You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

1975 lines
64 KiB

# Czech translation of tasksel tasks.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the tasksel package.
# Miroslav Kure <kurem@debian.cz> 2003-2009.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tasksel\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2009-08-08 14:27-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2009-08-01 08:10+0200\n"
"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:1001
msgid "SQL database"
msgstr "SQL databáze"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:1001
msgid ""
"This task selects client and server packages for the PostgreSQL database."
msgstr "Tato úloha vybere klientské a serverové balíky databáze PostgreSQL."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:1001
msgid ""
"PostgreSQL is an SQL relational database, offering increasing SQL92 "
"compliance and some SQL3 features. It is suitable for use with multi-user "
"database access, through its facilities for transactions and fine-grained "
"locking."
msgstr ""
"PostgreSQL je relační databáze nabízející stále lepší podporu SQL92 a "
"některé vlastnosti SQL3. Díky své podpoře transakcí a jemnozrnnému zamykání "
"je PostgreSQL vhodný k nasazení do víceuživatelského prostředí."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:2001
msgid "Graphical desktop environment"
msgstr "Grafické desktopové prostředí"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:2001
msgid ""
"This task provides basic desktop software and serves as a basis for the "
"GNOME and KDE desktop tasks."
msgstr ""
"Tato úloha poskytuje základní desktopový software a slouží jako základ pro "
"desktopové úlohy GNOME a KDE."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:3001
msgid "DNS server"
msgstr "DNS server"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:3001
msgid ""
"Selects the BIND DNS server, and related documentation and utility packages."
msgstr ""
"Vybere DNS server BIND s přilehlou dokumentací a balíky s užitečnými "
"utilitami."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:4001
msgid "File server"
msgstr "Souborový server"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:4001
msgid ""
"This task sets up your system to be a file server, supporting both CIFS and "
"NFS."
msgstr ""
"Úloha připraví váš systém pro roli souborového serveru podporujícího jak "
"CIFS, tak NFS."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:5001
msgid "GNOME desktop environment"
msgstr "Desktopové prostředí GNOME"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:5001
msgid ""
"This task provides basic \"desktop\" software using the GNOME desktop "
"environment."
msgstr ""
"Tato úloha poskytuje základní „desktopové“ aplikace založené na desktopovém "
"prostředí GNOME."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:6001
msgid "KDE desktop environment"
msgstr "Desktopové prostředí KDE"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:6001
msgid ""
"This task provides basic \"desktop\" software using the K Desktop "
"Environment."
msgstr ""
"Tato úloha poskytuje základní „desktopové“ aplikace založené na desktopovém "
"prostředí KDE."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:7001
msgid "Laptop"
msgstr "Notebook"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:7001
msgid "This task installs software useful for a laptop."
msgstr "Tato úloha nainstaluje programy užitečné pro uživatele s notebooky."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:8001
msgid "LXDE desktop environment"
msgstr "Desktopové prostředí LXDE"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:8001
msgid ""
"This task provides basic \"desktop\" software using the LXDE desktop "
"environment."
msgstr ""
"Tato úloha poskytuje základní „desktopové“ aplikace založené na desktopovém "
"prostředí LXDE."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:9001
msgid "Mail server"
msgstr "Poštovní server"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:9001
msgid ""
"This task selects a variety of package useful for a general purpose mail "
"server system."
msgstr "Úloha vybere různé balíky užitečné pro poštovní server."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:10001
msgid "manual package selection"
msgstr "ruční výběr balíků"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:10001
msgid "Manually select packages to install in aptitude."
msgstr ""
"Spustí aptitude, ve které si ručně vyberete balíky, které chcete "
"nainstalovat."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:11001
msgid "Print server"
msgstr "Tiskový server"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:11001
msgid "This task sets up your system to be a print server."
msgstr "Úloha připraví váš systém pro roli tiskového serveru."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:12001
msgid "SSH server"
msgstr "SSH server"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:12001
msgid ""
"This task sets up your system to be remotely accessed through SSH "
"connections."
msgstr ""
"Úloha nastaví váš systém tak, abyste se k němu mohli připojit vzdáleně přes "
"SSH."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:13001
msgid "Standard system utilities"
msgstr "Standardní systémové nástroje"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:13001
msgid ""
"This task sets up a basic user environment, providing a reasonably small "
"selection of services and tools usable on the command line."
msgstr ""
"Úloha připraví základní uživatelské prostředí, což je rozumně malý výběr "
"služeb a nástrojů použitelných z příkazové řádky."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:14001
msgid "Web server"
msgstr "Webový server"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:14001
msgid ""
"This task selects packages useful for a general purpose web server system."
msgstr "Úloha vybere balíky užitečné pro webový server."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:15001
msgid "Xfce desktop environment"
msgstr "Desktopové prostředí Xfce"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:15001
msgid ""
"This task provides basic \"desktop\" software using the Xfce desktop "
"environment."
msgstr ""
"Tato úloha poskytuje základní „desktopové“ aplikace založené na desktopovém "
"prostředí Xfce."
#~ msgid "Desktop environment"
#~ msgstr "Desktopové prostředí"
#~ msgid "This task installs a reasonably small character-mode system."
#~ msgstr "Tato úloha nainstaluje rozumně malý systém v textovém režimu."
#~ msgid "Amharic environment"
#~ msgstr "Amharské prostředí"
#~ msgid ""
#~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
#~ "makes it easier for Amharic speakers to use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Tato úloha nainstaluje programy, fonty a dokumentaci pro amharsky mluvící "
#~ "uživatele."
#~ msgid "Amharic desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou amharštiny"
#~ msgid "This task localises the desktop in Amharic."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro amharštinu."
#~ msgid "Amharic GNOME desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou amharštiny"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Amharic."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro amharštinu."
#~ msgid "Amharic KDE desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou amharštiny"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Amharic."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro amharštinu."
