You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

151 lines
4.4 KiB

 1. # Norwegian translation of Debian tasksel messages.
 2. # Copyright (C) 2001 Free Software Foundation, Inc.
 3. # Andreas D. Landmark <andreas.landmark@skolelinux.no>, 2001.
 4. #
 5. msgid ""
 6. msgstr ""
 7. "Project-Id-Version: tasksel 1.11\n"
 8. "POT-Creation-Date: 2001-11-11 01:39+0100\n"
 9. "PO-Revision-Date: 2001-11-17 14:51-0000\n"
 10. "Last-Translator: Andreas D. Landmark <andreas.landmark@skolelinux.no>\n"
 11. "Language-Team: Norwegian <i18n-no@lister.ping.uio.no>\n"
 12. "MIME-Version: 1.0\n"
 13. "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
 14. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 15. #: ../slangui.c:213
 16. msgid "Unable to initialize the terminal"
 17. msgstr "Klarte ikke å initiere terminalen"
 18. # bør justeres i forhold til hva som forrårsaker feilmeldingen
 19. #: ../slangui.c:215
 20. #, fuzzy
 21. msgid "Unable to initialize screen output"
 22. msgstr "Klarte ikke å initiere skjermutskrift"
 23. #: ../slangui.c:216
 24. msgid "Unable to initialize keyboard interface"
 25. msgstr "Klarte ikke å initiere tastatur"
 26. #: ../slangui.c:233
 27. #, fuzzy
 28. msgid "Debian Task Installer"
 29. msgstr "Installasjon av Debian profiler"
 30. #: ../slangui.c:234
 31. msgid "(c) 1999-2001 SPI and others"
 32. msgstr "(c) 1999-2001 SPI med flere"
 33. #: ../slangui.c:387
 34. msgid "^Finish"
 35. msgstr "^Avslutt"
 36. #: ../slangui.c:395
 37. #: ../slangui.c:396
 38. msgid "Task ^Info"
 39. msgstr "Profil ^Info"
 40. #: ../slangui.c:400
 41. #: ../slangui.c:401
 42. msgid "^Help"
 43. msgstr "^Hjelp"
 44. #: ../slangui.c:435
 45. msgid "Select tasks to install"
 46. msgstr "Velg profil(er) som skal installeres"
 47. #: ../slangui.c:570
 48. msgid "Ok"
 49. msgstr "Ok"
 50. #: ../slangui.c:770
 51. msgid "Help"
 52. msgstr "Hjelp"
 53. #: ../slangui.c:771
 54. msgid "Tasks allow you to quickly install a selection of packages that performs a given task.\r\rThe main chooser list shows a list of tasks that you can choose to install. The arrow keys moves the cursor. Pressing ENTER or the SPACEBAR toggles the selection of the task at the cursor. You can also press A to select all tasks, or N to deselect all tasks. Pressing Q will exit this program and begin installation of your selected tasks.\r\rThank you for using Debian.\r\rPress enter to return to the task selection screen"
 55. msgstr "En profil lar deg velge et knippe pakker som utfører en gitt oppgave på en enkel og ryddig måte.\r\rListen viser en liste over profiler du kan installere. Piltastene beveger pekeren, mens retur eller linjeskift velger profilen under pekeren. Du kan også trykke A for å velge alle profiler, eller N for å fjerne alle valgte profiler. For å avslutte dette programmet og begynne installasjonen av de valgte profilene, trykk Q.\r\rTakk for at du valgte Debian.\r\rPress retur for å returnere til velg task skjermen."
 56. #: ../slangui.c:808
 57. #, c-format
 58. msgid ""
 59. "Description:\n"
 60. "%s\n"
 61. "\n"
 62. "Included packages:\n"
 63. ""
 64. msgstr ""
 65. "Beskrivelse:\n"
 66. "%s\n"
 67. "\n"
 68. "Inkluderte pakker:\n"
 69. ""
 70. #: ../slangui.c:816
 71. msgid "(no description available)"
 72. msgstr "(ingen beskrivelse tilgjengelig)"
 73. #: ../tasksel.c:26
 74. msgid "Unknown signal seen"
 75. msgstr "Mottok ukjent signal"
 76. #: ../tasksel.c:32
 77. msgid ""
 78. "tasksel [options]; where options is any combination of:\n"
 79. ""
 80. msgstr ""
 81. "tasksel [valg]; hvor valg kan være en kombinasjon av:\n"
 82. ""
 83. #: ../tasksel.c:33
 84. msgid "-t -- test mode; don't actually run apt-get on exit"
 85. msgstr "-t -- test modus; ikke kjør apt-get når tasksel avslutter"
 86. #: ../tasksel.c:34
 87. msgid ""
 88. "-q -- queue installs; do not install packages with apt-get;\n"
 89. "\t\tjust queue them in dpkg"
 90. msgstr ""
 91. "-q -- legg installasjonen i kø; ikke installer pakkene med apt-get;\n"
 92. "\t\tlegg de i køen til dpkg"
 93. #: ../tasksel.c:35
 94. msgid "-r -- install all required-priority packages"
 95. msgstr "-r -- installer alle pakkene med prioritet \"nødvendig\""
 96. #: ../tasksel.c:36
 97. msgid "-i -- install all important-priority packages"
 98. msgstr "-i -- installer alle pakkene med prioritet \"viktig\""
 99. #: ../tasksel.c:37
 100. msgid "-s -- install all standard-priority packages"
 101. msgstr "-s -- installer alle pakkene med prioritet \"standard\""
 102. #: ../tasksel.c:38
 103. msgid "-n -- don't show UI; use with -r or -i usually"
 104. msgstr "-n -- ikke vis grensesnitt; brukes vanligvis med -r eller -i"
 105. #: ../tasksel.c:39
 106. msgid "-a -- show all tasks, even those with no packages in them"
 107. msgstr "-a -- vis alle tasks, selv de som ikke inneholder noen pakker"
 108. #: ../tasksel.c:80
 109. #: ../tasksel.c:115
 110. msgid ""
 111. "No packages selected\n"
 112. ""
 113. msgstr ""
 114. "Ingen pakker valgt\n"
 115. ""
 116. #: ../tasksel.c:167
 117. msgid ""
 118. "No tasks found on this system.\n"
 119. "Did you update your available file?\n"
 120. ""
 121. msgstr ""
 122. "Ingen profiler funnet på dette systemet.\n"
 123. "Oppdaterte du filen «available»?\n"
 124. ""