Browse Source

add nn/no languages

add fr/nn/no to Makefile
keep-around/43e990ab3f4cc50982f8dbc32e3465ca7c827876
Randolph Chung 20 years ago
parent
commit
f187458b4f
  1. 2
      Makefile
  2. 229
      po/nn.po
  3. 150
      po/no.po

2
Makefile

@ -14,7 +14,7 @@ endif
VERSION=$(shell expr "`dpkg-parsechangelog 2>/dev/null |grep Version:`" : '.*Version: \(.*\)' | cut -d - -f 1)
LIBS=-lslang #-lccmalloc -ldl
OBJS=tasksel.o slangui.o data.o util.o strutl.o
LANGS=cs da de es hu it ja nb_NO pl pt_BR ru sv zh_TW
LANGS=cs da de es fr hu it ja no nn pl pt_BR ru sv zh_TW
LOCALEDIR=$(DESTDIR)/usr/share/locale
COMPILE = $(CC) $(CFLAGS) $(DEFS) -c
LINK = $(CC) $(CFLAGS) $(DEFS) -o

229
po/nn.po

@ -0,0 +1,229 @@
# Norwegian (Nynorsk) translation of Debian tasksel messages.
# Copyright (C) 2001 Gaute Hvoslef Kvalnes.
# Gaute Hvoslef Kvalnes <gaute@verdsveven.com>, 2001.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tasksel 1.12\n"
"POT-Creation-Date: 2001-11-22 19:32+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2001-11-23 11:59+0100\n"
"Last-Translator: Gaute Hvoslef Kvalnes <gaute@verdsveven.com>\n"
"Language-Team: Norwegian (Nynorsk) <i18n-nn@lister.ping.uio.no>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 0.9.5\n"
#: ../data.c:277 ../data.c:291
msgid "Cannot allocate memory for enumeration buffer"
msgstr "Kan ikkje tilordna minne til oppramsingslageret"
#: ../macros.h:42
#, c-format
msgid ""
"Fatal error encountered at %s:%d\r\n"
"\t"
msgstr ""
"Fatal feil ved %s:%d\r\n"
"\t"
#: ../macros.h:51
#, c-format
msgid ""
"I/O error at %s:%d\r\n"
"\t"
msgstr ""
"I/U-feil ved %s:%d\r\n"
"\t"
#: ../slangui.c:18 ../slangui.c:19
msgid "(no description)"
msgstr "(inga skildring)"
#: ../slangui.c:75
msgid "End-user"
msgstr "Sluttbrukar"
#: ../slangui.c:76
msgid "Servers"
msgstr "Tenarar"
#: ../slangui.c:77
msgid "Development"
msgstr "Utvikling"
#: ../slangui.c:78
msgid "Localization"
msgstr "Lokalisering"
#: ../slangui.c:79
msgid "Hardware Support"
msgstr "Maskinvarestøtte"
#: ../slangui.c:80
msgid "Miscellaneous"
msgstr "Ymse"
#: ../slangui.c:213
msgid "Unable to initialize the terminal"
msgstr "Kan ikkje initiera terminalen"
#: ../slangui.c:215
msgid "Unable to initialize screen output"
msgstr "Kan ikkje initiera skjermutskrifta"
#: ../slangui.c:216
msgid "Unable to initialize keyboard interface"
msgstr "Kan ikkje initiera tastaturet"
#: ../slangui.c:233
#, c-format
msgid "Debian Task Installer v%s - (c) 1999-2001 SPI and others"
msgstr "Installasjon av Debian-profilar v%s - (c) 1999-2001 SPI og andre"
#: ../slangui.c:387
msgid "^Finish"
msgstr "Avslutt"
#: ../slangui.c:395 ../slangui.c:396
msgid "Task ^Info"
msgstr "Profil^info"
#: ../slangui.c:400 ../slangui.c:401
msgid "^Help"
msgstr "^Hjelp"
#: ../slangui.c:435
msgid "Select tasks to install"
msgstr "Vel profilane som skal installerast"
#: ../slangui.c:570
msgid "Ok"
msgstr "OK"
#: ../slangui.c:679 ../slangui.c:693 ../slangui.c:804
#, c-format
msgid "Index out of bounds: %d >= %d"
msgstr "Indeks utanfor grensene: %d >= %d"
#: ../slangui.c:770
msgid "Help"
msgstr "Hjelp"
#. TRANS: don't wrap lines because of different screen sizes!
#: ../slangui.c:771
msgid ""
"Tasks allow you to quickly install a selection of packages that performs a "
"given task.\n"
"\n"
