You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

1977 lines
64 KiB

 1. # Czech translation of tasksel tasks.
 2. # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
 3. # This file is distributed under the same license as the tasksel package.
 4. # Miroslav Kure <kurem@debian.cz> 2003-2009.
 5. #
 6. msgid ""
 7. msgstr ""
 8. "Project-Id-Version: tasksel\n"
 9. "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 10. "POT-Creation-Date: 2010-07-31 21:35-0300\n"
 11. "PO-Revision-Date: 2009-08-01 08:10+0200\n"
 12. "Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
 13. "Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
 14. "Language: cs\n"
 15. "MIME-Version: 1.0\n"
 16. "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 17. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 18. #. Description
 19. #: ../po/debian-tasks.desc:1001
 20. msgid "SQL database"
 21. msgstr "SQL databáze"
 22. #. Description
 23. #: ../po/debian-tasks.desc:1001
 24. msgid ""
 25. "This task selects client and server packages for the PostgreSQL database."
 26. msgstr "Tato úloha vybere klientské a serverové balíky databáze PostgreSQL."
 27. #. Description
 28. #: ../po/debian-tasks.desc:1001
 29. msgid ""
 30. "PostgreSQL is an SQL relational database, offering increasing SQL92 "
 31. "compliance and some SQL3 features. It is suitable for use with multi-user "
 32. "database access, through its facilities for transactions and fine-grained "
 33. "locking."
 34. msgstr ""
 35. "PostgreSQL je relační databáze nabízející stále lepší podporu SQL92 a "
 36. "některé vlastnosti SQL3. Díky své podpoře transakcí a jemnozrnnému zamykání "
 37. "je PostgreSQL vhodný k nasazení do víceuživatelského prostředí."
 38. #. Description
 39. #: ../po/debian-tasks.desc:2001
 40. msgid "Graphical desktop environment"
 41. msgstr "Grafické desktopové prostředí"
 42. #. Description
 43. #: ../po/debian-tasks.desc:2001
 44. msgid ""
 45. "This task provides basic desktop software and serves as a basis for the "
 46. "GNOME and KDE desktop tasks."
 47. msgstr ""
 48. "Tato úloha poskytuje základní desktopový software a slouží jako základ pro "
 49. "desktopové úlohy GNOME a KDE."
 50. #. Description
 51. #: ../po/debian-tasks.desc:3001
 52. msgid "DNS server"
 53. msgstr "DNS server"
 54. #. Description
 55. #: ../po/debian-tasks.desc:3001
 56. msgid ""
 57. "Selects the BIND DNS server, and related documentation and utility packages."
 58. msgstr ""
 59. "Vybere DNS server BIND s přilehlou dokumentací a balíky s užitečnými "
 60. "utilitami."
 61. #. Description
 62. #: ../po/debian-tasks.desc:4001
 63. msgid "File server"
 64. msgstr "Souborový server"
 65. #. Description
 66. #: ../po/debian-tasks.desc:4001
 67. msgid ""
 68. "This task sets up your system to be a file server, supporting both CIFS and "
 69. "NFS."
 70. msgstr ""
 71. "Úloha připraví váš systém pro roli souborového serveru podporujícího jak "
 72. "CIFS, tak NFS."
 73. #. Description
 74. #: ../po/debian-tasks.desc:5001
 75. msgid "GNOME desktop environment"
 76. msgstr "Desktopové prostředí GNOME"
 77. #. Description
 78. #: ../po/debian-tasks.desc:5001
 79. msgid ""
 80. "This task provides basic \"desktop\" software using the GNOME desktop "
 81. "environment."
 82. msgstr ""
 83. "Tato úloha poskytuje základní „desktopové“ aplikace založené na desktopovém "
 84. "prostředí GNOME."
 85. #. Description
 86. #: ../po/debian-tasks.desc:6001
 87. msgid "KDE desktop environment"
 88. msgstr "Desktopové prostředí KDE"
 89. #. Description
 90. #: ../po/debian-tasks.desc:6001
 91. msgid ""
 92. "This task provides basic \"desktop\" software using the K Desktop "
 93. "Environment."
 94. msgstr ""
 95. "Tato úloha poskytuje základní „desktopové“ aplikace založené na desktopovém "
 96. "prostředí KDE."
 97. #. Description
 98. #: ../po/debian-tasks.desc:7001
 99. msgid "Laptop"
 100. msgstr "Notebook"
 101. #. Description
 102. #: ../po/debian-tasks.desc:7001
 103. msgid "This task installs software useful for a laptop."
 104. msgstr "Tato úloha nainstaluje programy užitečné pro uživatele s notebooky."
 105. #. Description
 106. #: ../po/debian-tasks.desc:8001
 107. msgid "LXDE desktop environment"
 108. msgstr "Desktopové prostředí LXDE"
 109. #. Description
 110. #: ../po/debian-tasks.desc:8001
 111. msgid ""
 112. "This task provides basic \"desktop\" software using the LXDE desktop "
 113. "environment."
 114. msgstr ""
 115. "Tato úloha poskytuje základní „desktopové“ aplikace založené na desktopovém "
 116. "prostředí LXDE."
 117. #. Description
 118. #: ../po/debian-tasks.desc:9001
 119. msgid "Mail server"
 120. msgstr "Poštovní server"
 121. #. Description
 122. #: ../po/debian-tasks.desc:9001
 123. msgid ""
 124. "This task selects a variety of package useful for a general purpose mail "
 125. "server system."
 126. msgstr "Úloha vybere různé balíky užitečné pro poštovní server."
 127. #. Description
 128. #: ../po/debian-tasks.desc:10001
 129. msgid "manual package selection"
 130. msgstr "ruční výběr balíků"
 131. #. Description
 132. #: ../po/debian-tasks.desc:10001
 133. msgid "Manually select packages to install in aptitude."
 134. msgstr ""
 135. "Spustí aptitude, ve které si ručně vyberete balíky, které chcete "
 136. "nainstalovat."
 137. #. Description
 138. #: ../po/debian-tasks.desc:11001
 139. msgid "Print server"
 140. msgstr "Tiskový server"
 141. #. Description
 142. #: ../po/debian-tasks.desc:11001
 143. msgid "This task sets up your system to be a print server."
 144. msgstr "Úloha připraví váš systém pro roli tiskového serveru."
 145. #. Description
 146. #: ../po/debian-tasks.desc:12001
 147. msgid "SSH server"
 148. msgstr "SSH server"
 149. #. Description
 150. #: ../po/debian-tasks.desc:12001
 151. msgid ""
 152. "This task sets up your system to be remotely accessed through SSH "
 153. "connections."
 154. msgstr ""
 155. "Úloha nastaví váš systém tak, abyste se k němu mohli připojit vzdáleně přes "
 156. "SSH."
 157. #. Description
 158. #: ../po/debian-tasks.desc:13001
 159. msgid "Standard system utilities"
 160. msgstr "Standardní systémové nástroje"
 161. #. Description
 162. #: ../po/debian-tasks.desc:13001
 163. msgid ""
 164. "This task sets up a basic user environment, providing a reasonably small "
 165. "selection of services and tools usable on the command line."
 166. msgstr ""
 167. "Úloha připraví základní uživatelské prostředí, což je rozumně malý výběr "
 168. "služeb a nástrojů použitelných z příkazové řádky."
 169. #. Description
 170. #: ../po/debian-tasks.desc:14001
 171. msgid "Web server"
 172. msgstr "Webový server"
 173. #. Description
 174. #: ../po/debian-tasks.desc:14001
 175. msgid ""
 176. "This task selects packages useful for a general purpose web server system."
 177. msgstr "Úloha vybere balíky užitečné pro webový server."
 178. #. Description
 179. #: ../po/debian-tasks.desc:15001
 180. msgid "Xfce desktop environment"
 181. msgstr "Desktopové prostředí Xfce"
 182. #. Description
 183. #: ../po/debian-tasks.desc:15001
 184. msgid ""
 185. "This task provides basic \"desktop\" software using the Xfce desktop "
 186. "environment."
 187. msgstr ""
 188. "Tato úloha poskytuje základní „desktopové“ aplikace založené na desktopovém "
 189. "prostředí Xfce."
 190. #~ msgid "Desktop environment"
 191. #~ msgstr "Desktopové prostředí"
 192. #~ msgid "This task installs a reasonably small character-mode system."
 193. #~ msgstr "Tato úloha nainstaluje rozumně malý systém v textovém režimu."
 194. #~ msgid "Amharic environment"
 195. #~ msgstr "Amharské prostředí"
 196. #~ msgid ""
 197. #~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
 198. #~ "makes it easier for Amharic speakers to use Debian."
 199. #~ msgstr ""
 200. #~ "Tato úloha nainstaluje programy, fonty a dokumentaci pro amharsky mluvící "
 201. #~ "uživatele."
 202. #~ msgid "Amharic desktop"
 203. #~ msgstr "Desktop s podporou amharštiny"
 204. #~ msgid "This task localises the desktop in Amharic."
