You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

422 lines
13 KiB

 1. # translation of tasksel_tasks.po to Lithuanian
 2. # This file is distributed under the same license as the tasksel package.
 3. # Copyright (C) 2004 Free Software Foundation, Inc.
 4. # Kęstutis Biliūnas <kebil@kaunas.init.lt>, 2004.
 5. #
 6. msgid ""
 7. msgstr ""
 8. "Project-Id-Version: tasksel_tasks\n"
 9. "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 10. "POT-Creation-Date: 2004-06-28 15:10-0400\n"
 11. "PO-Revision-Date: 2004-07-05 23:15+0300\n"
 12. "Last-Translator: Kęstutis Biliūnas <kebil@kaunas.init.lt>\n"
 13. "Language-Team: Lithuanian <komp_lt@konferencijos.lt>\n"
 14. "MIME-Version: 1.0\n"
 15. "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 16. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 17. "X-Generator: KBabel 1.3.1\n"
 18. #. Description
 19. #: ../po/debian-tasks.desc:3
 20. msgid "Brazilian Portuguese environment"
 21. msgstr "Brazilijos portugalų kalbos aplinka"
 22. #. Description
 23. #: ../po/debian-tasks.desc:3
 24. msgid ""
 25. "This task installs programs, data files, and documentation that makes it "
 26. "easier for Brazilian Portuguese speakers to use Debian."
 27. msgstr ""
 28. "Šis uždavinys įdiegia programas, duomenų failus ir dokumentus, kurie "
 29. "palengvins Brazilijos portugalų kalba kalbantiems žmonėms naudotis Debian'u."
 30. #. Description
 31. #: ../po/debian-tasks.desc:13
 32. msgid "Catalan environment"
 33. msgstr "Katalonų kalbos aplinka"
 34. #. Description
 35. #: ../po/debian-tasks.desc:13
 36. msgid ""
 37. "This task installs packages and documentation in Catalan to help Catalan "
 38. "speaking people use Debian."
 39. msgstr ""
 40. "Šis uždavinys įdiegia paketus ir kataloniškus dokumentus, kad padėtų "
 41. "katalonų kalba kalbantiems žmonėms naudotis Debian'u."
 42. #. Description
 43. #: ../po/debian-tasks.desc:22
 44. msgid "Simplified Chinese environment"
 45. msgstr "Supaprastintos kinų kalbos aplinka"
 46. #. Description
 47. #: ../po/debian-tasks.desc:22
 48. msgid ""
 49. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
 50. "it easier for Chinese speakers to use Debian, using the simplified Chinese "
 51. "encoding."
 52. msgstr ""
 53. "Šis uždavinys įdiegia programas, duomenų failus, šriftus ir dokumentus, "
 54. "kurie palengvins kinų kalba kalbantiems žmonėms naudotis Debian'u, naudojant "
 55. "supaprastintos kinų kalbos koduotę."
 56. #. Description
 57. #: ../po/debian-tasks.desc:38
 58. msgid "Traditional Chinese environment"
 59. msgstr "Tradicinės kinų kalbos aplinka"
 60. #. Description
 61. #: ../po/debian-tasks.desc:38
 62. msgid ""
 63. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
 64. "it easier for Chinese speakers to use Debian, using the traditional Chinese "
 65. "encoding."
 66. msgstr ""
 67. "Šis uždavinys įdiegia programas, duomenų failus, šriftus ir dokumentus, "
 68. "kurie palengvins kinų kalba kalbantiems žmonėms naudotis Debian'u, naudojant "
 69. "tradicinės kinų kalbos koduotę."
 70. #. Description
 71. #: ../po/debian-tasks.desc:54
 72. msgid "Cyrillic environment"
 73. msgstr "Kirilicos aplinka"
 74. #. Description
 75. #: ../po/debian-tasks.desc:54
 76. msgid ""
 77. "This task provides Cyrillic fonts and other software you will need in order "
 78. "to use Cyrillic. It supports Belarusian, Bulgarian, Macedonian, Russian, "
 79. "Serbian and Ukrainian."
 80. msgstr ""
 81. "Šis uždavinys rūpinasi kirilicos šriftų ir kitos programinės įrangos, "
 82. "būtinos kirilicos naudojimui, įdiegimu. Tai skirta baltarusių, bulgarų, "
 83. "makedonų, rusų, serbų ir ukrainiečių kalboms."
