You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

1856 lines
59 KiB

# tasksel - Slovak translation
#
# Peter Mann <Peter.Mann@tuke.sk>, 2008.
# Ivan Masár <helix84@centrum.sk>, 2009.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tasksel\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2009-07-30 23:31+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2009-08-10 17:21+0100\n"
"Last-Translator: Ivan Masár <helix84@centrum.sk>\n"
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:1001
msgid "SQL database"
msgstr "Databáza SQL"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:1001
msgid ""
"This task selects client and server packages for the PostgreSQL database."
msgstr "Táto úloha vyberie klientské a serverové balíky databázy PostgreSQL."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:1001
msgid ""
"PostgreSQL is an SQL relational database, offering increasing SQL92 "
"compliance and some SQL3 features. It is suitable for use with multi-user "
"database access, through its facilities for transactions and fine-grained "
"locking."
msgstr ""
"PostgreSQL je relačná databáza ponúkajúca stále lepšiu podporu SQL92 a "
"niektoré vlastnosti SQL3. Vďaka svojej podpore transakcií a jemnozrnnému "
"zamykaniu je PostgreSQL vhodný pre nasadenie do viacpoužívateľského "
"prostredia."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:2001
msgid "Graphical desktop environment"
msgstr "Grafické pracovné prostredie"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:2001
msgid ""
"This task provides basic desktop software and serves as a basis for the "
"GNOME and KDE desktop tasks."
msgstr ""
"Táto úloha poskytuje základné programy pracovného prostredia („desktop“) a "
"slúži ako základ pre úlohy GNOME a KDE."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:3001
msgid "DNS server"
msgstr "DNS server"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:3001
msgid ""
"Selects the BIND DNS server, and related documentation and utility packages."
msgstr ""
"Vyberie DNS server BIND so súvisiacou dokumentáciou a užitočnými balíkmi."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:4001
msgid "File server"
msgstr "Súborový server"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:4001
msgid ""
"This task sets up your system to be a file server, supporting both CIFS and "
"NFS."
msgstr ""
"Táto úloha pripraví váš systém na funkciu súborového servera, ktorý "
"podporuje CIFS a NFS."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:5001
msgid "GNOME desktop environment"
msgstr "Pracovné prostredie GNOME"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:5001
msgid ""
"This task provides basic \"desktop\" software using the GNOME desktop "
"environment."
msgstr ""
"Táto úloha poskytuje základné programy pracovného prostredia („desktop“) "
"GNOME."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:6001
msgid "KDE desktop environment"
msgstr "Pracovné prostredie KDE"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:6001
msgid ""
"This task provides basic \"desktop\" software using the K Desktop "
"Environment."
msgstr ""
"Táto úloha poskytuje základné programy pracovného prostredia („desktop“) KDE."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:7001
msgid "Laptop"
msgstr "Notebook"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:7001
msgid "This task installs software useful for a laptop."
msgstr "Táto úloha nainštaluje programy užitočné pre notebooky."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:8001
msgid "LXDE desktop environment"
msgstr "Pracovné prostredie LXDE"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:8001
msgid ""
"This task provides basic \"desktop\" software using the LXDE desktop "
"environment."
msgstr ""
"Táto úloha poskytuje základné programy pracovného prostredia („desktop“) "
"LXDE."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:9001
msgid "Mail server"
msgstr "Poštový server"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:9001
msgid ""
"This task selects a variety of package useful for a general purpose mail "
"server system."
msgstr "Táto úloha vyberie rôzne balíky užitočné pre všeobecný poštový server."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:10001
msgid "manual package selection"
msgstr "manuálny výber balíkov"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:10001
msgid "Manually select packages to install in aptitude."
msgstr ""
"Spustí aptitude, kde si manuálne zvolíte balíky, ktoré chcete nainštalovať."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:11001
msgid "Print server"
msgstr "Tlačový server"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:11001
msgid "This task sets up your system to be a print server."
msgstr "Táto úloha pripraví váš systém na úlohu tlačového servera."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:12001
msgid "SSH server"
msgstr "SSH server"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:12001
msgid ""
"This task sets up your system to be remotely accessed through SSH "
"connections."
msgstr ""
"Táto úloha pripraví váš systém na vzdialený prístup prostredníctvom SSH "
"pripojenia."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:13001
msgid "Standard system utilities"
msgstr "Štandardné systémové nástroje"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:13001
msgid ""
"This task sets up a basic user environment, providing a reasonably small "
"selection of services and tools usable on the command line."
msgstr ""
"Táto úloha pripraví základné používateľské prostredie, ktoré poskytuje "
"rozumne malý výber služieb a nástrojov použiteľných na príkazovom riadku."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:14001
msgid "Web server"
msgstr "Webový server"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:14001
msgid ""
"This task selects packages useful for a general purpose web server system."
msgstr "Táto úloha vyberie balíky užitočné pre všeobecný webový server."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:15001
msgid "Xfce desktop environment"
msgstr "Pracovné prostredie Xfce"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:15001
msgid ""
"This task provides basic \"desktop\" software using the Xfce desktop "
"environment."
msgstr ""
"Táto úloha poskytuje základné programy pracovného prostredia („desktop“) "
"Xfce."
#~ msgid "Desktop environment"
#~ msgstr "Pracovné prostredie"
#~ msgid "This task installs a reasonably small character-mode system."
#~ msgstr "Táto úloha nainštaluje rozumne malý systém v textovom režime."
#~ msgid "Amharic environment"
#~ msgstr "Amharské prostredie"
#~ msgid ""
#~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
#~ "makes it easier for Amharic speakers to use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Táto úloha nainštaluje programy, dátové súbory a dokumentáciu, ktoré "
#~ "umožnia ľahšiu prácu s Debianom pre amharsky hovoriacich používateľov."
#~ msgid "Amharic desktop"
#~ msgstr "Amharský desktop"
#~ msgid "This task localises the desktop in Amharic."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre amharčinu."
#~ msgid "Amharic GNOME desktop"
#~ msgstr "Amharský desktop"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Amharic."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre amharčinu."
