You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

1834 lines
58 KiB

 1. # tasksel - Slovak translation
 2. #
 3. # slovenske nazvy jazykov:
 4. # http://www.snk.sk/vecne_spracovanie/jazykoveda.html
 5. # http://www.snk.sk/swift_data/source/ODSD/doc/Jazyky_Nazvy.rtf
 6. #
 7. msgid ""
 8. msgstr ""
 9. "Project-Id-Version: tasksel\n"
 10. "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 11. "POT-Creation-Date: 2008-06-10 13:59-0400\n"
 12. "PO-Revision-Date: 2008-04-30 09:46+0200\n"
 13. "Last-Translator: Peter Mann <Peter.Mann@tuke.sk>\n"
 14. "Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
 15. "MIME-Version: 1.0\n"
 16. "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 17. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 18. #. Description
 19. #: ../po/debian-tasks.desc:1001
 20. msgid "SQL database"
 21. msgstr "SQL databáza"
 22. #. Description
 23. #: ../po/debian-tasks.desc:1001
 24. msgid ""
 25. "This task selects client and server packages for the PostgreSQL database."
 26. msgstr "Táto úloha vyberie klientske a serverové balíky PostgreSQL databázy."
 27. #. Description
 28. #: ../po/debian-tasks.desc:1001
 29. msgid ""
 30. "PostgreSQL is an SQL relational database, offering increasing SQL92 "
 31. "compliance and some SQL3 features. It is suitable for use with multi-user "
 32. "database access, through its facilities for transactions and fine-grained "
 33. "locking."
 34. msgstr ""
 35. "PostgreSQL je relačná databáza ponúkajúca stále lepšiu podporu SQL92 a "
 36. "niektoré vlastnosti SQL3. Vďaka svojej podpore transakcií a jemnozrnnému "
 37. "zamykaniu je PostgreSQL vhodný pre nasadenie do viacpoužívateľského "
 38. "prostredia."
 39. #. Description
 40. #: ../po/debian-tasks.desc:2001
 41. msgid "Desktop environment"
 42. msgstr "Stolný počítač"
 43. #. Description
 44. #: ../po/debian-tasks.desc:2001
 45. msgid ""
 46. "This task provides basic desktop software and serves as a basis for the "
 47. "GNOME and KDE desktop tasks."
 48. msgstr ""
 49. "Táto úloha poskytuje základné \"desktop\" programy a predstavuje základ pre "
 50. "GNOME a KDE desktop úlohy."
 51. #. Description
 52. #: ../po/debian-tasks.desc:3001
 53. msgid "DNS server"
 54. msgstr "DNS server"
 55. #. Description
 56. #: ../po/debian-tasks.desc:3001
 57. msgid ""
 58. "Selects the BIND DNS server, and related documentation and utility packages."
 59. msgstr ""
 60. "Vyberie DNS server BIND so súvisiacou dokumentáciou a užitočnými balíkmi."
 61. #. Description
 62. #: ../po/debian-tasks.desc:4001
 63. msgid "File server"
 64. msgstr "Súborový server"
 65. #. Description
 66. #: ../po/debian-tasks.desc:4001
 67. msgid ""
 68. "This task sets up your system to be a file server, supporting both CIFS and "
 69. "NFS."
 70. msgstr ""
 71. "Táto úloha nastaví váš systém na funkciu súborového servera, ktorý podporuje "
 72. "CIFS a NFS."
 73. #. Description
 74. #: ../po/debian-tasks.desc:5001
 75. msgid "GNOME desktop environment"
 76. msgstr "Grafické prostredie GNOME"
 77. #. Description
 78. #: ../po/debian-tasks.desc:5001
 79. msgid ""
 80. "This task provides basic \"desktop\" software using the GNOME desktop "
 81. "environment."
 82. msgstr ""
 83. "Táto úloha poskytuje základné \"desktop\" programy pomocou použitia "
 84. "grafického prostredia GNOME."
 85. #. Description
 86. #: ../po/debian-tasks.desc:6001
 87. msgid "KDE desktop environment"
 88. msgstr "Grafické prostredie KDE"
 89. #. Description
 90. #: ../po/debian-tasks.desc:6001
 91. msgid ""
 92. "This task provides basic \"desktop\" software using the K Desktop "
 93. "Environment."
 94. msgstr ""
 95. "Táto úloha poskytuje základné \"desktop\" programy pomocou použitia "
 96. "grafického prostredia KDE."
 97. #. Description
 98. #: ../po/debian-tasks.desc:7001
 99. msgid "Laptop"
 100. msgstr "Laptop"
 101. #. Description
 102. #: ../po/debian-tasks.desc:7001
 103. msgid "This task installs software useful for a laptop."
 104. msgstr "Táto úloha nainštaluje programy užitočné pre laptopy."
 105. #. Description
 106. #: ../po/debian-tasks.desc:8001
 107. msgid "Mail server"
 108. msgstr "Poštový server"
 109. #. Description
 110. #: ../po/debian-tasks.desc:8001
 111. msgid ""
 112. "This task selects a variety of package useful for a general purpose mail "
 113. "server system."
 114. msgstr "Táto úloha vyberie rôzne balíky užitočné pre poštový server."
 115. #. Description
 116. #: ../po/debian-tasks.desc:9001
 117. msgid "manual package selection"
 118. msgstr "manuálny výber balíkov"
 119. #. Description
 120. #: ../po/debian-tasks.desc:9001
 121. msgid "Manually select packages to install in aptitude."
 122. msgstr "Spustí aptitude, kde si manuálne zvolíte balíky na inštaláciu."
 123. #. Description
 124. #: ../po/debian-tasks.desc:10001
 125. msgid "Print server"
 126. msgstr "Tlačový server"
 127. #. Description
 128. #: ../po/debian-tasks.desc:10001
 129. msgid "This task sets up your system to be a print server."
 130. msgstr "Táto úloha nastaví váš systém na úlohu tlačového servera."
 131. #. Description
 132. #: ../po/debian-tasks.desc:11001
 133. msgid "Standard system"
 134. msgstr "štandartný systém"
 135. #. Description
 136. #: ../po/debian-tasks.desc:11001
 137. msgid "This task installs a reasonably small character-mode system."
 138. msgstr "Táto úloha nainštaluje rozumne malý systém v textovom režime."
 139. #. Description
 140. #: ../po/debian-tasks.desc:12001
 141. msgid "Web server"
 142. msgstr "Web server"
 143. #. Description
 144. #: ../po/debian-tasks.desc:12001
 145. msgid ""
 146. "This task selects packages useful for a general purpose web server system."
 147. msgstr "Táto úloha vyberie balíky užitočné pre všeobecný web server."
 148. #. Description
 149. #: ../po/debian-tasks.desc:13001
 150. msgid "Xfce desktop environment"
 151. msgstr "Grafické prostredie Xfce"
 152. #. Description
 153. #: ../po/debian-tasks.desc:13001
 154. msgid ""
 155. "This task provides basic \"desktop\" software using the Xfce desktop "
 156. "environment."
 157. msgstr ""
 158. "Táto úloha poskytuje základné \"desktop\" programy pomocou použitia "
 159. "grafického prostredia Xfce."
 160. #. Description
 161. #: ../po/debian-tasks.desc:13001
 162. msgid "LXDE desktop environment"
 163. msgstr "Grafické prostredie LXDE"
 164. #. Description
 165. #: ../po/debian-tasks.desc:13001
 166. msgid ""
 167. "This task provides basic \"desktop\" software using the LXDE desktop "
 168. "environment."
 169. msgstr ""
 170. "Táto úloha poskytuje základné \"desktop\" programy pomocou použitia "
 171. "grafického prostredia LXDE."
 172. #~ msgid "Amharic environment"
 173. #~ msgstr "Amharské prostredie"
 174. #~ msgid ""
 175. #~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
 176. #~ "makes it easier for Amharic speakers to use Debian."
 177. #~ msgstr ""
 178. #~ "Táto úloha nainštaluje programy, dátové súbory a dokumentáciu, ktoré "
 179. #~ "umožnia ľahšiu prácu s Debianom pre amharsky hovoriacich používateľov."
