You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

2086 lines
64 KiB

# translation of da.po to Danish
# Danish translation for tasksel tasks.
# Copyright (C) 2003 Claus Hindsgaul
#
# Claus Hindsgaul <claus_h@image.dk>, 2003, 2004, 2005, 2006.
# Claus Hindsgaul <claus.hindsgaul@gmail.com>, 2006, 2007.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: da\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2009-07-30 23:31+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-05-28 14:26+0200\n"
"Last-Translator: Claus Hindsgaul <claus.hindsgaul@gmail.com>\n"
"Language-Team: Danish\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:1001
msgid "SQL database"
msgstr "SQL-database"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:1001
msgid ""
"This task selects client and server packages for the PostgreSQL database."
msgstr ""
"Denne opgavepakke omfatter klient- og serverpakker til PostgreSQL-databasen."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:1001
msgid ""
"PostgreSQL is an SQL relational database, offering increasing SQL92 "
"compliance and some SQL3 features. It is suitable for use with multi-user "
"database access, through its facilities for transactions and fine-grained "
"locking."
msgstr ""
"PostgreSQL er en SQL-relationsdatabase, der i højere og højere grad "
"overholder SQL92 og har nogle SQL3-funktioner. Det vil passe til flerbruger "
"databaseadgang på grund af dets transaktionsfaciliteter og finkornede "
"fillåsning."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:2001
#, fuzzy
#| msgid "Xfce desktop environment"
msgid "Graphical desktop environment"
msgstr "Skrivebordsmiljøet Xfce"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:2001
msgid ""
"This task provides basic desktop software and serves as a basis for the "
"GNOME and KDE desktop tasks."
msgstr ""
"Denne opgavepakke indeholder grundlæggende skrivebordsprogrammer, og "
"fungerer som fundament for skrivebordsmiljø-opgavepakkerne GNOME og KDE."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:3001
msgid "DNS server"
msgstr "DNS-server"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:3001
msgid ""
"Selects the BIND DNS server, and related documentation and utility packages."
msgstr ""
"Vælger DNS-serveren BIND samt tilhørende dokumentation og værktøjsprogrammer."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:4001
msgid "File server"
msgstr "Filserver"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:4001
msgid ""
"This task sets up your system to be a file server, supporting both CIFS and "
"NFS."
msgstr ""
"Denne opgavepakke sætter dit system op som filserver, der både understøtter "
"CIFS og NFS."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:5001
msgid "GNOME desktop environment"
msgstr "Skrivebordsmiljøet GNOME"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:5001
msgid ""
"This task provides basic \"desktop\" software using the GNOME desktop "
"environment."
msgstr ""
"Denne opgavepakke giver de grundlæggende skrivebordsprogrammer med "
"skrivebordsmiljøet GNOME."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:6001
msgid "KDE desktop environment"
msgstr "Skrivebordsmiljøet KDE"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:6001
msgid ""
"This task provides basic \"desktop\" software using the K Desktop "
"Environment."
msgstr ""
"Denne opgavepakke giver de grundlæggende skrivebordsprogrammer med "
"skrivebordsmiljøet KDE."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:7001
msgid "Laptop"
msgstr "Bærbar"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:7001
msgid "This task installs software useful for a laptop."
msgstr "Denne opgavepakke installerer nyttige programmer for en bærbar."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:8001
msgid "LXDE desktop environment"
msgstr "Skrivebordsmiljøet LXDE"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:8001
msgid ""
"This task provides basic \"desktop\" software using the LXDE desktop "
"environment."
msgstr ""
"Denne opgavepakke giver de grundlæggende skrivebordsprogrammer med "
"skrivebordsmiljøet LXDE."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:9001
msgid "Mail server"
msgstr "Postserver"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:9001
msgid ""
"This task selects a variety of package useful for a general purpose mail "
"server system."
msgstr ""
"Denne opgavepakke omfatter et udvalg af pakker, der er nyttige på et "
"almindeligt postserversystem."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:10001
msgid "manual package selection"
msgstr "manuelt valg af pakker"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:10001
msgid "Manually select packages to install in aptitude."
msgstr "Vælg selv pakker, der skal installeres, i aptitude."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:11001
msgid "Print server"
msgstr "Printerserver"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:11001
msgid "This task sets up your system to be a print server."
msgstr "Denne opgavepakke sætter dit system op til at være printerserver."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:12001
#, fuzzy
#| msgid "DNS server"
msgid "SSH server"
msgstr "DNS-server"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:12001
#, fuzzy
#| msgid "This task sets up your system to be a print server."
msgid ""
"This task sets up your system to be remotely accessed through SSH "
"connections."
msgstr "Denne opgavepakke sætter dit system op til at være printerserver."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:13001
#, fuzzy
#| msgid "Standard system"
msgid "Standard system utilities"
msgstr "Standardsystem"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:13001
msgid ""
"This task sets up a basic user environment, providing a reasonably small "
"selection of services and tools usable on the command line."
msgstr ""
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:14001
msgid "Web server"
msgstr "Webserver"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:14001
msgid ""
"This task selects packages useful for a general purpose web server system."
msgstr ""
"Denne opgavepakke vælger pakker, der er nyttige på et almindeligt webserver-"
"system."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:15001
msgid "Xfce desktop environment"
msgstr "Skrivebordsmiljøet Xfce"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:15001
msgid ""
"This task provides basic \"desktop\" software using the Xfce desktop "
"environment."
msgstr ""
"Denne opgavepakke giver de grundlæggende skrivebordsprogrammer med "
"skrivebordsmiljøet Xfce."
#~ msgid "Desktop environment"
#~ msgstr "Skrivebordsmiljø"
#~ msgid "This task installs a reasonably small character-mode system."
#~ msgstr "Denne opgavepakke installerer et ret småt tegnbaseret system."
#~ msgid "Amharic environment"
#~ msgstr "Arabisk miljø"
#~ msgid ""
#~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
#~ "makes it easier for Amharic speakers to use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Denne opgavepakke installerer programmer, datafiler, skrifttyper og "
#~ "dokumentation, der gør det nemmere for arabisksprogede at bruge Debian."
#~ msgid "Amharic desktop"
#~ msgstr "Arabisk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the desktop in Amharic."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet arabisk."
#~ msgid "Amharic GNOME desktop"
#~ msgstr "Arabisk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Amharic."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet arabisk."
#~ msgid "Amharic KDE desktop"
#~ msgstr "Arabisk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Amharic."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet arabisk."
#~ msgid "Arabic environment"
#~ msgstr "Arabisk miljø"
#~ msgid ""
#~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
#~ "makes it easier for Arabic speakers to use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Denne opgavepakke installerer programmer, datafiler, skrifttyper og "
#~ "dokumentation, der gør det nemmere for arabisksprogede at bruge Debian."
