You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

2059 lines
63 KiB

 1. # translation of da.po to Danish
 2. # Danish translation for tasksel tasks.
 3. # Copyright (C) 2003 Claus Hindsgaul
 4. #
 5. # Claus Hindsgaul <claus_h@image.dk>, 2003, 2004, 2005, 2006.
 6. # Claus Hindsgaul <claus.hindsgaul@gmail.com>, 2006, 2007.
 7. msgid ""
 8. msgstr ""
 9. "Project-Id-Version: da\n"
 10. "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 11. "POT-Creation-Date: 2008-06-10 13:59-0400\n"
 12. "PO-Revision-Date: 2007-05-28 14:26+0200\n"
 13. "Last-Translator: Claus Hindsgaul <claus.hindsgaul@gmail.com>\n"
 14. "Language-Team: Danish\n"
 15. "MIME-Version: 1.0\n"
 16. "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
 17. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 18. "X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
 19. "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 20. #. Description
 21. #: ../po/debian-tasks.desc:1001
 22. msgid "SQL database"
 23. msgstr "SQL-database"
 24. #. Description
 25. #: ../po/debian-tasks.desc:1001
 26. msgid ""
 27. "This task selects client and server packages for the PostgreSQL database."
 28. msgstr ""
 29. "Denne opgavepakke omfatter klient- og serverpakker til PostgreSQL-databasen."
 30. #. Description
 31. #: ../po/debian-tasks.desc:1001
 32. msgid ""
 33. "PostgreSQL is an SQL relational database, offering increasing SQL92 "
 34. "compliance and some SQL3 features. It is suitable for use with multi-user "
 35. "database access, through its facilities for transactions and fine-grained "
 36. "locking."
 37. msgstr ""
 38. "PostgreSQL er en SQL-relationsdatabase, der i højere og højere grad "
 39. "overholder SQL92 og har nogle SQL3-funktioner. Det vil passe til flerbruger "
 40. "databaseadgang på grund af dets transaktionsfaciliteter og finkornede "
 41. "fillåsning."
 42. #. Description
 43. #: ../po/debian-tasks.desc:2001
 44. msgid "Desktop environment"
 45. msgstr "Skrivebordsmiljø"
 46. #. Description
 47. #: ../po/debian-tasks.desc:2001
 48. msgid ""
 49. "This task provides basic desktop software and serves as a basis for the "
 50. "GNOME and KDE desktop tasks."
 51. msgstr ""
 52. "Denne opgavepakke indeholder grundlæggende skrivebordsprogrammer, og "
 53. "fungerer som fundament for skrivebordsmiljø-opgavepakkerne GNOME og KDE."
 54. #. Description
 55. #: ../po/debian-tasks.desc:3001
 56. msgid "DNS server"
 57. msgstr "DNS-server"
 58. #. Description
 59. #: ../po/debian-tasks.desc:3001
 60. msgid ""
 61. "Selects the BIND DNS server, and related documentation and utility packages."
 62. msgstr ""
 63. "Vælger DNS-serveren BIND samt tilhørende dokumentation og værktøjsprogrammer."
 64. #. Description
 65. #: ../po/debian-tasks.desc:4001
 66. msgid "File server"
 67. msgstr "Filserver"
 68. #. Description
 69. #: ../po/debian-tasks.desc:4001
 70. msgid ""
 71. "This task sets up your system to be a file server, supporting both CIFS and "
 72. "NFS."
 73. msgstr ""
 74. "Denne opgavepakke sætter dit system op som filserver, der både understøtter "
 75. "CIFS og NFS."
 76. #. Description
 77. #: ../po/debian-tasks.desc:5001
 78. msgid "GNOME desktop environment"
 79. msgstr "Skrivebordsmiljøet GNOME"
 80. #. Description
 81. #: ../po/debian-tasks.desc:5001
 82. msgid ""
 83. "This task provides basic \"desktop\" software using the GNOME desktop "
 84. "environment."
 85. msgstr ""
 86. "Denne opgavepakke giver de grundlæggende skrivebordsprogrammer med "
 87. "skrivebordsmiljøet GNOME."
 88. #. Description
 89. #: ../po/debian-tasks.desc:6001
 90. msgid "KDE desktop environment"
 91. msgstr "Skrivebordsmiljøet KDE"
 92. #. Description
 93. #: ../po/debian-tasks.desc:6001
 94. msgid ""
 95. "This task provides basic \"desktop\" software using the K Desktop "
 96. "Environment."
 97. msgstr ""
 98. "Denne opgavepakke giver de grundlæggende skrivebordsprogrammer med "
 99. "skrivebordsmiljøet KDE."
 100. #. Description
 101. #: ../po/debian-tasks.desc:7001
 102. msgid "Laptop"
 103. msgstr "Bærbar"
 104. #. Description
 105. #: ../po/debian-tasks.desc:7001
 106. msgid "This task installs software useful for a laptop."
 107. msgstr "Denne opgavepakke installerer nyttige programmer for en bærbar."
 108. #. Description
 109. #: ../po/debian-tasks.desc:8001
 110. msgid "Mail server"
 111. msgstr "Postserver"
 112. #. Description
 113. #: ../po/debian-tasks.desc:8001
 114. msgid ""
 115. "This task selects a variety of package useful for a general purpose mail "
 116. "server system."
 117. msgstr ""
 118. "Denne opgavepakke omfatter et udvalg af pakker, der er nyttige på et "
 119. "almindeligt postserversystem."
 120. #. Description
 121. #: ../po/debian-tasks.desc:9001
 122. msgid "manual package selection"
 123. msgstr "manuelt valg af pakker"
 124. #. Description
 125. #: ../po/debian-tasks.desc:9001
 126. msgid "Manually select packages to install in aptitude."
 127. msgstr "Vælg selv pakker, der skal installeres, i aptitude."
 128. #. Description
 129. #: ../po/debian-tasks.desc:10001
 130. msgid "Print server"
 131. msgstr "Printerserver"
 132. #. Description
 133. #: ../po/debian-tasks.desc:10001
 134. msgid "This task sets up your system to be a print server."
 135. msgstr "Denne opgavepakke sætter dit system op til at være printerserver."
 136. #. Description
 137. #: ../po/debian-tasks.desc:11001
 138. msgid "Standard system"
 139. msgstr "Standardsystem"
 140. #. Description
 141. #: ../po/debian-tasks.desc:11001
 142. msgid "This task installs a reasonably small character-mode system."
 143. msgstr "Denne opgavepakke installerer et ret småt tegnbaseret system."
 144. #. Description
 145. #: ../po/debian-tasks.desc:12001
 146. msgid "Web server"
 147. msgstr "Webserver"
 148. #. Description
 149. #: ../po/debian-tasks.desc:12001
 150. msgid ""
 151. "This task selects packages useful for a general purpose web server system."
 152. msgstr ""
 153. "Denne opgavepakke vælger pakker, der er nyttige på et almindeligt webserver-"
 154. "system."
 155. #. Description
 156. #: ../po/debian-tasks.desc:13001
 157. msgid "Xfce desktop environment"
 158. msgstr "Skrivebordsmiljøet Xfce"
 159. #. Description
 160. #: ../po/debian-tasks.desc:13001
 161. msgid ""
 162. "This task provides basic \"desktop\" software using the Xfce desktop "
 163. "environment."
 164. msgstr ""
 165. "Denne opgavepakke giver de grundlæggende skrivebordsprogrammer med "
 166. "skrivebordsmiljøet Xfce."
 167. #. Description
 168. #: ../po/debian-tasks.desc:13001
 169. msgid "LXDE desktop environment"
 170. msgstr "Skrivebordsmiljøet LXDE"
 171. #. Description
 172. #: ../po/debian-tasks.desc:13001
 173. msgid ""
 174. "This task provides basic \"desktop\" software using the LXDE desktop "
 175. "environment."
 176. msgstr ""
 177. "Denne opgavepakke giver de grundlæggende skrivebordsprogrammer med "
 178. "skrivebordsmiljøet LXDE."
 179. #~ msgid "Amharic environment"
 180. #~ msgstr "Arabisk miljø"
 181. #~ msgid ""
 182. #~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
 183. #~ "makes it easier for Amharic speakers to use Debian."
 184. #~ msgstr ""
 185. #~ "Denne opgavepakke installerer programmer, datafiler, skrifttyper og "
 186. #~ "dokumentation, der gør det nemmere for arabisksprogede at bruge Debian."
 187. #~ msgid "Amharic desktop"
 188. #~ msgstr "Arabisk skrivebord"
 189. #~ msgid "This task localises the desktop in Amharic."
 190. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet arabisk."
 191. #~ msgid "Amharic GNOME desktop"
 192. #~ msgstr "Arabisk skrivebord"
 193. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Amharic."
 194. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet arabisk."
 195. #~ msgid "Amharic KDE desktop"
 196. #~ msgstr "Arabisk skrivebord"
 197. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Amharic."
 198. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet arabisk."
 199. #~ msgid "Arabic environment"
 200. #~ msgstr "Arabisk miljø"
 201. #~ msgid ""
 202. #~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
 203. #~ "makes it easier for Arabic speakers to use Debian."
 204. #~ msgstr ""
 205. #~ "Denne opgavepakke installerer programmer, datafiler, skrifttyper og "
 206. #~ "dokumentation, der gør det nemmere for arabisksprogede at bruge Debian."
 207. #~ msgid "Arabic desktop"
 208. #~ msgstr "Arabisk skrivebord"
 209. #~ msgid "This task localises the desktop in Arabic."