 180. #~ msgid "Amharic desktop"
 181. #~ msgstr "Amharský desktop"
 182. #~ msgid "This task localises the desktop in Amharic."
 183. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre amharčinu."
 184. #~ msgid "Amharic GNOME desktop"
 185. #~ msgstr "Amharský desktop"
 186. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Amharic."
 187. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre amharčinu."
 188. #~ msgid "Amharic KDE desktop"
 189. #~ msgstr "Amharský desktop"
 190. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Amharic."
 191. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre amharčinu."
 192. #~ msgid "Arabic environment"
 193. #~ msgstr "Arabské prostredie"
 194. #~ msgid ""
 195. #~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
 196. #~ "makes it easier for Arabic speakers to use Debian."
 197. #~ msgstr ""
 198. #~ "Táto úloha nainštaluje programy, dátové súbory a dokumentáciu, ktoré "
 199. #~ "umožnia ľahšiu prácu s Debianom pre arabsky hovoriacich používateľov."
 200. #~ msgid "Arabic desktop"
 201. #~ msgstr "Arabský desktop"
 202. #~ msgid "This task localises the desktop in Arabic."
 203. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre arabčinu."
 204. #~ msgid "Arabic GNOME desktop"
 205. #~ msgstr "Arabský desktop"
 206. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Arabic."
 207. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre arabčinu."
 208. #~ msgid "Arabic KDE desktop"
 209. #~ msgstr "Arabský desktop"
 210. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Arabic."
 211. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre arabčinu."
 212. #~ msgid "Basque desktop"
 213. #~ msgstr "Baskický desktop"
 214. #~ msgid "This task localises the desktop in Basque."
 215. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre baskičtinu."
 216. #~ msgid "Basque GNOME desktop"
 217. #~ msgstr "Baskický desktop"
 218. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Basque."
 219. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre baskičtinu."
 220. #~ msgid "Basque KDE desktop"
 221. #~ msgstr "Baskický desktop"
 222. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Basque."
 223. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre baskičtinu."
 224. #~ msgid "Belarusian environment"
 225. #~ msgstr "Bieloruské prostredie"
 226. #~ msgid ""
 227. #~ "This task installs packages and documentation in Belarusian to help "
 228. #~ "Belarusian speaking people use Debian."
 229. #~ msgstr ""
 230. #~ "Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu "
 231. #~ "prácu s Debianom pre bielorusky hovoriacich používateľov."
 232. #~ msgid "Belarusian desktop"
 233. #~ msgstr "Bieloruský desktop"
 234. #~ msgid "This task localises the desktop in Belarusian."
 235. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre bieloruštinu."
 236. #~ msgid "Belarusian GNOME desktop"
 237. #~ msgstr "Bieloruský desktop"
 238. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Belarusian."
 239. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre bieloruštinu."
 240. #~ msgid "Belarusian KDE desktop"
 241. #~ msgstr "Bieloruský desktop"
 242. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Belarusian."
 243. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre bieloruštinu."
 244. #~ msgid "Bengali environment"
 245. #~ msgstr "Bengálske prostredie"
 246. #~ msgid ""
 247. #~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
 248. #~ "makes it easier for Bengali speakers to use Debian."
 249. #~ msgstr ""
 250. #~ "Táto úloha nainštaluje programy, dátové súbory a dokumentáciu, ktoré "
 251. #~ "umožnia ľahšiu prácu s Debianom pre bengálsky hovoriacich používateľov."
 252. #~ msgid "Bengali desktop"
 253. #~ msgstr "Bengálsky desktop"
 254. #~ msgid "This task localises the desktop in Bengali."
 255. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre bengálčinu."
 256. #~ msgid "Bengali GNOME desktop"
 257. #~ msgstr "Bengálsky desktop"
 258. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Bengali."
 259. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre bengálčinu."
 260. #~ msgid "Bengali KDE desktop"
 261. #~ msgstr "Bengálsky desktop"
 262. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Bengali."
 263. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre bengálčinu."
 264. #~ msgid "Bosnian environment"
 265. #~ msgstr "Bosnianske prostredie"
 266. #~ msgid ""
 267. #~ "This task installs packages and documentation in Bosnian to help Bosnian "
 268. #~ "speaking people use Debian."
 269. #~ msgstr ""
 270. #~ "Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu "
 271. #~ "prácu s Debianom pre bosniansky hovoriacich používateľov."
 272. #~ msgid "Bosnian desktop"
 273. #~ msgstr "Bosniansky desktop"
 274. #~ msgid "This task localises the desktop in Bosnian."
 275. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre bosniančinu."
 276. #~ msgid "Bosnian GNOME desktop"
 277. #~ msgstr "Bosniansky desktop"
 278. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Bosnian."
 279. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre bosniančinu."
 280. #~ msgid "Bosnian KDE desktop"
 281. #~ msgstr "Bosniansky desktop"
 282. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Bosnian."
 283. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre bosniančinu."
 284. #~ msgid "Brazilian Portuguese environment"
 285. #~ msgstr "Prostredie pre brazílsku portugalčinu"
 286. #~ msgid ""
 287. #~ "This task installs programs, data files, and documentation that make it "
 288. #~ "easier for Brazilian Portuguese speakers to use Debian."
 289. #~ msgstr ""
 290. #~ "Táto úloha nainštaluje programy, dátové súbory a dokumentáciu, ktoré "
 291. #~ "umožnia ľahšiu prácu s Debianom pre používateľov hovoriacich brazílskou "
 292. #~ "portugalčinou."
 293. #~ msgid "Brazilian Portuguese desktop"
 294. #~ msgstr "Desktop s podporou brazílskej portugalčiny"
 295. #~ msgid "This task localises the desktop in Brasilian Portuguese."
 296. #~ msgstr "Táto úloha pripraví desktop lokalizovaný v brazílskej portugalčine."
 297. #~ msgid "Brazilian Portuguese GNOME desktop"
 298. #~ msgstr "Desktop s podporou brazílskej portugalčiny"
 299. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Brazilian Portuguese."
 300. #~ msgstr "Táto úloha pripraví desktop lokalizovaný v brazílskej portugalčine."
 301. #~ msgid "Brazilian Portuguese KDE desktop"
 302. #~ msgstr "Desktop s podporou brazílskej portugalčiny"
 303. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Brazilian Portuguese."
 304. #~ msgstr "Táto úloha pripraví desktop lokalizovaný v brazílskej portugalčine."
 305. #~ msgid "British English environment"
 306. #~ msgstr "Prostredie britskej angličtiny"
 307. #~ msgid ""
 308. #~ "This task installs packages and documentation in British English to help "
 309. #~ "British English speaking people use Debian."
 310. #~ msgstr ""
 311. #~ "Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu "
 312. #~ "prácu s Debianom pre používateľov hovoriacich britskou angličtinou."
 313. #~ msgid "British English desktop"
 314. #~ msgstr "Desktop pre britskú angličtinu"
 315. #~ msgid "This task localises the desktop in British English."
 316. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre britskú angličtinu."
 317. #~ msgid "British GNOME desktop"
 318. #~ msgstr "Desktop pre britskú angličtinu"
 319. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in British."
 320. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre írštinu."
 321. #~ msgid "British KDE desktop"
 322. #~ msgstr "Desktop pre britskú angličtinu"
 323. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in British."
 324. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre írštinu."
 325. #~ msgid "Bulgarian environment"
 326. #~ msgstr "Bulharské prostredie"
 327. #~ msgid ""
 328. #~ "This task installs programs and data files that make it easier for "
 329. #~ "Bulgarian speakers to use Debian."
 330. #~ msgstr ""
 331. #~ "Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu "
 332. #~ "prácu s Debianom pre bulharsky hovoriacich používateľov."
 333. #~ msgid "Bulgarian desktop"
 334. #~ msgstr "Bulharský desktop"
 335. #~ msgid "This task localises the desktop in Bulgarian."
 336. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre bulharštinu."
 337. #~ msgid "Bulgarian GNOME desktop"
 338. #~ msgstr "Bulharský desktop"
 339. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Bulgarian."