#~ msgid "Amharic KDE desktop"
#~ msgstr "Amharský desktop"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Amharic."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre amharčinu."
#~ msgid "Arabic environment"
#~ msgstr "Arabské prostredie"
#~ msgid ""
#~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
#~ "makes it easier for Arabic speakers to use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Táto úloha nainštaluje programy, dátové súbory a dokumentáciu, ktoré "
#~ "umožnia ľahšiu prácu s Debianom pre arabsky hovoriacich používateľov."
#~ msgid "Arabic desktop"
#~ msgstr "Arabský desktop"
#~ msgid "This task localises the desktop in Arabic."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre arabčinu."
#~ msgid "Arabic GNOME desktop"
#~ msgstr "Arabský desktop"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Arabic."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre arabčinu."
#~ msgid "Arabic KDE desktop"
#~ msgstr "Arabský desktop"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Arabic."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre arabčinu."
#~ msgid "Basque desktop"
#~ msgstr "Baskický desktop"
#~ msgid "This task localises the desktop in Basque."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre baskičtinu."
#~ msgid "Basque GNOME desktop"
#~ msgstr "Baskický desktop"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Basque."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre baskičtinu."
#~ msgid "Basque KDE desktop"
#~ msgstr "Baskický desktop"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Basque."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre baskičtinu."
#~ msgid "Belarusian environment"
#~ msgstr "Bieloruské prostredie"
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages and documentation in Belarusian to help "
#~ "Belarusian speaking people use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu "
#~ "prácu s Debianom pre bielorusky hovoriacich používateľov."
#~ msgid "Belarusian desktop"
#~ msgstr "Bieloruský desktop"
#~ msgid "This task localises the desktop in Belarusian."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre bieloruštinu."
#~ msgid "Belarusian GNOME desktop"
#~ msgstr "Bieloruský desktop"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Belarusian."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre bieloruštinu."
#~ msgid "Belarusian KDE desktop"
#~ msgstr "Bieloruský desktop"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Belarusian."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre bieloruštinu."
#~ msgid "Bengali environment"
#~ msgstr "Bengálske prostredie"
#~ msgid ""
#~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
#~ "makes it easier for Bengali speakers to use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Táto úloha nainštaluje programy, dátové súbory a dokumentáciu, ktoré "
#~ "umožnia ľahšiu prácu s Debianom pre bengálsky hovoriacich používateľov."
#~ msgid "Bengali desktop"
#~ msgstr "Bengálsky desktop"
#~ msgid "This task localises the desktop in Bengali."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre bengálčinu."
#~ msgid "Bengali GNOME desktop"
#~ msgstr "Bengálsky desktop"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Bengali."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre bengálčinu."
#~ msgid "Bengali KDE desktop"
#~ msgstr "Bengálsky desktop"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Bengali."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre bengálčinu."
#~ msgid "Bosnian environment"
#~ msgstr "Bosnianske prostredie"
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages and documentation in Bosnian to help Bosnian "
#~ "speaking people use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu "
#~ "prácu s Debianom pre bosniansky hovoriacich používateľov."
#~ msgid "Bosnian desktop"
#~ msgstr "Bosniansky desktop"
#~ msgid "This task localises the desktop in Bosnian."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre bosniančinu."
#~ msgid "Bosnian GNOME desktop"
#~ msgstr "Bosniansky desktop"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Bosnian."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre bosniančinu."
#~ msgid "Bosnian KDE desktop"
#~ msgstr "Bosniansky desktop"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Bosnian."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre bosniančinu."
#~ msgid "Brazilian Portuguese environment"
#~ msgstr "Prostredie pre brazílsku portugalčinu"
#~ msgid ""
#~ "This task installs programs, data files, and documentation that make it "
#~ "easier for Brazilian Portuguese speakers to use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Táto úloha nainštaluje programy, dátové súbory a dokumentáciu, ktoré "
#~ "umožnia ľahšiu prácu s Debianom pre používateľov hovoriacich brazílskou "
#~ "portugalčinou."
#~ msgid "Brazilian Portuguese desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou brazílskej portugalčiny"
#~ msgid "This task localises the desktop in Brasilian Portuguese."
#~ msgstr "Táto úloha pripraví desktop lokalizovaný v brazílskej portugalčine."
#~ msgid "Brazilian Portuguese GNOME desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou brazílskej portugalčiny"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Brazilian Portuguese."
#~ msgstr "Táto úloha pripraví desktop lokalizovaný v brazílskej portugalčine."
#~ msgid "Brazilian Portuguese KDE desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou brazílskej portugalčiny"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Brazilian Portuguese."
#~ msgstr "Táto úloha pripraví desktop lokalizovaný v brazílskej portugalčine."
#~ msgid "British English environment"
#~ msgstr "Prostredie britskej angličtiny"
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages and documentation in British English to help "
#~ "British English speaking people use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu "
#~ "prácu s Debianom pre používateľov hovoriacich britskou angličtinou."
#~ msgid "British English desktop"
#~ msgstr "Desktop pre britskú angličtinu"
#~ msgid "This task localises the desktop in British English."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre britskú angličtinu."
#~ msgid "British GNOME desktop"
#~ msgstr "Desktop pre britskú angličtinu"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in British."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre írštinu."
#~ msgid "British KDE desktop"
#~ msgstr "Desktop pre britskú angličtinu"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in British."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre írštinu."
#~ msgid "Bulgarian environment"
#~ msgstr "Bulharské prostredie"
#~ msgid ""
#~ "This task installs programs and data files that make it easier for "
#~ "Bulgarian speakers to use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu "
#~ "prácu s Debianom pre bulharsky hovoriacich používateľov."
#~ msgid "Bulgarian desktop"
#~ msgstr "Bulharský desktop"
#~ msgid "This task localises the desktop in Bulgarian."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre bulharštinu."
#~ msgid "Bulgarian GNOME desktop"
#~ msgstr "Bulharský desktop"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Bulgarian."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre bulharštinu."
#~ msgid "Bulgarian KDE desktop"
#~ msgstr "Bulharský desktop"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Bulgarian."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre bulharštinu."
