Browse Source

Slovak translations update

tags/2.79
Christian Perrier 12 years ago
parent
commit
fb258af4a7
3 changed files with 38 additions and 36 deletions
 1. +2
  -0
    debian/changelog
 2. +8
  -7
    debian/po/sk.po
 3. +28
  -29
    tasks/po/sk.po

+ 2
- 0
debian/changelog View File

@@ -2,12 +2,14 @@ tasksel (2.79) UNRELEASED; urgency=low

[ Translations of debconf templates ]
* Kazakh added. Closes: #514593
* Slovak updated. Closes: #517100

[ Translations of programs ]
* Kazakh added. Closes: #514594

[ Translations of tasks ]
* Kazakh added. Closes: #514595
* Slovak updated. Closes: #517100

-- Christian Perrier <bubulle@debian.org> Mon, 09 Feb 2009 20:24:49 +0100+ 8
- 7
debian/po/sk.po View File

@@ -1,12 +1,13 @@
#
# Peter Mann <Peter.Mann@tuke.sk>, 2006.
# Ivan Masár <helix84@centrum.sk>, 2009.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tasksel\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: debian-boot@lists.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2006-09-13 14:42-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2006-09-10 11:25+0200\n"
"Last-Translator: Peter Mann <Peter.Mann@tuke.sk>\n"
"PO-Revision-Date: 2009-02-25 17:20+0100\n"
"Last-Translator: Ivan Masár <helix84@centrum.sk>\n"
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -18,7 +19,7 @@ msgstr ""
#. Description
#: ../templates:1001 ../templates:2001
msgid "Choose software to install:"
msgstr "Zvoľte programy na inštaláciu:"
msgstr "Zvoľte programy, ktoré sa nainštalujú:"

#. Type: multiselect
#. Description
@@ -29,8 +30,8 @@ msgid ""
"predefined collections of software."
msgstr ""
"Momentálne je nainštalovaný iba základ systému. Aby ste si vyladili systém "
"podľa svojich potrieb, môžete teraz inštalovať jednu alebo viac pripravených "
"kolekcií súvisiaceho softvéru."
"podľa svojich potrieb, môžete teraz nainštalovať jednu alebo viac "
"pripravených kolekcií súvisiaceho softvéru."

#. Type: multiselect
#. Description
@@ -39,7 +40,7 @@ msgid ""
"You can choose to install one or more of the following predefined "
"collections of software."
msgstr ""
"Teraz môžete inštalovať jednu alebo viac pripravených kolekcií softvéru."
"Teraz môžete nainštalovať jednu alebo viac pripravených kolekcií softvéru."

