You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

412 lines
12 KiB

 1. # translation of tasksel_tasks.po to Lithuanian
 2. # This file is distributed under the same license as the tasksel package.
 3. # Copyright (C) 2004 Free Software Foundation, Inc.
 4. # Kęstutis Biliūnas <kebil@kaunas.init.lt>, 2004.
 5. #
 6. msgid ""
 7. msgstr ""
 8. "Project-Id-Version: tasksel_tasks\n"
 9. "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 10. "POT-Creation-Date: 2004-06-23 11:41-0400\n"
 11. "PO-Revision-Date: 2004-06-17 01:52+0300\n"
 12. "Last-Translator: Kęstutis Biliūnas <kebil@kaunas.init.lt>\n"
 13. "Language-Team: Lithuanian <komp_lt@konferencijos.lt>\n"
 14. "MIME-Version: 1.0\n"
 15. "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 16. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 17. "X-Generator: KBabel 1.3.1\n"
 18. #. Description
 19. #: ../po/debian-tasks.desc:3
 20. msgid "Catalan environment"
 21. msgstr "Katalonų kalbos aplinka"
 22. #. Description
 23. #: ../po/debian-tasks.desc:3
 24. msgid ""
 25. "This task installs packages and documentation in Catalan to help Catalan "
 26. "speaking people use Debian."
 27. msgstr ""
 28. "Šis uždavinys įdiegia paketus ir kataloniškus dokumentus, kad padėtų "
 29. "katalonų kalba kalbantiems žmonėms naudotis Debian'u."
 30. #. Description
 31. #: ../po/debian-tasks.desc:12
 32. msgid "Simplified Chinese environment"
 33. msgstr "Supaprastintos kinų kalbos aplinka"
 34. #. Description
 35. #: ../po/debian-tasks.desc:12
 36. msgid ""
 37. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
 38. "it easier for Chinese speakers to use Debian, using the simplified Chinese "
 39. "encoding."
 40. msgstr ""
 41. "Šis uždavinys įdiegia programas, duomenų failus, šriftus ir dokumentus, "
 42. "kurie palengvins kinų kalba kalbantiems žmonėms naudotis Debian'u, naudojant "
 43. "supaprastintos kinų kalbos koduotę."
 44. #. Description
 45. #: ../po/debian-tasks.desc:28
 46. msgid "Traditional Chinese environment"
 47. msgstr "Tradicinės kinų kalbos aplinka"
 48. #. Description
 49. #: ../po/debian-tasks.desc:28
 50. msgid ""
 51. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
 52. "it easier for Chinese speakers to use Debian, using the traditional Chinese "
 53. "encoding."
 54. msgstr ""
 55. "Šis uždavinys įdiegia programas, duomenų failus, šriftus ir dokumentus, "
 56. "kurie palengvins kinų kalba kalbantiems žmonėms naudotis Debian'u, naudojant "
 57. "tradicinės kinų kalbos koduotę."
 58. #. Description
 59. #: ../po/debian-tasks.desc:44
 60. msgid "Cyrillic environment"
 61. msgstr "Kirilicos aplinka"
 62. #. Description
 63. #: ../po/debian-tasks.desc:44
 64. msgid ""
 65. "This task provides Cyrillic fonts and other software you will need in order "
 66. "to use Cyrillic. It supports Belarusian, Bulgarian, Macedonian, Russian, "
 67. "Serbian and Ukrainian."
 68. msgstr ""
 69. "Šis uždavinys rūpinasi kirilicos šriftų ir kitos programinės įrangos, "
 70. "būtinos kirilicos naudojimui, įdiegimu. Tai skirta baltarusių, bulgarų, "
 71. "makedonų, rusų, serbų ir ukrainiečių kalboms."
 72. #. Description
 73. #: ../po/debian-tasks.desc:55
 74. msgid "Danish environment"
 75. msgstr "Danų kalbos aplinka"
 76. #. Description
 77. #: ../po/debian-tasks.desc:55
 78. msgid ""
 79. "This task installs packages and documentation in Danish to help Danish "
 80. "speaking people use Debian."
 81. msgstr ""
 82. "Šis uždavinys įdiegia paketus ir daniškus dokumentus, kad padėtų danų kalba "
 83. "kalbantiems žmonėms naudotis Debian'u."