#~ msgid "Catalan environment"
#~ msgstr "Katalánske prostredie"
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages and documentation in Catalan to help Catalan "
#~ "speaking people use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu "
#~ "prácu s Debianom pre katalánsky hovoriacich používateľov."
#~ msgid "Catalan desktop"
#~ msgstr "Katalánsky desktop"
#~ msgid "This task localises the desktop in Catalan."
#~ msgstr "Táto úloha pripraví desktop lokalizovaný v katalánčine."
#~ msgid "Catalan GNOME desktop"
#~ msgstr "Katalánsky desktop"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Catalan."
#~ msgstr "Táto úloha pripraví desktop lokalizovaný v katalánčine."
#~ msgid "Catalan KDE desktop"
#~ msgstr "Katalánsky desktop"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Catalan."
#~ msgstr "Táto úloha pripraví desktop lokalizovaný v katalánčine."
#~ msgid "Simplified Chinese environment"
#~ msgstr "Zjednodušené čínske prostredie"
#~ msgid ""
#~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
#~ "make it easier for Chinese speakers to use Debian, using the simplified "
#~ "Chinese encoding."
#~ msgstr ""
#~ "Táto úloha nainštaluje programy, fonty a dokumentáciu v zjednodušenom "
#~ "čínskom kódování. Tie uľahčia používanie Debianu čínsky hovoriacim "
#~ "používateľom."
#~ msgid "Simplified Chinese desktop"
#~ msgstr "Desktop s podporou zjednodušenej čínštiny"
#~ msgid "This task localises the desktop in Simplified Chinese."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre zjednodušenú čínštinu."
#~ msgid "Chinese-s GNOME desktop"
#~ msgstr "Vietnamský desktop"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Chinese-s."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre vietnamčinu."
#~ msgid "Chinese-s KDE desktop"
#~ msgstr "Vietnamský desktop"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Chinese-s."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre vietnamčinu."
#~ msgid "Traditional Chinese environment"
#~ msgstr "Tradičné čínske prostredie"
#~ msgid ""
#~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
#~ "make it easier for Chinese speakers to use Debian, using the traditional "
#~ "Chinese encoding."
#~ msgstr ""
#~ "Táto úloha nainštaluje programy, fonty a dokumentáciu v tradičnom čínskom "
#~ "kódování. Tie uľahčia používanie Debianu čínsky hovoriacim používateľom."
#~ msgid "Traditional Chinese desktop"
#~ msgstr "Tradičný čínsky desktop"
#~ msgid "This task localises the desktop in Traditional Chinese."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre tradičnú čínštinu."
#~ msgid "Chinese-t GNOME desktop"
#~ msgstr "Vietnamský desktop"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Chinese-t."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre vietnamčinu."
#~ msgid "Chinese-t KDE desktop"
#~ msgstr "Vietnamský desktop"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Chinese-t."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre vietnamčinu."
#~ msgid "Croatian environment"
#~ msgstr "Chorvátske prostredie"
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages and documentation in Croatian to help "
#~ "Croatian speaking people use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu "
#~ "prácu s Debianom pre chorvátsky hovoriacich používateľov."
#~ msgid "Croatian desktop"
#~ msgstr "Chorvátsky desktop"
#~ msgid "This task localises the desktop in Croatian."
#~ msgstr "Táto úloha pripraví desktop lokalizovaný v chorváčtine."
#~ msgid "Croatian GNOME desktop"
#~ msgstr "Chorvátsky desktop"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Croatian."
#~ msgstr "Táto úloha pripraví desktop lokalizovaný v chorváčtine."
#~ msgid "Croatian KDE desktop"
#~ msgstr "Chorvátsky desktop"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Croatian."
#~ msgstr "Táto úloha pripraví desktop lokalizovaný v chorváčtine."
#~ msgid "Cyrillic environment"
#~ msgstr "Cyrilika"
#~ msgid ""
#~ "This task provides Cyrillic fonts and other software you will need in "
#~ "order to use Cyrillic. It supports Belarusian, Bulgarian, Macedonian, "
#~ "Russian, Serbian and Ukrainian."
#~ msgstr ""
#~ "Táto úloha poskytuje fonty a ďalší softvér pre cyriliku. Podporuje "
#~ "bieloruské, bulharské, macedónske, ruské, srbské a ukrajinské prostredie."
#~ msgid "Cyrillic desktop"
#~ msgstr "Desktop s cyrilikou"
#~ msgid ""
#~ "This task localises the desktop in Cyrillic. It supports Belarusian, "
#~ "Bulgarian, Macedonian, Russian, Serbian and Ukrainian."
#~ msgstr ""
#~ "Táto úloha prispôsobí desktop pre cyriliku. Podporuje bieloruské, "
#~ "bulharské, macedónske, ruské, srbské a ukrajinské prostredie."
#~ msgid "Cyrillic GNOME desktop"
#~ msgstr "Desktop s cyrilikou"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Cyrillic."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre arabčinu."
#~ msgid "Cyrillic KDE desktop"
#~ msgstr "Desktop s cyrilikou"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Cyrillic."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre arabčinu."
#~ msgid "Czech environment"
#~ msgstr "České prostredie"
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages and documentation in Czech to help Czech "
#~ "speaking people use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu "
#~ "prácu s Debianom pre česky hovoriacich používateľov."
#~ msgid "Czech desktop"
#~ msgstr "Český desktop"
#~ msgid "This task localises the desktop in Czech."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre češtinu."
#~ msgid "Czech GNOME desktop"
#~ msgstr "Český desktop"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Czech."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre češtinu."
#~ msgid "Czech KDE desktop"
#~ msgstr "Český desktop"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Czech."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre češtinu."
#~ msgid "Danish environment"
#~ msgstr "Dánske prostredie"
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages and documentation in Danish to help Danish "
#~ "speaking people use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu "
#~ "prácu s Debianom pre dánsky hovoriacich používateľov."
#~ msgid "Danish desktop"
#~ msgstr "Dánsky desktop"
#~ msgid "This task localises the desktop in Danish."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre dánčinu."