 205. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro amharštinu."
 206. #~ msgid "Amharic GNOME desktop"
 207. #~ msgstr "Desktop s podporou amharštiny"
 208. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Amharic."
 209. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro amharštinu."
 210. #~ msgid "Amharic KDE desktop"
 211. #~ msgstr "Desktop s podporou amharštiny"
 212. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Amharic."
 213. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro amharštinu."
 214. #~ msgid "Arabic environment"
 215. #~ msgstr "Arabské prostředí"
 216. #~ msgid ""
 217. #~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
 218. #~ "makes it easier for Arabic speakers to use Debian."
 219. #~ msgstr ""
 220. #~ "Tato úloha nainstaluje programy, fonty a dokumentaci pro arabsky mluvící "
 221. #~ "uživatele."
 222. #~ msgid "Arabic desktop"
 223. #~ msgstr "Desktop s podporou arabštiny"
 224. #~ msgid "This task localises the desktop in Arabic."
 225. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro arabštinu."
 226. #~ msgid "Arabic GNOME desktop"
 227. #~ msgstr "Desktop s podporou arabštiny"
 228. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Arabic."
 229. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro arabštinu."
 230. #~ msgid "Arabic KDE desktop"
 231. #~ msgstr "Desktop s podporou arabštiny"
 232. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Arabic."
 233. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro arabštinu."
 234. #~ msgid "Basque desktop"
 235. #~ msgstr "Desktop s podporou baskičtiny"
 236. #~ msgid "This task localises the desktop in Basque."
 237. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro baskičtinu."
 238. #~ msgid "Basque GNOME desktop"
 239. #~ msgstr "Desktop s podporou baskičtiny"
 240. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Basque."
 241. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro baskičtinu."
 242. #~ msgid "Basque KDE desktop"
 243. #~ msgstr "Desktop s podporou baskičtiny"
 244. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Basque."
 245. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro baskičtinu."
 246. #~ msgid "Belarusian environment"
 247. #~ msgstr "Běloruské prostředí"
 248. #~ msgid ""
 249. #~ "This task installs packages and documentation in Belarusian to help "
 250. #~ "Belarusian speaking people use Debian."
 251. #~ msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci v běloruštině."
 252. #~ msgid "Belarusian desktop"
 253. #~ msgstr "Desktop s podporou běloruštiny"
 254. #~ msgid "This task localises the desktop in Belarusian."
 255. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro běloruštinu."
 256. #~ msgid "Belarusian GNOME desktop"
 257. #~ msgstr "Desktop s podporou běloruštiny"
 258. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Belarusian."
 259. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro běloruštinu."
 260. #~ msgid "Belarusian KDE desktop"
 261. #~ msgstr "Desktop s podporou běloruštiny"
 262. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Belarusian."
 263. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro běloruštinu."
 264. #~ msgid "Bengali environment"
 265. #~ msgstr "Bengálské prostředí"
 266. #~ msgid ""
 267. #~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
 268. #~ "makes it easier for Bengali speakers to use Debian."
 269. #~ msgstr ""
 270. #~ "Tato úloha nainstaluje programy, fonty a dokumentaci pro bengálsky "
 271. #~ "mluvící uživatele."
 272. #~ msgid "Bengali desktop"
 273. #~ msgstr "Desktop s podporou bengálštiny"
 274. #~ msgid "This task localises the desktop in Bengali."
 275. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro bengálštinu."
 276. #~ msgid "Bengali GNOME desktop"
 277. #~ msgstr "Desktop s podporou bengálštiny"
 278. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Bengali."
 279. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro bengálštinu."
 280. #~ msgid "Bengali KDE desktop"
 281. #~ msgstr "Desktop s podporou bengálštiny"
 282. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Bengali."
 283. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro bengálštinu."
 284. #~ msgid "Bosnian environment"
 285. #~ msgstr "Bosenské prostředí"
 286. #~ msgid ""
 287. #~ "This task installs packages and documentation in Bosnian to help Bosnian "
 288. #~ "speaking people use Debian."
 289. #~ msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci v bosenštině."
 290. #~ msgid "Bosnian desktop"
 291. #~ msgstr "Desktop s podporou bosenštiny"
 292. #~ msgid "This task localises the desktop in Bosnian."
 293. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro bosenštinu."
 294. #~ msgid "Bosnian GNOME desktop"
 295. #~ msgstr "Desktop s podporou bosenštiny"
 296. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Bosnian."
 297. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro bosenštinu."
 298. #~ msgid "Bosnian KDE desktop"
 299. #~ msgstr "Desktop s podporou bosenštiny"
 300. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Bosnian."
 301. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro bosenštinu."
 302. #~ msgid "Brazilian Portuguese environment"
 303. #~ msgstr "Prostředí pro brazilskou portugalštinu"
 304. #~ msgid ""
 305. #~ "This task installs programs, data files, and documentation that make it "
 306. #~ "easier for Brazilian Portuguese speakers to use Debian."
 307. #~ msgstr ""
 308. #~ "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci ve brazilské portugalštině."
 309. #~ msgid "Brazilian Portuguese desktop"
 310. #~ msgstr "Desktop s podporou brazilské portugalštiny"
 311. #~ msgid "This task localises the desktop in Brasilian Portuguese."
 312. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro brazilskou portugalštinu."
 313. #~ msgid "Brazilian Portuguese GNOME desktop"
 314. #~ msgstr "Desktop s podporou brazilské portugalštiny"
 315. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Brazilian Portuguese."
 316. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro brazilskou portugalštinu."
 317. #~ msgid "Brazilian Portuguese KDE desktop"
 318. #~ msgstr "Desktop s podporou brazilské portugalštiny"
 319. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Brazilian Portuguese."
 320. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro brazilskou portugalštinu."
 321. #~ msgid "British English environment"
 322. #~ msgstr "Prostředí pro britskou angličtinu"
 323. #~ msgid ""
 324. #~ "This task installs packages and documentation in British English to help "
 325. #~ "British English speaking people use Debian."
 326. #~ msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci v britské angličtině."
 327. #~ msgid "British English desktop"
 328. #~ msgstr "Desktop s podporou britské angličtiny"
 329. #~ msgid "This task localises the desktop in British English."
 330. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro britskou angličtinu."
 331. #~ msgid "British GNOME desktop"
 332. #~ msgstr "Desktop s podporou britské angličtiny"
 333. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in British."
 334. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro irštinu."
 335. #~ msgid "British KDE desktop"
 336. #~ msgstr "Desktop s podporou britské angličtiny"
 337. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in British."
 338. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro irštinu."
 339. #~ msgid "Bulgarian environment"
 340. #~ msgstr "Bulharské prostředí"
 341. #~ msgid ""
 342. #~ "This task installs programs and data files that make it easier for "
 343. #~ "Bulgarian speakers to use Debian."
 344. #~ msgstr ""
 345. #~ "Tato úloha nainstaluje balíky, které usnadní používání Debianu v "
 346. #~ "bulharském prostředí."
 347. #~ msgid "Bulgarian desktop"
 348. #~ msgstr "Desktop s podporou bulharštiny"
 349. #~ msgid "This task localises the desktop in Bulgarian."
 350. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro bulharštinu."
 351. #~ msgid "Bulgarian GNOME desktop"
 352. #~ msgstr "Desktop s podporou bulharštiny"
 353. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Bulgarian."
 354. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro bulharštinu."
 355. #~ msgid "Bulgarian KDE desktop"
 356. #~ msgstr "Desktop s podporou bulharštiny"
 357. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Bulgarian."
 358. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro bulharštinu."
 359. #~ msgid "Catalan environment"
 360. #~ msgstr "Katalánské prostředí"
 361. #~ msgid ""
 362. #~ "This task installs packages and documentation in Catalan to help Catalan "
 363. #~ "speaking people use Debian."
 364. #~ msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci v katalánštině."
 365. #~ msgid "Catalan desktop"
 366. #~ msgstr "Desktop s podporou katalánštiny"
 367. #~ msgid "This task localises the desktop in Catalan."
 368. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro katalánštinu."
 369. #~ msgid "Catalan GNOME desktop"
 370. #~ msgstr "Desktop s podporou katalánštiny"
 371. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Catalan."
 372. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro katalánštinu."
 373. #~ msgid "Catalan KDE desktop"
 374. #~ msgstr "Desktop s podporou katalánštiny"
 375. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Catalan."
 376. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro katalánštinu."
 377. #~ msgid "Simplified Chinese environment"
 378. #~ msgstr "Zjednodušené čínské prostředí"
 379. #~ msgid ""
 380. #~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
 381. #~ "make it easier for Chinese speakers to use Debian, using the simplified "
 382. #~ "Chinese encoding."
 383. #~ msgstr ""
 384. #~ "Tato úloha instaluje programy, fonty a dokumentaci ve zjednodušeném "
 385. #~ "čínském kódování."