 340. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre bulharštinu."
 341. #~ msgid "Bulgarian KDE desktop"
 342. #~ msgstr "Bulharský desktop"
 343. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Bulgarian."
 344. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre bulharštinu."
 345. #~ msgid "Catalan environment"
 346. #~ msgstr "Katalánske prostredie"
 347. #~ msgid ""
 348. #~ "This task installs packages and documentation in Catalan to help Catalan "
 349. #~ "speaking people use Debian."
 350. #~ msgstr ""
 351. #~ "Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu "
 352. #~ "prácu s Debianom pre katalánsky hovoriacich používateľov."
 353. #~ msgid "Catalan desktop"
 354. #~ msgstr "Katalánsky desktop"
 355. #~ msgid "This task localises the desktop in Catalan."
 356. #~ msgstr "Táto úloha pripraví desktop lokalizovaný v katalánčine."
 357. #~ msgid "Catalan GNOME desktop"
 358. #~ msgstr "Katalánsky desktop"
 359. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Catalan."
 360. #~ msgstr "Táto úloha pripraví desktop lokalizovaný v katalánčine."
 361. #~ msgid "Catalan KDE desktop"
 362. #~ msgstr "Katalánsky desktop"
 363. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Catalan."
 364. #~ msgstr "Táto úloha pripraví desktop lokalizovaný v katalánčine."
 365. #~ msgid "Simplified Chinese environment"
 366. #~ msgstr "Zjednodušené čínske prostredie"
 367. #~ msgid ""
 368. #~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
 369. #~ "make it easier for Chinese speakers to use Debian, using the simplified "
 370. #~ "Chinese encoding."
 371. #~ msgstr ""
 372. #~ "Táto úloha nainštaluje programy, fonty a dokumentáciu v zjednodušenom "
 373. #~ "čínskom kódování. Tie uľahčia používanie Debianu čínsky hovoriacim "
 374. #~ "používateľom."
 375. #~ msgid "Simplified Chinese desktop"
 376. #~ msgstr "Desktop s podporou zjednodušenej čínštiny"
 377. #~ msgid "This task localises the desktop in Simplified Chinese."
 378. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre zjednodušenú čínštinu."
 379. #~ msgid "Chinese-s GNOME desktop"
 380. #~ msgstr "Vietnamský desktop"
 381. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Chinese-s."
 382. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre vietnamčinu."
 383. #~ msgid "Chinese-s KDE desktop"
 384. #~ msgstr "Vietnamský desktop"
 385. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Chinese-s."
 386. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre vietnamčinu."
 387. #~ msgid "Traditional Chinese environment"
 388. #~ msgstr "Tradičné čínske prostredie"
 389. #~ msgid ""
 390. #~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
 391. #~ "make it easier for Chinese speakers to use Debian, using the traditional "
 392. #~ "Chinese encoding."
 393. #~ msgstr ""
 394. #~ "Táto úloha nainštaluje programy, fonty a dokumentáciu v tradičnom čínskom "
 395. #~ "kódování. Tie uľahčia používanie Debianu čínsky hovoriacim používateľom."
 396. #~ msgid "Traditional Chinese desktop"
 397. #~ msgstr "Tradičný čínsky desktop"
 398. #~ msgid "This task localises the desktop in Traditional Chinese."
 399. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre tradičnú čínštinu."
 400. #~ msgid "Chinese-t GNOME desktop"
 401. #~ msgstr "Vietnamský desktop"
 402. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Chinese-t."
 403. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre vietnamčinu."
 404. #~ msgid "Chinese-t KDE desktop"
 405. #~ msgstr "Vietnamský desktop"
 406. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Chinese-t."
 407. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre vietnamčinu."
 408. #~ msgid "Croatian environment"
 409. #~ msgstr "Chorvátske prostredie"
 410. #~ msgid ""
 411. #~ "This task installs packages and documentation in Croatian to help "
 412. #~ "Croatian speaking people use Debian."
 413. #~ msgstr ""
 414. #~ "Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu "
 415. #~ "prácu s Debianom pre chorvátsky hovoriacich používateľov."
 416. #~ msgid "Croatian desktop"
 417. #~ msgstr "Chorvátsky desktop"
 418. #~ msgid "This task localises the desktop in Croatian."
 419. #~ msgstr "Táto úloha pripraví desktop lokalizovaný v chorváčtine."
 420. #~ msgid "Croatian GNOME desktop"
 421. #~ msgstr "Chorvátsky desktop"
 422. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Croatian."
 423. #~ msgstr "Táto úloha pripraví desktop lokalizovaný v chorváčtine."
 424. #~ msgid "Croatian KDE desktop"
 425. #~ msgstr "Chorvátsky desktop"
 426. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Croatian."
 427. #~ msgstr "Táto úloha pripraví desktop lokalizovaný v chorváčtine."
 428. #~ msgid "Cyrillic environment"
 429. #~ msgstr "Cyrilika"
 430. #~ msgid ""
 431. #~ "This task provides Cyrillic fonts and other software you will need in "
 432. #~ "order to use Cyrillic. It supports Belarusian, Bulgarian, Macedonian, "
 433. #~ "Russian, Serbian and Ukrainian."
 434. #~ msgstr ""
 435. #~ "Táto úloha poskytuje fonty a ďalší softvér pre cyriliku. Podporuje "
 436. #~ "bieloruské, bulharské, macedónske, ruské, srbské a ukrajinské prostredie."
 437. #~ msgid "Cyrillic desktop"
 438. #~ msgstr "Desktop s cyrilikou"
 439. #~ msgid ""
 440. #~ "This task localises the desktop in Cyrillic. It supports Belarusian, "
 441. #~ "Bulgarian, Macedonian, Russian, Serbian and Ukrainian."
 442. #~ msgstr ""
 443. #~ "Táto úloha prispôsobí desktop pre cyriliku. Podporuje bieloruské, "
 444. #~ "bulharské, macedónske, ruské, srbské a ukrajinské prostredie."
 445. #~ msgid "Cyrillic GNOME desktop"
 446. #~ msgstr "Desktop s cyrilikou"
 447. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Cyrillic."
 448. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre arabčinu."
 449. #~ msgid "Cyrillic KDE desktop"
 450. #~ msgstr "Desktop s cyrilikou"
 451. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Cyrillic."
 452. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre arabčinu."
 453. #~ msgid "Czech environment"
 454. #~ msgstr "České prostredie"
 455. #~ msgid ""
 456. #~ "This task installs packages and documentation in Czech to help Czech "
 457. #~ "speaking people use Debian."
 458. #~ msgstr ""
 459. #~ "Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu "
 460. #~ "prácu s Debianom pre česky hovoriacich používateľov."
 461. #~ msgid "Czech desktop"
 462. #~ msgstr "Český desktop"
 463. #~ msgid "This task localises the desktop in Czech."
 464. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre češtinu."
 465. #~ msgid "Czech GNOME desktop"
 466. #~ msgstr "Český desktop"
 467. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Czech."
 468. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre češtinu."
 469. #~ msgid "Czech KDE desktop"
 470. #~ msgstr "Český desktop"
 471. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Czech."
 472. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre češtinu."
 473. #~ msgid "Danish environment"
 474. #~ msgstr "Dánske prostredie"
 475. #~ msgid ""
 476. #~ "This task installs packages and documentation in Danish to help Danish "
 477. #~ "speaking people use Debian."
 478. #~ msgstr ""
 479. #~ "Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu "
 480. #~ "prácu s Debianom pre dánsky hovoriacich používateľov."
 481. #~ msgid "Danish desktop"
 482. #~ msgstr "Dánsky desktop"
 483. #~ msgid "This task localises the desktop in Danish."
 484. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre dánčinu."
 485. #~ msgid "Danish GNOME desktop"
 486. #~ msgstr "Dánsky desktop"
 487. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Danish."
 488. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre dánčinu."
 489. #~ msgid "Danish KDE desktop"
 490. #~ msgstr "Dánsky desktop"
 491. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Danish."
 492. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre dánčinu."
