You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

1593 lines
45 KiB

 1. # Tagalog messages for tasksel
 2. # Copyright (C) 2004,2005,2006 Software in the Public Interest, Inc.
 3. # This file is distributed under the same license as tasksel
 4. # Itong talaksan ay ipinapamahagi sa parehong lisensya ng tasksel
 5. # Eric Pareja <xenos@upm.edu.ph>, 2004
 6. # This file is maintained by Eric Pareja <xenos@upm.edu.ph>
 7. # Itong talaksan ay inaalagaan ni Eric Pareja <xenos@upm.edu.ph>
 8. #
 9. msgid ""
 10. msgstr ""
 11. "Project-Id-Version: tasksel\n"
 12. "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 13. "POT-Creation-Date: 2008-01-11 21:37-0500\n"
 14. "PO-Revision-Date: 2007-03-28 18:03+0800\n"
 15. "Last-Translator: Eric Pareja <xenos@upm.edu.ph>\n"
 16. "Language-Team: Tagalog <debian-tl@banwa.upm.edu.ph>\n"
 17. "MIME-Version: 1.0\n"
 18. "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 19. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 20. #. Description
 21. #: ../po/debian-tasks.desc:1001
 22. #, fuzzy
 23. #| msgid "Arabic environment"
 24. msgid "Amharic environment"
 25. msgstr "Kapaligirang Arabo"
 26. #. Description
 27. #: ../po/debian-tasks.desc:1001
 28. #, fuzzy
 29. #| msgid ""
 30. #| "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
 31. #| "makes it easier for Arabic speakers to use Debian."
 32. msgid ""
 33. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
 34. "it easier for Amharic speakers to use Debian."
 35. msgstr ""
 36. "Nagluluklok ito ng mga programa, talaksan ng mga datos, at babasahin na "
 37. "nagpapadali para sa mga nagsasalita ng Arabo na gumamit ng Debian."
 38. #. Description
 39. #: ../po/debian-tasks.desc:2001
 40. #, fuzzy
 41. #| msgid "Arabic desktop"
 42. msgid "Amharic desktop"
 43. msgstr "Desktop na Arabo"
 44. #. Description
 45. #: ../po/debian-tasks.desc:2001
 46. #, fuzzy
 47. #| msgid "This task localises the desktop in Arabic."
 48. msgid "This task localises the desktop in Amharic."
 49. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Arabo"
 50. #. Description
 51. #: ../po/debian-tasks.desc:3001
 52. msgid "Arabic environment"
 53. msgstr "Kapaligirang Arabo"
 54. #. Description
 55. #: ../po/debian-tasks.desc:3001
 56. msgid ""
 57. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
 58. "it easier for Arabic speakers to use Debian."
 59. msgstr ""
 60. "Nagluluklok ito ng mga programa, talaksan ng mga datos, at babasahin na "
 61. "nagpapadali para sa mga nagsasalita ng Arabo na gumamit ng Debian."
 62. #. Description
 63. #: ../po/debian-tasks.desc:4001
 64. msgid "Arabic desktop"
 65. msgstr "Desktop na Arabo"
 66. #. Description
 67. #: ../po/debian-tasks.desc:4001
 68. msgid "This task localises the desktop in Arabic."
 69. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Arabo"
 70. #. Description
 71. #: ../po/debian-tasks.desc:5001
 72. msgid "Basque desktop"
 73. msgstr "Desktop na Basque"
 74. #. Description
 75. #: ../po/debian-tasks.desc:5001
 76. msgid "This task localises the desktop in Basque."
 77. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Basque."
 78. #. Description
 79. #: ../po/debian-tasks.desc:6001
 80. msgid "Belarusian environment"
 81. msgstr "Kapaligirang Belaruso"
 82. #. Description
 83. #: ../po/debian-tasks.desc:6001
 84. msgid ""
 85. "This task installs packages and documentation in Belarusian to help "
 86. "Belarusian speaking people use Debian."
 87. msgstr ""
 88. "Nagluluklok ito ng mga pakete at babasahin sa Belaruso upang tulungan ang "
 89. "mga nagsasalita ng Belaruso na gumamit ng Debian."
 90. #. Description
 91. #: ../po/debian-tasks.desc:7001
 92. msgid "Belarusian desktop"
 93. msgstr "Desktop na Belaruso"
 94. #. Description
 95. #: ../po/debian-tasks.desc:7001
 96. msgid "This task localises the desktop in Belarusian."
 97. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Belaruso."
 98. #. Description
 99. #: ../po/debian-tasks.desc:8001
 100. msgid "Bengali environment"
 101. msgstr "Kapaligirang Bengali"
 102. #. Description
 103. #: ../po/debian-tasks.desc:8001
 104. msgid ""
 105. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
 106. "it easier for Bengali speakers to use Debian."
 107. msgstr ""
 108. "Nagluluklok ito ng mga programa, talaksan ng mga datos, mga font, at "
 109. "babasahin na nagpapadali para sa mga nagsasalita ng Bengali na gumamit ng "
 110. "Debian."
 111. #. Description
 112. #: ../po/debian-tasks.desc:9001
 113. msgid "Bengali desktop"
 114. msgstr "Desktop na Bengali"
 115. #. Description
 116. #: ../po/debian-tasks.desc:9001
 117. msgid "This task localises the desktop in Bengali."
 118. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Bengali"
 119. #. Description
 120. #: ../po/debian-tasks.desc:10001
 121. msgid "Bosnian environment"
 122. msgstr "Kapaligirang Bosniya"
 123. #. Description
 124. #: ../po/debian-tasks.desc:10001
 125. msgid ""
 126. "This task installs packages and documentation in Bosnian to help Bosnian "
 127. "speaking people use Debian."
 128. msgstr ""
 129. "Nagluluklok ito ng mga pakete at babasahin upang tulungan ang mga "
 130. "nagsasalita ng Bosniyan na gumamit ng Debian."
 131. #. Description
 132. #: ../po/debian-tasks.desc:11001
 133. msgid "Bosnian desktop"
 134. msgstr "Desktop na Bosniya"
 135. #. Description
 136. #: ../po/debian-tasks.desc:11001
 137. msgid "This task localises the desktop in Bosnian."
 138. msgstr "Ginagawang lokalisado ang desktop para sa Bosniya"
 139. #. Description
 140. #: ../po/debian-tasks.desc:12001
 141. msgid "Brazilian Portuguese environment"
 142. msgstr "Kapaligirang Brasilyanong Portuges"
 143. #. Description
 144. #: ../po/debian-tasks.desc:12001
 145. msgid ""
 146. "This task installs programs, data files, and documentation that make it "
 147. "easier for Brazilian Portuguese speakers to use Debian."
 148. msgstr ""
 149. "Ang task na ito ay nagluluklok ng mga programa, talaksan ng datos, at "
 150. "babasahin na nagpapadali ng paggamit ng Debian para sa nagsasalita ng "
 151. "Brasilyanong Portuges."
 152. #. Description
 153. #: ../po/debian-tasks.desc:13001
 154. msgid "Brazilian Portuguese desktop"
 155. msgstr "Desktop na Brasilyanong Portuges"
 156. #. Description
 157. #: ../po/debian-tasks.desc:13001
 158. msgid "This task localises the desktop in Brasilian Portuguese."
 159. msgstr "Ginagawa nito ang desktop na lokalisado para sa Brasilyanong Portuges."
 160. #. Description
 161. #: ../po/debian-tasks.desc:14001
 162. msgid "British English environment"
 163. msgstr "Kapaligirang Ingles ng Britanya"
 164. #. Description
 165. #: ../po/debian-tasks.desc:14001
 166. msgid ""
 167. "This task installs packages and documentation in British English to help "
 168. "British English speaking people use Debian."
