You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

895 lines
27 KiB

 1. # Czech translation of tasksel tasks.
 2. # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
 3. # This file is distributed under the same license as the tasksel package.
 4. # Miroslav Kure <kurem@debian.cz> 2003-2005.
 5. #
 6. msgid ""
 7. msgstr ""
 8. "Project-Id-Version: tasksel\n"
 9. "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 10. "POT-Creation-Date: 2005-07-09 19:38+0300\n"
 11. "PO-Revision-Date: 2005-07-10 09:39+0200\n"
 12. "Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.org>\n"
 13. "Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
 14. "MIME-Version: 1.0\n"
 15. "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 16. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 17. #. Description
 18. #: ../po/debian-tasks.desc:3
 19. msgid ""
 20. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
 21. "it easier for Arabic speakers to use Debian."
 22. msgstr ""
 23. "Tato úloha nainstaluje programy, fonty a dokumentaci pro arabsky mluvící "
 24. "uživatele."
 25. #. Description
 26. #: ../po/debian-tasks.desc:14
 27. msgid "Arabic environment"
 28. msgstr "Arabské prostředí"
 29. #. Description
 30. #: ../po/debian-tasks.desc:14
 31. msgid "This task localises the desktop in Arabic."
 32. msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro arabštinu."
 33. #. Description
 34. #: ../po/debian-tasks.desc:21
 35. msgid "Brazilian Portuguese environment"
 36. msgstr "Prostředí pro brazilskou portugalštinu"
 37. #. Description
 38. #: ../po/debian-tasks.desc:21
 39. msgid ""
 40. "This task installs programs, data files, and documentation that make it "
 41. "easier for Brazilian Portuguese speakers to use Debian."
 42. msgstr ""
 43. "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci ve brazilské portugalštině."
 44. #. Description
 45. #: ../po/debian-tasks.desc:32
 46. msgid "Brazilian Portuguese desktop"
 47. msgstr "Desktop s podporou brazilské portugalštiny"
 48. #. Description
 49. #: ../po/debian-tasks.desc:32
 50. msgid "This task localises the desktop in Brasilian Portuguese."
 51. msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro brazilskou portugalštinu."
 52. #. Description
 53. #: ../po/debian-tasks.desc:39
 54. msgid "Bulgarian environment"
 55. msgstr "Bulharské prostředí"
 56. #. Description
 57. #: ../po/debian-tasks.desc:39
 58. msgid ""
 59. "This task installs programs and data files that make it easier for Bulgarian "
 60. "speakers to use Debian."
 61. msgstr ""
 62. "Tato úloha nainstaluje balíky, které usnadní používání Debianu v bulharském "
 63. "prostředí."
 64. #. Description
 65. #: ../po/debian-tasks.desc:48
 66. msgid "Bulgarian desktop"
 67. msgstr "Desktop s podporou bulharštiny"
 68. #. Description
 69. #: ../po/debian-tasks.desc:48
 70. msgid "This task localises the desktop in Bulgarian."
 71. msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro bulharštinu."
 72. #. Description
 73. #: ../po/debian-tasks.desc:55
 74. msgid "Catalan environment"
 75. msgstr "Katalánské prostředí"
 76. #. Description
 77. #: ../po/debian-tasks.desc:55
 78. msgid ""
 79. "This task installs packages and documentation in Catalan to help Catalan "
 80. "speaking people use Debian."
 81. msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci v katalánštině."
 82. #. Description
 83. #: ../po/debian-tasks.desc:65
 84. msgid "Catalan desktop"
 85. msgstr "Desktop s podporou katalánštiny"
 86. #. Description
 87. #: ../po/debian-tasks.desc:65
 88. msgid "This task localises the desktop in Catalan."
 89. msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro katalánštinu."
 90. #. Description
 91. #: ../po/debian-tasks.desc:72
 92. msgid "Simplified Chinese environment"
 93. msgstr "Zjednodušené čínské prostředí"
 94. #. Description
 95. #: ../po/debian-tasks.desc:72
 96. msgid ""
 97. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that make "
 98. "it easier for Chinese speakers to use Debian, using the simplified Chinese "
 99. "encoding."
