or more of the following predefined "
"collections of software."
msgstr ""
"Du kan velge å installere en eller flere av de forhåndsvalgte samlingene med "
"programvare."

# Eller mener de: Utvalgte Debianprogrammer?
#. Type: title
#. Description
#: ../templates:19
msgid "Debian software selection"
msgstr "Programvareutvalg for Debian"

+ 69
- 0
debian/po/nn.po View File

@@ -0,0 +1,69 @@
# translation of tasksel_debian.po to Norsk Bokmål
# translation of tasksel_debian.po to Norwegian nynorsk
#
# Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
# documentation is worth reading, especially sections dedicated to
# this format, e.g. by running:
# info -n '(gettext)PO Files'
# info -n '(gettext)Header Entry'
# Some information specific to po-debconf are available at
# /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
# or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans#
# Developers do not need to manually edit POT or PO files.
# Håvard Korsvoll <korsvoll@skulelinux.no>, 2004.
# Axel Bojer <axelb@skolelinux.no>, 2004.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tasksel_debian\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-07-25 18:37-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2004-08-29 23:11+0200\n"
"Last-Translator: Axel Bojer <axelb@skolelinux.no>\n"
"Language-Team: Norsk Bokmål <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.3.1\n"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../templates:4
msgid ""
"At the moment, only the core of Debian is installed. To tune the "
"installation to your needs, you can choose to install one or more of the "
"following predefined collections of software. Experienced users may prefer "
"to select packages manually."
msgstr ""
"I denne utgåva er det berre hovudkomponentane i Debian som vert installert. "
"For å tilpassa installasjonen til dine behov, kan du installere ein eller "
"fleire førehandsdefinerte samlingar med programvare. Erfarne brukarar kan "
"føretrekkje å velja pakkar manuelt."

#. Type: multiselect
#. Choices
#: ../templates:12
msgid "${CHOICES}, manual package selection"
msgstr "${CHOICES}, manuelt pakkeval"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../templates:13
msgid "Choose software to install:"
msgstr "Vel programvare som skal installerast:"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../templates:13
msgid ""
"You can choose to install one or more of the following predefined "
"collections of software."
msgstr ""
"Du kan velja å installere ein eller fleire av desse førehandsdefinerte "
"samlingane med programvare."

#. Type: title
#. Description
#: ../templates:19
msgid "Debian software selection"
msgstr "Programvareutval for Debian"

+ 32
- 178
po/nb.po View File

@@ -1,19 +1,31 @@
# Norwegian translation of Debian tasksel messages.
# Copyright (C) 2001 Free Software Foundation, Inc.
# Andreas D. Landmark <andreas.landmark@skolelinux.no>, 2001.
# translation of tasksel.po to Norsk Bokmål
# translation of tasksel.po to Norwegian Bokmål
# translation of tasksel.po to Norwegian
# translation of tasksel.po to
# translation of tasksel.po to Norwegian bokmål
# translation of tasksel.po to Norwegian (Nynorsk)
# translation of tasksel.po to
# translation of tasksel.po to
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER.
# HÃ¥vard Korsvoll <korsvoll@stud.ntnu.no>, 2004.
# HÃ¥vard Korsvoll <korsvoll@skulelinux.no>, 2004.
# Axel Bojer <axelb@skolelinux.no>, 2004.
# Knut Yrvin <knuty@skolelinux.no>, 2004.
# Klaus Ade Johnstad <klaus.johnstad@holmlia.gs.oslo.no>, 2004.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tasksel 1.12\n"
"Project-Id-Version: tasksel\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-07-30 13:29-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2004-03-13 19:46MET\n"
"Last-Translator: Petter Reinholdtsen <pere@hungry.com>\n"
"Language-Team: Norwegian Bokmål <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
"PO-Revision-Date: 2004-08-29 22:26+0200\n"
"Last-Translator: Axel Bojer <axelb@skolelinux.no>\n"
"Language-Team: Norsk Bokmål <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 0.9.5\n"
"X-Generator: KBabel 1.3.1\n"

#: ../tasksel.pl:290
msgid ""
@@ -31,177 +43,19 @@ msgid ""
"\t --task-packages list available packages in a task\n"
"\t --task-desc returns the description of a task\n"
msgstr ""
"Bruk:\n"
"tasksel install «pakkegruppe»\n"
"tasksel [valg]; der valg er enhver kombinasjon av:\n"
"\t-t -- test modus, ikke gjør egentlig noe\n"
"\t-r -- installer alle «nødvendig»e pakker\n"
"\t-i -- installer alle «viktig»e pakker\n"
"\t-s -- installer alle «standard»-pakker\n"
"\t-n -- ikke vis brukerflaten, bruk vanligvis med -r eller -i\n"

#: ../tasksel.pl:465 ../tasksel.pl:478
msgid "aptitude failed"
msgstr ""

# grisenorsk!
#~ msgid "Cannot allocate memory for enumeration buffer"
#~ msgstr "Kan ikke tilordne minne til oppramsingslageret"

#~ msgid ""
#~ "Fatal error encountered at %s:%d\n"
#~ "\t"
#~ msgstr ""
#~ "Fatal feil ved %s:%d\n"
#~ "\t"

#~ msgid ""
#~ "I/O error at %s:%d\n"
#~ "\t"
#~ msgstr ""
#~ "I/O feil ved %s:%d\n"
#~ "\t"

#~ msgid "(no description)"
#~ msgstr "(ingen beskrivelse)"

#~ msgid "End-user"
#~ msgstr "Sluttbruker"

#~ msgid "Hardware Support"
#~ msgstr "Maskinvarestøtte"

#~ msgid "Servers"
#~ msgstr "Tjenere"

#~ msgid "Development"
#~ msgstr "Utvikling"

#~ msgid "Localization"
#~ msgstr "Lokalisering"

#~ msgid "Miscellaneous"
#~ msgstr "Forskjellig"

#~ msgid "Unable to initialize the terminal"
#~ msgstr "Klarte ikke å initiere terminalen"

# bør justeres i forhold til hva som forrårsaker feilmeldingen
#~ msgid "Unable to initialize screen output"
#~ msgstr "Klarte ikke å initiere skjermutskrift"

#~ msgid "Unable to initialize keyboard interface"
#~ msgstr "Klarte ikke å initiere tastatur"

#~ msgid "Debian Task Installer v%s - (c) 1999-2004 SPI and others"
#~ msgstr "Installasjon av Debian-profiler v%s - (c) 1999-2004 SPI med flere"

#~ msgid "^Finish"
#~ msgstr "^Avslutt"

#~ msgid "Task ^Info"
#~ msgstr "Profil^info"

#~ msgid "^Help"
#~ msgstr "^Hjelp"

#~ msgid "Select tasks to install"
#~ msgstr "Velg profil(er) som skal installeres"

#~ msgid "Ok"
#~ msgstr "Ok"

#~ msgid "Index out of bounds: %d >= %d"
#~ msgstr "Indeksen er utenfor grenseverdier: %d >= %d"

#~ msgid "Help"
#~ msgstr "Hjelp"

#~ msgid ""
#~ "Tasks allow you to quickly install a selection of packages that performs "
#~ "a given task.\n"
#~ "\n"
#~ "The main chooser list shows a list of tasks that you can choose to "
#~ "install. The arrow keys moves the cursor. Pressing ENTER or the SPACEBAR "
#~ "toggles the selection of the task at the cursor. You can also press A to "
#~ "select all tasks, or N to deselect all tasks. Pressing Q will exit this "
#~ "program and begin installation of your selected tasks.\n"
#~ "\n"
#~ "Thank you for using Debian.\n"
#~ "\n"
#~ "Press enter to return to the task selection screen"
#~ msgstr ""
#~ "Profiler lar deg hurtig velge et knippe pakker som utfører en gitt "
#~ "oppgave.\n"
#~ "\n"
#~ "Listen viser en liste med profiler som du kan velge. Piltastene beveger "
#~ "pekeren. Linjeskift eller mellomromstasten velger profilen under pekeren. "
#~ "Du kan også trykke A for å velge alle profiler, eller N for å fjerne alle "
#~ "valgte profiler. Q avslutter programmet og begynner installasjonen av de "
#~ "valgte profilene.\n"
#~ "\n"
#~ "Takk for at du bruker Debian.\n"
#~ "\n"
#~ "Press linjeskift for å returnere til forrige skjerm"