 169. msgstr ""
 170. "Nagluluklok ito ng mga pakete at mga babasahin na nagpapadali para sa mga "
 171. "nagsasalita ng Ingles Britanya na gumamit ng Debian."
 172. #. Description
 173. #: ../po/debian-tasks.desc:15001
 174. msgid "British English desktop"
 175. msgstr "Desktop na Ingles Britanya"
 176. #. Description
 177. #: ../po/debian-tasks.desc:15001
 178. msgid "This task localises the desktop in British English."
 179. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Ingles Britanya."
 180. #. Description
 181. #: ../po/debian-tasks.desc:16001
 182. msgid "Bulgarian environment"
 183. msgstr "Kapaligirang Bulgaryan"
 184. #. Description
 185. #: ../po/debian-tasks.desc:16001
 186. msgid ""
 187. "This task installs programs and data files that make it easier for Bulgarian "
 188. "speakers to use Debian."
 189. msgstr ""
 190. "Nagluluklok ito ng mga pakete na nagpapadali para sa mga Bulgaryan na "
 191. "gamitin ang Debian."
 192. #. Description
 193. #: ../po/debian-tasks.desc:17001
 194. msgid "Bulgarian desktop"
 195. msgstr "Desktop na Bulgaryan"
 196. #. Description
 197. #: ../po/debian-tasks.desc:17001
 198. msgid "This task localises the desktop in Bulgarian."
 199. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Bulgaryan."
 200. #. Description
 201. #: ../po/debian-tasks.desc:18001
 202. msgid "Catalan environment"
 203. msgstr "Kapaligirang Katalan"
 204. #. Description
 205. #: ../po/debian-tasks.desc:18001
 206. msgid ""
 207. "This task installs packages and documentation in Catalan to help Catalan "
 208. "speaking people use Debian."
 209. msgstr ""
 210. "Ang task na ito ay nagluluklok ng mga pakete at babasahin sa Katalan upang "
 211. "tulungan ang nagsasalita ng Katalan na gumamit ng Debian."
 212. #. Description
 213. #: ../po/debian-tasks.desc:19001
 214. msgid "Catalan desktop"
 215. msgstr "Desktop na Katalan"
 216. #. Description
 217. #: ../po/debian-tasks.desc:19001
 218. msgid "This task localises the desktop in Catalan."
 219. msgstr "Ginagawang lokalisado ang desktop para sa Katalan."
 220. #. Description
 221. #: ../po/debian-tasks.desc:20001
 222. msgid "Simplified Chinese environment"
 223. msgstr "Kapaligirang para sa pina-simpleng Intsik"
 224. #. Description
 225. #: ../po/debian-tasks.desc:20001
 226. msgid ""
 227. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that make "
 228. "it easier for Chinese speakers to use Debian, using the simplified Chinese "
 229. "encoding."
 230. msgstr ""
 231. "Nagluluklok ito ng mga programa, talaksan ng mga datos, mga font, atmga "
 232. "babasahin na nagpapadali para sa mga nagsasalita ng Intsik nagumamit ng "
 233. "Debian, gamit ang pina-simpleng encoding na Intsik."
 234. #. Description
 235. #: ../po/debian-tasks.desc:21001
 236. msgid "Simplified Chinese desktop"
 237. msgstr "Desktop na pina-simpleng Intsik"
 238. #. Description
 239. #: ../po/debian-tasks.desc:21001
 240. msgid "This task localises the desktop in Simplified Chinese."
 241. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa pina-simpleng Intsik"
 242. #. Description
 243. #: ../po/debian-tasks.desc:22001
 244. msgid "Traditional Chinese environment"
 245. msgstr "Kapaligirang tradisyonal ng Intsik"
 246. #. Description
 247. #: ../po/debian-tasks.desc:22001
 248. msgid ""
 249. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that make "
 250. "it easier for Chinese speakers to use Debian, using the traditional Chinese "
 251. "encoding."
 252. msgstr ""
 253. "Nagluluklok ito ng mga programa, talaksan ng mga datos, mga font, atmga "
 254. "babasahin na nagpapadali para sa mga nagsasalita ng Intsik nagumamit ng "
 255. "Debian, gamit ang encoding na tradisyonal ng Intsik."
 256. #. Description
 257. #: ../po/debian-tasks.desc:23001
 258. msgid "Traditional Chinese desktop"
 259. msgstr "Desktop na tradisyonal na Intsik"
 260. #. Description
 261. #: ../po/debian-tasks.desc:23001
 262. msgid "This task localises the desktop in Traditional Chinese."
 263. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Intsik na tradisyonal"
 264. #. Description
 265. #: ../po/debian-tasks.desc:24001
 266. msgid "Croatian environment"
 267. msgstr "Kapaligirang Croat"
 268. #. Description
 269. #: ../po/debian-tasks.desc:24001
 270. msgid ""
 271. "This task installs packages and documentation in Croatian to help Croatian "
 272. "speaking people use Debian."
 273. msgstr ""
 274. "Ang task na ito ay nagluluklok ng mga pakete at babasahin sa Croatia upang "
 275. "tulungan ang nagsasalita ng Croatia na gumamit ng Debian."
 276. #. Description
 277. #: ../po/debian-tasks.desc:25001
 278. msgid "Croatian desktop"
 279. msgstr "Desktop na Croat"
 280. #. Description
 281. #: ../po/debian-tasks.desc:25001
 282. msgid "This task localises the desktop in Croatian."
 283. msgstr "Ginagawang lokalisado ang desktop para sa Croat."
 284. #. Description
 285. #: ../po/debian-tasks.desc:26001
 286. msgid "Cyrillic environment"
 287. msgstr "Kapaligirang Cyrillic"
 288. #. Description
 289. #: ../po/debian-tasks.desc:26001
 290. msgid ""
 291. "This task provides Cyrillic fonts and other software you will need in order "
 292. "to use Cyrillic. It supports Belarusian, Bulgarian, Macedonian, Russian, "
 293. "Serbian and Ukrainian."
 294. msgstr ""
 295. "Nagbibigay ng mga font na Cyrillic at ibang mga software na kailangan upang "
 296. "gumamit ng Cyrillic. Suportado nito ang Belaruso, Bulharyan, Macedoniyan, "
 297. "Russo, Serbyan at Ukranyan."
 298. #. Description
 299. #: ../po/debian-tasks.desc:27001
 300. msgid "Cyrillic desktop"
 301. msgstr "Desktop na Cyrillic"
 302. #. Description
 303. #: ../po/debian-tasks.desc:27001
 304. msgid ""
 305. "This task localises the desktop in Cyrillic. It supports Belarusian, "
 306. "Bulgarian, Macedonian, Russian, Serbian and Ukrainian."
 307. msgstr ""
 308. "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Cyrillic. Suportado nito ang "
 309. "Belaruso, Bulhariya, Macedonian, Russo, Serbian at Ukrainian."
 310. #. Description
 311. #: ../po/debian-tasks.desc:28001
 312. msgid "Czech environment"
 313. msgstr "Kapaligirang Czech"
 314. #. Description
 315. #: ../po/debian-tasks.desc:28001
 316. msgid ""
 317. "This task installs packages and documentation in Czech to help Czech "
 318. "speaking people use Debian."
 319. msgstr ""
 320. "Nagluluklok ito ng mga pakete at babasahin sa Czech upang tulungan ang mga "
 321. "nagsasalita ng Czech na gumamit ng Debian."