#~ msgid "Arabic desktop"
#~ msgstr "Arabisk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the desktop in Arabic."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet arabisk."
#~ msgid "Arabic GNOME desktop"
#~ msgstr "Arabisk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Arabic."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet arabisk."
#~ msgid "Arabic KDE desktop"
#~ msgstr "Arabisk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Arabic."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet arabisk."
#~ msgid "Basque desktop"
#~ msgstr "Baskisk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the desktop in Basque."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet baskisk."
#~ msgid "Basque GNOME desktop"
#~ msgstr "Baskisk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Basque."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet baskisk."
#~ msgid "Basque KDE desktop"
#~ msgstr "Baskisk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Basque."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet baskisk."
#~ msgid "Belarusian environment"
#~ msgstr "Hviderussisk miljø"
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages and documentation in Belarusian to help "
#~ "Belarusian speaking people use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Denne opgavepakke installerer tyske pakker og dokumentation, der skal "
#~ "hjælpe hviderussisksprogede med at bruge Debian."
#~ msgid "Belarusian desktop"
#~ msgstr "Hviderussisk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the desktop in Belarusian."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet hviderussisk."
#~ msgid "Belarusian GNOME desktop"
#~ msgstr "Hviderussisk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Belarusian."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet hviderussisk."
#~ msgid "Belarusian KDE desktop"
#~ msgstr "Hviderussisk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Belarusian."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet hviderussisk."
#~ msgid "Bengali environment"
#~ msgstr "Bengali miljø"
#~ msgid ""
#~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
#~ "makes it easier for Bengali speakers to use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Denne opgavepakke installerer programmer, datafiler, skrifttyper og "
#~ "dokumentation, der gør det nemmere for bengalisprogede at bruge Debian."
#~ msgid "Bengali desktop"
#~ msgstr "Bengalisisk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the desktop in Bengali."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet Bengali."
#~ msgid "Bengali GNOME desktop"
#~ msgstr "Bengalisisk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Bengali."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet Bengali."
#~ msgid "Bengali KDE desktop"
#~ msgstr "Bengalisisk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Bengali."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet Bengali."
#~ msgid "Bosnian environment"
#~ msgstr "Bosnisk miljø"
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages and documentation in Bosnian to help Bosnian "
#~ "speaking people use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Denne opgavepakke installerer Rumænske pakker og dokumentation, der skal "
#~ "hjælpe bosnisksprogede med at bruge Debian."
#~ msgid "Bosnian desktop"
#~ msgstr "Bosnisk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the desktop in Bosnian."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet bosnisk."
#~ msgid "Bosnian GNOME desktop"
#~ msgstr "Bosnisk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Bosnian."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet bosnisk."
#~ msgid "Bosnian KDE desktop"
#~ msgstr "Bosnisk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Bosnian."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet bosnisk."
#~ msgid "Brazilian Portuguese environment"
#~ msgstr "Brasiliansk-portugisisk miljø"
#~ msgid ""
#~ "This task installs programs, data files, and documentation that make it "
#~ "easier for Brazilian Portuguese speakers to use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Denne opgavepakke installerer programmer, datafiler og dokumentation, som "
#~ "gør det lettere for brasiliansk-portugisisksprogede at bruge Debian."
#~ msgid "Brazilian Portuguese desktop"
#~ msgstr "Brasiliansk-portugisisk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the desktop in Brasilian Portuguese."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet Brasiliansk-portugisisk."
#~ msgid "Brazilian Portuguese GNOME desktop"
#~ msgstr "Brasiliansk-portugisisk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Brazilian Portuguese."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet Brasiliansk-portugisisk."
#~ msgid "Brazilian Portuguese KDE desktop"
#~ msgstr "Brasiliansk-portugisisk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Brazilian Portuguese."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet Brasiliansk-portugisisk."
#~ msgid "British English environment"
#~ msgstr "Britisk-engelsk miljø"
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages and documentation in British English to help "
#~ "British English speaking people use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Denne opgavepakke installerer danske pakker og dokumentation, til brug "
#~ "for britisk-engelsksprogede Debianbrugere."
#~ msgid "British English desktop"
#~ msgstr "Britisk-engelsk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the desktop in British English."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet Britisk-engelsk."
#~ msgid "British GNOME desktop"
#~ msgstr "Britisk-engelsk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in British."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet irsk."
#~ msgid "British KDE desktop"
#~ msgstr "Britisk-engelsk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in British."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet irsk."
#~ msgid "Bulgarian environment"
#~ msgstr "Bulgarsk miljø"
#~ msgid ""
#~ "This task installs programs and data files that make it easier for "
#~ "Bulgarian speakers to use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Denne opgavepakke installerer pakker, det gør det nemmere for "
#~ "bulgarsksprogede at bruge Debian."
#~ msgid "Bulgarian desktop"
#~ msgstr "Bulgarsk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the desktop in Bulgarian."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet bulgarsk."
#~ msgid "Bulgarian GNOME desktop"
#~ msgstr "Bulgarsk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Bulgarian."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet bulgarsk."
#~ msgid "Bulgarian KDE desktop"
#~ msgstr "Bulgarsk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Bulgarian."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet bulgarsk."
#~ msgid "Catalan environment"
#~ msgstr "Catalansk miljø"
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages and documentation in Catalan to help Catalan "
#~ "speaking people use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Denne opgavepakke installerer catalanske pakker og dokumentation, der "
#~ "skal hjælpe catalansksprogede med at bruge Debian."
#~ msgid "Catalan desktop"
#~ msgstr "Catalansk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the desktop in Catalan."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet catalansk."
#~ msgid "Catalan GNOME desktop"
#~ msgstr "Catalansk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Catalan."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet catalansk."
#~ msgid "Catalan KDE desktop"
#~ msgstr "Catalansk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Catalan."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet catalansk."
#~ msgid "Simplified Chinese environment"
#~ msgstr "Simplificeret kinesisk miljø"
#~ msgid ""
#~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
#~ "make it easier for Chinese speakers to use Debian, using the simplified "
#~ "Chinese encoding."
#~ msgstr ""
#~ "Denne opgavepakke indeholder programmer, datafiler, skrifttyper og "
#~ "dokumentation, der letter brugen af Debian for kinesisksprogede med "
#~ "simplificeret kinesisk tegnsæt."
#~ msgid "Simplified Chinese desktop"
#~ msgstr "Simplificeret kinesisk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the desktop in Simplified Chinese."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet simplificeret kinesisk."
#~ msgid "Chinese-s GNOME desktop"
#~ msgstr "Vietnamesisk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Chinese-s."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet vietnamesisk."
#~ msgid "Chinese-s KDE desktop"
#~ msgstr "Vietnamesisk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Chinese-s."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet vietnamesisk."
#~ msgid "Traditional Chinese environment"
#~ msgstr "Traditionelt kinesisk miljø"
#~ msgid ""
#~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
#~ "make it easier for Chinese speakers to use Debian, using the traditional "
#~ "Chinese encoding."
