Browse Source

[L10n] Updated Tagalog translation files

tags/2.33
Eric Pareja 16 years ago
parent
commit
e873fe6c9a
3 changed files with 33 additions and 64 deletions
 1. +1
  -0
    debian/changelog
 2. +6
  -1
    debian/po/tl.po
 3. +26
  -63
    tasks/po/tl.po

+ 1
- 0
debian/changelog View File

@@ -9,6 +9,7 @@ tasksel (2.33) UNRELEASED; urgency=low
- Updated Dutch translation (Bart Cornelis)
- Updated Italian translations (Giuseppe Sacco)
- Updated Norwegian Bokmal translations (Bjorn Steensrud). Closes: #316734
- Updated Tagalog translations (Eric Pareja)

-- Bart Cornelis (cobaco) <cobaco@linux.be> Sat, 1 Oct 2005 17:12:25 +0200+ 6
- 1
debian/po/tl.po View File

@@ -21,7 +21,12 @@ msgid ""
"installation to your needs, you can choose to install one or more of the "
"following predefined collections of software. Experienced users may prefer "
"to select packages manually."
msgstr "Sa ngayon, ang pinaka-payak na sistema ng Debian ay nakaluklok. Upang maitono ang pagkaluklok sa inyong mga pangangailangan, maaari kayong pumili na magluklok ng isa o ilan sa mga sumusunod na mga koleksyon ng software. Mga manggagamit na may karanasan na ay maaaring pumili ng mga pakete ng mano-mano."
msgstr ""
"Sa ngayon, ang pinaka-payak na sistema ng Debian ay nakaluklok. Upang "
"maangkop ang pagkaluklok sa inyong mga pangangailangan, maaari kayong "
"pumili na magluklok ng isa o ilan sa mga sumusunod na mga koleksyon ng "
"software. Mga manggagamit na may karanasan na ay maaaring pumili ng mga "
"pakete ng mano-mano."

#. Type: multiselect
#. Choices


+ 26
- 63
tasks/po/tl.po View File

@@ -12,7 +12,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: tasksel\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-09-22 10:17+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2005-10-13 15:12+0800\n"
"PO-Revision-Date: 2005-10-15 22:52+0800\n"
"Last-Translator: Eric Pareja <xenos@upm.edu.ph>\n"
"Language-Team: Tagalog <debian-tl@banwa.upm.edu.ph>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -198,15 +198,13 @@ msgstr "Nagluluklok ito ng mga pakete at babasahin sa Czech upang tulungan ang m

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:139
#, fuzzy
msgid "Czech desktop"
msgstr "Desktop na Czech"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:139
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Czech."
msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop para sa Czech"
msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop para sa Czech."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:146
@@ -229,9 +227,8 @@ msgstr "Desktop na Danish"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:156
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Danish."
msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Danish"
msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Danish."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:163
@@ -286,25 +283,20 @@ msgstr ""

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:195
#, fuzzy
msgid ""
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
"it easier for Dutch speakers to use Debian."
msgstr ""
"Nag-iinstall ito ng mga programa, tipunan ng mga datos, at babasahin na "
"nagpapadali para sa mga nagsasalita ng Espanyol sa Debian."
msgstr "Niluluklok nito ang mga programa, tipunan ng mga datos, at babasahin na nagpapadali para sa mga nagsasalita ng Dutch sa Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:204
#, fuzzy
msgid "Dutch environment"
msgstr "Kapaligirang Pranses"
msgstr "Kapaligirang Dutch"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:204
#, fuzzy
msgid "This task makes the desktop be localised in Dutch"
msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Thai"
msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Dutch"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:211
@@ -341,9 +333,8 @@ msgstr "Desktop na Pranses"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:232
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in French."
msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop para sa Pranses"
msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop para sa Pranses."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:239
@@ -366,15 +357,13 @@ msgstr "Desktop na Aleman"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:250
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in German."
msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Aleman"
msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Aleman."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:258
#, fuzzy
msgid "Gnome desktop environment"
msgstr "Kapaligirang Desktop na Hapones"
msgstr "Kapaligirang desktop na Gnome"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:258
@@ -404,9 +393,8 @@ msgstr "Desktop na Griyego"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:279
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Greek."
msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Griyego"
msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Griyego."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:286
@@ -429,9 +417,8 @@ msgstr "Desktop na Hebreo"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:294
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Hebrew."
msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Hebreo"
msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Hebreo."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:301
@@ -454,9 +441,8 @@ msgstr "Desktop na Italyano"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:312
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Italian."
msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Italyano"
msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Italyano."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:319
@@ -479,9 +465,8 @@ msgstr "Kapaligirang Desktop na Hapones"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:331
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Japanese."
msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Hapones"
msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Hapones."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:338
@@ -504,9 +489,8 @@ msgstr "Desktop na Koreyano"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:350
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Korean."
msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Koreyano"
msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Koreyano."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:357
@@ -539,9 +523,8 @@ msgstr "Desktop na Litwanyan"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:374
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Lithuanian."
msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Litwanyan"
msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Litwanyan."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:381
@@ -578,7 +561,6 @@ msgstr "Desktop na Norwega (Bokmaal at Nynorsk)"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:401
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Norwegian."
msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Norwega"

