Browse Source

Updating norwegian bokmål translations.

tags/version_1.45
Håvard Korsvoll 17 years ago
parent
commit
eef5467f64
1 changed files with 121 additions and 75 deletions
  1. +121
    -75
      tasks/po/nb.po

+ 121
- 75
tasks/po/nb.po View File

@@ -1,24 +1,31 @@
# Norwegian Bokmål translation for tasksel tasks.
# Copyright (C) 2003 Petter Reinholdtsen.
# Petter Reinholdtsen <pere@hungry.com>, 2003.
# translation of tasksel_tasks.po to Norsk Bokmål
# translation of tasksel_tasks.po to Norwegian bokmål
# translation of tasksel_tasks.po to Norwegian Nynorsk
# translation of tasksel_tasks.po to
# translation of tasksel_tasks.po to
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER.
# HÃ¥vard Korsvoll <korsvoll@stud.ntnu.no>, 2004.
# HÃ¥vard Korsvoll <korsvoll@skulelinux.no>, 2004.
# Axel Bojer <axelb@skolelinux.no>, 2004.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tasksel\n"
"Project-Id-Version: tasksel_tasks\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-02-22 12:24-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2003-08-15 00:22MET\n"
"Last-Translator: Petter Reinholdtsen <pere@hungry.com>\n"
"Language-Team: Norwegian Bokmål <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
"POT-Creation-Date: 2004-02-22 11:50-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2004-03-04 19:52+0100\n"
"Last-Translator: Axel Bojer <axelb@skolelinux.no>\n"
"Language-Team: Norsk Bokmål <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 0.9.5\n"
"X-Generator: KBabel 1.3\n"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:4
msgid "X window system"
msgstr "Vindus-systemet X"
msgstr "X vindussystem"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:4
@@ -27,18 +34,21 @@ msgid ""
"running the X Window System. It provides the X libraries, an X server, a set "
"of fonts, and a group of basic X clients and utilities."
msgstr ""
"Med dette valget installerer du hovedkomponentene for en frittstående "
"arbeidsstasjon som kjører vindussystemet X. Du får bibliotekene til X, en "
"X-tjener, et sett med skrifttyper og en gruppe med X-klienter og verktøy."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:13
msgid "Broadband internet connection"
msgstr ""
msgstr "Internettforbindelse med bredbånd"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:13
msgid ""
"This task selects packages that address special needs of computers that "
"connect to the internet using DSL, Cable, and the like."
msgstr ""
msgstr "Med dette valget installerer du pakker som behøves på maskiner som får tilgang til internett ved hjelp av xDSL, kabel og lignende."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:21
@@ -50,24 +60,24 @@ msgstr "C og C++"
msgid ""
"A complete environment for development of programs in the C and C++ "
"programming languages."
msgstr ""
msgstr "Et fullstendig miljø for utvikling av programmer med programmeringspråkene C og C++."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:33
msgid "Catalan environment"
msgstr ""
msgstr "Katalan-miljø"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:33
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Catalan to help Catalan "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
msgstr "Med dette valget installerer du pakker og dokumentasjon på katalansk for å hjelpe folk som snakkar katalansk med å bruke Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:41
msgid "Simplified Chinese environment"
msgstr "Omgivelse for forenklet kinesisk"
msgstr "Forenklet kinesisk miljø"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:41
@@ -76,11 +86,13 @@ msgid ""
"it easier for Chinese speakers to use Debian, using the simplified Chinese "
"encoding."
msgstr ""
"Med dette valget installerer du programmer, datafiler, skrifttyper og dokumentasjon som gjør det enklere for kinesisktalende å bruke Debian, "
"fordi systemet da støtter forenklet kinesisk koding."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:56
msgid "Traditional Chinese environment"
msgstr ""
msgstr "Tradisjonelt kinesisk miljø"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:56
@@ -88,12 +100,12 @@ msgid ""
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
"it easier for Chinese speakers to use Debian, using the traditional Chinese "
"encoding."
msgstr ""
msgstr "Med dette valget installerer du programmer, datafiler, skriftyper og dokumentasjon som gjør det enklere for kinesisktalende å bruke Debian, fordi systemet da støtter tradisjonell kinesisk koding."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:71
msgid "Cyrillic environment"
msgstr ""
msgstr "Kyrillisk miljø"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:71
@@ -101,12 +113,12 @@ msgid ""
"This task provides Cyrillic fonts and other software you will need in order "
"to use Cyrillic. It supports Belarusian, Bulgarian, Macedonian, Russian, "
"Serbian and Ukrainian."