#~ msgstr ""
#~ "Denne opgavepakke indeholder programmer, datafiler, skrifttyper og "
#~ "dokumentation, der letter brugen af Debian for kinesisksprogede med "
#~ "traditionelt kinesisk tegnsæt."
#~ msgid "Traditional Chinese desktop"
#~ msgstr "Traditionelt kinesisk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the desktop in Traditional Chinese."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet traditionelt kinesisk."
#~ msgid "Chinese-t GNOME desktop"
#~ msgstr "Vietnamesisk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Chinese-t."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet vietnamesisk."
#~ msgid "Chinese-t KDE desktop"
#~ msgstr "Vietnamesisk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Chinese-t."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet vietnamesisk."
#~ msgid "Croatian environment"
#~ msgstr "Kroatisk miljø"
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages and documentation in Croatian to help "
#~ "Croatian speaking people use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Denne opgavepakke installerer catalanske pakker og dokumentation, der "
#~ "skal hjælpe kroatisksprogede med at bruge Debian."
#~ msgid "Croatian desktop"
#~ msgstr "Kroatisk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the desktop in Croatian."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet kroatisk."
#~ msgid "Croatian GNOME desktop"
#~ msgstr "Kroatisk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Croatian."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet kroatisk."
#~ msgid "Croatian KDE desktop"
#~ msgstr "Kroatisk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Croatian."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet kroatisk."
#~ msgid "Cyrillic environment"
#~ msgstr "Kyrillisk miljø"
#~ msgid ""
#~ "This task provides Cyrillic fonts and other software you will need in "
#~ "order to use Cyrillic. It supports Belarusian, Bulgarian, Macedonian, "
#~ "Russian, Serbian and Ukrainian."
#~ msgstr ""
#~ "Denne opgavepakke indeholder kyrilliske skrifttyper og programmer, du "
#~ "skal bruge for at kunne anvende kyrillisk skrift. Den understøtter "
#~ "hviderussisk, bulgarsk, makedonsk, russisk, serbisk og ukrainsk."
#~ msgid "Cyrillic desktop"
#~ msgstr "Kyrillisk skrivebord"
#~ msgid ""
#~ "This task localises the desktop in Cyrillic. It supports Belarusian, "
#~ "Bulgarian, Macedonian, Russian, Serbian and Ukrainian."
#~ msgstr ""
#~ "Denne opgavepakke gør skrivebordet kyrillisk. Den understøtter "
#~ "hviderussisk, bulgarsk, makedonsk, russisk, serbisk og ukrainsk."
#~ msgid "Cyrillic GNOME desktop"
#~ msgstr "Kyrillisk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Cyrillic."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet arabisk."
#~ msgid "Cyrillic KDE desktop"
#~ msgstr "Kyrillisk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Cyrillic."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet arabisk."
#~ msgid "Czech environment"
#~ msgstr "Tjekkisk miljø"
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages and documentation in Czech to help Czech "
#~ "speaking people use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Denne opgavepakke installerer tjekkiske pakker og dokumentation, til brug "
#~ "for tjekkisksprogede Debianbrugere."
#~ msgid "Czech desktop"
#~ msgstr "Tjekkisk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the desktop in Czech."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet tjekkisk."
#~ msgid "Czech GNOME desktop"
#~ msgstr "Tjekkisk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Czech."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet tjekkisk."
#~ msgid "Czech KDE desktop"
#~ msgstr "Tjekkisk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Czech."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet tjekkisk."
#~ msgid "Danish environment"
#~ msgstr "Dansk miljø"
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages and documentation in Danish to help Danish "
#~ "speaking people use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Denne opgavepakke installerer danske pakker og dokumentation, til brug "
#~ "for dansksprogede Debianbrugere."
#~ msgid "Danish desktop"
#~ msgstr "Dansk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the desktop in Danish."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet dansk."
#~ msgid "Danish GNOME desktop"
#~ msgstr "Dansk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Danish."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet dansk."
#~ msgid "Danish KDE desktop"
#~ msgstr "Dansk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Danish."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet dansk."
#~ msgid "Dutch environment"
#~ msgstr "Hollandsk miljø"
#~ msgid ""
#~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
#~ "makes it easier for Dutch speakers to use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Denne opgavepakke installerer programmer, datafiler, skrifttyper og "
#~ "dokumentation, der gør det nemmere for hollandsksprogede at bruge Debian."
#~ msgid "Dutch desktop"
#~ msgstr "Hollandsk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the desktop in Dutch."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet hollandsk"
#~ msgid "Dutch GNOME desktop"
#~ msgstr "Hollandsk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Dutch."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet hollandsk"
#~ msgid "Dutch KDE desktop"
#~ msgstr "Hollandsk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Dutch."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet hollandsk"
#~ msgid "Dzongkha desktop"
#~ msgstr "Dzongkha skrivebord"
#~ msgid "This task localises the desktop in Dzongkha."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet dzongkha."
#~ msgid "Dzongkha GNOME desktop"
#~ msgstr "Dzongkha skrivebord"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Dzongkha."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet dzongkha."
#~ msgid "Dzongkha KDE desktop"
#~ msgstr "Dzongkha skrivebord"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Dzongkha."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet dzongkha."
#~ msgid "Esperanto desktop"
#~ msgstr "Esperanto skrivebord"
#~ msgid "This task localises the desktop in Esperanto."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet esperanto."
#~ msgid "Esperanto GNOME desktop"
#~ msgstr "Esperanto skrivebord"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Esperanto."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet esperanto."
#~ msgid "Esperanto KDE desktop"
#~ msgstr "Esperanto skrivebord"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Esperanto."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet esperanto."
#~ msgid "Estonian desktop"
#~ msgstr "Estisk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the desktop in Estonian."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet estisk."
#~ msgid "Estonian GNOME desktop"
#~ msgstr "Estisk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Estonian."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet estisk."
#~ msgid "Estonian KDE desktop"
#~ msgstr "Estisk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Estonian."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet estisk."
#~ msgid "Finnish environment"
#~ msgstr "Finsk miljø"
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages and documentation in Finnish to help Finnish "
#~ "speaking people use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Denne opgavepakke installerer danske pakker og dokumentation, til brug "
#~ "for finsksprogede Debianbrugere."
#~ msgid "Finnish desktop"
#~ msgstr "Finsk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the desktop in Finnish."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet finsk."
#~ msgid "Finnish GNOME desktop"
#~ msgstr "Finsk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Finnish."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet finsk."
#~ msgid "Finnish KDE desktop"
#~ msgstr "Finsk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Finnish."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet finsk."
#~ msgid "French environment"
#~ msgstr "Fransk miljø"
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages and documentation in French to help French "
#~ "speaking people use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Denne opgavepakke installerer franske pakker og dokumentation, til brug "
#~ "for fransksprogede Debianbrugere."