 386. #~ msgid "Simplified Chinese desktop"
 387. #~ msgstr "Desktop s podporou zjednodušené čínštiny"
 388. #~ msgid "This task localises the desktop in Simplified Chinese."
 389. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro zjednodušenou čínštinu."
 390. #~ msgid "Chinese-s GNOME desktop"
 391. #~ msgstr "Desktop s podporou vietnamštiny"
 392. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Chinese-s."
 393. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro vietnamštinu."
 394. #~ msgid "Chinese-s KDE desktop"
 395. #~ msgstr "Desktop s podporou vietnamštiny"
 396. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Chinese-s."
 397. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro vietnamštinu."
 398. #~ msgid "Traditional Chinese environment"
 399. #~ msgstr "Tradiční čínské prostředí"
 400. #~ msgid ""
 401. #~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
 402. #~ "make it easier for Chinese speakers to use Debian, using the traditional "
 403. #~ "Chinese encoding."
 404. #~ msgstr ""
 405. #~ "Tato úloha instaluje programy, fonty a dokumentaci v tradičním čínském "
 406. #~ "kódování."
 407. #~ msgid "Traditional Chinese desktop"
 408. #~ msgstr "Desktop s podporou tradiční čínštiny"
 409. #~ msgid "This task localises the desktop in Traditional Chinese."
 410. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro tradiční čínštinu."
 411. #~ msgid "Chinese-t GNOME desktop"
 412. #~ msgstr "Desktop s podporou vietnamštiny"
 413. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Chinese-t."
 414. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro vietnamštinu."
 415. #~ msgid "Chinese-t KDE desktop"
 416. #~ msgstr "Desktop s podporou vietnamštiny"
 417. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Chinese-t."
 418. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro vietnamštinu."
 419. #~ msgid "Croatian environment"
 420. #~ msgstr "Chorvatské prostředí"
 421. #~ msgid ""
 422. #~ "This task installs packages and documentation in Croatian to help "
 423. #~ "Croatian speaking people use Debian."
 424. #~ msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci v chorvatštině."
 425. #~ msgid "Croatian desktop"
 426. #~ msgstr "Desktop s podporou chorvatštiny"
 427. #~ msgid "This task localises the desktop in Croatian."
 428. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro chorvatštinu."
 429. #~ msgid "Croatian GNOME desktop"
 430. #~ msgstr "Desktop s podporou chorvatštiny"
 431. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Croatian."
 432. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro chorvatštinu."
 433. #~ msgid "Croatian KDE desktop"
 434. #~ msgstr "Desktop s podporou chorvatštiny"
 435. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Croatian."
 436. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro chorvatštinu."
 437. #~ msgid "Cyrillic environment"
 438. #~ msgstr "Cyrilice"
 439. #~ msgid ""
 440. #~ "This task provides Cyrillic fonts and other software you will need in "
 441. #~ "order to use Cyrillic. It supports Belarusian, Bulgarian, Macedonian, "
 442. #~ "Russian, Serbian and Ukrainian."
 443. #~ msgstr ""
 444. #~ "Tato úloha poskytuje fonty a další software pro cyrilici. Podporuje "
 445. #~ "běloruské, bulharské, makedonské, ruské, srbské a ukrajinské prostředí."
 446. #~ msgid "Cyrillic desktop"
 447. #~ msgstr "Desktop s cyrilicí"
 448. #~ msgid ""
 449. #~ "This task localises the desktop in Cyrillic. It supports Belarusian, "
 450. #~ "Bulgarian, Macedonian, Russian, Serbian and Ukrainian."
 451. #~ msgstr ""
 452. #~ "Tato úloha přizpůsobí desktop pro cyrilici. Podporuje běloruské, "
 453. #~ "bulharské, makedonské, ruské, srbské a ukrajinské prostředí."
 454. #~ msgid "Cyrillic GNOME desktop"
 455. #~ msgstr "Desktop s cyrilicí"
 456. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Cyrillic."
 457. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro arabštinu."
 458. #~ msgid "Cyrillic KDE desktop"
 459. #~ msgstr "Desktop s cyrilicí"
 460. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Cyrillic."
 461. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro arabštinu."
 462. #~ msgid "Czech environment"
 463. #~ msgstr "České prostředí"
 464. #~ msgid ""
 465. #~ "This task installs packages and documentation in Czech to help Czech "
 466. #~ "speaking people use Debian."
 467. #~ msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci v češtině."
 468. #~ msgid "Czech desktop"
 469. #~ msgstr "Desktop s podporou češtiny"
 470. #~ msgid "This task localises the desktop in Czech."
 471. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro češtinu."
 472. #~ msgid "Czech GNOME desktop"
 473. #~ msgstr "Desktop s podporou češtiny"
 474. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Czech."
 475. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro češtinu."
 476. #~ msgid "Czech KDE desktop"
 477. #~ msgstr "Desktop s podporou češtiny"
 478. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Czech."
 479. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro češtinu."
 480. #~ msgid "Danish environment"
 481. #~ msgstr "Dánské prostředí"
 482. #~ msgid ""
 483. #~ "This task installs packages and documentation in Danish to help Danish "
 484. #~ "speaking people use Debian."
 485. #~ msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci v dánštině."
 486. #~ msgid "Danish desktop"
 487. #~ msgstr "Desktop s podporou dánštiny"
 488. #~ msgid "This task localises the desktop in Danish."
 489. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro dánštinu."
 490. #~ msgid "Danish GNOME desktop"
 491. #~ msgstr "Desktop s podporou dánštiny"
 492. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Danish."
 493. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro dánštinu."
 494. #~ msgid "Danish KDE desktop"
 495. #~ msgstr "Desktop s podporou dánštiny"
 496. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Danish."
 497. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro dánštinu."
 498. #~ msgid "Dutch environment"
 499. #~ msgstr "Nizozemské prostředí"
 500. #~ msgid ""
 501. #~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
 502. #~ "makes it easier for Dutch speakers to use Debian."
 503. #~ msgstr ""
 504. #~ "Tato úloha nainstaluje programy, fonty a dokumentaci pro nizozemsky "
 505. #~ "mluvící uživatele."
 506. #~ msgid "Dutch desktop"
 507. #~ msgstr "Desktop s podporou nizozemštiny"
 508. #~ msgid "This task localises the desktop in Dutch."
 509. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro nizozemštinu."
 510. #~ msgid "Dutch GNOME desktop"
 511. #~ msgstr "Desktop s podporou nizozemštiny"
 512. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Dutch."
 513. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro nizozemštinu."
 514. #~ msgid "Dutch KDE desktop"
 515. #~ msgstr "Desktop s podporou nizozemštiny"
 516. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Dutch."
 517. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro nizozemštinu."
 518. #~ msgid "Dzongkha desktop"
 519. #~ msgstr "Desktop s podporou jazyka dzongkä"
 520. #~ msgid "This task localises the desktop in Dzongkha."
 521. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro jazyk dzongkä"
 522. #~ msgid "Dzongkha GNOME desktop"
 523. #~ msgstr "Desktop s podporou jazyka dzongkä"
 524. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Dzongkha."
 525. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro jazyk dzongkä"
 526. #~ msgid "Dzongkha KDE desktop"
 527. #~ msgstr "Desktop s podporou jazyka dzongkä"
 528. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Dzongkha."
 529. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro jazyk dzongkä"
 530. #~ msgid "Esperanto desktop"
 531. #~ msgstr "Desktop s podporou esperanta"
 532. #~ msgid "This task localises the desktop in Esperanto."
 533. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro esperanto."
 534. #~ msgid "Esperanto GNOME desktop"
 535. #~ msgstr "Desktop s podporou esperanta"
 536. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Esperanto."
 537. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro esperanto."
 538. #~ msgid "Esperanto KDE desktop"
 539. #~ msgstr "Desktop s podporou esperanta"
 540. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Esperanto."
 541. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro esperanto."
 542. #~ msgid "Estonian desktop"
 543. #~ msgstr "Desktop s podporou estonštiny"
 544. #~ msgid "This task localises the desktop in Estonian."
 545. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro estonštinu."
 546. #~ msgid "Estonian GNOME desktop"
 547. #~ msgstr "Desktop s podporou estonštiny"
 548. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Estonian."
 549. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro estonštinu."
 550. #~ msgid "Estonian KDE desktop"
 551. #~ msgstr "Desktop s podporou estonštiny"
 552. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Estonian."
 553. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro estonštinu."
 554. #~ msgid "Finnish environment"
 555. #~ msgstr "Finské prostředí"
 556. #~ msgid ""
 557. #~ "This task installs packages and documentation in Finnish to help Finnish "
 558. #~ "speaking people use Debian."
 559. #~ msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci ve finštině."