 210. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet arabisk."
 211. #~ msgid "Arabic GNOME desktop"
 212. #~ msgstr "Arabisk skrivebord"
 213. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Arabic."
 214. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet arabisk."
 215. #~ msgid "Arabic KDE desktop"
 216. #~ msgstr "Arabisk skrivebord"
 217. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Arabic."
 218. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet arabisk."
 219. #~ msgid "Basque desktop"
 220. #~ msgstr "Baskisk skrivebord"
 221. #~ msgid "This task localises the desktop in Basque."
 222. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet baskisk."
 223. #~ msgid "Basque GNOME desktop"
 224. #~ msgstr "Baskisk skrivebord"
 225. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Basque."
 226. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet baskisk."
 227. #~ msgid "Basque KDE desktop"
 228. #~ msgstr "Baskisk skrivebord"
 229. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Basque."
 230. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet baskisk."
 231. #~ msgid "Belarusian environment"
 232. #~ msgstr "Hviderussisk miljø"
 233. #~ msgid ""
 234. #~ "This task installs packages and documentation in Belarusian to help "
 235. #~ "Belarusian speaking people use Debian."
 236. #~ msgstr ""
 237. #~ "Denne opgavepakke installerer tyske pakker og dokumentation, der skal "
 238. #~ "hjælpe hviderussisksprogede med at bruge Debian."
 239. #~ msgid "Belarusian desktop"
 240. #~ msgstr "Hviderussisk skrivebord"
 241. #~ msgid "This task localises the desktop in Belarusian."
 242. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet hviderussisk."
 243. #~ msgid "Belarusian GNOME desktop"
 244. #~ msgstr "Hviderussisk skrivebord"
 245. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Belarusian."
 246. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet hviderussisk."
 247. #~ msgid "Belarusian KDE desktop"
 248. #~ msgstr "Hviderussisk skrivebord"
 249. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Belarusian."
 250. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet hviderussisk."
 251. #~ msgid "Bengali environment"
 252. #~ msgstr "Bengali miljø"
 253. #~ msgid ""
 254. #~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
 255. #~ "makes it easier for Bengali speakers to use Debian."
 256. #~ msgstr ""
 257. #~ "Denne opgavepakke installerer programmer, datafiler, skrifttyper og "
 258. #~ "dokumentation, der gør det nemmere for bengalisprogede at bruge Debian."
 259. #~ msgid "Bengali desktop"
 260. #~ msgstr "Bengalisisk skrivebord"
 261. #~ msgid "This task localises the desktop in Bengali."
 262. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet Bengali."
 263. #~ msgid "Bengali GNOME desktop"
 264. #~ msgstr "Bengalisisk skrivebord"
 265. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Bengali."
 266. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet Bengali."
 267. #~ msgid "Bengali KDE desktop"
 268. #~ msgstr "Bengalisisk skrivebord"
 269. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Bengali."
 270. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet Bengali."
 271. #~ msgid "Bosnian environment"
 272. #~ msgstr "Bosnisk miljø"
 273. #~ msgid ""
 274. #~ "This task installs packages and documentation in Bosnian to help Bosnian "
 275. #~ "speaking people use Debian."
 276. #~ msgstr ""
 277. #~ "Denne opgavepakke installerer Rumænske pakker og dokumentation, der skal "
 278. #~ "hjælpe bosnisksprogede med at bruge Debian."
 279. #~ msgid "Bosnian desktop"
 280. #~ msgstr "Bosnisk skrivebord"
 281. #~ msgid "This task localises the desktop in Bosnian."
 282. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet bosnisk."
 283. #~ msgid "Bosnian GNOME desktop"
 284. #~ msgstr "Bosnisk skrivebord"
 285. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Bosnian."
 286. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet bosnisk."
 287. #~ msgid "Bosnian KDE desktop"
 288. #~ msgstr "Bosnisk skrivebord"
 289. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Bosnian."
 290. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet bosnisk."
 291. #~ msgid "Brazilian Portuguese environment"
 292. #~ msgstr "Brasiliansk-portugisisk miljø"
 293. #~ msgid ""
 294. #~ "This task installs programs, data files, and documentation that make it "
 295. #~ "easier for Brazilian Portuguese speakers to use Debian."
 296. #~ msgstr ""
 297. #~ "Denne opgavepakke installerer programmer, datafiler og dokumentation, som "
 298. #~ "gør det lettere for brasiliansk-portugisisksprogede at bruge Debian."
 299. #~ msgid "Brazilian Portuguese desktop"
 300. #~ msgstr "Brasiliansk-portugisisk skrivebord"
 301. #~ msgid "This task localises the desktop in Brasilian Portuguese."
 302. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet Brasiliansk-portugisisk."
 303. #~ msgid "Brazilian Portuguese GNOME desktop"
 304. #~ msgstr "Brasiliansk-portugisisk skrivebord"
 305. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Brazilian Portuguese."
 306. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet Brasiliansk-portugisisk."
 307. #~ msgid "Brazilian Portuguese KDE desktop"
 308. #~ msgstr "Brasiliansk-portugisisk skrivebord"
 309. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Brazilian Portuguese."
 310. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet Brasiliansk-portugisisk."
 311. #~ msgid "British English environment"
 312. #~ msgstr "Britisk-engelsk miljø"
 313. #~ msgid ""
 314. #~ "This task installs packages and documentation in British English to help "
 315. #~ "British English speaking people use Debian."
 316. #~ msgstr ""
 317. #~ "Denne opgavepakke installerer danske pakker og dokumentation, til brug "
 318. #~ "for britisk-engelsksprogede Debianbrugere."
 319. #~ msgid "British English desktop"
 320. #~ msgstr "Britisk-engelsk skrivebord"
 321. #~ msgid "This task localises the desktop in British English."
 322. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet Britisk-engelsk."
 323. #~ msgid "British GNOME desktop"
 324. #~ msgstr "Britisk-engelsk skrivebord"
 325. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in British."
 326. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet irsk."
 327. #~ msgid "British KDE desktop"
 328. #~ msgstr "Britisk-engelsk skrivebord"
 329. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in British."
 330. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet irsk."
 331. #~ msgid "Bulgarian environment"
 332. #~ msgstr "Bulgarsk miljø"
 333. #~ msgid ""
 334. #~ "This task installs programs and data files that make it easier for "
 335. #~ "Bulgarian speakers to use Debian."
 336. #~ msgstr ""
 337. #~ "Denne opgavepakke installerer pakker, det gør det nemmere for "
 338. #~ "bulgarsksprogede at bruge Debian."
 339. #~ msgid "Bulgarian desktop"
 340. #~ msgstr "Bulgarsk skrivebord"
 341. #~ msgid "This task localises the desktop in Bulgarian."
 342. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet bulgarsk."
 343. #~ msgid "Bulgarian GNOME desktop"
 344. #~ msgstr "Bulgarsk skrivebord"
 345. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Bulgarian."
 346. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet bulgarsk."
 347. #~ msgid "Bulgarian KDE desktop"
 348. #~ msgstr "Bulgarsk skrivebord"
 349. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Bulgarian."
 350. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet bulgarsk."
 351. #~ msgid "Catalan environment"
 352. #~ msgstr "Catalansk miljø"
 353. #~ msgid ""
 354. #~ "This task installs packages and documentation in Catalan to help Catalan "
 355. #~ "speaking people use Debian."
 356. #~ msgstr ""
 357. #~ "Denne opgavepakke installerer catalanske pakker og dokumentation, der "
 358. #~ "skal hjælpe catalansksprogede med at bruge Debian."
 359. #~ msgid "Catalan desktop"
 360. #~ msgstr "Catalansk skrivebord"
 361. #~ msgid "This task localises the desktop in Catalan."
 362. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet catalansk."
 363. #~ msgid "Catalan GNOME desktop"
 364. #~ msgstr "Catalansk skrivebord"
 365. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Catalan."
 366. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet catalansk."
 367. #~ msgid "Catalan KDE desktop"
 368. #~ msgstr "Catalansk skrivebord"
 369. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Catalan."
 370. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet catalansk."
 371. #~ msgid "Simplified Chinese environment"
 372. #~ msgstr "Simplificeret kinesisk miljø"
 373. #~ msgid ""
 374. #~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
 375. #~ "make it easier for Chinese speakers to use Debian, using the simplified "
 376. #~ "Chinese encoding."
 377. #~ msgstr ""
 378. #~ "Denne opgavepakke indeholder programmer, datafiler, skrifttyper og "
 379. #~ "dokumentation, der letter brugen af Debian for kinesisksprogede med "
 380. #~ "simplificeret kinesisk tegnsæt."
 381. #~ msgid "Simplified Chinese desktop"
 382. #~ msgstr "Simplificeret kinesisk skrivebord"
 383. #~ msgid "This task localises the desktop in Simplified Chinese."
 384. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet simplificeret kinesisk."
 385. #~ msgid "Chinese-s GNOME desktop"
 386. #~ msgstr "Vietnamesisk skrivebord"
 387. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Chinese-s."
 388. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet vietnamesisk."
 389. #~ msgid "Chinese-s KDE desktop"
 390. #~ msgstr "Vietnamesisk skrivebord"
 391. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Chinese-s."
 392. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet vietnamesisk."
 393. #~ msgid "Traditional Chinese environment"
 394. #~ msgstr "Traditionelt kinesisk miljø"
 395. #~ msgid ""
 396. #~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
 397. #~ "make it easier for Chinese speakers to use Debian, using the traditional "
 398. #~ "Chinese encoding."