#~ msgid "French desktop"
#~ msgstr "Fransk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the desktop in French."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet fransk."
#~ msgid "French GNOME desktop"
#~ msgstr "Fransk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in French."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet fransk."
#~ msgid "French KDE desktop"
#~ msgstr "Fransk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in French."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet fransk."
#~ msgid "Galician environment"
#~ msgstr "Galisisk miljø"
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages and documentation in Galician to help "
#~ "Galician speaking people use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Denne opgavepakke installerer Italienske pakker og dokumentation, der "
#~ "skal hjælpe galisisksprogede med at bruge Debian."
#~ msgid "Galician desktop"
#~ msgstr "Galisisk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the desktop in Galician."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet galisisk."
#~ msgid "Galician GNOME desktop"
#~ msgstr "Galisisk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Galician."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet galisisk."
#~ msgid "Galician KDE desktop"
#~ msgstr "Galisisk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Galician."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet galisisk."
#~ msgid "Georgian desktop"
#~ msgstr "Georgisk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the desktop in Georgian."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet georgisk."
#~ msgid "German environment"
#~ msgstr "Tysk miljø"
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages and documentation in German to help German "
#~ "speaking people use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Denne opgavepakke installerer tyske pakker og dokumentation, der skal "
#~ "hjælpe tysksprogede med at bruge Debian."
#~ msgid "German desktop"
#~ msgstr "Tysk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the desktop in German."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet tysk."
#~ msgid "German GNOME desktop"
#~ msgstr "Tysk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in German."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet tysk."
#~ msgid "German KDE desktop"
#~ msgstr "Tysk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in German."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet tysk."
#~ msgid "Greek environment"
#~ msgstr "Græsk miljø"
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages and documentation in Greek to help Greek "
#~ "speaking people use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Denne opgavepakke installerer græske pakker og dokumentation, til brug "
#~ "for græsksprogede Debianbrugere."
#~ msgid "Greek desktop"
#~ msgstr "Græsk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the desktop in Greek."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet græsk."
#~ msgid "Greek GNOME desktop"
#~ msgstr "Græsk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Greek."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet græsk."
#~ msgid "Greek KDE desktop"
#~ msgstr "Græsk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Greek."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet græsk."
#~ msgid "Gujarati desktop"
#~ msgstr "Gujarati skrivebord"
#~ msgid "This task localises the desktop in Gujarati."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet gujarati."
#~ msgid "Gujarati GNOME desktop"
#~ msgstr "Gujarati skrivebord"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Gujarati."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet gujarati."
#~ msgid "Gujarati KDE desktop"
#~ msgstr "Gujarati skrivebord"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Gujarati."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet gujarati."
#~ msgid "Hebrew environment"
#~ msgstr "Hebraisk miljø"
#~ msgid ""
#~ "This task installs programs and documentation in Hebrew to help Hebrew "
#~ "speaking people use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Denne opgavepakke installerer hebraiske pakker og dokumentation, til brug "
#~ "for Debianbrugere, der taler hebraisk."
#~ msgid "Hebrew desktop"
#~ msgstr "Hebraisk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the desktop in Hebrew."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet hebraisk."
#~ msgid "Hebrew GNOME desktop"
#~ msgstr "Hebraisk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Hebrew."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet hebraisk."
#~ msgid "Hebrew KDE desktop"
#~ msgstr "Hebraisk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Hebrew."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet hebraisk."
#~ msgid "Hindi environment"
#~ msgstr "Hindu miljø"
#~ msgid ""
#~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
#~ "makes it easier for Hindi speakers to use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Denne opgavepakke installerer programmer, datafiler, skrifttyper og "
#~ "dokumentation, der gør det nemmere for hindusprogede at bruge Debian."
#~ msgid "Hindi desktop"
#~ msgstr "Hindu skrivebord"
#~ msgid "This task localises the desktop in Hindi."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet Hindu."
#~ msgid "Hindi GNOME desktop"
#~ msgstr "Hindu skrivebord"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Hindi."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet Hindu."
#~ msgid "Hindi KDE desktop"
#~ msgstr "Hindu skrivebord"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Hindi."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet Hindu."
#~ msgid "Hungarian environment"
#~ msgstr "Ungarnsk miljø"
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages and documentation in Hungarian to help "
#~ "Hungarian speaking people use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Denne opgavepakke installerer ungarnske pakker og dokumentation, der skal "
#~ "hjælpe ungarnsksprogede med at bruge Debian."
#~ msgid "Hungarian desktop"
#~ msgstr "Ungarnsk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the desktop in Hungarian."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet ungarnsk."
#~ msgid "Hungarian GNOME desktop"
#~ msgstr "Ungarnsk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Hungarian."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet ungarnsk."
#~ msgid "Hungarian KDE desktop"
#~ msgstr "Ungarnsk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Hungarian."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet ungarnsk."
#~ msgid "Icelandic environment"
#~ msgstr "Islandsk miljø"
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages and documentation in Icelandic to help "
#~ "Icelandic speaking people use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Denne opgavepakke installerer Italienske pakker og dokumentation, der "
#~ "skal hjælpe islandsksprogede med at bruge Debian."
#~ msgid "Icelandic desktop"
#~ msgstr "Islandsk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the desktop in Icelandic."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet islandsk."
#~ msgid "Icelandic GNOME desktop"
#~ msgstr "Islandsk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Icelandic."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet islandsk."
#~ msgid "Icelandic KDE desktop"
#~ msgstr "Islandsk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Icelandic."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet islandsk."
#~ msgid "Irish environment"
#~ msgstr "Irsk miljø"
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages and documentation in Irish to help Irish "
#~ "speaking people use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Denne opgavepakke installerer tyrkiske pakker og dokumentation, til brug "
#~ "for irsksprogede Debianbrugere."
#~ msgid "Irish desktop"
#~ msgstr "Irsk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the desktop in Irish."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet irsk."
#~ msgid "Irish GNOME desktop"
#~ msgstr "Irsk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Irish."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet irsk."
#~ msgid "Irish KDE desktop"
#~ msgstr "Irsk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Irish."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet irsk."
#~ msgid "Italian environment"
#~ msgstr "Italiensk miljø"
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages and documentation in Italian to help Italian "
#~ "speaking people use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Denne opgavepakke installerer Italienske pakker og dokumentation, der "
#~ "skal hjælpe italiensksprogede med at bruge Debian."
#~ msgid "Italian desktop"
#~ msgstr "Italiensk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the desktop in Italian."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet italiensk."
#~ msgid "Italian GNOME desktop"
#~ msgstr "Italiensk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Italian."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet italiensk."
#~ msgid "Italian KDE desktop"
#~ msgstr "Italiensk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Italian."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet italiensk."