msgstr ""
msgstr "Med dette valget installerer du kyrilliske skrifttyper og andre programmer du trenger for å bruke kyrillisk. De støtter hviterussisk, bulgarsk, makedonisk, russisk, serbisk og ukrainsk."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:81
msgid "Danish environment"
msgstr ""
msgstr "Dansk miljø"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:81
@@ -114,17 +126,18 @@ msgid ""
"This task installs packages and documentation in Danish to help Danish "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Med dette valget installerer du pakker og dokumentasjon på dansk for å hjelpe "
"dansktalende med å bruke Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:89
msgid "SQL database"
msgstr ""
msgstr "SQL-database"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:89
msgid ""
"This task selects client and server packages for the PostgreSQL database."
msgstr ""
msgid "This task selects client and server packages for the PostgreSQL database."
msgstr "Dette valget gir klient- og tjenerpakker for databasen PostgreSQL."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:89
@@ -134,11 +147,15 @@ msgid ""
"database access, through its facilities for transactions and fine-grained "
"locking."
msgstr ""
"PostgreSQL er en SQL relasjonsdatabase, som tilbyr økende SQL92-"
"kompabilitet og noen SQL3-egenskaper. PostgreSQL passer for "
"flerbruker databasetilgang fordi den kan bruke overføringer og "
"fininndelt låsing."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:102
msgid "Desktop environment"
msgstr ""
msgstr "Skrivebordsmiljø"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:102
@@ -148,11 +165,13 @@ msgid ""
"GNOME and KDE desktops, and provides a display manager which lets the user "
"choose between the two."
msgstr ""
"Dette valget gir grunnleggende «skrivebords»-verktøy. Du får med"
"ulike øktbehandlere, filbehandlere og nettlesere. Pakken inneholder både GNOME og KDE, og gir en innloggingsvelger som lar deg velge mellom de to."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:114
msgid "Dialup internet"
msgstr "Oppringt Internet"
msgstr "Internett med oppringing"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:114
@@ -160,32 +179,33 @@ msgid ""
"This task selects packages that address special needs of computers using a "
"slow part-time dialup connection (by modem, ISDN, or similar)."
msgstr ""
"Med dette valget installerer du pakker som trengs på maskiner som har oppringt "
"internettilkobling og altså er tilkoplet i korte perioder (modem, ISDN eller liknende)."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:123
msgid "DNS server"
msgstr "DNS-tjener"
msgstr "Navnetjener"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:123
msgid ""
"Selects the BIND DNS server, and related documentation and utility packages."
msgstr ""
msgid "Selects the BIND DNS server, and related documentation and utility packages."
msgstr "Tar med navnetjeneren BIND og tilhørende dokumentasjon og verktøyspakker."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:130
msgid "File server"
msgstr "Fil-tjener"
msgstr "Filtjener"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:130
msgid "This task sets up your system to be a file server."
msgstr ""
msgstr "Med dette valget setter du opp systemet ditt som en filtjener."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:138
msgid "French environment"
msgstr ""
msgstr "Fransk miljø"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:138
@@ -193,6 +213,8 @@ msgid ""
"This task installs packages and documentation in French to help French "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Med dette valget installerer du pakker og dokumentasjon på fransk for å hjelpe "
"fransktalende med å bruke Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:147
@@ -206,11 +228,14 @@ msgid ""
"traditional textual unix games to card games, to fast-paced arcade games. It "
"won't install all the games in Debian, but it is a good starting point."
msgstr ""
"Med dette valget installerer du et bredt utvalg av spill, fra tradisjonelle "
"tekstbaserte unixspill til kortspill og arkadespill med høyt tempo. Den vil "
"ikke installere alle spillene i Debian, men er et godt utgangspunkt."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:154
msgid "German environment"
msgstr ""
msgstr "Tysk miljø"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:154
@@ -218,67 +243,69 @@ msgid ""
"This task installs packages and documentation in German to help German "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Med dette valget installerer du pakker og dokumentasjon på tysk for å hjelpe "
"tysktalende med å bruke Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:163
msgid "Greek environment"
msgstr ""
msgstr "Gresk miljø"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:163
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Greek to help Greek "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
msgstr "Med dette valget installerer du installerer pakker og dokumentasjon på gresk for å hjelpe gresktalende med å bruke Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:171
msgid "Japanese environment"
msgstr ""
msgstr "Japansk miljø"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:171
msgid ""
"This task installs packages that make it easier for Japanese speakers to use "
"Debian."