 399. #~ msgstr ""
 400. #~ "Denne opgavepakke indeholder programmer, datafiler, skrifttyper og "
 401. #~ "dokumentation, der letter brugen af Debian for kinesisksprogede med "
 402. #~ "traditionelt kinesisk tegnsæt."
 403. #~ msgid "Traditional Chinese desktop"
 404. #~ msgstr "Traditionelt kinesisk skrivebord"
 405. #~ msgid "This task localises the desktop in Traditional Chinese."
 406. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet traditionelt kinesisk."
 407. #~ msgid "Chinese-t GNOME desktop"
 408. #~ msgstr "Vietnamesisk skrivebord"
 409. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Chinese-t."
 410. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet vietnamesisk."
 411. #~ msgid "Chinese-t KDE desktop"
 412. #~ msgstr "Vietnamesisk skrivebord"
 413. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Chinese-t."
 414. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet vietnamesisk."
 415. #~ msgid "Croatian environment"
 416. #~ msgstr "Kroatisk miljø"
 417. #~ msgid ""
 418. #~ "This task installs packages and documentation in Croatian to help "
 419. #~ "Croatian speaking people use Debian."
 420. #~ msgstr ""
 421. #~ "Denne opgavepakke installerer catalanske pakker og dokumentation, der "
 422. #~ "skal hjælpe kroatisksprogede med at bruge Debian."
 423. #~ msgid "Croatian desktop"
 424. #~ msgstr "Kroatisk skrivebord"
 425. #~ msgid "This task localises the desktop in Croatian."
 426. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet kroatisk."
 427. #~ msgid "Croatian GNOME desktop"
 428. #~ msgstr "Kroatisk skrivebord"
 429. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Croatian."
 430. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet kroatisk."
 431. #~ msgid "Croatian KDE desktop"
 432. #~ msgstr "Kroatisk skrivebord"
 433. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Croatian."
 434. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet kroatisk."
 435. #~ msgid "Cyrillic environment"
 436. #~ msgstr "Kyrillisk miljø"
 437. #~ msgid ""
 438. #~ "This task provides Cyrillic fonts and other software you will need in "
 439. #~ "order to use Cyrillic. It supports Belarusian, Bulgarian, Macedonian, "
 440. #~ "Russian, Serbian and Ukrainian."
 441. #~ msgstr ""
 442. #~ "Denne opgavepakke indeholder kyrilliske skrifttyper og programmer, du "
 443. #~ "skal bruge for at kunne anvende kyrillisk skrift. Den understøtter "
 444. #~ "hviderussisk, bulgarsk, makedonsk, russisk, serbisk og ukrainsk."
 445. #~ msgid "Cyrillic desktop"
 446. #~ msgstr "Kyrillisk skrivebord"
 447. #~ msgid ""
 448. #~ "This task localises the desktop in Cyrillic. It supports Belarusian, "
 449. #~ "Bulgarian, Macedonian, Russian, Serbian and Ukrainian."
 450. #~ msgstr ""
 451. #~ "Denne opgavepakke gør skrivebordet kyrillisk. Den understøtter "
 452. #~ "hviderussisk, bulgarsk, makedonsk, russisk, serbisk og ukrainsk."
 453. #~ msgid "Cyrillic GNOME desktop"
 454. #~ msgstr "Kyrillisk skrivebord"
 455. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Cyrillic."
 456. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet arabisk."
 457. #~ msgid "Cyrillic KDE desktop"
 458. #~ msgstr "Kyrillisk skrivebord"
 459. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Cyrillic."
 460. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet arabisk."
 461. #~ msgid "Czech environment"
 462. #~ msgstr "Tjekkisk miljø"
 463. #~ msgid ""
 464. #~ "This task installs packages and documentation in Czech to help Czech "
 465. #~ "speaking people use Debian."
 466. #~ msgstr ""
 467. #~ "Denne opgavepakke installerer tjekkiske pakker og dokumentation, til brug "
 468. #~ "for tjekkisksprogede Debianbrugere."
 469. #~ msgid "Czech desktop"
 470. #~ msgstr "Tjekkisk skrivebord"
 471. #~ msgid "This task localises the desktop in Czech."
 472. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet tjekkisk."
 473. #~ msgid "Czech GNOME desktop"
 474. #~ msgstr "Tjekkisk skrivebord"
 475. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Czech."
 476. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet tjekkisk."
 477. #~ msgid "Czech KDE desktop"
 478. #~ msgstr "Tjekkisk skrivebord"
 479. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Czech."
 480. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet tjekkisk."
 481. #~ msgid "Danish environment"
 482. #~ msgstr "Dansk miljø"
 483. #~ msgid ""
 484. #~ "This task installs packages and documentation in Danish to help Danish "
 485. #~ "speaking people use Debian."
 486. #~ msgstr ""
 487. #~ "Denne opgavepakke installerer danske pakker og dokumentation, til brug "
 488. #~ "for dansksprogede Debianbrugere."
 489. #~ msgid "Danish desktop"
 490. #~ msgstr "Dansk skrivebord"
 491. #~ msgid "This task localises the desktop in Danish."
 492. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet dansk."
 493. #~ msgid "Danish GNOME desktop"
 494. #~ msgstr "Dansk skrivebord"
 495. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Danish."
 496. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet dansk."
 497. #~ msgid "Danish KDE desktop"
 498. #~ msgstr "Dansk skrivebord"
 499. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Danish."
 500. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet dansk."
 501. #~ msgid "Dutch environment"
 502. #~ msgstr "Hollandsk miljø"
 503. #~ msgid ""
 504. #~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
 505. #~ "makes it easier for Dutch speakers to use Debian."
 506. #~ msgstr ""
 507. #~ "Denne opgavepakke installerer programmer, datafiler, skrifttyper og "
 508. #~ "dokumentation, der gør det nemmere for hollandsksprogede at bruge Debian."
 509. #~ msgid "Dutch desktop"
 510. #~ msgstr "Hollandsk skrivebord"
 511. #~ msgid "This task localises the desktop in Dutch."
 512. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet hollandsk"
 513. #~ msgid "Dutch GNOME desktop"
 514. #~ msgstr "Hollandsk skrivebord"
 515. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Dutch."
 516. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet hollandsk"
 517. #~ msgid "Dutch KDE desktop"
 518. #~ msgstr "Hollandsk skrivebord"
 519. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Dutch."
 520. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet hollandsk"
 521. #~ msgid "Dzongkha desktop"
 522. #~ msgstr "Dzongkha skrivebord"
 523. #~ msgid "This task localises the desktop in Dzongkha."
 524. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet dzongkha."
 525. #~ msgid "Dzongkha GNOME desktop"
 526. #~ msgstr "Dzongkha skrivebord"
 527. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Dzongkha."
 528. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet dzongkha."
 529. #~ msgid "Dzongkha KDE desktop"
 530. #~ msgstr "Dzongkha skrivebord"
 531. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Dzongkha."
 532. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet dzongkha."
 533. #~ msgid "Esperanto desktop"
 534. #~ msgstr "Esperanto skrivebord"
 535. #~ msgid "This task localises the desktop in Esperanto."
 536. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet esperanto."
 537. #~ msgid "Esperanto GNOME desktop"
 538. #~ msgstr "Esperanto skrivebord"
 539. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Esperanto."
 540. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet esperanto."
 541. #~ msgid "Esperanto KDE desktop"
 542. #~ msgstr "Esperanto skrivebord"
 543. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Esperanto."
 544. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet esperanto."
 545. #~ msgid "Estonian desktop"
 546. #~ msgstr "Estisk skrivebord"
 547. #~ msgid "This task localises the desktop in Estonian."
 548. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet estisk."
 549. #~ msgid "Estonian GNOME desktop"
 550. #~ msgstr "Estisk skrivebord"
 551. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Estonian."
 552. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet estisk."
 553. #~ msgid "Estonian KDE desktop"
 554. #~ msgstr "Estisk skrivebord"
 555. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Estonian."
 556. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet estisk."
 557. #~ msgid "Finnish environment"
 558. #~ msgstr "Finsk miljø"
 559. #~ msgid ""
 560. #~ "This task installs packages and documentation in Finnish to help Finnish "
 561. #~ "speaking people use Debian."
 562. #~ msgstr ""
 563. #~ "Denne opgavepakke installerer danske pakker og dokumentation, til brug "
 564. #~ "for finsksprogede Debianbrugere."
 565. #~ msgid "Finnish desktop"
 566. #~ msgstr "Finsk skrivebord"
 567. #~ msgid "This task localises the desktop in Finnish."
 568. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet finsk."
 569. #~ msgid "Finnish GNOME desktop"
 570. #~ msgstr "Finsk skrivebord"
 571. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Finnish."
 572. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet finsk."
 573. #~ msgid "Finnish KDE desktop"
 574. #~ msgstr "Finsk skrivebord"
 575. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Finnish."
 576. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet finsk."
 577. #~ msgid "French environment"
 578. #~ msgstr "Fransk miljø"
 579. #~ msgid ""
 580. #~ "This task installs packages and documentation in French to help French "
 581. #~ "speaking people use Debian."
 582. #~ msgstr ""
 583. #~ "Denne opgavepakke installerer franske pakker og dokumentation, til brug "
 584. #~ "for fransksprogede Debianbrugere."
 585. #~ msgid "French desktop"
 586. #~ msgstr "Fransk skrivebord"
 587. #~ msgid "This task localises the desktop in French."
