You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

1853 lines
56 KiB

 1. # translation of sl.po to Slovenian
 2. # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
 3. # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER.
 4. # Matej Kovacic <matej.kovacic@owca.info>, 2006.
 5. # Jure Cuhalev <gandalf@owca.info>, 2006.
 6. #
 7. msgid ""
 8. msgstr ""
 9. "Project-Id-Version: sl\n"
 10. "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 11. "POT-Creation-Date: 2008-06-10 13:59-0400\n"
 12. "PO-Revision-Date: 2006-11-20 14:02+0100\n"
 13. "Last-Translator: Matej Kovačič <matej.kovacic@owca.info>\n"
 14. "Language-Team: Slovenian <lugos-slo@lugos.si>\n"
 15. "MIME-Version: 1.0\n"
 16. "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 17. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 18. "X-Generator: KBabel 1.10.2\n"
 19. "Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 0 : n%100==2 ? 1 : n%100==3 || n"
 20. "%100==4 ? 2 : 3);\n"
 21. #. Description
 22. #: ../po/debian-tasks.desc:1001
 23. msgid "SQL database"
 24. msgstr "Podatkovna zbirka SQL"
 25. #. Description
 26. #: ../po/debian-tasks.desc:1001
 27. msgid ""
 28. "This task selects client and server packages for the PostgreSQL database."
 29. msgstr ""
 30. "To opravilo izbere odjemalce in strežniške pakete za podatkovno zbirko "
 31. "PostgreSQL."
 32. #. Description
 33. #: ../po/debian-tasks.desc:1001
 34. msgid ""
 35. "PostgreSQL is an SQL relational database, offering increasing SQL92 "
 36. "compliance and some SQL3 features. It is suitable for use with multi-user "
 37. "database access, through its facilities for transactions and fine-grained "
 38. "locking."
 39. msgstr ""
 40. "PostgreSQL je relacijska podatkovna zbirka SQL, ki ponuja naraščajočo "
 41. "skladnost s SQL92 in nekatere možnosti SQL3. Primerna je za večuporabniški "
 42. "dostop do zbirk, predvsem zaradi spretnosti pri izvrševanju in "
 43. "drobnozrnatega zaklepanja."
 44. #. Description
 45. #: ../po/debian-tasks.desc:2001
 46. msgid "Desktop environment"
 47. msgstr "Namizno okolje"
 48. #. Description
 49. #: ../po/debian-tasks.desc:2001
 50. msgid ""
 51. "This task provides basic desktop software and serves as a basis for the "
 52. "GNOME and KDE desktop tasks."
 53. msgstr ""
 54. "To opravilo namesti osnovno programje za namizje in je osnova za GNOME ali "
 55. "KDE namizna opravila."
 56. #. Description
 57. #: ../po/debian-tasks.desc:3001
 58. msgid "DNS server"
 59. msgstr "Strežnik DNS"
 60. #. Description
 61. #: ../po/debian-tasks.desc:3001
 62. msgid ""
 63. "Selects the BIND DNS server, and related documentation and utility packages."
 64. msgstr "Izbere strežnik BIND DNS ter povezano dokumentacijo in pripomočke."
 65. #. Description
 66. #: ../po/debian-tasks.desc:4001
 67. msgid "File server"
 68. msgstr "Datotečni strežnik"
 69. #. Description
 70. #: ../po/debian-tasks.desc:4001
 71. msgid ""
 72. "This task sets up your system to be a file server, supporting both CIFS and "
 73. "NFS."
 74. msgstr ""
 75. "To opravilo spremeni vaš sistem v namenski datotečni strežnik s podporo za "
 76. "CIFS in NFS."
 77. #. Description
 78. #: ../po/debian-tasks.desc:5001
 79. msgid "GNOME desktop environment"
 80. msgstr "GNOME namizno okolje"
 81. #. Description
 82. #: ../po/debian-tasks.desc:5001
 83. msgid ""
 84. "This task provides basic \"desktop\" software using the GNOME desktop "
 85. "environment."
 86. msgstr ""
 87. "To opravilo namesti osnovno \"namizno\" programsko opremo za namizno okolje "
 88. "GNOME."
 89. #. Description
 90. #: ../po/debian-tasks.desc:6001
 91. msgid "KDE desktop environment"
 92. msgstr "Namizno okolje KDE"
 93. #. Description
 94. #: ../po/debian-tasks.desc:6001
 95. msgid ""
 96. "This task provides basic \"desktop\" software using the K Desktop "
 97. "Environment."
 98. msgstr ""
 99. "To opravilo namesti osnovno \"namizno\" programsko opremo za namizno okolje "
 100. "KDE (K Desktop Environment)."
 101. #. Description
 102. #: ../po/debian-tasks.desc:7001
 103. msgid "Laptop"
 104. msgstr "Prenosnik"
 105. #. Description
 106. #: ../po/debian-tasks.desc:7001
 107. msgid "This task installs software useful for a laptop."
 108. msgstr ""
 109. "To opravilo namesti programsko opremo, ki je uporabna na prenosnih "
 110. "računalnikih."
 111. #. Description
 112. #: ../po/debian-tasks.desc:8001
 113. msgid "Mail server"
 114. msgstr "Poštni strežnik"
 115. #. Description
 116. #: ../po/debian-tasks.desc:8001
 117. msgid ""
 118. "This task selects a variety of package useful for a general purpose mail "
 119. "server system."
 120. msgstr ""
 121. "To opravilo izbere številne pakete za splošno namenski poštni strežnik."
 122. #. Description
 123. #: ../po/debian-tasks.desc:9001
 124. msgid "manual package selection"
 125. msgstr "ročna izbira paketov"
 126. #. Description
 127. #: ../po/debian-tasks.desc:9001
 128. msgid "Manually select packages to install in aptitude."
 129. msgstr "Ročno izberite pakete, ki jih želite namestiti v aptitude."
 130. #. Description
 131. #: ../po/debian-tasks.desc:10001
 132. msgid "Print server"
 133. msgstr "Tiskalniški strežnik"
 134. #. Description
 135. #: ../po/debian-tasks.desc:10001
 136. msgid "This task sets up your system to be a print server."
 137. msgstr "To opravilo spremeni vaš sistem v namenski tiskalniški strežnik."
 138. #. Description
 139. #: ../po/debian-tasks.desc:11001
 140. msgid "Standard system"
 141. msgstr "Standardni sistem"
 142. #. Description
 143. #: ../po/debian-tasks.desc:11001
 144. msgid "This task installs a reasonably small character-mode system."
 145. msgstr ""
 146. "To opravilo namesti sprejemljivo majhen sistem, ki deluje v znakovnem načinu."
 147. #. Description
 148. #: ../po/debian-tasks.desc:12001
 149. msgid "Web server"
 150. msgstr "Spletni strežnik"
 151. #. Description
 152. #: ../po/debian-tasks.desc:12001
 153. msgid ""
 154. "This task selects packages useful for a general purpose web server system."
 155. msgstr ""
 156. "To opravilo izbere pakete, uporabne za splošno namenski spletni strežnik."
 157. #. Description
 158. #: ../po/debian-tasks.desc:13001
 159. msgid "Xfce desktop environment"
 160. msgstr "Xfce namizno okolje"
 161. #. Description
 162. #: ../po/debian-tasks.desc:13001
 163. msgid ""
 164. "This task provides basic \"desktop\" software using the Xfce desktop "
 165. "environment."
 166. msgstr ""
 167. "To opravilo namesti osnovno \"namizno\" programsko opremo za namizno okolje "
 168. "Xfce."
 169. #. Description
 170. #: ../po/debian-tasks.desc:13001
 171. msgid "LXDE desktop environment"
 172. msgstr "LXDE namizno okolje"
 173. #. Description
 174. #: ../po/debian-tasks.desc:13001
 175. msgid ""
 176. "This task provides basic \"desktop\" software using the LXDE desktop "
 177. "environment."