#~ msgid "Danish GNOME desktop"
#~ msgstr "Dánsky desktop"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Danish."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre dánčinu."
#~ msgid "Danish KDE desktop"
#~ msgstr "Dánsky desktop"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Danish."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre dánčinu."
#~ msgid "Dutch environment"
#~ msgstr "Holandské prostredie"
#~ msgid ""
#~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
#~ "makes it easier for Dutch speakers to use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Táto úloha nainštaluje programy, dátové súbory a dokumentáciu, ktoré "
#~ "umožnia ľahšiu prácu s Debianom pre holandsky hovoriacich používateľov."
#~ msgid "Dutch desktop"
#~ msgstr "Holandský desktop"
#~ msgid "This task localises the desktop in Dutch."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre holandčinu."
#~ msgid "Dutch GNOME desktop"
#~ msgstr "Holandský desktop"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Dutch."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre holandčinu."
#~ msgid "Dutch KDE desktop"
#~ msgstr "Holandský desktop"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Dutch."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre holandčinu."
#~ msgid "Dzongkha desktop"
#~ msgstr "Desktop pre jazyk dzongkha"
#~ msgid "This task localises the desktop in Dzongkha."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre jazyk dzongkha."
#~ msgid "Dzongkha GNOME desktop"
#~ msgstr "Desktop pre jazyk dzongkha"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Dzongkha."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre jazyk dzongkha."
#~ msgid "Dzongkha KDE desktop"
#~ msgstr "Desktop pre jazyk dzongkha"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Dzongkha."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre jazyk dzongkha."
#~ msgid "Esperanto desktop"
#~ msgstr "Esperantský desktop"
#~ msgid "This task localises the desktop in Esperanto."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre esperanto."
#~ msgid "Esperanto GNOME desktop"
#~ msgstr "Esperantský desktop"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Esperanto."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre esperanto."
#~ msgid "Esperanto KDE desktop"
#~ msgstr "Esperantský desktop"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Esperanto."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre esperanto."
#~ msgid "Estonian desktop"
#~ msgstr "Estónsky desktop"
#~ msgid "This task localises the desktop in Estonian."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre estónčinu."
#~ msgid "Estonian GNOME desktop"
#~ msgstr "Estónsky desktop"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Estonian."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre estónčinu."
#~ msgid "Estonian KDE desktop"
#~ msgstr "Estónsky desktop"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Estonian."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre estónčinu."
#~ msgid "Finnish environment"
#~ msgstr "Fínske prostredie"
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages and documentation in Finnish to help Finnish "
#~ "speaking people use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu "
#~ "prácu s Debianom pre fínsky hovoriacich používateľov."
#~ msgid "Finnish desktop"
#~ msgstr "Fínsky desktop"
#~ msgid "This task localises the desktop in Finnish."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre fínštinu."
#~ msgid "Finnish GNOME desktop"
#~ msgstr "Fínsky desktop"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Finnish."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre fínštinu."
#~ msgid "Finnish KDE desktop"
#~ msgstr "Fínsky desktop"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Finnish."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre fínštinu."
#~ msgid "French environment"
#~ msgstr "Francúzske prostredie"
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages and documentation in French to help French "
#~ "speaking people use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu "
#~ "prácu s Debianom pre francúzsky hovoriacich používateľov."
#~ msgid "French desktop"
#~ msgstr "Francúzsky desktop"
#~ msgid "This task localises the desktop in French."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre francúzštinu."
#~ msgid "French GNOME desktop"
#~ msgstr "Francúzsky desktop"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in French."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre francúzštinu."
#~ msgid "French KDE desktop"
#~ msgstr "Francúzsky desktop"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in French."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre francúzštinu."
#~ msgid "Galician environment"
#~ msgstr "Haličské prostredie"
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages and documentation in Galician to help "
#~ "Galician speaking people use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu "
#~ "prácu s Debianom pre haličsky hovoriacich používateľov."
#~ msgid "Galician desktop"
#~ msgstr "Haličský desktop"
#~ msgid "This task localises the desktop in Galician."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre haličtinu."
#~ msgid "Galician GNOME desktop"
#~ msgstr "Haličský desktop"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Galician."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre haličtinu."
#~ msgid "Galician KDE desktop"
#~ msgstr "Haličský desktop"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Galician."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre haličtinu."
#~ msgid "Georgian desktop"
#~ msgstr "Gruzínsky desktop"
#~ msgid "This task localises the desktop in Georgian."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre gruzínčinu."
#~ msgid "German environment"
#~ msgstr "Nemecké prostredie"
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages and documentation in German to help German "
#~ "speaking people use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu "
#~ "prácu s Debianom pre nemecky hovoriacich používateľov."
#~ msgid "German desktop"
#~ msgstr "Nemecký desktop"
#~ msgid "This task localises the desktop in German."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre nemčinu."
#~ msgid "German GNOME desktop"
#~ msgstr "Nemecký desktop"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in German."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre nemčinu."
#~ msgid "German KDE desktop"
#~ msgstr "Nemecký desktop"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in German."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre nemčinu."
#~ msgid "Greek environment"
#~ msgstr "Grécke prostredie"
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages and documentation in Greek to help Greek "
#~ "speaking people use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu "
#~ "prácu s Debianom pre grécky hovoriacich používateľov."
#~ msgid "Greek desktop"
#~ msgstr "Grécky desktop"
#~ msgid "This task localises the desktop in Greek."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre gréčtinu."
#~ msgid "Greek GNOME desktop"
#~ msgstr "Grécky desktop"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Greek."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre gréčtinu."
#~ msgid "Greek KDE desktop"
#~ msgstr "Grécky desktop"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Greek."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre gréčtinu."
#~ msgid "Gujarati desktop"
#~ msgstr "Gudžarátsky desktop"
#~ msgid "This task localises the desktop in Gujarati."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre gudžarátsky jazyk."
#~ msgid "Gujarati GNOME desktop"
#~ msgstr "Gudžarátsky desktop"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Gujarati."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre gudžarátsky jazyk."