#~ msgid "Arabic environment"
#~ msgstr "Arabské prostředí"
#~ msgid ""
#~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
#~ "makes it easier for Arabic speakers to use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Tato úloha nainstaluje programy, fonty a dokumentaci pro arabsky mluvící "
#~ "uživatele."
#~ msgid "Arabic desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou arabštiny"
#~ msgid "This task localises the desktop in Arabic."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro arabštinu."
#~ msgid "Arabic GNOME desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou arabštiny"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Arabic."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro arabštinu."
#~ msgid "Arabic KDE desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou arabštiny"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Arabic."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro arabštinu."
#~ msgid "Basque desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou baskičtiny"
#~ msgid "This task localises the desktop in Basque."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro baskičtinu."
#~ msgid "Basque GNOME desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou baskičtiny"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Basque."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro baskičtinu."
#~ msgid "Basque KDE desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou baskičtiny"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Basque."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro baskičtinu."
#~ msgid "Belarusian environment"
#~ msgstr "Běloruské prostředí"
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages and documentation in Belarusian to help "
#~ "Belarusian speaking people use Debian."
#~ msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci v běloruštině."
#~ msgid "Belarusian desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou běloruštiny"
#~ msgid "This task localises the desktop in Belarusian."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro běloruštinu."
#~ msgid "Belarusian GNOME desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou běloruštiny"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Belarusian."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro běloruštinu."
#~ msgid "Belarusian KDE desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou běloruštiny"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Belarusian."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro běloruštinu."
#~ msgid "Bengali environment"
#~ msgstr "Bengálské prostředí"
#~ msgid ""
#~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
#~ "makes it easier for Bengali speakers to use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Tato úloha nainstaluje programy, fonty a dokumentaci pro bengálsky "
#~ "mluvící uživatele."
#~ msgid "Bengali desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou bengálštiny"
#~ msgid "This task localises the desktop in Bengali."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro bengálštinu."
#~ msgid "Bengali GNOME desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou bengálštiny"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Bengali."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro bengálštinu."
#~ msgid "Bengali KDE desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou bengálštiny"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Bengali."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro bengálštinu."
#~ msgid "Bosnian environment"
#~ msgstr "Bosenské prostředí"
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages and documentation in Bosnian to help Bosnian "
#~ "speaking people use Debian."
#~ msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci v bosenštině."
#~ msgid "Bosnian desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou bosenštiny"
#~ msgid "This task localises the desktop in Bosnian."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro bosenštinu."
#~ msgid "Bosnian GNOME desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou bosenštiny"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Bosnian."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro bosenštinu."
#~ msgid "Bosnian KDE desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou bosenštiny"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Bosnian."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro bosenštinu."
#~ msgid "Brazilian Portuguese environment"
#~ msgstr "Prostředí pro brazilskou portugalštinu"
#~ msgid ""
#~ "This task installs programs, data files, and documentation that make it "
#~ "easier for Brazilian Portuguese speakers to use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci ve brazilské portugalštině."
#~ msgid "Brazilian Portuguese desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou brazilské portugalštiny"
#~ msgid "This task localises the desktop in Brasilian Portuguese."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro brazilskou portugalštinu."
#~ msgid "Brazilian Portuguese GNOME desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou brazilské portugalštiny"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Brazilian Portuguese."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro brazilskou portugalštinu."
#~ msgid "Brazilian Portuguese KDE desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou brazilské portugalštiny"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Brazilian Portuguese."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro brazilskou portugalštinu."
#~ msgid "British English environment"
#~ msgstr "Prostředí pro britskou angličtinu"
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages and documentation in British English to help "
#~ "British English speaking people use Debian."
#~ msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci v britské angličtině."
#~ msgid "British English desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou britské angličtiny"
#~ msgid "This task localises the desktop in British English."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro britskou angličtinu."
#~ msgid "British GNOME desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou britské angličtiny"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in British."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro irštinu."
#~ msgid "British KDE desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou britské angličtiny"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in British."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro irštinu."
#~ msgid "Bulgarian environment"
#~ msgstr "Bulharské prostředí"
#~ msgid ""
#~ "This task installs programs and data files that make it easier for "
#~ "Bulgarian speakers to use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Tato úloha nainstaluje balíky, které usnadní používání Debianu v "
#~ "bulharském prostředí."
#~ msgid "Bulgarian desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou bulharštiny"
#~ msgid "This task localises the desktop in Bulgarian."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro bulharštinu."
#~ msgid "Bulgarian GNOME desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou bulharštiny"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Bulgarian."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro bulharštinu."
#~ msgid "Bulgarian KDE desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou bulharštiny"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Bulgarian."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro bulharštinu."
#~ msgid "Catalan environment"
#~ msgstr "Katalánské prostředí"
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages and documentation in Catalan to help Catalan "
#~ "speaking people use Debian."
#~ msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci v katalánštině."
#~ msgid "Catalan desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou katalánštiny"
#~ msgid "This task localises the desktop in Catalan."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro katalánštinu."
#~ msgid "Catalan GNOME desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou katalánštiny"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Catalan."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro katalánštinu."
#~ msgid "Catalan KDE desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou katalánštiny"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Catalan."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro katalánštinu."
#~ msgid "Simplified Chinese environment"
#~ msgstr "Zjednodušené čínské prostředí"
#~ msgid ""
#~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
#~ "make it easier for Chinese speakers to use Debian, using the simplified "
#~ "Chinese encoding."
#~ msgstr ""
#~ "Tato úloha instaluje programy, fonty a dokumentaci ve zjednodušeném "
#~ "čínském kódování."
#~ msgid "Simplified Chinese desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou zjednodušené čínštiny"
#~ msgid "This task localises the desktop in Simplified Chinese."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro zjednodušenou čínštinu."
#~ msgid "Chinese-s GNOME desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou vietnamštiny"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Chinese-s."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro vietnamštinu."
#~ msgid "Chinese-s KDE desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou vietnamštiny"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Chinese-s."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro vietnamštinu."