 178. msgstr ""
 179. "To opravilo namesti osnovno \"namizno\" programsko opremo za namizno okolje "
 180. "LXDE."
 181. #~ msgid "Amharic environment"
 182. #~ msgstr "Arabsko okolje"
 183. #~ msgid ""
 184. #~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
 185. #~ "makes it easier for Amharic speakers to use Debian."
 186. #~ msgstr ""
 187. #~ "To opravilo namesti programe, datoteke, pisave in dokumentacijo za "
 188. #~ "uporabo Debiana v arabščini."
 189. #~ msgid "Amharic desktop"
 190. #~ msgstr "Arabsko namizje"
 191. #~ msgid "This task localises the desktop in Amharic."
 192. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v arabščino."
 193. #~ msgid "Amharic GNOME desktop"
 194. #~ msgstr "Arabsko namizje"
 195. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Amharic."
 196. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v arabščino."
 197. #~ msgid "Amharic KDE desktop"
 198. #~ msgstr "Arabsko namizje"
 199. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Amharic."
 200. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v arabščino."
 201. #~ msgid "Arabic environment"
 202. #~ msgstr "Arabsko okolje"
 203. #~ msgid ""
 204. #~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
 205. #~ "makes it easier for Arabic speakers to use Debian."
 206. #~ msgstr ""
 207. #~ "To opravilo namesti programe, datoteke, pisave in dokumentacijo za "
 208. #~ "uporabo Debiana v arabščini."
 209. #~ msgid "Arabic desktop"
 210. #~ msgstr "Arabsko namizje"
 211. #~ msgid "This task localises the desktop in Arabic."
 212. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v arabščino."
 213. #~ msgid "Arabic GNOME desktop"
 214. #~ msgstr "Arabsko namizje"
 215. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Arabic."
 216. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v arabščino."
 217. #~ msgid "Arabic KDE desktop"
 218. #~ msgstr "Arabsko namizje"
 219. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Arabic."
 220. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v arabščino."
 221. #~ msgid "Basque desktop"
 222. #~ msgstr "Baskovsko namizje"
 223. #~ msgid "This task localises the desktop in Basque."
 224. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v baskovščino."
 225. #~ msgid "Basque GNOME desktop"
 226. #~ msgstr "Baskovsko namizje"
 227. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Basque."
 228. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v baskovščino."
 229. #~ msgid "Basque KDE desktop"
 230. #~ msgstr "Baskovsko namizje"
 231. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Basque."
 232. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v baskovščino."
 233. #~ msgid "Belarusian environment"
 234. #~ msgstr "Belorusko okolje"
 235. #~ msgid ""
 236. #~ "This task installs packages and documentation in Belarusian to help "
 237. #~ "Belarusian speaking people use Debian."
 238. #~ msgstr ""
 239. #~ "To opravilo namesti programe in dokumentacijo za uporabo Debiana v "
 240. #~ "beloruščini."
 241. #~ msgid "Belarusian desktop"
 242. #~ msgstr "Belorusko namizje"
 243. #~ msgid "This task localises the desktop in Belarusian."
 244. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v beloruščino."
 245. #~ msgid "Belarusian GNOME desktop"
 246. #~ msgstr "Belorusko namizje"
 247. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Belarusian."
 248. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v beloruščino."
 249. #~ msgid "Belarusian KDE desktop"
 250. #~ msgstr "Belorusko namizje"
 251. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Belarusian."
 252. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v beloruščino."
 253. #~ msgid "Bengali environment"
 254. #~ msgstr "Bengalsko okolje"
 255. #~ msgid ""
 256. #~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
 257. #~ "makes it easier for Bengali speakers to use Debian."
 258. #~ msgstr ""
 259. #~ "To opravilo namesti programe, datoteke, pisave in dokumentacijo za "
 260. #~ "uporabo Debiana v bengalščini."
 261. #~ msgid "Bengali desktop"
 262. #~ msgstr "Bengalsko namizje"
 263. #~ msgid "This task localises the desktop in Bengali."
 264. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v bengalščino."
 265. #~ msgid "Bengali GNOME desktop"
 266. #~ msgstr "Bengalsko namizje"
 267. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Bengali."
 268. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v bengalščino."
 269. #~ msgid "Bengali KDE desktop"
 270. #~ msgstr "Bengalsko namizje"
 271. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Bengali."
 272. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v bengalščino."
 273. #~ msgid "Bosnian environment"
 274. #~ msgstr "Bosansko okolje"
 275. #~ msgid ""
 276. #~ "This task installs packages and documentation in Bosnian to help Bosnian "
 277. #~ "speaking people use Debian."
 278. #~ msgstr ""
 279. #~ "To opravilo namesti programe in dokumentacijo za uporabo Debiana v "
 280. #~ "bosanščini."
 281. #~ msgid "Bosnian desktop"
 282. #~ msgstr "Bosansko namizje"
 283. #~ msgid "This task localises the desktop in Bosnian."
 284. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v bosanščino."
 285. #~ msgid "Bosnian GNOME desktop"
 286. #~ msgstr "Bosansko namizje"
 287. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Bosnian."
 288. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v bosanščino."
 289. #~ msgid "Bosnian KDE desktop"
 290. #~ msgstr "Bosansko namizje"
 291. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Bosnian."
 292. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v bosanščino."
 293. #~ msgid "Brazilian Portuguese environment"
 294. #~ msgstr "Brazilsko portugalsko okolje"
 295. #~ msgid ""
 296. #~ "This task installs programs, data files, and documentation that make it "
 297. #~ "easier for Brazilian Portuguese speakers to use Debian."
 298. #~ msgstr ""
 299. #~ "To opravilo namesti programe, datoteke in dokumentacijo za uporabo "
 300. #~ "Debiana v brazilski portugalščini."
 301. #~ msgid "Brazilian Portuguese desktop"
 302. #~ msgstr "Brazilsko portugalsko namizje"
 303. #~ msgid "This task localises the desktop in Brasilian Portuguese."
 304. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v brazilsko portugalščino."
 305. #~ msgid "Brazilian Portuguese GNOME desktop"
 306. #~ msgstr "Brazilsko portugalsko namizje"
 307. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Brazilian Portuguese."
 308. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v brazilsko portugalščino."
 309. #~ msgid "Brazilian Portuguese KDE desktop"
 310. #~ msgstr "Brazilsko portugalsko namizje"
 311. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Brazilian Portuguese."
 312. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v brazilsko portugalščino."
 313. #~ msgid "British English environment"
 314. #~ msgstr "Britansko angleško okolje"
 315. #~ msgid ""
 316. #~ "This task installs packages and documentation in British English to help "
 317. #~ "British English speaking people use Debian."
 318. #~ msgstr ""
 319. #~ "To opravilo namesti programe in dokumentacijo za uporabo Debiana v "
 320. #~ "britanski angleščini."
 321. #~ msgid "British English desktop"
 322. #~ msgstr "Britansko angleško namizje"
 323. #~ msgid "This task localises the desktop in British English."
 324. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v britansko angleščino."
 325. #~ msgid "British GNOME desktop"
 326. #~ msgstr "Britansko angleško namizje"
 327. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in British."
 328. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v irščino."
 329. #~ msgid "British KDE desktop"
 330. #~ msgstr "Britansko angleško namizje"
 331. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in British."
 332. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v irščino."
 333. #~ msgid "Bulgarian environment"
 334. #~ msgstr "Bolgarsko okolje"
 335. #~ msgid ""
 336. #~ "This task installs programs and data files that make it easier for "
 337. #~ "Bulgarian speakers to use Debian."
 338. #~ msgstr "To opravilo namesti programe za uporabo Debiana v bolgarščini."
 339. #~ msgid "Bulgarian desktop"
 340. #~ msgstr "Bolgarsko namizje"
 341. #~ msgid "This task localises the desktop in Bulgarian."
 342. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v bolgarščino."
 343. #~ msgid "Bulgarian GNOME desktop"
 344. #~ msgstr "Bolgarsko namizje"
 345. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Bulgarian."