#~ msgid "Japanese environment"
#~ msgstr "Japansk miljø"
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages that make it easier for Japanese speakers to "
#~ "use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Denne opgavepakke installerer pakker, det gør det nemmere for "
#~ "japansksprogede at bruge Debian."
#~ msgid "Japanese desktop"
#~ msgstr "Japansk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the desktop in Japanese."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet japansk."
#~ msgid "Japanese GNOME desktop"
#~ msgstr "Japansk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Japanese."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet japansk."
#~ msgid "Japanese KDE desktop"
#~ msgstr "Japansk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Japanese."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet japansk."
#~ msgid "Khmer environment"
#~ msgstr "Khmer miljø"
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages and documentation in Khmer to help Khmer "
#~ "speaking people use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Denne opgavepakke installerer Khmer pakker og dokumentation, der skal "
#~ "hjælpe khmersprogede med at bruge Debian."
#~ msgid "Khmer desktop"
#~ msgstr "Khmer skrivebord"
#~ msgid "This task localises the desktop in Khmer."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet khmer."
#~ msgid "Khmer GNOME desktop"
#~ msgstr "Khmer skrivebord"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Khmer."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet khmer."
#~ msgid "Khmer KDE desktop"
#~ msgstr "Khmer skrivebord"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Khmer."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet khmer."
#~ msgid "Korean environment"
#~ msgstr "Koreansk miljø"
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages that make it easier for Korean speakers to "
#~ "use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Denne opgavepakke installerer pakker, det gør det nemmere for "
#~ "koreansksprogede at bruge Debian."
#~ msgid "Korean desktop"
#~ msgstr "Koreansk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the desktop in Korean."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet koreansk."
#~ msgid "Korean GNOME desktop"
#~ msgstr "Koreansk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Korean."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet koreansk."
#~ msgid "Korean KDE desktop"
#~ msgstr "Koreansk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Korean."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet koreansk."
#~ msgid "Kurdish environment"
#~ msgstr "Tyrkisk miljø"
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages and documentation in Kurdish to help Kurds "
#~ "use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Denne opgavepakke installerer tyrkiske pakker og dokumentation, til brug "
#~ "for tyrkisksprogede Debianbrugere."
#~ msgid "Kurdish desktop"
#~ msgstr "Tyrkisk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the desktop in Kurdish."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet tyrkisk."
#~ msgid "Kurdish GNOME desktop"
#~ msgstr "Tyrkisk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Kurdish."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet tyrkisk."
#~ msgid "Kurdish KDE desktop"
#~ msgstr "Tyrkisk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Kurdish."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet tyrkisk."
#~ msgid "Latvian desktop"
#~ msgstr "Lettisk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the desktop in Latvian."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet lettisk."
#~ msgid "Latvian GNOME desktop"
#~ msgstr "Lettisk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Latvian."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet lettisk."
#~ msgid "Latvian KDE desktop"
#~ msgstr "Lettisk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Latvian."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet lettisk."
#~ msgid "Lithuanian environment"
#~ msgstr "Litauisk miljø"
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages and documentation in Lithuanian to help "
#~ "Lithuanian speaking people use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Denne opgavepakke installerer litauiske pakker og dokumentation, der skal "
#~ "hjælpe litauisksprogede med at bruge Debian."
#~ msgid "Lithuanian desktop"
#~ msgstr "Litauisk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the desktop in Lithuanian."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet litauisk."
#~ msgid "Lithuanian GNOME desktop"
#~ msgstr "Litauisk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Lithuanian."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet litauisk."
#~ msgid "Lithuanian KDE desktop"
#~ msgstr "Litauisk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Lithuanian."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet litauisk."
#~ msgid "Macedonian environment"
#~ msgstr "Makedonsk miljø"
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages and documentation in Macedonian to help "
#~ "Macedonian speaking people use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Denne opgavepakke installerer Rumænske pakker og dokumentation, der skal "
#~ "hjælpe makedonsksprogede med at bruge Debian."
#~ msgid "Macedonian desktop"
#~ msgstr "Makedonsk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the desktop in Macedonian."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet makedonsk."
#~ msgid "Macedonian GNOME desktop"
#~ msgstr "Makedonsk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Macedonian."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet makedonsk."
#~ msgid "Macedonian KDE desktop"
#~ msgstr "Makedonsk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Macedonian."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet makedonsk."
#~ msgid "Malayalam desktop"
#~ msgstr "Malayalam skrivebord"
#~ msgid "This task localises the desktop in Malayalam."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet malayalam."
#~ msgid "Malayalam GNOME desktop"
#~ msgstr "Malayalam skrivebord"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Malayalam."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet malayalam."
#~ msgid "Malayalam KDE desktop"
#~ msgstr "Malayalam skrivebord"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Malayalam."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet malayalam."
#~ msgid "Nepali desktop"
#~ msgstr "Nepalesisk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the desktop in Nepali."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet nepalesisk."
#~ msgid "Nepali GNOME desktop"
#~ msgstr "Nepalesisk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Nepali."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet nepalesisk."
#~ msgid "Nepali KDE desktop"
#~ msgstr "Nepalesisk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Nepali."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet nepalesisk."
#~ msgid "North Sami environment"
#~ msgstr "Thai miljø"
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages and documentation in North Sami to help North "
#~ "Sami speaking people use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Denne opgavepakke installerer norske pakker og dokumentation, til hjælp "
#~ "for Norsksprogede Debianbrugere."
#~ msgid "North Sami desktop"
#~ msgstr "Nordsamisk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the desktop in North Sami."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet nordsamisk."
#~ msgid "North Sami GNOME desktop"
#~ msgstr "Nordsamisk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in North Sami."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet nordsamisk."
#~ msgid "North Sami KDE desktop"
#~ msgstr "Nordsamisk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in North Sami."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet nordsamisk."
#~ msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) environment"
#~ msgstr "Norsk (bokmål og nynorsk) miljø"
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages and documentation in Norwegian to help "
#~ "Norwegian speaking people use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Denne opgavepakke installerer norske pakker og dokumentation, til hjælp "
#~ "for Norsksprogede Debianbrugere."
#~ msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) desktop"
#~ msgstr "Norsk (bokmål og nynorsk) skrivebord"
#~ msgid "This task localises the desktop in Norwegian."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet norsk."
#~ msgid "Norwegian GNOME desktop"
#~ msgstr "Georgisk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Norwegian."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet norsk."
#~ msgid "Norwegian KDE desktop"
#~ msgstr "Georgisk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Norwegian."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet norsk."
#~ msgid "Persian environment"
#~ msgstr "Persisk miljø"
#~ msgid ""
#~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
#~ "makes it easier for Persian speakers to use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Denne opgavepakke installerer programmer, datafiler, skrifttyper og "
#~ "dokumentation, der gør det nemmere for persisksprogede at bruge Debian."