#~ msgid "Traditional Chinese environment"
#~ msgstr "Tradiční čínské prostředí"
#~ msgid ""
#~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
#~ "make it easier for Chinese speakers to use Debian, using the traditional "
#~ "Chinese encoding."
#~ msgstr ""
#~ "Tato úloha instaluje programy, fonty a dokumentaci v tradičním čínském "
#~ "kódování."
#~ msgid "Traditional Chinese desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou tradiční čínštiny"
#~ msgid "This task localises the desktop in Traditional Chinese."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro tradiční čínštinu."
#~ msgid "Chinese-t GNOME desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou vietnamštiny"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Chinese-t."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro vietnamštinu."
#~ msgid "Chinese-t KDE desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou vietnamštiny"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Chinese-t."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro vietnamštinu."
#~ msgid "Croatian environment"
#~ msgstr "Chorvatské prostředí"
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages and documentation in Croatian to help "
#~ "Croatian speaking people use Debian."
#~ msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci v chorvatštině."
#~ msgid "Croatian desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou chorvatštiny"
#~ msgid "This task localises the desktop in Croatian."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro chorvatštinu."
#~ msgid "Croatian GNOME desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou chorvatštiny"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Croatian."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro chorvatštinu."
#~ msgid "Croatian KDE desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou chorvatštiny"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Croatian."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro chorvatštinu."
#~ msgid "Cyrillic environment"
#~ msgstr "Cyrilice"
#~ msgid ""
#~ "This task provides Cyrillic fonts and other software you will need in "
#~ "order to use Cyrillic. It supports Belarusian, Bulgarian, Macedonian, "
#~ "Russian, Serbian and Ukrainian."
#~ msgstr ""
#~ "Tato úloha poskytuje fonty a další software pro cyrilici. Podporuje "
#~ "běloruské, bulharské, makedonské, ruské, srbské a ukrajinské prostředí."
#~ msgid "Cyrillic desktop"
#~ msgstr "Desktop s cyrilicí"
#~ msgid ""
#~ "This task localises the desktop in Cyrillic. It supports Belarusian, "
#~ "Bulgarian, Macedonian, Russian, Serbian and Ukrainian."
#~ msgstr ""
#~ "Tato úloha přizpůsobí desktop pro cyrilici. Podporuje běloruské, "
#~ "bulharské, makedonské, ruské, srbské a ukrajinské prostředí."
#~ msgid "Cyrillic GNOME desktop"
#~ msgstr "Desktop s cyrilicí"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Cyrillic."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro arabštinu."
#~ msgid "Cyrillic KDE desktop"
#~ msgstr "Desktop s cyrilicí"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Cyrillic."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro arabštinu."
#~ msgid "Czech environment"
#~ msgstr "České prostředí"
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages and documentation in Czech to help Czech "
#~ "speaking people use Debian."
#~ msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci v češtině."
#~ msgid "Czech desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou češtiny"
#~ msgid "This task localises the desktop in Czech."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro češtinu."
#~ msgid "Czech GNOME desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou češtiny"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Czech."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro češtinu."
#~ msgid "Czech KDE desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou češtiny"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Czech."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro češtinu."
#~ msgid "Danish environment"
#~ msgstr "Dánské prostředí"
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages and documentation in Danish to help Danish "
#~ "speaking people use Debian."
#~ msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci v dánštině."
#~ msgid "Danish desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou dánštiny"
#~ msgid "This task localises the desktop in Danish."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro dánštinu."
#~ msgid "Danish GNOME desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou dánštiny"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Danish."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro dánštinu."
#~ msgid "Danish KDE desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou dánštiny"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Danish."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro dánštinu."
#~ msgid "Dutch environment"
#~ msgstr "Nizozemské prostředí"
#~ msgid ""
#~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
#~ "makes it easier for Dutch speakers to use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Tato úloha nainstaluje programy, fonty a dokumentaci pro nizozemsky "
#~ "mluvící uživatele."
#~ msgid "Dutch desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou nizozemštiny"
#~ msgid "This task localises the desktop in Dutch."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro nizozemštinu."
#~ msgid "Dutch GNOME desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou nizozemštiny"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Dutch."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro nizozemštinu."
#~ msgid "Dutch KDE desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou nizozemštiny"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Dutch."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro nizozemštinu."
#~ msgid "Dzongkha desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou jazyka dzongkä"
#~ msgid "This task localises the desktop in Dzongkha."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro jazyk dzongkä"
#~ msgid "Dzongkha GNOME desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou jazyka dzongkä"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Dzongkha."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro jazyk dzongkä"
#~ msgid "Dzongkha KDE desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou jazyka dzongkä"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Dzongkha."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro jazyk dzongkä"
#~ msgid "Esperanto desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou esperanta"
#~ msgid "This task localises the desktop in Esperanto."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro esperanto."
#~ msgid "Esperanto GNOME desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou esperanta"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Esperanto."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro esperanto."
#~ msgid "Esperanto KDE desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou esperanta"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Esperanto."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro esperanto."
#~ msgid "Estonian desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou estonštiny"
#~ msgid "This task localises the desktop in Estonian."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro estonštinu."
#~ msgid "Estonian GNOME desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou estonštiny"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Estonian."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro estonštinu."
#~ msgid "Estonian KDE desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou estonštiny"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Estonian."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro estonštinu."
#~ msgid "Finnish environment"
#~ msgstr "Finské prostředí"
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages and documentation in Finnish to help Finnish "
#~ "speaking people use Debian."
#~ msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci ve finštině."
#~ msgid "Finnish desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou finštiny"
#~ msgid "This task localises the desktop in Finnish."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro finštinu."
#~ msgid "Finnish GNOME desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou finštiny"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Finnish."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro finštinu."