 346. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v bolgarščino."
 347. #~ msgid "Bulgarian KDE desktop"
 348. #~ msgstr "Bolgarsko namizje"
 349. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Bulgarian."
 350. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v bolgarščino."
 351. #~ msgid "Catalan environment"
 352. #~ msgstr "Katalonsko okolje"
 353. #~ msgid ""
 354. #~ "This task installs packages and documentation in Catalan to help Catalan "
 355. #~ "speaking people use Debian."
 356. #~ msgstr ""
 357. #~ "To opravilo namesti programe in dokumentacijo za uporabo Debiana v "
 358. #~ "katalonščini."
 359. #~ msgid "Catalan desktop"
 360. #~ msgstr "Katalonsko namizje"
 361. #~ msgid "This task localises the desktop in Catalan."
 362. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v katalonščino."
 363. #~ msgid "Catalan GNOME desktop"
 364. #~ msgstr "Katalonsko namizje"
 365. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Catalan."
 366. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v katalonščino."
 367. #~ msgid "Catalan KDE desktop"
 368. #~ msgstr "Katalonsko namizje"
 369. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Catalan."
 370. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v katalonščino."
 371. #~ msgid "Simplified Chinese environment"
 372. #~ msgstr "Poenostavljeno kitajsko okolje"
 373. #~ msgid ""
 374. #~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
 375. #~ "make it easier for Chinese speakers to use Debian, using the simplified "
 376. #~ "Chinese encoding."
 377. #~ msgstr ""
 378. #~ "To opravilo namesti programe, datoteke, pisave in dokumentacijo za "
 379. #~ "uporabo Debiana v kitajščini s poenostavljenim kitajskim zapisovanjem."
 380. #~ msgid "Simplified Chinese desktop"
 381. #~ msgstr "Poenostavljeno kitajsko namizje"
 382. #~ msgid "This task localises the desktop in Simplified Chinese."
 383. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v enostavno kitajščino."
 384. #~ msgid "Chinese-s GNOME desktop"
 385. #~ msgstr "Vietnamsko namizje"
 386. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Chinese-s."
 387. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v vietnamščino."
 388. #~ msgid "Chinese-s KDE desktop"
 389. #~ msgstr "Vietnamsko namizje"
 390. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Chinese-s."
 391. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v vietnamščino."
 392. #~ msgid "Traditional Chinese environment"
 393. #~ msgstr "Tradicionalno kitajsko okolje"
 394. #~ msgid ""
 395. #~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
 396. #~ "make it easier for Chinese speakers to use Debian, using the traditional "
 397. #~ "Chinese encoding."
 398. #~ msgstr ""
 399. #~ "To opravilo namesti programe, datoteke, pisave in dokumentacijo za "
 400. #~ "uporabo Debiana v kitajščini s tradicionalnim kitajskim zapisovanjem."
 401. #~ msgid "Traditional Chinese desktop"
 402. #~ msgstr "Tradicionalno kitajsko okolje"
 403. #~ msgid "This task localises the desktop in Traditional Chinese."
 404. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v tradicionalno kitajščino."
 405. #~ msgid "Chinese-t GNOME desktop"
 406. #~ msgstr "Vietnamsko namizje"
 407. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Chinese-t."
 408. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v vietnamščino."
 409. #~ msgid "Chinese-t KDE desktop"
 410. #~ msgstr "Vietnamsko namizje"
 411. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Chinese-t."
 412. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v vietnamščino."
 413. #~ msgid "Croatian environment"
 414. #~ msgstr "Hrvaško okolje"
 415. #~ msgid ""
 416. #~ "This task installs packages and documentation in Croatian to help "
 417. #~ "Croatian speaking people use Debian."
 418. #~ msgstr ""
 419. #~ "To opravilo namesti programe in dokumentacijo za uporabo Debiana v "
 420. #~ "hrvaščini."
 421. #~ msgid "Croatian desktop"
 422. #~ msgstr "Hrvaško namizje"
 423. #~ msgid "This task localises the desktop in Croatian."
 424. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v hrvaščino."
 425. #~ msgid "Croatian GNOME desktop"
 426. #~ msgstr "Hrvaško namizje"
 427. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Croatian."
 428. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v hrvaščino."
 429. #~ msgid "Croatian KDE desktop"
 430. #~ msgstr "Hrvaško namizje"
 431. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Croatian."
 432. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v hrvaščino."
 433. #~ msgid "Cyrillic environment"
 434. #~ msgstr "Cirilsko okolje"
 435. #~ msgid ""
 436. #~ "This task provides Cyrillic fonts and other software you will need in "
 437. #~ "order to use Cyrillic. It supports Belarusian, Bulgarian, Macedonian, "
 438. #~ "Russian, Serbian and Ukrainian."
 439. #~ msgstr ""
 440. #~ "To opravilo namesti programe in pisave za uporabo cirilice v Debianu, "
 441. #~ "Podpira beloruščino, bolgarščino, makedonščino, ruščino, srbščino in "
 442. #~ "ukrajinščino."
 443. #~ msgid "Cyrillic desktop"
 444. #~ msgstr "Namizje v cirilici"
 445. #~ msgid ""
 446. #~ "This task localises the desktop in Cyrillic. It supports Belarusian, "
 447. #~ "Bulgarian, Macedonian, Russian, Serbian and Ukrainian."
 448. #~ msgstr ""
 449. #~ "To opravilo namesti programe in pisave za uporabo cirilice v Debianu, "
 450. #~ "Podpira beloruščino, bolgarščino, makedonščino, ruščino, srbščino in "
 451. #~ "ukrajinščino."
 452. #~ msgid "Cyrillic GNOME desktop"
 453. #~ msgstr "Namizje v cirilici"
 454. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Cyrillic."
 455. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v arabščino."
 456. #~ msgid "Cyrillic KDE desktop"
 457. #~ msgstr "Namizje v cirilici"
 458. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Cyrillic."
 459. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v arabščino."
 460. #~ msgid "Czech environment"
 461. #~ msgstr "Češko okolje"
 462. #~ msgid ""
 463. #~ "This task installs packages and documentation in Czech to help Czech "
 464. #~ "speaking people use Debian."
 465. #~ msgstr ""
 466. #~ "To opravilo namesti programe in dokumentacijo za uporabo Debiana v "
 467. #~ "češčini."
 468. #~ msgid "Czech desktop"
 469. #~ msgstr "Češko namizje"
 470. #~ msgid "This task localises the desktop in Czech."
 471. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v češčino."
 472. #~ msgid "Czech GNOME desktop"
 473. #~ msgstr "Češko namizje"
 474. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Czech."
 475. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v češčino."
 476. #~ msgid "Czech KDE desktop"
 477. #~ msgstr "Češko namizje"
 478. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Czech."
 479. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v češčino."
 480. #~ msgid "Danish environment"
 481. #~ msgstr "Dansko okolje"
 482. #~ msgid ""
 483. #~ "This task installs packages and documentation in Danish to help Danish "
 484. #~ "speaking people use Debian."
 485. #~ msgstr ""
 486. #~ "To opravilo namesti programe in dokumentacijo za uporabo Debiana v "
 487. #~ "danščini."
 488. #~ msgid "Danish desktop"
 489. #~ msgstr "Dansko namizje"
 490. #~ msgid "This task localises the desktop in Danish."
 491. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v danščino."
 492. #~ msgid "Danish GNOME desktop"
 493. #~ msgstr "Dansko namizje"
 494. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Danish."
 495. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v danščino."
 496. #~ msgid "Danish KDE desktop"
 497. #~ msgstr "Dansko namizje"
 498. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Danish."
 499. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v danščino."
 500. #~ msgid "Dutch environment"
 501. #~ msgstr "Nizozemsko okolje"
 502. #~ msgid ""
 503. #~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
 504. #~ "makes it easier for Dutch speakers to use Debian."
