You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

1005 lines
29 KiB

 1. # Welsh translations for tasksel task descriptions.
 2. # This file is distributed under the same license as tasksel.
 3. # Dafydd Harries <daf@muse.19inch.net>, 2004.
 4. #
 5. msgid ""
 6. msgstr ""
 7. "Project-Id-Version: tasksel\n"
 8. "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 9. "POT-Creation-Date: 2005-07-09 19:38+0300\n"
 10. "PO-Revision-Date: 2004-11-20 05:02-0500\n"
 11. "Last-Translator: Dafydd Harries <daf@muse.19inch.net>\n"
 12. "Language-Team: Welsh <cy@pengwyn.linux.org.uk>\n"
 13. "MIME-Version: 1.0\n"
 14. "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 15. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 16. #. Description
 17. #: ../po/debian-tasks.desc:3
 18. #, fuzzy
 19. msgid ""
 20. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
 21. "it easier for Arabic speakers to use Debian."
 22. msgstr ""
 23. "Mae'r tasg hwn yn sefydlu rhaglenni, ffeiliau data, ffontiau a dogfennaeth "
 24. "i'w wneud e'n haws i siaradwyr Corëeg ddefnyddio Debian."
 25. #. Description
 26. #: ../po/debian-tasks.desc:14
 27. #, fuzzy
 28. msgid "Arabic environment"
 29. msgstr "Amgylchedd Thai"
 30. #. Description
 31. #: ../po/debian-tasks.desc:14
 32. #, fuzzy
 33. msgid "This task localises the desktop in Arabic."
 34. msgstr "Mae'r tasg hwn yn gwneud i'r penbwrdd fod wedi ei leoli yn Thai"
 35. #. Description
 36. #: ../po/debian-tasks.desc:21
 37. msgid "Brazilian Portuguese environment"
 38. msgstr "Amgylchedd Portiwgaleg Brasil"
 39. #. Description
 40. #: ../po/debian-tasks.desc:21
 41. msgid ""
 42. "This task installs programs, data files, and documentation that make it "
 43. "easier for Brazilian Portuguese speakers to use Debian."
 44. msgstr ""
 45. "Mae'r tasg hwn yn sefydlu rhaglenni, ffeiliau data, a dogfennaeth sy'n ei "
 46. "gwneud hi'n haws i siaradwyr Portiwgaleg Brasil ddefnyddio Debian."
 47. #. Description
 48. #: ../po/debian-tasks.desc:32
 49. msgid "Brazilian Portuguese desktop"
 50. msgstr "Penbwrdd Portiwgaleg Brasil"
 51. #. Description
 52. #: ../po/debian-tasks.desc:32
 53. msgid "This task localises the desktop in Brasilian Portuguese."
 54. msgstr ""
 55. "Mae'r tasg hwn yn gwneud i'r penbwrdd fod wedi ei leoli ym Mhortiwgaleg "
 56. "Brasil"
 57. #. Description
 58. #: ../po/debian-tasks.desc:39
 59. #, fuzzy
 60. msgid "Bulgarian environment"
 61. msgstr "Amgylchedd Eidaleg"
 62. #. Description
 63. #: ../po/debian-tasks.desc:39
 64. #, fuzzy
 65. msgid ""
 66. "This task installs programs and data files that make it easier for Bulgarian "
 67. "speakers to use Debian."
 68. msgstr ""
 69. "Mae'r tasg hwn yn sefydlu pecynnau sy'n ei gwneud hi'n haws i siaradwyr "
 70. "Corëeg ddefnyddio Debian."
 71. #. Description
 72. #: ../po/debian-tasks.desc:48
 73. #, fuzzy
 74. msgid "Bulgarian desktop"
 75. msgstr "Penbwrdd Eidaleg"
 76. #. Description
 77. #: ../po/debian-tasks.desc:48
 78. #, fuzzy
 79. msgid "This task localises the desktop in Bulgarian."
 80. msgstr "Mae'r tasg hwn yn gwneud i'r penbwrdd fod wedi ei leoli yn Rwsieg"
 81. #. Description
 82. #: ../po/debian-tasks.desc:55
 83. msgid "Catalan environment"
 84. msgstr "Amgylchedd Catalan"
 85. #. Description
 86. #: ../po/debian-tasks.desc:55
 87. msgid ""
 88. "This task installs packages and documentation in Catalan to help Catalan "
 89. "speaking people use Debian."
 90. msgstr ""
 91. "Mae'r tasg hwn yn sefydlu pecynnau a dogfenniaeth yng Nghatalaneg er mwyn "
 92. "cynorthwyo siaradwyr Catalaneg i ddefnyddio Debian."
 93. #. Description
 94. #: ../po/debian-tasks.desc:65
 95. msgid "Catalan desktop"
 96. msgstr "Penbwydd Catalaneg"
 97. #. Description
 98. #: ../po/debian-tasks.desc:65
 99. msgid "This task localises the desktop in Catalan."
 100. msgstr ""
 101. "Mae'r tasg hwn yn gwneud i'r penbwrdd fod wedi ei leoli yng Nghatalaneg"
 102. #. Description
 103. #: ../po/debian-tasks.desc:72
 104. msgid "Simplified Chinese environment"
 105. msgstr "Amgylchedd Tsieinëeg Symleiddiedig"
 106. #. Description
 107. #: ../po/debian-tasks.desc:72
 108. msgid ""
 109. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that make "
 110. "it easier for Chinese speakers to use Debian, using the simplified Chinese "
 111. "encoding."