#~ msgid "Finnish KDE desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou finštiny"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Finnish."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro finštinu."
#~ msgid "French environment"
#~ msgstr "Francouzské prostředí"
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages and documentation in French to help French "
#~ "speaking people use Debian."
#~ msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci ve francouzštině."
#~ msgid "French desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou francouzštiny"
#~ msgid "This task localises the desktop in French."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro francouzštinu."
#~ msgid "French GNOME desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou francouzštiny"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in French."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro francouzštinu."
#~ msgid "French KDE desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou francouzštiny"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in French."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro francouzštinu."
#~ msgid "Galician environment"
#~ msgstr "Galicijské prostředí"
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages and documentation in Galician to help "
#~ "Galician speaking people use Debian."
#~ msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci v galicijštině."
#~ msgid "Galician desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou galicijštiny"
#~ msgid "This task localises the desktop in Galician."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro galicijštinu."
#~ msgid "Galician GNOME desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou galicijštiny"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Galician."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro galicijštinu."
#~ msgid "Galician KDE desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou galicijštiny"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Galician."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro galicijštinu."
#~ msgid "Georgian desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou gruzínštiny"
#~ msgid "This task localises the desktop in Georgian."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro gruzínštinu."
#~ msgid "German environment"
#~ msgstr "Německé prostředí"
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages and documentation in German to help German "
#~ "speaking people use Debian."
#~ msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci v němčině."
#~ msgid "German desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou němčiny"
#~ msgid "This task localises the desktop in German."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro němčinu."
#~ msgid "German GNOME desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou němčiny"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in German."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro němčinu."
#~ msgid "German KDE desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou němčiny"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in German."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro němčinu."
#~ msgid "Greek environment"
#~ msgstr "Řecké prostředí"
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages and documentation in Greek to help Greek "
#~ "speaking people use Debian."
#~ msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci v řečtině."
#~ msgid "Greek desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou řečtiny"
#~ msgid "This task localises the desktop in Greek."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro řečtinu."
#~ msgid "Greek GNOME desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou řečtiny"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Greek."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro řečtinu."
#~ msgid "Greek KDE desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou řečtiny"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Greek."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro řečtinu."
#~ msgid "Gujarati desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou gudžarátštiny"
#~ msgid "This task localises the desktop in Gujarati."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro gudžarátštinu."
#~ msgid "Gujarati GNOME desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou gudžarátštiny"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Gujarati."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro gudžarátštinu."
#~ msgid "Gujarati KDE desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou gudžarátštiny"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Gujarati."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro gudžarátštinu."
#~ msgid "Hebrew environment"
#~ msgstr "Hebrejské prostředí"
#~ msgid ""
#~ "This task installs programs and documentation in Hebrew to help Hebrew "
#~ "speaking people use Debian."
#~ msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci v hebrejštině."
#~ msgid "Hebrew desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou hebrejštiny"
#~ msgid "This task localises the desktop in Hebrew."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro hebrejštinu."
#~ msgid "Hebrew GNOME desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou hebrejštiny"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Hebrew."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro hebrejštinu."
#~ msgid "Hebrew KDE desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou hebrejštiny"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Hebrew."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro hebrejštinu."
#~ msgid "Hindi environment"
#~ msgstr "Hindské prostředí"
#~ msgid ""
#~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
#~ "makes it easier for Hindi speakers to use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Tato úloha nainstaluje programy, fonty a dokumentaci pro hindsky mluvící "
#~ "uživatele."
#~ msgid "Hindi desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou hindštiny"
#~ msgid "This task localises the desktop in Hindi."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro hindštinu."
#~ msgid "Hindi GNOME desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou hindštiny"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Hindi."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro hindštinu."
#~ msgid "Hindi KDE desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou hindštiny"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Hindi."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro hindštinu."
#~ msgid "Hungarian environment"
#~ msgstr "Maďarské prostředí"
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages and documentation in Hungarian to help "
#~ "Hungarian speaking people use Debian."
#~ msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci v maďarštině."
#~ msgid "Hungarian desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou maďarštiny"
#~ msgid "This task localises the desktop in Hungarian."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro maďarštinu."
#~ msgid "Hungarian GNOME desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou maďarštiny"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Hungarian."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro maďarštinu."
#~ msgid "Hungarian KDE desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou maďarštiny"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Hungarian."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro maďarštinu."
#~ msgid "Icelandic environment"
#~ msgstr "Islandské prostředí"
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages and documentation in Icelandic to help "
#~ "Icelandic speaking people use Debian."
#~ msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci v islandštině."
#~ msgid "Icelandic desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou islandštiny"
#~ msgid "This task localises the desktop in Icelandic."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro islandštinu."
#~ msgid "Icelandic GNOME desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou islandštiny"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Icelandic."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro islandštinu."
#~ msgid "Icelandic KDE desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou islandštiny"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Icelandic."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro islandštinu."
#~ msgid "Irish environment"
#~ msgstr "Irské prostředí"
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages and documentation in Irish to help Irish "
#~ "speaking people use Debian."
#~ msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci v irštině."
#~ msgid "Irish desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou irštiny"
#~ msgid "This task localises the desktop in Irish."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro irštinu."
#~ msgid "Irish GNOME desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou irštiny"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Irish."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro irštinu."
#~ msgid "Irish KDE desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou irštiny"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Irish."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro irštinu."
#~ msgid "Italian environment"
#~ msgstr "Italské prostředí"
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages and documentation in Italian to help Italian "
#~ "speaking people use Debian."
#~ msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci v italštině."
#~ msgid "Italian desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou italštiny"
#~ msgid "This task localises the desktop in Italian."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro italštinu."
#~ msgid "Italian GNOME desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou italštiny"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Italian."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro italštinu."
#~ msgid "Italian KDE desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou italštiny"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Italian."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro italštinu."
