You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

2088 lines
64 KiB

 1. # translation of da.po to Danish
 2. # Danish translation for tasksel tasks.
 3. # Copyright (C) 2003 Claus Hindsgaul
 4. #
 5. # Claus Hindsgaul <claus_h@image.dk>, 2003, 2004, 2005, 2006.
 6. # Claus Hindsgaul <claus.hindsgaul@gmail.com>, 2006, 2007.
 7. msgid ""
 8. msgstr ""
 9. "Project-Id-Version: da\n"
 10. "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 11. "POT-Creation-Date: 2010-07-31 21:35-0300\n"
 12. "PO-Revision-Date: 2007-05-28 14:26+0200\n"
 13. "Last-Translator: Claus Hindsgaul <claus.hindsgaul@gmail.com>\n"
 14. "Language-Team: Danish\n"
 15. "Language: \n"
 16. "MIME-Version: 1.0\n"
 17. "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
 18. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 19. "X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
 20. "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 21. #. Description
 22. #: ../po/debian-tasks.desc:1001
 23. msgid "SQL database"
 24. msgstr "SQL-database"
 25. #. Description
 26. #: ../po/debian-tasks.desc:1001
 27. msgid ""
 28. "This task selects client and server packages for the PostgreSQL database."
 29. msgstr ""
 30. "Denne opgavepakke omfatter klient- og serverpakker til PostgreSQL-databasen."
 31. #. Description
 32. #: ../po/debian-tasks.desc:1001
 33. msgid ""
 34. "PostgreSQL is an SQL relational database, offering increasing SQL92 "
 35. "compliance and some SQL3 features. It is suitable for use with multi-user "
 36. "database access, through its facilities for transactions and fine-grained "
 37. "locking."
 38. msgstr ""
 39. "PostgreSQL er en SQL-relationsdatabase, der i højere og højere grad "
 40. "overholder SQL92 og har nogle SQL3-funktioner. Det vil passe til flerbruger "
 41. "databaseadgang på grund af dets transaktionsfaciliteter og finkornede "
 42. "fillåsning."
 43. #. Description
 44. #: ../po/debian-tasks.desc:2001
 45. #, fuzzy
 46. #| msgid "Xfce desktop environment"
 47. msgid "Graphical desktop environment"
 48. msgstr "Skrivebordsmiljøet Xfce"
 49. #. Description
 50. #: ../po/debian-tasks.desc:2001
 51. msgid ""
 52. "This task provides basic desktop software and serves as a basis for the "
 53. "GNOME and KDE desktop tasks."
 54. msgstr ""
 55. "Denne opgavepakke indeholder grundlæggende skrivebordsprogrammer, og "
 56. "fungerer som fundament for skrivebordsmiljø-opgavepakkerne GNOME og KDE."
 57. #. Description
 58. #: ../po/debian-tasks.desc:3001
 59. msgid "DNS server"
 60. msgstr "DNS-server"
 61. #. Description
 62. #: ../po/debian-tasks.desc:3001
 63. msgid ""
 64. "Selects the BIND DNS server, and related documentation and utility packages."
 65. msgstr ""
 66. "Vælger DNS-serveren BIND samt tilhørende dokumentation og værktøjsprogrammer."
 67. #. Description
 68. #: ../po/debian-tasks.desc:4001
 69. msgid "File server"
 70. msgstr "Filserver"
 71. #. Description
 72. #: ../po/debian-tasks.desc:4001
 73. msgid ""
 74. "This task sets up your system to be a file server, supporting both CIFS and "
 75. "NFS."
 76. msgstr ""
 77. "Denne opgavepakke sætter dit system op som filserver, der både understøtter "
 78. "CIFS og NFS."
 79. #. Description
 80. #: ../po/debian-tasks.desc:5001
 81. msgid "GNOME desktop environment"
 82. msgstr "Skrivebordsmiljøet GNOME"
 83. #. Description
 84. #: ../po/debian-tasks.desc:5001
 85. msgid ""
 86. "This task provides basic \"desktop\" software using the GNOME desktop "
 87. "environment."
 88. msgstr ""
 89. "Denne opgavepakke giver de grundlæggende skrivebordsprogrammer med "
 90. "skrivebordsmiljøet GNOME."
 91. #. Description
 92. #: ../po/debian-tasks.desc:6001
 93. msgid "KDE desktop environment"
 94. msgstr "Skrivebordsmiljøet KDE"
 95. #. Description
 96. #: ../po/debian-tasks.desc:6001
 97. msgid ""
 98. "This task provides basic \"desktop\" software using the K Desktop "
 99. "Environment."