#. Type: title
#. Description


+ 28
- 29
tasks/po/sk.po View File

@@ -1,16 +1,15 @@
# tasksel - Slovak translation
#
# slovenske nazvy jazykov:
# http://www.snk.sk/vecne_spracovanie/jazykoveda.html
# http://www.snk.sk/swift_data/source/ODSD/doc/Jazyky_Nazvy.rtf
# Peter Mann <Peter.Mann@tuke.sk>, 2008.
# Ivan Masár <helix84@centrum.sk>, 2009.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tasksel\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2008-10-18 09:12-0300\n"
"PO-Revision-Date: 2008-04-30 09:46+0200\n"
"Last-Translator: Peter Mann <Peter.Mann@tuke.sk>\n"
"PO-Revision-Date: 2009-02-25 17:19+0100\n"
"Last-Translator: Ivan Masár <helix84@centrum.sk>\n"
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -19,13 +18,13 @@ msgstr ""
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:1001
msgid "SQL database"
msgstr "SQL databáza"
msgstr "Databáza SQL"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:1001
msgid ""
"This task selects client and server packages for the PostgreSQL database."
msgstr "Táto úloha vyberie klientske a serverové balíky PostgreSQL databázy."
msgstr "Táto úloha vyberie klientské a serverové balíky databázy PostgreSQL."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:1001
@@ -43,7 +42,7 @@ msgstr ""
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:2001
msgid "Desktop environment"
msgstr "Stolný počítač"
msgstr "Pracovné prostredie"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:2001
@@ -51,8 +50,8 @@ msgid ""
"This task provides basic desktop software and serves as a basis for the "
"GNOME and KDE desktop tasks."
msgstr ""
"Táto úloha poskytuje základné \"desktop\" programy a predstavuje základ pre "
"GNOME a KDE desktop úlohy."
"Táto úloha poskytuje základné programy pracovného prostredia („desktop“) a "
"slúži ako základ pre úlohy GNOME a KDE."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:3001
@@ -83,7 +82,7 @@ msgstr ""
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:5001
msgid "GNOME desktop environment"
msgstr "Grafické prostredie GNOME"
msgstr "Pracovné prostredie GNOME"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:5001
@@ -91,13 +90,13 @@ msgid ""
"This task provides basic \"desktop\" software using the GNOME desktop "
"environment."
msgstr ""
"Táto úloha poskytuje základné \"desktop\" programy pomocou použitia "
"grafického prostredia GNOME."
"Táto úloha poskytuje základné programy pracovného prostredia („desktop“) "
"GNOME."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:6001
msgid "KDE desktop environment"
msgstr "Grafické prostredie KDE"
msgstr "Pracovné prostredie KDE"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:6001
@@ -105,23 +104,22 @@ msgid ""
"This task provides basic \"desktop\" software using the K Desktop "
"Environment."
msgstr ""
"Táto úloha poskytuje základné \"desktop\" programy pomocou použitia "
"grafického prostredia KDE."
"Táto úloha poskytuje základné programy pracovného prostredia („desktop“) KDE."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:7001
msgid "Laptop"
msgstr "Laptop"
msgstr "Notebook"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:7001
msgid "This task installs software useful for a laptop."
msgstr "Táto úloha nainštaluje programy užitočné pre laptopy."
msgstr "Táto úloha nainštaluje programy užitočné pre notebooky."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:8001
msgid "LXDE desktop environment"
msgstr "Grafické prostredie LXDE"
msgstr "Pracovné prostredie LXDE"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:8001
@@ -129,8 +127,8 @@ msgid ""
"This task provides basic \"desktop\" software using the LXDE desktop "
"environment."
msgstr ""
"Táto úloha poskytuje základné \"desktop\" programy pomocou použitia "
"grafického prostredia LXDE."
"Táto úloha poskytuje základné programy pracovného prostredia („desktop“) "
"LXDE."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:9001
@@ -142,7 +140,7 @@ msgstr "Poštový server"
msgid ""
"This task selects a variety of package useful for a general purpose mail "
"server system."
msgstr "Táto úloha vyberie rôzne balíky užitočné pre poštový server."
msgstr "Táto úloha vyberie rôzne balíky užitočné pre všeobecný poštový server."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:10001
@@ -152,7 +150,8 @@ msgstr "manuálny výber balíkov"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:10001
msgid "Manually select packages to install in aptitude."
msgstr "Spustí aptitude, kde si manuálne zvolíte balíky na inštaláciu."
msgstr ""
"Spustí aptitude, kde si manuálne zvolíte balíky, ktoré chcete nainštalovať."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:11001
@@ -167,7 +166,7 @@ msgstr "Táto úloha nastaví váš systém na úlohu tlačového servera."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:12001
msgid "Standard system"
msgstr "štandartný systém"
msgstr "štandardný systém"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:12001
@@ -177,18 +176,18 @@ msgstr "Táto úloha nainštaluje rozumne malý systém v textovom režime."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:13001
msgid "Web server"
msgstr "Web server"
msgstr "Webový server"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:13001
msgid ""
"This task selects packages useful for a general purpose web server system."
msgstr "Táto úloha vyberie balíky užitočné pre všeobecný web server."
msgstr "Táto úloha vyberie balíky užitočné pre všeobecný webový server."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:14001
msgid "Xfce desktop environment"
msgstr "Grafické prostredie Xfce"
msgstr "Pracovné prostredie Xfce"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:14001
@@ -196,8 +195,8 @@ msgid ""
"This task provides basic \"desktop\" software using the Xfce desktop "
"environment."
msgstr ""
"Táto úloha poskytuje základné \"desktop\" programy pomocou použitia "
"grafického prostredia Xfce."
"Táto úloha poskytuje základné programy pracovného prostredia („desktop“) "
"Xfce."

#~ msgid "Amharic environment"
#~ msgstr "Amharské prostredie"


Loading…
Cancel
Save