 84. #. Description
 85. #: ../po/debian-tasks.desc:64
 86. msgid "SQL database"
 87. msgstr "SQL duomenų bazė"
 88. #. Description
 89. #: ../po/debian-tasks.desc:64
 90. msgid ""
 91. "This task selects client and server packages for the PostgreSQL database."
 92. msgstr ""
 93. "Šis uždavinys išrenka įdiegimui PostgreSQL duomenų bazes kliento ir serverio "
 94. "paketus. "
 95. #. Description
 96. #: ../po/debian-tasks.desc:64
 97. msgid ""
 98. "PostgreSQL is an SQL relational database, offering increasing SQL92 "
 99. "compliance and some SQL3 features. It is suitable for use with multi-user "
 100. "database access, through its facilities for transactions and fine-grained "
 101. "locking."
 102. msgstr ""
 103. "PostgreSQL yra reliacinė SQL duomenų bazė, siūlanti didėjantį suderinamumą "
 104. "su SQL92 ir kai kuriomis SQL3 galimybėmis. Dėka tranzakcijų galimybės ir "
 105. "gerai apgalvotos blokavimo sistemos, ji tinkama naudoti esant daugelio "
 106. "naudotojų kreipimuisi į duomenų bazę."
 107. #. Description
 108. #: ../po/debian-tasks.desc:77
 109. msgid "Desktop environment"
 110. msgstr "Darbalaukio aplinka"
 111. #. Description
 112. #: ../po/debian-tasks.desc:77
 113. msgid ""
 114. "This task provides basic \"desktop\" software, including a variety of "
 115. "session managers, file managers and web browsers. It incorporates both the "
 116. "GNOME and KDE desktops, and provides a display manager which lets the user "
 117. "choose between the two."
 118. msgstr ""
 119. "Šis uždavinys rūpinasi pagrindine darbastalio programine įranga, įskaitant "
 120. "įvairias sesijos tvarkykles, failų tvarkykles ir tinklalapių naršykles. Jis "
 121. "įdiegia abu, GNOME ir KDE, darbalaukius ir pateikia darbalaukio pateikimo "
 122. "tvarkyklę, kuri leidžia naudotojui pasirinkti vieną iš šių dviejų."
 123. #. Description
 124. #: ../po/debian-tasks.desc:89
 125. msgid "DNS server"
 126. msgstr "Vardų serveris (DNS)"
 127. #. Description
 128. #: ../po/debian-tasks.desc:89
 129. msgid ""
 130. "Selects the BIND DNS server, and related documentation and utility packages."
 131. msgstr ""
 132. "Parinks BIND DNS serverį ir atitinkamus dokumentacijos ir pagalbinių "
 133. "programų paketus."
 134. #. Description
 135. #: ../po/debian-tasks.desc:96
 136. msgid "File server"
 137. msgstr "Failų serveris"
 138. #. Description
 139. #: ../po/debian-tasks.desc:96
 140. msgid ""
 141. "This task sets up your system to be a file server, supporting both NetBIOS "
 142. "and NFS."
 143. msgstr ""
 144. "Šis uždavinys atliks tokius Jūsų sistemos nustatymus, kad ji galės būti "
 145. "failų serveriu, dirbančiu abiem protokolais: NetBIOS ir NFS."
 146. #. Description
 147. #: ../po/debian-tasks.desc:105
 148. msgid "French environment"
 149. msgstr "Prancūzų kalbos aplinka"
 150. #. Description
 151. #: ../po/debian-tasks.desc:105
 152. msgid ""
 153. "This task installs packages and documentation in French to help French "
 154. "speaking people use Debian."
 155. msgstr ""
 156. "Šis uždavinys įdiegia paketus ir prancūziškus dokumentus, kad padėtų "
 157. "prancūzų kalba kalbantiems žmonėms naudotis Debian'u."
 158. #. Description
 159. #: ../po/debian-tasks.desc:115
 160. msgid "German environment"
 161. msgstr "Vokiečių kalbos aplinka"
 162. #. Description
 163. #: ../po/debian-tasks.desc:115
 164. msgid ""
 165. "This task installs packages and documentation in German to help German "
 166. "speaking people use Debian."
 167. msgstr ""
 168. "Šis uždavinys įdiegia paketus ir vokiškus dokumentus, kad padėtų vokiečių "
 169. "kalba kalbantiems žmonėms naudotis Debian'u."