 588. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet fransk."
 589. #~ msgid "French GNOME desktop"
 590. #~ msgstr "Fransk skrivebord"
 591. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in French."
 592. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet fransk."
 593. #~ msgid "French KDE desktop"
 594. #~ msgstr "Fransk skrivebord"
 595. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in French."
 596. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet fransk."
 597. #~ msgid "Galician environment"
 598. #~ msgstr "Galisisk miljø"
 599. #~ msgid ""
 600. #~ "This task installs packages and documentation in Galician to help "
 601. #~ "Galician speaking people use Debian."
 602. #~ msgstr ""
 603. #~ "Denne opgavepakke installerer Italienske pakker og dokumentation, der "
 604. #~ "skal hjælpe galisisksprogede med at bruge Debian."
 605. #~ msgid "Galician desktop"
 606. #~ msgstr "Galisisk skrivebord"
 607. #~ msgid "This task localises the desktop in Galician."
 608. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet galisisk."
 609. #~ msgid "Galician GNOME desktop"
 610. #~ msgstr "Galisisk skrivebord"
 611. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Galician."
 612. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet galisisk."
 613. #~ msgid "Galician KDE desktop"
 614. #~ msgstr "Galisisk skrivebord"
 615. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Galician."
 616. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet galisisk."
 617. #~ msgid "Georgian desktop"
 618. #~ msgstr "Georgisk skrivebord"
 619. #~ msgid "This task localises the desktop in Georgian."
 620. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet georgisk."
 621. #~ msgid "German environment"
 622. #~ msgstr "Tysk miljø"
 623. #~ msgid ""
 624. #~ "This task installs packages and documentation in German to help German "
 625. #~ "speaking people use Debian."
 626. #~ msgstr ""
 627. #~ "Denne opgavepakke installerer tyske pakker og dokumentation, der skal "
 628. #~ "hjælpe tysksprogede med at bruge Debian."
 629. #~ msgid "German desktop"
 630. #~ msgstr "Tysk skrivebord"
 631. #~ msgid "This task localises the desktop in German."
 632. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet tysk."
 633. #~ msgid "German GNOME desktop"
 634. #~ msgstr "Tysk skrivebord"
 635. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in German."
 636. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet tysk."
 637. #~ msgid "German KDE desktop"
 638. #~ msgstr "Tysk skrivebord"
 639. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in German."
 640. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet tysk."
 641. #~ msgid "Greek environment"
 642. #~ msgstr "Græsk miljø"
 643. #~ msgid ""
 644. #~ "This task installs packages and documentation in Greek to help Greek "
 645. #~ "speaking people use Debian."
 646. #~ msgstr ""
 647. #~ "Denne opgavepakke installerer græske pakker og dokumentation, til brug "
 648. #~ "for græsksprogede Debianbrugere."
 649. #~ msgid "Greek desktop"
 650. #~ msgstr "Græsk skrivebord"
 651. #~ msgid "This task localises the desktop in Greek."
 652. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet græsk."
 653. #~ msgid "Greek GNOME desktop"
 654. #~ msgstr "Græsk skrivebord"
 655. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Greek."
 656. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet græsk."
 657. #~ msgid "Greek KDE desktop"
 658. #~ msgstr "Græsk skrivebord"
 659. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Greek."
 660. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet græsk."
 661. #~ msgid "Gujarati desktop"
 662. #~ msgstr "Gujarati skrivebord"
 663. #~ msgid "This task localises the desktop in Gujarati."
 664. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet gujarati."
 665. #~ msgid "Gujurati GNOME desktop"
 666. #~ msgstr "Gujarati skrivebord"
 667. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Gujurati."
 668. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet gujarati."
 669. #~ msgid "Gujurati KDE desktop"
 670. #~ msgstr "Gujarati skrivebord"
 671. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Gujurati."
 672. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet gujarati."
 673. #~ msgid "Hebrew environment"
 674. #~ msgstr "Hebraisk miljø"
 675. #~ msgid ""
 676. #~ "This task installs programs and documentation in Hebrew to help Hebrew "
 677. #~ "speaking people use Debian."
 678. #~ msgstr ""
 679. #~ "Denne opgavepakke installerer hebraiske pakker og dokumentation, til brug "
 680. #~ "for Debianbrugere, der taler hebraisk."
 681. #~ msgid "Hebrew desktop"
 682. #~ msgstr "Hebraisk skrivebord"
 683. #~ msgid "This task localises the desktop in Hebrew."
 684. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet hebraisk."
 685. #~ msgid "Hebrew GNOME desktop"
 686. #~ msgstr "Hebraisk skrivebord"
 687. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Hebrew."
 688. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet hebraisk."
 689. #~ msgid "Hebrew KDE desktop"
 690. #~ msgstr "Hebraisk skrivebord"
 691. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Hebrew."
 692. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet hebraisk."
 693. #~ msgid "Hindi environment"
 694. #~ msgstr "Hindu miljø"
 695. #~ msgid ""
 696. #~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
 697. #~ "makes it easier for Hindi speakers to use Debian."
 698. #~ msgstr ""
 699. #~ "Denne opgavepakke installerer programmer, datafiler, skrifttyper og "
 700. #~ "dokumentation, der gør det nemmere for hindusprogede at bruge Debian."
 701. #~ msgid "Hindi desktop"
 702. #~ msgstr "Hindu skrivebord"
 703. #~ msgid "This task localises the desktop in Hindi."
 704. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet Hindu."
 705. #~ msgid "Hindi GNOME desktop"
 706. #~ msgstr "Hindu skrivebord"
 707. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Hindi."
 708. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet Hindu."
 709. #~ msgid "Hindi KDE desktop"
 710. #~ msgstr "Hindu skrivebord"
 711. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Hindi."
 712. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet Hindu."
 713. #~ msgid "Hungarian environment"
 714. #~ msgstr "Ungarnsk miljø"
 715. #~ msgid ""
 716. #~ "This task installs packages and documentation in Hungarian to help "
 717. #~ "Hungarian speaking people use Debian."
 718. #~ msgstr ""
 719. #~ "Denne opgavepakke installerer ungarnske pakker og dokumentation, der skal "
 720. #~ "hjælpe ungarnsksprogede med at bruge Debian."
 721. #~ msgid "Hungarian desktop"
 722. #~ msgstr "Ungarnsk skrivebord"
 723. #~ msgid "This task localises the desktop in Hungarian."
 724. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet ungarnsk."
 725. #~ msgid "Hungarian GNOME desktop"
 726. #~ msgstr "Ungarnsk skrivebord"
 727. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Hungarian."
 728. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet ungarnsk."
 729. #~ msgid "Hungarian KDE desktop"
 730. #~ msgstr "Ungarnsk skrivebord"
 731. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Hungarian."
 732. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet ungarnsk."
 733. #~ msgid "Icelandic environment"
 734. #~ msgstr "Islandsk miljø"
 735. #~ msgid ""
 736. #~ "This task installs packages and documentation in Icelandic to help "
 737. #~ "Icelandic speaking people use Debian."
 738. #~ msgstr ""
 739. #~ "Denne opgavepakke installerer Italienske pakker og dokumentation, der "
 740. #~ "skal hjælpe islandsksprogede med at bruge Debian."
 741. #~ msgid "Icelandic desktop"
 742. #~ msgstr "Islandsk skrivebord"
 743. #~ msgid "This task localises the desktop in Icelandic."
 744. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet islandsk."
 745. #~ msgid "Icelandic GNOME desktop"
 746. #~ msgstr "Islandsk skrivebord"
 747. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Icelandic."
 748. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet islandsk."
 749. #~ msgid "Icelandic KDE desktop"
 750. #~ msgstr "Islandsk skrivebord"
 751. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Icelandic."
 752. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet islandsk."
 753. #~ msgid "Irish environment"
 754. #~ msgstr "Irsk miljø"
 755. #~ msgid ""
 756. #~ "This task installs packages and documentation in Irish to help Irish "
 757. #~ "speaking people use Debian."
 758. #~ msgstr ""
 759. #~ "Denne opgavepakke installerer tyrkiske pakker og dokumentation, til brug "
 760. #~ "for irsksprogede Debianbrugere."
 761. #~ msgid "Irish desktop"
 762. #~ msgstr "Irsk skrivebord"
 763. #~ msgid "This task localises the desktop in Irish."
 764. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet irsk."
 765. #~ msgid "Irish GNOME desktop"
 766. #~ msgstr "Irsk skrivebord"
 767. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Irish."
 768. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet irsk."
 769. #~ msgid "Irish KDE desktop"
 770. #~ msgstr "Irsk skrivebord"
 771. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Irish."
 772. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet irsk."
 773. #~ msgid "Italian environment"
 774. #~ msgstr "Italiensk miljø"
 775. #~ msgid ""
 776. #~ "This task installs packages and documentation in Italian to help Italian "
 777. #~ "speaking people use Debian."
 778. #~ msgstr ""
 779. #~ "Denne opgavepakke installerer Italienske pakker og dokumentation, der "
 780. #~ "skal hjælpe italiensksprogede med at bruge Debian."
 781. #~ msgid "Italian desktop"
 782. #~ msgstr "Italiensk skrivebord"
 783. #~ msgid "This task localises the desktop in Italian."
 784. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet italiensk."
 785. #~ msgid "Italian GNOME desktop"
 786. #~ msgstr "Italiensk skrivebord"
 787. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Italian."
 788. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet italiensk."
