You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

205 lines
6.0 KiB

 1. # Welsh translations for tasksel.
 2. # This file is distributed under the same license as tasksel.
 3. # Dafydd Harries <daf@muse.19inch.net>, 2004.
 4. #
 5. msgid ""
 6. msgstr ""
 7. "Project-Id-Version: tarksel\n"
 8. "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 9. "POT-Creation-Date: 2012-06-21 11:36-0400\n"
 10. "PO-Revision-Date: 2012-06-13 22:29-0000\n"
 11. "Last-Translator: Dafydd Tomos <l10n@da.fydd.org>\n"
 12. "Language-Team: Welsh <cy@pengwyn.linux.org.uk>\n"
 13. "Language: cy\n"
 14. "MIME-Version: 1.0\n"
 15. "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 16. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 17. #: ../tasksel.pl:394
 18. msgid ""
 19. "Usage:\n"
 20. "tasksel install <task>...\n"
 21. "tasksel remove <task>...\n"
 22. "tasksel [options]\n"
 23. "\t-t, --test test mode; don't really do anything\n"
 24. "\t --new-install automatically install some tasks\n"
 25. "\t --list-tasks list tasks that would be displayed and exit\n"
 26. "\t --task-packages list available packages in a task\n"
 27. "\t --task-desc returns the description of a task\n"
 28. msgstr ""
 29. "Defnydd:\n"
 30. "tasksel install <tasg>...\n"
 31. "tasksel remove <tasg>...\n"
 32. "tasksel [dewisiadau]\n"
 33. "\t-t, --test modd profi; peidio a gwneud dim byd go iawn\n"
 34. "\t --new-install sefydlu rhai tasgau'n awtomatig\n"
 35. "\t --list-tasks rhestru tasgau a fyddai'n cael eu dangos a gorffen\n"
 36. "\t --task-packages rhestru'r pecynnau ar gael o fewn tasg\n"
 37. "\t --task-desc dangos disgrifiad tasg\n"
 38. #: ../tasksel.pl:635
 39. msgid "apt-get failed"
 40. msgstr "methodd apt-get"
 41. #~ msgid "Cannot allocate memory for enumeration buffer"
 42. #~ msgstr "Ni ellir neilltuo cof ar gyfer y byffer rhifiad"
 43. #~ msgid ""
 44. #~ "Fatal error encountered at %s:%d\n"
 45. #~ "\t"
 46. #~ msgstr ""
 47. #~ "Digwyddodd gwall marwol at %s:%d\n"
 48. #~ "\t"
 49. #~ msgid ""
 50. #~ "I/O error at %s:%d\n"
 51. #~ "\t"
 52. #~ msgstr ""
 53. #~ "Gwall I/O at %s:%d\n"
 54. #~ "\t"
 55. #~ msgid "(no description)"
 56. #~ msgstr "(dim disgrifiad)"
 57. #~ msgid "End-user"
 58. #~ msgstr "Defnyddiwr Diwedd"
 59. #~ msgid "Hardware Support"
 60. #~ msgstr "Cynhaliaeth Caledwedd"
 61. #~ msgid "Servers"
 62. #~ msgstr "Gweinyddion"
 63. #~ msgid "Development"
 64. #~ msgstr "Datblygaeth"
 65. #~ msgid "Localization"
 66. #~ msgstr "Lleoliadaeth"
 67. #~ msgid "Miscellaneous"
 68. #~ msgstr "Amrywiol"
 69. #~ msgid "Unable to initialize the terminal"
 70. #~ msgstr "Ni ellir paratoi'r terfynell"
 71. #~ msgid "Unable to initialize screen output"
 72. #~ msgstr "Ni ellir paratoi allbwn sgrîn"
 73. #~ msgid "Unable to initialize keyboard interface"
 74. #~ msgstr "Ni ellir paratoi'r rhyngwyneb bysellfwrdd"
 75. #~ msgid "Debian Task Installer v%s - (c) 1999-2004 SPI and others"
 76. #~ msgstr "Sefydlydd Tasg Debian v%s - (c) 1999-2004 SPI ag eraill"
 77. #~ msgid "^Finish"
 78. #~ msgstr "^Gorffen"
 79. #~ msgid "Task ^Info"
 80. #~ msgstr "^Manylion Tasg"
 81. #~ msgid "^Help"
 82. #~ msgstr "^Cymorth"
 83. #~ msgid "Select tasks to install"
 84. #~ msgstr "Dewis tasgau i'w sefydlu"
 85. #~ msgid "Ok"
 86. #~ msgstr "Iawn"
 87. #~ msgid "Index out of bounds: %d >= %d"
 88. #~ msgstr "Mynegai y tu allan i derfynnau: %d >= %d"
 89. #~ msgid "Help"
 90. #~ msgstr "Cymorth"
 91. #~ msgid ""
 92. #~ "Tasks allow you to quickly install a selection of packages that performs "