 505. #~ msgstr ""
 506. #~ "To opravilo namesti programe, datoteke, pisave in dokumentacijo za "
 507. #~ "uporabo Debiana v nizozemščini."
 508. #~ msgid "Dutch desktop"
 509. #~ msgstr "Nizozemsko namizje"
 510. #~ msgid "This task localises the desktop in Dutch."
 511. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v nizozemščino"
 512. #~ msgid "Dutch GNOME desktop"
 513. #~ msgstr "Nizozemsko namizje"
 514. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Dutch."
 515. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v nizozemščino"
 516. #~ msgid "Dutch KDE desktop"
 517. #~ msgstr "Nizozemsko namizje"
 518. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Dutch."
 519. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v nizozemščino"
 520. #~ msgid "Dzongkha desktop"
 521. #~ msgstr "Džongško namizje"
 522. #~ msgid "This task localises the desktop in Dzongkha."
 523. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v džongški jezik."
 524. #~ msgid "Dzongkha GNOME desktop"
 525. #~ msgstr "Džongško namizje"
 526. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Dzongkha."
 527. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v džongški jezik."
 528. #~ msgid "Dzongkha KDE desktop"
 529. #~ msgstr "Džongško namizje"
 530. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Dzongkha."
 531. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v džongški jezik."
 532. #~ msgid "Esperanto desktop"
 533. #~ msgstr "Esperantsko namizje"
 534. #~ msgid "This task localises the desktop in Esperanto."
 535. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v esperanto."
 536. #~ msgid "Esperanto GNOME desktop"
 537. #~ msgstr "Esperantsko namizje"
 538. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Esperanto."
 539. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v esperanto."
 540. #~ msgid "Esperanto KDE desktop"
 541. #~ msgstr "Esperantsko namizje"
 542. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Esperanto."
 543. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v esperanto."
 544. #~ msgid "Estonian desktop"
 545. #~ msgstr "Estonsko namizje"
 546. #~ msgid "This task localises the desktop in Estonian."
 547. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v estonščino."
 548. #~ msgid "Estonian GNOME desktop"
 549. #~ msgstr "Estonsko namizje"
 550. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Estonian."
 551. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v estonščino."
 552. #~ msgid "Estonian KDE desktop"
 553. #~ msgstr "Estonsko namizje"
 554. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Estonian."
 555. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v estonščino."
 556. #~ msgid "Finnish environment"
 557. #~ msgstr "Finsko okolje"
 558. #~ msgid ""
 559. #~ "This task installs packages and documentation in Finnish to help Finnish "
 560. #~ "speaking people use Debian."
 561. #~ msgstr ""
 562. #~ "To opravilo namesti programe in dokumentacijo za uporabo Debiana v "
 563. #~ "finščinii."
 564. #~ msgid "Finnish desktop"
 565. #~ msgstr "Finsko namizje"
 566. #~ msgid "This task localises the desktop in Finnish."
 567. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v finščino."
 568. #~ msgid "Finnish GNOME desktop"
 569. #~ msgstr "Finsko namizje"
 570. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Finnish."
 571. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v finščino."
 572. #~ msgid "Finnish KDE desktop"
 573. #~ msgstr "Finsko namizje"
 574. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Finnish."
 575. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v finščino."
 576. #~ msgid "French environment"
 577. #~ msgstr "Francosko okolje"
 578. #~ msgid ""
 579. #~ "This task installs packages and documentation in French to help French "
 580. #~ "speaking people use Debian."
 581. #~ msgstr ""
 582. #~ "To opravilo namesti programe in dokumentacijo za uporabo Debiana v "
 583. #~ "francoščini."
 584. #~ msgid "French desktop"
 585. #~ msgstr "Francosko namizje"
 586. #~ msgid "This task localises the desktop in French."
 587. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v francoščino."
 588. #~ msgid "French GNOME desktop"
 589. #~ msgstr "Francosko namizje"
 590. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in French."
 591. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v francoščino."
 592. #~ msgid "French KDE desktop"
 593. #~ msgstr "Francosko namizje"
 594. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in French."
 595. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v francoščino."
 596. #~ msgid "Galician environment"
 597. #~ msgstr "Galsko okolje"
 598. #~ msgid ""
 599. #~ "This task installs packages and documentation in Galician to help "
 600. #~ "Galician speaking people use Debian."
 601. #~ msgstr ""
 602. #~ "To opravilo namesti programe in dokumentacijo za uporabo Debiana v galski "
 603. #~ "jezik."
 604. #~ msgid "Galician desktop"
 605. #~ msgstr "Galsko namizje"
 606. #~ msgid "This task localises the desktop in Galician."
 607. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v galski jezik."
 608. #~ msgid "Galician GNOME desktop"
 609. #~ msgstr "Galsko namizje"
 610. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Galician."
 611. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v galski jezik."
 612. #~ msgid "Galician KDE desktop"
 613. #~ msgstr "Galsko namizje"
 614. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Galician."
 615. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v galski jezik."
 616. #~ msgid "Georgian desktop"
 617. #~ msgstr "Gruzijsko namizje"
 618. #~ msgid "This task localises the desktop in Georgian."
 619. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v gruzijščino."
 620. #~ msgid "German environment"
 621. #~ msgstr "Nemško okolje"
 622. #~ msgid ""
 623. #~ "This task installs packages and documentation in German to help German "
 624. #~ "speaking people use Debian."
 625. #~ msgstr ""
 626. #~ "To opravilo namesti programe in dokumentacijo za uporabo Debiana v "
 627. #~ "nemščini."
 628. #~ msgid "German desktop"
 629. #~ msgstr "Nemško namizje"
 630. #~ msgid "This task localises the desktop in German."
 631. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v nemščino."
 632. #~ msgid "German GNOME desktop"
 633. #~ msgstr "Nemško namizje"
 634. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in German."
 635. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v nemščino."
 636. #~ msgid "German KDE desktop"
 637. #~ msgstr "Nemško namizje"
 638. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in German."
 639. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v nemščino."
 640. #~ msgid "Greek environment"
 641. #~ msgstr "Grško okolje"
 642. #~ msgid ""
 643. #~ "This task installs packages and documentation in Greek to help Greek "
 644. #~ "speaking people use Debian."
 645. #~ msgstr ""
 646. #~ "To opravilo namesti programe in dokumentacijo za uporabo Debiana v "
 647. #~ "grščini."
 648. #~ msgid "Greek desktop"
 649. #~ msgstr "Grško namizje"
 650. #~ msgid "This task localises the desktop in Greek."
 651. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v grščino."
 652. #~ msgid "Greek GNOME desktop"
 653. #~ msgstr "Grško namizje"
 654. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Greek."
 655. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v grščino."
 656. #~ msgid "Greek KDE desktop"
 657. #~ msgstr "Grško namizje"
 658. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Greek."
 659. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v grščino."
 660. #~ msgid "Gujarati desktop"
 661. #~ msgstr "Gujaratsko namizje"
 662. #~ msgid "This task localises the desktop in Gujarati."
 663. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v jezik Gujarati."
 664. #~ msgid "Gujurati GNOME desktop"
 665. #~ msgstr "Gujaratsko namizje"
 666. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Gujurati."
 667. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v jezik Gujarati."
 668. #~ msgid "Gujurati KDE desktop"
 669. #~ msgstr "Gujaratsko namizje"
 670. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Gujurati."
 671. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v jezik Gujarati."
 672. #~ msgid "Hebrew environment"
 673. #~ msgstr "Hebrejsko okolje"
 674. #~ msgid ""
 675. #~ "This task installs programs and documentation in Hebrew to help Hebrew "
 676. #~ "speaking people use Debian."
 677. #~ msgstr ""
 678. #~ "To opravilo namesti programe in dokumentacijo za uporabo Debiana v "
 679. #~ "hebrejščini."
 680. #~ msgid "Hebrew desktop"
 681. #~ msgstr "Hebrejsko namizje"
 682. #~ msgid "This task localises the desktop in Hebrew."
 683. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v hebrejščino."
