You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

196 lines
5.7 KiB

 1. # translation of tasksel.po to Slovenian
 2. # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
 3. # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER.
 4. # Matjaz Horvat <matjaz@owca.info>, 2004.
 5. #
 6. msgid ""
 7. msgstr ""
 8. "Project-Id-Version: tasksel\n"
 9. "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 10. "POT-Creation-Date: 2005-06-11 07:41+0200\n"
 11. "PO-Revision-Date: 2004-03-13 16:52+0100\n"
 12. "Last-Translator: Matjaz Horvat <matjaz@owca.info>\n"
 13. "Language-Team: Slovenian <sl@li.org>\n"
 14. "MIME-Version: 1.0\n"
 15. "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 16. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 17. "X-Generator: KBabel 1.3\n"
 18. #: ../tasksel.pl:305
 19. msgid ""
 20. "Usage:\n"
 21. "tasksel install <task>\n"
 22. "tasksel remove <task>\n"
 23. "tasksel [options]; where options is any combination of:\n"
 24. "\t-t, --test test mode; don't really do anything\n"
 25. "\t --new-install automatically install some tasks\n"
 26. "\t --list-tasks list tasks that would be displayed and exit\n"
 27. "\t --task-packages list available packages in a task\n"
 28. "\t --task-desc returns the description of a task\n"
 29. msgstr ""
 30. #: ../tasksel.pl:483 ../tasksel.pl:499 ../tasksel.pl:516
 31. msgid "aptitude failed"
 32. msgstr ""
 33. #~ msgid "Cannot allocate memory for enumeration buffer"
 34. #~ msgstr "Ni mogoče dodeliti pomnilnika za števni medpomnilnik"
 35. #~ msgid ""
 36. #~ "Fatal error encountered at %s:%d\n"
 37. #~ "\t"
 38. #~ msgstr ""
 39. #~ "Usodna napaka pri %s:%d\n"
 40. #~ "\t"
 41. #~ msgid ""
 42. #~ "I/O error at %s:%d\n"
 43. #~ "\t"
 44. #~ msgstr ""
 45. #~ "Napaka I/O pri %s:%d\n"
 46. #~ "\t"
 47. #~ msgid "(no description)"
 48. #~ msgstr "(ni opisa)"
 49. #~ msgid "End-user"
 50. #~ msgstr "Končni uporabnik"
 51. #~ msgid "Hardware Support"
 52. #~ msgstr "Podpora strojne opreme"
 53. #~ msgid "Servers"
 54. #~ msgstr "Strežniki"
 55. #~ msgid "Development"
 56. #~ msgstr "Razvoj"
 57. #~ msgid "Localization"
 58. #~ msgstr "Krajevno prilagajanje"
 59. #~ msgid "Miscellaneous"
 60. #~ msgstr "Mešano"
 61. #~ msgid "Unable to initialize the terminal"
 62. #~ msgstr "Ni mogoče inicializirati terminala"
 63. #~ msgid "Unable to initialize screen output"
 64. #~ msgstr "Ni mogoče inicializirati izhoda na zaslon"
 65. #~ msgid "Unable to initialize keyboard interface"
 66. #~ msgstr "Ni mogoče inicializirati vmesnika tipkovnice"
 67. #~ msgid "Debian Task Installer v%s - (c) 1999-2004 SPI and others"
 68. #~ msgstr "Debianov opravilni namestilnik r%s - (c) 1999-2004 SPI in drugi"
 69. #~ msgid "^Finish"
 70. #~ msgstr "^Konec"
 71. #~ msgid "Task ^Info"
 72. #~ msgstr "Podatk^i o opravilih"
 73. #~ msgid "^Help"
 74. #~ msgstr "^Pomoč"
 75. #~ msgid "Select tasks to install"
 76. #~ msgstr "Izberite opravila, ki jih želite namestiti"
 77. #~ msgid "Ok"
 78. #~ msgstr "V redu"
 79. #~ msgid "Index out of bounds: %d >= %d"
 80. #~ msgstr "Kazalo je prekoračilo meje: %d >= %d"
 81. #~ msgid "Help"
 82. #~ msgstr "Pomoč"
 83. #~ msgid ""
 84. #~ "Tasks allow you to quickly install a selection of packages that performs "
 85. #~ "a given task.\n"
 86. #~ "\n"
 87. #~ "The main chooser list shows a list of tasks that you can choose to "