#~ msgid "Gujarati KDE desktop"
#~ msgstr "Gudžarátsky desktop"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Gujarati."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre gudžarátsky jazyk."
#~ msgid "Hebrew environment"
#~ msgstr "Hebrejské prostredie"
#~ msgid ""
#~ "This task installs programs and documentation in Hebrew to help Hebrew "
#~ "speaking people use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu "
#~ "prácu s Debianom pre hebrejsky hovoriacich používateľov."
#~ msgid "Hebrew desktop"
#~ msgstr "Hebrejský desktop"
#~ msgid "This task localises the desktop in Hebrew."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre hebrejčinu."
#~ msgid "Hebrew GNOME desktop"
#~ msgstr "Hebrejský desktop"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Hebrew."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre hebrejčinu."
#~ msgid "Hebrew KDE desktop"
#~ msgstr "Hebrejský desktop"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Hebrew."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre hebrejčinu."
#~ msgid "Hindi environment"
#~ msgstr "Hindské prostredie"
#~ msgid ""
#~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
#~ "makes it easier for Hindi speakers to use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Táto úloha nainštaluje programy, dátové súbory a dokumentáciu, ktoré "
#~ "umožnia ľahšiu prácu s Debianom pre hindsky hovoriacich používateľov."
#~ msgid "Hindi desktop"
#~ msgstr "Hindský desktop"
#~ msgid "This task localises the desktop in Hindi."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre hindčinu."
#~ msgid "Hindi GNOME desktop"
#~ msgstr "Hindský desktop"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Hindi."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre hindčinu."
#~ msgid "Hindi KDE desktop"
#~ msgstr "Hindský desktop"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Hindi."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre hindčinu."
#~ msgid "Hungarian environment"
#~ msgstr "Maďarské prostredie"
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages and documentation in Hungarian to help "
#~ "Hungarian speaking people use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu "
#~ "prácu s Debianom pre maďarsky hovoriacich používateľov."
#~ msgid "Hungarian desktop"
#~ msgstr "Maďarský desktop"
#~ msgid "This task localises the desktop in Hungarian."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre maďarčinu."
#~ msgid "Hungarian GNOME desktop"
#~ msgstr "Maďarský desktop"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Hungarian."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre maďarčinu."
#~ msgid "Hungarian KDE desktop"
#~ msgstr "Maďarský desktop"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Hungarian."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre maďarčinu."
#~ msgid "Icelandic environment"
#~ msgstr "Islandské prostredie"
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages and documentation in Icelandic to help "
#~ "Icelandic speaking people use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu "
#~ "prácu s Debianom pre islandsky hovoriacich používateľov."
#~ msgid "Icelandic desktop"
#~ msgstr "Islandský desktop"
#~ msgid "This task localises the desktop in Icelandic."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre islandčinu."
#~ msgid "Icelandic GNOME desktop"
#~ msgstr "Islandský desktop"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Icelandic."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre islandčinu."
#~ msgid "Icelandic KDE desktop"
#~ msgstr "Islandský desktop"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Icelandic."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre islandčinu."
#~ msgid "Irish environment"
#~ msgstr "Írske prostredie"
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages and documentation in Irish to help Irish "
#~ "speaking people use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu "
#~ "prácu s Debianom pre írsky hovoriacich používateľov."
#~ msgid "Irish desktop"
#~ msgstr "Írsky desktop"
#~ msgid "This task localises the desktop in Irish."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre írštinu."
#~ msgid "Irish GNOME desktop"
#~ msgstr "Írsky desktop"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Irish."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre írštinu."
#~ msgid "Irish KDE desktop"
#~ msgstr "Írsky desktop"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Irish."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre írštinu."
#~ msgid "Italian environment"
#~ msgstr "Talianske prostredie"
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages and documentation in Italian to help Italian "
#~ "speaking people use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu "
#~ "prácu s Debianom pre taliansky hovoriacich používateľov."
#~ msgid "Italian desktop"
#~ msgstr "Taliansky desktop"
#~ msgid "This task localises the desktop in Italian."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre taliančinu."
#~ msgid "Italian GNOME desktop"
#~ msgstr "Taliansky desktop"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Italian."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre taliančinu."
#~ msgid "Italian KDE desktop"
#~ msgstr "Taliansky desktop"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Italian."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre taliančinu."
#~ msgid "Japanese environment"
#~ msgstr "Japonské prostredie"
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages that make it easier for Japanese speakers to "
#~ "use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu "
#~ "prácu s Debianom pre japonsky hovoriacich používateľov."
#~ msgid "Japanese desktop"
#~ msgstr "Japonský desktop"
#~ msgid "This task localises the desktop in Japanese."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre japončinu."
#~ msgid "Japanese GNOME desktop"
#~ msgstr "Japonský desktop"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Japanese."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre japončinu."
#~ msgid "Japanese KDE desktop"
#~ msgstr "Japonský desktop"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Japanese."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre japončinu."
#~ msgid "Khmer environment"
#~ msgstr "Kmhérske prostredie"
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages and documentation in Khmer to help Khmer "
#~ "speaking people use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu "
#~ "prácu s Debianom pre khmérsky hovoriacich používateľov."
#~ msgid "Khmer desktop"
#~ msgstr "Khmérsky desktop"
#~ msgid "This task localises the desktop in Khmer."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre khmerský jazyk."
#~ msgid "Khmer GNOME desktop"
#~ msgstr "Khmérsky desktop"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Khmer."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre khmerský jazyk."
#~ msgid "Khmer KDE desktop"
#~ msgstr "Khmérsky desktop"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Khmer."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre khmerský jazyk."
#~ msgid "Korean environment"
#~ msgstr "Kórejské prostredie"
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages that make it easier for Korean speakers to "
#~ "use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu "
#~ "prácu s Debianom pre kórejsky hovoriacich používateľov."
#~ msgid "Korean desktop"
#~ msgstr "Kórejský desktop"
#~ msgid "This task localises the desktop in Korean."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre kórejčinu."
#~ msgid "Korean GNOME desktop"
#~ msgstr "Kórejský desktop"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Korean."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre kórejčinu."