 100. msgstr ""
 101. "Tato úloha instaluje programy, fonty a dokumentaci ve zjednodušeném čínském "
 102. "kódování."
 103. #. Description
 104. #: ../po/debian-tasks.desc:84
 105. msgid "Simplified Chinese desktop"
 106. msgstr "Desktop se podporou zjednodušené čínštiny"
 107. #. Description
 108. #: ../po/debian-tasks.desc:84
 109. msgid "This task localises the desktop in Simplified Chinese."
 110. msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro zjednodušenou čínštinu."
 111. #. Description
 112. #: ../po/debian-tasks.desc:91
 113. msgid ""
 114. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that make "
 115. "it easier for Chinese speakers to use Debian, using the traditional Chinese "
 116. "encoding."
 117. msgstr ""
 118. "Tato úloha instaluje programy, fonty a dokumentaci v tradičním čínském "
 119. "kódování."
 120. #. Description
 121. #: ../po/debian-tasks.desc:103
 122. msgid "Traditional Chinese environment"
 123. msgstr "Tradiční čínské prostředí"
 124. #. Description
 125. #: ../po/debian-tasks.desc:103
 126. msgid "This task localises the desktop in Traditional Chinese."
 127. msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro tradiční čínštinu."
 128. #. Description
 129. #: ../po/debian-tasks.desc:110
 130. msgid "Cyrillic environment"
 131. msgstr "Cyrilice"
 132. #. Description
 133. #: ../po/debian-tasks.desc:110
 134. msgid ""
 135. "This task provides Cyrillic fonts and other software you will need in order "
 136. "to use Cyrillic. It supports Belarusian, Bulgarian, Macedonian, Russian, "
 137. "Serbian and Ukrainian."
 138. msgstr ""
 139. "Tato úloha poskytuje fonty a další software pro cyrilici. Podporuje "
 140. "běloruské, bulharské, makedonské, ruské, srbské a ukrajinské prostředí."
 141. #. Description
 142. #: ../po/debian-tasks.desc:121
 143. msgid "Cyrillic desktop"
 144. msgstr "Desktop s cyrilicí"
 145. #. Description
 146. #: ../po/debian-tasks.desc:121
 147. msgid ""
 148. "This task localises the desktop in Cyrillic. It supports Belarusian, "
 149. "Bulgarian, Macedonian, Russian, Serbian and Ukrainian."
 150. msgstr ""
 151. "Tato úloha přizpůsobí desktop pro cyrilici. Podporuje běloruské, bulharské, "
 152. "makedonské, ruské, srbské a ukrajinské prostředí."
 153. #. Description
 154. #: ../po/debian-tasks.desc:131
 155. msgid "Czech environment"
 156. msgstr "České prostředí"
 157. #. Description
 158. #: ../po/debian-tasks.desc:131
 159. msgid ""
 160. "This task installs packages and documentation in Czech to help Czech "
 161. "speaking people use Debian."
 162. msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci v češtině."
 163. #. Description
 164. #: ../po/debian-tasks.desc:139
 165. msgid "Czech desktop"
 166. msgstr "Desktop s podporou češtiny"
 167. #. Description
 168. #: ../po/debian-tasks.desc:139
 169. msgid "This task localises the desktop in Czech."
 170. msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro češtinu."
 171. #. Description
 172. #: ../po/debian-tasks.desc:146
 173. msgid "Danish environment"
 174. msgstr "Dánské prostředí"
 175. #. Description
 176. #: ../po/debian-tasks.desc:146
 177. msgid ""
 178. "This task installs packages and documentation in Danish to help Danish "
 179. "speaking people use Debian."
 180. msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci v dánštině."
 181. #. Description
 182. #: ../po/debian-tasks.desc:156
 183. msgid "Danish desktop"
 184. msgstr "Desktop s podporou dánštiny"
 185. #. Description
 186. #: ../po/debian-tasks.desc:156
 187. msgid "This task localises the desktop in Danish."
 188. msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro dánštinu."
 189. #. Description
 190. #: ../po/debian-tasks.desc:163
 191. msgid "SQL database"
 192. msgstr "SQL databáze"
 193. #. Description
 194. #: ../po/debian-tasks.desc:163
 195. msgid ""
 196. "This task selects client and server packages for the PostgreSQL database."