 84. #. Description
 85. #: ../po/debian-tasks.desc:65
 86. msgid "Danish environment"
 87. msgstr "Danų kalbos aplinka"
 88. #. Description
 89. #: ../po/debian-tasks.desc:65
 90. msgid ""
 91. "This task installs packages and documentation in Danish to help Danish "
 92. "speaking people use Debian."
 93. msgstr ""
 94. "Šis uždavinys įdiegia paketus ir daniškus dokumentus, kad padėtų danų kalba "
 95. "kalbantiems žmonėms naudotis Debian'u."
 96. #. Description
 97. #: ../po/debian-tasks.desc:74
 98. msgid "SQL database"
 99. msgstr "SQL duomenų bazė"
 100. #. Description
 101. #: ../po/debian-tasks.desc:74
 102. msgid "This task selects client and server packages for the PostgreSQL database."
 103. msgstr ""
 104. "Šis uždavinys išrenka įdiegimui PostgreSQL duomenų bazes kliento ir serverio "
 105. "paketus. "
 106. #. Description
 107. #: ../po/debian-tasks.desc:74
 108. msgid ""
 109. "PostgreSQL is an SQL relational database, offering increasing SQL92 "
 110. "compliance and some SQL3 features. It is suitable for use with multi-user "
 111. "database access, through its facilities for transactions and fine-grained "
 112. "locking."
 113. msgstr ""
 114. "PostgreSQL yra reliacinė SQL duomenų bazė, siūlanti didėjantį suderinamumą "
 115. "su SQL92 ir kai kuriomis SQL3 galimybėmis. Dėka tranzakcijų galimybės ir "
 116. "gerai apgalvotos blokavimo sistemos, ji tinkama naudoti esant daugelio "
 117. "naudotojų kreipimuisi į duomenų bazę."
 118. #. Description
 119. #: ../po/debian-tasks.desc:87
 120. msgid "Desktop environment"
 121. msgstr "Darbalaukio aplinka"
 122. #. Description
 123. #: ../po/debian-tasks.desc:87
 124. msgid ""
 125. "This task provides basic \"desktop\" software, including a variety of "
 126. "session managers, file managers and web browsers. It incorporates both the "
 127. "GNOME and KDE desktops, and provides a display manager which lets the user "
 128. "choose between the two."
 129. msgstr ""
 130. "Šis uždavinys rūpinasi pagrindine darbastalio programine įranga, įskaitant "
 131. "įvairias sesijos tvarkykles, failų tvarkykles ir tinklalapių naršykles. Jis "
 132. "įdiegia abu, GNOME ir KDE, darbalaukius ir pateikia darbalaukio pateikimo "
 133. "tvarkyklę, kuri leidžia naudotojui pasirinkti vieną iš šių dviejų."
 134. #. Description
 135. #: ../po/debian-tasks.desc:99
 136. msgid "DNS server"
 137. msgstr "Vardų serveris (DNS)"
 138. #. Description
 139. #: ../po/debian-tasks.desc:99
 140. msgid "Selects the BIND DNS server, and related documentation and utility packages."
 141. msgstr ""
 142. "Parinks BIND DNS serverį ir atitinkamus dokumentacijos ir pagalbinių "
 143. "programų paketus."
 144. #. Description
 145. #: ../po/debian-tasks.desc:106
 146. msgid "File server"
 147. msgstr "Failų serveris"
 148. #. Description
 149. #: ../po/debian-tasks.desc:106
 150. msgid ""
 151. "This task sets up your system to be a file server, supporting both NetBIOS "
 152. "and NFS."
 153. msgstr ""
 154. "Šis uždavinys atliks tokius Jūsų sistemos nustatymus, kad ji galės būti "
 155. "failų serveriu, dirbančiu abiem protokolais: NetBIOS ir NFS."
 156. #. Description
 157. #: ../po/debian-tasks.desc:115
 158. msgid "French environment"
 159. msgstr "Prancūzų kalbos aplinka"
 160. #. Description
 161. #: ../po/debian-tasks.desc:115
 162. msgid ""
 163. "This task installs packages and documentation in French to help French "
 164. "speaking people use Debian."
 165. msgstr ""
 166. "Šis uždavinys įdiegia paketus ir prancūziškus dokumentus, kad padėtų "
 167. "prancūzų kalba kalbantiems žmonėms naudotis Debian'u."
 168. #. Description
 169. #: ../po/debian-tasks.desc:125
 170. msgid "German environment"
 171. msgstr "Vokiečių kalbos aplinka"
 172. #. Description
 173. #: ../po/debian-tasks.desc:125
 174. msgid ""
 175. "This task installs packages and documentation in German to help German "
 176. "speaking people use Debian."