#~ msgid "Korean KDE desktop"
#~ msgstr "Kórejský desktop"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Korean."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre kórejčinu."
#~ msgid "Kurdish environment"
#~ msgstr "Kurdské prostredie"
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages and documentation in Kurdish to help Kurds "
#~ "use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu "
#~ "prácu s Debianom pre kurdsky hovoriacich používateľov."
#~ msgid "Kurdish desktop"
#~ msgstr "Kurdský desktop"
#~ msgid "This task localises the desktop in Kurdish."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre kurdčinu."
#~ msgid "Kurdish GNOME desktop"
#~ msgstr "Kurdský desktop"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Kurdish."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre kurdčinu."
#~ msgid "Kurdish KDE desktop"
#~ msgstr "Kurdský desktop"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Kurdish."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre kurdčinu."
#~ msgid "Latvian desktop"
#~ msgstr "Lotyšský desktop"
#~ msgid "This task localises the desktop in Latvian."
#~ msgstr "Táto úloha pripraví desktop lokalizovaný v lotyštine."
#~ msgid "Latvian GNOME desktop"
#~ msgstr "Lotyšský desktop"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Latvian."
#~ msgstr "Táto úloha pripraví desktop lokalizovaný v lotyštine."
#~ msgid "Latvian KDE desktop"
#~ msgstr "Lotyšský desktop"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Latvian."
#~ msgstr "Táto úloha pripraví desktop lokalizovaný v lotyštine."
#~ msgid "Lithuanian environment"
#~ msgstr "Litovské prostredie"
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages and documentation in Lithuanian to help "
#~ "Lithuanian speaking people use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu "
#~ "prácu s Debianom pre litovsky hovoriacich používateľov."
#~ msgid "Lithuanian desktop"
#~ msgstr "Litovský desktop"
#~ msgid "This task localises the desktop in Lithuanian."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre litovčinu."
#~ msgid "Lithuanian GNOME desktop"
#~ msgstr "Litovský desktop"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Lithuanian."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre litovčinu."
#~ msgid "Lithuanian KDE desktop"
#~ msgstr "Litovský desktop"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Lithuanian."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre litovčinu."
#~ msgid "Macedonian environment"
#~ msgstr "Macedónske prostredie"
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages and documentation in Macedonian to help "
#~ "Macedonian speaking people use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu "
#~ "prácu s Debianom pre macedónsky hovoriacich používateľov."
#~ msgid "Macedonian desktop"
#~ msgstr "Macedónsky desktop"
#~ msgid "This task localises the desktop in Macedonian."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre macedónčinu."
#~ msgid "Macedonian GNOME desktop"
#~ msgstr "Macedónsky desktop"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Macedonian."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre macedónčinu."
#~ msgid "Macedonian KDE desktop"
#~ msgstr "Macedónsky desktop"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Macedonian."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre macedónčinu."
#~ msgid "Malayalam desktop"
#~ msgstr "Malajálamský desktop"
#~ msgid "This task localises the desktop in Malayalam."
#~ msgstr "Táto úloha pripraví desktop lokalizovaný v malajálamčine."
#~ msgid "Malayalam GNOME desktop"
#~ msgstr "Malajálamský desktop"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Malayalam."
#~ msgstr "Táto úloha pripraví desktop lokalizovaný v malajálamčine."
#~ msgid "Malayalam KDE desktop"
#~ msgstr "Malajálamský desktop"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Malayalam."
#~ msgstr "Táto úloha pripraví desktop lokalizovaný v malajálamčine."
#~ msgid "Nepali desktop"
#~ msgstr "Nepálsky desktop"
#~ msgid "This task localises the desktop in Nepali."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre nepálčinu."
#~ msgid "Nepali GNOME desktop"
#~ msgstr "Nepálsky desktop"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Nepali."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre nepálčinu."
#~ msgid "Nepali KDE desktop"
#~ msgstr "Nepálsky desktop"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Nepali."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre nepálčinu."
#~ msgid "North Sami environment"
#~ msgstr "Thajské prostredie"
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages and documentation in North Sami to help North "
#~ "Sami speaking people use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu "
#~ "prácu s Debianom pre nórsky hovoriacich používateľov."
#~ msgid "North Sami desktop"
#~ msgstr "Desktop pre Northern Sami jazyk"
#~ msgid "This task localises the desktop in North Sami."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre Northern Sami jazyk."
#~ msgid "North Sami GNOME desktop"
#~ msgstr "Desktop pre Northern Sami jazyk"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in North Sami."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre Northern Sami jazyk."
#~ msgid "North Sami KDE desktop"
#~ msgstr "Desktop pre Northern Sami jazyk"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in North Sami."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre Northern Sami jazyk."
#~ msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) environment"
#~ msgstr "Nórske (Bokmaal a Nynorsk) prostredie"
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages and documentation in Norwegian to help "
#~ "Norwegian speaking people use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu "
#~ "prácu s Debianom pre nórsky hovoriacich používateľov."
#~ msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) desktop"
#~ msgstr "Nórsky (Bokmaal a Nynorsk) desktop"
#~ msgid "This task localises the desktop in Norwegian."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre nórčinu."
#~ msgid "Norwegian GNOME desktop"
#~ msgstr "Gruzínsky desktop"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Norwegian."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre nórčinu."
#~ msgid "Norwegian KDE desktop"
#~ msgstr "Gruzínsky desktop"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Norwegian."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre nórčinu."
#~ msgid "Persian environment"
#~ msgstr "Perzské prostredie"
#~ msgid ""
#~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
#~ "makes it easier for Persian speakers to use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Táto úloha nainštaluje programy, dátové súbory a dokumentáciu, ktoré "
#~ "umožnia ľahšiu prácu s Debianom pre perzsky hovoriacich používateľov."
#~ msgid "Persian desktop"
#~ msgstr "Perzský desktop"
#~ msgid "This task localises the desktop in Persian."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre perzštinu."
#~ msgid "Persian GNOME desktop"
#~ msgstr "Perzský desktop"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Persian."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre perzštinu."