 197. msgstr "Tato úloha vybere klientské a serverové balíčky databáze PostgreSQL."
 198. #. Description
 199. #: ../po/debian-tasks.desc:163
 200. msgid ""
 201. "PostgreSQL is an SQL relational database, offering increasing SQL92 "
 202. "compliance and some SQL3 features. It is suitable for use with multi-user "
 203. "database access, through its facilities for transactions and fine-grained "
 204. "locking."
 205. msgstr ""
 206. "PostgreSQL je relační databáze nabízející stále lepší podporu SQL92 a "
 207. "některé vlastnosti SQL3. Díky své podpoře transakcí a jemnozrnnému zamykání "
 208. "je PostgreSQL vhodný k nasazení do víceuživatelského prostředí."
 209. #. Description
 210. #: ../po/debian-tasks.desc:177
 211. msgid "Desktop environment"
 212. msgstr "Stolní počítač"
 213. #. Description
 214. #: ../po/debian-tasks.desc:177
 215. msgid ""
 216. "This task provides basic \"desktop\" software, including a variety of "
 217. "session managers, file managers and web browsers. It incorporates both the "
 218. "GNOME and KDE desktops, and provides a display manager which lets the user "
 219. "choose between the two."
 220. msgstr ""
 221. "Úloha poskytuje základní \"desktopový\" software. To znamená nejrůznější "
 222. "správce sezení, správce souborů, webové prohlížeče, obě desktopová prostředí "
 223. "GNOME a KDE a správce grafické obrazovky."
 224. #. Description
 225. #: ../po/debian-tasks.desc:198
 226. msgid "DNS server"
 227. msgstr "DNS server"
 228. #. Description
 229. #: ../po/debian-tasks.desc:198
 230. msgid ""
 231. "Selects the BIND DNS server, and related documentation and utility packages."
 232. msgstr ""
 233. "Vybere DNS server BIND s přilehlou dokumentací a balíky s užitečnými "
 234. "utilitami."
 235. #. Description
 236. #: ../po/debian-tasks.desc:206
 237. msgid "File server"
 238. msgstr "Souborový server"
 239. #. Description
 240. #: ../po/debian-tasks.desc:206
 241. msgid ""
 242. "This task sets up your system to be a file server, supporting both NetBIOS "
 243. "and NFS."
 244. msgstr ""
 245. "Úloha nastaví váš systém pro roli souborového serveru podporujícího jak "
 246. "NetBIOS, tak NFS."
 247. #. Description
 248. #: ../po/debian-tasks.desc:216
 249. msgid "French environment"
 250. msgstr "Francouzské prostředí"
 251. #. Description
 252. #: ../po/debian-tasks.desc:216
 253. msgid ""
 254. "This task installs packages and documentation in French to help French "
 255. "speaking people use Debian."
 256. msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci ve francouzštině."
 257. #. Description
 258. #: ../po/debian-tasks.desc:227
 259. msgid "French desktop"
 260. msgstr "Desktop s podporou francouzštiny"
 261. #. Description
 262. #: ../po/debian-tasks.desc:227
 263. msgid "This task localises the desktop in French."
 264. msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro francouzštinu."
 265. #. Description
 266. #: ../po/debian-tasks.desc:234
 267. msgid "German environment"
 268. msgstr "Německé prostředí"
 269. #. Description
 270. #: ../po/debian-tasks.desc:234
 271. msgid ""
 272. "This task installs packages and documentation in German to help German "
 273. "speaking people use Debian."
 274. msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci v němčině."
 275. #. Description
 276. #: ../po/debian-tasks.desc:245
 277. msgid "German desktop"
 278. msgstr "Desktop s podporou němčiny"
 279. #. Description
 280. #: ../po/debian-tasks.desc:245
 281. msgid "This task localises the desktop in German."
 282. msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro němčinu."
 283. #. Description
 284. #: ../po/debian-tasks.desc:252
 285. msgid "Greek environment"
 286. msgstr "Řecké prostředí"
 287. #. Description
 288. #: ../po/debian-tasks.desc:252
 289. msgid ""
 290. "This task installs packages and documentation in Greek to help Greek "
 291. "speaking people use Debian."