 100. msgstr ""
 101. "Denne opgavepakke giver de grundlæggende skrivebordsprogrammer med "
 102. "skrivebordsmiljøet KDE."
 103. #. Description
 104. #: ../po/debian-tasks.desc:7001
 105. msgid "Laptop"
 106. msgstr "Bærbar"
 107. #. Description
 108. #: ../po/debian-tasks.desc:7001
 109. msgid "This task installs software useful for a laptop."
 110. msgstr "Denne opgavepakke installerer nyttige programmer for en bærbar."
 111. #. Description
 112. #: ../po/debian-tasks.desc:8001
 113. msgid "LXDE desktop environment"
 114. msgstr "Skrivebordsmiljøet LXDE"
 115. #. Description
 116. #: ../po/debian-tasks.desc:8001
 117. msgid ""
 118. "This task provides basic \"desktop\" software using the LXDE desktop "
 119. "environment."
 120. msgstr ""
 121. "Denne opgavepakke giver de grundlæggende skrivebordsprogrammer med "
 122. "skrivebordsmiljøet LXDE."
 123. #. Description
 124. #: ../po/debian-tasks.desc:9001
 125. msgid "Mail server"
 126. msgstr "Postserver"
 127. #. Description
 128. #: ../po/debian-tasks.desc:9001
 129. msgid ""
 130. "This task selects a variety of package useful for a general purpose mail "
 131. "server system."
 132. msgstr ""
 133. "Denne opgavepakke omfatter et udvalg af pakker, der er nyttige på et "
 134. "almindeligt postserversystem."
 135. #. Description
 136. #: ../po/debian-tasks.desc:10001
 137. msgid "manual package selection"
 138. msgstr "manuelt valg af pakker"
 139. #. Description
 140. #: ../po/debian-tasks.desc:10001
 141. msgid "Manually select packages to install in aptitude."
 142. msgstr "Vælg selv pakker, der skal installeres, i aptitude."
 143. #. Description
 144. #: ../po/debian-tasks.desc:11001
 145. msgid "Print server"
 146. msgstr "Printerserver"
 147. #. Description
 148. #: ../po/debian-tasks.desc:11001
 149. msgid "This task sets up your system to be a print server."
 150. msgstr "Denne opgavepakke sætter dit system op til at være printerserver."
 151. #. Description
 152. #: ../po/debian-tasks.desc:12001
 153. #, fuzzy
 154. #| msgid "DNS server"
 155. msgid "SSH server"
 156. msgstr "DNS-server"
 157. #. Description
 158. #: ../po/debian-tasks.desc:12001
 159. #, fuzzy
 160. #| msgid "This task sets up your system to be a print server."
 161. msgid ""
 162. "This task sets up your system to be remotely accessed through SSH "
 163. "connections."
 164. msgstr "Denne opgavepakke sætter dit system op til at være printerserver."
 165. #. Description
 166. #: ../po/debian-tasks.desc:13001
 167. #, fuzzy
 168. #| msgid "Standard system"
 169. msgid "Standard system utilities"
 170. msgstr "Standardsystem"
 171. #. Description
 172. #: ../po/debian-tasks.desc:13001
 173. msgid ""
 174. "This task sets up a basic user environment, providing a reasonably small "
 175. "selection of services and tools usable on the command line."
 176. msgstr ""
 177. #. Description
 178. #: ../po/debian-tasks.desc:14001
 179. msgid "Web server"
 180. msgstr "Webserver"
 181. #. Description
 182. #: ../po/debian-tasks.desc:14001
 183. msgid ""
 184. "This task selects packages useful for a general purpose web server system."
 185. msgstr ""
 186. "Denne opgavepakke vælger pakker, der er nyttige på et almindeligt webserver-"
 187. "system."
 188. #. Description
 189. #: ../po/debian-tasks.desc:15001
 190. msgid "Xfce desktop environment"
 191. msgstr "Skrivebordsmiljøet Xfce"
 192. #. Description
 193. #: ../po/debian-tasks.desc:15001
 194. msgid ""
 195. "This task provides basic \"desktop\" software using the Xfce desktop "
 196. "environment."
 197. msgstr ""
 198. "Denne opgavepakke giver de grundlæggende skrivebordsprogrammer med "
 199. "skrivebordsmiljøet Xfce."
 200. #~ msgid "Desktop environment"
 201. #~ msgstr "Skrivebordsmiljø"
 202. #~ msgid "This task installs a reasonably small character-mode system."