 322. #. Description
 323. #: ../po/debian-tasks.desc:29001
 324. msgid "Czech desktop"
 325. msgstr "Desktop na Czech"
 326. #. Description
 327. #: ../po/debian-tasks.desc:29001
 328. msgid "This task localises the desktop in Czech."
 329. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop para sa Czech."
 330. #. Description
 331. #: ../po/debian-tasks.desc:30001
 332. msgid "Danish environment"
 333. msgstr "Kapaligirang Danish"
 334. #. Description
 335. #: ../po/debian-tasks.desc:30001
 336. msgid ""
 337. "This task installs packages and documentation in Danish to help Danish "
 338. "speaking people use Debian."
 339. msgstr ""
 340. "Nagluluklok ito ng mga pakete at mga babasahin na nagpapadali para sa mga "
 341. "nagsasalita ng Danish na gumamit ng Debian."
 342. #. Description
 343. #: ../po/debian-tasks.desc:31001
 344. msgid "Danish desktop"
 345. msgstr "Desktop na Danish"
 346. #. Description
 347. #: ../po/debian-tasks.desc:31001
 348. msgid "This task localises the desktop in Danish."
 349. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Danish."
 350. #. Description
 351. #: ../po/debian-tasks.desc:32001
 352. msgid "SQL database"
 353. msgstr "Database na SQL"
 354. #. Description
 355. #: ../po/debian-tasks.desc:32001
 356. msgid ""
 357. "This task selects client and server packages for the PostgreSQL database."
 358. msgstr ""
 359. "Pinipili nito ang mga paketeng pang-kliyente at pang-server para sa database "
 360. "na PostgreSQL."
 361. #. Description
 362. #: ../po/debian-tasks.desc:32001
 363. msgid ""
 364. "PostgreSQL is an SQL relational database, offering increasing SQL92 "
 365. "compliance and some SQL3 features. It is suitable for use with multi-user "
 366. "database access, through its facilities for transactions and fine-grained "
 367. "locking."
 368. msgstr ""
 369. "Ang PostgreSQL ay isang SQL relational database, nagbibigay ng lumalawak na "
 370. "pagsunod sa SQL92 at ilan sa mga katangian ng SQL3. Nararapat itong gamitin "
 371. "sa maramihang gumagamit sa pag-akses ng database, gamit ang kanyang mga "
 372. "kasangkapan para sa mga transaksyon at fine-grained locking."
 373. #. Description
 374. #: ../po/debian-tasks.desc:33001
 375. msgid "Desktop environment"
 376. msgstr "Kapaligirang Desktop"
 377. #. Description
 378. #: ../po/debian-tasks.desc:33001
 379. msgid ""
 380. "This task provides basic desktop software and serves as a basis for the "
 381. "Gnome and KDE desktop tasks."
 382. msgstr ""
 383. "Nagdudulot ito ng payak na software na pang-desktop at nagiging batayan ng "
 384. "Gnome at KDE desktop."
 385. #. Description
 386. #: ../po/debian-tasks.desc:34001
 387. msgid "DNS server"
 388. msgstr "DNS server"
 389. #. Description
 390. #: ../po/debian-tasks.desc:34001
 391. msgid ""
 392. "Selects the BIND DNS server, and related documentation and utility packages."
 393. msgstr ""
 394. "Pinipili ang BIND DNS server, at kaugnay na babasahin at kasangkapang mga "
 395. "pakete."
 396. #. Description
 397. #: ../po/debian-tasks.desc:35001
 398. msgid "Dutch environment"
 399. msgstr "Kapaligirang Dutch"
 400. #. Description
 401. #: ../po/debian-tasks.desc:35001
 402. msgid ""
 403. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
 404. "it easier for Dutch speakers to use Debian."
 405. msgstr ""
 406. "Niluluklok nito ang mga programa, talaksan ng mga datos, at babasahin na "
 407. "nagpapadali para sa mga nagsasalita ng Dutch sa Debian."
 408. #. Description
 409. #: ../po/debian-tasks.desc:36001
 410. msgid "Dutch desktop"
 411. msgstr "Desktop na Olandes"
 412. #. Description
 413. #: ../po/debian-tasks.desc:36001
 414. msgid "This task localises the desktop in Dutch."
 415. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Olandes."
 416. #. Description
 417. #: ../po/debian-tasks.desc:37001
 418. msgid "Dzongkha desktop"
 419. msgstr "Desktop na Dazongkha"
 420. #. Description
 421. #: ../po/debian-tasks.desc:37001
 422. msgid "This task localises the desktop in Dzongkha."
 423. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Dzongkha."
 424. #. Description
 425. #: ../po/debian-tasks.desc:38001
 426. msgid "Esperanto desktop"
 427. msgstr "Desktop na Esperanto"
 428. #. Description
 429. #: ../po/debian-tasks.desc:38001
 430. msgid "This task localises the desktop in Esperanto."
 431. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Esperanto."
 432. #. Description
 433. #: ../po/debian-tasks.desc:39001
 434. msgid "Estonian desktop"
 435. msgstr "Desktop na Estonyan."
 436. #. Description
 437. #: ../po/debian-tasks.desc:39001
 438. msgid "This task localises the desktop in Estonian."
 439. msgstr "Ginagawang lokalisado ang desktop para sa Estonyan."
 440. #. Description
 441. #: ../po/debian-tasks.desc:40001
 442. msgid "File server"
 443. msgstr "File server"
 444. #. Description
 445. #: ../po/debian-tasks.desc:40001
 446. msgid ""
 447. "This task sets up your system to be a file server, supporting both NetBIOS "
 448. "and NFS."
 449. msgstr ""
 450. "Inaayos nito ang sistema niyo upang maging file sever, na nagsusuporta ng "
 451. "NetBIOS at NFS."
 452. #. Description
 453. #: ../po/debian-tasks.desc:41001
 454. msgid "Finnish environment"
 455. msgstr "Kapaligirang Finnish"
 456. #. Description
 457. #: ../po/debian-tasks.desc:41001
 458. msgid ""
 459. "This task installs packages and documentation in Finnish to help Finnish "
 460. "speaking people use Debian."
 461. msgstr ""
 462. "Nagluluklok ito ng mga pakete at mga babasahin na nagpapadali para sa mga "
 463. "nagsasalita ng Finnish na gumamit ng Debian."
 464. #. Description
 465. #: ../po/debian-tasks.desc:42001
 466. msgid "Finnish desktop"
 467. msgstr "Desktop na Finnish"
 468. #. Description
 469. #: ../po/debian-tasks.desc:42001
 470. msgid "This task localises the desktop in Finnish."
 471. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Finnish."
 472. #. Description
 473. #: ../po/debian-tasks.desc:43001
 474. msgid "French environment"
 475. msgstr "Kapaligirang Pranses"
 476. #. Description
 477. #: ../po/debian-tasks.desc:43001
 478. msgid ""
 479. "This task installs packages and documentation in French to help French "
 480. "speaking people use Debian."
 481. msgstr ""
 482. "Nagluluklok ito ng mga pakete at babasahin sa Pranses upang tulungan ang mga "
 483. "nagsasalita ng Pranses na gumamit ng Debian."
 484. #. Description
 485. #: ../po/debian-tasks.desc:44001
 486. msgid "French desktop"
 487. msgstr "Desktop na Pranses"
 488. #. Description
 489. #: ../po/debian-tasks.desc:44001
 490. msgid "This task localises the desktop in French."
 491. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop para sa Pranses."
 492. #. Description
 493. #: ../po/debian-tasks.desc:45001
 494. msgid "Galician environment"
 495. msgstr "Kapaligirang Galician"
 496. #. Description
 497. #: ../po/debian-tasks.desc:45001
 498. msgid ""
 499. "This task installs packages and documentation in Galician to help Galician "
 500. "speaking people use Debian."