 292. msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci v řečtině."
 293. #. Description
 294. #: ../po/debian-tasks.desc:262
 295. msgid "Greek desktop"
 296. msgstr "Desktop s podporou řečtiny"
 297. #. Description
 298. #: ../po/debian-tasks.desc:262
 299. msgid "This task localises the desktop in Greek."
 300. msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro řečtinu."
 301. #. Description
 302. #: ../po/debian-tasks.desc:269
 303. msgid "Hebrew environment"
 304. msgstr "Hebrejské prostředí"
 305. #. Description
 306. #: ../po/debian-tasks.desc:269
 307. msgid ""
 308. "This task installs programs and documentation in Hebrew to help Hebrew "
 309. "speaking people use Debian."
 310. msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci v hebrejštině."
 311. #. Description
 312. #: ../po/debian-tasks.desc:277
 313. msgid "Hebrew desktop"
 314. msgstr "Desktop s podporou hebrejštiny"
 315. #. Description
 316. #: ../po/debian-tasks.desc:277
 317. msgid "This task localises the desktop in Hebrew."
 318. msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro hebrejštinu."
 319. #. Description
 320. #: ../po/debian-tasks.desc:284
 321. msgid "Italian environment"
 322. msgstr "Italské prostředí"
 323. #. Description
 324. #: ../po/debian-tasks.desc:284
 325. msgid ""
 326. "This task installs packages and documentation in Italian to help Italian "
 327. "speaking people use Debian."
 328. msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci v italštině."
 329. #. Description
 330. #: ../po/debian-tasks.desc:295
 331. msgid "Italian desktop"
 332. msgstr "Desktop s podporou italštiny"
 333. #. Description
 334. #: ../po/debian-tasks.desc:295
 335. msgid "This task localises the desktop in Italian."
 336. msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro italštinu."
 337. #. Description
 338. #: ../po/debian-tasks.desc:302
 339. msgid "Japanese environment"
 340. msgstr "Japonské prostředí"
 341. #. Description
 342. #: ../po/debian-tasks.desc:302
 343. msgid ""
 344. "This task installs packages that make it easier for Japanese speakers to use "
 345. "Debian."
 346. msgstr ""
 347. "Tato úloha nainstaluje balíky, které usnadní používání Debianu v japonském "
 348. "prostředí."
 349. #. Description
 350. #: ../po/debian-tasks.desc:314
 351. msgid "Japanese desktop environment"
 352. msgstr "Desktop s podporou japonštiny"
 353. #. Description
 354. #: ../po/debian-tasks.desc:314
 355. msgid "This task localises the desktop in Japanese."
 356. msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro japonštinu."
 357. #. Description
 358. #: ../po/debian-tasks.desc:321
 359. msgid "Korean environment"
 360. msgstr "Korejské prostředí"
 361. #. Description
 362. #: ../po/debian-tasks.desc:321
 363. msgid ""
 364. "This task installs packages that make it easier for Korean speakers to use "
 365. "Debian."
 366. msgstr ""
 367. "Tato úloha nainstaluje balíky, které usnadní používání Debianu v korejském "
 368. "prostředí."
 369. #. Description
 370. #: ../po/debian-tasks.desc:333
 371. msgid "Korean desktop"
 372. msgstr "Desktop s podporou korejštiny"
 373. #. Description
 374. #: ../po/debian-tasks.desc:333
 375. msgid "This task localises the desktop in Korean."
 376. msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro korejštinu."
 377. #. Description
 378. #: ../po/debian-tasks.desc:340
 379. msgid "Laptop"
 380. msgstr "Notebook"
 381. #. Description
 382. #: ../po/debian-tasks.desc:340
 383. msgid "This task installs software useful for a laptop."
 384. msgstr "Tato úloha nainstaluje programy užitečné pro uživatele s notebooky."
 385. #. Description
 386. #: ../po/debian-tasks.desc:347
 387. msgid "Lithuanian environment"
 388. msgstr "Litevské prostředí"
 389. #. Description
 390. #: ../po/debian-tasks.desc:347
 391. msgid ""
 392. "This task installs packages and documentation in Lithuanian to help "
 393. "Lithuanian speaking people use Debian."