"The main chooser list shows a list of tasks that you can choose to install. "
"The arrow keys moves the cursor. Pressing ENTER or the SPACEBAR toggles the "
"selection of the task at the cursor. You can also press A to select all "
"tasks, or N to deselect all tasks. Pressing Q will exit this program and "
"begin installation of your selected tasks.\n"
"\n"
"Thank you for using Debian.\n"
"\n"
"Press enter to return to the task selection screen"
msgstr ""
"Med profilar kan du lett velja ei samling pakkar som utfører ei viss "
"oppgåve.\n"
"\n"
"I hovudlista ser du dei profilane du kan installera. Med piltastane "
"flyttar du peikaren, og med linjeskift eller mellomrom vel du ein profil. "
"Du kan bruka tasten A for å velja alle profilane, eller N for å fjerna "
"alle val. Trykk Q for å avslutta dette programmet og starta installeringa "
"av dei valde profilane.\n"
"\n"
"Takk for at du valde Debian.\n"
"\n"
"Trykk linjeskift for å gå tilbake til profilvalskjermen."
#: ../slangui.c:812
#, c-format
msgid ""
"Description:\n"
"%s\n"
"\n"
"Included packages:\n"
msgstr ""
"Skildring:\n"
"%s\n"
"\n"
"Inkluderte pakkar:\n"
#: ../slangui.c:820
msgid "(no description available)"
msgstr "(inga skildring tilgjengeleg)"
#: ../tasksel.c:26
msgid "Unknown signal seen"
msgstr "Mottok ukjent signal"
#: ../tasksel.c:32
msgid "tasksel install <task>\n"
msgstr "tasksel install <profil>\n"
#: ../tasksel.c:33
msgid "tasksel [options]; where options is any combination of:\n"
msgstr "tasksel [val]; der val er ein kombinasjon av:\n"
#: ../tasksel.c:34
msgid "-t -- test mode; don't actually run apt-get on exit"
msgstr "-t -- testmodus; ikkje køyr apt-get når tasksel avsluttar"
#: ../tasksel.c:35
msgid ""
"-q -- queue installs; do not install packages with apt-get;\n"
"\t\tjust queue them in dpkg"
msgstr ""
"-q -- legg installasjonane i kø; ikkje installer pakkar med apt-get,\n"
"\t\tberre legg dei i køen til dpkg"
#: ../tasksel.c:36
msgid "-r -- install all required-priority packages"
msgstr "-r -- installer alle pakkane med prioritet «naudsynt»"
#: ../tasksel.c:37
msgid "-i -- install all important-priority packages"
msgstr "-i -- installer alle pakkane med prioritet «viktig»"
#: ../tasksel.c:38
msgid "-s -- install all standard-priority packages"
msgstr "-s -- installer alle pakkane med prioritet «standard»"
#: ../tasksel.c:39
msgid "-n -- don't show UI; use with -r or -i usually"
msgstr "-n -- ikkje vis grensesnitt; vanlegvis brukt med -r eller -i"
#: ../tasksel.c:40
msgid "-a -- show all tasks, even those with no packages in them"
msgstr "-a -- vis alle oppgåver, sjølv dei som ikkje har pakkar"
#: ../tasksel.c:81 ../tasksel.c:116
msgid "No packages selected\n"
msgstr "Ingen pakkar vald\n"
#: ../tasksel.c:168
msgid ""
"No tasks found on this system.\n"
"Did you update your available file?\n"
msgstr ""
"Fann ingen profilar på dette systemet.\n"
"Har du oppdatert fila «available»?\n"
#: ../util.c:20
msgid "Cannot allocate memory for strdup"
msgstr "Kan ikkje tilordna minne for strdup"
#: ../util.c:38
#, c-format
msgid "Cannot allocate %d bytes of memory"
msgstr "Kan ikkje tilordna %d byte minne"
# reallokera bør heita noko betre, men kva?
#: ../util.c:47
#, c-format
msgid "Cannot reallocate %d bytes of memory"
msgstr "Kan ikkje reallokera %d byte minne"