 560. #~ msgid "Finnish desktop"
 561. #~ msgstr "Desktop s podporou finštiny"
 562. #~ msgid "This task localises the desktop in Finnish."
 563. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro finštinu."
 564. #~ msgid "Finnish GNOME desktop"
 565. #~ msgstr "Desktop s podporou finštiny"
 566. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Finnish."
 567. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro finštinu."
 568. #~ msgid "Finnish KDE desktop"
 569. #~ msgstr "Desktop s podporou finštiny"
 570. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Finnish."
 571. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro finštinu."
 572. #~ msgid "French environment"
 573. #~ msgstr "Francouzské prostředí"
 574. #~ msgid ""
 575. #~ "This task installs packages and documentation in French to help French "
 576. #~ "speaking people use Debian."
 577. #~ msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci ve francouzštině."
 578. #~ msgid "French desktop"
 579. #~ msgstr "Desktop s podporou francouzštiny"
 580. #~ msgid "This task localises the desktop in French."
 581. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro francouzštinu."
 582. #~ msgid "French GNOME desktop"
 583. #~ msgstr "Desktop s podporou francouzštiny"
 584. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in French."
 585. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro francouzštinu."
 586. #~ msgid "French KDE desktop"
 587. #~ msgstr "Desktop s podporou francouzštiny"
 588. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in French."
 589. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro francouzštinu."
 590. #~ msgid "Galician environment"
 591. #~ msgstr "Galicijské prostředí"
 592. #~ msgid ""
 593. #~ "This task installs packages and documentation in Galician to help "
 594. #~ "Galician speaking people use Debian."
 595. #~ msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci v galicijštině."
 596. #~ msgid "Galician desktop"
 597. #~ msgstr "Desktop s podporou galicijštiny"
 598. #~ msgid "This task localises the desktop in Galician."
 599. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro galicijštinu."
 600. #~ msgid "Galician GNOME desktop"
 601. #~ msgstr "Desktop s podporou galicijštiny"
 602. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Galician."
 603. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro galicijštinu."
 604. #~ msgid "Galician KDE desktop"
 605. #~ msgstr "Desktop s podporou galicijštiny"
 606. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Galician."
 607. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro galicijštinu."
 608. #~ msgid "Georgian desktop"
 609. #~ msgstr "Desktop s podporou gruzínštiny"
 610. #~ msgid "This task localises the desktop in Georgian."
 611. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro gruzínštinu."
 612. #~ msgid "German environment"
 613. #~ msgstr "Německé prostředí"
 614. #~ msgid ""
 615. #~ "This task installs packages and documentation in German to help German "
 616. #~ "speaking people use Debian."
 617. #~ msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci v němčině."
 618. #~ msgid "German desktop"
 619. #~ msgstr "Desktop s podporou němčiny"
 620. #~ msgid "This task localises the desktop in German."
 621. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro němčinu."
 622. #~ msgid "German GNOME desktop"
 623. #~ msgstr "Desktop s podporou němčiny"
 624. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in German."
 625. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro němčinu."
 626. #~ msgid "German KDE desktop"
 627. #~ msgstr "Desktop s podporou němčiny"
 628. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in German."
 629. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro němčinu."
 630. #~ msgid "Greek environment"
 631. #~ msgstr "Řecké prostředí"
 632. #~ msgid ""
 633. #~ "This task installs packages and documentation in Greek to help Greek "
 634. #~ "speaking people use Debian."
 635. #~ msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci v řečtině."
 636. #~ msgid "Greek desktop"
 637. #~ msgstr "Desktop s podporou řečtiny"
 638. #~ msgid "This task localises the desktop in Greek."
 639. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro řečtinu."
 640. #~ msgid "Greek GNOME desktop"
 641. #~ msgstr "Desktop s podporou řečtiny"
 642. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Greek."
 643. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro řečtinu."
 644. #~ msgid "Greek KDE desktop"
 645. #~ msgstr "Desktop s podporou řečtiny"
 646. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Greek."
 647. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro řečtinu."
 648. #~ msgid "Gujarati desktop"
 649. #~ msgstr "Desktop s podporou gudžarátštiny"
 650. #~ msgid "This task localises the desktop in Gujarati."
 651. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro gudžarátštinu."
 652. #~ msgid "Gujarati GNOME desktop"
 653. #~ msgstr "Desktop s podporou gudžarátštiny"
 654. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Gujarati."
 655. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro gudžarátštinu."
 656. #~ msgid "Gujarati KDE desktop"
 657. #~ msgstr "Desktop s podporou gudžarátštiny"
 658. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Gujarati."
 659. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro gudžarátštinu."
 660. #~ msgid "Hebrew environment"
 661. #~ msgstr "Hebrejské prostředí"
 662. #~ msgid ""
 663. #~ "This task installs programs and documentation in Hebrew to help Hebrew "
 664. #~ "speaking people use Debian."
 665. #~ msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci v hebrejštině."
 666. #~ msgid "Hebrew desktop"
 667. #~ msgstr "Desktop s podporou hebrejštiny"
 668. #~ msgid "This task localises the desktop in Hebrew."
 669. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro hebrejštinu."
 670. #~ msgid "Hebrew GNOME desktop"
 671. #~ msgstr "Desktop s podporou hebrejštiny"
 672. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Hebrew."
 673. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro hebrejštinu."
 674. #~ msgid "Hebrew KDE desktop"
 675. #~ msgstr "Desktop s podporou hebrejštiny"
 676. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Hebrew."
 677. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro hebrejštinu."
 678. #~ msgid "Hindi environment"
 679. #~ msgstr "Hindské prostředí"
 680. #~ msgid ""
 681. #~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
 682. #~ "makes it easier for Hindi speakers to use Debian."
 683. #~ msgstr ""
 684. #~ "Tato úloha nainstaluje programy, fonty a dokumentaci pro hindsky mluvící "
 685. #~ "uživatele."
 686. #~ msgid "Hindi desktop"
 687. #~ msgstr "Desktop s podporou hindštiny"
 688. #~ msgid "This task localises the desktop in Hindi."
 689. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro hindštinu."
 690. #~ msgid "Hindi GNOME desktop"
 691. #~ msgstr "Desktop s podporou hindštiny"
 692. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Hindi."
 693. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro hindštinu."
 694. #~ msgid "Hindi KDE desktop"
 695. #~ msgstr "Desktop s podporou hindštiny"
 696. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Hindi."
 697. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro hindštinu."
 698. #~ msgid "Hungarian environment"
 699. #~ msgstr "Maďarské prostředí"
 700. #~ msgid ""
 701. #~ "This task installs packages and documentation in Hungarian to help "
 702. #~ "Hungarian speaking people use Debian."
 703. #~ msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci v maďarštině."
 704. #~ msgid "Hungarian desktop"
 705. #~ msgstr "Desktop s podporou maďarštiny"
 706. #~ msgid "This task localises the desktop in Hungarian."
 707. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro maďarštinu."
 708. #~ msgid "Hungarian GNOME desktop"
 709. #~ msgstr "Desktop s podporou maďarštiny"
 710. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Hungarian."
 711. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro maďarštinu."
 712. #~ msgid "Hungarian KDE desktop"
 713. #~ msgstr "Desktop s podporou maďarštiny"
 714. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Hungarian."
 715. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro maďarštinu."
 716. #~ msgid "Icelandic environment"
 717. #~ msgstr "Islandské prostředí"
 718. #~ msgid ""
 719. #~ "This task installs packages and documentation in Icelandic to help "
 720. #~ "Icelandic speaking people use Debian."
 721. #~ msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci v islandštině."
 722. #~ msgid "Icelandic desktop"
 723. #~ msgstr "Desktop s podporou islandštiny"
 724. #~ msgid "This task localises the desktop in Icelandic."
 725. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro islandštinu."
 726. #~ msgid "Icelandic GNOME desktop"
 727. #~ msgstr "Desktop s podporou islandštiny"
 728. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Icelandic."
 729. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro islandštinu."
 730. #~ msgid "Icelandic KDE desktop"
 731. #~ msgstr "Desktop s podporou islandštiny"
 732. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Icelandic."
 733. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro islandštinu."
 734. #~ msgid "Irish environment"
 735. #~ msgstr "Irské prostředí"
 736. #~ msgid ""
 737. #~ "This task installs packages and documentation in Irish to help Irish "
 738. #~ "speaking people use Debian."
 739. #~ msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci v irštině."
 740. #~ msgid "Irish desktop"
 741. #~ msgstr "Desktop s podporou irštiny"
 742. #~ msgid "This task localises the desktop in Irish."
 743. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro irštinu."
 744. #~ msgid "Irish GNOME desktop"
 745. #~ msgstr "Desktop s podporou irštiny"
 746. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Irish."
 747. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro irštinu."
 748. #~ msgid "Irish KDE desktop"
 749. #~ msgstr "Desktop s podporou irštiny"
 750. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Irish."