 501. msgstr ""
 502. "Nagluluklok ito ng mga pakete at babasahin sa Galician upang tulungan ang "
 503. "mga nagsasalita ng Galician na gumamit ng Debian."
 504. #. Description
 505. #: ../po/debian-tasks.desc:46001
 506. msgid "Galician desktop"
 507. msgstr "Desktop na Galician"
 508. #. Description
 509. #: ../po/debian-tasks.desc:46001
 510. msgid "This task localises the desktop in Galician."
 511. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Galician."
 512. #. Description
 513. #: ../po/debian-tasks.desc:47001
 514. msgid "Georgian desktop"
 515. msgstr "Desktop na Georgian"
 516. #. Description
 517. #: ../po/debian-tasks.desc:47001
 518. msgid "This task localises the desktop in Georgian."
 519. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Georgian."
 520. #. Description
 521. #: ../po/debian-tasks.desc:48001
 522. msgid "German environment"
 523. msgstr "Kapaligirang Aleman"
 524. #. Description
 525. #: ../po/debian-tasks.desc:48001
 526. msgid ""
 527. "This task installs packages and documentation in German to help German "
 528. "speaking people use Debian."
 529. msgstr ""
 530. "Nagluluklok ito ng mga pakete at babasahin sa Aleman upang tulungan ang mga "
 531. "nagsasalita ng Aleman na gumamit ng Debian."
 532. #. Description
 533. #: ../po/debian-tasks.desc:49001
 534. msgid "German desktop"
 535. msgstr "Desktop na Aleman"
 536. #. Description
 537. #: ../po/debian-tasks.desc:49001
 538. msgid "This task localises the desktop in German."
 539. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Aleman."
 540. #. Description
 541. #: ../po/debian-tasks.desc:50001
 542. msgid "Gnome desktop environment"
 543. msgstr "Kapaligirang desktop na Gnome"
 544. #. Description
 545. #: ../po/debian-tasks.desc:50001
 546. msgid ""
 547. "This task provides basic \"desktop\" software using the Gnome desktop "
 548. "environment."
 549. msgstr ""
 550. "Nagdudulot ito ng pangunahing \"desktop\" software na gamit ang Gnome "
 551. "desktop environment."
 552. #. Description
 553. #: ../po/debian-tasks.desc:51001
 554. msgid "Greek environment"
 555. msgstr "Kapaligirang Griyego"
 556. #. Description
 557. #: ../po/debian-tasks.desc:51001
 558. msgid ""
 559. "This task installs packages and documentation in Greek to help Greek "
 560. "speaking people use Debian."
 561. msgstr ""
 562. "Nagluluklok ito ng mga pakete at babasahin sa Griyego upang makatulong sa "
 563. "mga nagsasalita ng Griyego na gamitin ang Debian."
 564. #. Description
 565. #: ../po/debian-tasks.desc:52001
 566. msgid "Greek desktop"
 567. msgstr "Desktop na Griyego"
 568. #. Description
 569. #: ../po/debian-tasks.desc:52001
 570. msgid "This task localises the desktop in Greek."
 571. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Griyego."
 572. #. Description
 573. #: ../po/debian-tasks.desc:53001
 574. msgid "Gujarati desktop"
 575. msgstr "Desktop na Gujarati"
 576. #. Description
 577. #: ../po/debian-tasks.desc:53001
 578. msgid "This task localises the desktop in Gujarati."
 579. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Gujarati."
 580. #. Description
 581. #: ../po/debian-tasks.desc:54001
 582. msgid "Hebrew environment"
 583. msgstr "Kapaligirang Hebreo"
 584. #. Description
 585. #: ../po/debian-tasks.desc:54001
 586. msgid ""
 587. "This task installs programs and documentation in Hebrew to help Hebrew "
 588. "speaking people use Debian."
 589. msgstr ""
 590. "Nagluluklok ito ng mga programa at babasahin sa Hebreo upang tulungan ang "
 591. "mga nagsasalita ng Hebreo na gumamit ng Debian."
 592. #. Description
 593. #: ../po/debian-tasks.desc:55001
 594. msgid "Hebrew desktop"
 595. msgstr "Desktop na Hebreo"
 596. #. Description
 597. #: ../po/debian-tasks.desc:55001
 598. msgid "This task localises the desktop in Hebrew."
 599. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Hebreo."
 600. #. Description
 601. #: ../po/debian-tasks.desc:56001
 602. msgid "Hindi environment"
 603. msgstr "Kapaligirang Hindi"
 604. #. Description
 605. #: ../po/debian-tasks.desc:56001
 606. msgid ""
 607. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
 608. "it easier for Hindi speakers to use Debian."
 609. msgstr ""
 610. "Nagluluklok ito ng mga programa, talaksan ng mga datos, mga font, at "
 611. "babasahin na nagpapadali para sa mga nagsasalita ng Hindi na gumamit ng "
 612. "Debian."
 613. #. Description
 614. #: ../po/debian-tasks.desc:57001
 615. msgid "Hindi desktop"
 616. msgstr "Desktop na Hindi"
 617. #. Description
 618. #: ../po/debian-tasks.desc:57001
 619. msgid "This task localises the desktop in Hindi."
 620. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Hindi."
 621. #. Description
 622. #: ../po/debian-tasks.desc:58001
 623. msgid "Hungarian environment"
 624. msgstr "Kapaligirang Hungaryan"
 625. #. Description
 626. #: ../po/debian-tasks.desc:58001
 627. msgid ""
 628. "This task installs packages and documentation in Hungarian to help Hungarian "
 629. "speaking people use Debian."
 630. msgstr ""
 631. "Nagluluklok ito ng mga pakete at babasahin sa Hungaryan upang tulungan ang "
 632. "mga nagsasalita ng Hungaryan na gumamit ng Debian."
 633. #. Description
 634. #: ../po/debian-tasks.desc:59001
 635. msgid "Hungarian desktop"
 636. msgstr "Desktop na Hungaryan"
 637. #. Description
 638. #: ../po/debian-tasks.desc:59001
 639. msgid "This task localises the desktop in Hungarian."
 640. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Hungaryan."
 641. #. Description
 642. #: ../po/debian-tasks.desc:60001
 643. msgid "Icelandic environment"
 644. msgstr "Kapaligirang Icelandic"
 645. #. Description
 646. #: ../po/debian-tasks.desc:60001
 647. msgid ""
 648. "This task installs packages and documentation in Icelandic to help Icelandic "
 649. "speaking people use Debian."
 650. msgstr ""
 651. "Nagluluklok ito ng mga pakete at babasahin sa Icelandic upang tulungan ang "
 652. "mga nagsasalita ng Icelandic na gumamit ng Debian."
 653. #. Description
 654. #: ../po/debian-tasks.desc:61001
 655. msgid "Icelandic desktop"
 656. msgstr "Desktop na Icelandic"
 657. #. Description
 658. #: ../po/debian-tasks.desc:61001
 659. msgid "This task localises the desktop in Icelandic."
 660. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Icelandic."
 661. #. Description
 662. #: ../po/debian-tasks.desc:62001
 663. msgid "Irish environment"
 664. msgstr "Kapaligirang Irish"
 665. #. Description
 666. #: ../po/debian-tasks.desc:62001
 667. msgid ""
 668. "This task installs packages and documentation in Irish to help Irish "
 669. "speaking people use Debian."
 670. msgstr ""
 671. "Nagluluklok ito ng mga pakete at babasahin sa Irish na tumutulong sa mga "
 672. "nagsasalita ng Irish na gumamit ng Debian."