 684. #~ msgid "Hebrew GNOME desktop"
 685. #~ msgstr "Hebrejsko namizje"
 686. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Hebrew."
 687. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v hebrejščino."
 688. #~ msgid "Hebrew KDE desktop"
 689. #~ msgstr "Hebrejsko namizje"
 690. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Hebrew."
 691. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v hebrejščino."
 692. #~ msgid "Hindi environment"
 693. #~ msgstr "Hindujsko okolje"
 694. #~ msgid ""
 695. #~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
 696. #~ "makes it easier for Hindi speakers to use Debian."
 697. #~ msgstr ""
 698. #~ "To opravilo namesti programe, datoteke, pisave in dokumentacijo za "
 699. #~ "uporabo Debiana v hindujščini."
 700. #~ msgid "Hindi desktop"
 701. #~ msgstr "Hindujsko namizje"
 702. #~ msgid "This task localises the desktop in Hindi."
 703. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v hindijščino."
 704. #~ msgid "Hindi GNOME desktop"
 705. #~ msgstr "Hindujsko namizje"
 706. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Hindi."
 707. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v hindijščino."
 708. #~ msgid "Hindi KDE desktop"
 709. #~ msgstr "Hindujsko namizje"
 710. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Hindi."
 711. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v hindijščino."
 712. #~ msgid "Hungarian environment"
 713. #~ msgstr "Madžarsko okolje"
 714. #~ msgid ""
 715. #~ "This task installs packages and documentation in Hungarian to help "
 716. #~ "Hungarian speaking people use Debian."
 717. #~ msgstr ""
 718. #~ "To opravilo namesti programe in dokumentacijo za uporabo Debiana v "
 719. #~ "madžarščini."
 720. #~ msgid "Hungarian desktop"
 721. #~ msgstr "Madžarsko namizje"
 722. #~ msgid "This task localises the desktop in Hungarian."
 723. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v madžarščino."
 724. #~ msgid "Hungarian GNOME desktop"
 725. #~ msgstr "Madžarsko namizje"
 726. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Hungarian."
 727. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v madžarščino."
 728. #~ msgid "Hungarian KDE desktop"
 729. #~ msgstr "Madžarsko namizje"
 730. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Hungarian."
 731. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v madžarščino."
 732. #~ msgid "Icelandic environment"
 733. #~ msgstr "Islandsko okolje"
 734. #~ msgid ""
 735. #~ "This task installs packages and documentation in Icelandic to help "
 736. #~ "Icelandic speaking people use Debian."
 737. #~ msgstr ""
 738. #~ "To opravilo namesti programe in dokumentacijo za uporabo Debiana v "
 739. #~ "islandščini."
 740. #~ msgid "Icelandic desktop"
 741. #~ msgstr "Iskalndsko namizje"
 742. #~ msgid "This task localises the desktop in Icelandic."
 743. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v islandščino."
 744. #~ msgid "Icelandic GNOME desktop"
 745. #~ msgstr "Iskalndsko namizje"
 746. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Icelandic."
 747. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v islandščino."
 748. #~ msgid "Icelandic KDE desktop"
 749. #~ msgstr "Iskalndsko namizje"
 750. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Icelandic."
 751. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v islandščino."
 752. #~ msgid "Irish environment"
 753. #~ msgstr "Irsko okolje"
 754. #~ msgid ""
 755. #~ "This task installs packages and documentation in Irish to help Irish "
 756. #~ "speaking people use Debian."
 757. #~ msgstr ""
 758. #~ "To opravilo namesti programe in dokumentacijo za uporabo Debiana v "
 759. #~ "irščini."
 760. #~ msgid "Irish desktop"
 761. #~ msgstr "Irsko namizje"
 762. #~ msgid "This task localises the desktop in Irish."
 763. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v irščino."
 764. #~ msgid "Irish GNOME desktop"
 765. #~ msgstr "Irsko namizje"
 766. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Irish."
 767. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v irščino."
 768. #~ msgid "Irish KDE desktop"
 769. #~ msgstr "Irsko namizje"
 770. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Irish."
 771. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v irščino."
 772. #~ msgid "Italian environment"
 773. #~ msgstr "Italijansko okolje"
 774. #~ msgid ""
 775. #~ "This task installs packages and documentation in Italian to help Italian "
 776. #~ "speaking people use Debian."
 777. #~ msgstr ""
 778. #~ "To opravilo namesti programe in dokumentacijo za uporabo Debiana v "
 779. #~ "italijanščini."
 780. #~ msgid "Italian desktop"
 781. #~ msgstr "Italijansko namizje"
 782. #~ msgid "This task localises the desktop in Italian."
 783. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v italijanščino."
 784. #~ msgid "Italian GNOME desktop"
 785. #~ msgstr "Italijansko namizje"
 786. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Italian."
 787. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v italijanščino."
 788. #~ msgid "Italian KDE desktop"
 789. #~ msgstr "Italijansko namizje"
 790. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Italian."
 791. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v italijanščino."
 792. #~ msgid "Japanese environment"
 793. #~ msgstr "Japonsko okolje"
 794. #~ msgid ""
 795. #~ "This task installs packages that make it easier for Japanese speakers to "
 796. #~ "use Debian."
 797. #~ msgstr "To opravilo namesti programe za uporabo Debiana v japonščini."
 798. #~ msgid "Japanese desktop"
 799. #~ msgstr "Japonsko namizje"
 800. #~ msgid "This task localises the desktop in Japanese."
 801. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v japonščino."
 802. #~ msgid "Japanese GNOME desktop"
 803. #~ msgstr "Japonsko namizje"
 804. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Japanese."
 805. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v japonščino."
 806. #~ msgid "Japanese KDE desktop"
 807. #~ msgstr "Japonsko namizje"
 808. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Japanese."
 809. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v japonščino."
 810. #~ msgid "Khmer environment"
 811. #~ msgstr "Kmerško okolje"
 812. #~ msgid ""
 813. #~ "This task installs packages and documentation in Khmer to help Khmer "
 814. #~ "speaking people use Debian."
 815. #~ msgstr ""
 816. #~ "To opravilo namesti programe in dokumentacijo za uporabo Debiana v "
 817. #~ "kmerščini."
 818. #~ msgid "Khmer desktop"
 819. #~ msgstr "Kmersko namizje"
 820. #~ msgid "This task localises the desktop in Khmer."
 821. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v kmerščino."
 822. #~ msgid "Khmer GNOME desktop"
 823. #~ msgstr "Kmersko namizje"
 824. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Khmer."
 825. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v kmerščino."
 826. #~ msgid "Khmer KDE desktop"
 827. #~ msgstr "Kmersko namizje"
 828. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Khmer."
 829. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v kmerščino."
 830. #~ msgid "Korean environment"
 831. #~ msgstr "Korejsko okolje"
 832. #~ msgid ""
 833. #~ "This task installs packages that make it easier for Korean speakers to "
 834. #~ "use Debian."
 835. #~ msgstr "To opravilo namesti programe za uporabo Debiana v korejščini."
 836. #~ msgid "Korean desktop"
 837. #~ msgstr "Korejsko namizje"
 838. #~ msgid "This task localises the desktop in Korean."
 839. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v korejščino."
 840. #~ msgid "Korean GNOME desktop"
 841. #~ msgstr "Korejsko namizje"
 842. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Korean."
 843. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v korejščino."
 844. #~ msgid "Korean KDE desktop"
 845. #~ msgstr "Korejsko namizje"
 846. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Korean."
 847. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v korejščino."
 848. #~ msgid "Kurdish environment"
 849. #~ msgstr "Turško okolje"
 850. #~ msgid ""
 851. #~ "This task installs packages and documentation in Kurdish to help Kurds "
 852. #~ "use Debian."
 853. #~ msgstr ""
 854. #~ "To opravilo namesti programe in dokumentacijo za uporabo Debiana v "
 855. #~ "turščini."
 856. #~ msgid "Kurdish desktop"
 857. #~ msgstr "Turško namizje"
 858. #~ msgid "This task localises the desktop in Kurdish."