#~ msgid "Japanese environment"
#~ msgstr "Japonské prostředí"
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages that make it easier for Japanese speakers to "
#~ "use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Tato úloha nainstaluje balíky, které usnadní používání Debianu v "
#~ "japonském prostředí."
#~ msgid "Japanese desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou japonštiny"
#~ msgid "This task localises the desktop in Japanese."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro japonštinu."
#~ msgid "Japanese GNOME desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou japonštiny"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Japanese."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro japonštinu."
#~ msgid "Japanese KDE desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou japonštiny"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Japanese."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro japonštinu."
#~ msgid "Khmer environment"
#~ msgstr "Khmerské prostředí"
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages and documentation in Khmer to help Khmer "
#~ "speaking people use Debian."
#~ msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci v khmerštině."
#~ msgid "Khmer desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou khmerštiny"
#~ msgid "This task localises the desktop in Khmer."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro khmerštinu."
#~ msgid "Khmer GNOME desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou khmerštiny"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Khmer."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro khmerštinu."
#~ msgid "Khmer KDE desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou khmerštiny"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Khmer."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro khmerštinu."
#~ msgid "Korean environment"
#~ msgstr "Korejské prostředí"
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages that make it easier for Korean speakers to "
#~ "use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Tato úloha nainstaluje balíky, které usnadní používání Debianu v "
#~ "korejském prostředí."
#~ msgid "Korean desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou korejštiny"
#~ msgid "This task localises the desktop in Korean."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro korejštinu."
#~ msgid "Korean GNOME desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou korejštiny"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Korean."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro korejštinu."
#~ msgid "Korean KDE desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou korejštiny"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Korean."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro korejštinu."
#~ msgid "Kurdish environment"
#~ msgstr "Kurdské prostředí"
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages and documentation in Kurdish to help Kurds "
#~ "use Debian."
#~ msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci v kurdštině."
#~ msgid "Kurdish desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou kurdštiny"
#~ msgid "This task localises the desktop in Kurdish."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro kurdštinu."
#~ msgid "Kurdish GNOME desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou kurdštiny"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Kurdish."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro kurdštinu."
#~ msgid "Kurdish KDE desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou kurdštiny"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Kurdish."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro kurdštinu."
#~ msgid "Latvian desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou lotyštiny"
#~ msgid "This task localises the desktop in Latvian."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro lotyštinu."
#~ msgid "Latvian GNOME desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou lotyštiny"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Latvian."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro lotyštinu."
#~ msgid "Latvian KDE desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou lotyštiny"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Latvian."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro lotyštinu."
#~ msgid "Lithuanian environment"
#~ msgstr "Litevské prostředí"
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages and documentation in Lithuanian to help "
#~ "Lithuanian speaking people use Debian."
#~ msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci v litevštině."
#~ msgid "Lithuanian desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou litevštiny"
#~ msgid "This task localises the desktop in Lithuanian."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro litevštinu."
#~ msgid "Lithuanian GNOME desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou litevštiny"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Lithuanian."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro litevštinu."
#~ msgid "Lithuanian KDE desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou litevštiny"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Lithuanian."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro litevštinu."
#~ msgid "Macedonian environment"
#~ msgstr "Makedonské prostředí"
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages and documentation in Macedonian to help "
#~ "Macedonian speaking people use Debian."
#~ msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci v makedonštině."
#~ msgid "Macedonian desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou makedonštiny"
#~ msgid "This task localises the desktop in Macedonian."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro makedonštinu."
#~ msgid "Macedonian GNOME desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou makedonštiny"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Macedonian."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro makedonštinu."
#~ msgid "Macedonian KDE desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou makedonštiny"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Macedonian."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro makedonštinu."
#~ msgid "Malayalam desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou malajálamštiny"
#~ msgid "This task localises the desktop in Malayalam."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro malajálamštinu."
#~ msgid "Malayalam GNOME desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou malajálamštiny"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Malayalam."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro malajálamštinu."
#~ msgid "Malayalam KDE desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou malajálamštiny"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Malayalam."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro malajálamštinu."
#~ msgid "Nepali desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou nepálštiny"
#~ msgid "This task localises the desktop in Nepali."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro nepálštinu."
#~ msgid "Nepali GNOME desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou nepálštiny"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Nepali."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro nepálštinu."
#~ msgid "Nepali KDE desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou nepálštiny"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Nepali."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro nepálštinu."
#~ msgid "North Sami environment"
#~ msgstr "Thajské prostředí"
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages and documentation in North Sami to help North "
#~ "Sami speaking people use Debian."
#~ msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci v norštině."
#~ msgid "North Sami desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou severních jazyků sami"
#~ msgid "This task localises the desktop in North Sami."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro severní jazyky sami."
#~ msgid "North Sami GNOME desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou severních jazyků sami"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in North Sami."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro severní jazyky sami."
#~ msgid "North Sami KDE desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou severních jazyků sami"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in North Sami."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro severní jazyky sami."
#~ msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) environment"
#~ msgstr "Norské (Bokmaal a Nynorsk) prostředí"
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages and documentation in Norwegian to help "
#~ "Norwegian speaking people use Debian."
#~ msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci v norštině."
#~ msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou norštiny (Bokmaal a Nynorsk)"
#~ msgid "This task localises the desktop in Norwegian."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro norštinu."
#~ msgid "Norwegian GNOME desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou gruzínštiny"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Norwegian."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro norštinu."
#~ msgid "Norwegian KDE desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou gruzínštiny"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Norwegian."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro norštinu."
#~ msgid "Persian environment"
#~ msgstr "Perské prostředí"
#~ msgid ""
#~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
#~ "makes it easier for Persian speakers to use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Tato úloha nainstaluje programy, fonty a dokumentaci pro persky mluvící "
#~ "uživatele."