#~ msgid "Persian desktop"
#~ msgstr "Persisk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the desktop in Persian."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet persisk."
#~ msgid "Persian GNOME desktop"
#~ msgstr "Persisk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Persian."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet persisk."
#~ msgid "Persian KDE desktop"
#~ msgstr "Persisk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Persian."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet persisk."
#~ msgid "Polish environment"
#~ msgstr "Polsk miljø"
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages and documentation in Polish to help Polish "
#~ "speaking people use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Denne opgavepakke installerer polske pakker og dokumentation, til brug "
#~ "for polsksprogede Debianbrugere."
#~ msgid "Polish desktop"
#~ msgstr "Polsk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the desktop in Polish."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet polsk."
#~ msgid "Polish GNOME desktop"
#~ msgstr "Polsk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Polish."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet polsk."
#~ msgid "Polish KDE desktop"
#~ msgstr "Polsk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Polish."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet polsk."
#~ msgid "Portuguese environment"
#~ msgstr "Portugisisk miljø"
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages and documentation in Portuguese to help "
#~ "Portuguese speaking people use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Denne opgavepakke installerer græske pakker og dokumentation, til brug "
#~ "for portugisiskprogede Debianbrugere."
#~ msgid "Portuguese desktop"
#~ msgstr "Portugisisk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the desktop in Portuguese."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet portugisisk."
#~ msgid "Portuguese GNOME desktop"
#~ msgstr "Portugisisk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Portuguese."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet portugisisk."
#~ msgid "Portuguese KDE desktop"
#~ msgstr "Portugisisk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Portuguese."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet portugisisk."
#~ msgid "Punjabi environment"
#~ msgstr "Punjabi miljø"
#~ msgid ""
#~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
#~ "makes it easier for Punjabi speakers to use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Denne opgavepakke installerer programmer, datafiler, skrifttyper og "
#~ "dokumentation, der gør det nemmere for punjabisprogede at bruge Debian."
#~ msgid "Punjabi desktop"
#~ msgstr "Punjabisk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the desktop in Punjabi."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet punjabi."
#~ msgid "Punjabi GNOME desktop"
#~ msgstr "Punjabisk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Punjabi."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet punjabi."
#~ msgid "Punjabi KDE desktop"
#~ msgstr "Punjabisk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Punjabi."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet punjabi."
#~ msgid "Romanian environment"
#~ msgstr "Rumænsk miljø"
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages and documentation in Romanian to help "
#~ "Romanian speaking people use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Denne opgavepakke installerer Rumænske pakker og dokumentation, der skal "
#~ "hjælpe rumænsksprogede med at bruge Debian."
#~ msgid "Romanian desktop"
#~ msgstr "Rumænsk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the desktop in Romanian."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet rumænsk."
#~ msgid "Romanian GNOME desktop"
#~ msgstr "Rumænsk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Romanian."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet rumænsk."
#~ msgid "Romanian KDE desktop"
#~ msgstr "Rumænsk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Romanian."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet rumænsk."
#~ msgid "Russian environment"
#~ msgstr "Russisk miljø"
#~ msgid ""
#~ "This task installs programs and documentation in Russian to help Russian "
#~ "speaking people use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Denne opgavepakke indeholder programmer og russisk dokumentation til at "
#~ "gøre det lettere for russiskprogede at bruge Debian."
#~ msgid "Russian desktop"
#~ msgstr "Russisk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the desktop in Russian."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet russisk."
#~ msgid "Russian GNOME desktop"
#~ msgstr "Russisk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Russian."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet russisk."
#~ msgid "Russian KDE desktop"
#~ msgstr "Russisk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Russian."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet russisk."
#~ msgid "Serbian environment"
#~ msgstr "Serbisk miljø"
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages and documentation in Serbian to help Serbian "
#~ "speaking people use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Denne opgavepakke installerer tyske pakker og dokumentation, der skal "
#~ "hjælpe serbisksprogede med at bruge Debian."
#~ msgid "Serbian desktop"
#~ msgstr "Serbisk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the desktop in Serbian."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet Serbisk."
#~ msgid "Serbian GNOME desktop"
#~ msgstr "Serbisk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Serbian."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet Serbisk."
#~ msgid "Serbian KDE desktop"
#~ msgstr "Persisk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Serbian."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet Serbisk."
#~ msgid "Slovak environment"
#~ msgstr "Slovakisk miljø"
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages and documentation in Slovak to help Slovak "
#~ "speaking people use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Denne opgavepakke installerer Slovakiske pakker og dokumentation, der "
#~ "skal hjælpe slovakisksprogede med at bruge Debian."
#~ msgid "Slovak desktop"
#~ msgstr "Slovakisk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the desktop in Slovak."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet Slovakisk."
#~ msgid "Slovak GNOME desktop"
#~ msgstr "Slovakisk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Slovak."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet Slovakisk."
#~ msgid "Slovak KDE desktop"
#~ msgstr "Slovakisk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Slovak."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet Slovakisk."
#~ msgid "Slovenian environment"
#~ msgstr "Slovensk miljø"
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages and documentation in Slovenian to help "
#~ "Slovenian speaking people use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Denne opgavepakke installerer Slovakiske pakker og dokumentation, der "
#~ "skal hjælpe slovensksprogede med at bruge Debian."
#~ msgid "Slovenian desktop"
#~ msgstr "Slovensk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the desktop in Slovenian."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet slovensk."
#~ msgid "Slovenian GNOME desktop"
#~ msgstr "Slovensk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Slovenian."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet slovensk."
#~ msgid "Slovenian KDE desktop"
#~ msgstr "Slovensk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Slovenian."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet slovensk."
#~ msgid "Spanish environment"
#~ msgstr "Spansk miljø"
#~ msgid ""
#~ "This task installs programs, data files, and documentation that make it "
#~ "easier for Spanish speakers to use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Denne opgavepakke installerer programmer, datafiler og dokumentation, som "
#~ "gør det lettere for spansksprogede at bruge Debian."
#~ msgid "Spanish desktop"
#~ msgstr "Spansk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the desktop in Spanish."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet spansk."
#~ msgid "Spanish GNOME desktop"
#~ msgstr "Spansk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Spanish."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet spansk."
#~ msgid "Spanish KDE desktop"
#~ msgstr "Spansk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Spanish."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet spansk."
#~ msgid "Swedish environment"
#~ msgstr "Svensk miljø"
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages and documentation in Swedish to help Swedish "
#~ "speaking people use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Denne opgavepakke installerer svenske pakker og dokumentation, til brug "
#~ "for svensksprogede Debianbrugere."
#~ msgid "Swedish desktop"
#~ msgstr "Svensk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the desktop in Swedish."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet svensk."
#~ msgid "Swedish GNOME desktop"
#~ msgstr "Svensk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Swedish."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet svensk."