#~ msgid ""
#~ "Description:\n"
#~ "%s\n"
#~ "\n"
#~ "Included packages:\n"
#~ msgstr ""
#~ "Beskrivelse:\n"
#~ "%s\n"
#~ "\n"
#~ "Inkluderte pakker:\n"

#~ msgid "(no description available)"
#~ msgstr "(ingen beskrivelse tilgjengelig)"

#~ msgid "Unknown signal seen"
#~ msgstr "Mottok ukjent signal"

#~ msgid "tasksel install <task>\n"
#~ msgstr "tasksel install <profil>\n"

#~ msgid "tasksel [options]; where options is any combination of:\n"
#~ msgstr "tasksel [valg]; hvor valg kan være en kombinasjon av:\n"

#~ msgid "-t -- test mode; don't actually run apt-get on exit"
#~ msgstr "-t -- test modus; ikke kjør apt-get når tasksel avslutter"

#~ msgid ""
#~ "-q -- queue installs; do not install packages with apt-get;\n"
#~ "\t\tjust queue them in dpkg"
#~ msgstr ""
#~ "-q -- legg installasjonen i kø; ikke installer pakkene med apt-get;\n"
#~ "\t\tlegg de i køen til dpkg"

#~ msgid "-r -- install all required-priority packages"
#~ msgstr "-r -- installer alle pakkene med prioritet «nødvendig»"

#~ msgid "-i -- install all important-priority packages"
#~ msgstr "-i -- installer alle pakkene med prioritet «viktig»"

#~ msgid "-s -- install all standard-priority packages"
#~ msgstr "-s -- installer alle pakkene med prioritet «standard»"

#~ msgid "-n -- don't show UI; use with -r or -i usually"
#~ msgstr "-n -- ikke vis grensesnitt; brukes vanligvis med -r eller -i"

#~ msgid "-a -- show all tasks, even those with no packages in them"
#~ msgstr "-a -- vis alle tasks, selv de som ikke inneholder noen pakker"

#~ msgid "No packages selected\n"
#~ msgstr "Ingen pakker valgt\n"

#~ msgid "No tasks found on this system.\n"
#~ msgstr "Ingen profiler funnet på dette systemet.\n"

#~ msgid "Cannot allocate memory for strdup"
#~ msgstr "Kan ikke allokere minne for strdup"

#~ msgid "Cannot allocate %d bytes of memory"
#~ msgstr "Klarte ikke å allokere %d bytes av minnet"

#~ msgid "Cannot reallocate %d bytes of memory"
#~ msgstr "Kan ikke reallokere %d bytes med minne"
msgstr "Aptitude mislyktes"

#~ msgid ""
#~ "No tasks found on this system.\n"
#~ "Did you update your available file? Try running dselect update.\n"
#~ msgstr ""
#~ "Ingen profiler funnet på dette systemet.\n"
#~ "Oppdaterte du filen «available»? Forsøk å kjøre 'dselect update'.\n"
#~ "ignoring other selected packages in favour of manual package selection"
#~ msgstr "ignorerer andre valgte pakker til fordel for manuelt pakkevalg"

+ 22
- 164
po/nn.po View File

@@ -1,3 +1,5 @@
# translation of tasksel.po to Norwegian nynorsk
# translation of tasksel.po to Norwegian (Nynorsk)
# translation of tasksel.po to Norwegian (Nynorsk)
# translation of tasksel.po to
# translation of tasksel.po to
@@ -11,13 +13,14 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: tasksel\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-07-30 13:29-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2004-02-17 21:24+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-08-28 17:01+0200\n"
"Last-Translator: Håvard Korsvoll <korsvoll@skulelinux.no>\n"
"Language-Team: Norwegian (Nynorsk) <i18n-nn@lister.ping.uio.no>\n"
"Language-Team: Norwegian nynorsk <i18n-nn@lister.ping.uio.no>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.3\n"
"X-Generator: KBabel 1.0.2\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#: ../tasksel.pl:290
msgid ""
@@ -35,169 +38,24 @@ msgid ""
"\t --task-packages list available packages in a task\n"
"\t --task-desc returns the description of a task\n"
msgstr ""
"Bruk:\n"
"tasksel install <oppgåve>\n"
"tasksel remove <oppgåve>\n"
"tasksel [val], der val er ein vilkårleg kombinasjon av:\n"
"\t-t, --test testmodus, gjer ingen endringar\n"
"\t-r, --required installerer alle pakkar med prioritet påkrevd\n"
"\t-i, --important installerer alle pakkar med prioritet viktig\n"
"\t-s, --standard installerer alle pakkar med prioritet standard\n"
"\t-n, --no-ui ikkje vis UI, vanlegvis brukt saman med -r eller -i\n"
"\t --new-install installerer automatisk nokre oppgåver\n"
"\t --list-tasks list opp oppgåver som vil bli vist og avslutt\n"
"\t --task-packages list opp tilgjengelege pakkar i ei oppgåve\n"
"\t --task-desc returnerer skildringa av ei oppgåve\n"

#: ../tasksel.pl:465 ../tasksel.pl:478
msgid "aptitude failed"
msgstr ""

#~ msgid "Cannot allocate memory for enumeration buffer"
#~ msgstr "Klarer ikkje allokere minne for oppteljingsbuffer"

#~ msgid ""
#~ "Fatal error encountered at %s:%d\n"
#~ "\t"
#~ msgstr ""
#~ "Fatal feil oppstod ved %s:%d\n"
#~ "\t"

#~ msgid ""
#~ "I/O error at %s:%d\n"
#~ "\t"
#~ msgstr ""
#~ "I/U-feil ved %s:%d\n"
#~ "\t"

#~ msgid "(no description)"
#~ msgstr "(inga skildring)"

#~ msgid "End-user"
#~ msgstr "Sluttbrukar"

#~ msgid "Hardware Support"
#~ msgstr "Støtte for maskinvare"

#~ msgid "Servers"
#~ msgstr "Tenarar"

#~ msgid "Development"
#~ msgstr "Utvikling"

#~ msgid "Localization"
#~ msgstr "Lokalisering"

#~ msgid "Miscellaneous"
#~ msgstr "Ymse"

#~ msgid "Unable to initialize the terminal"
#~ msgstr "Klarer ikkje setja igang terminalen"

#~ msgid "Unable to initialize screen output"
#~ msgstr "Klarer ikkje setja igang skjermutskrift"

#~ msgid "Unable to initialize keyboard interface"
#~ msgstr "Klarer ikkje setja opp tastaturgrensesnitt"

#~ msgid "Debian Task Installer v%s - (c) 1999-2004 SPI and others"
#~ msgstr "Debian Task Installer v%s - (c) 1999-2004 SPI og andre"

#~ msgid "^Finish"
#~ msgstr "^Ferdig"

#~ msgid "Task ^Info"
#~ msgstr "Oppgåve^info"

#~ msgid "^Help"
#~ msgstr "^Hjelp"

#~ msgid "Select tasks to install"
#~ msgstr "Vel oppgåve som skal installerast"

#~ msgid "Ok"
#~ msgstr "OK"

#~ msgid "Index out of bounds: %d >= %d"
#~ msgstr "Indeks overskrider grensene: %d >= %d"

#~ msgid "Help"
#~ msgstr "Hjelp"