 751. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro irštinu."
 752. #~ msgid "Italian environment"
 753. #~ msgstr "Italské prostředí"
 754. #~ msgid ""
 755. #~ "This task installs packages and documentation in Italian to help Italian "
 756. #~ "speaking people use Debian."
 757. #~ msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci v italštině."
 758. #~ msgid "Italian desktop"
 759. #~ msgstr "Desktop s podporou italštiny"
 760. #~ msgid "This task localises the desktop in Italian."
 761. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro italštinu."
 762. #~ msgid "Italian GNOME desktop"
 763. #~ msgstr "Desktop s podporou italštiny"
 764. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Italian."
 765. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro italštinu."
 766. #~ msgid "Italian KDE desktop"
 767. #~ msgstr "Desktop s podporou italštiny"
 768. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Italian."
 769. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro italštinu."
 770. #~ msgid "Japanese environment"
 771. #~ msgstr "Japonské prostředí"
 772. #~ msgid ""
 773. #~ "This task installs packages that make it easier for Japanese speakers to "
 774. #~ "use Debian."
 775. #~ msgstr ""
 776. #~ "Tato úloha nainstaluje balíky, které usnadní používání Debianu v "
 777. #~ "japonském prostředí."
 778. #~ msgid "Japanese desktop"
 779. #~ msgstr "Desktop s podporou japonštiny"
 780. #~ msgid "This task localises the desktop in Japanese."
 781. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro japonštinu."
 782. #~ msgid "Japanese GNOME desktop"
 783. #~ msgstr "Desktop s podporou japonštiny"
 784. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Japanese."
 785. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro japonštinu."
 786. #~ msgid "Japanese KDE desktop"
 787. #~ msgstr "Desktop s podporou japonštiny"
 788. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Japanese."
 789. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro japonštinu."
 790. #~ msgid "Khmer environment"
 791. #~ msgstr "Khmerské prostředí"
 792. #~ msgid ""
 793. #~ "This task installs packages and documentation in Khmer to help Khmer "
 794. #~ "speaking people use Debian."
 795. #~ msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci v khmerštině."
 796. #~ msgid "Khmer desktop"
 797. #~ msgstr "Desktop s podporou khmerštiny"
 798. #~ msgid "This task localises the desktop in Khmer."
 799. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro khmerštinu."
 800. #~ msgid "Khmer GNOME desktop"
 801. #~ msgstr "Desktop s podporou khmerštiny"
 802. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Khmer."
 803. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro khmerštinu."
 804. #~ msgid "Khmer KDE desktop"
 805. #~ msgstr "Desktop s podporou khmerštiny"
 806. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Khmer."
 807. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro khmerštinu."
 808. #~ msgid "Korean environment"
 809. #~ msgstr "Korejské prostředí"
 810. #~ msgid ""
 811. #~ "This task installs packages that make it easier for Korean speakers to "
 812. #~ "use Debian."
 813. #~ msgstr ""
 814. #~ "Tato úloha nainstaluje balíky, které usnadní používání Debianu v "
 815. #~ "korejském prostředí."
 816. #~ msgid "Korean desktop"
 817. #~ msgstr "Desktop s podporou korejštiny"
 818. #~ msgid "This task localises the desktop in Korean."
 819. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro korejštinu."
 820. #~ msgid "Korean GNOME desktop"
 821. #~ msgstr "Desktop s podporou korejštiny"
 822. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Korean."
 823. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro korejštinu."
 824. #~ msgid "Korean KDE desktop"
 825. #~ msgstr "Desktop s podporou korejštiny"
 826. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Korean."
 827. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro korejštinu."
 828. #~ msgid "Kurdish environment"
 829. #~ msgstr "Kurdské prostředí"
 830. #~ msgid ""
 831. #~ "This task installs packages and documentation in Kurdish to help Kurds "
 832. #~ "use Debian."
 833. #~ msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci v kurdštině."
 834. #~ msgid "Kurdish desktop"
 835. #~ msgstr "Desktop s podporou kurdštiny"
 836. #~ msgid "This task localises the desktop in Kurdish."
 837. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro kurdštinu."
 838. #~ msgid "Kurdish GNOME desktop"
 839. #~ msgstr "Desktop s podporou kurdštiny"
 840. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Kurdish."
 841. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro kurdštinu."
 842. #~ msgid "Kurdish KDE desktop"
 843. #~ msgstr "Desktop s podporou kurdštiny"
 844. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Kurdish."
 845. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro kurdštinu."
 846. #~ msgid "Latvian desktop"
 847. #~ msgstr "Desktop s podporou lotyštiny"
 848. #~ msgid "This task localises the desktop in Latvian."
 849. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro lotyštinu."
 850. #~ msgid "Latvian GNOME desktop"
 851. #~ msgstr "Desktop s podporou lotyštiny"
 852. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Latvian."
 853. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro lotyštinu."
 854. #~ msgid "Latvian KDE desktop"
 855. #~ msgstr "Desktop s podporou lotyštiny"
 856. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Latvian."
 857. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro lotyštinu."
 858. #~ msgid "Lithuanian environment"
 859. #~ msgstr "Litevské prostředí"
 860. #~ msgid ""
 861. #~ "This task installs packages and documentation in Lithuanian to help "
 862. #~ "Lithuanian speaking people use Debian."
 863. #~ msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci v litevštině."
 864. #~ msgid "Lithuanian desktop"
 865. #~ msgstr "Desktop s podporou litevštiny"
 866. #~ msgid "This task localises the desktop in Lithuanian."
 867. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro litevštinu."
 868. #~ msgid "Lithuanian GNOME desktop"
 869. #~ msgstr "Desktop s podporou litevštiny"
 870. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Lithuanian."
 871. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro litevštinu."
 872. #~ msgid "Lithuanian KDE desktop"
 873. #~ msgstr "Desktop s podporou litevštiny"
 874. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Lithuanian."
 875. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro litevštinu."
 876. #~ msgid "Macedonian environment"
 877. #~ msgstr "Makedonské prostředí"
 878. #~ msgid ""
 879. #~ "This task installs packages and documentation in Macedonian to help "
 880. #~ "Macedonian speaking people use Debian."
 881. #~ msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci v makedonštině."
 882. #~ msgid "Macedonian desktop"
 883. #~ msgstr "Desktop s podporou makedonštiny"
 884. #~ msgid "This task localises the desktop in Macedonian."
 885. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro makedonštinu."
 886. #~ msgid "Macedonian GNOME desktop"
 887. #~ msgstr "Desktop s podporou makedonštiny"
 888. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Macedonian."
 889. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro makedonštinu."
 890. #~ msgid "Macedonian KDE desktop"
 891. #~ msgstr "Desktop s podporou makedonštiny"
 892. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Macedonian."
 893. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro makedonštinu."
 894. #~ msgid "Malayalam desktop"
 895. #~ msgstr "Desktop s podporou malajálamštiny"
 896. #~ msgid "This task localises the desktop in Malayalam."
 897. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro malajálamštinu."
 898. #~ msgid "Malayalam GNOME desktop"
 899. #~ msgstr "Desktop s podporou malajálamštiny"
 900. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Malayalam."
 901. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro malajálamštinu."
 902. #~ msgid "Malayalam KDE desktop"
 903. #~ msgstr "Desktop s podporou malajálamštiny"
 904. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Malayalam."
 905. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro malajálamštinu."
 906. #~ msgid "Nepali desktop"
 907. #~ msgstr "Desktop s podporou nepálštiny"
 908. #~ msgid "This task localises the desktop in Nepali."
 909. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro nepálštinu."
 910. #~ msgid "Nepali GNOME desktop"
 911. #~ msgstr "Desktop s podporou nepálštiny"
 912. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Nepali."
 913. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro nepálštinu."
 914. #~ msgid "Nepali KDE desktop"
 915. #~ msgstr "Desktop s podporou nepálštiny"
 916. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Nepali."
 917. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro nepálštinu."
 918. #~ msgid "North Sami environment"
 919. #~ msgstr "Thajské prostředí"
 920. #~ msgid ""
 921. #~ "This task installs packages and documentation in North Sami to help North "
 922. #~ "Sami speaking people use Debian."
 923. #~ msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci v norštině."
 924. #~ msgid "North Sami desktop"
 925. #~ msgstr "Desktop s podporou severních jazyků sami"
 926. #~ msgid "This task localises the desktop in North Sami."
 927. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro severní jazyky sami."
 928. #~ msgid "North Sami GNOME desktop"
 929. #~ msgstr "Desktop s podporou severních jazyků sami"
 930. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in North Sami."
 931. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro severní jazyky sami."
 932. #~ msgid "North Sami KDE desktop"
 933. #~ msgstr "Desktop s podporou severních jazyků sami"
 934. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in North Sami."
 935. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro severní jazyky sami."