 112. msgstr ""
 113. "Mae'r tasg hwn yn sefydlu rhaglenni, ffeiliau data, ffontiau a dogfennaeth "
 114. "sy'n ei wneud hi'n haws i siaradwyr Tsieineaidd ddefnyddio Debian, gan "
 115. "ddefnyddio'r amgodiad Tsieinëeg Symleiddiedig."
 116. #. Description
 117. #: ../po/debian-tasks.desc:84
 118. msgid "Simplified Chinese desktop"
 119. msgstr "Penbwrdd Tsieinëeg Symleiddiedig"
 120. #. Description
 121. #: ../po/debian-tasks.desc:84
 122. #, fuzzy
 123. msgid "This task localises the desktop in Simplified Chinese."
 124. msgstr ""
 125. "Mae'r tasg hwn yn gwneud i'r penbwrdd fod wedi ei leoli yn Nseinëeg "
 126. "Symleiddiedig"
 127. #. Description
 128. #: ../po/debian-tasks.desc:91
 129. msgid ""
 130. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that make "
 131. "it easier for Chinese speakers to use Debian, using the traditional Chinese "
 132. "encoding."
 133. msgstr ""
 134. "Mae'r tasg hwn yn sefydlu rhaglenni, ffeiliau data, ffontiau a dogfennaeth "
 135. "sy'n ei wneud hi'n haws i siaradwyr Tsieineaidd ddefnyddio Debian, gan "
 136. "ddefnyddio'r amgodiad Tsieinëeg Traddodiadol."
 137. #. Description
 138. #: ../po/debian-tasks.desc:103
 139. msgid "Traditional Chinese environment"
 140. msgstr "Amgylchedd Tsieinëeg Symleiddiedig"
 141. #. Description
 142. #: ../po/debian-tasks.desc:103
 143. #, fuzzy
 144. msgid "This task localises the desktop in Traditional Chinese."
 145. msgstr ""
 146. "Mae'r tasg hwn yn gwneud i'r penbwrdd fod wedi ei leoli yn Nseinëeg "
 147. "Traddodiadol."
 148. #. Description
 149. #: ../po/debian-tasks.desc:110
 150. msgid "Cyrillic environment"
 151. msgstr "Amgylchedd Syrilig"
 152. #. Description
 153. #: ../po/debian-tasks.desc:110
 154. msgid ""
 155. "This task provides Cyrillic fonts and other software you will need in order "
 156. "to use Cyrillic. It supports Belarusian, Bulgarian, Macedonian, Russian, "
 157. "Serbian and Ukrainian."
 158. msgstr ""
 159. "Mae'r tasg hwn yn darparu ffontiau Syrilig a meddalwedd arall byddwch angen "
 160. "er mwyn defnyddio Syrilig. Mae'n cefnogi Belarwsieg, Bwlgareg, Macedoneg, "
 161. "Rwsieg, Serbeg ac Wcraineg."
 162. #. Description
 163. #: ../po/debian-tasks.desc:121
 164. msgid "Cyrillic desktop"
 165. msgstr "Penbwrdd Syrilig"
 166. #. Description
 167. #: ../po/debian-tasks.desc:121
 168. #, fuzzy
 169. msgid ""
 170. "This task localises the desktop in Cyrillic. It supports Belarusian, "
 171. "Bulgarian, Macedonian, Russian, Serbian and Ukrainian."
 172. msgstr ""
 173. "Mae'r tasg hwn yn gwneud i'r penbwrdd fod wedi ei leoli yn Syrilig. Mae'r "
 174. "cynnal Belarwsieg, Bwlgareg, Macadoneg, Rwisieg, Serbeg ac Wcraineg."
 175. #. Description
 176. #: ../po/debian-tasks.desc:131
 177. #, fuzzy
 178. msgid "Czech environment"
 179. msgstr "Amgylchedd Ffrangeg"
 180. #. Description
 181. #: ../po/debian-tasks.desc:131
 182. #, fuzzy
 183. msgid ""
 184. "This task installs packages and documentation in Czech to help Czech "
 185. "speaking people use Debian."
 186. msgstr ""
 187. "Mae'r tasg hwn yn sefydlu pecynnau a dofennaeth yn Ffrangen er mwyn "
 188. "cynorthwyo siaradwyr Ffrangeg ddefnyddio Debian."
 189. #. Description
 190. #: ../po/debian-tasks.desc:139
 191. #, fuzzy
 192. msgid "Czech desktop"
 193. msgstr "Penbwrdd Ffrangeg"
 194. #. Description
 195. #: ../po/debian-tasks.desc:139
 196. #, fuzzy
 197. msgid "This task localises the desktop in Czech."
 198. msgstr "Mae'r tasg hwn yn gwneud i'r penbwrdd fod wedi ei leoli yn Ffrangeg"
 199. #. Description
 200. #: ../po/debian-tasks.desc:146
 201. msgid "Danish environment"
 202. msgstr "Amgylchedd Daneg"
 203. #. Description
 204. #: ../po/debian-tasks.desc:146
 205. msgid ""
 206. "This task installs packages and documentation in Danish to help Danish "
 207. "speaking people use Debian."
 208. msgstr ""
 209. "Mae'r tasg hwn yn sefydlu pecynnau a dogfennaeth mewn Daneg er mwyn "
 210. "cynorthwyo siaradwyr Daneg i ddefnyddio Debian. "
 211. #. Description
 212. #: ../po/debian-tasks.desc:156
 213. msgid "Danish desktop"
 214. msgstr "Penbwrdd Daneg"
 215. #. Description
 216. #: ../po/debian-tasks.desc:156
 217. #, fuzzy
 218. msgid "This task localises the desktop in Danish."