#~ msgid ""
#~ "Tasks allow you to quickly install a selection of packages that performs "
#~ "a given task.\n"
#~ "\n"
#~ "The main chooser list shows a list of tasks that you can choose to "
#~ "install. The arrow keys moves the cursor. Pressing ENTER or the SPACEBAR "
#~ "toggles the selection of the task at the cursor. You can also press A to "
#~ "select all tasks, or N to deselect all tasks. Pressing Q will exit this "
#~ "program and begin installation of your selected tasks.\n"
#~ "\n"
#~ "Thank you for using Debian.\n"
#~ "\n"
#~ "Press enter to return to the task selection screen"
#~ msgstr ""
#~ "Oppgåver let deg raskt installera eit utval av pakkar som tilsaman "
#~ "utfører ei oppgåve.\n"
#~ "\n"
#~ "Hovudlista viser ei liste over oppåver som du kan velja å installera. "
#~ "Piltastane flyttar markøren. Ved å trykkja Enter eller Mellomrom vel du "
#~ "om du vil ta med denne oppgåva eller ikkje. Du kan også trykkja A for å "
#~ "velja alle oppgåvene eller N for å velja ingen oppvåver. Ved å trykkja Q "
#~ "vil dette programmet avslutta og installasjonen av dei valde oppgåven vil "
#~ "byrja.\n"
#~ "\n"
#~ "Takk for at du brukar Debian.\n"
#~ "\n"
#~ "Trykk Enter for å gå tilbake til skjermbiletet for val av oppgåver"

#~ msgid ""
#~ "Description:\n"
#~ "%s\n"
#~ "\n"
#~ "Included packages:\n"
#~ msgstr ""
#~ "Skildring:\n"
#~ "%s\n"
#~ "\n"
#~ "Inkluderte pakkar:\n"

#~ msgid "(no description available)"
#~ msgstr "(inga skildring tilgjengeleg)"

#~ msgid "Unknown signal seen"
#~ msgstr "Ser ukjent signal"

#~ msgid "tasksel install <task>\n"
#~ msgstr "tasksel install <oppgåve>\n"

#~ msgid "tasksel [options]; where options is any combination of:\n"
#~ msgstr "tasksel [val]; der val er ein eller anna kombinasjon av:\n"

#~ msgid "-t -- test mode; don't actually run apt-get on exit"
#~ msgstr "-t -- test modus; køyrer ikkje apt-get når du avsluttar"
msgstr "aptitude feila"

#~ msgid ""
#~ "-q -- queue installs; do not install packages with apt-get;\n"
#~ "\t\tjust queue them in dpkg"
#~ msgstr ""
#~ "-q -- legg installasjonar i kø; ikkje installer pakkar med apt-get;\n"
#~ "\t\tlegg dei berre i kø i dpkg"

#~ msgid "-r -- install all required-priority packages"
#~ msgstr "-r -- installer alle pakkar med prioriteten naudsynt"

#~ msgid "-i -- install all important-priority packages"
#~ msgstr "-i -- installer alle pakkar med prioriteten viktig"

#~ msgid "-s -- install all standard-priority packages"
#~ msgstr "-s -- installer alle pakkar med prioriteten standard"

#~ msgid "-n -- don't show UI; use with -r or -i usually"
#~ msgstr "-n -- ikkje vis UI, brukast vanlegvis saman med -r eller -i"

#~ msgid "-a -- show all tasks, even those with no packages in them"
#~ msgstr "-a -- vis alle oppgåver, også dei utan nokon pakkar i seg"

#~ msgid "No packages selected\n"
#~ msgstr "Ingen pakkar valt\n"

#~ msgid "No tasks found on this system.\n"
#~ msgstr "Ingen oppgåver funne på dette systemet.\n"

#~ msgid "Cannot allocate memory for strdup"
#~ msgstr "Klarer ikkje å allokere minne for strdup"

#~ msgid "Cannot allocate %d bytes of memory"
#~ msgstr "Klarer ikkje å allokere %d byte med minne"

#~ msgid "Cannot reallocate %d bytes of memory"
#~ msgstr "Klarer ikkje å reallokere %d byte med minne"
#~ "ignoring other selected packages in favour of manual package selection"
#~ msgstr "ignorerer andre valde pakkar til fordel for manuelt valde pakkar"