 170. #. Description
 171. #: ../po/debian-tasks.desc:125
 172. msgid "Greek environment"
 173. msgstr "Graikų kalbos aplinka"
 174. #. Description
 175. #: ../po/debian-tasks.desc:125
 176. msgid ""
 177. "This task installs packages and documentation in Greek to help Greek "
 178. "speaking people use Debian."
 179. msgstr ""
 180. "Šis uždavinys įdiegia paketus ir graikiškus dokumentus, kad padėtų graikų "
 181. "kalba kalbantiems žmonėms naudotis Debian'u."
 182. #. Description
 183. #: ../po/debian-tasks.desc:134
 184. msgid "Hebrew environment"
 185. msgstr "Hebrajų kalbos aplinka"
 186. #. Description
 187. #: ../po/debian-tasks.desc:134
 188. msgid ""
 189. "This task installs programs and documentation in Hebrew to help Hebrew "
 190. "speaking people use Debian."
 191. msgstr ""
 192. "Šis uždavinys įdiegia paketus ir hebrajiškus dokumentus, kad padėtų hebrajų "
 193. "kalba kalbantiems žmonėms naudotis Debian'u."
 194. #. Description
 195. #: ../po/debian-tasks.desc:141
 196. msgid "Italian environment"
 197. msgstr "Italų kalbos aplinka"
 198. #. Description
 199. #: ../po/debian-tasks.desc:141
 200. msgid ""
 201. "This task installs packages and documentation in Italian to help Italian "
 202. "speaking people use Debian."
 203. msgstr ""
 204. "Šis uždavinys įdiegia paketus ir itališkus dokumentus, kad padėtų italų "
 205. "kalba kalbantiems žmonėms naudotis Debian'u."
 206. #. Description
 207. #: ../po/debian-tasks.desc:151
 208. msgid "Japanese environment"
 209. msgstr "Japonų kalbos aplinka"
 210. #. Description
 211. #: ../po/debian-tasks.desc:151
 212. msgid ""
 213. "This task installs packages that make it easier for Japanese speakers to use "
 214. "Debian."
 215. msgstr ""
 216. "Šis uždavinys įdiegia paketus, kad palengvintų japonų kalba kalbantiems "
 217. "žmonėms naudotis Debian'u."
 218. #. Description
 219. #: ../po/debian-tasks.desc:165
 220. msgid "Korean environment"
 221. msgstr "Korėjiečių kalbos aplinka"
 222. #. Description
 223. #: ../po/debian-tasks.desc:165
 224. msgid ""
 225. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation to make it "
 226. "easier for Korean speakers to use Debian."
 227. msgstr ""
 228. "Šis uždavinys įdiegia programas, duomenų failus, šriftus ir dokumentus, "
 229. "kurie palengvins korėjiečių kalba kalbantiems žmonėms naudotis Debian'u."
 230. #. Description
 231. #: ../po/debian-tasks.desc:177
 232. msgid "Lithuanian environment"
 233. msgstr "Lietuvių kalbos aplinka"
 234. #. Description
 235. #: ../po/debian-tasks.desc:177
 236. msgid ""
 237. "This task installs packages and documentation in Lithuanian to help "
 238. "Lithuanian speaking people use Debian."
 239. msgstr ""
 240. "Šis uždavinys įdiegia paketus ir lietuviškus dokumentus, kad padėtų lietuvių "
 241. "kalba kalbantiems žmonėms naudotis Debian'u."
 242. #. Description
 243. #: ../po/debian-tasks.desc:186
 244. msgid "Mail server"
 245. msgstr "Pašto serveris"
 246. #. Description
 247. #: ../po/debian-tasks.desc:186
 248. msgid ""
 249. "This task selects a variety of package useful for a general purpose mail "
 250. "server system."
 251. msgstr ""
 252. "Šis uždavinys parinks daugybę paketų, naudingų bendros paskirties pašto "
 253. "serverio sistemai."
 254. #. Description
 255. #: ../po/debian-tasks.desc:194
 256. msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) environment"
 257. msgstr "Norvegų (Bokmaal ir Nynorsk) kalbų aplinka"
 258. #. Description
 259. #: ../po/debian-tasks.desc:194
 260. msgid ""
 261. "This task installs packages and documentation in Norwegian to help Norwegian "
 262. "speaking people use Debian."
 263. msgstr ""
 264. "Šis uždavinys įdiegia paketus ir norvegiškus dokumentus, kad padėtų norvegų "
 265. "kalba kalbantiems žmonėms naudotis Debian'u."