 219. msgstr "Mae'r tasg hwn yn gwneud i'r penbwrdd fod wedi ei leoli yn Naneg"
 220. #. Description
 221. #: ../po/debian-tasks.desc:163
 222. msgid "SQL database"
 223. msgstr "Cronfa ddata SQL"
 224. #. Description
 225. #: ../po/debian-tasks.desc:163
 226. msgid ""
 227. "This task selects client and server packages for the PostgreSQL database."
 228. msgstr ""
 229. "Mae'r tasg hwn yn dewis pecynnau cleient a gweinydd ar gyfer y cronfa ddata "
 230. "PostgreSQL."
 231. #. Description
 232. #: ../po/debian-tasks.desc:163
 233. msgid ""
 234. "PostgreSQL is an SQL relational database, offering increasing SQL92 "
 235. "compliance and some SQL3 features. It is suitable for use with multi-user "
 236. "database access, through its facilities for transactions and fine-grained "
 237. "locking."
 238. msgstr ""
 239. "Mae PosrgreSQL yn gronfa data perthynol, sy'n darparu cydymffurfiad SQL92 "
 240. "cynyddol a rhai nodweddion SQL3. Mae'n addas ar gyfer defnydd gyda cronfeydd "
 241. "data aml-ddefnyddiwr, drwy ei gyfleusterau ar gyfer trafodion a chloi mân."
 242. #. Description
 243. #: ../po/debian-tasks.desc:177
 244. msgid "Desktop environment"
 245. msgstr "Amgylchedd penbwrdd"
 246. #. Description
 247. #: ../po/debian-tasks.desc:177
 248. msgid ""
 249. "This task provides basic \"desktop\" software, including a variety of "
 250. "session managers, file managers and web browsers. It incorporates both the "
 251. "GNOME and KDE desktops, and provides a display manager which lets the user "
 252. "choose between the two."
 253. msgstr ""
 254. "Mae'r tasg hwn yn darparu meddalwedd \"penbwrdd\" sylfaenol, gan gynnwys "
 255. "nifer o rheolyddion sesiwn, rheolyddion ffeiliau a phorwyr gwe. Mae'n "
 256. "darparu y penbyrddau GNOME a KDE, a rheolydd dangosydd sy'n caniatau i'r "
 257. "defnyddiwr ddewis rhwng y ddau."
 258. #. Description
 259. #: ../po/debian-tasks.desc:198
 260. msgid "DNS server"
 261. msgstr "Gweinydd DNS"
 262. #. Description
 263. #: ../po/debian-tasks.desc:198
 264. msgid ""
 265. "Selects the BIND DNS server, and related documentation and utility packages."
 266. msgstr ""
 267. "Sefydlu'r gweinydd DNS BIND, a phecynnau dogfennaeth a chyfleuster eraill."
 268. #. Description
 269. #: ../po/debian-tasks.desc:206
 270. msgid "File server"
 271. msgstr "Gweinydd ffeiliau"
 272. #. Description
 273. #: ../po/debian-tasks.desc:206
 274. msgid ""
 275. "This task sets up your system to be a file server, supporting both NetBIOS "
 276. "and NFS."
 277. msgstr ""
 278. "Mae'r tasg hwn yn paratoi eich system i fod yn weinydd ffeiliau, gan gynnal "
 279. "NetBIOS a NFS."
 280. #. Description
 281. #: ../po/debian-tasks.desc:216
 282. msgid "French environment"
 283. msgstr "Amgylchedd Ffrangeg"
 284. #. Description
 285. #: ../po/debian-tasks.desc:216
 286. msgid ""
 287. "This task installs packages and documentation in French to help French "
 288. "speaking people use Debian."
 289. msgstr ""
 290. "Mae'r tasg hwn yn sefydlu pecynnau a dofennaeth yn Ffrangen er mwyn "
 291. "cynorthwyo siaradwyr Ffrangeg ddefnyddio Debian."
 292. #. Description
 293. #: ../po/debian-tasks.desc:227
 294. msgid "French desktop"
 295. msgstr "Penbwrdd Ffrangeg"
 296. #. Description
 297. #: ../po/debian-tasks.desc:227
 298. #, fuzzy
 299. msgid "This task localises the desktop in French."
 300. msgstr "Mae'r tasg hwn yn gwneud i'r penbwrdd fod wedi ei leoli yn Ffrangeg"
 301. #. Description
 302. #: ../po/debian-tasks.desc:234
 303. msgid "German environment"
 304. msgstr "Amgylchedd Almaeneg"
 305. #. Description
 306. #: ../po/debian-tasks.desc:234
 307. msgid ""
 308. "This task installs packages and documentation in German to help German "
 309. "speaking people use Debian."
 310. msgstr ""
 311. "Mae'r tasg hwn yn sefydlu pecynnau a dogfennaeth yn Almaeneg er mwyn "
 312. "cynorthwy siaradwyr Almaeneg ddefnyddio Debian."
 313. #. Description
 314. #: ../po/debian-tasks.desc:245
 315. msgid "German desktop"
 316. msgstr "Penbwrdd Almaeneg"
 317. #. Description
 318. #: ../po/debian-tasks.desc:245
 319. #, fuzzy
 320. msgid "This task localises the desktop in German."
 321. msgstr "Mae'r tasg hwn yn gwneud i'r penbwrdd fod wedi ei leoli yn Almaeneg"
 322. #. Description
 323. #: ../po/debian-tasks.desc:252
 324. msgid "Greek environment"
 325. msgstr "Amgylchedd Groeg"
 326. #. Description
 327. #: ../po/debian-tasks.desc:252
 328. msgid ""
 329. "This task installs packages and documentation in Greek to help Greek "
 330. "speaking people use Debian."