+ 123
- 328
tasks/po/nb.po View File

@@ -1,3 +1,6 @@
# translation of tasksel_tasks.po to Norwegian Bokmål
# translation of tasksel_tasks.po to Norwegian
# translation of tasksel_tasks.po to
# translation of tasksel_tasks.po to Norsk Bokmål
# translation of tasksel_tasks.po to Norwegian bokmål
# translation of tasksel_tasks.po to Norwegian Nynorsk
@@ -8,46 +11,45 @@
# Håvard Korsvoll <korsvoll@stud.ntnu.no>, 2004.
# Håvard Korsvoll <korsvoll@skulelinux.no>, 2004.
# Axel Bojer <axelb@skolelinux.no>, 2004.
# Knut Yrvin <knuty@skolelinux.no>, 2004.
# Klaus Ade Johnstad <klaus.johnstad@holmlia.gs.oslo.no>, 2004.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tasksel_tasks\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-08-30 12:02-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2004-03-04 19:52+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2004-07-30 13:53-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2004-08-29 23:07+0200\n"
"Last-Translator: Axel Bojer <axelb@skolelinux.no>\n"
"Language-Team: Norsk Bokmål <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.3\n"
"X-Generator: KBabel 1.3.1\n"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:3
#, fuzzy
msgid "Brazilian Portuguese environment"
msgstr "Japansk miljø"
msgstr "Brasil-portugisisk miljø"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:3
#, fuzzy
msgid ""
"This task installs programs, data files, and documentation that makes it "
"easier for Brazilian Portuguese speakers to use Debian."
msgstr ""
"Med dette valget installerer du programmer, datafiler og dokumentasjon "
"spansk for å hjelpe spansktalende med å bruke Debian."
"Med denne pakkegruppa installerer du programmer, datafiler og dokumentasjon "
"som hjelper portugisisk-talende brasilianere å bruke Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:14
#, fuzzy
msgid "Brazilian Portuguese desktop"
msgstr "Japansk miljø"
msgstr "Brasiliansk-Portugisisk skrivebord"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:14
msgid "This task makes the desktop be localised in Brasilian Portuguese."
msgstr ""
msgstr "Denne pakkegruppa gir et brasiliansk-portugisisk skrivebord."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:21
@@ -60,18 +62,18 @@ msgid ""
"This task installs packages and documentation in Catalan to help Catalan "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Med dette valget installerer du pakker og dokumentasjon på katalansk for å "
"hjelpe folk som snakkar katalansk med å bruke Debian."
"Med denne pakkegruppa installerer du pakker og dokumentasjon som hjelper "
"katalansktalende å bruke Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:31
msgid "Catalan desktop"
msgstr ""
msgstr "Katalansk skrivebord"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:31
msgid "This task makes the desktop be localised in Catalan."
msgstr ""
msgstr "Denne pakkegruppa gir et katalansk skrivebord"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:38
@@ -85,20 +87,19 @@ msgid ""
"it easier for Chinese speakers to use Debian, using the simplified Chinese "
"encoding."
msgstr ""
"Med dette valget installerer du programmer, datafiler, skrifttyper og "
"Med denne pakkegruppa installerer du programmer, datafiler, skrifttyper og "
"dokumentasjon som gjør det enklere for kinesisktalende å bruke Debian, fordi "
"systemet da støtter forenklet kinesisk koding."
"systemet da støtter tegn for forenklet kinesisk."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:55
#, fuzzy
msgid "Simplified Chinese desktop"
msgstr "Forenklet kinesisk miljø"
msgstr "Forenklet kinesisk skrivebord"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:55
msgid "This task makes the desktop be localised in Simplified Chinese"
msgstr ""
msgstr "Denne pakkegruppa gir et skrivebordet på forenklet kinesisk"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:62
@@ -107,9 +108,9 @@ msgid ""
"it easier for Chinese speakers to use Debian, using the traditional Chinese "
"encoding."
msgstr ""
"Med dette valget installerer du programmer, datafiler, skriftyper og "
"Med denne pakkegruppa installerer du programmer, datafiler, skrifttyper og "
"dokumentasjon som gjør det enklere for kinesisktalende å bruke Debian, fordi "
"systemet da støtter tradisjonell kinesisk koding."
"systemet da støtter tradisjonelle kinesiske tegn."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:79
@@ -119,7 +120,7 @@ msgstr "Tradisjonelt kinesisk miljø"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:79
msgid "This task makes the desktop be localised in Traditional Chinese."
msgstr ""
msgstr "Denne pakkegruppa gir et skrivebord på tradisjonelt kinesisk."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:86
@@ -133,26 +134,23 @@ msgid ""
"to use Cyrillic. It supports Belarusian, Bulgarian, Macedonian, Russian, "
"Serbian and Ukrainian."
msgstr ""
"Med dette valget installerer du kyrilliske skrifttyper og andre programmer "
"du trenger for å bruke kyrillisk. De støtter hviterussisk, bulgarsk, "
"makedonisk, russisk, serbisk og ukrainsk."
"Med denne pakkegruppa installerer du kyrilliske skrifttyper og andre "
"programmer du trenger for å bruke kyrillisk. De støtter hviterussisk, "
"bulgarsk, makedonsk, russisk, serbisk og ukrainsk."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:98
#, fuzzy
msgid "Cyrillic desktop"
msgstr "Kyrillisk miljø"
msgstr "Kyrillisk skrivebord"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:98
#, fuzzy
msgid ""
"This task makes the desktop be localised in Cyrillic It supports Belarusian, "
"Bulgarian, Macedonian, Russian, Serbian and Ukrainian."
msgstr ""
"Med dette valget installerer du kyrilliske skrifttyper og andre programmer "
"du trenger for å bruke kyrillisk. De støtter hviterussisk, bulgarsk, "
"makedonisk, russisk, serbisk og ukrainsk."
"Denne pakkegruppa gir et skrivebordet på kyrillisk. Oppsettet støtter "
"hviterussisk, bulgarsk, makedonsk, russisk, serbisk og ukrainsk."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:106
@@ -165,18 +163,18 @@ msgid ""
"This task installs packages and documentation in Danish to help Danish "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Med dette valget installerer du pakker og dokumentasjon på dansk for å "
"hjelpe dansktalende med å bruke Debian."
"Med denne pakkegruppa installerer du pakker og dokumentasjon som hjelper "
"dansktalende å bruke Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:116
msgid "Danish desktop"
msgstr ""
msgstr "Dansk skrivebord"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:116
msgid "This task makes the desktop be localised in Danish"
msgstr ""
msgstr "Denne pakkegruppa gir et skrivebord på dansk."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:123
@@ -187,7 +185,8 @@ msgstr "SQL-database"
#: ../po/debian-tasks.desc:123
msgid ""
"This task selects client and server packages for the PostgreSQL database."
msgstr "Dette valget gir klient- og tjenerpakker for databasen PostgreSQL."
msgstr ""
"Dette pakkegruppa gir klient- og tjenerpakker for databasen PostgreSQL."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:123
@@ -197,9 +196,9 @@ msgid ""
"database access, through its facilities for transactions and fine-grained "
"locking."
msgstr ""
"PostgreSQL er en SQL relasjonsdatabase, som tilbyr økende SQL92-kompabilitet "
"og noen SQL3-egenskaper. PostgreSQL passer for flerbruker databasetilgang "
"fordi den kan bruke overføringer og fininndelt låsing."
"PostgreSQL er en SQL relasjonsdatabase, som tilbyr økende SQL92-"
"kompatibilitet og noen SQL3-egenskaper. PostgreSQL passer for flerbruker "
"databasetilgang fordi den kan bruke transaksjoner og fininndelt låsing."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:137
@@ -214,9 +213,9 @@ msgid ""
"GNOME and KDE desktops, and provides a display manager which lets the user "
"choose between the two."
msgstr ""
"Dette valget gir grunnleggende «skrivebords»-verktøy. Du får medulike "
"øktbehandlere, filbehandlere og nettlesere. Pakken inneholder både GNOME og "
"KDE, og gir en innloggingsvelger som lar deg velge mellom de to."
"Denne pakkegruppa installerer grunnleggende «skrivebords»-verktøy. Du får "
"med ulike øktbehandlere, filbehandlere og nettlesere. Pakken inneholder både "
"GNOME og KDE, og gir en innloggingsvelger som lar deg velge mellom de to."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:150
@@ -237,11 +236,12 @@ msgstr "Filtjener"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:158
#, fuzzy
msgid ""
"This task sets up your system to be a file server, supporting both NetBIOS "
"and NFS."
msgstr "Med dette valget setter du opp systemet ditt som en filtjener."
msgstr ""
"Denne oppgaven setter opp systemet som filtjener som støtter både NetBIOS og "
"NFS. "

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:168
@@ -254,18 +254,18 @@ msgid ""
"This task installs packages and documentation in French to help French "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Med dette valget installerer du pakker og dokumentasjon på fransk for å "
"hjelpe fransktalende med å bruke Debian."
"Med denne pakkegruppa installerer du pakker og dokumentasjon som hjelper "
"fransktalende å bruke Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:179
msgid "French desktop"
msgstr ""
msgstr "Fransk skrivebord"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:179
msgid "This task makes the desktop be localised in French"
msgstr ""
msgstr "Denne pakkegruppa gir et fransk skrivebord."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:186
@@ -278,18 +278,18 @@ msgid ""
"This task installs packages and documentation in German to help German "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Med dette valget installerer du pakker og dokumentasjon på tysk for å hjelpe "
"tysktalende med å bruke Debian."
"Med denne pakkegruppa installerer du pakker og dokumentasjon som hjelper "
"tysktalende å bruke Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:197
msgid "German desktop"
msgstr ""
msgstr "Tysk skrivebord"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:197
msgid "This task makes the desktop be localised in German"
msgstr ""
msgstr "Denne pakkegruppa gir et tysk skrivebord"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:204
@@ -302,70 +302,66 @@ msgid ""
"This task installs packages and documentation in Greek to help Greek "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Med dette valget installerer du installerer pakker og dokumentasjon på gresk "
"for å hjelpe gresktalende med å bruke Debian."
"Med denne pakkegruppa installerer du installerer pakker og dokumentasjon som "
"hjelper gresktalende å bruke Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:214
msgid "Greek desktop"
msgstr ""
msgstr "Gresk skrivebord"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:214
msgid "This task makes the desktop be localised in Greek"
msgstr ""
msgstr "Denne pakkegruppa gir et gresk skrivebord"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:221
#, fuzzy
msgid "Hebrew environment"
msgstr "Gresk miljø"
msgstr "Hebraisk miljø"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:221
#, fuzzy
msgid ""
"This task installs programs and documentation in Hebrew to help Hebrew "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Med dette valget installerer du installerer pakker og dokumentasjon på gresk "
"for å hjelpe gresktalende med å bruke Debian."
"Denne oppgaven installerer program og dokumentasjon som hjelper "
"hebraisktalende å bruke Debian. "