 789. #~ msgid "Italian KDE desktop"
 790. #~ msgstr "Italiensk skrivebord"
 791. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Italian."
 792. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet italiensk."
 793. #~ msgid "Japanese environment"
 794. #~ msgstr "Japansk miljø"
 795. #~ msgid ""
 796. #~ "This task installs packages that make it easier for Japanese speakers to "
 797. #~ "use Debian."
 798. #~ msgstr ""
 799. #~ "Denne opgavepakke installerer pakker, det gør det nemmere for "
 800. #~ "japansksprogede at bruge Debian."
 801. #~ msgid "Japanese desktop"
 802. #~ msgstr "Japansk skrivebord"
 803. #~ msgid "This task localises the desktop in Japanese."
 804. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet japansk."
 805. #~ msgid "Japanese GNOME desktop"
 806. #~ msgstr "Japansk skrivebord"
 807. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Japanese."
 808. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet japansk."
 809. #~ msgid "Japanese KDE desktop"
 810. #~ msgstr "Japansk skrivebord"
 811. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Japanese."
 812. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet japansk."
 813. #~ msgid "Khmer environment"
 814. #~ msgstr "Khmer miljø"
 815. #~ msgid ""
 816. #~ "This task installs packages and documentation in Khmer to help Khmer "
 817. #~ "speaking people use Debian."
 818. #~ msgstr ""
 819. #~ "Denne opgavepakke installerer Khmer pakker og dokumentation, der skal "
 820. #~ "hjælpe khmersprogede med at bruge Debian."
 821. #~ msgid "Khmer desktop"
 822. #~ msgstr "Khmer skrivebord"
 823. #~ msgid "This task localises the desktop in Khmer."
 824. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet khmer."
 825. #~ msgid "Khmer GNOME desktop"
 826. #~ msgstr "Khmer skrivebord"
 827. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Khmer."
 828. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet khmer."
 829. #~ msgid "Khmer KDE desktop"
 830. #~ msgstr "Khmer skrivebord"
 831. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Khmer."
 832. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet khmer."
 833. #~ msgid "Korean environment"
 834. #~ msgstr "Koreansk miljø"
 835. #~ msgid ""
 836. #~ "This task installs packages that make it easier for Korean speakers to "
 837. #~ "use Debian."
 838. #~ msgstr ""
 839. #~ "Denne opgavepakke installerer pakker, det gør det nemmere for "
 840. #~ "koreansksprogede at bruge Debian."
 841. #~ msgid "Korean desktop"
 842. #~ msgstr "Koreansk skrivebord"
 843. #~ msgid "This task localises the desktop in Korean."
 844. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet koreansk."
 845. #~ msgid "Korean GNOME desktop"
 846. #~ msgstr "Koreansk skrivebord"
 847. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Korean."
 848. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet koreansk."
 849. #~ msgid "Korean KDE desktop"
 850. #~ msgstr "Koreansk skrivebord"
 851. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Korean."
 852. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet koreansk."
 853. #~ msgid "Kurdish environment"
 854. #~ msgstr "Tyrkisk miljø"
 855. #~ msgid ""
 856. #~ "This task installs packages and documentation in Kurdish to help Kurds "
 857. #~ "use Debian."
 858. #~ msgstr ""
 859. #~ "Denne opgavepakke installerer tyrkiske pakker og dokumentation, til brug "
 860. #~ "for tyrkisksprogede Debianbrugere."
 861. #~ msgid "Kurdish desktop"
 862. #~ msgstr "Tyrkisk skrivebord"
 863. #~ msgid "This task localises the desktop in Kurdish."
 864. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet tyrkisk."
 865. #~ msgid "Kurdish GNOME desktop"
 866. #~ msgstr "Tyrkisk skrivebord"
 867. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Kurdish."
 868. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet tyrkisk."
 869. #~ msgid "Kurdish KDE desktop"
 870. #~ msgstr "Tyrkisk skrivebord"
 871. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Kurdish."
 872. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet tyrkisk."
 873. #~ msgid "Latvian desktop"
 874. #~ msgstr "Lettisk skrivebord"
 875. #~ msgid "This task localises the desktop in Latvian."
 876. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet lettisk."
 877. #~ msgid "Latvian GNOME desktop"
 878. #~ msgstr "Lettisk skrivebord"
 879. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Latvian."
 880. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet lettisk."
 881. #~ msgid "Latvian KDE desktop"
 882. #~ msgstr "Lettisk skrivebord"
 883. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Latvian."
 884. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet lettisk."
 885. #~ msgid "Lithuanian environment"
 886. #~ msgstr "Litauisk miljø"
 887. #~ msgid ""
 888. #~ "This task installs packages and documentation in Lithuanian to help "
 889. #~ "Lithuanian speaking people use Debian."
 890. #~ msgstr ""
 891. #~ "Denne opgavepakke installerer litauiske pakker og dokumentation, der skal "
 892. #~ "hjælpe litauisksprogede med at bruge Debian."
 893. #~ msgid "Lithuanian desktop"
 894. #~ msgstr "Litauisk skrivebord"
 895. #~ msgid "This task localises the desktop in Lithuanian."
 896. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet litauisk."
 897. #~ msgid "Lithuanian GNOME desktop"
 898. #~ msgstr "Litauisk skrivebord"
 899. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Lithuanian."
 900. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet litauisk."
 901. #~ msgid "Lithuanian KDE desktop"
 902. #~ msgstr "Litauisk skrivebord"
 903. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Lithuanian."
 904. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet litauisk."
 905. #~ msgid "Macedonian environment"
 906. #~ msgstr "Makedonsk miljø"
 907. #~ msgid ""
 908. #~ "This task installs packages and documentation in Macedonian to help "
 909. #~ "Macedonian speaking people use Debian."
 910. #~ msgstr ""
 911. #~ "Denne opgavepakke installerer Rumænske pakker og dokumentation, der skal "
 912. #~ "hjælpe makedonsksprogede med at bruge Debian."
 913. #~ msgid "Macedonian desktop"
 914. #~ msgstr "Makedonsk skrivebord"
 915. #~ msgid "This task localises the desktop in Macedonian."
 916. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet makedonsk."
 917. #~ msgid "Macedonian GNOME desktop"
 918. #~ msgstr "Makedonsk skrivebord"
 919. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Macedonian."
 920. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet makedonsk."
 921. #~ msgid "Macedonian KDE desktop"
 922. #~ msgstr "Makedonsk skrivebord"
 923. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Macedonian."
 924. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet makedonsk."
 925. #~ msgid "Malayalam desktop"
 926. #~ msgstr "Malayalam skrivebord"
 927. #~ msgid "This task localises the desktop in Malayalam."
 928. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet malayalam."
 929. #~ msgid "Malayalam GNOME desktop"
 930. #~ msgstr "Malayalam skrivebord"
 931. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Malayalam."
 932. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet malayalam."
 933. #~ msgid "Malayalam KDE desktop"
 934. #~ msgstr "Malayalam skrivebord"
 935. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Malayalam."
 936. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet malayalam."
 937. #~ msgid "Nepali desktop"
 938. #~ msgstr "Nepalesisk skrivebord"
 939. #~ msgid "This task localises the desktop in Nepali."
 940. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet nepalesisk."
 941. #~ msgid "Nepali GNOME desktop"
 942. #~ msgstr "Nepalesisk skrivebord"
 943. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Nepali."
 944. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet nepalesisk."
 945. #~ msgid "Nepali KDE desktop"
 946. #~ msgstr "Nepalesisk skrivebord"
 947. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Nepali."
 948. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet nepalesisk."
 949. #~ msgid "North Sami environment"
 950. #~ msgstr "Thai miljø"
 951. #~ msgid ""
 952. #~ "This task installs packages and documentation in North Sami to help North "
 953. #~ "Sami speaking people use Debian."
 954. #~ msgstr ""
 955. #~ "Denne opgavepakke installerer norske pakker og dokumentation, til hjælp "
 956. #~ "for Norsksprogede Debianbrugere."
 957. #~ msgid "North Sami desktop"
 958. #~ msgstr "Nordsamisk skrivebord"
 959. #~ msgid "This task localises the desktop in North Sami."
 960. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet nordsamisk."
 961. #~ msgid "North Sami GNOME desktop"
 962. #~ msgstr "Nordsamisk skrivebord"
 963. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in North Sami."
 964. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet nordsamisk."
 965. #~ msgid "North Sami KDE desktop"
 966. #~ msgstr "Nordsamisk skrivebord"
 967. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in North Sami."
 968. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet nordsamisk."
 969. #~ msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) environment"
 970. #~ msgstr "Norsk (bokmål og nynorsk) miljø"
 971. #~ msgid ""
 972. #~ "This task installs packages and documentation in Norwegian to help "
 973. #~ "Norwegian speaking people use Debian."
 974. #~ msgstr ""
 975. #~ "Denne opgavepakke installerer norske pakker og dokumentation, til hjælp "
 976. #~ "for Norsksprogede Debianbrugere."
 977. #~ msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) desktop"
 978. #~ msgstr "Norsk (bokmål og nynorsk) skrivebord"
 979. #~ msgid "This task localises the desktop in Norwegian."
 980. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet norsk."
 981. #~ msgid "Norwegian GNOME desktop"
 982. #~ msgstr "Georgisk skrivebord"
 983. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Norwegian."
 984. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet norsk."
 985. #~ msgid "Norwegian KDE desktop"
 986. #~ msgstr "Georgisk skrivebord"
 987. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Norwegian."
 988. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet norsk."