 331. msgstr ""
 332. "Mae'r tasg hwn yn sefydlu pecynnau a dogfennaeth yn Almaeneg er mwyn "
 333. "cynorthwyo siaradwyr Groeg i ddefnyddio Debian."
 334. #. Description
 335. #: ../po/debian-tasks.desc:262
 336. msgid "Greek desktop"
 337. msgstr "Penbwrdd Groeg"
 338. #. Description
 339. #: ../po/debian-tasks.desc:262
 340. #, fuzzy
 341. msgid "This task localises the desktop in Greek."
 342. msgstr "Mae'r tasg hwn yn gwneud i'r penbwrdd fod wedi ei leoli yn Groeg"
 343. #. Description
 344. #: ../po/debian-tasks.desc:269
 345. msgid "Hebrew environment"
 346. msgstr "Amgylchedd Hebraeg"
 347. #. Description
 348. #: ../po/debian-tasks.desc:269
 349. msgid ""
 350. "This task installs programs and documentation in Hebrew to help Hebrew "
 351. "speaking people use Debian."
 352. msgstr ""
 353. "Mae'r tasg hwn yn sefydlu pecynnau a dogfennaeth yn Hebraeg er mwyn "
 354. "cynorthwyo siaradwyr Hebraeg i ddefnyddio Debian."
 355. #. Description
 356. #: ../po/debian-tasks.desc:277
 357. msgid "Hebrew desktop"
 358. msgstr "Penbwrdd Hebraeg"
 359. #. Description
 360. #: ../po/debian-tasks.desc:277
 361. #, fuzzy
 362. msgid "This task localises the desktop in Hebrew."
 363. msgstr "Mae'r tasg hwn yn gwneud i'r penbwrdd fod wedi ei leoli yn Hebraeg"
 364. #. Description
 365. #: ../po/debian-tasks.desc:284
 366. msgid "Italian environment"
 367. msgstr "Amgylchedd Eidaleg"
 368. #. Description
 369. #: ../po/debian-tasks.desc:284
 370. msgid ""
 371. "This task installs packages and documentation in Italian to help Italian "
 372. "speaking people use Debian."
 373. msgstr ""
 374. "Mae'r tasg hwn yn sefydlu pecynnau a dogfenniaeth yn Eidaleg er mwyn "
 375. "cynorthwyo siaradwyr Eidaleg i ddefnyddio Debian."
 376. #. Description
 377. #: ../po/debian-tasks.desc:295
 378. msgid "Italian desktop"
 379. msgstr "Penbwrdd Eidaleg"
 380. #. Description
 381. #: ../po/debian-tasks.desc:295
 382. #, fuzzy
 383. msgid "This task localises the desktop in Italian."
 384. msgstr "Mae'r tasg hwn yn gwneud i'r penbwrdd fod wedi ei leoli yn Eidaleg"
 385. #. Description
 386. #: ../po/debian-tasks.desc:302
 387. msgid "Japanese environment"
 388. msgstr "Amgylchedd Japanëeg"
 389. #. Description
 390. #: ../po/debian-tasks.desc:302
 391. msgid ""
 392. "This task installs packages that make it easier for Japanese speakers to use "
 393. "Debian."
 394. msgstr ""
 395. "Mae'r tasg hwn yn sefydlu pecynnau sy'n ei gwneud hi'n haws i siaradwyr "
 396. "Japanëeg ddefnyddio Debian."
 397. #. Description
 398. #: ../po/debian-tasks.desc:314
 399. msgid "Japanese desktop environment"
 400. msgstr "Amgylchedd penbwrdd Japanëeg"
 401. #. Description
 402. #: ../po/debian-tasks.desc:314
 403. #, fuzzy
 404. msgid "This task localises the desktop in Japanese."
 405. msgstr "Mae'r tasg hwn yn gwneud i'r penbwrdd fod wedi ei leoli yn Japanëeg"
 406. #. Description
 407. #: ../po/debian-tasks.desc:321
 408. msgid "Korean environment"
 409. msgstr "Amgylchedd Corëeg"
 410. #. Description
 411. #: ../po/debian-tasks.desc:321
 412. msgid ""
 413. "This task installs packages that make it easier for Korean speakers to use "
 414. "Debian."
 415. msgstr ""
 416. "Mae'r tasg hwn yn sefydlu pecynnau sy'n ei gwneud hi'n haws i siaradwyr "
 417. "Corëeg ddefnyddio Debian."
 418. #. Description
 419. #: ../po/debian-tasks.desc:333
 420. msgid "Korean desktop"
 421. msgstr "Penbwrdd Corëeg"
 422. #. Description
 423. #: ../po/debian-tasks.desc:333
 424. #, fuzzy
 425. msgid "This task localises the desktop in Korean."
 426. msgstr "Mae'r tasg hwn yn gwneud i'r penbwrdd fod wedi ei leoli yng Nghorëeg"
 427. #. Description
 428. #: ../po/debian-tasks.desc:340
 429. msgid "Laptop"
 430. msgstr "Laptop"
 431. #. Description
 432. #: ../po/debian-tasks.desc:340
 433. msgid "This task installs software useful for a laptop."
 434. msgstr ""
 435. #. Description
 436. #: ../po/debian-tasks.desc:347
 437. msgid "Lithuanian environment"
 438. msgstr "Amgylchedd Lithwaneg"
 439. #. Description
 440. #: ../po/debian-tasks.desc:347
 441. msgid ""
 442. "This task installs packages and documentation in Lithuanian to help "
 443. "Lithuanian speaking people use Debian."