 936. #~ msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) environment"
 937. #~ msgstr "Norské (Bokmaal a Nynorsk) prostředí"
 938. #~ msgid ""
 939. #~ "This task installs packages and documentation in Norwegian to help "
 940. #~ "Norwegian speaking people use Debian."
 941. #~ msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci v norštině."
 942. #~ msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) desktop"
 943. #~ msgstr "Desktop s podporou norštiny (Bokmaal a Nynorsk)"
 944. #~ msgid "This task localises the desktop in Norwegian."
 945. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro norštinu."
 946. #~ msgid "Norwegian GNOME desktop"
 947. #~ msgstr "Desktop s podporou gruzínštiny"
 948. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Norwegian."
 949. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro norštinu."
 950. #~ msgid "Norwegian KDE desktop"
 951. #~ msgstr "Desktop s podporou gruzínštiny"
 952. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Norwegian."
 953. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro norštinu."
 954. #~ msgid "Persian environment"
 955. #~ msgstr "Perské prostředí"
 956. #~ msgid ""
 957. #~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
 958. #~ "makes it easier for Persian speakers to use Debian."
 959. #~ msgstr ""
 960. #~ "Tato úloha nainstaluje programy, fonty a dokumentaci pro persky mluvící "
 961. #~ "uživatele."
 962. #~ msgid "Persian desktop"
 963. #~ msgstr "Desktop s podporou perštiny"
 964. #~ msgid "This task localises the desktop in Persian."
 965. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro perštinu."
 966. #~ msgid "Persian GNOME desktop"
 967. #~ msgstr "Desktop s podporou perštiny"
 968. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Persian."
 969. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro perštinu."
 970. #~ msgid "Persian KDE desktop"
 971. #~ msgstr "Desktop s podporou perštiny"
 972. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Persian."
 973. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro perštinu."
 974. #~ msgid "Polish environment"
 975. #~ msgstr "Polské prostředí"
 976. #~ msgid ""
 977. #~ "This task installs packages and documentation in Polish to help Polish "
 978. #~ "speaking people use Debian."
 979. #~ msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci v polštině."
 980. #~ msgid "Polish desktop"
 981. #~ msgstr "Desktop s podporou polštiny"
 982. #~ msgid "This task localises the desktop in Polish."
 983. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro polštinu."
 984. #~ msgid "Polish GNOME desktop"
 985. #~ msgstr "Desktop s podporou polštiny"
 986. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Polish."
 987. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro polštinu."
 988. #~ msgid "Polish KDE desktop"
 989. #~ msgstr "Desktop s podporou polštiny"
 990. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Polish."
 991. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro polštinu."
 992. #~ msgid "Portuguese environment"
 993. #~ msgstr "Portugalské prostředí"
 994. #~ msgid ""
 995. #~ "This task installs packages and documentation in Portuguese to help "
 996. #~ "Portuguese speaking people use Debian."
 997. #~ msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci v portugalštině."
 998. #~ msgid "Portuguese desktop"
 999. #~ msgstr "Desktop s podporou portugalštiny"
 1000. #~ msgid "This task localises the desktop in Portuguese."
 1001. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro portugalštinu."
 1002. #~ msgid "Portuguese GNOME desktop"
 1003. #~ msgstr "Desktop s podporou portugalštiny"
 1004. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Portuguese."
 1005. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro portugalštinu."
 1006. #~ msgid "Portuguese KDE desktop"
 1007. #~ msgstr "Desktop s podporou portugalštiny"
 1008. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Portuguese."
 1009. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro portugalštinu."
 1010. #~ msgid "Punjabi environment"
 1011. #~ msgstr "Paňdžábské prostředí"
 1012. #~ msgid ""
 1013. #~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
 1014. #~ "makes it easier for Punjabi speakers to use Debian."
 1015. #~ msgstr ""
 1016. #~ "Tato úloha nainstaluje programy, fonty a dokumentaci pro paňdžábsky "
 1017. #~ "mluvící uživatele."
 1018. #~ msgid "Punjabi desktop"
 1019. #~ msgstr "Desktop s podporou paňdžábštiny"
 1020. #~ msgid "This task localises the desktop in Punjabi."
 1021. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro paňdžábštinu."
 1022. #~ msgid "Punjabi GNOME desktop"
 1023. #~ msgstr "Desktop s podporou paňdžábštiny"
 1024. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Punjabi."
 1025. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro paňdžábštinu."
 1026. #~ msgid "Punjabi KDE desktop"
 1027. #~ msgstr "Desktop s podporou paňdžábštiny"
 1028. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Punjabi."
 1029. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro paňdžábštinu."
 1030. #~ msgid "Romanian environment"
 1031. #~ msgstr "Rumunské prostředí"
 1032. #~ msgid ""
 1033. #~ "This task installs packages and documentation in Romanian to help "
 1034. #~ "Romanian speaking people use Debian."
 1035. #~ msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci v rumunštině."
 1036. #~ msgid "Romanian desktop"
 1037. #~ msgstr "Desktop s podporou rumunštiny"
 1038. #~ msgid "This task localises the desktop in Romanian."
 1039. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro rumunštinu."
 1040. #~ msgid "Romanian GNOME desktop"
 1041. #~ msgstr "Desktop s podporou rumunštiny"
 1042. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Romanian."
 1043. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro rumunštinu."
 1044. #~ msgid "Romanian KDE desktop"
 1045. #~ msgstr "Desktop s podporou rumunštiny"
 1046. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Romanian."
 1047. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro rumunštinu."
 1048. #~ msgid "Russian environment"
 1049. #~ msgstr "Ruské prostředí"
 1050. #~ msgid ""
 1051. #~ "This task installs programs and documentation in Russian to help Russian "
 1052. #~ "speaking people use Debian."
 1053. #~ msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci v ruštině."
 1054. #~ msgid "Russian desktop"
 1055. #~ msgstr "Desktop s podporou ruštiny"
 1056. #~ msgid "This task localises the desktop in Russian."
 1057. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro ruštinu."
 1058. #~ msgid "Russian GNOME desktop"
 1059. #~ msgstr "Desktop s podporou ruštiny"
 1060. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Russian."
 1061. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro ruštinu."
 1062. #~ msgid "Russian KDE desktop"
 1063. #~ msgstr "Desktop s podporou ruštiny"
 1064. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Russian."
 1065. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro ruštinu."
 1066. #~ msgid "Serbian environment"
 1067. #~ msgstr "Srbské prostředí"
 1068. #~ msgid ""
 1069. #~ "This task installs packages and documentation in Serbian to help Serbian "
 1070. #~ "speaking people use Debian."
 1071. #~ msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci v srbštině."
 1072. #~ msgid "Serbian desktop"
 1073. #~ msgstr "Desktop s podporou srbštiny"
 1074. #~ msgid "This task localises the desktop in Serbian."
 1075. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro srbštinu."
 1076. #~ msgid "Serbian GNOME desktop"
 1077. #~ msgstr "Desktop s podporou srbštiny"
 1078. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Serbian."
 1079. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro srbštinu."
 1080. #~ msgid "Serbian KDE desktop"
 1081. #~ msgstr "Desktop s podporou perštiny"
 1082. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Serbian."
 1083. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro srbštinu."
 1084. #~ msgid "Slovak environment"
 1085. #~ msgstr "Slovenské prostředí"
 1086. #~ msgid ""
 1087. #~ "This task installs packages and documentation in Slovak to help Slovak "
 1088. #~ "speaking people use Debian."
 1089. #~ msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci ve slovenštině."
 1090. #~ msgid "Slovak desktop"
 1091. #~ msgstr "Desktop s podporou slovenštiny"
 1092. #~ msgid "This task localises the desktop in Slovak."
 1093. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro slovenštinu."
 1094. #~ msgid "Slovak GNOME desktop"
 1095. #~ msgstr "Desktop s podporou slovenštiny"
 1096. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Slovak."
 1097. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro slovenštinu."
 1098. #~ msgid "Slovak KDE desktop"
 1099. #~ msgstr "Desktop s podporou slovenštiny"
 1100. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Slovak."
 1101. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro slovenštinu."
 1102. #~ msgid "Slovenian environment"
 1103. #~ msgstr "Slovinské prostředí"
 1104. #~ msgid ""
 1105. #~ "This task installs packages and documentation in Slovenian to help "
 1106. #~ "Slovenian speaking people use Debian."
 1107. #~ msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci ve slovinštině."
 1108. #~ msgid "Slovenian desktop"
 1109. #~ msgstr "Desktop s podporou slovinštiny"
 1110. #~ msgid "This task localises the desktop in Slovenian."
 1111. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro slovinštinu."
 1112. #~ msgid "Slovenian GNOME desktop"
 1113. #~ msgstr "Desktop s podporou slovinštiny"
 1114. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Slovenian."