 673. #. Description
 674. #: ../po/debian-tasks.desc:63001
 675. msgid "Irish desktop"
 676. msgstr "Desktop na Irish"
 677. #. Description
 678. #: ../po/debian-tasks.desc:63001
 679. msgid "This task localises the desktop in Irish."
 680. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Irish"
 681. #. Description
 682. #: ../po/debian-tasks.desc:64001
 683. msgid "Italian environment"
 684. msgstr "Kapaligirang Italyano"
 685. #. Description
 686. #: ../po/debian-tasks.desc:64001
 687. msgid ""
 688. "This task installs packages and documentation in Italian to help Italian "
 689. "speaking people use Debian."
 690. msgstr ""
 691. "Nagluluklok ito ng mga pakete at babasahin sa Italyano upang tulungan ang "
 692. "mga nagsasalita ng Italyano na gumamit ng Debian."
 693. #. Description
 694. #: ../po/debian-tasks.desc:65001
 695. msgid "Italian desktop"
 696. msgstr "Desktop na Italyano"
 697. #. Description
 698. #: ../po/debian-tasks.desc:65001
 699. msgid "This task localises the desktop in Italian."
 700. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Italyano."
 701. #. Description
 702. #: ../po/debian-tasks.desc:66001
 703. msgid "Japanese environment"
 704. msgstr "Kapaligirang Hapones"
 705. #. Description
 706. #: ../po/debian-tasks.desc:66001
 707. msgid ""
 708. "This task installs packages that make it easier for Japanese speakers to use "
 709. "Debian."
 710. msgstr ""
 711. "Nagluluklok ito ng mga pakete na nagpapadali para sa mga Hapones na gumamit "
 712. "ng Debian."
 713. #. Description
 714. #: ../po/debian-tasks.desc:67001
 715. msgid "Japanese desktop"
 716. msgstr "Desktop na Hapon"
 717. #. Description
 718. #: ../po/debian-tasks.desc:67001
 719. msgid "This task localises the desktop in Japanese."
 720. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Hapones."
 721. #. Description
 722. #: ../po/debian-tasks.desc:68001
 723. msgid "KDE desktop environment"
 724. msgstr "Kapaligirang Desktop na KDE"
 725. #. Description
 726. #: ../po/debian-tasks.desc:68001
 727. msgid ""
 728. "This task provides basic \"desktop\" software using the K Desktop "
 729. "Environment."
 730. msgstr ""
 731. "Nagdudulot ito ng pangunahing \"desktop\" software na gamit ang K Desktop "
 732. "Environment."
 733. #. Description
 734. #: ../po/debian-tasks.desc:69001
 735. msgid "Khmer environment"
 736. msgstr "Kapaligirang Khmer"
 737. #. Description
 738. #: ../po/debian-tasks.desc:69001
 739. msgid ""
 740. "This task installs packages and documentation in Khmer to help Khmer "
 741. "speaking people use Debian."
 742. msgstr ""
 743. "Nagluluklok ito ng mga pakete at babasahin sa Khmer upang tulungan ang mga "
 744. "nagsasalita ng Khmer na gumamit ng Debian."
 745. #. Description
 746. #: ../po/debian-tasks.desc:70001
 747. msgid "Khmer desktop"
 748. msgstr "Desktop na Khmer"
 749. #. Description
 750. #: ../po/debian-tasks.desc:70001
 751. msgid "This task localises the desktop in Khmer."
 752. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Khmer"
 753. #. Description
 754. #: ../po/debian-tasks.desc:71001
 755. msgid "Korean environment"
 756. msgstr "Kapaligirang Koreyano"
 757. #. Description
 758. #: ../po/debian-tasks.desc:71001
 759. msgid ""
 760. "This task installs packages that make it easier for Korean speakers to use "
 761. "Debian."
 762. msgstr ""
 763. "Nagluluklok ito ng mga pakete na nagpapadali para sa mga Koreyano na gamitin "
 764. "ang Debian."
 765. #. Description
 766. #: ../po/debian-tasks.desc:72001
 767. msgid "Korean desktop"
 768. msgstr "Desktop na Koreyano"
 769. #. Description
 770. #: ../po/debian-tasks.desc:72001
 771. msgid "This task localises the desktop in Korean."
 772. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Koreyano."
 773. #. Description
 774. #: ../po/debian-tasks.desc:73001
 775. #, fuzzy
 776. msgid "Kurdish environment"
 777. msgstr "Kapaligirang Turko"
 778. #. Description
 779. #: ../po/debian-tasks.desc:73001
 780. #, fuzzy
 781. msgid ""
 782. "This task installs packages and documentation in Kurdish to help Kurds use "
 783. "Debian."
 784. msgstr ""
 785. "Nagluluklok ito ng mga pakete at babasahin sa Turko na tumutulong sa mga "
 786. "nagsasalita ng Turko na gumamit ng Debian."
 787. #. Description
 788. #: ../po/debian-tasks.desc:74001
 789. #, fuzzy
 790. msgid "Kurdish desktop"
 791. msgstr "Desktop na Turko"
 792. #. Description
 793. #: ../po/debian-tasks.desc:74001
 794. #, fuzzy
 795. msgid "This task localises the desktop in Kurdish."
 796. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Turko"
 797. #. Description
 798. #: ../po/debian-tasks.desc:75001
 799. msgid "Laptop"
 800. msgstr "Laptop"
 801. #. Description
 802. #: ../po/debian-tasks.desc:75001
 803. msgid "This task installs software useful for a laptop."
 804. msgstr "Nagluluklok ito ng mga software na mahalaga sa laptop."
 805. #. Description
 806. #: ../po/debian-tasks.desc:76001
 807. msgid "Latvian desktop"
 808. msgstr "Desktop na Latvian"
 809. #. Description
 810. #: ../po/debian-tasks.desc:76001
 811. msgid "This task localises the desktop in Latvian."
 812. msgstr "Ginagawang lokalisado ang desktop para sa Latvian."
 813. #. Description
 814. #: ../po/debian-tasks.desc:77001
 815. msgid "Lithuanian environment"
 816. msgstr "Kapaligirang Litwanyan"
 817. #. Description
 818. #: ../po/debian-tasks.desc:77001
 819. msgid ""
 820. "This task installs packages and documentation in Lithuanian to help "
 821. "Lithuanian speaking people use Debian."
 822. msgstr ""
 823. "Nagluluklok ito ng mga pakete at babasahin sa Litwanyan upang tulungan ang "
 824. "nagsasalita ng Litwanyan na gumamit ng Debian."
 825. #. Description
 826. #: ../po/debian-tasks.desc:78001
 827. msgid "Lithuanian desktop"
 828. msgstr "Desktop na Litwanyan"
 829. #. Description
 830. #: ../po/debian-tasks.desc:78001
 831. msgid "This task localises the desktop in Lithuanian."
 832. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Litwanyan."
 833. #. Description
 834. #: ../po/debian-tasks.desc:79001
 835. msgid "Macedonian environment"
 836. msgstr "Kapaligirang Macedonian"
 837. #. Description
 838. #: ../po/debian-tasks.desc:79001
 839. msgid ""
 840. "This task installs packages and documentation in Macedonian to help "
 841. "Macedonian speaking people use Debian."
 842. msgstr ""
 843. "Nagluluklok ito ng mga pakete at babasahin upang tulungan ang mga "
 844. "nagsasalita ng Macedonian na gumamit ng Debian."