 444. msgstr ""
 445. "Mae'r tasg hwn yn sefydlu pecynnau a dogfenniaeth yn Lithwaneg er mwyn "
 446. "cynorthwyo siaradwyr Lithwaneg i ddefnyddio Debian."
 447. #. Description
 448. #: ../po/debian-tasks.desc:357
 449. msgid "Lithuanian desktop"
 450. msgstr "Penbwrdd Lithwaneg"
 451. #. Description
 452. #: ../po/debian-tasks.desc:357
 453. #, fuzzy
 454. msgid "This task localises the desktop in Lithuanian."
 455. msgstr "Mae'r tasg hwn yn gwneud i'r penbwrdd fod wedi ei leoli yn Lithwaneg"
 456. #. Description
 457. #: ../po/debian-tasks.desc:364
 458. msgid "Mail server"
 459. msgstr "Gweinydd ebost"
 460. #. Description
 461. #: ../po/debian-tasks.desc:364
 462. msgid ""
 463. "This task selects a variety of package useful for a general purpose mail "
 464. "server system."
 465. msgstr ""
 466. "Mae'r tasg hwn yn dewis amryw becynnau sy'n ddefnyddiol ar gyfer system "
 467. "gweinydd ebost cyffredinol."
 468. #. Description
 469. #: ../po/debian-tasks.desc:373
 470. msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) environment"
 471. msgstr "Amgylchedd Norwyeg (Bokmaal a Nynorsk)"
 472. #. Description
 473. #: ../po/debian-tasks.desc:373
 474. msgid ""
 475. "This task installs packages and documentation in Norwegian to help Norwegian "
 476. "speaking people use Debian."
 477. msgstr ""
 478. "Mae'r tasg hwn yn sefydlu pecynnau a dogfennaeth yn Norwyeg er mwyn "
 479. "cynorthwyo siaradwyr Norwyeg ddefnyddio Debian."
 480. #. Description
 481. #: ../po/debian-tasks.desc:384
 482. msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) desktop"
 483. msgstr "Penbwrdd Norwyeg (Bokmaal a Nynorsk)"
 484. #. Description
 485. #: ../po/debian-tasks.desc:384
 486. #, fuzzy
 487. msgid "This task localises the desktop in Norwegian."
 488. msgstr "Mae'r tasg hwn yn gwneud i'r penbwrdd fod wedi ei leoli yn Norwyeg"
 489. #. Description
 490. #: ../po/debian-tasks.desc:391
 491. msgid "Polish environment"
 492. msgstr "Amgylchedd Pwyleg"
 493. #. Description
 494. #: ../po/debian-tasks.desc:391
 495. msgid ""
 496. "This task installs packages and documentation in Polish to help Polish "
 497. "speaking people use Debian."
 498. msgstr ""
 499. "Mae'r tasg hwn yn sefydlu pecynnau a dogfennaeth ym Mhwyleg er mwyn "
 500. "cynorthwyo siaradwyr Pwyleg ddefnyddio Debian."
 501. #. Description
 502. #: ../po/debian-tasks.desc:402
 503. msgid "Polish desktop"
 504. msgstr "Penbwrdd Pwyleg"
 505. #. Description
 506. #: ../po/debian-tasks.desc:402
 507. #, fuzzy
 508. msgid "This task localises the desktop in Polish."
 509. msgstr "Mae'r tasg hwn yn gwneud i'r penbwrdd fod wedi ei leoli ym Mhwyleg"
 510. #. Description
 511. #: ../po/debian-tasks.desc:410
 512. msgid "Print server"
 513. msgstr "Gweinydd argraffu"
 514. #. Description
 515. #: ../po/debian-tasks.desc:410
 516. msgid "This task sets up your system to be a print server."
 517. msgstr "Mae'r tasg hwn yn paratoi eich system i fod yn weinydd argraffu."
 518. #. Description
 519. #: ../po/debian-tasks.desc:420
 520. msgid "Russian environment"
 521. msgstr "Amgylchedd Rwsieg"
 522. #. Description
 523. #: ../po/debian-tasks.desc:420
 524. msgid ""
 525. "This task installs programs and documentation in Russian to help Russian "
 526. "speaking people use Debian."
 527. msgstr ""
 528. "Mae'r tasg hwn yn sefydlu rhaglenni a dogfennaeth yn Rwsieg er mwyn "
 529. "cynorthwyo siaradwyr Rwsieg ddefnyddio Debian."
 530. #. Description
 531. #: ../po/debian-tasks.desc:431
 532. msgid "Russian desktop"
 533. msgstr "Penbwrdd Rwsieg"
 534. #. Description
 535. #: ../po/debian-tasks.desc:431
 536. #, fuzzy
 537. msgid "This task localises the desktop in Russian."
 538. msgstr "Mae'r tasg hwn yn gwneud i'r penbwrdd fod wedi ei leoli yn Rwsieg"
 539. #. Description
 540. #: ../po/debian-tasks.desc:438
 541. #, fuzzy
 542. msgid "Slovak environment"
 543. msgstr "Amgylchedd Corëeg"
 544. #. Description
 545. #: ../po/debian-tasks.desc:438
 546. #, fuzzy
 547. msgid ""
 548. "This task installs packages and documentation in Slovak to help Slovak "
 549. "speaking people use Debian."
 550. msgstr ""
 551. "Mae'r tasg hwn yn sefydlu pecynnau a dogfenniaeth yn Eidaleg er mwyn "
 552. "cynorthwyo siaradwyr Eidaleg i ddefnyddio Debian."
 553. #. Description
 554. #: ../po/debian-tasks.desc:446
 555. #, fuzzy
 556. msgid "Slovak desktop"
 557. msgstr "Penbwrdd Corëeg"
 558. #. Description
 559. #: ../po/debian-tasks.desc:446
 560. #, fuzzy
 561. msgid "This task localises the desktop in Slovak."