 394. msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci v litevštině."
 395. #. Description
 396. #: ../po/debian-tasks.desc:357
 397. msgid "Lithuanian desktop"
 398. msgstr "Desktop s podporou litevštiny"
 399. #. Description
 400. #: ../po/debian-tasks.desc:357
 401. msgid "This task localises the desktop in Lithuanian."
 402. msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro litevštinu."
 403. #. Description
 404. #: ../po/debian-tasks.desc:364
 405. msgid "Mail server"
 406. msgstr "Poštovní server"
 407. #. Description
 408. #: ../po/debian-tasks.desc:364
 409. msgid ""
 410. "This task selects a variety of package useful for a general purpose mail "
 411. "server system."
 412. msgstr "Úloha vybere různé balíky užitečné pro poštovní server."
 413. #. Description
 414. #: ../po/debian-tasks.desc:373
 415. msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) environment"
 416. msgstr "Norské (Bokmaal a Nynorsk) prostředí"
 417. #. Description
 418. #: ../po/debian-tasks.desc:373
 419. msgid ""
 420. "This task installs packages and documentation in Norwegian to help Norwegian "
 421. "speaking people use Debian."
 422. msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci v norštině."
 423. #. Description
 424. #: ../po/debian-tasks.desc:384
 425. msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) desktop"
 426. msgstr "Desktop s podporou norštiny (Bokmaal a Nynorsk)"
 427. #. Description
 428. #: ../po/debian-tasks.desc:384
 429. msgid "This task localises the desktop in Norwegian."
 430. msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro norštinu."
 431. #. Description
 432. #: ../po/debian-tasks.desc:391
 433. msgid "Polish environment"
 434. msgstr "Polské prostředí"
 435. #. Description
 436. #: ../po/debian-tasks.desc:391
 437. msgid ""
 438. "This task installs packages and documentation in Polish to help Polish "
 439. "speaking people use Debian."
 440. msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci v polštině."
 441. #. Description
 442. #: ../po/debian-tasks.desc:402
 443. msgid "Polish desktop"
 444. msgstr "Desktop s podporou polštiny"
 445. #. Description
 446. #: ../po/debian-tasks.desc:402
 447. msgid "This task localises the desktop in Polish."
 448. msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro polštinu."
 449. #. Description
 450. #: ../po/debian-tasks.desc:410
 451. msgid "Print server"
 452. msgstr "Tiskový server"
 453. #. Description
 454. #: ../po/debian-tasks.desc:410
 455. msgid "This task sets up your system to be a print server."
 456. msgstr "Úloha připraví váš počítač pro roli tiskového serveru."
 457. #. Description
 458. #: ../po/debian-tasks.desc:420
 459. msgid "Russian environment"
 460. msgstr "Ruské prostředí"
 461. #. Description
 462. #: ../po/debian-tasks.desc:420
 463. msgid ""
 464. "This task installs programs and documentation in Russian to help Russian "
 465. "speaking people use Debian."
 466. msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci v ruštině."
 467. #. Description
 468. #: ../po/debian-tasks.desc:431
 469. msgid "Russian desktop"
 470. msgstr "Desktop s podporou ruštiny"
 471. #. Description
 472. #: ../po/debian-tasks.desc:431
 473. msgid "This task localises the desktop in Russian."
 474. msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro ruštinu."
 475. #. Description
 476. #: ../po/debian-tasks.desc:438
 477. msgid "Slovak environment"
 478. msgstr "Slovenské prostředí"
 479. #. Description
 480. #: ../po/debian-tasks.desc:438
 481. msgid ""
 482. "This task installs packages and documentation in Slovak to help Slovak "
 483. "speaking people use Debian."
 484. msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci ve slovenštině."
 485. #. Description
 486. #: ../po/debian-tasks.desc:446
 487. msgid "Slovak desktop"
 488. msgstr "Desktop s podporou slovenštiny"
 489. #. Description
 490. #: ../po/debian-tasks.desc:446
 491. msgid "This task localises the desktop in Slovak."
 492. msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro slovenštinu."