#~ msgid "Persian desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou perštiny"
#~ msgid "This task localises the desktop in Persian."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro perštinu."
#~ msgid "Persian GNOME desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou perštiny"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Persian."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro perštinu."
#~ msgid "Persian KDE desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou perštiny"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Persian."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro perštinu."
#~ msgid "Polish environment"
#~ msgstr "Polské prostředí"
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages and documentation in Polish to help Polish "
#~ "speaking people use Debian."
#~ msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci v polštině."
#~ msgid "Polish desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou polštiny"
#~ msgid "This task localises the desktop in Polish."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro polštinu."
#~ msgid "Polish GNOME desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou polštiny"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Polish."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro polštinu."
#~ msgid "Polish KDE desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou polštiny"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Polish."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro polštinu."
#~ msgid "Portuguese environment"
#~ msgstr "Portugalské prostředí"
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages and documentation in Portuguese to help "
#~ "Portuguese speaking people use Debian."
#~ msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci v portugalštině."
#~ msgid "Portuguese desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou portugalštiny"
#~ msgid "This task localises the desktop in Portuguese."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro portugalštinu."
#~ msgid "Portuguese GNOME desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou portugalštiny"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Portuguese."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro portugalštinu."
#~ msgid "Portuguese KDE desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou portugalštiny"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Portuguese."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro portugalštinu."
#~ msgid "Punjabi environment"
#~ msgstr "Paňdžábské prostředí"
#~ msgid ""
#~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
#~ "makes it easier for Punjabi speakers to use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Tato úloha nainstaluje programy, fonty a dokumentaci pro paňdžábsky "
#~ "mluvící uživatele."
#~ msgid "Punjabi desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou paňdžábštiny"
#~ msgid "This task localises the desktop in Punjabi."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro paňdžábštinu."
#~ msgid "Punjabi GNOME desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou paňdžábštiny"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Punjabi."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro paňdžábštinu."
#~ msgid "Punjabi KDE desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou paňdžábštiny"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Punjabi."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro paňdžábštinu."
#~ msgid "Romanian environment"
#~ msgstr "Rumunské prostředí"
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages and documentation in Romanian to help "
#~ "Romanian speaking people use Debian."
#~ msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci v rumunštině."
#~ msgid "Romanian desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou rumunštiny"
#~ msgid "This task localises the desktop in Romanian."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro rumunštinu."
#~ msgid "Romanian GNOME desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou rumunštiny"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Romanian."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro rumunštinu."
#~ msgid "Romanian KDE desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou rumunštiny"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Romanian."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro rumunštinu."
#~ msgid "Russian environment"
#~ msgstr "Ruské prostředí"
#~ msgid ""
#~ "This task installs programs and documentation in Russian to help Russian "
#~ "speaking people use Debian."
#~ msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci v ruštině."
#~ msgid "Russian desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou ruštiny"
#~ msgid "This task localises the desktop in Russian."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro ruštinu."
#~ msgid "Russian GNOME desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou ruštiny"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Russian."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro ruštinu."
#~ msgid "Russian KDE desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou ruštiny"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Russian."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro ruštinu."
#~ msgid "Serbian environment"
#~ msgstr "Srbské prostředí"
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages and documentation in Serbian to help Serbian "
#~ "speaking people use Debian."
#~ msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci v srbštině."
#~ msgid "Serbian desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou srbštiny"
#~ msgid "This task localises the desktop in Serbian."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro srbštinu."
#~ msgid "Serbian GNOME desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou srbštiny"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Serbian."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro srbštinu."
#~ msgid "Serbian KDE desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou perštiny"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Serbian."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro srbštinu."
#~ msgid "Slovak environment"
#~ msgstr "Slovenské prostředí"
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages and documentation in Slovak to help Slovak "
#~ "speaking people use Debian."
#~ msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci ve slovenštině."
#~ msgid "Slovak desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou slovenštiny"
#~ msgid "This task localises the desktop in Slovak."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro slovenštinu."
#~ msgid "Slovak GNOME desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou slovenštiny"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Slovak."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro slovenštinu."
#~ msgid "Slovak KDE desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou slovenštiny"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Slovak."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro slovenštinu."
#~ msgid "Slovenian environment"
#~ msgstr "Slovinské prostředí"
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages and documentation in Slovenian to help "
#~ "Slovenian speaking people use Debian."
#~ msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci ve slovinštině."
#~ msgid "Slovenian desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou slovinštiny"
#~ msgid "This task localises the desktop in Slovenian."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro slovinštinu."
#~ msgid "Slovenian GNOME desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou slovinštiny"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Slovenian."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro slovinštinu."
#~ msgid "Slovenian KDE desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou slovinštiny"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Slovenian."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro slovinštinu."
#~ msgid "Spanish environment"
#~ msgstr "Španělské prostředí"
#~ msgid ""
#~ "This task installs programs, data files, and documentation that make it "
#~ "easier for Spanish speakers to use Debian."
#~ msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci ve španělštině."
#~ msgid "Spanish desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou španělštiny"
#~ msgid "This task localises the desktop in Spanish."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro španělštinu."
#~ msgid "Spanish GNOME desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou španělštiny"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Spanish."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro španělštinu."
#~ msgid "Spanish KDE desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou španělštiny"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Spanish."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro španělštinu."
#~ msgid "Swedish environment"
#~ msgstr "Švédské prostředí"
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages and documentation in Swedish to help Swedish "
#~ "speaking people use Debian."
#~ msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci ve švédštině."
#~ msgid "Swedish desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou švédštiny"
#~ msgid "This task localises the desktop in Swedish."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro švédštinu."
#~ msgid "Swedish GNOME desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou švédštiny"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Swedish."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro švédštinu."
