Browse Source

Swedish updated

tags/2.54
Daniel Nylander 15 years ago
parent
commit
da6848f851
1 changed files with 11 additions and 20 deletions
  1. +11
    -20
      debian/po/sv.po

+ 11
- 20
debian/po/sv.po View File

@@ -16,7 +16,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: tasksel 2.07 debconf\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-07-29 07:42+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-06-27 18:56+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2006-08-06 10:04+0100\n"
"Last-Translator: Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n"
"Language-Team: Swedish <debian-boot@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -29,7 +29,8 @@ msgstr ""
#. Type: multiselect
#. Choices
#. Translators: translate ORIGCHOICES as CHOICES.
#: ../templates:1001 ../templates:2001
#: ../templates:1001
#: ../templates:2001
msgid "${ORIGCHOICES}"
msgstr "${CHOICES}"

@@ -37,39 +38,29 @@ msgstr "${CHOICES}"
#. Description
#. Type: multiselect
#. Description
#: ../templates:1002 ../templates:2002
#: ../templates:1002
#: ../templates:2002
msgid "Choose software to install:"
msgstr "Välj programvara att installera:"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../templates:1002
#, fuzzy
msgid ""
"At the moment, only the core of the system is installed. To tune the system "
"to your needs, you can choose to install one or more of the following "
"predefined collections of software."
msgstr ""
"För närvarande är endast Debians grundpaket installerade. För att anpassa "
"installationen efter dina behov kan du välja att installera en eller flera "
"av följande fördefinierade paketsamlingar."
msgid "At the moment, only the core of the system is installed. To tune the system to your needs, you can choose to install one or more of the following predefined collections of software."
msgstr "För närvarande är endast grunden av systemet installerat. För att anpassa systemet efter dina behov kan du välja att installera en eller flera av följande fördefinierade programvarusamlingar."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../templates:2002
msgid ""
"You can choose to install one or more of the following predefined "
"collections of software."
msgstr ""
"Du kan välja att installera en eller flera av följande fördefinierade "
"paketsamlingar."
msgid "You can choose to install one or more of the following predefined collections of software."
msgstr "Du kan välja att installera en eller flera av följande fördefinierade programvarusamlingar."

#. Type: title
#. Description
#: ../templates:3001
#, fuzzy
msgid "Software selection"
msgstr "Debians programvaruväljare"
msgstr "Programvaruväljare"

#~ msgid "${CHOICES}, manual package selection"
#~ msgstr "${CHOICES}, manuellt paketval"


Loading…
Cancel
Save