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:229
msgid "Hebrew desktop"
msgstr ""
msgstr "Hebraisk skrivebord"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:229
msgid "This task makes the desktop be localised in Hebrew"
msgstr ""
msgstr "Denne pakkegruppa gir et hebraisk skrivebord."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:236
#, fuzzy
msgid "Italian environment"
msgstr "Katalan-miljø"
msgstr "Italiensk miljø"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:236
#, fuzzy
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Italian to help Italian "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Med dette valget installerer du pakker og dokumentasjon på katalansk for å "
"hjelpe folk som snakkar katalansk med å bruke Debian."
"Med denne pakkegruppa installerer du pakker og dokumentasjon som hjelper "
"italiensktalende å bruke Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:247
msgid "Italian desktop"
msgstr ""
msgstr "Italiensk skrivebord"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:247
msgid "This task makes the desktop be localised in Italian"
msgstr ""
msgstr "Denne pakkegruppa gir et italiensk skrivebord"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:254
@@ -378,71 +374,66 @@ msgid ""
"This task installs packages that make it easier for Japanese speakers to use "
"Debian."
msgstr ""
"Med dette valget installerer du pakker som gjør det lettere for "
"japansktalende å bruke Debian."
"Med denne pakkegruppa installerer du pakker som hjelper japansktalende å "
"bruke Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:266
#, fuzzy
msgid "Japanese desktop environment"
msgstr "Japansk miljø"
msgstr "Japansk skrivebord"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:266
msgid "This task makes the desktop be localised in Japanese"
msgstr ""
msgstr "Denne pakkegruppa gir et japansk skrivebord"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:273
msgid "Korean environment"
msgstr "Koreansk miljø"
msgstr "Koreanske omgivelser"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:273
#, fuzzy
msgid ""
"This task installs packages that make it easier for Korean speakers to use "
"Debian."
msgstr ""
"Med dette valget installerer du pakker som gjør det lettere for "
"japansktalende å bruke Debian."
"Med enne pakkegruppa installerer du pakker som hjelper koreansktalande å "
"bruke Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:285
msgid "Korean desktop"
msgstr ""
msgstr "Koreansk skrivebord"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:285
msgid "This task makes the desktop be localised in Korean"
msgstr ""
msgstr "Denne pakkegruppa gir et koreansk skrivebord"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:292
#, fuzzy
msgid "Lithuanian environment"
msgstr "Thai miljø"
msgstr "Litauisk miljø"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:292
#, fuzzy
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Lithuanian to help "
"Lithuanian speaking people use Debian."
msgstr ""
"Med dette valget installerer du pakker og dokumentasjon på katalansk for å "
"hjelpe folk som snakkar katalansk med å bruke Debian."
"Med denne pakkegruppa installerer du pakker og dokumentasjon som hjelper "
"litauisktalende å bruke Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:302
#, fuzzy
msgid "Lithuanian desktop"
msgstr "Thai miljø"
msgstr "Litauisk skrivebord"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:302
msgid "This task makes the desktop be localised in Lithuanian"
msgstr ""
msgstr "Denne pakkegruppa gir et litauisk skrivebord"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:309
@@ -455,13 +446,13 @@ msgid ""
"This task selects a variety of package useful for a general purpose mail "
"server system."
msgstr ""
"Med dette valget installerer du ulike pakker som er nyttige for en generell "
"e-posttjener."
"Med denne pakkegruppa installerer du ulike pakker som er nyttige for en "
"generell e-posttjener."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:318
msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) environment"
msgstr "Norsk (bokmål og nynorsk) miljø"
msgstr "Norsk miljø (bokmål og nynorsk)"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:318
@@ -469,19 +460,18 @@ msgid ""
"This task installs packages and documentation in Norwegian to help Norwegian "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Med dette valget installerer du pakker og dokumentasjon på norsk for å "
"hjelpe norsktalende med å bruke Debian."
"Med denne pakkegruppa installerer du pakker og dokumentasjon som hjelper "
"norsktalende å bruke Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:329
#, fuzzy
msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) desktop"
msgstr "Norsk (bokmål og nynorsk) miljø"
msgstr "Norsk skrivebord (bokmål og nynorsk)"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:329
msgid "This task makes the desktop be localised in Norwegian"
msgstr ""
msgstr "Denne pakkegruppa gir et norsk skrivebord (nynorsk og bokmål)"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:336
@@ -494,18 +484,18 @@ msgid ""
"This task installs packages and documentation in Polish to help Polish "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Med dette valget installerer du pakker og dokumentasjon på polsk for å "
"hjelpe polsktalende med å bruke Debian."
"Med denne pakkegruppa installerer du pakker og dokumentasjon som hjelper "
"polsktalende å bruke Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:347
msgid "Polish desktop"
msgstr ""
msgstr "Polsk skrivebord"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:347
msgid "This task makes the desktop be localised in Polish"
msgstr ""
msgstr "Denne pakkegruppa gir et polsk skrivebord"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:355
@@ -516,8 +506,7 @@ msgstr "Utskriftstjener"
#: ../po/debian-tasks.desc:355
msgid "This task sets up your system to be a print server."
msgstr ""
"Med dette valget kan du sette opp systemet ditt til å være en "
"utskriftstjener."
"Denne pakkegruppa setter systemet ditt opp til å være en utskriftstjener."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:365
@@ -530,18 +519,18 @@ msgid ""
"This task installs programs and documentation in Russian to help Russian "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Med dette valget installerer du pakker og dokumentasjon på russisk for å "
"hjelpe russisktalende med å bruke Debian."
"Med denne pakkegruppa installerer du pakker og dokumentasjon som hjelper "
"russisktalende å bruke Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:376
msgid "Russian desktop"
msgstr ""
msgstr "Russisk skrivebord"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:376
msgid "This task makes the desktop be localised in Russian"
msgstr ""
msgstr "Denne pakkegruppa gir et russisk skrivebord"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:383
@@ -554,44 +543,42 @@ msgid ""
"This task installs programs, data files, and documentation that makes it "
"easier for Spanish speakers to use Debian."
msgstr ""
"Med dette valget installerer du programmer, datafiler og dokumentasjon "
"spansk for å hjelpe spansktalende med å bruke Debian."
"Med denne pakkegruppa installerer du programmer, datafiler og dokumentasjon "
"som hjelper spansktalende å bruke Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:394
msgid "Spanish desktop"
msgstr ""
msgstr "Spansk skrivebord"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:394
msgid "This task makes the desktop be localised in Spanish"
msgstr ""
msgstr "Denne pakkegruppa gir et spansk skrivebord"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:401
#, fuzzy
msgid "Swedish environment"
msgstr "Spansk miljø"
msgstr "Svensk miljø"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:401
#, fuzzy
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Swedish to help Swedish "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Med dette valget installerer du pakker og dokumentasjon på polsk for å "
"hjelpe polsktalende med å bruke Debian."
"Med denne pakkegruppa installerer du pakker og dokumentasjon som hjelper "
"svensktalende å bruke Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:411
msgid "Swedish desktop"
msgstr ""
msgstr "Svensk skrivebord"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:411
msgid "This task makes the desktop be localised in Swedish"
msgstr ""
msgstr "Denne pakkegruppa gir et svensk skrivebord"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:418
@@ -602,84 +589,79 @@ msgstr "Thai miljø"
#: ../po/debian-tasks.desc:418
msgid "This task installs packages that make it easier for Thai to use Debian."
msgstr ""
"Med dette valget installerer du pakker som gjør det enklare for folk som "
"snakkar Thai å bruke Debian."
"Med denne pakkegruppa installerer du pakker som hjelper Thai-talende å bruke "
"Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:429
msgid "Thai desktop"
msgstr ""
msgstr "Thai skrivebord"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:429
msgid "This task makes the desktop be localised in Thai"
msgstr ""
msgstr "Denne pakkegruppa gir et thai skrivebord"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:436
#, fuzzy
msgid "Turkish environment"
msgstr "Dansk miljø"
msgstr "Tyrkiske omgivelser"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:436
#, fuzzy
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Turkish to help Turkish "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Med dette valget installerer du pakker og dokumentasjon på polsk for å "
"hjelpe polsktalende med å bruke Debian."
"Med denne pakkegruppa installerer du pakker og dokumentasjon som hjelper "
"tyrkisktalende å bruke Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:448
msgid "Turkish desktop"
msgstr ""
msgstr "Tyrkisk skrivebord"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:448
msgid "This task makes the desktop be localised in Turkish"
msgstr ""
msgstr "Denne pakkegruppa gir et tyrkisk skrivebord"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:455
#, fuzzy
msgid "Ukrainian environment"
msgstr "Thai miljø"
msgstr "Ukrainske omgivelser"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:455
#, fuzzy
msgid ""
"This task installs programs and documentation in Ukrainian to help Ukrainian "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Med dette valget installerer du pakker og dokumentasjon på russisk for å "
"hjelpe russisktalende med å bruke Debian."
"Med denne pakkegruppa installerer du pakker og dokumentasjon som hjelper "
"ukrainsktalende å bruke Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:465
#, fuzzy
msgid "Ukrainian desktop"
msgstr "Thai miljø"
msgstr "Ukrainsk skrivebord"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:465
msgid "This task makes the desktop be localised in Ukrainian"
msgstr ""
msgstr "Denne pakkegruppa gir et ukrainsk skrivebord"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:473
msgid "Web server"
msgstr "Vev-tjener"
msgstr "Nettjener"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:473
msgid ""
"This task selects a packages useful for a general purpose web server system."
msgstr ""
"Med dette valget installerer du pakker som er nyttige for et generelt system "
"med en vev-tjener."
"Med denne pakkegruppa installerer du pakker som er nyttige for et generelt "
"system med en nettjener."