 859. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v turščino."
 860. #~ msgid "Kurdish GNOME desktop"
 861. #~ msgstr "Turško namizje"
 862. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Kurdish."
 863. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v turščino."
 864. #~ msgid "Kurdish KDE desktop"
 865. #~ msgstr "Turško namizje"
 866. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Kurdish."
 867. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v turščino."
 868. #~ msgid "Latvian desktop"
 869. #~ msgstr "Latvijsko namizje"
 870. #~ msgid "This task localises the desktop in Latvian."
 871. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v latvijščino."
 872. #~ msgid "Latvian GNOME desktop"
 873. #~ msgstr "Latvijsko namizje"
 874. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Latvian."
 875. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v latvijščino."
 876. #~ msgid "Latvian KDE desktop"
 877. #~ msgstr "Latvijsko namizje"
 878. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Latvian."
 879. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v latvijščino."
 880. #~ msgid "Lithuanian environment"
 881. #~ msgstr "Litvansko okolje"
 882. #~ msgid ""
 883. #~ "This task installs packages and documentation in Lithuanian to help "
 884. #~ "Lithuanian speaking people use Debian."
 885. #~ msgstr ""
 886. #~ "To opravilo namesti programe in dokumentacijo za uporabo Debiana v "
 887. #~ "litvanščini."
 888. #~ msgid "Lithuanian desktop"
 889. #~ msgstr "Litvansko namizje"
 890. #~ msgid "This task localises the desktop in Lithuanian."
 891. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v litovščino."
 892. #~ msgid "Lithuanian GNOME desktop"
 893. #~ msgstr "Litvansko namizje"
 894. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Lithuanian."
 895. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v litovščino."
 896. #~ msgid "Lithuanian KDE desktop"
 897. #~ msgstr "Litvansko namizje"
 898. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Lithuanian."
 899. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v litovščino."
 900. #~ msgid "Macedonian environment"
 901. #~ msgstr "Makedonsko okolje"
 902. #~ msgid ""
 903. #~ "This task installs packages and documentation in Macedonian to help "
 904. #~ "Macedonian speaking people use Debian."
 905. #~ msgstr ""
 906. #~ "To opravilo namesti programe in dokumentacijo za uporabo Debiana v "
 907. #~ "makedonščini."
 908. #~ msgid "Macedonian desktop"
 909. #~ msgstr "Makedonsko namizje"
 910. #~ msgid "This task localises the desktop in Macedonian."
 911. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v makedonščino."
 912. #~ msgid "Macedonian GNOME desktop"
 913. #~ msgstr "Makedonsko namizje"
 914. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Macedonian."
 915. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v makedonščino."
 916. #~ msgid "Macedonian KDE desktop"
 917. #~ msgstr "Makedonsko namizje"
 918. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Macedonian."
 919. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v makedonščino."
 920. #~ msgid "Malayalam desktop"
 921. #~ msgstr "Katalonsko namizje"
 922. #~ msgid "This task localises the desktop in Malayalam."
 923. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v katalonščino."
 924. #~ msgid "Malayalam GNOME desktop"
 925. #~ msgstr "Katalonsko namizje"
 926. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Malayalam."
 927. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v katalonščino."
 928. #~ msgid "Malayalam KDE desktop"
 929. #~ msgstr "Katalonsko namizje"
 930. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Malayalam."
 931. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v katalonščino."
 932. #~ msgid "Nepali desktop"
 933. #~ msgstr "Nepalsko namizje"
 934. #~ msgid "This task localises the desktop in Nepali."
 935. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v nepalščino."
 936. #~ msgid "Nepali GNOME desktop"
 937. #~ msgstr "Nepalsko namizje"
 938. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Nepali."
 939. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v nepalščino."
 940. #~ msgid "Nepali KDE desktop"
 941. #~ msgstr "Nepalsko namizje"
 942. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Nepali."
 943. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v nepalščino."
 944. #~ msgid "North Sami environment"
 945. #~ msgstr "Tajsko okolje"
 946. #~ msgid ""
 947. #~ "This task installs packages and documentation in North Sami to help North "
 948. #~ "Sami speaking people use Debian."
 949. #~ msgstr ""
 950. #~ "To opravilo namesti programe in dokumentacijo za uporabo Debiana v "
 951. #~ "norveščini."
 952. #~ msgid "North Sami desktop"
 953. #~ msgstr "Severno samoško namizje"
 954. #~ msgid "This task localises the desktop in North Sami."
 955. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v jezik severnega Samija."
 956. #~ msgid "North Sami GNOME desktop"
 957. #~ msgstr "Severno samoško namizje"
 958. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in North Sami."
 959. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v jezik severnega Samija."
 960. #~ msgid "North Sami KDE desktop"
 961. #~ msgstr "Severno samoško namizje"
 962. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in North Sami."
 963. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v jezik severnega Samija."
 964. #~ msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) environment"
 965. #~ msgstr "Norveško (Bokmaal in Nynorsk) okolje"
 966. #~ msgid ""
 967. #~ "This task installs packages and documentation in Norwegian to help "
 968. #~ "Norwegian speaking people use Debian."
 969. #~ msgstr ""
 970. #~ "To opravilo namesti programe in dokumentacijo za uporabo Debiana v "
 971. #~ "norveščini."
 972. #~ msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) desktop"
 973. #~ msgstr "Norveško (Bokmaal in Nynorsk) namizje"
 974. #~ msgid "This task localises the desktop in Norwegian."
 975. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v norveščino."
 976. #~ msgid "Norwegian GNOME desktop"
 977. #~ msgstr "Gruzijsko namizje"
 978. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Norwegian."
 979. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v norveščino."
 980. #~ msgid "Norwegian KDE desktop"
 981. #~ msgstr "Gruzijsko namizje"
 982. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Norwegian."
 983. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v norveščino."
 984. #~ msgid "Persian environment"
 985. #~ msgstr "Perzijsko okolje"
 986. #~ msgid ""
 987. #~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
 988. #~ "makes it easier for Persian speakers to use Debian."
 989. #~ msgstr ""
 990. #~ "To opravilo namesti programe, datoteke, pisave in dokumentacijo za "
 991. #~ "uporabo Debiana v perzijskem jeziku."
 992. #~ msgid "Persian desktop"
 993. #~ msgstr "Perzijsko namizje"
 994. #~ msgid "This task localises the desktop in Persian."
 995. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v perzijski jezik."
 996. #~ msgid "Persian GNOME desktop"
 997. #~ msgstr "Perzijsko namizje"
 998. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Persian."
 999. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v perzijski jezik."
 1000. #~ msgid "Persian KDE desktop"
 1001. #~ msgstr "Perzijsko namizje"
 1002. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Persian."
 1003. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v perzijski jezik."
 1004. #~ msgid "Polish environment"
 1005. #~ msgstr "Poljsko okolje"
 1006. #~ msgid ""
 1007. #~ "This task installs packages and documentation in Polish to help Polish "
 1008. #~ "speaking people use Debian."
 1009. #~ msgstr ""
 1010. #~ "To opravilo namesti programe in dokumentacijo za uporabo Debiana v "
 1011. #~ "poljščini."
 1012. #~ msgid "Polish desktop"
 1013. #~ msgstr "Poljsko namizje"
 1014. #~ msgid "This task localises the desktop in Polish."
 1015. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v poljščino."
 1016. #~ msgid "Polish GNOME desktop"
 1017. #~ msgstr "Poljsko namizje"
 1018. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Polish."
 1019. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v poljščino."
 1020. #~ msgid "Polish KDE desktop"
 1021. #~ msgstr "Poljsko namizje"
 1022. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Polish."
 1023. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v poljščino."
 1024. #~ msgid "Portuguese environment"
 1025. #~ msgstr "Portugalsko okolje"
 1026. #~ msgid ""
 1027. #~ "This task installs packages and documentation in Portuguese to help "
 1028. #~ "Portuguese speaking people use Debian."