#~ msgid "Swedish KDE desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou švédštiny"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Swedish."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro švédštinu."
#~ msgid "Tagalog environment"
#~ msgstr "Tatalogské prostředí"
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages and documentation in Tagalog to help Tagalog "
#~ "speaking people use Debian."
#~ msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci v tatalogštině."
#~ msgid "Tamil environment"
#~ msgstr "Tamilské prostředí"
#~ msgid ""
#~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
#~ "makes it easier for Tamil speakers to use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Tato úloha nainstaluje programy, fonty a dokumentaci pro tamilsky mluvící "
#~ "uživatele."
#~ msgid "Tamil desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou tamilštiny"
#~ msgid "This task localises the desktop in Tamil."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro tamilštinu."
#~ msgid "Tamil GNOME desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou tamilštiny"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Tamil."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro tamilštinu."
#~ msgid "Tamil KDE desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou tamilštiny"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Tamil."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro tamilštinu."
#~ msgid "Thai environment"
#~ msgstr "Thajské prostředí"
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages that make it easier for Thai speaking people "
#~ "to use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Tato úloha instaluje balíky, které usnadní používání Debianu v Thajském "
#~ "prostředí."
#~ msgid "Thai desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou thajštiny"
#~ msgid "This task localises the desktop in Thai."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro thajštinu."
#~ msgid "Thai GNOME desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou thajštiny"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Thai."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro thajštinu."
#~ msgid "Thai KDE desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou thajštiny"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Thai."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro thajštinu."
#~ msgid "Turkish environment"
#~ msgstr "Turecké prostředí"
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages and documentation in Turkish to help Turkish "
#~ "speaking people use Debian."
#~ msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci v turečtině."
#~ msgid "Turkish desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou turečtiny"
#~ msgid "This task localises the desktop in Turkish."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro turečtinu."
#~ msgid "Turkish GNOME desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou turečtiny"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Turkish."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro turečtinu."
#~ msgid "Turkish KDE desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou turečtiny"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Turkish."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro turečtinu."
#~ msgid "Ukrainian environment"
#~ msgstr "Ukrajinské prostředí"
#~ msgid ""
#~ "This task installs programs and documentation in Ukrainian to help "
#~ "Ukrainian speaking people use Debian."
#~ msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci v ukrajinštině."
#~ msgid "Ukrainian desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou ukrajinštiny"
#~ msgid "This task localises the desktop in Ukrainian."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro ukrajinštinu."
#~ msgid "Ukrainian GNOME desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou ukrajinštiny"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Ukrainian."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro ukrajinštinu."
#~ msgid "Ukrainian KDE desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou ukrajinštiny"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Ukrainian."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro ukrajinštinu."
#~ msgid "Vietnamese desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou vietnamštiny"
#~ msgid "This task localises the desktop in Vietnamese."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro vietnamštinu."
#~ msgid "Vietnamese GNOME desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou vietnamštiny"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Vietnamese."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro vietnamštinu."
#~ msgid "Vietnamese KDE desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou vietnamštiny"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Vietnamese."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro vietnamštinu."
#~ msgid "Welsh environment"
#~ msgstr "Velšské prostředí"
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages and documentation in Welsh to help Welsh "
#~ "speaking people use Debian."
#~ msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci ve velštině."
#~ msgid "Welsh desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou velštiny"
#~ msgid "This task localises the desktop in Welsh."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro velštinu."
#~ msgid "Welsh GNOME desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou velštiny"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Welsh."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro velštinu."
#~ msgid "Welsh KDE desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou velštiny"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Welsh."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro velštinu."
#~ msgid "Xhosa desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou xhosštiny"
#~ msgid "This task localises the desktop in Xhosa."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro xhosštinu."
#~ msgid "Xhosa GNOME desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou xhosštiny"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Xhosa."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro xhosštinu."
#~ msgid "Xhosa KDE desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou xhosštiny"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Xhosa."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro xhosštinu."
#~ msgid "Albanian desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou albánštiny"
#~ msgid "This task localises the desktop in Albanian."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro albánštinu."
#~ msgid ""
#~ "This task provides basic \"desktop\" software using the GNOME desktop "
#~ "desktop."
#~ msgstr ""
#~ "Tato úloha poskytuje základní \"desktopové\" aplikace založené na "
#~ "deskopovém prostředí GNOME."
#~ msgid ""
#~ "This task provides basic \"desktop\" software, including a variety of "
#~ "session managers, file managers and web browsers. It incorporates both "
#~ "the GNOME and KDE desktops, and provides a display manager which lets the "
#~ "user choose between the two."
#~ msgstr ""
#~ "Úloha poskytuje základní \"desktopový\" software. To znamená nejrůznější "
#~ "správce sezení, správce souborů, webové prohlížeče, obě desktopová "
#~ "prostředí GNOME a KDE a správce grafické obrazovky."
#~ msgid "This task makes the desktop be localised in Bulgarian."
#~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro bulharštinu."
#~ msgid "This task causes the standard base system to be installed."
#~ msgstr "Úloha nainstaluje standardní základní systém."
#~ msgid "Office environment"
#~ msgstr "Kancelářské prostředí"
#~ msgid ""
#~ "This task provides a suite of office productivity software, including a "
#~ "word processor, a spreadsheet, a presentation program, and more. This is "
#~ "a rather large collection of software."
#~ msgstr ""
#~ "Tato úloha poskytuje kancelářský balík obsahující textový procesor, "
#~ "tabulkový kalkulátor, prezentační program a další. Je to poměrně velká "
#~ "kolekce softwaru."
#~ msgid "X window system"
#~ msgstr "X Window System"
#~ msgid ""
#~ "This task provides the essential components for a standalone workstation "
#~ "running the X Window System. It provides the X libraries, an X server, a "
#~ "set of fonts, and a group of basic X clients and utilities."