#~ msgid "Swedish KDE desktop"
#~ msgstr "Svensk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Swedish."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet svensk."
#~ msgid "Tagalog environment"
#~ msgstr "Taqalog miljø"
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages and documentation in Tagalog to help Tagalog "
#~ "speaking people use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Denne opgavepakke installerer catalanske pakker og dokumentation, der "
#~ "skal hjælpe taqalogsprogede med at bruge Debian."
#~ msgid "Tamil environment"
#~ msgstr "Tamilsk miljø"
#~ msgid ""
#~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
#~ "makes it easier for Tamil speakers to use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Denne opgavepakke installerer programmer, datafiler, skrifttyper og "
#~ "dokumentation, der gør det nemmere for tamilsksprogede at bruge Debian."
#~ msgid "Tamil desktop"
#~ msgstr "Tamilsk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the desktop in Tamil."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet tamilsk."
#~ msgid "Tamil GNOME desktop"
#~ msgstr "Tamilsk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Tamil."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet tamilsk."
#~ msgid "Tamil KDE desktop"
#~ msgstr "Tamilsk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Tamil."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet tamilsk."
#~ msgid "Thai environment"
#~ msgstr "Thai miljø"
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages that make it easier for Thai speaking people "
#~ "to use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Denne opgavepakke installerer pakker der gøre det lettere for "
#~ "thaisprogede at bruge Debian."
#~ msgid "Thai desktop"
#~ msgstr "Thai skrivebord"
#~ msgid "This task localises the desktop in Thai."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet thai."
#~ msgid "Thai GNOME desktop"
#~ msgstr "Thai skrivebord"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Thai."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet thai."
#~ msgid "Thai KDE desktop"
#~ msgstr "Thai skrivebord"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Thai."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet thai."
#~ msgid "Turkish environment"
#~ msgstr "Tyrkisk miljø"
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages and documentation in Turkish to help Turkish "
#~ "speaking people use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Denne opgavepakke installerer tyrkiske pakker og dokumentation, til brug "
#~ "for tyrkisksprogede Debianbrugere."
#~ msgid "Turkish desktop"
#~ msgstr "Tyrkisk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the desktop in Turkish."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet tyrkisk."
#~ msgid "Turkish GNOME desktop"
#~ msgstr "Tyrkisk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Turkish."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet tyrkisk."
#~ msgid "Turkish KDE desktop"
#~ msgstr "Tyrkisk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Turkish."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet tyrkisk."
#~ msgid "Ukrainian environment"
#~ msgstr "Ukrainsk miljø"
#~ msgid ""
#~ "This task installs programs and documentation in Ukrainian to help "
#~ "Ukrainian speaking people use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Denne opgavepakke indeholder programmer og ukrainsk dokumentation til at "
#~ "gøre det lettere for ukrainskprogede at bruge Debian."
#~ msgid "Ukrainian desktop"
#~ msgstr "Ukrainsk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the desktop in Ukrainian."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet ukrainsk."
#~ msgid "Ukrainian GNOME desktop"
#~ msgstr "Ukrainsk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Ukrainian."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet ukrainsk."
#~ msgid "Ukrainian KDE desktop"
#~ msgstr "Ukrainsk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Ukrainian."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet ukrainsk."
#~ msgid "Vietnamese desktop"
#~ msgstr "Vietnamesisk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the desktop in Vietnamese."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet vietnamesisk."
#~ msgid "Vietnamese GNOME desktop"
#~ msgstr "Vietnamesisk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Vietnamese."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet vietnamesisk."
#~ msgid "Vietnamese KDE desktop"
#~ msgstr "Vietnamesisk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Vietnamese."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet vietnamesisk."
#~ msgid "Welsh environment"
#~ msgstr "Walisisk miljø"
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages and documentation in Welsh to help Welsh "
#~ "speaking people use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Denne opgavepakke installerer polske pakker og dokumentation, til brug "
#~ "for walisisksprogede Debianbrugere."
#~ msgid "Welsh desktop"
#~ msgstr "Walisisk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the desktop in Welsh."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet walisisk."
#~ msgid "Welsh GNOME desktop"
#~ msgstr "Walisisk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Welsh."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet walisisk."
#~ msgid "Welsh KDE desktop"
#~ msgstr "Walisisk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Welsh."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet walisisk."
#~ msgid "Xhosa desktop"
#~ msgstr "Xhosa skrivebord"
#~ msgid "This task localises the desktop in Xhosa."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet Xhosa."
#~ msgid "Xhosa GNOME desktop"
#~ msgstr "Xhosa skrivebord"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Xhosa."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet Xhosa."
#~ msgid "Xhosa KDE desktop"
#~ msgstr "Xhosa skrivebord"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Xhosa."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet Xhosa."
#~ msgid "This task installs packages useful for British English users."
#~ msgstr "Denne opgavepakke installerer nyttige programmer for en bærbar."
#~ msgid "Albanian desktop"
#~ msgstr "Albansk skrivebord"
#~ msgid "This task localises the desktop in Albanian."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet albansk."
#~ msgid ""
#~ "This task provides basic \"desktop\" software using the GNOME desktop "
#~ "desktop."
#~ msgstr ""
#~ "Denne opgavepakke giver de grundlæggende skrivebordsprogrammer med "
#~ "skrivebordsmiljøet GNOME."
#~ msgid ""
#~ "This task provides basic \"desktop\" software, including a variety of "
#~ "session managers, file managers and web browsers. It incorporates both "
#~ "the GNOME and KDE desktops, and provides a display manager which lets the "
#~ "user choose between the two."
#~ msgstr ""
#~ "Denne opgavepakke indeholder grundlæggende skriverbords-programmer, "
#~ "heriblandt forskellige program- og filhåndteringer samt browsere. Den "
#~ "indeholder både GNOME- og KDE-miljøerne samt et program, der lader "
#~ "brugeren vælge mellem dem."
#~ msgid "This task makes the desktop be localised in Bulgarian."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet bulgarsk."
#~ msgid "This task causes the standard base system to be installed."
#~ msgstr "Denne opgavepakke sætter dit system op til at være printerserver."
#~ msgid "Office environment"
#~ msgstr "Kontormiljø"
#~ msgid ""
#~ "This task provides a suite of office productivity software, including a "
#~ "word processor, a spreadsheet, a presentation program, and more. This is "
#~ "a rather large collection of software."
#~ msgstr ""
#~ "Denne opgavepakke indeholder en samling kontorprogrammer, herunder "
#~ "tekstbehandling, regneark, præsentationsprogram med mere. Det er en ret "
#~ "stor samling programmer."
#~ msgid "X window system"
#~ msgstr "X window-systemet"
#~ msgid ""
#~ "This task provides the essential components for a standalone workstation "
#~ "running the X Window System. It provides the X libraries, an X server, a "
#~ "set of fonts, and a group of basic X clients and utilities."