 845. #. Description
 846. #: ../po/debian-tasks.desc:80001
 847. msgid "Macedonian desktop"
 848. msgstr "Desktop na Macedonian"
 849. #. Description
 850. #: ../po/debian-tasks.desc:80001
 851. msgid "This task localises the desktop in Macedonian."
 852. msgstr "Ginagawang lokalisado ang desktop para sa Macedonian."
 853. #. Description
 854. #: ../po/debian-tasks.desc:81001
 855. msgid "Mail server"
 856. msgstr "Mail server"
 857. #. Description
 858. #: ../po/debian-tasks.desc:81001
 859. msgid ""
 860. "This task selects a variety of package useful for a general purpose mail "
 861. "server system."
 862. msgstr ""
 863. "Pinipili nito ang mga pakete na makakatulong sa pangkalahatang gamit na "
 864. "sistemang mail server."
 865. #. Description
 866. #: ../po/debian-tasks.desc:82001
 867. msgid "Malayalam desktop"
 868. msgstr "Desktop na Malayalam"
 869. #. Description
 870. #: ../po/debian-tasks.desc:82001
 871. msgid "This task localises the desktop in Malayalam."
 872. msgstr "Ginagawang lokalisado ang desktop para sa Malayalam."
 873. #. Description
 874. #: ../po/debian-tasks.desc:83001
 875. msgid "manual package selection"
 876. msgstr "mano-manong pagpili ng mga pakete"
 877. #. Description
 878. #: ../po/debian-tasks.desc:83001
 879. msgid "Manually select packages to install in aptitude."
 880. msgstr "Piliin ng mano-mano ang paketeng iluluklok sa aptitude."
 881. #. Description
 882. #: ../po/debian-tasks.desc:84001
 883. msgid "Nepali desktop"
 884. msgstr "Desktop na Nepali"
 885. #. Description
 886. #: ../po/debian-tasks.desc:84001
 887. msgid "This task localises the desktop in Nepali."
 888. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Nepali."
 889. #. Description
 890. #: ../po/debian-tasks.desc:85001
 891. msgid "Northern Sami desktop"
 892. msgstr "Desktop na Hilagang Sami"
 893. #. Description
 894. #: ../po/debian-tasks.desc:85001
 895. msgid "This task localises the desktop in Northern Sami."
 896. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Hilagang Sami."
 897. #. Description
 898. #: ../po/debian-tasks.desc:86001
 899. msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) environment"
 900. msgstr "Kapaligirang Norwega (Bokmaal at Nynorsk)"
 901. #. Description
 902. #: ../po/debian-tasks.desc:86001
 903. msgid ""
 904. "This task installs packages and documentation in Norwegian to help Norwegian "
 905. "speaking people use Debian."
 906. msgstr ""
 907. "Nagluluklok ito ng mga pakete at babasahin sa Norwega upang tulungan ang mga "
 908. "nagsasalita ng Norwega na gumamit ng Debian."
 909. #. Description
 910. #: ../po/debian-tasks.desc:87001
 911. msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) desktop"
 912. msgstr "Desktop na Norwega (Bokmaal at Nynorsk)"
 913. #. Description
 914. #: ../po/debian-tasks.desc:87001
 915. msgid "This task localises the desktop in Norwegian."
 916. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Norwega"
 917. #. Description
 918. #: ../po/debian-tasks.desc:88001
 919. msgid "Persian environment"
 920. msgstr "Kapaligirang Persian"
 921. #. Description
 922. #: ../po/debian-tasks.desc:88001
 923. msgid ""
 924. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
 925. "it easier for Persian speakers to use Debian."
 926. msgstr ""
 927. "Nagluluklok ito ng mga programa, talaksan ng mga datos, mga font, at "
 928. "babasahin na nagpapadali para sa mga nagsasalita ng Persian na gumamit ng "
 929. "Debian."
 930. #. Description
 931. #: ../po/debian-tasks.desc:89001
 932. msgid "Persian desktop"
 933. msgstr "Desktop na Persian"
 934. #. Description
 935. #: ../po/debian-tasks.desc:89001
 936. msgid "This task localises the desktop in Persian."
 937. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Persian."
 938. #. Description
 939. #: ../po/debian-tasks.desc:90001
 940. msgid "Polish environment"
 941. msgstr "Kapaligirang Polish"
 942. #. Description
 943. #: ../po/debian-tasks.desc:90001
 944. msgid ""
 945. "This task installs packages and documentation in Polish to help Polish "
 946. "speaking people use Debian."
 947. msgstr ""
 948. "Nagluluklok ito ng mga pakete at babasahin sa Polish upang tulungan ang "
 949. "nagsasalita ng Polish na gumamit ng Debian."
 950. #. Description
 951. #: ../po/debian-tasks.desc:91001
 952. msgid "Polish desktop"
 953. msgstr "Desktop na Polish"
 954. #. Description
 955. #: ../po/debian-tasks.desc:91001
 956. msgid "This task localises the desktop in Polish."
 957. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Polish"
 958. #. Description
 959. #: ../po/debian-tasks.desc:92001
 960. msgid "Portuguese environment"
 961. msgstr "Kapaligirang Portuges"
 962. #. Description
 963. #: ../po/debian-tasks.desc:92001
 964. msgid ""
 965. "This task installs packages and documentation in Portuguese to help "
 966. "Portuguese speaking people use Debian."
 967. msgstr ""
 968. "Nagluluklok ito ng mga pakete at babasahin sa Portuges upang makatulong sa "
 969. "mga nagsasalita ng Portuges na gamitin ang Debian."
 970. #. Description
 971. #: ../po/debian-tasks.desc:93001
 972. msgid "Portuguese desktop"
 973. msgstr "Desktop na Portuges"
 974. #. Description
 975. #: ../po/debian-tasks.desc:93001
 976. msgid "This task localises the desktop in Portuguese."
 977. msgstr "Ginagawa nito ang desktop na lokalisado para sa Portuges."
 978. #. Description
 979. #: ../po/debian-tasks.desc:94001
 980. msgid "Print server"
 981. msgstr "Print server"
 982. #. Description
 983. #: ../po/debian-tasks.desc:94001
 984. msgid "This task sets up your system to be a print server."
 985. msgstr "Inaayos nito ang sistema niyo na maging print server."
 986. #. Description
 987. #: ../po/debian-tasks.desc:95001
 988. msgid "Punjabi environment"
 989. msgstr "Kapaligirang Punjabi"
 990. #. Description
 991. #: ../po/debian-tasks.desc:95001
 992. msgid ""
 993. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
 994. "it easier for Punjabi speakers to use Debian."
 995. msgstr ""
 996. "Nagluluklok ito ng mga programa, talaksan ng mga datos, mga font, at "
 997. "babasahin na nagpapadali para sa mga nagsasalita ng Punjabi na gumamit ng "
 998. "Debian."
 999. #. Description
 1000. #: ../po/debian-tasks.desc:96001
 1001. msgid "Punjabi desktop"
 1002. msgstr "Desktop na Punjabi"
 1003. #. Description
 1004. #: ../po/debian-tasks.desc:96001
 1005. msgid "This task localises the desktop in Punjabi."
 1006. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Punjabi."
 1007. #. Description
 1008. #: ../po/debian-tasks.desc:97001
 1009. msgid "Romanian environment"
 1010. msgstr "Kapaligirang Romanyan"
 1011. #. Description
 1012. #: ../po/debian-tasks.desc:97001
 1013. msgid ""
 1014. "This task installs packages and documentation in Romanian to help Romanian "
 1015. "speaking people use Debian."
 1016. msgstr ""
 1017. "Nagluluklok ito ng mga pakete at babasahin upang tulungan ang mga "
 1018. "nagsasalita ng Romanyan na gumamit ng Debian."
