Browse Source

Updated Bulgarian (bg) translations.

tags/2.27
Ognyan Kulev 16 years ago
parent
commit
f74b958a1a
3 changed files with 27 additions and 64 deletions
 1. +9
  -0
    debian/changelog
 2. +1
  -6
    po/bg.po
 3. +17
  -58
    tasks/po/bg.po

+ 9
- 0
debian/changelog View File

@@ -1,3 +1,12 @@
tasksel (2.27) UNRELEASED; urgency=low

* Translations of tasks
- Updated Bulgarian translation (Ognyan Kulev)
* Program translations
- Updated Bulgarian translation (Ognyan Kulev)

-- Ognyan Kulev <ogi@fmi.uni-sofia.bg> Thu, 7 Jul 2005 20:58:46 +0300

tasksel (2.26) unstable; urgency=low

* Joey Hess


+ 1
- 6
po/bg.po View File

@@ -10,7 +10,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: tasksel 1.44\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-06-11 07:41+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-08-23 15:23+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2005-07-07 20:51+0300\n"
"Last-Translator: Ognyan Kulev <ogi@fmi.uni-sofia.bg>\n"
"Language-Team: Bulgarian <dict@linux.zonebg.com>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -18,7 +18,6 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: ../tasksel.pl:305
#, fuzzy
msgid ""
"Usage:\n"
"tasksel install <task>\n"
@@ -35,10 +34,6 @@ msgstr ""
"tasksel remove <задача>\n"
"tasksel [опции]; където опции са всяка комбинация от:\n"
"\t-t, --test тестов режим; не се прави нищо\n"
"\t-r, --required инсталирани на всички пакети с приоритет required\n"
"\t-i, --important инсталирани на всички пакети с приоритет important\n"
"\t-s, --standard инсталирани на всички пакети с приоритет standard\n"
"\t-n, --no-ui без потр.интерфейс; обикновено с -r или -i\n"
"\t --new-install автоматично инсталиране на някои задачи\n"
"\t --list-tasks извеждане на задачите, които биха били предложени\n"
"\t --task-packages извеждане на наличните пакети в задача\n"


+ 17
- 58
tasks/po/bg.po View File

@@ -10,7 +10,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: tasksel 1.44\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-07-07 11:44+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2004-08-23 16:02+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2005-07-07 20:58+0300\n"
"Last-Translator: Ognyan Kulev <ogi@fmi.uni-sofia.bg>\n"
"Language-Team: Bulgarian <dict@linux.zonebg.com>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -19,25 +19,20 @@ msgstr ""

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:3
#, fuzzy
msgid ""
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
"it easier for Arabic speakers to use Debian."
msgstr ""
"Тази задача инсталира програми, файлове с данни, шрифтове и документация, "
"които улесняват говорещите корейски потребители на Debian."
msgstr "Тази задача инсталира програми, файлове с данни, шрифтове и документация, които улесняват говорещите арабски потребители на Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:14
#, fuzzy
msgid "Arabic environment"
msgstr "Среда за тайландски"
msgstr "Среда за арабски"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:14
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Arabic."
msgstr "Тази задача локализира работния плот за тайландски"
msgstr "Тази задача локализира работния плот за арабски"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:21
@@ -65,31 +60,25 @@ msgstr "Тази задача локализира работния плот з

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:39
#, fuzzy
msgid "Bulgarian environment"
msgstr "Среда за италиански"
msgstr "Среда за български"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:39
#, fuzzy
msgid ""
"This task installs programs and data files that make it easier for Bulgarian "
"speakers to use Debian."
msgstr ""
"Тази задача инсталира пакети, които улесняват говорещите корейски "
"потребители на Debian."
msgstr "Тази задача инсталира пакети и файлове с данни, които улесняват говорещите български потребители на Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:48
#, fuzzy
msgid "Bulgarian desktop"
msgstr "Работен плот за италиански"
msgstr "Работен плот за български"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:48
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Bulgarian."
msgstr "Тази задача локализира работния плот за руски"
msgstr "Тази задача локализира работния плот за български"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:55
@@ -138,9 +127,8 @@ msgstr "Работен плот за Simplified Chinese"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:84
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Simplified Chinese."
msgstr "Тази задача локализира работния плот за Simplified Chinese"
msgstr "Тази задача локализира работния плот за опростен китайски"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:91
@@ -160,9 +148,8 @@ msgstr "Среда за Traditional Chinese"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:103
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Traditional Chinese."
msgstr "Тази задача локализира работния плот за Traditional Chinese"
msgstr "Тази задача локализира работния плот за традиционен китайски"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:110
@@ -187,7 +174,6 @@ msgstr "Работен плот за кирилица"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:121
#, fuzzy
msgid ""
"This task localises the desktop in Cyrillic. It supports Belarusian, "
"Bulgarian, Macedonian, Russian, Serbian and Ukrainian."
@@ -197,31 +183,25 @@ msgstr ""