 493. #~ msgid "Dutch environment"
 494. #~ msgstr "Holandské prostredie"
 495. #~ msgid ""
 496. #~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
 497. #~ "makes it easier for Dutch speakers to use Debian."
 498. #~ msgstr ""
 499. #~ "Táto úloha nainštaluje programy, dátové súbory a dokumentáciu, ktoré "
 500. #~ "umožnia ľahšiu prácu s Debianom pre holandsky hovoriacich používateľov."
 501. #~ msgid "Dutch desktop"
 502. #~ msgstr "Holandský desktop"
 503. #~ msgid "This task localises the desktop in Dutch."
 504. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre holandčinu."
 505. #~ msgid "Dutch GNOME desktop"
 506. #~ msgstr "Holandský desktop"
 507. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Dutch."
 508. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre holandčinu."
 509. #~ msgid "Dutch KDE desktop"
 510. #~ msgstr "Holandský desktop"
 511. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Dutch."
 512. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre holandčinu."
 513. #~ msgid "Dzongkha desktop"
 514. #~ msgstr "Desktop pre jazyk dzongkha"
 515. #~ msgid "This task localises the desktop in Dzongkha."
 516. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre jazyk dzongkha."
 517. #~ msgid "Dzongkha GNOME desktop"
 518. #~ msgstr "Desktop pre jazyk dzongkha"
 519. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Dzongkha."
 520. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre jazyk dzongkha."
 521. #~ msgid "Dzongkha KDE desktop"
 522. #~ msgstr "Desktop pre jazyk dzongkha"
 523. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Dzongkha."
 524. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre jazyk dzongkha."
 525. #~ msgid "Esperanto desktop"
 526. #~ msgstr "Esperantský desktop"
 527. #~ msgid "This task localises the desktop in Esperanto."
 528. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre esperanto."
 529. #~ msgid "Esperanto GNOME desktop"
 530. #~ msgstr "Esperantský desktop"
 531. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Esperanto."
 532. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre esperanto."
 533. #~ msgid "Esperanto KDE desktop"
 534. #~ msgstr "Esperantský desktop"
 535. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Esperanto."
 536. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre esperanto."
 537. #~ msgid "Estonian desktop"
 538. #~ msgstr "Estónsky desktop"
 539. #~ msgid "This task localises the desktop in Estonian."
 540. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre estónčinu."
 541. #~ msgid "Estonian GNOME desktop"
 542. #~ msgstr "Estónsky desktop"
 543. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Estonian."
 544. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre estónčinu."
 545. #~ msgid "Estonian KDE desktop"
 546. #~ msgstr "Estónsky desktop"
 547. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Estonian."
 548. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre estónčinu."
 549. #~ msgid "Finnish environment"
 550. #~ msgstr "Fínske prostredie"
 551. #~ msgid ""
 552. #~ "This task installs packages and documentation in Finnish to help Finnish "
 553. #~ "speaking people use Debian."
 554. #~ msgstr ""
 555. #~ "Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu "
 556. #~ "prácu s Debianom pre fínsky hovoriacich používateľov."
 557. #~ msgid "Finnish desktop"
 558. #~ msgstr "Fínsky desktop"
 559. #~ msgid "This task localises the desktop in Finnish."
 560. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre fínštinu."
 561. #~ msgid "Finnish GNOME desktop"
 562. #~ msgstr "Fínsky desktop"
 563. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Finnish."
 564. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre fínštinu."
 565. #~ msgid "Finnish KDE desktop"
 566. #~ msgstr "Fínsky desktop"
 567. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Finnish."
 568. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre fínštinu."
 569. #~ msgid "French environment"
 570. #~ msgstr "Francúzske prostredie"
 571. #~ msgid ""
 572. #~ "This task installs packages and documentation in French to help French "
 573. #~ "speaking people use Debian."
 574. #~ msgstr ""
 575. #~ "Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu "
 576. #~ "prácu s Debianom pre francúzsky hovoriacich používateľov."
 577. #~ msgid "French desktop"
 578. #~ msgstr "Francúzsky desktop"
 579. #~ msgid "This task localises the desktop in French."
 580. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre francúzštinu."
 581. #~ msgid "French GNOME desktop"
 582. #~ msgstr "Francúzsky desktop"
 583. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in French."
 584. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre francúzštinu."
 585. #~ msgid "French KDE desktop"
 586. #~ msgstr "Francúzsky desktop"
 587. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in French."
 588. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre francúzštinu."
 589. #~ msgid "Galician environment"
 590. #~ msgstr "Haličské prostredie"
 591. #~ msgid ""
 592. #~ "This task installs packages and documentation in Galician to help "
 593. #~ "Galician speaking people use Debian."
 594. #~ msgstr ""
 595. #~ "Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu "
 596. #~ "prácu s Debianom pre haličsky hovoriacich používateľov."
 597. #~ msgid "Galician desktop"
 598. #~ msgstr "Haličský desktop"
 599. #~ msgid "This task localises the desktop in Galician."
 600. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre haličtinu."
 601. #~ msgid "Galician GNOME desktop"
 602. #~ msgstr "Haličský desktop"
 603. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Galician."
 604. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre haličtinu."
 605. #~ msgid "Galician KDE desktop"
 606. #~ msgstr "Haličský desktop"
 607. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Galician."
 608. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre haličtinu."
 609. #~ msgid "Georgian desktop"
 610. #~ msgstr "Gruzínsky desktop"
 611. #~ msgid "This task localises the desktop in Georgian."
 612. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre gruzínčinu."
 613. #~ msgid "German environment"
 614. #~ msgstr "Nemecké prostredie"
 615. #~ msgid ""
 616. #~ "This task installs packages and documentation in German to help German "
 617. #~ "speaking people use Debian."
 618. #~ msgstr ""
 619. #~ "Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu "
 620. #~ "prácu s Debianom pre nemecky hovoriacich používateľov."
 621. #~ msgid "German desktop"
 622. #~ msgstr "Nemecký desktop"
 623. #~ msgid "This task localises the desktop in German."
 624. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre nemčinu."
 625. #~ msgid "German GNOME desktop"
 626. #~ msgstr "Nemecký desktop"
 627. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in German."
 628. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre nemčinu."
 629. #~ msgid "German KDE desktop"
 630. #~ msgstr "Nemecký desktop"
 631. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in German."
 632. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre nemčinu."
 633. #~ msgid "Greek environment"
 634. #~ msgstr "Grécke prostredie"
 635. #~ msgid ""
 636. #~ "This task installs packages and documentation in Greek to help Greek "
 637. #~ "speaking people use Debian."
 638. #~ msgstr ""
 639. #~ "Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu "
 640. #~ "prácu s Debianom pre grécky hovoriacich používateľov."
 641. #~ msgid "Greek desktop"
 642. #~ msgstr "Grécky desktop"
 643. #~ msgid "This task localises the desktop in Greek."
 644. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre gréčtinu."
 645. #~ msgid "Greek GNOME desktop"
 646. #~ msgstr "Grécky desktop"
 647. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Greek."
 648. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre gréčtinu."
 649. #~ msgid "Greek KDE desktop"
 650. #~ msgstr "Grécky desktop"
 651. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Greek."
 652. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre gréčtinu."
 653. #~ msgid "Gujarati desktop"
 654. #~ msgstr "Gudžarátsky desktop"
 655. #~ msgid "This task localises the desktop in Gujarati."
 656. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre gudžarátsky jazyk."
 657. #~ msgid "Gujurati GNOME desktop"
 658. #~ msgstr "Gudžarátsky desktop"
 659. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Gujurati."
 660. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre gudžarátsky jazyk."
 661. #~ msgid "Gujurati KDE desktop"
 662. #~ msgstr "Gudžarátsky desktop"
 663. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Gujurati."
 664. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre gudžarátsky jazyk."
 665. #~ msgid "Hebrew environment"
 666. #~ msgstr "Hebrejské prostredie"
 667. #~ msgid ""
 668. #~ "This task installs programs and documentation in Hebrew to help Hebrew "
 669. #~ "speaking people use Debian."