#~ msgid "Persian KDE desktop"
#~ msgstr "Perzský desktop"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Persian."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre perzštinu."
#~ msgid "Polish environment"
#~ msgstr "Poľské prostredie"
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages and documentation in Polish to help Polish "
#~ "speaking people use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu "
#~ "prácu s Debianom pre poľsky hovoriacich používateľov."
#~ msgid "Polish desktop"
#~ msgstr "Poľský desktop"
#~ msgid "This task localises the desktop in Polish."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre poľštinu."
#~ msgid "Polish GNOME desktop"
#~ msgstr "Poľský desktop"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Polish."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre poľštinu."
#~ msgid "Polish KDE desktop"
#~ msgstr "Poľský desktop"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Polish."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre poľštinu."
#~ msgid "Portuguese environment"
#~ msgstr "Portugalské prostredie"
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages and documentation in Portuguese to help "
#~ "Portuguese speaking people use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu "
#~ "prácu s Debianom pre portugalsky hovoriacich používateľov."
#~ msgid "Portuguese desktop"
#~ msgstr "Portugalský desktop"
#~ msgid "This task localises the desktop in Portuguese."
#~ msgstr "Táto úloha pripraví desktop lokalizovaný v portugalčine."
#~ msgid "Portuguese GNOME desktop"
#~ msgstr "Portugalský desktop"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Portuguese."
#~ msgstr "Táto úloha pripraví desktop lokalizovaný v portugalčine."
#~ msgid "Portuguese KDE desktop"
#~ msgstr "Portugalský desktop"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Portuguese."
#~ msgstr "Táto úloha pripraví desktop lokalizovaný v portugalčine."
#~ msgid "Punjabi environment"
#~ msgstr "Pandžábske prostredie"
#~ msgid ""
#~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
#~ "makes it easier for Punjabi speakers to use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Táto úloha nainštaluje programy, dátové súbory a dokumentáciu, ktoré "
#~ "umožnia ľahšiu prácu s Debianom pre pandžábsky hovoriacich používateľov."
#~ msgid "Punjabi desktop"
#~ msgstr "Pandžábsky desktop"
#~ msgid "This task localises the desktop in Punjabi."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre pandžábčinu."
#~ msgid "Punjabi GNOME desktop"
#~ msgstr "Pandžábsky desktop"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Punjabi."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre pandžábčinu."
#~ msgid "Punjabi KDE desktop"
#~ msgstr "Pandžábsky desktop"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Punjabi."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre pandžábčinu."
#~ msgid "Romanian environment"
#~ msgstr "Rumunské prostredie"
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages and documentation in Romanian to help "
#~ "Romanian speaking people use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu "
#~ "prácu s Debianom pre rumunsky hovoriacich používateľov."
#~ msgid "Romanian desktop"
#~ msgstr "Rumunský desktop"
#~ msgid "This task localises the desktop in Romanian."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre rumunčinu."
#~ msgid "Romanian GNOME desktop"
#~ msgstr "Rumunský desktop"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Romanian."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre rumunčinu."
#~ msgid "Romanian KDE desktop"
#~ msgstr "Rumunský desktop"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Romanian."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre rumunčinu."
#~ msgid "Russian environment"
#~ msgstr "Ruské prostredie"
#~ msgid ""
#~ "This task installs programs and documentation in Russian to help Russian "
#~ "speaking people use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu "
#~ "prácu s Debianom pre rusky hovoriacich používateľov."
#~ msgid "Russian desktop"
#~ msgstr "Ruský desktop"
#~ msgid "This task localises the desktop in Russian."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre ruštinu."
#~ msgid "Russian GNOME desktop"
#~ msgstr "Ruský desktop"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Russian."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre ruštinu."
#~ msgid "Russian KDE desktop"
#~ msgstr "Ruský desktop"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Russian."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre ruštinu."
#~ msgid "Serbian environment"
#~ msgstr "Srbské prostredie"
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages and documentation in Serbian to help Serbian "
#~ "speaking people use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu "
#~ "prácu s Debianom pre srbsky hovoriacich používateľov."
#~ msgid "Serbian desktop"
#~ msgstr "Srbský desktop"
#~ msgid "This task localises the desktop in Serbian."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre srbčinu."
#~ msgid "Serbian GNOME desktop"
#~ msgstr "Srbský desktop"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Serbian."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre srbčinu."
#~ msgid "Serbian KDE desktop"
#~ msgstr "Perzský desktop"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Serbian."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre srbčinu."
#~ msgid "Slovak environment"
#~ msgstr "Slovenské prostredie"
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages and documentation in Slovak to help Slovak "
#~ "speaking people use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu "
#~ "prácu s Debianom pre slovensky hovoriacich používateľov."
#~ msgid "Slovak desktop"
#~ msgstr "Slovenský desktop"
#~ msgid "This task localises the desktop in Slovak."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre slovenčinu."
#~ msgid "Slovak GNOME desktop"
#~ msgstr "Slovenský desktop"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Slovak."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre slovenčinu."
#~ msgid "Slovak KDE desktop"
#~ msgstr "Slovenský desktop"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Slovak."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre slovenčinu."
#~ msgid "Slovenian environment"
#~ msgstr "Slovinské prostredie"
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages and documentation in Slovenian to help "
#~ "Slovenian speaking people use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu "
#~ "prácu s Debianom pre slovinsky hovoriacich používateľov."
#~ msgid "Slovenian desktop"
#~ msgstr "Slovinský desktop"
#~ msgid "This task localises the desktop in Slovenian."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre slovinčinu."
#~ msgid "Slovenian GNOME desktop"
#~ msgstr "Slovinský desktop"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Slovenian."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre slovinčinu."
#~ msgid "Slovenian KDE desktop"
#~ msgstr "Slovinský desktop"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Slovenian."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre slovinčinu."
#~ msgid "Spanish environment"
#~ msgstr "Španielske prostredie"
#~ msgid ""
#~ "This task installs programs, data files, and documentation that make it "
#~ "easier for Spanish speakers to use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Táto úloha nainštaluje programy, dátové súbory a dokumentáciu, ktoré "
#~ "umožnia ľahšiu prácu s Debianom pre španielsky hovoriacich používateľov."