 562. msgstr "Mae'r tasg hwn yn gwneud i'r penbwrdd fod wedi ei leoli yng Nghorëeg"
 563. #. Description
 564. #: ../po/debian-tasks.desc:453
 565. msgid "Spanish environment"
 566. msgstr "Amgylchedd Sbaeneg"
 567. #. Description
 568. #: ../po/debian-tasks.desc:453
 569. msgid ""
 570. "This task installs programs, data files, and documentation that make it "
 571. "easier for Spanish speakers to use Debian."
 572. msgstr ""
 573. "Mae'r tasg hwn yn sefydlu rhaglenni, ffeiliau data, a dogfennaeth sy'n ei "
 574. "gwneud hi'n haws i siaradwyr Sbaeneg ddefnyddio Debian."
 575. #. Description
 576. #: ../po/debian-tasks.desc:464
 577. msgid "Spanish desktop"
 578. msgstr "Penbwrdd Sbaeneg"
 579. #. Description
 580. #: ../po/debian-tasks.desc:464
 581. #, fuzzy
 582. msgid "This task localises the desktop in Spanish."
 583. msgstr "Mae'r tasg hwn yn gwneud i'r penbwrdd fod wedi ei leoli yn Sbaeneg"
 584. #. Description
 585. #: ../po/debian-tasks.desc:471
 586. #, fuzzy
 587. msgid "Standard system"
 588. msgstr "Sail Safonau Linux"
 589. #. Description
 590. #: ../po/debian-tasks.desc:471
 591. msgid "This task installs a reasonably small character-mode system."
 592. msgstr ""
 593. #. Description
 594. #: ../po/debian-tasks.desc:478
 595. msgid "Swedish environment"
 596. msgstr "Amgylchedd Swedeg"
 597. #. Description
 598. #: ../po/debian-tasks.desc:478
 599. msgid ""
 600. "This task installs packages and documentation in Swedish to help Swedish "
 601. "speaking people use Debian."
 602. msgstr ""
 603. "Mae'r tasg hwn yn sefydlu pecynnau a dogfennaeth yn Swedeg er mwyn "
 604. "cynorthwyo siaradwyr Swedeg ddefnyddio Debian."
 605. #. Description
 606. #: ../po/debian-tasks.desc:488
 607. msgid "Swedish desktop"
 608. msgstr "Penbwrdd Swedeg"
 609. #. Description
 610. #: ../po/debian-tasks.desc:488
 611. #, fuzzy
 612. msgid "This task localises the desktop in Swedish."
 613. msgstr "Mae'r tasg hwn yn gwneud i'r penbwrdd fod wedi ei leoli yn Swedeg"
 614. #. Description
 615. #: ../po/debian-tasks.desc:495
 616. msgid "Thai environment"
 617. msgstr "Amgylchedd Thai"
 618. #. Description
 619. #: ../po/debian-tasks.desc:495
 620. msgid ""
 621. "This task installs packages that make it easier for Thai speaking people to "
 622. "use Debian."
 623. msgstr ""
 624. "Mae'r tasg hwn yn sefydlu pecynnau sy'n ei gwneud hi'n haws i bobl Thai "
 625. "ddefnyddio Debian."
 626. #. Description
 627. #: ../po/debian-tasks.desc:507
 628. msgid "Thai desktop"
 629. msgstr "Penbwrdd Thai"
 630. #. Description
 631. #: ../po/debian-tasks.desc:507
 632. #, fuzzy
 633. msgid "This task localises the desktop in Thai."
 634. msgstr "Mae'r tasg hwn yn gwneud i'r penbwrdd fod wedi ei leoli yn Thai"
 635. #. Description
 636. #: ../po/debian-tasks.desc:514
 637. msgid "Turkish environment"
 638. msgstr "Amgylchedd Twrceg"
 639. #. Description
 640. #: ../po/debian-tasks.desc:514
 641. msgid ""
 642. "This task installs packages and documentation in Turkish to help Turkish "
 643. "speaking people use Debian."
 644. msgstr ""
 645. "Mae'r tasg hwn yn sefydlu pecynnau a dogfennaeth yn Nhwrceg er mwyn "
 646. "cynorthwyo siaradwyr Twrceg ddefnyddio Debian."
 647. #. Description
 648. #: ../po/debian-tasks.desc:526
 649. msgid "Turkish desktop"
 650. msgstr "Penbwrdd Twrceg"
 651. #. Description
 652. #: ../po/debian-tasks.desc:526
 653. #, fuzzy
 654. msgid "This task localises the desktop in Turkish."
 655. msgstr "Mae'r tasg hwn yn gwneud i'r penbwrdd fod wedi ei leoli yn Nhwrceg"
 656. #. Description
 657. #: ../po/debian-tasks.desc:533
 658. msgid "Ukrainian environment"
 659. msgstr "Amgylchedd Wcraineg"
 660. #. Description
 661. #: ../po/debian-tasks.desc:533
 662. msgid ""
 663. "This task installs programs and documentation in Ukrainian to help Ukrainian "
 664. "speaking people use Debian."
 665. msgstr ""
 666. "Mae'r tasg hwn yn sefydlu rhaglenni a dogfennaeth yn Wcraineg er mwyn "
 667. "cynorthwyo siaradwyr Wcraineg ddefnyddio Debian."
 668. #. Description
 669. #: ../po/debian-tasks.desc:543
 670. msgid "Ukrainian desktop"
 671. msgstr "Penbwrdd Wcraineg"
 672. #. Description
 673. #: ../po/debian-tasks.desc:543
 674. #, fuzzy
 675. msgid "This task localises the desktop in Ukrainian."