 1115. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro slovinštinu."
 1116. #~ msgid "Slovenian KDE desktop"
 1117. #~ msgstr "Desktop s podporou slovinštiny"
 1118. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Slovenian."
 1119. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro slovinštinu."
 1120. #~ msgid "Spanish environment"
 1121. #~ msgstr "Španělské prostředí"
 1122. #~ msgid ""
 1123. #~ "This task installs programs, data files, and documentation that make it "
 1124. #~ "easier for Spanish speakers to use Debian."
 1125. #~ msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci ve španělštině."
 1126. #~ msgid "Spanish desktop"
 1127. #~ msgstr "Desktop s podporou španělštiny"
 1128. #~ msgid "This task localises the desktop in Spanish."
 1129. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro španělštinu."
 1130. #~ msgid "Spanish GNOME desktop"
 1131. #~ msgstr "Desktop s podporou španělštiny"
 1132. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Spanish."
 1133. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro španělštinu."
 1134. #~ msgid "Spanish KDE desktop"
 1135. #~ msgstr "Desktop s podporou španělštiny"
 1136. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Spanish."
 1137. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro španělštinu."
 1138. #~ msgid "Swedish environment"
 1139. #~ msgstr "Švédské prostředí"
 1140. #~ msgid ""
 1141. #~ "This task installs packages and documentation in Swedish to help Swedish "
 1142. #~ "speaking people use Debian."
 1143. #~ msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci ve švédštině."
 1144. #~ msgid "Swedish desktop"
 1145. #~ msgstr "Desktop s podporou švédštiny"
 1146. #~ msgid "This task localises the desktop in Swedish."
 1147. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro švédštinu."
 1148. #~ msgid "Swedish GNOME desktop"
 1149. #~ msgstr "Desktop s podporou švédštiny"
 1150. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Swedish."
 1151. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro švédštinu."
 1152. #~ msgid "Swedish KDE desktop"
 1153. #~ msgstr "Desktop s podporou švédštiny"
 1154. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Swedish."
 1155. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro švédštinu."
 1156. #~ msgid "Tagalog environment"
 1157. #~ msgstr "Tatalogské prostředí"
 1158. #~ msgid ""
 1159. #~ "This task installs packages and documentation in Tagalog to help Tagalog "
 1160. #~ "speaking people use Debian."
 1161. #~ msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci v tatalogštině."
 1162. #~ msgid "Tamil environment"
 1163. #~ msgstr "Tamilské prostředí"
 1164. #~ msgid ""
 1165. #~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
 1166. #~ "makes it easier for Tamil speakers to use Debian."
 1167. #~ msgstr ""
 1168. #~ "Tato úloha nainstaluje programy, fonty a dokumentaci pro tamilsky mluvící "
 1169. #~ "uživatele."
 1170. #~ msgid "Tamil desktop"
 1171. #~ msgstr "Desktop s podporou tamilštiny"
 1172. #~ msgid "This task localises the desktop in Tamil."
 1173. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro tamilštinu."
 1174. #~ msgid "Tamil GNOME desktop"
 1175. #~ msgstr "Desktop s podporou tamilštiny"
 1176. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Tamil."
 1177. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro tamilštinu."
 1178. #~ msgid "Tamil KDE desktop"
 1179. #~ msgstr "Desktop s podporou tamilštiny"
 1180. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Tamil."
 1181. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro tamilštinu."
 1182. #~ msgid "Thai environment"
 1183. #~ msgstr "Thajské prostředí"
 1184. #~ msgid ""
 1185. #~ "This task installs packages that make it easier for Thai speaking people "
 1186. #~ "to use Debian."
 1187. #~ msgstr ""
 1188. #~ "Tato úloha instaluje balíky, které usnadní používání Debianu v Thajském "
 1189. #~ "prostředí."
 1190. #~ msgid "Thai desktop"
 1191. #~ msgstr "Desktop s podporou thajštiny"
 1192. #~ msgid "This task localises the desktop in Thai."
 1193. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro thajštinu."
 1194. #~ msgid "Thai GNOME desktop"
 1195. #~ msgstr "Desktop s podporou thajštiny"
 1196. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Thai."
 1197. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro thajštinu."
 1198. #~ msgid "Thai KDE desktop"
 1199. #~ msgstr "Desktop s podporou thajštiny"
 1200. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Thai."
 1201. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro thajštinu."
 1202. #~ msgid "Turkish environment"
 1203. #~ msgstr "Turecké prostředí"
 1204. #~ msgid ""
 1205. #~ "This task installs packages and documentation in Turkish to help Turkish "
 1206. #~ "speaking people use Debian."
 1207. #~ msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci v turečtině."
 1208. #~ msgid "Turkish desktop"
 1209. #~ msgstr "Desktop s podporou turečtiny"
 1210. #~ msgid "This task localises the desktop in Turkish."
 1211. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro turečtinu."
 1212. #~ msgid "Turkish GNOME desktop"
 1213. #~ msgstr "Desktop s podporou turečtiny"
 1214. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Turkish."
 1215. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro turečtinu."
 1216. #~ msgid "Turkish KDE desktop"
 1217. #~ msgstr "Desktop s podporou turečtiny"
 1218. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Turkish."
 1219. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro turečtinu."
 1220. #~ msgid "Ukrainian environment"
 1221. #~ msgstr "Ukrajinské prostředí"
 1222. #~ msgid ""
 1223. #~ "This task installs programs and documentation in Ukrainian to help "
 1224. #~ "Ukrainian speaking people use Debian."
 1225. #~ msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci v ukrajinštině."
 1226. #~ msgid "Ukrainian desktop"
 1227. #~ msgstr "Desktop s podporou ukrajinštiny"
 1228. #~ msgid "This task localises the desktop in Ukrainian."
 1229. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro ukrajinštinu."
 1230. #~ msgid "Ukrainian GNOME desktop"
 1231. #~ msgstr "Desktop s podporou ukrajinštiny"
 1232. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Ukrainian."
 1233. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro ukrajinštinu."
 1234. #~ msgid "Ukrainian KDE desktop"
 1235. #~ msgstr "Desktop s podporou ukrajinštiny"
 1236. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Ukrainian."
 1237. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro ukrajinštinu."
 1238. #~ msgid "Vietnamese desktop"
 1239. #~ msgstr "Desktop s podporou vietnamštiny"
 1240. #~ msgid "This task localises the desktop in Vietnamese."
 1241. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro vietnamštinu."
 1242. #~ msgid "Vietnamese GNOME desktop"
 1243. #~ msgstr "Desktop s podporou vietnamštiny"
 1244. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Vietnamese."
 1245. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro vietnamštinu."
 1246. #~ msgid "Vietnamese KDE desktop"
 1247. #~ msgstr "Desktop s podporou vietnamštiny"
 1248. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Vietnamese."
 1249. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro vietnamštinu."
 1250. #~ msgid "Welsh environment"
 1251. #~ msgstr "Velšské prostředí"
 1252. #~ msgid ""
 1253. #~ "This task installs packages and documentation in Welsh to help Welsh "
 1254. #~ "speaking people use Debian."
 1255. #~ msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci ve velštině."
 1256. #~ msgid "Welsh desktop"
 1257. #~ msgstr "Desktop s podporou velštiny"
 1258. #~ msgid "This task localises the desktop in Welsh."
 1259. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro velštinu."
 1260. #~ msgid "Welsh GNOME desktop"
 1261. #~ msgstr "Desktop s podporou velštiny"
 1262. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Welsh."
 1263. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro velštinu."
 1264. #~ msgid "Welsh KDE desktop"
 1265. #~ msgstr "Desktop s podporou velštiny"
 1266. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Welsh."
 1267. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro velštinu."
 1268. #~ msgid "Xhosa desktop"
 1269. #~ msgstr "Desktop s podporou xhosštiny"
 1270. #~ msgid "This task localises the desktop in Xhosa."
 1271. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro xhosštinu."
 1272. #~ msgid "Xhosa GNOME desktop"
 1273. #~ msgstr "Desktop s podporou xhosštiny"
 1274. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Xhosa."
 1275. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro xhosštinu."
 1276. #~ msgid "Xhosa KDE desktop"
 1277. #~ msgstr "Desktop s podporou xhosštiny"
 1278. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Xhosa."
 1279. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro xhosštinu."
 1280. #~ msgid "Albanian desktop"
 1281. #~ msgstr "Desktop s podporou albánštiny"
 1282. #~ msgid "This task localises the desktop in Albanian."
 1283. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro albánštinu."
 1284. #~ msgid ""
 1285. #~ "This task provides basic \"desktop\" software using the GNOME desktop "
 1286. #~ "desktop."
 1287. #~ msgstr ""
 1288. #~ "Tato úloha poskytuje základní \"desktopové\" aplikace založené na "
 1289. #~ "deskopovém prostředí GNOME."
