Browse Source

update

tags/2.29
Bartosz Feński 16 years ago
parent
commit
f82d8cf6a7
1 changed files with 3 additions and 8 deletions
  1. +3
    -8
      po/pl.po

+ 3
- 8
po/pl.po View File

@@ -1,21 +1,20 @@
# tasksel
# Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.
# Marcin Owsiany <porridge@debian.org>, 2000, 2001.
# Bartosz Feński aka fEnIo <fenio@o2.pl>, 2004
# Bartosz Feński aka fEnIo <fenio@debian.org>, 2004, 2005
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tasksel 1.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-06-11 07:41+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-09-05 18:05+0200\n"
"Last-Translator: Bartosz Fenski <fenio@o2.pl>\n"
"PO-Revision-Date: 2005-07-27 15:20+0200\n"
"Last-Translator: Bartosz Fenski <fenio@debian.org>\n"
"Language-Team: Polish <pddp@debian.linux.org.pl>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-2\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: ../tasksel.pl:305
#, fuzzy
msgid ""
"Usage:\n"
"tasksel install <task>\n"
@@ -32,10 +31,6 @@ msgstr ""
"tasksel remove <zadanie>\n"
"tasksel [opcje]; gdzie opcje mogą być kombinacją poniższych:\n"
"\t-t, --test tryb testowy; nic nie robi w rzeczywistości\n"
"\t-r, --required instaluj pakiety z priorytetem wymagany\n"
"\t-i, --important instaluj pakiety z priorytetem ważny\n"
"\t-s, --standard instaluj pakiety z priorytetem standardowy\n"
"\t-n, --no-ui bez interfejsu; używane głównie z -r lub -i\n"
"\t --new-install automatycznie instaluj niektóre zadania\n"
"\t --list-tasks wyświetl zadania i zakończ\n"
"\t --task-packages wyświetl pakiety z zadania\n"


Loading…
Cancel
Save