 676. msgstr "Mae'r tasg hwn yn gwneud i'r penbwrdd fod wedi ei leoli yn Wcraineg"
 677. #. Description
 678. #: ../po/debian-tasks.desc:551
 679. msgid "Web server"
 680. msgstr "Gweinydd Gwe"
 681. #. Description
 682. #: ../po/debian-tasks.desc:551
 683. msgid ""
 684. "This task selects packages useful for a general purpose web server system."
 685. msgstr ""
 686. "Mae'r tasg hwn yn dewis pecynnau sy'n ddefnyddiol ar gyfer gweinydd gwe "
 687. "cyffredinol."
 688. #, fuzzy
 689. #~ msgid "This task makes the desktop be localised in Arabic."
 690. #~ msgstr "Mae'r tasg hwn yn gwneud i'r penbwrdd fod wedi ei leoli yn Thai"
 691. #, fuzzy
 692. #~ msgid "This task makes the desktop be localised in Bulgarian."
 693. #~ msgstr "Mae'r tasg hwn yn gwneud i'r penbwrdd fod wedi ei leoli yn Eidaleg"
 694. #, fuzzy
 695. #~ msgid "This task causes the standard base system to be installed."
 696. #~ msgstr "Mae'r tasg hwn yn paratoi eich system i fod yn weinydd argraffu."
 697. #~ msgid "Office environment"
 698. #~ msgstr "Amgylchedd swyddfa"
 699. #~ msgid ""
 700. #~ "This task provides a suite of office productivity software, including a "
 701. #~ "word processor, a spreadsheet, a presentation program, and more. This is "
 702. #~ "a rather large collection of software."
 703. #~ msgstr ""
 704. #~ "Mae'r tasg hwn yn darparu set o feddalwedd swyddfa, yn cynnwys prosesydd "
 705. #~ "geiriau, taenlen, rhaglen cyflwyniad a mwy. Mae'n gasgliad o feddalwedd "
 706. #~ "eitha mawr."
 707. #~ msgid "X window system"
 708. #~ msgstr "System ffenestri X"
 709. #~ msgid ""
 710. #~ "This task provides the essential components for a standalone workstation "
 711. #~ "running the X Window System. It provides the X libraries, an X server, a "
 712. #~ "set of fonts, and a group of basic X clients and utilities."
 713. #~ msgstr "Mae'r tasg hwn yn darpary cydrannau hanfodol "
 714. #~ msgid "Broadband internet connection"
 715. #~ msgstr "Cysylltiad Rhyngrwyd band llydan"
 716. #~ msgid ""
 717. #~ "This task selects packages that address special needs of computers that "
 718. #~ "connect to the internet using DSL, Cable, and the like."
 719. #~ msgstr ""
 720. #~ "Mae'r tasg hwn yn dewis pecynnau ar gyfer anghenion cyfrifiaduron sy'n "
 721. #~ "cysylltu â'r Rhyngrwyd gan ddefnyddio DSL, Cêbl, a phethau felly."
 722. #~ msgid "C and C++"
 723. #~ msgstr "C a C++"
 724. #~ msgid ""
 725. #~ "A complete environment for development of programs in the C and C++ "
 726. #~ "programming languages."
 727. #~ msgstr ""
 728. #~ "Amgylchedd cyflawn ar gyfer datblygu rhaglenni yn y ieithoedd rhaglennu C "
 729. #~ "a C++."
 730. #~ msgid "Dialup internet"
 731. #~ msgstr "Rhyngrwyd deialu i fyny"
 732. #~ msgid ""
 733. #~ "This task selects packages that address special needs of computers using "
 734. #~ "a slow part-time dialup connection (by modem, ISDN, or similar)."
 735. #~ msgstr ""
 736. #~ "Mae'r tasg hwn yn dewis pecynnau ar gyfer anghenion cyfrifiaduron sy'n "
 737. #~ "defnyddio cysylltiad araf rhan-amser deialu i fyny (drwy modem, ISDN neu "
 738. #~ "phethau tebyg)."
 739. #~ msgid "Games"
 740. #~ msgstr "Gêmau"
 741. #~ msgid ""
 742. #~ "Selecting this task will install a broad selection of games, from "
 743. #~ "traditional textual unix games to card games, to fast-paced arcade games. "
 744. #~ "It won't install all the games in Debian, but it is a good starting point."
 745. #~ msgstr ""
 746. #~ "Bydd dewis y tasg hwn yn sefydlu dewis eang o emau, yn cynnwys gêmau "
 747. #~ "testun traddodiadol Unix, gêmau cardiau, a gêmau arcêd cyflym. Ni fydd yn "
 748. #~ "sefydlu pob gêm yn Debian, ond mae'n bwynt cychwyn da."
 749. #~ msgid "Java"
 750. #~ msgstr "Java"
 751. #~ msgid "A java development environment."
 752. #~ msgstr "Amgylchedd datblygu Java."
 753. #~ msgid "Debian Jr."
 754. #~ msgstr "Debian Ifanc"
 755. #~ msgid "Debian Jr. is a collection of Debian packages suitable for children."
 756. #~ msgstr ""
 757. #~ "Mae Debian Ifanc yn gasgliad o becynanu Debian sy'n addas ar gyfer plant."
 758. #~ msgid "Custom kernel compilation"
 759. #~ msgstr "Crynhoi cnewyllyn addasiedig"
 760. #~ msgid ""
 761. #~ "This task includes everything you should need to build your own custom "
 762. #~ "kernel."