 670. #~ msgstr ""
 671. #~ "Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu "
 672. #~ "prácu s Debianom pre hebrejsky hovoriacich používateľov."
 673. #~ msgid "Hebrew desktop"
 674. #~ msgstr "Hebrejský desktop"
 675. #~ msgid "This task localises the desktop in Hebrew."
 676. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre hebrejčinu."
 677. #~ msgid "Hebrew GNOME desktop"
 678. #~ msgstr "Hebrejský desktop"
 679. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Hebrew."
 680. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre hebrejčinu."
 681. #~ msgid "Hebrew KDE desktop"
 682. #~ msgstr "Hebrejský desktop"
 683. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Hebrew."
 684. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre hebrejčinu."
 685. #~ msgid "Hindi environment"
 686. #~ msgstr "Hindské prostredie"
 687. #~ msgid ""
 688. #~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
 689. #~ "makes it easier for Hindi speakers to use Debian."
 690. #~ msgstr ""
 691. #~ "Táto úloha nainštaluje programy, dátové súbory a dokumentáciu, ktoré "
 692. #~ "umožnia ľahšiu prácu s Debianom pre hindsky hovoriacich používateľov."
 693. #~ msgid "Hindi desktop"
 694. #~ msgstr "Hindský desktop"
 695. #~ msgid "This task localises the desktop in Hindi."
 696. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre hindčinu."
 697. #~ msgid "Hindi GNOME desktop"
 698. #~ msgstr "Hindský desktop"
 699. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Hindi."
 700. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre hindčinu."
 701. #~ msgid "Hindi KDE desktop"
 702. #~ msgstr "Hindský desktop"
 703. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Hindi."
 704. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre hindčinu."
 705. #~ msgid "Hungarian environment"
 706. #~ msgstr "Maďarské prostredie"
 707. #~ msgid ""
 708. #~ "This task installs packages and documentation in Hungarian to help "
 709. #~ "Hungarian speaking people use Debian."
 710. #~ msgstr ""
 711. #~ "Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu "
 712. #~ "prácu s Debianom pre maďarsky hovoriacich používateľov."
 713. #~ msgid "Hungarian desktop"
 714. #~ msgstr "Maďarský desktop"
 715. #~ msgid "This task localises the desktop in Hungarian."
 716. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre maďarčinu."
 717. #~ msgid "Hungarian GNOME desktop"
 718. #~ msgstr "Maďarský desktop"
 719. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Hungarian."
 720. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre maďarčinu."
 721. #~ msgid "Hungarian KDE desktop"
 722. #~ msgstr "Maďarský desktop"
 723. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Hungarian."
 724. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre maďarčinu."
 725. #~ msgid "Icelandic environment"
 726. #~ msgstr "Islandské prostredie"
 727. #~ msgid ""
 728. #~ "This task installs packages and documentation in Icelandic to help "
 729. #~ "Icelandic speaking people use Debian."
 730. #~ msgstr ""
 731. #~ "Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu "
 732. #~ "prácu s Debianom pre islandsky hovoriacich používateľov."
 733. #~ msgid "Icelandic desktop"
 734. #~ msgstr "Islandský desktop"
 735. #~ msgid "This task localises the desktop in Icelandic."
 736. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre islandčinu."
 737. #~ msgid "Icelandic GNOME desktop"
 738. #~ msgstr "Islandský desktop"
 739. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Icelandic."
 740. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre islandčinu."
 741. #~ msgid "Icelandic KDE desktop"
 742. #~ msgstr "Islandský desktop"
 743. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Icelandic."
 744. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre islandčinu."
 745. #~ msgid "Irish environment"
 746. #~ msgstr "Írske prostredie"
 747. #~ msgid ""
 748. #~ "This task installs packages and documentation in Irish to help Irish "
 749. #~ "speaking people use Debian."
 750. #~ msgstr ""
 751. #~ "Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu "
 752. #~ "prácu s Debianom pre írsky hovoriacich používateľov."
 753. #~ msgid "Irish desktop"
 754. #~ msgstr "Írsky desktop"
 755. #~ msgid "This task localises the desktop in Irish."
 756. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre írštinu."
 757. #~ msgid "Irish GNOME desktop"
 758. #~ msgstr "Írsky desktop"
 759. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Irish."
 760. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre írštinu."
 761. #~ msgid "Irish KDE desktop"
 762. #~ msgstr "Írsky desktop"
 763. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Irish."
 764. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre írštinu."
 765. #~ msgid "Italian environment"
 766. #~ msgstr "Talianske prostredie"
 767. #~ msgid ""
 768. #~ "This task installs packages and documentation in Italian to help Italian "
 769. #~ "speaking people use Debian."
 770. #~ msgstr ""
 771. #~ "Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu "
 772. #~ "prácu s Debianom pre taliansky hovoriacich používateľov."
 773. #~ msgid "Italian desktop"
 774. #~ msgstr "Taliansky desktop"
 775. #~ msgid "This task localises the desktop in Italian."
 776. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre taliančinu."
 777. #~ msgid "Italian GNOME desktop"
 778. #~ msgstr "Taliansky desktop"
 779. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Italian."
 780. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre taliančinu."
 781. #~ msgid "Italian KDE desktop"
 782. #~ msgstr "Taliansky desktop"
 783. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Italian."
 784. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre taliančinu."
 785. #~ msgid "Japanese environment"
 786. #~ msgstr "Japonské prostredie"
 787. #~ msgid ""
 788. #~ "This task installs packages that make it easier for Japanese speakers to "
 789. #~ "use Debian."
 790. #~ msgstr ""
 791. #~ "Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu "
 792. #~ "prácu s Debianom pre japonsky hovoriacich používateľov."
 793. #~ msgid "Japanese desktop"
 794. #~ msgstr "Japonský desktop"
 795. #~ msgid "This task localises the desktop in Japanese."
 796. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre japončinu."
 797. #~ msgid "Japanese GNOME desktop"
 798. #~ msgstr "Japonský desktop"
 799. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Japanese."
 800. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre japončinu."
 801. #~ msgid "Japanese KDE desktop"
 802. #~ msgstr "Japonský desktop"
 803. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Japanese."
 804. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre japončinu."
 805. #~ msgid "Khmer environment"
 806. #~ msgstr "Kmhérske prostredie"
 807. #~ msgid ""
 808. #~ "This task installs packages and documentation in Khmer to help Khmer "
 809. #~ "speaking people use Debian."
 810. #~ msgstr ""
 811. #~ "Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu "
 812. #~ "prácu s Debianom pre khmérsky hovoriacich používateľov."
 813. #~ msgid "Khmer desktop"
 814. #~ msgstr "Khmérsky desktop"
 815. #~ msgid "This task localises the desktop in Khmer."
 816. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre khmerský jazyk."
 817. #~ msgid "Khmer GNOME desktop"
 818. #~ msgstr "Khmérsky desktop"
 819. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Khmer."
 820. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre khmerský jazyk."
 821. #~ msgid "Khmer KDE desktop"
 822. #~ msgstr "Khmérsky desktop"
 823. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Khmer."
 824. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre khmerský jazyk."
 825. #~ msgid "Korean environment"
 826. #~ msgstr "Kórejské prostredie"
 827. #~ msgid ""
 828. #~ "This task installs packages that make it easier for Korean speakers to "
 829. #~ "use Debian."
 830. #~ msgstr ""
 831. #~ "Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu "
 832. #~ "prácu s Debianom pre kórejsky hovoriacich používateľov."
 833. #~ msgid "Korean desktop"
 834. #~ msgstr "Kórejský desktop"
 835. #~ msgid "This task localises the desktop in Korean."
 836. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre kórejčinu."
 837. #~ msgid "Korean GNOME desktop"
 838. #~ msgstr "Kórejský desktop"
 839. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Korean."
 840. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre kórejčinu."
 841. #~ msgid "Korean KDE desktop"
 842. #~ msgstr "Kórejský desktop"
 843. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Korean."
 844. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre kórejčinu."
 845. #~ msgid "Kurdish environment"
 846. #~ msgstr "Kurdské prostredie"
 847. #~ msgid ""
 848. #~ "This task installs packages and documentation in Kurdish to help Kurds "
 849. #~ "use Debian."