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:131
#, fuzzy
msgid "Czech environment"
msgstr "Среда за френски"
msgstr "Среда за чешки"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:131
#, fuzzy
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Czech to help Czech "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Тази задача инсталира пакети и документация на френски в помощ на говорещите "
"френски потребители на Debian."
msgstr "Тази задача инсталира пакети и документация на чешки в помощ на говорещите чешки потребители на Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:139
#, fuzzy
msgid "Czech desktop"
msgstr "Работен плот за френски"
msgstr "Работен плот за чешки"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:139
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Czech."
msgstr "Тази задача локализира работния плот за френски"
msgstr "Тази задача локализира работния плот за чешки"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:146
@@ -244,7 +224,6 @@ msgstr "Работен плот за датски"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:156
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Danish."
msgstr "Тази задача локализира работния плот за датски"

@@ -340,7 +319,6 @@ msgstr "Работен плот за френски"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:226
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in French."
msgstr "Тази задача локализира работния плот за френски"

@@ -365,7 +343,6 @@ msgstr "Работен плот за немски"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:244
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in German."
msgstr "Тази задача локализира работния плот за немски"

@@ -390,7 +367,6 @@ msgstr "Работен плот за гръцки"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:261
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Greek."
msgstr "Тази задача локализира работния плот за гръцки"

@@ -415,7 +391,6 @@ msgstr "Работен плот за еврейски"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:276
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Hebrew."
msgstr "Тази задача локализира работния плот за еврейски"

@@ -440,7 +415,6 @@ msgstr "Работен плот за италиански"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:294
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Italian."
msgstr "Тази задача локализира работния плот за италиански"

@@ -465,7 +439,6 @@ msgstr "Работен плот за японски"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:313
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Japanese."
msgstr "Тази задача локализира работния плот за японски"

@@ -490,7 +463,6 @@ msgstr "Работен плот за корейски"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:332
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Korean."
msgstr "Тази задача локализира работния плот за корейски"

@@ -502,7 +474,7 @@ msgstr "Лаптоп"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:339
msgid "This task installs software useful for a laptop."
msgstr ""
msgstr "Тази задача инсталира софтуер, подходящ за лаптоп."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:346
@@ -525,7 +497,6 @@ msgstr "Работен плот за литовски"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:356
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Lithuanian."
msgstr "Тази задача локализира работния плот за литовски"

@@ -564,7 +535,6 @@ msgstr "Работен плот за норвежки (Bokmaal и Nynorsk)"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:383
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Norwegian."
msgstr "Тази задача локализира работния плот за норвежки"

@@ -589,7 +559,6 @@ msgstr "Работен плот за полски"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:401
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Polish."
msgstr "Тази задача локализира работния плот за полски"

@@ -624,7 +593,6 @@ msgstr "Работен плот за руски"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:430
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Russian."
msgstr "Тази задача локализира работния плот за руски"

@@ -649,20 +617,18 @@ msgstr "Работен плот за испански"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:448
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Spanish."
msgstr "Тази задача локализира работния плот за испански"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:455
#, fuzzy
msgid "Standard system"
msgstr "Linux Standard Base"
msgstr "Стандартна система"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:455
msgid "This task installs a reasonably small character-mode system."
msgstr ""
msgstr "Тази задача инсталира сравнително малка система за работа в конзола."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:462
@@ -685,7 +651,6 @@ msgstr "Работен плот за шведски"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:472
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Swedish."
msgstr "Тази задача локализира работния плот за шведски"

@@ -710,7 +675,6 @@ msgstr "Работен плот за тайландски"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:491
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Thai."
msgstr "Тази задача локализира работния плот за тайландски"

@@ -735,7 +699,6 @@ msgstr "Работен плот за турски"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:510
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Turkish."
msgstr "Тази задача локализира работния плот за турски"

@@ -760,7 +723,6 @@ msgstr "Работен плот за украински"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:527
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Ukrainian."
msgstr "Тази задача локализира работния плот за украински"

@@ -775,15 +737,12 @@ msgid ""
"This task selects packages useful for a general purpose web server system."
msgstr "Тази задача избира пакети, подходящи за общоцелеви уеб сървър."

#, fuzzy
#~ msgid "This task makes the desktop be localised in Arabic."
#~ msgstr "Тази задача локализира работния плот за тайландски"

#, fuzzy
#~ msgid "This task makes the desktop be localised in Bulgarian."
#~ msgstr "Тази задача локализира работния плот за италиански"

#, fuzzy
#~ msgid "This task causes the standard base system to be installed."
#~ msgstr "Тази задача настройва системата Ви за сървър за отпечатване."Loading…
Cancel
Save