 493. #. Description
 494. #: ../po/debian-tasks.desc:453
 495. msgid "Spanish environment"
 496. msgstr "Španělské prostředí"
 497. #. Description
 498. #: ../po/debian-tasks.desc:453
 499. msgid ""
 500. "This task installs programs, data files, and documentation that make it "
 501. "easier for Spanish speakers to use Debian."
 502. msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci ve španělštině."
 503. #. Description
 504. #: ../po/debian-tasks.desc:464
 505. msgid "Spanish desktop"
 506. msgstr "Desktop s podporou španělštiny"
 507. #. Description
 508. #: ../po/debian-tasks.desc:464
 509. msgid "This task localises the desktop in Spanish."
 510. msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro španělštinu."
 511. #. Description
 512. #: ../po/debian-tasks.desc:471
 513. msgid "Standard system"
 514. msgstr "Standardní systém"
 515. #. Description
 516. #: ../po/debian-tasks.desc:471
 517. msgid "This task installs a reasonably small character-mode system."
 518. msgstr "Tato úloha nainstaluje rozumně malý systém v textovém režimu."
 519. #. Description
 520. #: ../po/debian-tasks.desc:478
 521. msgid "Swedish environment"
 522. msgstr "Švédské prostředí"
 523. #. Description
 524. #: ../po/debian-tasks.desc:478
 525. msgid ""
 526. "This task installs packages and documentation in Swedish to help Swedish "
 527. "speaking people use Debian."
 528. msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci ve švédštině."
 529. #. Description
 530. #: ../po/debian-tasks.desc:488
 531. msgid "Swedish desktop"
 532. msgstr "Desktop s podporou švédštiny"
 533. #. Description
 534. #: ../po/debian-tasks.desc:488
 535. msgid "This task localises the desktop in Swedish."
 536. msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro švédštinu."
 537. #. Description
 538. #: ../po/debian-tasks.desc:495
 539. msgid "Thai environment"
 540. msgstr "Thajské prostředí"
 541. #. Description
 542. #: ../po/debian-tasks.desc:495
 543. msgid ""
 544. "This task installs packages that make it easier for Thai speaking people to "
 545. "use Debian."
 546. msgstr ""
 547. "Tato úloha instaluje balíky, které usnadní používání Debianu v Thajském "
 548. "prostředí."
 549. #. Description
 550. #: ../po/debian-tasks.desc:507
 551. msgid "Thai desktop"
 552. msgstr "Desktop s podporou thajštiny"
 553. #. Description
 554. #: ../po/debian-tasks.desc:507
 555. msgid "This task localises the desktop in Thai."
 556. msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro thajštinu."
 557. #. Description
 558. #: ../po/debian-tasks.desc:514
 559. msgid "Turkish environment"
 560. msgstr "Turecké prostředí"
 561. #. Description
 562. #: ../po/debian-tasks.desc:514
 563. msgid ""
 564. "This task installs packages and documentation in Turkish to help Turkish "
 565. "speaking people use Debian."
 566. msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci v turečtině."
 567. #. Description
 568. #: ../po/debian-tasks.desc:526
 569. msgid "Turkish desktop"
 570. msgstr "Desktop s podporou turečtiny"
 571. #. Description
 572. #: ../po/debian-tasks.desc:526
 573. msgid "This task localises the desktop in Turkish."
 574. msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro turečtinu."
 575. #. Description
 576. #: ../po/debian-tasks.desc:533
 577. msgid "Ukrainian environment"
 578. msgstr "Ukrajinské prostředí"
 579. #. Description
 580. #: ../po/debian-tasks.desc:533
 581. msgid ""
 582. "This task installs programs and documentation in Ukrainian to help Ukrainian "
 583. "speaking people use Debian."
 584. msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci v ukrajinštině."
 585. #. Description
 586. #: ../po/debian-tasks.desc:543
 587. msgid "Ukrainian desktop"
 588. msgstr "Desktop s podporou ukrajinštiny"
 589. #. Description
 590. #: ../po/debian-tasks.desc:543
 591. msgid "This task localises the desktop in Ukrainian."
 592. msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro ukrajinštinu."