 850. #~ msgstr ""
 851. #~ "Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu "
 852. #~ "prácu s Debianom pre kurdsky hovoriacich používateľov."
 853. #~ msgid "Kurdish desktop"
 854. #~ msgstr "Kurdský desktop"
 855. #~ msgid "This task localises the desktop in Kurdish."
 856. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre kurdčinu."
 857. #~ msgid "Kurdish GNOME desktop"
 858. #~ msgstr "Kurdský desktop"
 859. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Kurdish."
 860. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre kurdčinu."
 861. #~ msgid "Kurdish KDE desktop"
 862. #~ msgstr "Kurdský desktop"
 863. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Kurdish."
 864. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre kurdčinu."
 865. #~ msgid "Latvian desktop"
 866. #~ msgstr "Lotyšský desktop"
 867. #~ msgid "This task localises the desktop in Latvian."
 868. #~ msgstr "Táto úloha pripraví desktop lokalizovaný v lotyštine."
 869. #~ msgid "Latvian GNOME desktop"
 870. #~ msgstr "Lotyšský desktop"
 871. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Latvian."
 872. #~ msgstr "Táto úloha pripraví desktop lokalizovaný v lotyštine."
 873. #~ msgid "Latvian KDE desktop"
 874. #~ msgstr "Lotyšský desktop"
 875. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Latvian."
 876. #~ msgstr "Táto úloha pripraví desktop lokalizovaný v lotyštine."
 877. #~ msgid "Lithuanian environment"
 878. #~ msgstr "Litovské prostredie"
 879. #~ msgid ""
 880. #~ "This task installs packages and documentation in Lithuanian to help "
 881. #~ "Lithuanian speaking people use Debian."
 882. #~ msgstr ""
 883. #~ "Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu "
 884. #~ "prácu s Debianom pre litovsky hovoriacich používateľov."
 885. #~ msgid "Lithuanian desktop"
 886. #~ msgstr "Litovský desktop"
 887. #~ msgid "This task localises the desktop in Lithuanian."
 888. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre litovčinu."
 889. #~ msgid "Lithuanian GNOME desktop"
 890. #~ msgstr "Litovský desktop"
 891. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Lithuanian."
 892. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre litovčinu."
 893. #~ msgid "Lithuanian KDE desktop"
 894. #~ msgstr "Litovský desktop"
 895. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Lithuanian."
 896. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre litovčinu."
 897. #~ msgid "Macedonian environment"
 898. #~ msgstr "Macedónske prostredie"
 899. #~ msgid ""
 900. #~ "This task installs packages and documentation in Macedonian to help "
 901. #~ "Macedonian speaking people use Debian."
 902. #~ msgstr ""
 903. #~ "Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu "
 904. #~ "prácu s Debianom pre macedónsky hovoriacich používateľov."
 905. #~ msgid "Macedonian desktop"
 906. #~ msgstr "Macedónsky desktop"
 907. #~ msgid "This task localises the desktop in Macedonian."
 908. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre macedónčinu."
 909. #~ msgid "Macedonian GNOME desktop"
 910. #~ msgstr "Macedónsky desktop"
 911. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Macedonian."
 912. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre macedónčinu."
 913. #~ msgid "Macedonian KDE desktop"
 914. #~ msgstr "Macedónsky desktop"
 915. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Macedonian."
 916. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre macedónčinu."
 917. #~ msgid "Malayalam desktop"
 918. #~ msgstr "Malajálamský desktop"
 919. #~ msgid "This task localises the desktop in Malayalam."
 920. #~ msgstr "Táto úloha pripraví desktop lokalizovaný v malajálamčine."
 921. #~ msgid "Malayalam GNOME desktop"
 922. #~ msgstr "Malajálamský desktop"
 923. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Malayalam."
 924. #~ msgstr "Táto úloha pripraví desktop lokalizovaný v malajálamčine."
 925. #~ msgid "Malayalam KDE desktop"
 926. #~ msgstr "Malajálamský desktop"
 927. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Malayalam."
 928. #~ msgstr "Táto úloha pripraví desktop lokalizovaný v malajálamčine."
 929. #~ msgid "Nepali desktop"
 930. #~ msgstr "Nepálsky desktop"
 931. #~ msgid "This task localises the desktop in Nepali."
 932. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre nepálčinu."
 933. #~ msgid "Nepali GNOME desktop"
 934. #~ msgstr "Nepálsky desktop"
 935. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Nepali."
 936. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre nepálčinu."
 937. #~ msgid "Nepali KDE desktop"
 938. #~ msgstr "Nepálsky desktop"
 939. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Nepali."
 940. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre nepálčinu."
 941. #~ msgid "North Sami environment"
 942. #~ msgstr "Thajské prostredie"
 943. #~ msgid ""
 944. #~ "This task installs packages and documentation in North Sami to help North "
 945. #~ "Sami speaking people use Debian."
 946. #~ msgstr ""
 947. #~ "Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu "
 948. #~ "prácu s Debianom pre nórsky hovoriacich používateľov."
 949. #~ msgid "North Sami desktop"
 950. #~ msgstr "Desktop pre Northern Sami jazyk"
 951. #~ msgid "This task localises the desktop in North Sami."
 952. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre Northern Sami jazyk."
 953. #~ msgid "North Sami GNOME desktop"
 954. #~ msgstr "Desktop pre Northern Sami jazyk"
 955. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in North Sami."
 956. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre Northern Sami jazyk."
 957. #~ msgid "North Sami KDE desktop"
 958. #~ msgstr "Desktop pre Northern Sami jazyk"
 959. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in North Sami."
 960. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre Northern Sami jazyk."
 961. #~ msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) environment"
 962. #~ msgstr "Nórske (Bokmaal a Nynorsk) prostredie"
 963. #~ msgid ""
 964. #~ "This task installs packages and documentation in Norwegian to help "
 965. #~ "Norwegian speaking people use Debian."
 966. #~ msgstr ""
 967. #~ "Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu "
 968. #~ "prácu s Debianom pre nórsky hovoriacich používateľov."
 969. #~ msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) desktop"
 970. #~ msgstr "Nórsky (Bokmaal a Nynorsk) desktop"
 971. #~ msgid "This task localises the desktop in Norwegian."
 972. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre nórčinu."
 973. #~ msgid "Norwegian GNOME desktop"
 974. #~ msgstr "Gruzínsky desktop"
 975. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Norwegian."
 976. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre nórčinu."
 977. #~ msgid "Norwegian KDE desktop"
 978. #~ msgstr "Gruzínsky desktop"
 979. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Norwegian."
 980. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre nórčinu."
 981. #~ msgid "Persian environment"
 982. #~ msgstr "Perzské prostredie"
 983. #~ msgid ""
 984. #~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
 985. #~ "makes it easier for Persian speakers to use Debian."
 986. #~ msgstr ""
 987. #~ "Táto úloha nainštaluje programy, dátové súbory a dokumentáciu, ktoré "
 988. #~ "umožnia ľahšiu prácu s Debianom pre perzsky hovoriacich používateľov."
 989. #~ msgid "Persian desktop"
 990. #~ msgstr "Perzský desktop"
 991. #~ msgid "This task localises the desktop in Persian."
 992. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre perzštinu."
 993. #~ msgid "Persian GNOME desktop"
 994. #~ msgstr "Perzský desktop"
 995. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Persian."
 996. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre perzštinu."
 997. #~ msgid "Persian KDE desktop"
 998. #~ msgstr "Perzský desktop"
 999. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Persian."
 1000. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre perzštinu."
 1001. #~ msgid "Polish environment"
 1002. #~ msgstr "Poľské prostredie"
 1003. #~ msgid ""
 1004. #~ "This task installs packages and documentation in Polish to help Polish "
 1005. #~ "speaking people use Debian."
 1006. #~ msgstr ""
 1007. #~ "Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu "
 1008. #~ "prácu s Debianom pre poľsky hovoriacich používateľov."