#~ msgstr ""
#~ "Úloha vybere neodmyslitelné komponenty pro samostatnou pracovní stanici s "
#~ "X Window Systemem. Poskytuje X knihovny, X server, fonty a několik "
#~ "základních X klientů a utilit."
#~ msgid "Broadband internet connection"
#~ msgstr "Širokopásmové připojení k Internetu"
#~ msgid ""
#~ "This task selects packages that address special needs of computers that "
#~ "connect to the internet using DSL, Cable, and the like."
#~ msgstr ""
#~ "Úloha vybere balíky užitečné pro připojení k Internetu přes DSL, "
#~ "kabelovou televizi a podobně."
#~ msgid "C and C++"
#~ msgstr "C a C++"
#~ msgid ""
#~ "A complete environment for development of programs in the C and C++ "
#~ "programming languages."
#~ msgstr "Kompletní prostředí pro vývoj programů v jazycích C a C++."
#~ msgid "Dialup internet"
#~ msgstr "Vytáčené připojení k Internetu"
#~ msgid ""
#~ "This task selects packages that address special needs of computers using "
#~ "a slow part-time dialup connection (by modem, ISDN, or similar)."
#~ msgstr ""
#~ "Úloha vybere balíky, které pokrývají potřeby počítačů pro navázání "
#~ "pomalého vytáčeného spojení (analogovým modemem, ISDN modemem, nebo "
#~ "podobným). "
#~ msgid "Games"
#~ msgstr "Hry"
#~ msgid ""
#~ "Selecting this task will install a broad selection of games, from "
#~ "traditional textual unix games to card games, to fast-paced arcade games. "
#~ "It won't install all the games in Debian, but it is a good starting point."
#~ msgstr ""
#~ "Výberem této úlohy nainstalujete široké spektrum her od tradičních "
#~ "textových unixových her až po akční arkády. Sice tím nenainstalujete "
#~ "všechny hry dostupné v Debianu, ale je to dobrý začátek."
#~ msgid "Java"
#~ msgstr "Java"
#~ msgid "A java development environment."
#~ msgstr "Vývojové prostředí pro Javu."
#~ msgid "Debian Jr."
#~ msgstr "Debian Jr."
#~ msgid "Debian Jr. is a collection of Debian packages suitable for children."
#~ msgstr "Debian Jr. je kolekce debianích balíků vhodných pro děti."
#~ msgid "Custom kernel compilation"
#~ msgstr "Kompilace vlastního jádra"
#~ msgid ""
#~ "This task includes everything you should need to build your own custom "
#~ "kernel."
#~ msgstr ""
#~ "Tato úloha zahrnuje všechny balíky potřebné pro sestavení vlastního jádra."
#~ msgid ""
#~ "This is a collection of tools that laptop users will expect to find on a "
#~ "system. It includes some special utilities for laptops including IBM "
#~ "Thinkpads, Sony Vaios, Toshibas, and Dell Inspirons."
#~ msgstr ""
#~ "Toto je kolekce nástrojů, kterou na svém systému očekávají uživatelé s "
#~ "notebooky. Mimo jiné obsahuje utility pro konkrétní řady jako IBM "
#~ "Thinkpad, Sony Vaio, Toshiba a Dell Inspiron."
#~ msgid ""
#~ "This task makes the system compliant with the Linux Standard Base, "
#~ "allowing you to install and use LSB packages."
#~ msgstr ""
#~ "Tato úloha zajistí, aby systém odpovídal standardu Linux Standard Base, "
#~ "čímž můžete instalovat LSB programy."
#~ msgid "Usenet news server"
#~ msgstr "News server"
#~ msgid ""
#~ "This task selects the preferred version of the INN news server software "
#~ "for new Debian installations."
#~ msgstr "Tato úloha vybere preferovaný news server INN."
#~ msgid ""
#~ "You do not need this package if you merely wish to read news from an "
#~ "existing server, just select the news reader program you desire and it "
#~ "will pull in any required pieces. Only use this task if you intend to "
#~ "operate a server."
#~ msgstr ""
#~ "Tento balík potřebujete pouze pokud chcete provozovat vlastní server. "
#~ "Jestliže si chcete příspěvky číst ze stávajícího serveru, nainstalujte si "
#~ "jen program pro čtení přízpěvků."
#~ msgid "Python"
#~ msgstr "Python"
#~ msgid ""
#~ "Many Python tools and extensions, for developing scripts and simple or "
#~ "complex applications in Python."
#~ msgstr "Mnoho nástrojů a rozšíření pro vývoj aplikací v Pythonu."
#~ msgid "Scientific applications"
#~ msgstr "Vědecké aplikace"
#~ msgid ""
#~ "This task selects packages which are suitable for scientific work. Under "
#~ "a fairly loose definition of 'scientific', this includes numerical "
#~ "analysis and computing, statistical data analysis as well as "
#~ "visualization."
#~ msgstr ""
#~ "Úloha vybere balíky vhodné pro vědeckou práci. Pod pojmem 'vědecké' se "
#~ "skrývají aplikace pro numerickou analýzu a výpočty, statistickou analýzu "
#~ "a samozřejmě vizualizaci."
#~ msgid "TeX/LaTeX environment"
#~ msgstr "TeX/LaTeX"
#~ msgid ""
#~ "This task provides necessary packages for composing documents in TeX/"
#~ "LaTeX."
#~ msgstr ""
#~ "Tato úloha poskytuje nezbytné balíky pro vytváření dokumentů v systému "
#~ "TeX/LaTeX."
#~ msgid "Conventional Unix server"
#~ msgstr "Obvyklý unixový server"
#~ msgid ""
#~ "This task selects packages that would typically be found on a "
#~ "conventional multi-user unix system with remote users. Do be warned that "
#~ "this includes a number of daemons."
#~ msgstr ""
#~ "Tato úloha vybere balíky, které obvykle očekáváte od konvenčního "
#~ "víceuživatelského unixového systému se vzdálenými uživateli. Buďte "
#~ "varováni, že to zahrnuje i množství démonů."