Browse Source

Lithuanian translation updates

tags/3.10
Christian PERRIER 9 years ago
parent
commit
e394e2d394
4 changed files with 41 additions and 27 deletions
 1. +3
  -0
    debian/changelog
 2. +11
  -7
    debian/po/lt.po
 3. +18
  -14
    po/lt.po
 4. +9
  -6
    tasks/po/lt.po

+ 3
- 0
debian/changelog View File

@@ -2,13 +2,16 @@ tasksel (3.10) UNRELEASED; urgency=low

[ Translations of programs ]
* Latvian (Rūdolfs Mazurs). Closes: #674691
* Lithuanian (Rimas Kudelis). Closes: #675851

[ Translations of debconf templates ]
* Latvian (Rūdolfs Mazurs). Closes: #674691
* Lithuanian (Rimas Kudelis). Closes: #675851

[ Translations of tasks ]
* Marathi (Sampada Nakhare)
* Latvian (Rūdolfs Mazurs). Closes: #674691
* Lithuanian (Rimas Kudelis). Closes: #675851

[ Christian Perrier ]
* Add uyghur-desktop task


+ 11
- 7
debian/po/lt.po View File

@@ -2,18 +2,22 @@
# This file is distributed under the same license as the tasksel package.
# Copyright (C) 2004 Free Software Foundation, Inc.
# Kęstutis Biliūnas <kebil@kaunas.init.lt>, 2004, 2005, 2006.
#
# Rimas Kudelis <rq@akl.lt>, 2012.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tasksel_debian\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: debian-boot@lists.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2006-09-13 14:42-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2006-08-31 22:31+0300\n"
"Last-Translator: Kęstutis Biliūnas <kebil@kaunas.init.lt>\n"
"PO-Revision-Date: 2012-06-02 14:01+0300\n"
"Last-Translator: Rimas Kudelis <rq@akl.lt>\n"
"Language-Team: Lithuanian <komp_lt@konferencijos.lt>\n"
"Language: lt\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && (n"
"%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
"X-Generator: Virtaal 0.7.1\n"

#. Type: multiselect
#. Description
@@ -21,7 +25,7 @@ msgstr ""
#. Description
#: ../templates:1001 ../templates:2001
msgid "Choose software to install:"
msgstr "Pasirinkite programas įdiegimui:"
msgstr "Pasirinkite įdiegtinas programas:"

#. Type: multiselect
#. Description
@@ -31,9 +35,9 @@ msgid ""
"to your needs, you can choose to install one or more of the following "
"predefined collections of software."
msgstr ""
"Esamu momentu yra įdiegta tik esminė sistemos dalis. Tam, kad priderinti "
"įdiegimą savo poreikiams, Jūs galite pasirinkti vieną ar kelis iš žemiau "
"apibrėžtų programinės įrangos rinkinių."
"Kol kas įdiegta tik pagrindinė sistemos dalis. Kad sistema labiau atitiktų "
"Jūsų poreikius, galima parinkti ir įdiegti norimus žemiau apibrėžtus "
"programinės įrangos rinkinius."

#. Type: multiselect
#. Description


+ 18
- 14
po/lt.po View File

@@ -2,20 +2,24 @@
# This file is distributed under the same license as the tasksel package.
# Copyright (C) 2004, 2005 Free Software Foundation, Inc.
# Kęstutis Biliūnas <kebil@kaunas.init.lt>, 2004, 2005.
#
# Rimas Kudelis <rq@akl.lt>, 2012.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tasksel program\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2008-05-14 17:41-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2005-12-27 00:04+0200\n"
"Last-Translator: Kęstutis Biliūnas <kebil@kaunas.init.lt>\n"
"POT-Creation-Date: 2012-01-29 17:49-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2012-06-02 14:07+0300\n"
"Last-Translator: Rimas Kudelis <rq@akl.lt>\n"
"Language-Team: Lithuanian <komp_lt@konferencijos.lt>\n"
"Language: lt\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && (n"
"%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
"X-Generator: Virtaal 0.7.1\n"

#: ../tasksel.pl:357
#: ../tasksel.pl:396
msgid ""
"Usage:\n"
"tasksel install <task>\n"
@@ -28,15 +32,15 @@ msgid ""
"\t --task-desc returns the description of a task\n"
msgstr ""
"Naudojimas:\n"
"tasksel install <uždavinys>\n"
"tasksel remove <uždavinys>\n"
"tasksel install <užduotis>\n"
"tasksel remove <užduotis>\n"
"tasksel [parametrai]\n"
"\t-t, --test testinis režimas; iš tikrųjų nedaro nieko\n"
"\t --new-install automatiškai įdiegia kai kuriuos uždavinius\n"
"\t --list-tasks parodo uždavinių sąrašą ir išeina\n"
"\t --task-packages pateikia uždavinyje esamų paketų sąrašą\n"
"\t --task-desc gražina uždavinio aprašymą\n"
"\t-t, --test testinė veiksena – jokių veiksmų neatlikti iš tikrųjų\n"
"\t --new-install automatiškai įdiegti kai kurias užduotis\n"
"\t --list-tasks parodyti užduočių sąrašą ir baigti darbą\n"
"\t --task-packages pateikti užduočiai priklausančių paketų sąrašą\n"
"\t --task-desc grąžinti užduoties aprašą\n"

#: ../tasksel.pl:608 ../tasksel.pl:620
#: ../tasksel.pl:648 ../tasksel.pl:657
msgid "aptitude failed"
msgstr "aptitude vykdymas nepavyko"
msgstr "nepavyko įvykdyti „aptitude“"

+ 9
- 6
tasks/po/lt.po View File

@@ -1,20 +1,23 @@
# translation of tasksel_tasks.po to Lithuanian
# This file is distributed under the same license as the tasksel package.
# Copyright (C) 2004, 2005 Free Software Foundation, Inc.
#
# Kęstutis Biliūnas <kebil@kaunas.init.lt>, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009.
# Rimas Kudelis <rq@akl.lt>, 2012.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tasksel_tasks\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2011-02-27 22:39-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2009-09-07 09:27+0300\n"
"Last-Translator: Kęstutis Biliūnas <kebil@kaunas.init.lt>\n"
"PO-Revision-Date: 2012-06-02 14:10+0300\n"
"Last-Translator: Rimas Kudelis <rq@akl.lt>\n"
"Language-Team: Lithuanian <komp_lt@konferencijos.lt>\n"
"Language: lt\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && (n"
"%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
"X-Generator: Virtaal 0.7.1\n"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:10001
@@ -24,7 +27,7 @@ msgstr "rankinis paketų pasirinkimas"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:10001
msgid "Manually select packages to install in aptitude."
msgstr "Rankiniu būdu pasirinkti paketus įdiegimui su aptitude."
msgstr "Rankiniu būdu pasirinkti įdiegtinus paketus, naudojant „aptitude“."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:13001
@@ -37,8 +40,8 @@ msgid ""
"This task sets up a basic user environment, providing a reasonably small "
"selection of services and tools usable on the command line."
msgstr ""
"Šis uždavinys įdiegs bazinę naudotojo aplinką, suteikiančią gana nedidelį "
"kiekį įrankių ir servisų, naudojamų komandinės eilutės pagalba. "
"Ši užduotis įdiegs bazinę naudotojo aplinką, suteikiančią nedidelį tarnybų "
"ir komandinės eilutės įrankių kiekį."

#~ msgid "SQL database"
#~ msgstr "SQL duomenų bazė"


Loading…
Cancel
Save