 1019. #. Description
 1020. #: ../po/debian-tasks.desc:98001
 1021. msgid "Romanian desktop"
 1022. msgstr "Desktop na Romanyan"
 1023. #. Description
 1024. #: ../po/debian-tasks.desc:98001
 1025. msgid "This task localises the desktop in Romanian."
 1026. msgstr "Ginagawang lokalisado ang desktop para sa Romanyan"
 1027. #. Description
 1028. #: ../po/debian-tasks.desc:99001
 1029. msgid "Russian environment"
 1030. msgstr "Kapaligirang Ruso"
 1031. #. Description
 1032. #: ../po/debian-tasks.desc:99001
 1033. msgid ""
 1034. "This task installs programs and documentation in Russian to help Russian "
 1035. "speaking people use Debian."
 1036. msgstr ""
 1037. "Nagluluklok ito ng mga programa at babasahin sa Ruso upang tulungan ang "
 1038. "nagsasalita ng Ruso na gumamit ng Debian."
 1039. #. Description
 1040. #: ../po/debian-tasks.desc:100001
 1041. msgid "Russian desktop"
 1042. msgstr "Desktop na Ruso"
 1043. #. Description
 1044. #: ../po/debian-tasks.desc:100001
 1045. msgid "This task localises the desktop in Russian."
 1046. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Ruso"
 1047. #. Description
 1048. #: ../po/debian-tasks.desc:101001
 1049. msgid "Serbian environment"
 1050. msgstr "Kapaligirang Serbian"
 1051. #. Description
 1052. #: ../po/debian-tasks.desc:101001
 1053. msgid ""
 1054. "This task installs packages and documentation in Serbian to help Serbian "
 1055. "speaking people use Debian."
 1056. msgstr ""
 1057. "Nagluluklok ito ng mga pakete at babasahin sa Serbian upang tulungan ang mga "
 1058. "nagsasalita ng Serbian na gumamit ng Debian."
 1059. #. Description
 1060. #: ../po/debian-tasks.desc:102001
 1061. msgid "Serbian desktop"
 1062. msgstr "Desktop na Serbian"
 1063. #. Description
 1064. #: ../po/debian-tasks.desc:102001
 1065. msgid "This task localises the desktop in Serbian."
 1066. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Serbian."
 1067. #. Description
 1068. #: ../po/debian-tasks.desc:103001
 1069. msgid "Slovak environment"
 1070. msgstr "Kapaligirang Slovak"
 1071. #. Description
 1072. #: ../po/debian-tasks.desc:103001
 1073. msgid ""
 1074. "This task installs packages and documentation in Slovak to help Slovak "
 1075. "speaking people use Debian."
 1076. msgstr ""
 1077. "Nagluluklok ito ng mga pakete at babasahin upang tulungan ang mga "
 1078. "nagsasalita ng Slovak na gumamit ng Debian."
 1079. #. Description
 1080. #: ../po/debian-tasks.desc:104001
 1081. msgid "Slovak desktop"
 1082. msgstr "Desktop na Slovak"
 1083. #. Description
 1084. #: ../po/debian-tasks.desc:104001
 1085. msgid "This task localises the desktop in Slovak."
 1086. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Slovak."
 1087. #. Description
 1088. #: ../po/debian-tasks.desc:105001
 1089. msgid "Slovenian environment"
 1090. msgstr "Kapaligirang Slovenian"
 1091. #. Description
 1092. #: ../po/debian-tasks.desc:105001
 1093. msgid ""
 1094. "This task installs packages and documentation in Slovenian to help Slovenian "
 1095. "speaking people use Debian."
 1096. msgstr ""
 1097. "Nagluluklok ito ng mga pakete at babasahin upang tulungan ang mga "
 1098. "nagsasalita ng Slovenian na gumamit ng Debian."
 1099. #. Description
 1100. #: ../po/debian-tasks.desc:106001
 1101. msgid "Slovenian desktop"
 1102. msgstr "Desktop na Slovenian"
 1103. #. Description
 1104. #: ../po/debian-tasks.desc:106001
 1105. msgid "This task localises the desktop in Slovenian."
 1106. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Slovenian."
 1107. #. Description
 1108. #: ../po/debian-tasks.desc:107001
 1109. msgid "Spanish environment"
 1110. msgstr "Kapaligirang Espanyol"
 1111. #. Description
 1112. #: ../po/debian-tasks.desc:107001
 1113. msgid ""
 1114. "This task installs programs, data files, and documentation that make it "
 1115. "easier for Spanish speakers to use Debian."
 1116. msgstr ""
 1117. "Nagluluklok ito ng mga programa, talaksan ng mga datos, at babasahin na "
 1118. "nagpapadali para sa mga nagsasalita ng Espanyol sa Debian."
 1119. #. Description
 1120. #: ../po/debian-tasks.desc:108001
 1121. msgid "Spanish desktop"
 1122. msgstr "Desktop na Espanyol"
 1123. #. Description
 1124. #: ../po/debian-tasks.desc:108001
 1125. msgid "This task localises the desktop in Spanish."
 1126. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Espanyol"
 1127. #. Description
 1128. #: ../po/debian-tasks.desc:109001
 1129. msgid "Standard system"
 1130. msgstr "Sistemang standard"
 1131. #. Description
 1132. #: ../po/debian-tasks.desc:109001
 1133. msgid "This task installs a reasonably small character-mode system."
 1134. msgstr "Nagluluklok ito ng maliit na sistemang karakter mode lamang."
 1135. #. Description
 1136. #: ../po/debian-tasks.desc:110001
 1137. msgid "Swedish environment"
 1138. msgstr "Kapaligirang Swedish"
 1139. #. Description
 1140. #: ../po/debian-tasks.desc:110001
 1141. msgid ""
 1142. "This task installs packages and documentation in Swedish to help Swedish "
 1143. "speaking people use Debian."
 1144. msgstr ""
 1145. "Nagluluklok ito ng mga pakete at babasahin sa Swedish upang tulungan ang "
 1146. "nagsasalita ng Swedish na gumamit ng Debian."
 1147. #. Description
 1148. #: ../po/debian-tasks.desc:111001
 1149. msgid "Swedish desktop"
 1150. msgstr "Desktop na Swedish"
 1151. #. Description
 1152. #: ../po/debian-tasks.desc:111001
 1153. msgid "This task localises the desktop in Swedish."
 1154. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Swedish"
 1155. #. Description
 1156. #: ../po/debian-tasks.desc:112001
 1157. msgid "Tagalog environment"
 1158. msgstr "Kapaligirang Tagalog"
 1159. #. Description
 1160. #: ../po/debian-tasks.desc:112001
 1161. msgid ""
 1162. "This task installs packages and documentation in Tagalog to help Tagalog "
 1163. "speaking people use Debian."
 1164. msgstr ""
 1165. "Ang task na ito ay nagluluklok ng mga pakete at babasahin sa Tagalog upang "
 1166. "tulungan ang nagsasalita ng Tagalog na gumamit ng Debian."
 1167. #. Description
 1168. #: ../po/debian-tasks.desc:113001
 1169. msgid "Tamil environment"
 1170. msgstr "Kapaligirang Tamil"
 1171. #. Description
 1172. #: ../po/debian-tasks.desc:113001
 1173. msgid ""
 1174. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
 1175. "it easier for Tamil speakers to use Debian."
 1176. msgstr ""
 1177. "Nagluluklok ito ng mga programa, talaksan ng mga datos, at babasahin na "
 1178. "nagpapadali para sa mga nagsasalita ng Tamil na gumamit ng Debian."