 763. #~ msgstr ""
 764. #~ "Mae'r tasg hwn yn cynnwys popeth dylech angen er mwyn adeiladu eich "
 765. #~ "cnewyllyn addasiedig eich hunan."
 766. #~ msgid ""
 767. #~ "This is a collection of tools that laptop users will expect to find on a "
 768. #~ "system. It includes some special utilities for laptops including IBM "
 769. #~ "Thinkpads, Sony Vaios, Toshibas, and Dell Inspirons."
 770. #~ msgstr ""
 771. #~ "Mae hyn yn gasgliad o offer bydd defnyddwyr gliniadur yn disgwyl canfod "
 772. #~ "ar system. Mae'n cynnwys nifer o gyfleusterau arbennig ar gyfer "
 773. #~ "gliniaduron gan gynwys Thinkpads IBM, Vaios Sony, Toshibas a Inspirons "
 774. #~ "Dell."
 775. #~ msgid ""
 776. #~ "This task makes the system compliant with the Linux Standard Base, "
 777. #~ "allowing you to install and use LSB packages."
 778. #~ msgstr ""
 779. #~ "Mae'r tasg hwn yn gweneud y system gydymffurfio gyda Sail Safonau Linux, "
 780. #~ "sy'n eich caniatau chi i sefydlu a defnyddio pecynnau LSB."
 781. #~ msgid "Usenet news server"
 782. #~ msgstr "Gweinydd newyddion Usenet"
 783. #~ msgid ""
 784. #~ "This task selects the preferred version of the INN news server software "
 785. #~ "for new Debian installations."
 786. #~ msgstr ""
 787. #~ "Mae'r tasg hwn yn dewis fersiwn dewisol y meddalwedd gweinydd newyddion "
 788. #~ "INN ar gyfer sefydliadau Debian newydd."
 789. #~ msgid ""
 790. #~ "You do not need this package if you merely wish to read news from an "
 791. #~ "existing server, just select the news reader program you desire and it "
 792. #~ "will pull in any required pieces. Only use this task if you intend to "
 793. #~ "operate a server."
 794. #~ msgstr ""
 795. #~ "Does dim angen i chi sefydlu'r pecyn hwn os ydych ond am ddarllen "
 796. #~ "newyddion o weinydd sy'n bodoli eisioes. Os hynny, dewiswch y pecyn "
 797. #~ "darllen newyddion hoffech a bydd yn gafael yn rhannau angenrheidiol. "
 798. #~ "Defnyddiwch y tasg hwn ond os ydych yn bwriadu gweithredu gweinydd."
 799. #~ msgid "Python"
 800. #~ msgstr "Python"
 801. #~ msgid ""
 802. #~ "Many Python tools and extensions, for developing scripts and simple or "
 803. #~ "complex applications in Python."
 804. #~ msgstr ""
 805. #~ "Nifer fawr o offerynnau a estyniadau Python, ar gyfer datblygu sgriptiau "
 806. #~ "a rhaglenni syml neu chymhleth yn Python."
 807. #~ msgid "Scientific applications"
 808. #~ msgstr "Rhaglenni gwyddonol"
 809. #~ msgid ""
 810. #~ "This task selects packages which are suitable for scientific work. Under "
 811. #~ "a fairly loose definition of 'scientific', this includes numerical "
 812. #~ "analysis and computing, statistical data analysis as well as "
 813. #~ "visualization."
 814. #~ msgstr ""
 815. #~ "Mae'r tasg hwn yn dewis pecynnau sy'n addas ar gyfer gwaith gwyddonol, "
 816. #~ "gan ddefnyddio diffiniad eitha amwys o 'gwyddonol'. Mae'n cynnwys "
 817. #~ "pecynnau ar gyfer dadansoddiad a chyfrifo rhifyddol, dadansoddiad data "
 818. #~ "ystadegol ynghyd â gweledyddiaeth."
 819. #~ msgid "TeX/LaTeX environment"
 820. #~ msgstr "Amgylchedd TeX/LaTeX"
 821. #~ msgid ""
 822. #~ "This task provides necessary packages for composing documents in TeX/"
 823. #~ "LaTeX."
 824. #~ msgstr ""
 825. #~ "Mae'r tasg hwn yn darparu pecynnau sy'n angenrheidiol er mwyn cyfansoddi "
 826. #~ "dogfennau yn TeX/LaTeX."
 827. #~ msgid "Conventional Unix server"
 828. #~ msgstr "Gweinydd Unix confensiynol"
 829. #~ msgid ""
 830. #~ "This task selects packages that would typically be found on a "
 831. #~ "conventional multi-user unix system with remote users. Do be warned that "
 832. #~ "this includes a number of daemons."
 833. #~ msgstr ""
 834. #~ "Mae'r tasg hwn yn dewis pecynnau a geir yn nodweddiadol ar system Unix "
 835. #~ "aml-ddefnyddiwr confensiynol gyda defnyddwyr pell. Sylwer fod hyn yn "
 836. #~ "cynnwys nifer o ellyllau."
 837. #~ msgid "Tcl/Tk"
 838. #~ msgstr "Tcl/Tk"
 839. #~ msgid ""
 840. #~ "Packages commonly used in developing applications using the Tcl language "
 841. #~ "and Tk Toolkit."
 842. #~ msgstr ""
 843. #~ "Pecynnau a ddefnyddir yn aml wrth ddatblygu rhaglenni gan ddefnyddio'r "
 844. #~ "iaith Tcl a'r teclynnau Tk."
 845. #~ msgid "a TeX/LaTeX environment"
 846. #~ msgstr "amgylchedd TeX/LaTeX"