 177. msgstr ""
 178. "Šis uždavinys įdiegia paketus ir vokiškus dokumentus, kad padėtų vokiečių "
 179. "kalba kalbantiems žmonėms naudotis Debian'u."
 180. #. Description
 181. #: ../po/debian-tasks.desc:135
 182. msgid "Greek environment"
 183. msgstr "Graikų kalbos aplinka"
 184. #. Description
 185. #: ../po/debian-tasks.desc:135
 186. msgid ""
 187. "This task installs packages and documentation in Greek to help Greek "
 188. "speaking people use Debian."
 189. msgstr ""
 190. "Šis uždavinys įdiegia paketus ir graikiškus dokumentus, kad padėtų graikų "
 191. "kalba kalbantiems žmonėms naudotis Debian'u."
 192. #. Description
 193. #: ../po/debian-tasks.desc:144
 194. msgid "Hebrew environment"
 195. msgstr "Hebrajų kalbos aplinka"
 196. #. Description
 197. #: ../po/debian-tasks.desc:144
 198. msgid ""
 199. "This task installs programs and documentation in Hebrew to help Hebrew "
 200. "speaking people use Debian."
 201. msgstr ""
 202. "Šis uždavinys įdiegia paketus ir hebrajiškus dokumentus, kad padėtų hebrajų "
 203. "kalba kalbantiems žmonėms naudotis Debian'u."
 204. #. Description
 205. #: ../po/debian-tasks.desc:151
 206. msgid "Italian environment"
 207. msgstr "Italų kalbos aplinka"
 208. #. Description
 209. #: ../po/debian-tasks.desc:151
 210. msgid ""
 211. "This task installs packages and documentation in Italian to help Italian "
 212. "speaking people use Debian."
 213. msgstr ""
 214. "Šis uždavinys įdiegia paketus ir itališkus dokumentus, kad padėtų italų "
 215. "kalba kalbantiems žmonėms naudotis Debian'u."
 216. #. Description
 217. #: ../po/debian-tasks.desc:161
 218. msgid "Japanese environment"
 219. msgstr "Japonų kalbos aplinka"
 220. #. Description
 221. #: ../po/debian-tasks.desc:161
 222. msgid ""
 223. "This task installs packages that make it easier for Japanese speakers to use "
 224. "Debian."
 225. msgstr ""
 226. "Šis uždavinys įdiegia paketus, kad palengvintų japonų kalba kalbantiems "
 227. "žmonėms naudotis Debian'u."
 228. #. Description
 229. #: ../po/debian-tasks.desc:175
 230. msgid "Korean environment"
 231. msgstr "Korėjiečių kalbos aplinka"
 232. #. Description
 233. #: ../po/debian-tasks.desc:175
 234. msgid ""
 235. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation to make it "
 236. "easier for Korean speakers to use Debian."
 237. msgstr ""
 238. "Šis uždavinys įdiegia programas, duomenų failus, šriftus ir dokumentus, "
 239. "kurie palengvins korėjiečių kalba kalbantiems žmonėms naudotis Debian'u."
 240. #. Description
 241. #: ../po/debian-tasks.desc:187
 242. msgid "Lithuanian environment"
 243. msgstr "Lietuvių kalbos aplinka"
 244. #. Description
 245. #: ../po/debian-tasks.desc:187
 246. msgid ""
 247. "This task installs packages and documentation in Lithuanian to help "
 248. "Lithuanian speaking people use Debian."
 249. msgstr ""
 250. "Šis uždavinys įdiegia paketus ir lietuviškus dokumentus, kad padėtų lietuvių "
 251. "kalba kalbantiems žmonėms naudotis Debian'u."
 252. #. Description
 253. #: ../po/debian-tasks.desc:196
 254. msgid "Mail server"
 255. msgstr "Pašto serveris"
 256. #. Description
 257. #: ../po/debian-tasks.desc:196
 258. msgid ""
 259. "This task selects a variety of package useful for a general purpose mail "
 260. "server system."
 261. msgstr ""
 262. "Šis uždavinys parinks daugybę paketų, naudingų bendros paskirties pašto "
 263. "serverio sistemai."
 264. #. Description
 265. #: ../po/debian-tasks.desc:204
 266. msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) environment"
 267. msgstr "Norvegų (Bokmaal ir Nynorsk) kalbų aplinka"
 268. #. Description
 269. #: ../po/debian-tasks.desc:204
 270. msgid ""
 271. "This task installs packages and documentation in Norwegian to help Norwegian "
 272. "speaking people use Debian."