#~ msgid ""
#~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation to make "
@@ -688,190 +670,3 @@ msgstr ""
#~ "Med dette valget installerer du programmer, datafiler, skrifttyper og "
#~ "dokumentasjon på koreansk for å gjøre det lettere for koreansktalende å "
#~ "bruke Debian."

#~ msgid "Office environment"
#~ msgstr "Kontormiljø"

#~ msgid ""
#~ "This task provides a suite of office productivity software, including a "
#~ "word processor, a spreadsheet, a presentation program, and more. This is "
#~ "a rather large collection of software."
#~ msgstr ""
#~ "Med dette valget installerer du et sett med kontorverktøy, da også et "
#~ "skriveprogram, et regneark, et presentasjonsprogram med mere. Dette er en "
#~ "ganske stor samling programmer."

#~ msgid "X window system"
#~ msgstr "X vindussystem"

#~ msgid ""
#~ "This task provides the essential components for a standalone workstation "
#~ "running the X Window System. It provides the X libraries, an X server, a "
#~ "set of fonts, and a group of basic X clients and utilities."
#~ msgstr ""
#~ "Med dette valget installerer du hovedkomponentene for en frittstående "
#~ "arbeidsstasjon som kjører vindussystemet X. Du får bibliotekene til X, en "
#~ "X-tjener, et sett med skrifttyper og en gruppe med X-klienter og verktøy."

#~ msgid "Broadband internet connection"
#~ msgstr "Internettforbindelse med bredbånd"

#~ msgid ""
#~ "This task selects packages that address special needs of computers that "
#~ "connect to the internet using DSL, Cable, and the like."
#~ msgstr ""
#~ "Med dette valget installerer du pakker som behøves på maskiner som får "
#~ "tilgang til internett ved hjelp av xDSL, kabel og lignende."

#~ msgid "C and C++"
#~ msgstr "C og C++"

#~ msgid ""
#~ "A complete environment for development of programs in the C and C++ "
#~ "programming languages."
#~ msgstr ""
#~ "Et fullstendig miljø for utvikling av programmer med "
#~ "programmeringspråkene C og C++."

#~ msgid "Dialup internet"
#~ msgstr "Internett med oppringing"

#~ msgid ""
#~ "This task selects packages that address special needs of computers using "
#~ "a slow part-time dialup connection (by modem, ISDN, or similar)."
#~ msgstr ""
#~ "Med dette valget installerer du pakker som trengs på maskiner som har "
#~ "oppringt internettilkobling og altså er tilkoplet i korte perioder "
#~ "(modem, ISDN eller liknende)."

#~ msgid "Games"
#~ msgstr "Spill"

#~ msgid ""
#~ "Selecting this task will install a broad selection of games, from "
#~ "traditional textual unix games to card games, to fast-paced arcade games. "
#~ "It won't install all the games in Debian, but it is a good starting point."
#~ msgstr ""
#~ "Med dette valget installerer du et bredt utvalg av spill, fra "
#~ "tradisjonelle tekstbaserte unixspill til kortspill og arkadespill med "
#~ "høyt tempo. Den vil ikke installere alle spillene i Debian, men er et "
#~ "godt utgangspunkt."

#~ msgid "Java"
#~ msgstr "Java"

#~ msgid "A java development environment."
#~ msgstr "Utviklingsmiljø for java."

#~ msgid "Debian Jr."
#~ msgstr "Debian Jr."

#~ msgid "Debian Jr. is a collection of Debian packages suitable for children."
#~ msgstr "Debian jr. er en samling Debian-pakker som passer for barn."

#~ msgid "Custom kernel compilation"
#~ msgstr "Tilpasset kjernekompilering"

#~ msgid ""
#~ "This task includes everything you should need to build your own custom "
#~ "kernel."
#~ msgstr ""
#~ "Med dette valget installerer du alt du trenger for å bygge din egen, "
#~ "tilpassede kjerne."

#~ msgid "Laptop"
#~ msgstr "Bærbar datamaskin"

#, fuzzy
#~ msgid ""
#~ "This is a collection of tools that laptop users will expect to find on a "
#~ "system. It includes some special utilities for laptops including IBM "
#~ "Thinkpads, Sony Vaios, Toshibas, and Dell Inspirons."
#~ msgstr ""
#~ "Dette er en samling verktøy som de med bærbare datamaskiner forventer å "
#~ "finne på et system. Det inneholder spesielle verktøy for enkelte bærbare, "
#~ "for eksempel maskiner av merkene IBM Thinkpad, Sony Vais, Toshiba og Dell "
#~ "Inspiron."

#~ msgid "Linux Standard Base"
#~ msgstr "Linux Standard Base"

#~ msgid ""
#~ "This task makes the system compliant with the Linux Standard Base, "
#~ "allowing you to install and use LSB packages."
#~ msgstr ""
#~ "Med dette valget gjør du systemet ditt kompatibelt med Linux Standard "
#~ "Base. Dermed kan du bruke LSB-pakker."

#~ msgid "Usenet news server"
#~ msgstr "Usenet nyhetstjener"

#~ msgid ""
#~ "This task selects the preferred version of the INN news server software "
#~ "for new Debian installations."
#~ msgstr ""
#~ "Med dette valget installerer du den foretrukne versjonen av INN "
#~ "nyhetstjener på nye Debian-installasjoner."

#~ msgid ""
#~ "You do not need this package if you merely wish to read news from an "
#~ "existing server, just select the news reader program you desire and it "
#~ "will pull in any required pieces. Only use this task if you intend to "
#~ "operate a server."
#~ msgstr ""
#~ "Du trenger ikke denne pakka hvis du bare vil lese nyheter fra en "
#~ "eksisterende tjener. Velg nyhetsleser-programmet for dette, og du får med "
#~ "de nødvendige pakkene. Bare bruk denne oppgaven dersom du vil ha en egen "
#~ "tjener."

#~ msgid "Python"
#~ msgstr "Python"

#~ msgid ""
#~ "Many Python tools and extensions, for developing scripts and simple or "
#~ "complex applications in Python."
#~ msgstr ""
#~ "Mange Python-verktøy og utvidelser for utvikling av skript og enkle eller "
#~ "avanserte programmer i Python."

#~ msgid "Scientific applications"
#~ msgstr "Vitenskapelige programmer"

#~ msgid ""
#~ "This task selects packages which are suitable for scientific work. Under "
#~ "a fairly loose definition of 'scientific', this includes numerical "
#~ "analysis and computing, statistical data analysis as well as "
#~ "visualization."
#~ msgstr ""
#~ "Med dette valget installerer du programmer som passer for vitenskaplig "
#~ "arbeide. Hva som menes med «vitenskap» er en løs definisjon, så dette "
#~ "inkluderer nummerisk analyse og behandling, statistisk dataanalyse i "
#~ "tillegg til visualisering."

#~ msgid "TeX/LaTeX environment"
#~ msgstr "TeX/LaTeX miljø"

#~ msgid "Conventional Unix server"
#~ msgstr "Standard Unix-tjener"

#~ msgid ""
#~ "This task selects packages that would typically be found on a "
#~ "conventional multi-user unix system with remote users. Do be warned that "
#~ "this includes a number of daemons."
#~ msgstr ""
#~ "Med dette valget installerer du pakker som er typiske for et standard "
#~ "unix-flerbrukersystem med brukere som logger inn utenfre. Vær oppmerksom "
#~ "på at dette inkluderer en del nisser (deamons)."