 989. #~ msgid "Persian environment"
 990. #~ msgstr "Persisk miljø"
 991. #~ msgid ""
 992. #~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
 993. #~ "makes it easier for Persian speakers to use Debian."
 994. #~ msgstr ""
 995. #~ "Denne opgavepakke installerer programmer, datafiler, skrifttyper og "
 996. #~ "dokumentation, der gør det nemmere for persisksprogede at bruge Debian."
 997. #~ msgid "Persian desktop"
 998. #~ msgstr "Persisk skrivebord"
 999. #~ msgid "This task localises the desktop in Persian."
 1000. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet persisk."
 1001. #~ msgid "Persian GNOME desktop"
 1002. #~ msgstr "Persisk skrivebord"
 1003. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Persian."
 1004. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet persisk."
 1005. #~ msgid "Persian KDE desktop"
 1006. #~ msgstr "Persisk skrivebord"
 1007. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Persian."
 1008. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet persisk."
 1009. #~ msgid "Polish environment"
 1010. #~ msgstr "Polsk miljø"
 1011. #~ msgid ""
 1012. #~ "This task installs packages and documentation in Polish to help Polish "
 1013. #~ "speaking people use Debian."
 1014. #~ msgstr ""
 1015. #~ "Denne opgavepakke installerer polske pakker og dokumentation, til brug "
 1016. #~ "for polsksprogede Debianbrugere."
 1017. #~ msgid "Polish desktop"
 1018. #~ msgstr "Polsk skrivebord"
 1019. #~ msgid "This task localises the desktop in Polish."
 1020. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet polsk."
 1021. #~ msgid "Polish GNOME desktop"
 1022. #~ msgstr "Polsk skrivebord"
 1023. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Polish."
 1024. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet polsk."
 1025. #~ msgid "Polish KDE desktop"
 1026. #~ msgstr "Polsk skrivebord"
 1027. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Polish."
 1028. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet polsk."
 1029. #~ msgid "Portuguese environment"
 1030. #~ msgstr "Portugisisk miljø"
 1031. #~ msgid ""
 1032. #~ "This task installs packages and documentation in Portuguese to help "
 1033. #~ "Portuguese speaking people use Debian."
 1034. #~ msgstr ""
 1035. #~ "Denne opgavepakke installerer græske pakker og dokumentation, til brug "
 1036. #~ "for portugisiskprogede Debianbrugere."
 1037. #~ msgid "Portuguese desktop"
 1038. #~ msgstr "Portugisisk skrivebord"
 1039. #~ msgid "This task localises the desktop in Portuguese."
 1040. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet portugisisk."
 1041. #~ msgid "Portuguese GNOME desktop"
 1042. #~ msgstr "Portugisisk skrivebord"
 1043. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Portuguese."
 1044. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet portugisisk."
 1045. #~ msgid "Portuguese KDE desktop"
 1046. #~ msgstr "Portugisisk skrivebord"
 1047. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Portuguese."
 1048. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet portugisisk."
 1049. #~ msgid "Punjabi environment"
 1050. #~ msgstr "Punjabi miljø"
 1051. #~ msgid ""
 1052. #~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
 1053. #~ "makes it easier for Punjabi speakers to use Debian."
 1054. #~ msgstr ""
 1055. #~ "Denne opgavepakke installerer programmer, datafiler, skrifttyper og "
 1056. #~ "dokumentation, der gør det nemmere for punjabisprogede at bruge Debian."
 1057. #~ msgid "Punjabi desktop"
 1058. #~ msgstr "Punjabisk skrivebord"
 1059. #~ msgid "This task localises the desktop in Punjabi."
 1060. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet punjabi."
 1061. #~ msgid "Punjabi GNOME desktop"
 1062. #~ msgstr "Punjabisk skrivebord"
 1063. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Punjabi."
 1064. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet punjabi."
 1065. #~ msgid "Punjabi KDE desktop"
 1066. #~ msgstr "Punjabisk skrivebord"
 1067. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Punjabi."
 1068. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet punjabi."
 1069. #~ msgid "Romanian environment"
 1070. #~ msgstr "Rumænsk miljø"
 1071. #~ msgid ""
 1072. #~ "This task installs packages and documentation in Romanian to help "
 1073. #~ "Romanian speaking people use Debian."
 1074. #~ msgstr ""
 1075. #~ "Denne opgavepakke installerer Rumænske pakker og dokumentation, der skal "
 1076. #~ "hjælpe rumænsksprogede med at bruge Debian."
 1077. #~ msgid "Romanian desktop"
 1078. #~ msgstr "Rumænsk skrivebord"
 1079. #~ msgid "This task localises the desktop in Romanian."
 1080. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet rumænsk."
 1081. #~ msgid "Romanian GNOME desktop"
 1082. #~ msgstr "Rumænsk skrivebord"
 1083. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Romanian."
 1084. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet rumænsk."
 1085. #~ msgid "Romanian KDE desktop"
 1086. #~ msgstr "Rumænsk skrivebord"
 1087. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Romanian."
 1088. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet rumænsk."
 1089. #~ msgid "Russian environment"
 1090. #~ msgstr "Russisk miljø"
 1091. #~ msgid ""
 1092. #~ "This task installs programs and documentation in Russian to help Russian "
 1093. #~ "speaking people use Debian."
 1094. #~ msgstr ""
 1095. #~ "Denne opgavepakke indeholder programmer og russisk dokumentation til at "
 1096. #~ "gøre det lettere for russiskprogede at bruge Debian."
 1097. #~ msgid "Russian desktop"
 1098. #~ msgstr "Russisk skrivebord"
 1099. #~ msgid "This task localises the desktop in Russian."
 1100. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet russisk."
 1101. #~ msgid "Russian GNOME desktop"
 1102. #~ msgstr "Russisk skrivebord"
 1103. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Russian."
 1104. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet russisk."
 1105. #~ msgid "Russian KDE desktop"
 1106. #~ msgstr "Russisk skrivebord"
 1107. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Russian."
 1108. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet russisk."
 1109. #~ msgid "Serbian environment"
 1110. #~ msgstr "Serbisk miljø"
 1111. #~ msgid ""
 1112. #~ "This task installs packages and documentation in Serbian to help Serbian "
 1113. #~ "speaking people use Debian."
 1114. #~ msgstr ""
 1115. #~ "Denne opgavepakke installerer tyske pakker og dokumentation, der skal "
 1116. #~ "hjælpe serbisksprogede med at bruge Debian."
 1117. #~ msgid "Serbian desktop"
 1118. #~ msgstr "Serbisk skrivebord"
 1119. #~ msgid "This task localises the desktop in Serbian."
 1120. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet Serbisk."
 1121. #~ msgid "Serbian GNOME desktop"
 1122. #~ msgstr "Serbisk skrivebord"
 1123. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Serbian."
 1124. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet Serbisk."
 1125. #~ msgid "Serbian KDE desktop"
 1126. #~ msgstr "Persisk skrivebord"
 1127. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Serbian."
 1128. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet Serbisk."
 1129. #~ msgid "Slovak environment"
 1130. #~ msgstr "Slovakisk miljø"
 1131. #~ msgid ""
 1132. #~ "This task installs packages and documentation in Slovak to help Slovak "
 1133. #~ "speaking people use Debian."
 1134. #~ msgstr ""
 1135. #~ "Denne opgavepakke installerer Slovakiske pakker og dokumentation, der "
 1136. #~ "skal hjælpe slovakisksprogede med at bruge Debian."
 1137. #~ msgid "Slovak desktop"
 1138. #~ msgstr "Slovakisk skrivebord"
 1139. #~ msgid "This task localises the desktop in Slovak."
 1140. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet Slovakisk."
 1141. #~ msgid "Slovak GNOME desktop"
 1142. #~ msgstr "Slovakisk skrivebord"
 1143. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Slovak."
 1144. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet Slovakisk."
 1145. #~ msgid "Slovak KDE desktop"
 1146. #~ msgstr "Slovakisk skrivebord"
 1147. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Slovak."
 1148. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet Slovakisk."
 1149. #~ msgid "Slovenian environment"
 1150. #~ msgstr "Slovensk miljø"
 1151. #~ msgid ""
 1152. #~ "This task installs packages and documentation in Slovenian to help "
 1153. #~ "Slovenian speaking people use Debian."
 1154. #~ msgstr ""
 1155. #~ "Denne opgavepakke installerer Slovakiske pakker og dokumentation, der "
 1156. #~ "skal hjælpe slovensksprogede med at bruge Debian."
 1157. #~ msgid "Slovenian desktop"
 1158. #~ msgstr "Slovensk skrivebord"
 1159. #~ msgid "This task localises the desktop in Slovenian."
 1160. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet slovensk."
 1161. #~ msgid "Slovenian GNOME desktop"
 1162. #~ msgstr "Slovensk skrivebord"
 1163. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Slovenian."
 1164. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet slovensk."
 1165. #~ msgid "Slovenian KDE desktop"
 1166. #~ msgstr "Slovensk skrivebord"
 1167. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Slovenian."
 1168. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet slovensk."
 1169. #~ msgid "Spanish environment"
 1170. #~ msgstr "Spansk miljø"
 1171. #~ msgid ""
 1172. #~ "This task installs programs, data files, and documentation that make it "
 1173. #~ "easier for Spanish speakers to use Debian."
 1174. #~ msgstr ""
 1175. #~ "Denne opgavepakke installerer programmer, datafiler og dokumentation, som "
 1176. #~ "gør det lettere for spansksprogede at bruge Debian."