 1290. #~ msgid ""
 1291. #~ "This task provides basic \"desktop\" software, including a variety of "
 1292. #~ "session managers, file managers and web browsers. It incorporates both "
 1293. #~ "the GNOME and KDE desktops, and provides a display manager which lets the "
 1294. #~ "user choose between the two."
 1295. #~ msgstr ""
 1296. #~ "Úloha poskytuje základní \"desktopový\" software. To znamená nejrůznější "
 1297. #~ "správce sezení, správce souborů, webové prohlížeče, obě desktopová "
 1298. #~ "prostředí GNOME a KDE a správce grafické obrazovky."
 1299. #~ msgid "This task makes the desktop be localised in Bulgarian."
 1300. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro bulharštinu."
 1301. #~ msgid "This task causes the standard base system to be installed."
 1302. #~ msgstr "Úloha nainstaluje standardní základní systém."
 1303. #~ msgid "Office environment"
 1304. #~ msgstr "Kancelářské prostředí"
 1305. #~ msgid ""
 1306. #~ "This task provides a suite of office productivity software, including a "
 1307. #~ "word processor, a spreadsheet, a presentation program, and more. This is "
 1308. #~ "a rather large collection of software."
 1309. #~ msgstr ""
 1310. #~ "Tato úloha poskytuje kancelářský balík obsahující textový procesor, "
 1311. #~ "tabulkový kalkulátor, prezentační program a další. Je to poměrně velká "
 1312. #~ "kolekce softwaru."
 1313. #~ msgid "X window system"
 1314. #~ msgstr "X Window System"
 1315. #~ msgid ""
 1316. #~ "This task provides the essential components for a standalone workstation "
 1317. #~ "running the X Window System. It provides the X libraries, an X server, a "
 1318. #~ "set of fonts, and a group of basic X clients and utilities."
 1319. #~ msgstr ""
 1320. #~ "Úloha vybere neodmyslitelné komponenty pro samostatnou pracovní stanici s "
 1321. #~ "X Window Systemem. Poskytuje X knihovny, X server, fonty a několik "
 1322. #~ "základních X klientů a utilit."
 1323. #~ msgid "Broadband internet connection"
 1324. #~ msgstr "Širokopásmové připojení k Internetu"
 1325. #~ msgid ""
 1326. #~ "This task selects packages that address special needs of computers that "
 1327. #~ "connect to the internet using DSL, Cable, and the like."
 1328. #~ msgstr ""
 1329. #~ "Úloha vybere balíky užitečné pro připojení k Internetu přes DSL, "
 1330. #~ "kabelovou televizi a podobně."
 1331. #~ msgid "C and C++"
 1332. #~ msgstr "C a C++"
 1333. #~ msgid ""
 1334. #~ "A complete environment for development of programs in the C and C++ "
 1335. #~ "programming languages."
 1336. #~ msgstr "Kompletní prostředí pro vývoj programů v jazycích C a C++."
 1337. #~ msgid "Dialup internet"
 1338. #~ msgstr "Vytáčené připojení k Internetu"
 1339. #~ msgid ""
 1340. #~ "This task selects packages that address special needs of computers using "
 1341. #~ "a slow part-time dialup connection (by modem, ISDN, or similar)."
 1342. #~ msgstr ""
 1343. #~ "Úloha vybere balíky, které pokrývají potřeby počítačů pro navázání "
 1344. #~ "pomalého vytáčeného spojení (analogovým modemem, ISDN modemem, nebo "
 1345. #~ "podobným). "
 1346. #~ msgid "Games"
 1347. #~ msgstr "Hry"
 1348. #~ msgid ""
 1349. #~ "Selecting this task will install a broad selection of games, from "
 1350. #~ "traditional textual unix games to card games, to fast-paced arcade games. "
 1351. #~ "It won't install all the games in Debian, but it is a good starting point."
 1352. #~ msgstr ""
 1353. #~ "Výberem této úlohy nainstalujete široké spektrum her od tradičních "
 1354. #~ "textových unixových her až po akční arkády. Sice tím nenainstalujete "
 1355. #~ "všechny hry dostupné v Debianu, ale je to dobrý začátek."
 1356. #~ msgid "Java"
 1357. #~ msgstr "Java"
 1358. #~ msgid "A java development environment."
 1359. #~ msgstr "Vývojové prostředí pro Javu."
 1360. #~ msgid "Debian Jr."
 1361. #~ msgstr "Debian Jr."
 1362. #~ msgid "Debian Jr. is a collection of Debian packages suitable for children."
 1363. #~ msgstr "Debian Jr. je kolekce debianích balíků vhodných pro děti."
 1364. #~ msgid "Custom kernel compilation"
 1365. #~ msgstr "Kompilace vlastního jádra"
 1366. #~ msgid ""
 1367. #~ "This task includes everything you should need to build your own custom "
 1368. #~ "kernel."
 1369. #~ msgstr ""
 1370. #~ "Tato úloha zahrnuje všechny balíky potřebné pro sestavení vlastního jádra."
 1371. #~ msgid ""
 1372. #~ "This is a collection of tools that laptop users will expect to find on a "
 1373. #~ "system. It includes some special utilities for laptops including IBM "
 1374. #~ "Thinkpads, Sony Vaios, Toshibas, and Dell Inspirons."
 1375. #~ msgstr ""
 1376. #~ "Toto je kolekce nástrojů, kterou na svém systému očekávají uživatelé s "
 1377. #~ "notebooky. Mimo jiné obsahuje utility pro konkrétní řady jako IBM "
 1378. #~ "Thinkpad, Sony Vaio, Toshiba a Dell Inspiron."
 1379. #~ msgid ""
 1380. #~ "This task makes the system compliant with the Linux Standard Base, "
 1381. #~ "allowing you to install and use LSB packages."
 1382. #~ msgstr ""
 1383. #~ "Tato úloha zajistí, aby systém odpovídal standardu Linux Standard Base, "
 1384. #~ "čímž můžete instalovat LSB programy."
 1385. #~ msgid "Usenet news server"
 1386. #~ msgstr "News server"
 1387. #~ msgid ""
 1388. #~ "This task selects the preferred version of the INN news server software "
 1389. #~ "for new Debian installations."
 1390. #~ msgstr "Tato úloha vybere preferovaný news server INN."
 1391. #~ msgid ""
 1392. #~ "You do not need this package if you merely wish to read news from an "
 1393. #~ "existing server, just select the news reader program you desire and it "
 1394. #~ "will pull in any required pieces. Only use this task if you intend to "
 1395. #~ "operate a server."
 1396. #~ msgstr ""
 1397. #~ "Tento balík potřebujete pouze pokud chcete provozovat vlastní server. "
 1398. #~ "Jestliže si chcete příspěvky číst ze stávajícího serveru, nainstalujte si "
 1399. #~ "jen program pro čtení přízpěvků."
 1400. #~ msgid "Python"
 1401. #~ msgstr "Python"
 1402. #~ msgid ""
 1403. #~ "Many Python tools and extensions, for developing scripts and simple or "
 1404. #~ "complex applications in Python."
 1405. #~ msgstr "Mnoho nástrojů a rozšíření pro vývoj aplikací v Pythonu."
 1406. #~ msgid "Scientific applications"
 1407. #~ msgstr "Vědecké aplikace"
 1408. #~ msgid ""
 1409. #~ "This task selects packages which are suitable for scientific work. Under "
 1410. #~ "a fairly loose definition of 'scientific', this includes numerical "
 1411. #~ "analysis and computing, statistical data analysis as well as "
 1412. #~ "visualization."
 1413. #~ msgstr ""
 1414. #~ "Úloha vybere balíky vhodné pro vědeckou práci. Pod pojmem 'vědecké' se "
 1415. #~ "skrývají aplikace pro numerickou analýzu a výpočty, statistickou analýzu "
 1416. #~ "a samozřejmě vizualizaci."
 1417. #~ msgid "TeX/LaTeX environment"
 1418. #~ msgstr "TeX/LaTeX"
 1419. #~ msgid ""
 1420. #~ "This task provides necessary packages for composing documents in TeX/"
 1421. #~ "LaTeX."
 1422. #~ msgstr ""
 1423. #~ "Tato úloha poskytuje nezbytné balíky pro vytváření dokumentů v systému "
 1424. #~ "TeX/LaTeX."
 1425. #~ msgid "Conventional Unix server"
 1426. #~ msgstr "Obvyklý unixový server"
 1427. #~ msgid ""
 1428. #~ "This task selects packages that would typically be found on a "
 1429. #~ "conventional multi-user unix system with remote users. Do be warned that "
 1430. #~ "this includes a number of daemons."
 1431. #~ msgstr ""
 1432. #~ "Tato úloha vybere balíky, které obvykle očekáváte od konvenčního "
 1433. #~ "víceuživatelského unixového systému se vzdálenými uživateli. Buďte "
 1434. #~ "varováni, že to zahrnuje i množství démonů."