 88. #~ "install. The arrow keys moves the cursor. Pressing ENTER or the SPACEBAR "
 89. #~ "toggles the selection of the task at the cursor. You can also press A to "
 90. #~ "select all tasks, or N to deselect all tasks. Pressing Q will exit this "
 91. #~ "program and begin installation of your selected tasks.\n"
 92. #~ "\n"
 93. #~ "Thank you for using Debian.\n"
 94. #~ "\n"
 95. #~ "Press enter to return to the task selection screen"
 96. #~ msgstr ""
 97. #~ "Opravila vam omogočajo hitro namestitev izbire paketov, ki izvede dano "
 98. #~ "opravilo.\n"
 99. #~ "\n"
 100. #~ "Glavni seznam prikazuje seznam opravil, ki jih lahko izberete za "
 101. #~ "namestitev. Tipke s puščicami premikajo kazalko. Pritisnite ENTER ali "
 102. #~ "PRESLEDNICO, če želite spremeniti izbor določenega opravila. Če "
 103. #~ "pritisnete A, izberete vsa opravila, z N pa ne izberete nobenega. Za "
 104. #~ "izhod iz programa in začetek namestitve izbranih opravil pritisnite Q.\n"
 105. #~ "\n"
 106. #~ "Hvala, ker uporabljate Debian.\n"
 107. #~ "\n"
 108. #~ "Pritisnite ENTER za vrnitev na zaslon z izbiro opravil."
 109. #~ msgid ""
 110. #~ "Description:\n"
 111. #~ "%s\n"
 112. #~ "\n"
 113. #~ "Included packages:\n"
 114. #~ msgstr ""
 115. #~ "Opis:\n"
 116. #~ "%s\n"
 117. #~ "\n"
 118. #~ "Vsebovani paketi:\n"
 119. #~ msgid "(no description available)"
 120. #~ msgstr "(opis ni na voljo)"
 121. #~ msgid "Unknown signal seen"
 122. #~ msgstr "Neznan signal"
 123. #~ msgid "tasksel install <task>\n"
 124. #~ msgstr "tasksel install <task>\n"
 125. #~ msgid "tasksel [options]; where options is any combination of:\n"
 126. #~ msgstr "tasksel [možnosti], kjer so možnosti poljubna kombinacija:\n"
 127. #~ msgid "-t -- test mode; don't actually run apt-get on exit"
 128. #~ msgstr "-t -- poskusni način, ki ob izhodu ne požene apt-get"
 129. #~ msgid ""
 130. #~ "-q -- queue installs; do not install packages with apt-get;\n"
 131. #~ "\t\tjust queue them in dpkg"
 132. #~ msgstr ""
 133. #~ "-q -- namestitve postavi v vrsto in paketov ne namesti z apt-get;\n"
 134. #~ "\t\tsamo postavi jih v vrsto za dpkg"
 135. #~ msgid "-r -- install all required-priority packages"
 136. #~ msgstr "-r -- namesti vse pakete z zahtevano prioriteto"
 137. #~ msgid "-i -- install all important-priority packages"
 138. #~ msgstr "-i -- namesti vse pakete s pomembno prioriteto"
 139. #~ msgid "-s -- install all standard-priority packages"
 140. #~ msgstr "-s -- namesti vse pakete z običajno prioriteto"
 141. #~ msgid "-n -- don't show UI; use with -r or -i usually"
 142. #~ msgstr "-n -- ne prikaže UI; ponavadi skupaj z -r ali -i"
 143. #~ msgid "-a -- show all tasks, even those with no packages in them"
 144. #~ msgstr "-a -- prikaže vsa opravila, tudi tista, ki ne vsebujejo paketov"
 145. #~ msgid "No packages selected\n"
 146. #~ msgstr "Ni izbranih paketov\n"
 147. #~ msgid "No tasks found on this system.\n"
 148. #~ msgstr "Na tem sistemu ni opravil.\n"
 149. #~ msgid "Cannot allocate memory for strdup"
 150. #~ msgstr "Ni mogoče dodeliti pomnilnika za strdup"
 151. #~ msgid "Cannot allocate %d bytes of memory"
 152. #~ msgstr "Ni mogoče dodeliti %d bajtov pomnilnika"
 153. #~ msgid "Cannot reallocate %d bytes of memory"
 154. #~ msgstr "Ni mogoče ponovno dodeliti %d bajtov pomnilnika"