 1177. #~ msgid "Spanish desktop"
 1178. #~ msgstr "Spansk skrivebord"
 1179. #~ msgid "This task localises the desktop in Spanish."
 1180. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet spansk."
 1181. #~ msgid "Spanish GNOME desktop"
 1182. #~ msgstr "Spansk skrivebord"
 1183. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Spanish."
 1184. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet spansk."
 1185. #~ msgid "Spanish KDE desktop"
 1186. #~ msgstr "Spansk skrivebord"
 1187. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Spanish."
 1188. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet spansk."
 1189. #~ msgid "Swedish environment"
 1190. #~ msgstr "Svensk miljø"
 1191. #~ msgid ""
 1192. #~ "This task installs packages and documentation in Swedish to help Swedish "
 1193. #~ "speaking people use Debian."
 1194. #~ msgstr ""
 1195. #~ "Denne opgavepakke installerer svenske pakker og dokumentation, til brug "
 1196. #~ "for svensksprogede Debianbrugere."
 1197. #~ msgid "Swedish desktop"
 1198. #~ msgstr "Svensk skrivebord"
 1199. #~ msgid "This task localises the desktop in Swedish."
 1200. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet svensk."
 1201. #~ msgid "Swedish GNOME desktop"
 1202. #~ msgstr "Svensk skrivebord"
 1203. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Swedish."
 1204. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet svensk."
 1205. #~ msgid "Swedish KDE desktop"
 1206. #~ msgstr "Svensk skrivebord"
 1207. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Swedish."
 1208. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet svensk."
 1209. #~ msgid "Tagalog environment"
 1210. #~ msgstr "Taqalog miljø"
 1211. #~ msgid ""
 1212. #~ "This task installs packages and documentation in Tagalog to help Tagalog "
 1213. #~ "speaking people use Debian."
 1214. #~ msgstr ""
 1215. #~ "Denne opgavepakke installerer catalanske pakker og dokumentation, der "
 1216. #~ "skal hjælpe taqalogsprogede med at bruge Debian."
 1217. #~ msgid "Tamil environment"
 1218. #~ msgstr "Tamilsk miljø"
 1219. #~ msgid ""
 1220. #~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
 1221. #~ "makes it easier for Tamil speakers to use Debian."
 1222. #~ msgstr ""
 1223. #~ "Denne opgavepakke installerer programmer, datafiler, skrifttyper og "
 1224. #~ "dokumentation, der gør det nemmere for tamilsksprogede at bruge Debian."
 1225. #~ msgid "Tamil desktop"
 1226. #~ msgstr "Tamilsk skrivebord"
 1227. #~ msgid "This task localises the desktop in Tamil."
 1228. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet tamilsk."
 1229. #~ msgid "Tamil GNOME desktop"
 1230. #~ msgstr "Tamilsk skrivebord"
 1231. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Tamil."
 1232. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet tamilsk."
 1233. #~ msgid "Tamil KDE desktop"
 1234. #~ msgstr "Tamilsk skrivebord"
 1235. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Tamil."
 1236. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet tamilsk."
 1237. #~ msgid "Thai environment"
 1238. #~ msgstr "Thai miljø"
 1239. #~ msgid ""
 1240. #~ "This task installs packages that make it easier for Thai speaking people "
 1241. #~ "to use Debian."
 1242. #~ msgstr ""
 1243. #~ "Denne opgavepakke installerer pakker der gøre det lettere for "
 1244. #~ "thaisprogede at bruge Debian."
 1245. #~ msgid "Thai desktop"
 1246. #~ msgstr "Thai skrivebord"
 1247. #~ msgid "This task localises the desktop in Thai."
 1248. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet thai."
 1249. #~ msgid "Thai GNOME desktop"
 1250. #~ msgstr "Thai skrivebord"
 1251. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Thai."
 1252. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet thai."
 1253. #~ msgid "Thai KDE desktop"
 1254. #~ msgstr "Thai skrivebord"
 1255. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Thai."
 1256. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet thai."
 1257. #~ msgid "Turkish environment"
 1258. #~ msgstr "Tyrkisk miljø"
 1259. #~ msgid ""
 1260. #~ "This task installs packages and documentation in Turkish to help Turkish "
 1261. #~ "speaking people use Debian."
 1262. #~ msgstr ""
 1263. #~ "Denne opgavepakke installerer tyrkiske pakker og dokumentation, til brug "
 1264. #~ "for tyrkisksprogede Debianbrugere."
 1265. #~ msgid "Turkish desktop"
 1266. #~ msgstr "Tyrkisk skrivebord"
 1267. #~ msgid "This task localises the desktop in Turkish."
 1268. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet tyrkisk."
 1269. #~ msgid "Turkish GNOME desktop"
 1270. #~ msgstr "Tyrkisk skrivebord"
 1271. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Turkish."
 1272. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet tyrkisk."
 1273. #~ msgid "Turkish KDE desktop"
 1274. #~ msgstr "Tyrkisk skrivebord"
 1275. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Turkish."
 1276. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet tyrkisk."
 1277. #~ msgid "Ukrainian environment"
 1278. #~ msgstr "Ukrainsk miljø"
 1279. #~ msgid ""
 1280. #~ "This task installs programs and documentation in Ukrainian to help "
 1281. #~ "Ukrainian speaking people use Debian."
 1282. #~ msgstr ""
 1283. #~ "Denne opgavepakke indeholder programmer og ukrainsk dokumentation til at "
 1284. #~ "gøre det lettere for ukrainskprogede at bruge Debian."
 1285. #~ msgid "Ukrainian desktop"
 1286. #~ msgstr "Ukrainsk skrivebord"
 1287. #~ msgid "This task localises the desktop in Ukrainian."
 1288. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet ukrainsk."
 1289. #~ msgid "Ukrainian GNOME desktop"
 1290. #~ msgstr "Ukrainsk skrivebord"
 1291. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Ukrainian."
 1292. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet ukrainsk."
 1293. #~ msgid "Ukrainian KDE desktop"
 1294. #~ msgstr "Ukrainsk skrivebord"
 1295. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Ukrainian."
 1296. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet ukrainsk."
 1297. #~ msgid "Vietnamese desktop"
 1298. #~ msgstr "Vietnamesisk skrivebord"
 1299. #~ msgid "This task localises the desktop in Vietnamese."
 1300. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet vietnamesisk."
 1301. #~ msgid "Vietnamese GNOME desktop"
 1302. #~ msgstr "Vietnamesisk skrivebord"
 1303. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Vietnamese."
 1304. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet vietnamesisk."
 1305. #~ msgid "Vietnamese KDE desktop"
 1306. #~ msgstr "Vietnamesisk skrivebord"
 1307. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Vietnamese."
 1308. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet vietnamesisk."
 1309. #~ msgid "Welsh environment"
 1310. #~ msgstr "Walisisk miljø"
 1311. #~ msgid ""
 1312. #~ "This task installs packages and documentation in Welsh to help Welsh "
 1313. #~ "speaking people use Debian."
 1314. #~ msgstr ""
 1315. #~ "Denne opgavepakke installerer polske pakker og dokumentation, til brug "
 1316. #~ "for walisisksprogede Debianbrugere."
 1317. #~ msgid "Welsh desktop"
 1318. #~ msgstr "Walisisk skrivebord"
 1319. #~ msgid "This task localises the desktop in Welsh."
 1320. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet walisisk."
 1321. #~ msgid "Welsh GNOME desktop"
 1322. #~ msgstr "Walisisk skrivebord"
 1323. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Welsh."
 1324. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet walisisk."
 1325. #~ msgid "Welsh KDE desktop"
 1326. #~ msgstr "Walisisk skrivebord"
 1327. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Welsh."
 1328. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet walisisk."
 1329. #~ msgid "Xhosa desktop"
 1330. #~ msgstr "Xhosa skrivebord"
 1331. #~ msgid "This task localises the desktop in Xhosa."
 1332. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet Xhosa."
 1333. #~ msgid "Xhosa GNOME desktop"
 1334. #~ msgstr "Xhosa skrivebord"
 1335. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Xhosa."
 1336. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet Xhosa."
 1337. #~ msgid "Xhosa KDE desktop"
 1338. #~ msgstr "Xhosa skrivebord"
 1339. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Xhosa."
 1340. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet Xhosa."
 1341. #~ msgid "This task installs packages useful for British English users."
 1342. #~ msgstr "Denne opgavepakke installerer nyttige programmer for en bærbar."
 1343. #~ msgid "Albanian desktop"
 1344. #~ msgstr "Albansk skrivebord"
 1345. #~ msgid "This task localises the desktop in Albanian."
 1346. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet albansk."
 1347. #~ msgid ""
 1348. #~ "This task provides basic \"desktop\" software using the GNOME desktop "
 1349. #~ "desktop."
 1350. #~ msgstr ""
 1351. #~ "Denne opgavepakke giver de grundlæggende skrivebordsprogrammer med "
 1352. #~ "skrivebordsmiljøet GNOME."
 1353. #~ msgid ""
 1354. #~ "This task provides basic \"desktop\" software, including a variety of "
 1355. #~ "session managers, file managers and web browsers. It incorporates both "
 1356. #~ "the GNOME and KDE desktops, and provides a display manager which lets the "
 1357. #~ "user choose between the two."
 1358. #~ msgstr ""
 1359. #~ "Denne opgavepakke indeholder grundlæggende skriverbords-programmer, "
 1360. #~ "heriblandt forskellige program- og filhåndteringer samt browsere. Den "
 1361. #~ "indeholder både GNOME- og KDE-miljøerne samt et program, der lader "
 1362. #~ "brugeren vælge mellem dem."