 1009. #~ msgid "Polish desktop"
 1010. #~ msgstr "Poľský desktop"
 1011. #~ msgid "This task localises the desktop in Polish."
 1012. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre poľštinu."
 1013. #~ msgid "Polish GNOME desktop"
 1014. #~ msgstr "Poľský desktop"
 1015. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Polish."
 1016. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre poľštinu."
 1017. #~ msgid "Polish KDE desktop"
 1018. #~ msgstr "Poľský desktop"
 1019. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Polish."
 1020. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre poľštinu."
 1021. #~ msgid "Portuguese environment"
 1022. #~ msgstr "Portugalské prostredie"
 1023. #~ msgid ""
 1024. #~ "This task installs packages and documentation in Portuguese to help "
 1025. #~ "Portuguese speaking people use Debian."
 1026. #~ msgstr ""
 1027. #~ "Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu "
 1028. #~ "prácu s Debianom pre portugalsky hovoriacich používateľov."
 1029. #~ msgid "Portuguese desktop"
 1030. #~ msgstr "Portugalský desktop"
 1031. #~ msgid "This task localises the desktop in Portuguese."
 1032. #~ msgstr "Táto úloha pripraví desktop lokalizovaný v portugalčine."
 1033. #~ msgid "Portuguese GNOME desktop"
 1034. #~ msgstr "Portugalský desktop"
 1035. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Portuguese."
 1036. #~ msgstr "Táto úloha pripraví desktop lokalizovaný v portugalčine."
 1037. #~ msgid "Portuguese KDE desktop"
 1038. #~ msgstr "Portugalský desktop"
 1039. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Portuguese."
 1040. #~ msgstr "Táto úloha pripraví desktop lokalizovaný v portugalčine."
 1041. #~ msgid "Punjabi environment"
 1042. #~ msgstr "Pandžábske prostredie"
 1043. #~ msgid ""
 1044. #~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
 1045. #~ "makes it easier for Punjabi speakers to use Debian."
 1046. #~ msgstr ""
 1047. #~ "Táto úloha nainštaluje programy, dátové súbory a dokumentáciu, ktoré "
 1048. #~ "umožnia ľahšiu prácu s Debianom pre pandžábsky hovoriacich používateľov."
 1049. #~ msgid "Punjabi desktop"
 1050. #~ msgstr "Pandžábsky desktop"
 1051. #~ msgid "This task localises the desktop in Punjabi."
 1052. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre pandžábčinu."
 1053. #~ msgid "Punjabi GNOME desktop"
 1054. #~ msgstr "Pandžábsky desktop"
 1055. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Punjabi."
 1056. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre pandžábčinu."
 1057. #~ msgid "Punjabi KDE desktop"
 1058. #~ msgstr "Pandžábsky desktop"
 1059. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Punjabi."
 1060. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre pandžábčinu."
 1061. #~ msgid "Romanian environment"
 1062. #~ msgstr "Rumunské prostredie"
 1063. #~ msgid ""
 1064. #~ "This task installs packages and documentation in Romanian to help "
 1065. #~ "Romanian speaking people use Debian."
 1066. #~ msgstr ""
 1067. #~ "Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu "
 1068. #~ "prácu s Debianom pre rumunsky hovoriacich používateľov."
 1069. #~ msgid "Romanian desktop"
 1070. #~ msgstr "Rumunský desktop"
 1071. #~ msgid "This task localises the desktop in Romanian."
 1072. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre rumunčinu."
 1073. #~ msgid "Romanian GNOME desktop"
 1074. #~ msgstr "Rumunský desktop"
 1075. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Romanian."
 1076. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre rumunčinu."
 1077. #~ msgid "Romanian KDE desktop"
 1078. #~ msgstr "Rumunský desktop"
 1079. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Romanian."
 1080. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre rumunčinu."
 1081. #~ msgid "Russian environment"
 1082. #~ msgstr "Ruské prostredie"
 1083. #~ msgid ""
 1084. #~ "This task installs programs and documentation in Russian to help Russian "
 1085. #~ "speaking people use Debian."
 1086. #~ msgstr ""
 1087. #~ "Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu "
 1088. #~ "prácu s Debianom pre rusky hovoriacich používateľov."
 1089. #~ msgid "Russian desktop"
 1090. #~ msgstr "Ruský desktop"
 1091. #~ msgid "This task localises the desktop in Russian."
 1092. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre ruštinu."
 1093. #~ msgid "Russian GNOME desktop"
 1094. #~ msgstr "Ruský desktop"
 1095. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Russian."
 1096. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre ruštinu."
 1097. #~ msgid "Russian KDE desktop"
 1098. #~ msgstr "Ruský desktop"
 1099. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Russian."
 1100. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre ruštinu."
 1101. #~ msgid "Serbian environment"
 1102. #~ msgstr "Srbské prostredie"
 1103. #~ msgid ""
 1104. #~ "This task installs packages and documentation in Serbian to help Serbian "
 1105. #~ "speaking people use Debian."
 1106. #~ msgstr ""
 1107. #~ "Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu "
 1108. #~ "prácu s Debianom pre srbsky hovoriacich používateľov."
 1109. #~ msgid "Serbian desktop"
 1110. #~ msgstr "Srbský desktop"
 1111. #~ msgid "This task localises the desktop in Serbian."
 1112. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre srbčinu."
 1113. #~ msgid "Serbian GNOME desktop"
 1114. #~ msgstr "Srbský desktop"
 1115. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Serbian."
 1116. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre srbčinu."
 1117. #~ msgid "Serbian KDE desktop"
 1118. #~ msgstr "Perzský desktop"
 1119. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Serbian."
 1120. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre srbčinu."
 1121. #~ msgid "Slovak environment"
 1122. #~ msgstr "Slovenské prostredie"
 1123. #~ msgid ""
 1124. #~ "This task installs packages and documentation in Slovak to help Slovak "
 1125. #~ "speaking people use Debian."
 1126. #~ msgstr ""
 1127. #~ "Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu "
 1128. #~ "prácu s Debianom pre slovensky hovoriacich používateľov."
 1129. #~ msgid "Slovak desktop"
 1130. #~ msgstr "Slovenský desktop"
 1131. #~ msgid "This task localises the desktop in Slovak."
 1132. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre slovenčinu."
 1133. #~ msgid "Slovak GNOME desktop"
 1134. #~ msgstr "Slovenský desktop"
 1135. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Slovak."
 1136. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre slovenčinu."
 1137. #~ msgid "Slovak KDE desktop"
 1138. #~ msgstr "Slovenský desktop"
 1139. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Slovak."
 1140. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre slovenčinu."
 1141. #~ msgid "Slovenian environment"
 1142. #~ msgstr "Slovinské prostredie"
 1143. #~ msgid ""
 1144. #~ "This task installs packages and documentation in Slovenian to help "
 1145. #~ "Slovenian speaking people use Debian."
 1146. #~ msgstr ""
 1147. #~ "Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu "
 1148. #~ "prácu s Debianom pre slovinsky hovoriacich používateľov."
 1149. #~ msgid "Slovenian desktop"
 1150. #~ msgstr "Slovinský desktop"
 1151. #~ msgid "This task localises the desktop in Slovenian."
 1152. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre slovinčinu."
 1153. #~ msgid "Slovenian GNOME desktop"
 1154. #~ msgstr "Slovinský desktop"
 1155. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Slovenian."
 1156. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre slovinčinu."
 1157. #~ msgid "Slovenian KDE desktop"
 1158. #~ msgstr "Slovinský desktop"
 1159. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Slovenian."
 1160. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre slovinčinu."
 1161. #~ msgid "Spanish environment"
 1162. #~ msgstr "Španielske prostredie"
 1163. #~ msgid ""
 1164. #~ "This task installs programs, data files, and documentation that make it "
 1165. #~ "easier for Spanish speakers to use Debian."
 1166. #~ msgstr ""
 1167. #~ "Táto úloha nainštaluje programy, dátové súbory a dokumentáciu, ktoré "
 1168. #~ "umožnia ľahšiu prácu s Debianom pre španielsky hovoriacich používateľov."