@@ -603,7 +585,6 @@ msgstr "Desktop na Polish"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:419
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Polish."
msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Polish"

@@ -619,31 +600,25 @@ msgstr "Inaayos nito ang sistema niyo na maging print server."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:437
#, fuzzy
msgid "Romanian environment"
msgstr "Kapaligirang Ukrainian"
msgstr "Kapaligirang Romanyan"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:437
#, fuzzy
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Romanian to help Romanian "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Nag-iinstall ito ng mga pakete at babasahin sa Italyano upang tulungan ang "
"mga nagsasalita ng Italyano na gumamit ng Debian."
msgstr "Nagluluklok ito ng mga pakete at babasahin upang tulungan ang mga nagsasalita ng Romanyan na gumamit ng Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:448
#, fuzzy
msgid "Romanian desktop"
msgstr "Desktop na Ukrainian"
msgstr "Desktop na Romanyan"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:448
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Romanian."
msgstr "Ginagawang lokalisado ang desktop para sa Ukrainian"
msgstr "Ginagawang lokalisado ang desktop para sa Romanyan"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:455
@@ -666,37 +641,30 @@ msgstr "Desktop na Ruso"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:466
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Russian."
msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Ruso"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:473
#, fuzzy
msgid "Slovak environment"
msgstr "Kapaligirang Koreyano"
msgstr "Kapaligirang Slovak"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:473
#, fuzzy
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Slovak to help Slovak "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Nag-iinstall ito ng mga pakete at babasahin sa Italyano upang tulungan ang "
"mga nagsasalita ng Italyano na gumamit ng Debian."
msgstr "Nagluluklok ito ng mga pakete at babasahin upang tulungan ang mga nagsasalita ng Slovak na gumamit ng Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:481
#, fuzzy
msgid "Slovak desktop"
msgstr "Desktop na Koreyano"
msgstr "Desktop na Slovak"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:481
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Slovak."
msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Koreyano"
msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Slovak."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:488
@@ -719,7 +687,6 @@ msgstr "Desktop na Espanyol"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:499
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Spanish."
msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Espanyol"

@@ -754,7 +721,6 @@ msgstr "Desktop na Swedish"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:523
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Swedish."
msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Swedish"

@@ -779,7 +745,6 @@ msgstr "Desktop na Thai"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:542
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Thai."
msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Thai"

@@ -800,13 +765,12 @@ msgstr ""
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:561
msgid "Turkish desktop"
msgstr "Desktop na Turkish"
msgstr "Desktop na Turko"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:561
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Turkish."
msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Turkish"
msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Turko"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:568
@@ -829,7 +793,6 @@ msgstr "Desktop na Ukrainian"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:578
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Ukrainian."
msgstr "Ginagawang lokalisado ang desktop para sa Ukrainian"

@@ -848,7 +811,7 @@ msgstr ""

#, fuzzy
#~ msgid "KDE desktop environment"
#~ msgstr "Kapaligirang Desktop"
#~ msgstr "Kapaligirang Desktop na KDE"

#~ msgid ""
#~ "This task provides basic \"desktop\" software, including a variety of "


Loading…
Cancel
Save