 266. #. Description
 267. #: ../po/debian-tasks.desc:204
 268. msgid "Polish environment"
 269. msgstr "Lenkų kalbos aplinka"
 270. #. Description
 271. #: ../po/debian-tasks.desc:204
 272. msgid ""
 273. "This task installs packages and documentation in Polish to help Polish "
 274. "speaking people use Debian."
 275. msgstr ""
 276. "Šis uždavinys įdiegia paketus ir lenkiškus dokumentus, kad padėtų lenkų "
 277. "kalba kalbantiems žmonėms naudotis Debian'u."
 278. #. Description
 279. #: ../po/debian-tasks.desc:214
 280. msgid "Print server"
 281. msgstr "Spausdinimo serveris"
 282. #. Description
 283. #: ../po/debian-tasks.desc:214
 284. msgid "This task sets up your system to be a print server."
 285. msgstr ""
 286. "Šis uždavinys atliks tokius Jūsų sistemos nustatymus, kad ji gales būti "
 287. "spausdinimo serveriu."
 288. #. Description
 289. #: ../po/debian-tasks.desc:223
 290. msgid "Russian environment"
 291. msgstr "Rusų kalbos aplinka"
 292. #. Description
 293. #: ../po/debian-tasks.desc:223
 294. msgid ""
 295. "This task installs programs and documentation in Russian to help Russian "
 296. "speaking people use Debian."
 297. msgstr ""
 298. "Šis uždavinys įdiegia programas ir rusiškus dokumentus, kad padėtų rusų "
 299. "kalba kalbantiems žmonėms naudotis Debian'u."
 300. #. Description
 301. #: ../po/debian-tasks.desc:233
 302. msgid "Spanish environment"
 303. msgstr "Ispanų kalbos aplinka"
 304. #. Description
 305. #: ../po/debian-tasks.desc:233
 306. msgid ""
 307. "This task installs programs, data files, and documentation that makes it "
 308. "easier for Spanish speakers to use Debian."
 309. msgstr ""
 310. "Šis uždavinys įdiegia programas, duomenų failus ir dokumentus, kurie "
 311. "palengvins ispanų kalba kalbantiems žmonėms naudotis Debian'u."
 312. #. Description
 313. #: ../po/debian-tasks.desc:243
 314. msgid "Thai environment"
 315. msgstr "Tajų kalbos aplinka"
 316. #. Description
 317. #: ../po/debian-tasks.desc:243
 318. msgid "This task installs packages that make it easier for Thai to use Debian."
 319. msgstr ""
 320. "Šis uždavinys įdiegia paketus, kurie palengvina tajų kalba kalbantiems "
 321. "žmonėms naudotis Debian'u."
 322. #. Description
 323. #: ../po/debian-tasks.desc:253
 324. msgid "Turkish environment"
 325. msgstr "Turkų kalbos aplinka"
 326. #. Description
 327. #: ../po/debian-tasks.desc:253
 328. msgid ""
 329. "This task installs packages and documentation in Turkish to help Turkish "
 330. "speaking people use Debian."
 331. msgstr ""
 332. "Šis uždavinys įdiegia paketus ir turkiškus dokumentus, kad padėtų turkų "
 333. "kalba kalbantiems žmonėms naudotis Debian'u."
 334. #. Description
 335. #: ../po/debian-tasks.desc:264
 336. msgid "Ukrainian environment"
 337. msgstr "Ukrainiečių kalbos aplinka"
 338. #. Description
 339. #: ../po/debian-tasks.desc:264
 340. msgid ""
 341. "This task installs programs and documentation in Ukrainian to help Ukrainian "
 342. "speaking people use Debian."
 343. msgstr ""
 344. "Šis uždavinys įdiegia programas ir ukrainietiškus dokumentus, kad padėtų "
 345. "ukrainiečių kalba kalbantiems žmonėms naudotis Debian'u."
 346. #. Description
 347. #: ../po/debian-tasks.desc:273
 348. msgid "Web server"
 349. msgstr "Žiniatinklio (web) serveris"
 350. #. Description
 351. #: ../po/debian-tasks.desc:273
 352. msgid ""
 353. "This task selects a packages useful for a general purpose web server system."
 354. msgstr ""
 355. "Šis uždavinys parinks paketus, naudingus bendros paskirties žiniatinklio "
 356. "(web) serverio sistemai."