 593. #. Description
 594. #: ../po/debian-tasks.desc:551
 595. msgid "Web server"
 596. msgstr "Webový server"
 597. #. Description
 598. #: ../po/debian-tasks.desc:551
 599. msgid ""
 600. "This task selects packages useful for a general purpose web server system."
 601. msgstr "Úloha vybere balíky užitečné pro webový server."
 602. #~ msgid "This task makes the desktop be localised in Arabic."
 603. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro arabštinu."
 604. #~ msgid "This task makes the desktop be localised in Bulgarian."
 605. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro bulharštinu."
 606. #~ msgid "This task causes the standard base system to be installed."
 607. #~ msgstr "Úloha nainstaluje standardní základní systém."
 608. #~ msgid "Office environment"
 609. #~ msgstr "Kancelářské prostředí"
 610. #~ msgid ""
 611. #~ "This task provides a suite of office productivity software, including a "
 612. #~ "word processor, a spreadsheet, a presentation program, and more. This is "
 613. #~ "a rather large collection of software."
 614. #~ msgstr ""
 615. #~ "Tato úloha poskytuje kancelářský balík obsahující textový procesor, "
 616. #~ "tabulkový kalkulátor, prezentační program a další. Je to poměrně velká "
 617. #~ "kolekce softwaru."
 618. #~ msgid "X window system"
 619. #~ msgstr "X Window System"
 620. #~ msgid ""
 621. #~ "This task provides the essential components for a standalone workstation "
 622. #~ "running the X Window System. It provides the X libraries, an X server, a "
 623. #~ "set of fonts, and a group of basic X clients and utilities."
 624. #~ msgstr ""
 625. #~ "Úloha vybere neodmyslitelné komponenty pro samostatnou pracovní stanici s "
 626. #~ "X Window Systemem. Poskytuje X knihovny, X server, fonty a několik "
 627. #~ "základních X klientů a utilit."
 628. #~ msgid "Broadband internet connection"
 629. #~ msgstr "Širokopásmové připojení k Internetu"
 630. #~ msgid ""
 631. #~ "This task selects packages that address special needs of computers that "
 632. #~ "connect to the internet using DSL, Cable, and the like."
 633. #~ msgstr ""
 634. #~ "Úloha vybere balíky užitečné pro připojení k Internetu přes DSL, "
 635. #~ "kabelovou televizi a podobně."
 636. #~ msgid "C and C++"
 637. #~ msgstr "C a C++"
 638. #~ msgid ""
 639. #~ "A complete environment for development of programs in the C and C++ "
 640. #~ "programming languages."
 641. #~ msgstr "Kompletní prostředí pro vývoj programů v jazycích C a C++."
 642. #~ msgid "Dialup internet"
 643. #~ msgstr "Vytáčené připojení k Internetu"
 644. #~ msgid ""
 645. #~ "This task selects packages that address special needs of computers using "
 646. #~ "a slow part-time dialup connection (by modem, ISDN, or similar)."
 647. #~ msgstr ""
 648. #~ "Úloha vybere balíky, které pokrývají potřeby počítačů pro navázání "
 649. #~ "pomalého vytáčeného spojení (analogovým modemem, ISDN modemem, nebo "
 650. #~ "podobným). "
 651. #~ msgid "Games"
 652. #~ msgstr "Hry"
 653. #~ msgid ""
 654. #~ "Selecting this task will install a broad selection of games, from "
 655. #~ "traditional textual unix games to card games, to fast-paced arcade games. "
 656. #~ "It won't install all the games in Debian, but it is a good starting point."
 657. #~ msgstr ""
 658. #~ "Výberem této úlohy nainstalujete široké spektrum her od tradičních "
 659. #~ "textových unixových her až po akční arkády. Sice tím nenainstalujete "
 660. #~ "všechny hry dostupné v Debianu, ale je to dobrý začátek."
 661. #~ msgid "Java"
 662. #~ msgstr "Java"
 663. #~ msgid "A java development environment."
 664. #~ msgstr "Vývojové prostředí pro Javu."
 665. #~ msgid "Debian Jr."
 666. #~ msgstr "Debian Jr."
 667. #~ msgid "Debian Jr. is a collection of Debian packages suitable for children."
 668. #~ msgstr "Debian Jr. je kolekce debianích balíků vhodných pro děti."