 1169. #~ msgid "Spanish desktop"
 1170. #~ msgstr "Španielsky desktop"
 1171. #~ msgid "This task localises the desktop in Spanish."
 1172. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre španielčinu."
 1173. #~ msgid "Spanish GNOME desktop"
 1174. #~ msgstr "Španielsky desktop"
 1175. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Spanish."
 1176. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre španielčinu."
 1177. #~ msgid "Spanish KDE desktop"
 1178. #~ msgstr "Španielsky desktop"
 1179. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Spanish."
 1180. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre španielčinu."
 1181. #~ msgid "Swedish environment"
 1182. #~ msgstr "Švédske prostredie"
 1183. #~ msgid ""
 1184. #~ "This task installs packages and documentation in Swedish to help Swedish "
 1185. #~ "speaking people use Debian."
 1186. #~ msgstr ""
 1187. #~ "Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu "
 1188. #~ "prácu s Debianom pre švédsky hovoriacich používateľov."
 1189. #~ msgid "Swedish desktop"
 1190. #~ msgstr "Švédsky desktop"
 1191. #~ msgid "This task localises the desktop in Swedish."
 1192. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre švédčinu."
 1193. #~ msgid "Swedish GNOME desktop"
 1194. #~ msgstr "Švédsky desktop"
 1195. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Swedish."
 1196. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre švédčinu."
 1197. #~ msgid "Swedish KDE desktop"
 1198. #~ msgstr "Švédsky desktop"
 1199. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Swedish."
 1200. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre švédčinu."
 1201. #~ msgid "Tagalog environment"
 1202. #~ msgstr "Filipínske (tagalog) prostredie"
 1203. #~ msgid ""
 1204. #~ "This task installs packages and documentation in Tagalog to help Tagalog "
 1205. #~ "speaking people use Debian."
 1206. #~ msgstr ""
 1207. #~ "Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu "
 1208. #~ "prácu s Debianom pre filipínsky (tagalog) hovoriacich používateľov."
 1209. #~ msgid "Tamil environment"
 1210. #~ msgstr "Tamilské prostredie"
 1211. #~ msgid ""
 1212. #~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
 1213. #~ "makes it easier for Tamil speakers to use Debian."
 1214. #~ msgstr ""
 1215. #~ "Táto úloha nainštaluje programy, dátové súbory a dokumentáciu, ktoré "
 1216. #~ "umožnia ľahšiu prácu s Debianom pre tamilsky hovoriacich používateľov."
 1217. #~ msgid "Tamil desktop"
 1218. #~ msgstr "Tamilský desktop"
 1219. #~ msgid "This task localises the desktop in Tamil."
 1220. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre tamilčinu."
 1221. #~ msgid "Tamil GNOME desktop"
 1222. #~ msgstr "Tamilský desktop"
 1223. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Tamil."
 1224. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre tamilčinu."
 1225. #~ msgid "Tamil KDE desktop"
 1226. #~ msgstr "Tamilský desktop"
 1227. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Tamil."
 1228. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre tamilčinu."
 1229. #~ msgid "Thai environment"
 1230. #~ msgstr "Thajské prostredie"
 1231. #~ msgid ""
 1232. #~ "This task installs packages that make it easier for Thai speaking people "
 1233. #~ "to use Debian."
 1234. #~ msgstr ""
 1235. #~ "Táto úloha nainštaluje balíky, ktoré uľahčia používanie Debianu v "
 1236. #~ "Thajskom prostredí."
 1237. #~ msgid "Thai desktop"
 1238. #~ msgstr "Thajský desktop"
 1239. #~ msgid "This task localises the desktop in Thai."
 1240. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre thajčinu."
 1241. #~ msgid "Thai GNOME desktop"
 1242. #~ msgstr "Thajský desktop"
 1243. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Thai."
 1244. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre thajčinu."
 1245. #~ msgid "Thai KDE desktop"
 1246. #~ msgstr "Thajský desktop"
 1247. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Thai."
 1248. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre thajčinu."
 1249. #~ msgid "Turkish environment"
 1250. #~ msgstr "Turecké prostredie"
 1251. #~ msgid ""
 1252. #~ "This task installs packages and documentation in Turkish to help Turkish "
 1253. #~ "speaking people use Debian."
 1254. #~ msgstr ""
 1255. #~ "Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu "
 1256. #~ "prácu s Debianom pre turecky hovoriacich používateľov."
 1257. #~ msgid "Turkish desktop"
 1258. #~ msgstr "Turecký desktop"
 1259. #~ msgid "This task localises the desktop in Turkish."
 1260. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre turečtinu."
 1261. #~ msgid "Turkish GNOME desktop"
 1262. #~ msgstr "Turecký desktop"
 1263. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Turkish."
 1264. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre turečtinu."
 1265. #~ msgid "Turkish KDE desktop"
 1266. #~ msgstr "Turecký desktop"
 1267. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Turkish."
 1268. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre turečtinu."
 1269. #~ msgid "Ukrainian environment"
 1270. #~ msgstr "Ukrajinské prostredie"
 1271. #~ msgid ""
 1272. #~ "This task installs programs and documentation in Ukrainian to help "
 1273. #~ "Ukrainian speaking people use Debian."
 1274. #~ msgstr ""
 1275. #~ "Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu "
 1276. #~ "prácu s Debianom pre ukrajinsky hovoriacich používateľov."
 1277. #~ msgid "Ukrainian desktop"
 1278. #~ msgstr "Ukrajinské desktop"
 1279. #~ msgid "This task localises the desktop in Ukrainian."
 1280. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre ukrajinčinu."
 1281. #~ msgid "Ukrainian GNOME desktop"
 1282. #~ msgstr "Ukrajinské desktop"
 1283. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Ukrainian."
 1284. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre ukrajinčinu."
 1285. #~ msgid "Ukrainian KDE desktop"
 1286. #~ msgstr "Ukrajinské desktop"
 1287. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Ukrainian."
 1288. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre ukrajinčinu."
 1289. #~ msgid "Vietnamese desktop"
 1290. #~ msgstr "Vietnamský desktop"
 1291. #~ msgid "This task localises the desktop in Vietnamese."
 1292. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre vietnamčinu."
 1293. #~ msgid "Vietnamese GNOME desktop"
 1294. #~ msgstr "Vietnamský desktop"
 1295. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Vietnamese."
 1296. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre vietnamčinu."
 1297. #~ msgid "Vietnamese KDE desktop"
 1298. #~ msgstr "Vietnamský desktop"
 1299. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Vietnamese."
 1300. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre vietnamčinu."
 1301. #~ msgid "Welsh environment"
 1302. #~ msgstr "Waleské prostredie"
 1303. #~ msgid ""
 1304. #~ "This task installs packages and documentation in Welsh to help Welsh "
 1305. #~ "speaking people use Debian."
 1306. #~ msgstr ""
 1307. #~ "Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu "
 1308. #~ "prácu s Debianom pre walesky hovoriacich používateľov."
 1309. #~ msgid "Welsh desktop"
 1310. #~ msgstr "Waleský desktop"
 1311. #~ msgid "This task localises the desktop in Welsh."
 1312. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre waleštinu."
 1313. #~ msgid "Welsh GNOME desktop"
 1314. #~ msgstr "Waleský desktop"
 1315. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Welsh."
 1316. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre waleštinu."
 1317. #~ msgid "Welsh KDE desktop"
 1318. #~ msgstr "Waleský desktop"
 1319. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Welsh."
 1320. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre waleštinu."
 1321. #~ msgid "Xhosa desktop"
 1322. #~ msgstr "Desktop pre jazyk xhosa"
 1323. #~ msgid "This task localises the desktop in Xhosa."
 1324. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre jazyk xhosa."
 1325. #~ msgid "Xhosa GNOME desktop"
 1326. #~ msgstr "Desktop pre jazyk xhosa"
 1327. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Xhosa."
 1328. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre jazyk xhosa."
 1329. #~ msgid "Xhosa KDE desktop"
 1330. #~ msgstr "Desktop pre jazyk xhosa"
 1331. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Xhosa."
 1332. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre jazyk xhosa."