 1029. #~ msgstr ""
 1030. #~ "To opravilo namesti programe in dokumentacijo za uporabo Debiana v "
 1031. #~ "portugalščini."
 1032. #~ msgid "Portuguese desktop"
 1033. #~ msgstr "Portugalsko namizje"
 1034. #~ msgid "This task localises the desktop in Portuguese."
 1035. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v portugalščino."
 1036. #~ msgid "Portuguese GNOME desktop"
 1037. #~ msgstr "Portugalsko namizje"
 1038. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Portuguese."
 1039. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v portugalščino."
 1040. #~ msgid "Portuguese KDE desktop"
 1041. #~ msgstr "Portugalsko namizje"
 1042. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Portuguese."
 1043. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v portugalščino."
 1044. #~ msgid "Punjabi environment"
 1045. #~ msgstr "Punjabi okolje"
 1046. #~ msgid ""
 1047. #~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
 1048. #~ "makes it easier for Punjabi speakers to use Debian."
 1049. #~ msgstr ""
 1050. #~ "To opravilo namesti programe, datoteke, pisave in dokumentacijo za "
 1051. #~ "uporabo Debiana v jeziku Punjabi."
 1052. #~ msgid "Punjabi desktop"
 1053. #~ msgstr "Punjabi namizje"
 1054. #~ msgid "This task localises the desktop in Punjabi."
 1055. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v jezik Punjabi."
 1056. #~ msgid "Punjabi GNOME desktop"
 1057. #~ msgstr "Punjabi namizje"
 1058. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Punjabi."
 1059. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v jezik Punjabi."
 1060. #~ msgid "Punjabi KDE desktop"
 1061. #~ msgstr "Punjabi namizje"
 1062. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Punjabi."
 1063. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v jezik Punjabi."
 1064. #~ msgid "Romanian environment"
 1065. #~ msgstr "Romunsko okolje"
 1066. #~ msgid ""
 1067. #~ "This task installs packages and documentation in Romanian to help "
 1068. #~ "Romanian speaking people use Debian."
 1069. #~ msgstr ""
 1070. #~ "To opravilo namesti programe in dokumentacijo za uporabo Debiana v "
 1071. #~ "romunščini."
 1072. #~ msgid "Romanian desktop"
 1073. #~ msgstr "Romunsko namizje"
 1074. #~ msgid "This task localises the desktop in Romanian."
 1075. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v romunščino."
 1076. #~ msgid "Romanian GNOME desktop"
 1077. #~ msgstr "Romunsko namizje"
 1078. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Romanian."
 1079. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v romunščino."
 1080. #~ msgid "Romanian KDE desktop"
 1081. #~ msgstr "Romunsko namizje"
 1082. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Romanian."
 1083. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v romunščino."
 1084. #~ msgid "Russian environment"
 1085. #~ msgstr "Rusko okolje"
 1086. #~ msgid ""
 1087. #~ "This task installs programs and documentation in Russian to help Russian "
 1088. #~ "speaking people use Debian."
 1089. #~ msgstr ""
 1090. #~ "To opravilo namesti programe in dokumentacijo za uporabo Debiana v "
 1091. #~ "ruščini."
 1092. #~ msgid "Russian desktop"
 1093. #~ msgstr "Rusko namizje"
 1094. #~ msgid "This task localises the desktop in Russian."
 1095. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v ruščino."
 1096. #~ msgid "Russian GNOME desktop"
 1097. #~ msgstr "Rusko namizje"
 1098. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Russian."
 1099. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v ruščino."
 1100. #~ msgid "Russian KDE desktop"
 1101. #~ msgstr "Rusko namizje"
 1102. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Russian."
 1103. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v ruščino."
 1104. #~ msgid "Serbian environment"
 1105. #~ msgstr "Srbsko okolje"
 1106. #~ msgid ""
 1107. #~ "This task installs packages and documentation in Serbian to help Serbian "
 1108. #~ "speaking people use Debian."
 1109. #~ msgstr ""
 1110. #~ "To opravilo namesti programe in dokumentacijo za uporabo Debiana v "
 1111. #~ "srbščini."
 1112. #~ msgid "Serbian desktop"
 1113. #~ msgstr "Srbsko namizje"
 1114. #~ msgid "This task localises the desktop in Serbian."
 1115. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v srbščino."
 1116. #~ msgid "Serbian GNOME desktop"
 1117. #~ msgstr "Srbsko namizje"
 1118. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Serbian."
 1119. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v srbščino."
 1120. #~ msgid "Serbian KDE desktop"
 1121. #~ msgstr "Perzijsko namizje"
 1122. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Serbian."
 1123. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v srbščino."
 1124. #~ msgid "Slovak environment"
 1125. #~ msgstr "Slovaško okolje"
 1126. #~ msgid ""
 1127. #~ "This task installs packages and documentation in Slovak to help Slovak "
 1128. #~ "speaking people use Debian."
 1129. #~ msgstr ""
 1130. #~ "To opravilo namesti programe in dokumentacijo za uporabo Debiana v "
 1131. #~ "slovaščini."
 1132. #~ msgid "Slovak desktop"
 1133. #~ msgstr "Slovaško namizje"
 1134. #~ msgid "This task localises the desktop in Slovak."
 1135. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v slovaški jezik."
 1136. #~ msgid "Slovak GNOME desktop"
 1137. #~ msgstr "Slovaško namizje"
 1138. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Slovak."
 1139. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v slovaški jezik."
 1140. #~ msgid "Slovak KDE desktop"
 1141. #~ msgstr "Slovaško namizje"
 1142. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Slovak."
 1143. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v slovaški jezik."
 1144. #~ msgid "Slovenian environment"
 1145. #~ msgstr "Slovensko okolje"
 1146. #~ msgid ""
 1147. #~ "This task installs packages and documentation in Slovenian to help "
 1148. #~ "Slovenian speaking people use Debian."
 1149. #~ msgstr ""
 1150. #~ "To opravilo namesti programe in dokumentacijo za uporabo Debiana v "
 1151. #~ "slovenščini."
 1152. #~ msgid "Slovenian desktop"
 1153. #~ msgstr "Slovensko namizje"
 1154. #~ msgid "This task localises the desktop in Slovenian."
 1155. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v slovenski jezik."
 1156. #~ msgid "Slovenian GNOME desktop"
 1157. #~ msgstr "Slovensko namizje"
 1158. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Slovenian."
 1159. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v slovenski jezik."
 1160. #~ msgid "Slovenian KDE desktop"
 1161. #~ msgstr "Slovensko namizje"
 1162. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Slovenian."
 1163. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v slovenski jezik."
 1164. #~ msgid "Spanish environment"
 1165. #~ msgstr "Špansko okolje"
 1166. #~ msgid ""
 1167. #~ "This task installs programs, data files, and documentation that make it "
 1168. #~ "easier for Spanish speakers to use Debian."
 1169. #~ msgstr ""
 1170. #~ "To opravilo namesti programe, datoteke in dokumentacijo za uporabo "
 1171. #~ "Debiana v španščini."
 1172. #~ msgid "Spanish desktop"
 1173. #~ msgstr "Špansko namizje"
 1174. #~ msgid "This task localises the desktop in Spanish."
 1175. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v španščino."
 1176. #~ msgid "Spanish GNOME desktop"
 1177. #~ msgstr "Špansko namizje"
 1178. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Spanish."
 1179. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v španščino."
 1180. #~ msgid "Spanish KDE desktop"
 1181. #~ msgstr "Špansko namizje"
 1182. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Spanish."
 1183. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v španščino."
 1184. #~ msgid "Swedish environment"
 1185. #~ msgstr "Švedsko okolje"
 1186. #~ msgid ""
 1187. #~ "This task installs packages and documentation in Swedish to help Swedish "
 1188. #~ "speaking people use Debian."
 1189. #~ msgstr ""
 1190. #~ "To opravilo namesti programe in dokumentacijo za uporabo Debiana v "
 1191. #~ "švedščini."