#~ msgid "Tcl/Tk"
#~ msgstr "Tcl/Tk"

#~ msgid ""
#~ "Packages commonly used in developing applications using the Tcl language "
#~ "and Tk Toolkit."
#~ msgstr ""
#~ "Pakker som er vanlige å bruke i forbindelse med utvikling med språket Tcl "
#~ "og Tk-verktøyssettet."

#~ msgid "a TeX/LaTeX environment"
#~ msgstr "Et TeX/LaTeX miljø"

+ 107
- 310
tasks/po/nn.po View File

@@ -1,3 +1,5 @@
# translation of tasksel_tasks.po to Norsk Bokmål
# translation of tasksel_tasks.po to Norwegian nynorsk
# translation of tasksel_tasks.po to Norwegian Nynorsk
# translation of tasksel_tasks.po to
# translation of tasksel_tasks.po to
@@ -5,15 +7,16 @@
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER.
# Håvard Korsvoll <korsvoll@stud.ntnu.no>, 2004.
# Håvard Korsvoll <korsvoll@skulelinux.no>, 2004.
# Axel Bojer <axelb@skolelinux.no>, 2004.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tasksel_tasks\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-08-30 12:02-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2004-05-18 22:29+0200\n"
"Last-Translator: Håvard Korsvoll <korsvoll@skulelinux.no>\n"
"Language-Team: Norwegian (Nynorsk) <i18n-nn@lister.ping.uio.no>\n"
"POT-Creation-Date: 2004-07-30 13:53-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2004-08-29 23:05+0200\n"
"Last-Translator: Axel Bojer <axelb@skolelinux.no>\n"
"Language-Team: Norsk Bokmål <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
@@ -22,30 +25,28 @@ msgstr ""

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:3
#, fuzzy
msgid "Brazilian Portuguese environment"
msgstr "Japansk miljø"
msgstr "Brasiliansk-Portugisisk miljø"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:3
#, fuzzy
msgid ""
"This task installs programs, data files, and documentation that makes it "
"easier for Brazilian Portuguese speakers to use Debian."
msgstr ""
"Med dette valet installerer du program, datafiler og dokumentasjon på spansk "
"for å hjelpa spansktalande folk til å bruka Debian."
"Med denne pakkegruppa installerer du program, datafiler og dokumentasjon for "
"å gjere det lettare for brasiliansk-portugisisk talande folk til å bruka "
"Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:14
#, fuzzy
msgid "Brazilian Portuguese desktop"
msgstr "Japansk miljø"
msgstr "Brasiliansk-Portugisisk skrivebord"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:14
msgid "This task makes the desktop be localised in Brasilian Portuguese."
msgstr ""
msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit Brasiliansk-Portogisisk skrivebord"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:21
@@ -58,18 +59,18 @@ msgid ""
"This task installs packages and documentation in Catalan to help Catalan "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Med dette valet installerer du pakkar og dokumentasjon i katalansk for å "
"hjelpa folk som snakkar katalansk til å bruka Debian."
"Med denne pakkegruppa installerer du pakkar og dokumentasjon i katalansk for "
"å hjelpa folk som snakkar katalansk til å bruka Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:31
msgid "Catalan desktop"
msgstr ""
msgstr "Katalansk skrivebord"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:31
msgid "This task makes the desktop be localised in Catalan."
msgstr ""
msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit katalansk skrivebord"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:38
@@ -83,20 +84,19 @@ msgid ""
"it easier for Chinese speakers to use Debian, using the simplified Chinese "
"encoding."
msgstr ""
"Med dette valet installerer du program, datafiler, skrifttyper og "
"Med denne pakkegruppa installerer du program, datafiler, skrifttyper og "
"dokumentasjon som gjer det enklare for kinesisktalande folk til å bruka "
"Debian, ved bruk av forenkla kinesisk koding."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:55
#, fuzzy
msgid "Simplified Chinese desktop"
msgstr "Forenkla kinesisk miljø"
msgstr "Forenkla kinesisk skrivebord"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:55
msgid "This task makes the desktop be localised in Simplified Chinese"
msgstr ""
msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit skrivebord på forenkla kinesisk."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:62
@@ -105,7 +105,7 @@ msgid ""
"it easier for Chinese speakers to use Debian, using the traditional Chinese "
"encoding."
msgstr ""
"Med dette valet installerer du program, datafiler, skriftypar og "
"Med denne pakkegruppa installerer du program, datafiler, skriftypar og "
"dokumentasjon som gjer det enklare for kinesisktalande folk til å bruka "
"Debian, ved bruk av tradisjonell kinesisk koding."

@@ -117,7 +117,7 @@ msgstr "Tradisjonelt kinesisk miljø"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:79
msgid "This task makes the desktop be localised in Traditional Chinese."
msgstr ""
msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit skrivebord på tradisjonelt kinesisk."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:86
@@ -131,26 +131,23 @@ msgid ""
"to use Cyrillic. It supports Belarusian, Bulgarian, Macedonian, Russian, "
"Serbian and Ukrainian."
msgstr ""
"Med dette valet installerer du kyrilliske skrifttypar og anna programvare du "
"treng for å bruka kyrillisk. Ho støttar kviterussisk, bulgarsk, makedonisk, "
"russisk, serbisk og ukrainsk."
"Med denne pakkegruppa installerer du kyrilliske skrifttypar og anna "
"programvare du treng for å bruka kyrillisk. Ho støttar kviterussisk, "
"bulgarsk, makedonisk, russisk, serbisk og ukrainsk."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:98
#, fuzzy
msgid "Cyrillic desktop"
msgstr "Kyrillisk miljø"
msgstr "Kyrillisk skrivebord"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:98
#, fuzzy
msgid ""
"This task makes the desktop be localised in Cyrillic It supports Belarusian, "
"Bulgarian, Macedonian, Russian, Serbian and Ukrainian."
msgstr ""
"Med dette valet installerer du kyrilliske skrifttypar og anna programvare du "
"treng for å bruka kyrillisk. Ho støttar kviterussisk, bulgarsk, makedonisk, "
"russisk, serbisk og ukrainsk."
"Denne pakkegruppa gjev eit skrivebord på kyrillisk. Ho støttar kviterussisk, "
"bulgarsk, makedonisk, russisk, serbisk og ukrainsk."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:106
@@ -163,18 +160,18 @@ msgid ""
"This task installs packages and documentation in Danish to help Danish "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Med dette valet installerer du pakkar og dokumentasjon på dansk for å hjelpa "
"dansktalande folk til å bruka Debian."
"Med denne pakkegruppa installerer du pakkar og dokumentasjon på dansk for å "
"hjelpa dansktalande folk til å bruka Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:116
msgid "Danish desktop"
msgstr ""
msgstr "Dansk skrivebord"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:116
msgid "This task makes the desktop be localised in Danish"
msgstr ""
msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit skrivebord på dansk."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:123
@@ -185,7 +182,8 @@ msgstr "SQL-database"
#: ../po/debian-tasks.desc:123
msgid ""
"This task selects client and server packages for the PostgreSQL database."
msgstr "Dette valet gjev klient- og tenarpakkar for PostgreSQL-databasen."
msgstr ""
"Denne pakkegruppa gjev klient- og tenarpakkar for PostgreSQL-databasen."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:123
@@ -213,10 +211,10 @@ msgid ""
"GNOME and KDE desktops, and provides a display manager which lets the user "
"choose between the two."
msgstr ""
"Med dette valet installerer du grunnleggjande «skivebords»-verktøy. Dette "
"inkluderer ulike økthandsamarar, filhandterarar og nettlesarar. Ho inneheld "
"både GNOME og KDE skrivebord, og gjev ein visingshandterar som let deg velja "
"mellom dei to."
"Med denne pakkegruppa installerer du grunnleggjande «skivebords»-verktøy. "
"Dette inkluderer ulike økthandsamarar, filhandterarar og nettlesarar. Ho "
"inneheld både GNOME og KDE skrivebord, og gjev ein visingshandterar som let "
"deg velja mellom dei to."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:150
@@ -240,7 +238,7 @@ msgid ""
"This task sets up your system to be a file server, supporting both NetBIOS "
"and NFS."
msgstr ""
"Denne oppgåva set opp systemet ditt som ein filtenar som støttar både "
"Denne pakkegruppa set opp systemet ditt som ein filtenar som støttar både "
"NetBIOS og NFS."