 1179. #. Description
 1180. #: ../po/debian-tasks.desc:114001
 1181. msgid "Tamil desktop"
 1182. msgstr "Desktop na Tamil"
 1183. #. Description
 1184. #: ../po/debian-tasks.desc:114001
 1185. msgid "This task localises the desktop in Tamil."
 1186. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Tamil."
 1187. #. Description
 1188. #: ../po/debian-tasks.desc:115001
 1189. msgid "Thai environment"
 1190. msgstr "Kapaligirang Thai"
 1191. #. Description
 1192. #: ../po/debian-tasks.desc:115001
 1193. msgid ""
 1194. "This task installs packages that make it easier for Thai speaking people to "
 1195. "use Debian."
 1196. msgstr ""
 1197. "Nagluluklok ito ng mga pakete na nagpapadali para sa Thai na gumamit ng "
 1198. "Debian."
 1199. #. Description
 1200. #: ../po/debian-tasks.desc:116001
 1201. msgid "Thai desktop"
 1202. msgstr "Desktop na Thai"
 1203. #. Description
 1204. #: ../po/debian-tasks.desc:116001
 1205. msgid "This task localises the desktop in Thai."
 1206. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Thai"
 1207. #. Description
 1208. #: ../po/debian-tasks.desc:117001
 1209. msgid "Turkish environment"
 1210. msgstr "Kapaligirang Turko"
 1211. #. Description
 1212. #: ../po/debian-tasks.desc:117001
 1213. msgid ""
 1214. "This task installs packages and documentation in Turkish to help Turkish "
 1215. "speaking people use Debian."
 1216. msgstr ""
 1217. "Nagluluklok ito ng mga pakete at babasahin sa Turko na tumutulong sa mga "
 1218. "nagsasalita ng Turko na gumamit ng Debian."
 1219. #. Description
 1220. #: ../po/debian-tasks.desc:118001
 1221. msgid "Turkish desktop"
 1222. msgstr "Desktop na Turko"
 1223. #. Description
 1224. #: ../po/debian-tasks.desc:118001
 1225. msgid "This task localises the desktop in Turkish."
 1226. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Turko"
 1227. #. Description
 1228. #: ../po/debian-tasks.desc:119001
 1229. msgid "Ukrainian environment"
 1230. msgstr "Kapaligirang Ukrainian"
 1231. #. Description
 1232. #: ../po/debian-tasks.desc:119001
 1233. msgid ""
 1234. "This task installs programs and documentation in Ukrainian to help Ukrainian "
 1235. "speaking people use Debian."
 1236. msgstr ""
 1237. "Nagluluklok ito ng mga programa at babasahin sa Ukrainian upang makatulong "
 1238. "sa nagsasalita ng Ukrainian na gumamit ng Debian."
 1239. #. Description
 1240. #: ../po/debian-tasks.desc:120001
 1241. msgid "Ukrainian desktop"
 1242. msgstr "Desktop na Ukrainian"
 1243. #. Description
 1244. #: ../po/debian-tasks.desc:120001
 1245. msgid "This task localises the desktop in Ukrainian."
 1246. msgstr "Ginagawang lokalisado ang desktop para sa Ukrainian"
 1247. #. Description
 1248. #: ../po/debian-tasks.desc:121001
 1249. msgid "Vietnamese desktop"
 1250. msgstr "Desktop na Vietnamese"
 1251. #. Description
 1252. #: ../po/debian-tasks.desc:121001
 1253. msgid "This task localises the desktop in Vietnamese."
 1254. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Vietnamese."
 1255. #. Description
 1256. #: ../po/debian-tasks.desc:122001
 1257. msgid "Web server"
 1258. msgstr "Web server"
 1259. #. Description
 1260. #: ../po/debian-tasks.desc:122001
 1261. msgid ""
 1262. "This task selects packages useful for a general purpose web server system."
 1263. msgstr ""
 1264. "Pinipili nito ang mga pakete na mapakikinabangan sa pangkalahatang gamit na "
 1265. "sistemang web server"
 1266. #. Description
 1267. #: ../po/debian-tasks.desc:123001
 1268. msgid "Welsh environment"
 1269. msgstr "Kapaligirang Welsh"
 1270. #. Description
 1271. #: ../po/debian-tasks.desc:123001
 1272. msgid ""
 1273. "This task installs packages and documentation in Welsh to help Welsh "
 1274. "speaking people use Debian."
 1275. msgstr ""
 1276. "Nagluluklok ito ng mga pakete at babasahin sa Welsh upang tulungan ang "
 1277. "nagsasalita ng Welsh na gumamit ng Debian."
 1278. #. Description
 1279. #: ../po/debian-tasks.desc:124001
 1280. msgid "Welsh desktop"
 1281. msgstr "Desktop na Welsh"
 1282. #. Description
 1283. #: ../po/debian-tasks.desc:124001
 1284. msgid "This task localises the desktop in Welsh."
 1285. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Welsh."
 1286. #. Description
 1287. #: ../po/debian-tasks.desc:125001
 1288. msgid "Xfce desktop environment"
 1289. msgstr "Kapaligirang desktop na xfce"
 1290. #. Description
 1291. #: ../po/debian-tasks.desc:125001
 1292. msgid ""
 1293. "This task provides basic \"desktop\" software using the Xfce desktop "
 1294. "environment."
 1295. msgstr ""
 1296. "Nagdudulot ito ng pangunahing \"desktop\" software na gamit ang xfce desktop "
 1297. "environment."
 1298. #. Description
 1299. #: ../po/debian-tasks.desc:126001
 1300. msgid "Xhosa desktop"
 1301. msgstr "Desktop na Xhosa"
 1302. #. Description
 1303. #: ../po/debian-tasks.desc:126001
 1304. msgid "This task localises the desktop in Xhosa."
 1305. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Xhosa."
 1306. #~ msgid "This task installs packages useful for British English users."
 1307. #~ msgstr "Nagluluklok ito ng mga software na mahalaga sa laptop."
 1308. #~ msgid "Albanian desktop"
 1309. #~ msgstr "Desktop na Albanian"
 1310. #~ msgid "This task localises the desktop in Albanian."
 1311. #~ msgstr "Ginagawang lokalisado ang desktop para sa Albanian."
 1312. #~ msgid ""
 1313. #~ "This task provides basic \"desktop\" software using the Gnome desktop "
 1314. #~ "desktop."
 1315. #~ msgstr ""
 1316. #~ "Nagdudulot ito ng pangunahing \"desktop\" software na gamit ang Gnome "
 1317. #~ "desktop environment."
 1318. #~ msgid ""
 1319. #~ "This task provides basic \"desktop\" software, including a variety of "
 1320. #~ "session managers, file managers and web browsers. It incorporates both "
 1321. #~ "the GNOME and KDE desktops, and provides a display manager which lets the "
 1322. #~ "user choose between the two."
 1323. #~ msgstr ""
 1324. #~ "Nagbibigay ito ng karaniwang software na para sa \"desktop\", kasama ang "
 1325. #~ "ilan sa mga tagapangasiwa ng sesyon, tagapangasiwa ng talaksan at mga web "
 1326. #~ "browser. Kasama dito ang mga desktop na GNOME at KDE, at pati na rin ng "
 1327. #~ "tagapangasiwa ng display na binibigyan ang gumagamit ng pagkakataon na "
 1328. #~ "pumili sa dalawa."
 1329. #~ msgid "This task makes the desktop be localised in Bulgarian."
 1330. #~ msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Bulgarian."
 1331. #~ msgid "This task causes the standard base system to be installed."
 1332. #~ msgstr "Inaayos nito ang sistema niyo na maging print server."