 1363. #~ msgid "This task makes the desktop be localised in Bulgarian."
 1364. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet bulgarsk."
 1365. #~ msgid "This task causes the standard base system to be installed."
 1366. #~ msgstr "Denne opgavepakke sætter dit system op til at være printerserver."
 1367. #~ msgid "Office environment"
 1368. #~ msgstr "Kontormiljø"
 1369. #~ msgid ""
 1370. #~ "This task provides a suite of office productivity software, including a "
 1371. #~ "word processor, a spreadsheet, a presentation program, and more. This is "
 1372. #~ "a rather large collection of software."
 1373. #~ msgstr ""
 1374. #~ "Denne opgavepakke indeholder en samling kontorprogrammer, herunder "
 1375. #~ "tekstbehandling, regneark, præsentationsprogram med mere. Det er en ret "
 1376. #~ "stor samling programmer."
 1377. #~ msgid "X window system"
 1378. #~ msgstr "X window-systemet"
 1379. #~ msgid ""
 1380. #~ "This task provides the essential components for a standalone workstation "
 1381. #~ "running the X Window System. It provides the X libraries, an X server, a "
 1382. #~ "set of fonts, and a group of basic X clients and utilities."
 1383. #~ msgstr ""
 1384. #~ "Denne pakke indeholder de essentielle dele til en selvstændig "
 1385. #~ "arbejdsstation med X Window-systemet. Den har X-bibliotekerne, en X-"
 1386. #~ "server, en skrifttypesamling samt en række grundlæggende X-klienter."
 1387. #~ msgid "Broadband internet connection"
 1388. #~ msgstr "Bredbåndsforbindelse"
 1389. #~ msgid ""
 1390. #~ "This task selects packages that address special needs of computers that "
 1391. #~ "connect to the internet using DSL, Cable, and the like."
 1392. #~ msgstr ""
 1393. #~ "Denne opgavepakke indeholder pakker for computere, der forbinder sig til "
 1394. #~ "internettet via DSL, kabelmodem og lignende."
 1395. #~ msgid "C and C++"
 1396. #~ msgstr "C og C++"
 1397. #~ msgid ""
 1398. #~ "A complete environment for development of programs in the C and C++ "
 1399. #~ "programming languages."
 1400. #~ msgstr ""
 1401. #~ "Et komplet miljø for udvikling af programmer i programmeringssprogene C "
 1402. #~ "og C++."
 1403. #~ msgid "Dialup internet"
 1404. #~ msgstr "Opkaldsforbindelse"
 1405. #~ msgid ""
 1406. #~ "This task selects packages that address special needs of computers using "
 1407. #~ "a slow part-time dialup connection (by modem, ISDN, or similar)."
 1408. #~ msgstr ""
 1409. #~ "Denne pakkesamling tager hånd om de specielle behov, som computerbrugere "
 1410. #~ "med en langsom opkaldsforbindelse (modem, ISDN eller lignende) har."
 1411. #~ msgid "Games"
 1412. #~ msgstr "Spil"
 1413. #~ msgid ""
 1414. #~ "Selecting this task will install a broad selection of games, from "
 1415. #~ "traditional textual unix games to card games, to fast-paced arcade games. "
 1416. #~ "It won't install all the games in Debian, but it is a good starting point."
 1417. #~ msgstr ""
 1418. #~ "Med denne opgavepakke får du et bredt udvalg af spil. Lige fra "
 1419. #~ "traditionelle tekstbaserede unix-spil til kortspil og hæsblæsende "
 1420. #~ "arkadespil. Den vil ikke installere alle Debians spil, men er et godt "
 1421. #~ "udgangspunkt."
 1422. #~ msgid "Java"
 1423. #~ msgstr "Java"
 1424. #~ msgid "A java development environment."
 1425. #~ msgstr "Miljø for javaudvikling."
 1426. #~ msgid "Debian Jr."
 1427. #~ msgstr "Debian junior"
 1428. #~ msgid "Debian Jr. is a collection of Debian packages suitable for children."
 1429. #~ msgstr " Debian Junior er en samling Debianpakker til børn."
 1430. #~ msgid "Custom kernel compilation"
 1431. #~ msgstr "Egen kerne-oversættelse"
 1432. #~ msgid ""
 1433. #~ "This task includes everything you should need to build your own custom "
 1434. #~ "kernel."
 1435. #~ msgstr ""
 1436. #~ "Denne opgavepakke indeholder alt hvad du behøver for at bygge din egen "
 1437. #~ "Linuxkerne."
 1438. #~ msgid ""
 1439. #~ "This is a collection of tools that laptop users will expect to find on a "
 1440. #~ "system. It includes some special utilities for laptops including IBM "
 1441. #~ "Thinkpads, Sony Vaios, Toshibas, and Dell Inspirons."
 1442. #~ msgstr ""
 1443. #~ "Dette er en samling værktøjer, som brugere af bærbare computere forventer "
 1444. #~ "at have på deres system. Det omfatter bl.a. nogle specielle værktøjer til "
 1445. #~ "bærbare computere som f.eks. IBM Thinkpad, Sony Vaio, Toshiba og Dell "
 1446. #~ "Inspirion."
 1447. #~ msgid ""
 1448. #~ "This task makes the system compliant with the Linux Standard Base, "
 1449. #~ "allowing you to install and use LSB packages."
 1450. #~ msgstr ""
 1451. #~ "Denne opgavepakke får systemet til at overholde specifikationerne i "
 1452. #~ "'Linux Standard Base', så du kan installere og bruge LSB-pakker."
 1453. #~ msgid "Usenet news server"
 1454. #~ msgstr "Nyhedsgruppe-server"
 1455. #~ msgid ""
 1456. #~ "This task selects the preferred version of the INN news server software "
 1457. #~ "for new Debian installations."
 1458. #~ msgstr ""
 1459. #~ "Denne opgavepakke indeholder den foretrukne udgave at INN-"
 1460. #~ "nyhedsgruppeserveren til nye Debian-installationer."
 1461. #~ msgid ""
 1462. #~ "You do not need this package if you merely wish to read news from an "
 1463. #~ "existing server, just select the news reader program you desire and it "
 1464. #~ "will pull in any required pieces. Only use this task if you intend to "
 1465. #~ "operate a server."
 1466. #~ msgstr ""
 1467. #~ "Du behøver ikke denne pakke hvis du blot ønsker at læse nyhedsgrupper fra "
 1468. #~ "en eksisterende server. Vælg da blot det nyhedslæseprogram, du ønsker. "
 1469. #~ "Brug kun denne opgavepakke hvis du vil huse en nyhedsgruppeserver."
 1470. #~ msgid "Python"
 1471. #~ msgstr "Python"
 1472. #~ msgid ""
 1473. #~ "Many Python tools and extensions, for developing scripts and simple or "
 1474. #~ "complex applications in Python."
 1475. #~ msgstr ""
 1476. #~ "Mange Python-værktøjer og udvidelser til udvikling af skripter såvel "
 1477. #~ "simple som komplekse programmer i Python."
 1478. #~ msgid "Scientific applications"
 1479. #~ msgstr "Videnskabelige programmer"
 1480. #~ msgid ""
 1481. #~ "This task selects packages which are suitable for scientific work. Under "
 1482. #~ "a fairly loose definition of 'scientific', this includes numerical "
 1483. #~ "analysis and computing, statistical data analysis as well as "
 1484. #~ "visualization."
 1485. #~ msgstr ""
 1486. #~ "Denne programsamling indeholder nyttige pakker til bredt defineret "
 1487. #~ "'videnskabeligt' arbejde. Det omfatter numerisk analyse og beregninger, "
 1488. #~ "statistisk dataanalyse såvel som -visualisering."
 1489. #~ msgid "TeX/LaTeX environment"
 1490. #~ msgstr "TeX/LaTeX-miljø"
 1491. #~ msgid ""
 1492. #~ "This task provides necessary packages for composing documents in TeX/"
 1493. #~ "LaTeX."
 1494. #~ msgstr ""
 1495. #~ "Denne opgavepakke indeholder de nødvendige pakker til at lave dokumenter "
 1496. #~ "med TeX/LaTeX."
 1497. #~ msgid "Conventional Unix server"
 1498. #~ msgstr "Almindelig unix-server"
 1499. #~ msgid ""
 1500. #~ "This task selects packages that would typically be found on a "
 1501. #~ "conventional multi-user unix system with remote users. Do be warned that "
 1502. #~ "this includes a number of daemons."
 1503. #~ msgstr ""
 1504. #~ "Denne opgavepakke vælger pakker, der typisk findes på et almindeligt "
 1505. #~ "flerbruger-unixsystem med fjernbrugere. Bemærk at de omfatter et antal "
 1506. #~ "dæmoner."
 1507. #~ msgid "Tcl/Tk"
 1508. #~ msgstr "Tcl/Tk"
 1509. #~ msgid ""
 1510. #~ "Packages commonly used in developing applications using the Tcl language "
 1511. #~ "and Tk Toolkit."
 1512. #~ msgstr ""
 1513. #~ "Pakker, der typisk benyttes ved udvikling af programmer i sproget Tcl og "
 1514. #~ "med Tk-værktøjssættet."
 1515. #~ msgid "a TeX/LaTeX environment"
 1516. #~ msgstr "et TeX/LaTeX-miljø"