#. Description
@@ -254,18 +252,18 @@ msgid ""
"This task installs packages and documentation in French to help French "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Med dette valet installerer du pakkar og dokumentasjon på fransk for å "
"Med denne pakkegruppa installerer du pakkar og dokumentasjon på fransk for å "
"hjelpa fransktalande folk til å bruka Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:179
msgid "French desktop"
msgstr ""
msgstr "Fransk skrivebord"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:179
msgid "This task makes the desktop be localised in French"
msgstr ""
msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit fransk skrivebord."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:186
@@ -278,18 +276,18 @@ msgid ""
"This task installs packages and documentation in German to help German "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Med dette valet installerer du pakkar og dokumentasjon på tysk for å hjelpa "
"tysktalande folk til å bruka Debian."
"Med denne pakkegruppa installerer du pakkar og dokumentasjon på tysk for å "
"hjelpa tysktalande folk til å bruka Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:197
msgid "German desktop"
msgstr ""
msgstr "Tysk skrivebord"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:197
msgid "This task makes the desktop be localised in German"
msgstr ""
msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit tysk skrivebord"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:204
@@ -302,18 +300,18 @@ msgid ""
"This task installs packages and documentation in Greek to help Greek "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Med dette valet installerer du pakkar og dokumentasjon på gresk for å hjelpa "
"gresktalande folk til å bruka Debian."
"Med denne pakkegruppa installerer du pakkar og dokumentasjon på gresk for å "
"hjelpa gresktalande folk til å bruka Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:214
msgid "Greek desktop"
msgstr ""
msgstr "Gresk skrivebord"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:214
msgid "This task makes the desktop be localised in Greek"
msgstr ""
msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit gresk skrivebord"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:221
@@ -326,44 +324,42 @@ msgid ""
"This task installs programs and documentation in Hebrew to help Hebrew "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Med dette valet installerer du pakkar og dokumentasjon på hebraisk for å "
"hjelpa hebraisktalande folk til å bruka Debian."
"Med denne pakkegruppa installerer du pakkar og dokumentasjon på hebraisk for "
"å hjelpa hebraisktalande folk til å bruka Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:229
msgid "Hebrew desktop"
msgstr ""
msgstr "Hebraisk skrivebord"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:229
msgid "This task makes the desktop be localised in Hebrew"
msgstr ""
msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit hebraisk skrivebord."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:236
#, fuzzy
msgid "Italian environment"
msgstr "Katalan-miljø"
msgstr "Italiensk miljø"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:236
#, fuzzy
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Italian to help Italian "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Med dette valet installerer du pakkar og dokumentasjon i katalansk for å "
"hjelpa folk som snakkar katalansk til å bruka Debian."
"Med denne pakkegruppa installerer du pakkar og dokumentasjon på italiensk "
"for å hjelpa folk som snakkar italiensk til å bruka Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:247
msgid "Italian desktop"
msgstr ""
msgstr "Italiensk skrivebord"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:247
msgid "This task makes the desktop be localised in Italian"
msgstr ""
msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit italiensk skrivebord"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:254
@@ -376,19 +372,18 @@ msgid ""
"This task installs packages that make it easier for Japanese speakers to use "
"Debian."
msgstr ""
"Med dette valet installerer du pakkar som gjer det lettare for "
"Med denne pakkegruppa installerer du pakkar som gjer det lettare for "
"japansktalande folk til å bruka Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:266
#, fuzzy
msgid "Japanese desktop environment"
msgstr "Japansk miljø"
msgstr "Japansk skrivebord"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:266
msgid "This task makes the desktop be localised in Japanese"
msgstr ""
msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit japansk skrivebord"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:273
@@ -397,23 +392,22 @@ msgstr "Koreansk miljø"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:273
#, fuzzy
msgid ""
"This task installs packages that make it easier for Korean speakers to use "
"Debian."
msgstr ""
"Med dette valet installerer du pakkar som gjer det lettare for "
"japansktalande folk til å bruka Debian."
"Med denne pakkegruppa installerer du pakkar som gjer det lettare for "
"koreansktalande folk til å bruka Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:285
msgid "Korean desktop"
msgstr ""
msgstr "Koreansk skrivebord"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:285
msgid "This task makes the desktop be localised in Korean"
msgstr ""
msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit koreansk skrivebord"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:292
@@ -426,19 +420,18 @@ msgid ""
"This task installs packages and documentation in Lithuanian to help "
"Lithuanian speaking people use Debian."
msgstr ""
"Med dette valet installerer du pakkar og dokumentasjon i litauisk for å "
"hjelpa folk som snakkar litauisk til å bruka Debian."
"Med denne pakkegruppa installerer du pakkar og dokumentasjon i litauisk for "
"å hjelpa folk som snakkar litauisk til å bruka Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:302
#, fuzzy
msgid "Lithuanian desktop"
msgstr "Litauisk miljø"
msgstr "Litauisk skrivebord"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:302
msgid "This task makes the desktop be localised in Lithuanian"
msgstr ""
msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit litauisk skrivebord"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:309
@@ -451,8 +444,8 @@ msgid ""
"This task selects a variety of package useful for a general purpose mail "
"server system."
msgstr ""
"Med dette valet installerer du ulike pakkar som er nyttige for ein generell "
"e-posttenar."
"Med denne pakkegruppa installerer du ulike pakkar som er nyttige for ein "
"generell e-posttenar."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:318
@@ -465,19 +458,18 @@ msgid ""
"This task installs packages and documentation in Norwegian to help Norwegian "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Med dette valet installerer du pakkar og dokumentasjon på norsk for å hjelpa "
"norsktalande folk til å bruka Debian."
"Med denne pakkegruppa installerer du pakkar og dokumentasjon på norsk for å "
"hjelpa norsktalande folk til å bruka Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:329
#, fuzzy
msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) desktop"
msgstr "Norsk (bokmål og nynorsk) miljø"
msgstr "Norsk (bokmål og nynorsk) skrivebord"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:329
msgid "This task makes the desktop be localised in Norwegian"
msgstr ""
msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit norsk skrivebord (nynorsk og bokmål)"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:336
@@ -490,18 +482,18 @@ msgid ""
"This task installs packages and documentation in Polish to help Polish "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Med dette valet installerer du pakkar og dokumentasjon på polsk for å hjelpa "
"polsktalande folk til å bruka Debian."
"Med denne pakkegruppa installerer du pakkar og dokumentasjon på polsk for å "
"hjelpa polsktalande folk til å bruka Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:347
msgid "Polish desktop"
msgstr ""
msgstr "Polsk skrivebord"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:347
msgid "This task makes the desktop be localised in Polish"
msgstr ""
msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit polsk skrivebord"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:355
@@ -511,7 +503,7 @@ msgstr "Utskriftstenar"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:355
msgid "This task sets up your system to be a print server."
msgstr "Denne oppgåva set systemet ditt opp til å vera ein utskriftstenar."
msgstr "Denne pakkegruppa set systemet ditt opp til å vera ein utskriftstenar."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:365
@@ -524,18 +516,18 @@ msgid ""
"This task installs programs and documentation in Russian to help Russian "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Med dette valet installerer du pakkar og dokumentasjon på russisk for å "
"hjelpa russisktalande folk til å bruka Debian."
"Med denne pakkegruppa installerer du pakkar og dokumentasjon på russisk for "
"å hjelpa russisktalande folk til å bruka Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:376
msgid "Russian desktop"
msgstr ""
msgstr "Russisk skrivebord"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:376
msgid "This task makes the desktop be localised in Russian"
msgstr ""
msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit russisk skrivebord"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:383
@@ -548,44 +540,42 @@ msgid ""
"This task installs programs, data files, and documentation that makes it "
"easier for Spanish speakers to use Debian."