#~ msgstr ""
#~ "Denne pakke indeholder de essentielle dele til en selvstændig "
#~ "arbejdsstation med X Window-systemet. Den har X-bibliotekerne, en X-"
#~ "server, en skrifttypesamling samt en række grundlæggende X-klienter."
#~ msgid "Broadband internet connection"
#~ msgstr "Bredbåndsforbindelse"
#~ msgid ""
#~ "This task selects packages that address special needs of computers that "
#~ "connect to the internet using DSL, Cable, and the like."
#~ msgstr ""
#~ "Denne opgavepakke indeholder pakker for computere, der forbinder sig til "
#~ "internettet via DSL, kabelmodem og lignende."
#~ msgid "C and C++"
#~ msgstr "C og C++"
#~ msgid ""
#~ "A complete environment for development of programs in the C and C++ "
#~ "programming languages."
#~ msgstr ""
#~ "Et komplet miljø for udvikling af programmer i programmeringssprogene C "
#~ "og C++."
#~ msgid "Dialup internet"
#~ msgstr "Opkaldsforbindelse"
#~ msgid ""
#~ "This task selects packages that address special needs of computers using "
#~ "a slow part-time dialup connection (by modem, ISDN, or similar)."
#~ msgstr ""
#~ "Denne pakkesamling tager hånd om de specielle behov, som computerbrugere "
#~ "med en langsom opkaldsforbindelse (modem, ISDN eller lignende) har."
#~ msgid "Games"
#~ msgstr "Spil"
#~ msgid ""
#~ "Selecting this task will install a broad selection of games, from "
#~ "traditional textual unix games to card games, to fast-paced arcade games. "
#~ "It won't install all the games in Debian, but it is a good starting point."
#~ msgstr ""
#~ "Med denne opgavepakke får du et bredt udvalg af spil. Lige fra "
#~ "traditionelle tekstbaserede unix-spil til kortspil og hæsblæsende "
#~ "arkadespil. Den vil ikke installere alle Debians spil, men er et godt "
#~ "udgangspunkt."
#~ msgid "Java"
#~ msgstr "Java"
#~ msgid "A java development environment."
#~ msgstr "Miljø for javaudvikling."
#~ msgid "Debian Jr."
#~ msgstr "Debian junior"
#~ msgid "Debian Jr. is a collection of Debian packages suitable for children."
#~ msgstr " Debian Junior er en samling Debianpakker til børn."
#~ msgid "Custom kernel compilation"
#~ msgstr "Egen kerne-oversættelse"
#~ msgid ""
#~ "This task includes everything you should need to build your own custom "
#~ "kernel."
#~ msgstr ""
#~ "Denne opgavepakke indeholder alt hvad du behøver for at bygge din egen "
#~ "Linuxkerne."
#~ msgid ""
#~ "This is a collection of tools that laptop users will expect to find on a "
#~ "system. It includes some special utilities for laptops including IBM "
#~ "Thinkpads, Sony Vaios, Toshibas, and Dell Inspirons."
#~ msgstr ""
#~ "Dette er en samling værktøjer, som brugere af bærbare computere forventer "
#~ "at have på deres system. Det omfatter bl.a. nogle specielle værktøjer til "
#~ "bærbare computere som f.eks. IBM Thinkpad, Sony Vaio, Toshiba og Dell "
#~ "Inspirion."
#~ msgid ""
#~ "This task makes the system compliant with the Linux Standard Base, "
#~ "allowing you to install and use LSB packages."
#~ msgstr ""
#~ "Denne opgavepakke får systemet til at overholde specifikationerne i "
#~ "'Linux Standard Base', så du kan installere og bruge LSB-pakker."
#~ msgid "Usenet news server"
#~ msgstr "Nyhedsgruppe-server"
#~ msgid ""
#~ "This task selects the preferred version of the INN news server software "
#~ "for new Debian installations."
#~ msgstr ""
#~ "Denne opgavepakke indeholder den foretrukne udgave at INN-"
#~ "nyhedsgruppeserveren til nye Debian-installationer."
#~ msgid ""
#~ "You do not need this package if you merely wish to read news from an "
#~ "existing server, just select the news reader program you desire and it "
#~ "will pull in any required pieces. Only use this task if you intend to "
#~ "operate a server."
#~ msgstr ""
#~ "Du behøver ikke denne pakke hvis du blot ønsker at læse nyhedsgrupper fra "
#~ "en eksisterende server. Vælg da blot det nyhedslæseprogram, du ønsker. "
#~ "Brug kun denne opgavepakke hvis du vil huse en nyhedsgruppeserver."
#~ msgid "Python"
#~ msgstr "Python"
#~ msgid ""
#~ "Many Python tools and extensions, for developing scripts and simple or "
#~ "complex applications in Python."
#~ msgstr ""
#~ "Mange Python-værktøjer og udvidelser til udvikling af skripter såvel "
#~ "simple som komplekse programmer i Python."
#~ msgid "Scientific applications"
#~ msgstr "Videnskabelige programmer"
#~ msgid ""
#~ "This task selects packages which are suitable for scientific work. Under "
#~ "a fairly loose definition of 'scientific', this includes numerical "
#~ "analysis and computing, statistical data analysis as well as "
#~ "visualization."
#~ msgstr ""
#~ "Denne programsamling indeholder nyttige pakker til bredt defineret "
#~ "'videnskabeligt' arbejde. Det omfatter numerisk analyse og beregninger, "
#~ "statistisk dataanalyse såvel som -visualisering."
#~ msgid "TeX/LaTeX environment"
#~ msgstr "TeX/LaTeX-miljø"
#~ msgid ""
#~ "This task provides necessary packages for composing documents in TeX/"
#~ "LaTeX."
#~ msgstr ""
#~ "Denne opgavepakke indeholder de nødvendige pakker til at lave dokumenter "
#~ "med TeX/LaTeX."
#~ msgid "Conventional Unix server"
#~ msgstr "Almindelig unix-server"
#~ msgid ""
#~ "This task selects packages that would typically be found on a "
#~ "conventional multi-user unix system with remote users. Do be warned that "
#~ "this includes a number of daemons."
#~ msgstr ""
#~ "Denne opgavepakke vælger pakker, der typisk findes på et almindeligt "
#~ "flerbruger-unixsystem med fjernbrugere. Bemærk at de omfatter et antal "
#~ "dæmoner."
#~ msgid "Tcl/Tk"
#~ msgstr "Tcl/Tk"
#~ msgid ""
#~ "Packages commonly used in developing applications using the Tcl language "
#~ "and Tk Toolkit."
#~ msgstr ""
#~ "Pakker, der typisk benyttes ved udvikling af programmer i sproget Tcl og "
#~ "med Tk-værktøjssættet."
#~ msgid "a TeX/LaTeX environment"
#~ msgstr "et TeX/LaTeX-miljø"