msgstr ""
msgstr "Med dette valget installerer du pakker som gjør det lettere for japansktalende å bruke Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:184
msgid "Java"
msgstr ""
msgstr "Java"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:184
msgid "A java development environment."
msgstr ""
msgstr "Utviklingsmiljø for java."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:192
msgid "Debian Jr."
msgstr ""
msgstr "Debian Jr."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:192
msgid "Debian Jr. is a collection of Debian packages suitable for children."
msgstr ""
msgstr "Debian jr. er en samling Debian-pakker som passer for barn."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:197
msgid "Custom kernel compilation"
msgstr ""
msgstr "Tilpasset kjernekompilering"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:197
msgid ""
"This task includes everything you should need to build your own custom "
"kernel."
msgstr ""
msgstr "Med dette valget installerer du alt du trenger for å bygge din egen, tilpassede kjerne."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:206
msgid "Korean environment"
msgstr ""
msgstr "Koreansk miljø"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:206
@@ -286,11 +313,13 @@ msgid ""
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation to make it "
"easier for Korean speakers to use Debian."
msgstr ""
"Med dette valget installerer du programmer, datafiler, skrifttyper og dokumentasjon på koreansk for å gjøre det lettere for koreansktalende å bruke "
"Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:216
msgid "Laptop"
msgstr ""
msgstr "Bærbar datamaskin"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:216
@@ -298,24 +327,24 @@ msgid ""
"This is a collection of tools that laptop users will expect to find on a "
"system. It includes some special utilities laptops including IBM Thinkpads, "
"Sony Vaios, Toshibas, and Dell Inspirons."
msgstr ""
msgstr "Dette er en samling verktøy som de med bærbare datamaskiner forventer å finne på et system. Det inneholder spesielle verktøy for enkelte bærbare, for eksempel maskiner av merkene IBM Thinkpad, Sony Vais, Toshiba og Dell Inspiron."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:226
msgid "Linux Standard Base"
msgstr ""
msgstr "Linux Standard Base"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:226
msgid ""
"This task makes the system compliant with the Linux Standard Base, allowing "
"you to install and use LSB packages."
msgstr ""
msgstr "Med dette valget gjør du systemet ditt kompatibelt med Linux Standard Base. Dermed kan du bruke LSB-pakker."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:234
msgid "Mail server"
msgstr ""
msgstr "E-posttjener"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:234
@@ -323,18 +352,20 @@ msgid ""
"This task selects a variety of package useful for a general purpose mail "
"server system."
msgstr ""
"Med dette valget installerer du ulike pakker som er nyttige for en generell e-"
"posttjener."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:242
msgid "Usenet news server"
msgstr ""
msgstr "Usenet nyhetstjener"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:242
msgid ""
"This task selects the preferred version of the INN news server software for "
"new Debian installations."
msgstr ""
msgstr "Med dette valget installerer du den foretrukne versjonen av INN nyhetstjener på nye Debian-installasjoner."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:242
@@ -344,12 +375,13 @@ msgid ""
"pull in any required pieces. Only use this task if you intend to operate a "
"server."
msgstr ""
"Du trenger ikke denne pakka hvis du bare vil lese nyheter fra en "
"eksisterende tjener. Velg nyhetsleser-programmet for dette, og du får med de nødvendige pakkene. Bare bruk denne oppgaven dersom du vil ha en egen tjener."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:255
#, fuzzy
msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) environment"
msgstr "Norsk (bokmål og nynorsk) omgivelse"
msgstr "Norsk (bokmål og nynorsk) miljø"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:255
@@ -357,11 +389,13 @@ msgid ""
"This task installs packages and documentation in Norwegian to help Norwegian "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Med dette valget installerer du pakker og dokumentasjon på norsk for å hjelpe "
"norsktalende med å bruke Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:265
msgid "Office environment"
msgstr ""
msgstr "Kontormiljø"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:265
@@ -369,12 +403,12 @@ msgid ""
"This task provides a suite of office productivity software, including a word "
"processor, a spreadsheet, a presentation program, and more. This is a rather "
"large collection of software."