 93. #~ "a given task.\n"
 94. #~ "\n"
 95. #~ "The main chooser list shows a list of tasks that you can choose to "
 96. #~ "install. The arrow keys moves the cursor. Pressing ENTER or the SPACEBAR "
 97. #~ "toggles the selection of the task at the cursor. You can also press A to "
 98. #~ "select all tasks, or N to deselect all tasks. Pressing Q will exit this "
 99. #~ "program and begin installation of your selected tasks.\n"
 100. #~ "\n"
 101. #~ "Thank you for using Debian.\n"
 102. #~ "\n"
 103. #~ "Press enter to return to the task selection screen"
 104. #~ msgstr ""
 105. #~ "Mae tasgau yn eich galluogi i sefydlu nifer o becynnau sy'n cyflawni tasg "
 106. #~ "penodol.\n"
 107. #~ "Mae'r prif ddewisydd yn dangos rhestr o dasgau gallwch ddewis sefydlu. "
 108. #~ "Mae'r bysellau saeth yn symud y cyrchydd. Mae gwasgu ENTER neu BWLCH yn "
 109. #~ "dewis neu datddewis y tasg ger y cyrchydd. Gallwch hefyd wasgu A er mwyn "
 110. #~ "dewis pob tasg, neu N er mwyn datddewis pob tasg. Bydd gwasgu Q yn gadael "
 111. #~ "y rhaglen hwn a cychwyn sefydlaeth y tasgau dewiswyd.\n"
 112. #~ "\n"
 113. #~ "Diolch am ddefnyddio Debian.\n"
 114. #~ "\n"
 115. #~ "Gwasgwch ENTER er mwyn dychwelyd i'r sgrîn dewis tasgau"
 116. #~ msgid ""
 117. #~ "Description:\n"
 118. #~ "%s\n"
 119. #~ "\n"
 120. #~ "Included packages:\n"
 121. #~ msgstr ""
 122. #~ "Disgrifiad:\n"
 123. #~ "%s\n"
 124. #~ "\n"
 125. #~ "Pecynnau a gynhwysir:\n"
 126. #~ msgid "(no description available)"
 127. #~ msgstr "(dim disgrifiad ar gael)"
 128. #~ msgid "Unknown signal seen"
 129. #~ msgstr "Gwelwyd arwydd anhysbys"
 130. #~ msgid "tasksel install <task>...\n"
 131. #~ msgstr "tasksel install <tasg>...\n"
 132. #~ msgid "tasksel [options]; where options is any combination of:\n"
 133. #~ msgstr "tasksel [opsiynnau]; le mae opsiynnau yn unrhyw gyfuniad o:\n"
 134. #~ msgid "-t -- test mode; don't actually run apt-get on exit"
 135. #~ msgstr "-t -- modd profi; peidio a rhedeg apt-get wrth adael"
 136. #~ msgid ""
 137. #~ "-q -- queue installs; do not install packages with apt-get;\n"
 138. #~ "\t\tjust queue them in dpkg"
 139. #~ msgstr ""
 140. #~ "-q -- ciwio sefydliadau; peidio a sefydlu pecynnau efo apt-get;\n"
 141. #~ "\t\teu ciwio nhw yn dpkg yn unig"
 142. #~ msgid "-r -- install all required-priority packages"
 143. #~ msgstr "-r -- sefydlu pob pecyn a'r blaenoriaeth 'angenrheidiol'"
 144. #~ msgid "-i -- install all important-priority packages"
 145. #~ msgstr "-i -- sefydlu pob pecyn a'r blaenoriaeth 'pwysig'"
 146. #~ msgid "-s -- install all standard-priority packages"
 147. #~ msgstr "-s -- sefydlu pob pecyn a'r blaenoriaeth 'safonnol'"
 148. #~ msgid "-n -- don't show UI; use with -r or -i usually"
 149. #~ msgstr ""
 150. #~ "-n -- peidio dangos y rhyngwyneb defnyddiwr; defnyddir gyda -r neu \t\tyn "
 151. #~ "gyffredinol"
 152. #~ msgid "-a -- show all tasks, even those with no packages in them"
 153. #~ msgstr "-a -- dangos pob tasg, hyd yn oed y rheiny gyda dim pecyn ynddynt"
 154. #~ msgid "No packages selected\n"
 155. #~ msgstr "Dim pecyn wedi ei ddewis\n"
 156. #~ msgid "No tasks found on this system.\n"
 157. #~ msgstr "Ni chanfuwyd unrhyw dasgau ar y system hwn.\n"
 158. #~ msgid "Cannot allocate memory for strdup"
 159. #~ msgstr "Ni ellir neilltuo cof ar gyfer strdup"
 160. #~ msgid "Cannot allocate %d bytes of memory"
 161. #~ msgstr "Ni ellir neilltuo %d beit o gof"
 162. #~ msgid "Cannot reallocate %d bytes of memory"
 163. #~ msgstr "Ni ellir ailneilltuo %d beit o gof"