 669. #~ msgid "Custom kernel compilation"
 670. #~ msgstr "Kompilace vlastního jádra"
 671. #~ msgid ""
 672. #~ "This task includes everything you should need to build your own custom "
 673. #~ "kernel."
 674. #~ msgstr ""
 675. #~ "Tato úloha zahrnuje všechny balíky potřebné pro sestavení vlastního jádra."
 676. #~ msgid ""
 677. #~ "This is a collection of tools that laptop users will expect to find on a "
 678. #~ "system. It includes some special utilities for laptops including IBM "
 679. #~ "Thinkpads, Sony Vaios, Toshibas, and Dell Inspirons."
 680. #~ msgstr ""
 681. #~ "Toto je kolekce nástrojů, kterou na svém systému očekávají uživatelé s "
 682. #~ "notebooky. Mimo jiné obsahuje utility pro konkrétní řady jako IBM "
 683. #~ "Thinkpad, Sony Vaio, Toshiba a Dell Inspiron."
 684. #~ msgid ""
 685. #~ "This task makes the system compliant with the Linux Standard Base, "
 686. #~ "allowing you to install and use LSB packages."
 687. #~ msgstr ""
 688. #~ "Tato úloha zajistí, aby systém odpovídal standardu Linux Standard Base, "
 689. #~ "čímž můžete instalovat LSB programy."
 690. #~ msgid "Usenet news server"
 691. #~ msgstr "News server"
 692. #~ msgid ""
 693. #~ "This task selects the preferred version of the INN news server software "
 694. #~ "for new Debian installations."
 695. #~ msgstr "Tato úloha vybere preferovaný news server INN."
 696. #~ msgid ""
 697. #~ "You do not need this package if you merely wish to read news from an "
 698. #~ "existing server, just select the news reader program you desire and it "
 699. #~ "will pull in any required pieces. Only use this task if you intend to "
 700. #~ "operate a server."
 701. #~ msgstr ""
 702. #~ "Tento balík potřebujete pouze pokud chcete provozovat vlastní server. "
 703. #~ "Jestliže si chcete příspěvky číst ze stávajícího serveru, nainstalujte si "
 704. #~ "jen program pro čtení přízpěvků."
 705. #~ msgid "Python"
 706. #~ msgstr "Python"
 707. #~ msgid ""
 708. #~ "Many Python tools and extensions, for developing scripts and simple or "
 709. #~ "complex applications in Python."
 710. #~ msgstr "Mnoho nástrojů a rozšíření pro vývoj aplikací v Pythonu."
 711. #~ msgid "Scientific applications"
 712. #~ msgstr "Vědecké aplikace"
 713. #~ msgid ""
 714. #~ "This task selects packages which are suitable for scientific work. Under "
 715. #~ "a fairly loose definition of 'scientific', this includes numerical "
 716. #~ "analysis and computing, statistical data analysis as well as "
 717. #~ "visualization."
 718. #~ msgstr ""
 719. #~ "Úloha vybere balíky vhodné pro vědeckou práci. Pod pojmem 'vědecké' se "
 720. #~ "skrývají aplikace pro numerickou analýzu a výpočty, statistickou analýzu "
 721. #~ "a samozřejmě vizualizaci."
 722. #~ msgid "TeX/LaTeX environment"
 723. #~ msgstr "TeX/LaTeX"
 724. #~ msgid ""
 725. #~ "This task provides necessary packages for composing documents in TeX/"
 726. #~ "LaTeX."
 727. #~ msgstr ""
 728. #~ "Tato úloha poskytuje nezbytné balíky pro vytváření dokumentů v systému "
 729. #~ "TeX/LaTeX."
 730. #~ msgid "Conventional Unix server"
 731. #~ msgstr "Obvyklý unixový server"
 732. #~ msgid ""
 733. #~ "This task selects packages that would typically be found on a "
 734. #~ "conventional multi-user unix system with remote users. Do be warned that "
 735. #~ "this includes a number of daemons."
 736. #~ msgstr ""
 737. #~ "Tato úloha vybere balíky, které obvykle očekáváte od konvenčního "
 738. #~ "víceuživatelského unixového systému se vzdálenými uživateli. Buďte "
 739. #~ "varováni, že to zahrnuje i množství démonů."