msgstr ""
msgstr "Med dette valget installerer du et sett med kontorverktøy, da også et skriveprogram, et regneark, et presentasjonsprogram med mere. Dette er en ganske stor samling programmer."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:275
msgid "Polish environment"
msgstr ""
msgstr "Polsk miljø"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:275
@@ -382,21 +416,23 @@ msgid ""
"This task installs packages and documentation in Polish to help Polish "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Med dette valget installerer du pakker og dokumentasjon på polsk for å hjelpe "
"polsktalende med å bruke Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:284
msgid "Print server"
msgstr "Utskrifts-tjener"
msgstr "Utskriftstjener"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:284
msgid "This task sets up your system to be a print server."
msgstr ""
msgstr "Med dette valget kan du sette opp systemet ditt til å være en utskriftstjener."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:293
msgid "Python"
msgstr ""
msgstr "Python"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:293
@@ -404,11 +440,13 @@ msgid ""
"Many Python tools and extensions, for developing scripts and simple or "
"complex applications in Python."
msgstr ""
"Mange Python-verktøy og utvidelser for utvikling av skript og enkle eller "
"avanserte programmer i Python."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:301
msgid "Russian environment"
msgstr ""
msgstr "Russisk miljø"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:301
@@ -416,6 +454,8 @@ msgid ""
"This task installs programs and documentation in Russian to help Russian "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Med dette valget installerer du pakker og dokumentasjon på russisk for å hjelpe "
"russisktalende med å bruke Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:310
@@ -429,55 +469,59 @@ msgid ""
"fairly loose definition of 'scientific', this includes numerical analysis "
"and computing, statistical data analysis as well as visualization."
msgstr ""
"Med dette valget installerer du programmer som passer for vitenskaplig arbeide. "
"Hva som menes med «vitenskap» er en løs definisjon, så dette inkluderer nummerisk analyse og behandling, statistisk dataanalyse i tillegg til visualisering."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:317
msgid "Spanish environment"
msgstr ""
msgstr "Spansk miljø"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:317
msgid ""
"This task installs programs, data files, and documentation that makes it "
"easier for Spanish speakers to use Debian."
msgstr ""
msgstr "Med dette valget installerer du programmer, datafiler og dokumentasjon på spansk for å hjelpe spansktalende med å bruke Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:326
msgid "Tcl/Tk"
msgstr ""
msgstr "Tcl/Tk"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:326
msgid ""
"Packages commonly used in developing applications using the Tcl language and "
"Tk Toolkit."
msgstr ""
msgstr "Pakker som er vanlige å bruke i forbindelse med utvikling med språket Tcl og Tk-verktøyssettet."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:335
msgid "TeX/LaTeX environment"
msgstr ""
msgstr "TeX/LaTeX miljø"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:335
msgid "a TeX/LaTeX environment"
msgstr ""
msgstr "Et TeX/LaTeX miljø"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:344
msgid "Thai environment"
msgstr ""
msgstr "Thai miljø"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:344
msgid "This task installs packages that make it easier for Thai to use Debian."
msgstr ""
"Med dette valget installerer du pakker som gjør det enklare for folk som snakkar "
"Thai å bruke Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:354
msgid "Conventional Unix server"
msgstr ""
msgstr "Standard Unix-tjener"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:354
@@ -486,14 +530,16 @@ msgid ""
"multi-user unix system with remote users. Do be warned that this includes a "
"number of daemons."
msgstr ""
"Med dette valget installerer du pakker som er typiske for et standard "
"unix-flerbrukersystem med brukere som logger inn utenfre. Vær oppmerksom på at dette inkluderer en del nisser (deamons)."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:361
msgid "Web server"
msgstr ""
msgstr "Vev-tjener"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:361
msgid ""
"This task selects a packages useful for a general purpose web server system."
msgstr ""
msgid "This task selects a packages useful for a general purpose web server system."
msgstr "Med dette valget installerer du pakker som er nyttige for et generelt system med en vev-tjener."

Loading…
Cancel
Save