 1192. #~ msgid "Swedish desktop"
 1193. #~ msgstr "Švedsko namizje"
 1194. #~ msgid "This task localises the desktop in Swedish."
 1195. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v švedščino."
 1196. #~ msgid "Swedish GNOME desktop"
 1197. #~ msgstr "Švedsko namizje"
 1198. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Swedish."
 1199. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v švedščino."
 1200. #~ msgid "Swedish KDE desktop"
 1201. #~ msgstr "Švedsko namizje"
 1202. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Swedish."
 1203. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v švedščino."
 1204. #~ msgid "Tagalog environment"
 1205. #~ msgstr "Tagaloško okolje"
 1206. #~ msgid ""
 1207. #~ "This task installs packages and documentation in Tagalog to help Tagalog "
 1208. #~ "speaking people use Debian."
 1209. #~ msgstr ""
 1210. #~ "To opravilo namesti programe in dokumentacijo za uporabo Debiana v "
 1211. #~ "tagaloščini."
 1212. #~ msgid "Tamil environment"
 1213. #~ msgstr "Tamilsko okolje"
 1214. #~ msgid ""
 1215. #~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
 1216. #~ "makes it easier for Tamil speakers to use Debian."
 1217. #~ msgstr ""
 1218. #~ "To opravilo namesti programe, datoteke, pisave in dokumentacijo za "
 1219. #~ "uporabo Debiana v tamilščini."
 1220. #~ msgid "Tamil desktop"
 1221. #~ msgstr "Tamilsko namizje"
 1222. #~ msgid "This task localises the desktop in Tamil."
 1223. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v tamilščino."
 1224. #~ msgid "Tamil GNOME desktop"
 1225. #~ msgstr "Tamilsko namizje"
 1226. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Tamil."
 1227. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v tamilščino."
 1228. #~ msgid "Tamil KDE desktop"
 1229. #~ msgstr "Tamilsko namizje"
 1230. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Tamil."
 1231. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v tamilščino."
 1232. #~ msgid "Thai environment"
 1233. #~ msgstr "Tajsko okolje"
 1234. #~ msgid ""
 1235. #~ "This task installs packages that make it easier for Thai speaking people "
 1236. #~ "to use Debian."
 1237. #~ msgstr "To opravilo namesti programe za uporabo Debiana v tajščini."
 1238. #~ msgid "Thai desktop"
 1239. #~ msgstr "Tajsko namizje"
 1240. #~ msgid "This task localises the desktop in Thai."
 1241. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v tajščino."
 1242. #~ msgid "Thai GNOME desktop"
 1243. #~ msgstr "Tajsko namizje"
 1244. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Thai."
 1245. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v tajščino."
 1246. #~ msgid "Thai KDE desktop"
 1247. #~ msgstr "Tajsko namizje"
 1248. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Thai."
 1249. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v tajščino."
 1250. #~ msgid "Turkish environment"
 1251. #~ msgstr "Turško okolje"
 1252. #~ msgid ""
 1253. #~ "This task installs packages and documentation in Turkish to help Turkish "
 1254. #~ "speaking people use Debian."
 1255. #~ msgstr ""
 1256. #~ "To opravilo namesti programe in dokumentacijo za uporabo Debiana v "
 1257. #~ "turščini."
 1258. #~ msgid "Turkish desktop"
 1259. #~ msgstr "Turško namizje"
 1260. #~ msgid "This task localises the desktop in Turkish."
 1261. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v turščino."
 1262. #~ msgid "Turkish GNOME desktop"
 1263. #~ msgstr "Turško namizje"
 1264. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Turkish."
 1265. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v turščino."
 1266. #~ msgid "Turkish KDE desktop"
 1267. #~ msgstr "Turško namizje"
 1268. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Turkish."
 1269. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v turščino."
 1270. #~ msgid "Ukrainian environment"
 1271. #~ msgstr "Ukrajinsko okolje"
 1272. #~ msgid ""
 1273. #~ "This task installs programs and documentation in Ukrainian to help "
 1274. #~ "Ukrainian speaking people use Debian."
 1275. #~ msgstr ""
 1276. #~ "To opravilo namesti programe in dokumentacijo za uporabo Debiana v "
 1277. #~ "ukrajinščini."
 1278. #~ msgid "Ukrainian desktop"
 1279. #~ msgstr "Ukrajinsko namizje"
 1280. #~ msgid "This task localises the desktop in Ukrainian."
 1281. #~ msgstr "To opravilo vaš sistem lokalizira v ukrajinščino."
 1282. #~ msgid "Ukrainian GNOME desktop"
 1283. #~ msgstr "Ukrajinsko namizje"
 1284. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Ukrainian."
 1285. #~ msgstr "To opravilo vaš sistem lokalizira v ukrajinščino."
 1286. #~ msgid "Ukrainian KDE desktop"
 1287. #~ msgstr "Ukrajinsko namizje"
 1288. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Ukrainian."
 1289. #~ msgstr "To opravilo vaš sistem lokalizira v ukrajinščino."
 1290. #~ msgid "Vietnamese desktop"
 1291. #~ msgstr "Vietnamsko namizje"
 1292. #~ msgid "This task localises the desktop in Vietnamese."
 1293. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v vietnamščino."
 1294. #~ msgid "Vietnamese GNOME desktop"
 1295. #~ msgstr "Vietnamsko namizje"
 1296. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Vietnamese."
 1297. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v vietnamščino."
 1298. #~ msgid "Vietnamese KDE desktop"
 1299. #~ msgstr "Vietnamsko namizje"
 1300. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Vietnamese."
 1301. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v vietnamščino."
 1302. #~ msgid "Welsh environment"
 1303. #~ msgstr "Valizijsko okolje"
 1304. #~ msgid ""
 1305. #~ "This task installs packages and documentation in Welsh to help Welsh "
 1306. #~ "speaking people use Debian."
 1307. #~ msgstr ""
 1308. #~ "To opravilo namesti programe in dokumentacijo za uporabo Debiana v "
 1309. #~ "valizijskem jeziku."
 1310. #~ msgid "Welsh desktop"
 1311. #~ msgstr "Valizijsko namizje"
 1312. #~ msgid "This task localises the desktop in Welsh."
 1313. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v valizijski jezik."
 1314. #~ msgid "Welsh GNOME desktop"
 1315. #~ msgstr "Valizijsko namizje"
 1316. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Welsh."
 1317. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v valizijski jezik."
 1318. #~ msgid "Welsh KDE desktop"
 1319. #~ msgstr "Valizijsko namizje"
 1320. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Welsh."
 1321. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v valizijski jezik."
 1322. #~ msgid "Xhosa desktop"
 1323. #~ msgstr "Khoško namizje"
 1324. #~ msgid "This task localises the desktop in Xhosa."
 1325. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v khoški jezik."
 1326. #~ msgid "Xhosa GNOME desktop"
 1327. #~ msgstr "Khoško namizje"
 1328. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Xhosa."
 1329. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v khoški jezik."
 1330. #~ msgid "Xhosa KDE desktop"
 1331. #~ msgstr "Khoško namizje"
 1332. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Xhosa."
 1333. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v khoški jezik."
 1334. #~ msgid "This task installs packages useful for British English users."
 1335. #~ msgstr ""
 1336. #~ "To opravilo namesti programsko opremo, ki je uporabna na prenosnih "
 1337. #~ "računalnikih."
 1338. #~ msgid "Albanian desktop"
 1339. #~ msgstr "Romunsko namizje"
 1340. #~ msgid "This task localises the desktop in Albanian."
 1341. #~ msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v romunščino."
 1342. #~ msgid ""
 1343. #~ "This task provides basic \"desktop\" software using the GNOME desktop "
 1344. #~ "desktop."
 1345. #~ msgstr ""
 1346. #~ "To opravilo namesti osnovno \"namizno\" programsko opremo za namizno "
 1347. #~ "okolje GNOME."