#~ msgid "Spanish desktop"
#~ msgstr "Španielsky desktop"
#~ msgid "This task localises the desktop in Spanish."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre španielčinu."
#~ msgid "Spanish GNOME desktop"
#~ msgstr "Španielsky desktop"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Spanish."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre španielčinu."
#~ msgid "Spanish KDE desktop"
#~ msgstr "Španielsky desktop"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Spanish."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre španielčinu."
#~ msgid "Swedish environment"
#~ msgstr "Švédske prostredie"
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages and documentation in Swedish to help Swedish "
#~ "speaking people use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu "
#~ "prácu s Debianom pre švédsky hovoriacich používateľov."
#~ msgid "Swedish desktop"
#~ msgstr "Švédsky desktop"
#~ msgid "This task localises the desktop in Swedish."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre švédčinu."
#~ msgid "Swedish GNOME desktop"
#~ msgstr "Švédsky desktop"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Swedish."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre švédčinu."
#~ msgid "Swedish KDE desktop"
#~ msgstr "Švédsky desktop"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Swedish."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre švédčinu."
#~ msgid "Tagalog environment"
#~ msgstr "Filipínske (tagalog) prostredie"
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages and documentation in Tagalog to help Tagalog "
#~ "speaking people use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu "
#~ "prácu s Debianom pre filipínsky (tagalog) hovoriacich používateľov."
#~ msgid "Tamil environment"
#~ msgstr "Tamilské prostredie"
#~ msgid ""
#~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
#~ "makes it easier for Tamil speakers to use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Táto úloha nainštaluje programy, dátové súbory a dokumentáciu, ktoré "
#~ "umožnia ľahšiu prácu s Debianom pre tamilsky hovoriacich používateľov."
#~ msgid "Tamil desktop"
#~ msgstr "Tamilský desktop"
#~ msgid "This task localises the desktop in Tamil."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre tamilčinu."
#~ msgid "Tamil GNOME desktop"
#~ msgstr "Tamilský desktop"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Tamil."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre tamilčinu."
#~ msgid "Tamil KDE desktop"
#~ msgstr "Tamilský desktop"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Tamil."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre tamilčinu."
#~ msgid "Thai environment"
#~ msgstr "Thajské prostredie"
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages that make it easier for Thai speaking people "
#~ "to use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Táto úloha nainštaluje balíky, ktoré uľahčia používanie Debianu v "
#~ "Thajskom prostredí."
#~ msgid "Thai desktop"
#~ msgstr "Thajský desktop"
#~ msgid "This task localises the desktop in Thai."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre thajčinu."
#~ msgid "Thai GNOME desktop"
#~ msgstr "Thajský desktop"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Thai."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre thajčinu."
#~ msgid "Thai KDE desktop"
#~ msgstr "Thajský desktop"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Thai."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre thajčinu."
#~ msgid "Turkish environment"
#~ msgstr "Turecké prostredie"
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages and documentation in Turkish to help Turkish "
#~ "speaking people use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu "
#~ "prácu s Debianom pre turecky hovoriacich používateľov."
#~ msgid "Turkish desktop"
#~ msgstr "Turecký desktop"
#~ msgid "This task localises the desktop in Turkish."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre turečtinu."
#~ msgid "Turkish GNOME desktop"
#~ msgstr "Turecký desktop"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Turkish."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre turečtinu."
#~ msgid "Turkish KDE desktop"
#~ msgstr "Turecký desktop"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Turkish."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre turečtinu."
#~ msgid "Ukrainian environment"
#~ msgstr "Ukrajinské prostredie"
#~ msgid ""
#~ "This task installs programs and documentation in Ukrainian to help "
#~ "Ukrainian speaking people use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu "
#~ "prácu s Debianom pre ukrajinsky hovoriacich používateľov."
#~ msgid "Ukrainian desktop"
#~ msgstr "Ukrajinské desktop"
#~ msgid "This task localises the desktop in Ukrainian."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre ukrajinčinu."
#~ msgid "Ukrainian GNOME desktop"
#~ msgstr "Ukrajinské desktop"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Ukrainian."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre ukrajinčinu."
#~ msgid "Ukrainian KDE desktop"
#~ msgstr "Ukrajinské desktop"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Ukrainian."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre ukrajinčinu."
#~ msgid "Vietnamese desktop"
#~ msgstr "Vietnamský desktop"
#~ msgid "This task localises the desktop in Vietnamese."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre vietnamčinu."
#~ msgid "Vietnamese GNOME desktop"
#~ msgstr "Vietnamský desktop"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Vietnamese."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre vietnamčinu."
#~ msgid "Vietnamese KDE desktop"
#~ msgstr "Vietnamský desktop"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Vietnamese."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre vietnamčinu."
#~ msgid "Welsh environment"
#~ msgstr "Waleské prostredie"
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages and documentation in Welsh to help Welsh "
#~ "speaking people use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu "
#~ "prácu s Debianom pre walesky hovoriacich používateľov."
#~ msgid "Welsh desktop"
#~ msgstr "Waleský desktop"
#~ msgid "This task localises the desktop in Welsh."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre waleštinu."
#~ msgid "Welsh GNOME desktop"
#~ msgstr "Waleský desktop"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Welsh."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre waleštinu."
#~ msgid "Welsh KDE desktop"
#~ msgstr "Waleský desktop"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Welsh."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre waleštinu."
#~ msgid "Xhosa desktop"
#~ msgstr "Desktop pre jazyk xhosa"
#~ msgid "This task localises the desktop in Xhosa."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre jazyk xhosa."
#~ msgid "Xhosa GNOME desktop"
#~ msgstr "Desktop pre jazyk xhosa"
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Xhosa."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre jazyk xhosa."
#~ msgid "Xhosa KDE desktop"
#~ msgstr "Desktop pre jazyk xhosa"
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Xhosa."
#~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre jazyk xhosa."