150
po/no.po

@ -0,0 +1,150 @@
# Norwegian translation of Debian tasksel messages.
# Copyright (C) 2001 Free Software Foundation, Inc.
# Andreas D. Landmark <andreas.landmark@skolelinux.no>, 2001.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tasksel 1.11\n"
"POT-Creation-Date: 2001-11-11 01:39+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2001-11-17 14:51-0000\n"
"Last-Translator: Andreas D. Landmark <andreas.landmark@skolelinux.no>\n"
"Language-Team: Norwegian <i18n-no@lister.ping.uio.no>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: ../slangui.c:213
msgid "Unable to initialize the terminal"
msgstr "Klarte ikke å initiere terminalen"
# bør justeres i forhold til hva som forrårsaker feilmeldingen
#: ../slangui.c:215
#, fuzzy
msgid "Unable to initialize screen output"
msgstr "Klarte ikke å initiere skjermutskrift"
#: ../slangui.c:216
msgid "Unable to initialize keyboard interface"
msgstr "Klarte ikke å initiere tastatur"
#: ../slangui.c:233
#, fuzzy
msgid "Debian Task Installer"
msgstr "Installasjon av Debian profiler"
#: ../slangui.c:234
msgid "(c) 1999-2001 SPI and others"
msgstr "(c) 1999-2001 SPI med flere"
#: ../slangui.c:387
msgid "^Finish"
msgstr "^Avslutt"
#: ../slangui.c:395
#: ../slangui.c:396
msgid "Task ^Info"
msgstr "Profil ^Info"
#: ../slangui.c:400
#: ../slangui.c:401
msgid "^Help"
msgstr "^Hjelp"
#: ../slangui.c:435
msgid "Select tasks to install"
msgstr "Velg profil(er) som skal installeres"
#: ../slangui.c:570
msgid "Ok"
msgstr "Ok"
#: ../slangui.c:770
msgid "Help"
msgstr "Hjelp"
#: ../slangui.c:771
msgid "Tasks allow you to quickly install a selection of packages that performs a given task.\r\rThe main chooser list shows a list of tasks that you can choose to install. The arrow keys moves the cursor. Pressing ENTER or the SPACEBAR toggles the selection of the task at the cursor. You can also press A to select all tasks, or N to deselect all tasks. Pressing Q will exit this program and begin installation of your selected tasks.\r\rThank you for using Debian.\r\rPress enter to return to the task selection screen"
msgstr "En profil lar deg velge et knippe pakker som utfører en gitt oppgave på en enkel og ryddig måte.\r\rListen viser en liste over profiler du kan installere. Piltastene beveger pekeren, mens retur eller linjeskift velger profilen under pekeren. Du kan også trykke A for å velge alle profiler, eller N for å fjerne alle valgte profiler. For å avslutte dette programmet og begynne installasjonen av de valgte profilene, trykk Q.\r\rTakk for at du valgte Debian.\r\rPress retur for å returnere til velg task skjermen."
#: ../slangui.c:808
#, c-format
msgid ""
"Description:\n"
"%s\n"
"\n"
"Included packages:\n"
""
msgstr ""
"Beskrivelse:\n"
"%s\n"
"\n"
"Inkluderte pakker:\n"
""
#: ../slangui.c:816
msgid "(no description available)"
msgstr "(ingen beskrivelse tilgjengelig)"
#: ../tasksel.c:26
msgid "Unknown signal seen"
msgstr "Mottok ukjent signal"
#: ../tasksel.c:32
msgid ""
"tasksel [options]; where options is any combination of:\n"
""
msgstr ""
"tasksel [valg]; hvor valg kan være en kombinasjon av:\n"
""
#: ../tasksel.c:33
msgid "-t -- test mode; don't actually run apt-get on exit"
msgstr "-t -- test modus; ikke kjør apt-get når tasksel avslutter"
#: ../tasksel.c:34
msgid ""
"-q -- queue installs; do not install packages with apt-get;\n"
"\t\tjust queue them in dpkg"
msgstr ""
"-q -- legg installasjonen i kø; ikke installer pakkene med apt-get;\n"
"\t\tlegg de i køen til dpkg"
#: ../tasksel.c:35
msgid "-r -- install all required-priority packages"
msgstr "-r -- installer alle pakkene med prioritet \"nødvendig\""
#: ../tasksel.c:36
msgid "-i -- install all important-priority packages"
msgstr "-i -- installer alle pakkene med prioritet \"viktig\""
#: ../tasksel.c:37
msgid "-s -- install all standard-priority packages"
msgstr "-s -- installer alle pakkene med prioritet \"standard\""
#: ../tasksel.c:38
msgid "-n -- don't show UI; use with -r or -i usually"
msgstr "-n -- ikke vis grensesnitt; brukes vanligvis med -r eller -i"
#: ../tasksel.c:39
msgid "-a -- show all tasks, even those with no packages in them"
msgstr "-a -- vis alle tasks, selv de som ikke inneholder noen pakker"
#: ../tasksel.c:80
#: ../tasksel.c:115
msgid ""
"No packages selected\n"
""
msgstr ""
"Ingen pakker valgt\n"
""
#: ../tasksel.c:167
msgid ""
"No tasks found on this system.\n"
"Did you update your available file?\n"
""
msgstr ""
"Ingen profiler funnet på dette systemet.\n"
"Oppdaterte du filen «available»?\n"
""
Loading…
Cancel
Save