 273. msgstr ""
 274. "Šis uždavinys įdiegia paketus ir norvegiškus dokumentus, kad padėtų norvegų "
 275. "kalba kalbantiems žmonėms naudotis Debian'u."
 276. #. Description
 277. #: ../po/debian-tasks.desc:214
 278. msgid "Polish environment"
 279. msgstr "Lenkų kalbos aplinka"
 280. #. Description
 281. #: ../po/debian-tasks.desc:214
 282. msgid ""
 283. "This task installs packages and documentation in Polish to help Polish "
 284. "speaking people use Debian."
 285. msgstr ""
 286. "Šis uždavinys įdiegia paketus ir lenkiškus dokumentus, kad padėtų lenkų "
 287. "kalba kalbantiems žmonėms naudotis Debian'u."
 288. #. Description
 289. #: ../po/debian-tasks.desc:224
 290. msgid "Print server"
 291. msgstr "Spausdinimo serveris"
 292. #. Description
 293. #: ../po/debian-tasks.desc:224
 294. msgid "This task sets up your system to be a print server."
 295. msgstr ""
 296. "Šis uždavinys atliks tokius Jūsų sistemos nustatymus, kad ji gales būti "
 297. "spausdinimo serveriu."
 298. #. Description
 299. #: ../po/debian-tasks.desc:233
 300. msgid "Russian environment"
 301. msgstr "Rusų kalbos aplinka"
 302. #. Description
 303. #: ../po/debian-tasks.desc:233
 304. msgid ""
 305. "This task installs programs and documentation in Russian to help Russian "
 306. "speaking people use Debian."
 307. msgstr ""
 308. "Šis uždavinys įdiegia programas ir rusiškus dokumentus, kad padėtų rusų "
 309. "kalba kalbantiems žmonėms naudotis Debian'u."
 310. #. Description
 311. #: ../po/debian-tasks.desc:243
 312. msgid "Spanish environment"
 313. msgstr "Ispanų kalbos aplinka"
 314. #. Description
 315. #: ../po/debian-tasks.desc:243
 316. msgid ""
 317. "This task installs programs, data files, and documentation that makes it "
 318. "easier for Spanish speakers to use Debian."
 319. msgstr ""
 320. "Šis uždavinys įdiegia programas, duomenų failus ir dokumentus, kurie "
 321. "palengvins ispanų kalba kalbantiems žmonėms naudotis Debian'u."
 322. #. Description
 323. #: ../po/debian-tasks.desc:253
 324. msgid "Thai environment"
 325. msgstr "Tajų kalbos aplinka"
 326. #. Description
 327. #: ../po/debian-tasks.desc:253
 328. msgid "This task installs packages that make it easier for Thai to use Debian."
 329. msgstr "Šis uždavinys įdiegia paketus, kurie palengvina tajų kalba kalbantiems "
 330. "žmonėms naudotis Debian'u."
 331. #. Description
 332. #: ../po/debian-tasks.desc:263
 333. msgid "Turkish environment"
 334. msgstr "Turkų kalbos aplinka"
 335. #. Description
 336. #: ../po/debian-tasks.desc:263
 337. msgid ""
 338. "This task installs packages and documentation in Turkish to help Turkish "
 339. "speaking people use Debian."
 340. msgstr ""
 341. "Šis uždavinys įdiegia paketus ir turkiškus dokumentus, kad padėtų turkų "
 342. "kalba kalbantiems žmonėms naudotis Debian'u."
 343. #. Description
 344. #: ../po/debian-tasks.desc:274
 345. msgid "Ukrainian environment"
 346. msgstr "Ukrainiečių kalbos aplinka"
 347. #. Description
 348. #: ../po/debian-tasks.desc:274
 349. msgid ""
 350. "This task installs programs and documentation in Ukrainian to help Ukrainian "
 351. "speaking people use Debian."
 352. msgstr ""
 353. "Šis uždavinys įdiegia programas ir ukrainietiškus dokumentus, kad padėtų "
 354. "ukrainiečių kalba kalbantiems žmonėms naudotis Debian'u."
 355. #. Description
 356. #: ../po/debian-tasks.desc:283
 357. msgid "Web server"
 358. msgstr "Žiniatinklio (web) serveris"
 359. #. Description
 360. #: ../po/debian-tasks.desc:283
 361. msgid "This task selects a packages useful for a general purpose web server system."
 362. msgstr "Šis uždavinys parinks paketus, naudingus bendros paskirties žiniatinklio "
 363. "(web) serverio sistemai."