 203. #~ msgstr "Denne opgavepakke installerer et ret småt tegnbaseret system."
 204. #~ msgid "Amharic environment"
 205. #~ msgstr "Arabisk miljø"
 206. #~ msgid ""
 207. #~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
 208. #~ "makes it easier for Amharic speakers to use Debian."
 209. #~ msgstr ""
 210. #~ "Denne opgavepakke installerer programmer, datafiler, skrifttyper og "
 211. #~ "dokumentation, der gør det nemmere for arabisksprogede at bruge Debian."
 212. #~ msgid "Amharic desktop"
 213. #~ msgstr "Arabisk skrivebord"
 214. #~ msgid "This task localises the desktop in Amharic."
 215. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet arabisk."
 216. #~ msgid "Amharic GNOME desktop"
 217. #~ msgstr "Arabisk skrivebord"
 218. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Amharic."
 219. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet arabisk."
 220. #~ msgid "Amharic KDE desktop"
 221. #~ msgstr "Arabisk skrivebord"
 222. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Amharic."
 223. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet arabisk."
 224. #~ msgid "Arabic environment"
 225. #~ msgstr "Arabisk miljø"
 226. #~ msgid ""
 227. #~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
 228. #~ "makes it easier for Arabic speakers to use Debian."
 229. #~ msgstr ""
 230. #~ "Denne opgavepakke installerer programmer, datafiler, skrifttyper og "
 231. #~ "dokumentation, der gør det nemmere for arabisksprogede at bruge Debian."
 232. #~ msgid "Arabic desktop"
 233. #~ msgstr "Arabisk skrivebord"
 234. #~ msgid "This task localises the desktop in Arabic."
 235. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet arabisk."
 236. #~ msgid "Arabic GNOME desktop"
 237. #~ msgstr "Arabisk skrivebord"
 238. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Arabic."
 239. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet arabisk."
 240. #~ msgid "Arabic KDE desktop"
 241. #~ msgstr "Arabisk skrivebord"
 242. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Arabic."
 243. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet arabisk."
 244. #~ msgid "Basque desktop"
 245. #~ msgstr "Baskisk skrivebord"
 246. #~ msgid "This task localises the desktop in Basque."
 247. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet baskisk."
 248. #~ msgid "Basque GNOME desktop"
 249. #~ msgstr "Baskisk skrivebord"
 250. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Basque."
 251. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet baskisk."
 252. #~ msgid "Basque KDE desktop"
 253. #~ msgstr "Baskisk skrivebord"
 254. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Basque."
 255. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet baskisk."
 256. #~ msgid "Belarusian environment"
 257. #~ msgstr "Hviderussisk miljø"
 258. #~ msgid ""
 259. #~ "This task installs packages and documentation in Belarusian to help "
 260. #~ "Belarusian speaking people use Debian."
 261. #~ msgstr ""
 262. #~ "Denne opgavepakke installerer tyske pakker og dokumentation, der skal "
 263. #~ "hjælpe hviderussisksprogede med at bruge Debian."
 264. #~ msgid "Belarusian desktop"
 265. #~ msgstr "Hviderussisk skrivebord"
 266. #~ msgid "This task localises the desktop in Belarusian."
 267. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet hviderussisk."
 268. #~ msgid "Belarusian GNOME desktop"
 269. #~ msgstr "Hviderussisk skrivebord"
 270. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Belarusian."
 271. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet hviderussisk."
 272. #~ msgid "Belarusian KDE desktop"
 273. #~ msgstr "Hviderussisk skrivebord"
 274. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Belarusian."
 275. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet hviderussisk."
 276. #~ msgid "Bengali environment"
 277. #~ msgstr "Bengali miljø"
 278. #~ msgid ""
 279. #~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
 280. #~ "makes it easier for Bengali speakers to use Debian."
 281. #~ msgstr ""
 282. #~ "Denne opgavepakke installerer programmer, datafiler, skrifttyper og "
 283. #~ "dokumentation, der gør det nemmere for bengalisprogede at bruge Debian."
 284. #~ msgid "Bengali desktop"
 285. #~ msgstr "Bengalisisk skrivebord"
 286. #~ msgid "This task localises the desktop in Bengali."
 287. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet Bengali."
 288. #~ msgid "Bengali GNOME desktop"
 289. #~ msgstr "Bengalisisk skrivebord"
 290. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Bengali."
 291. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet Bengali."
 292. #~ msgid "Bengali KDE desktop"
 293. #~ msgstr "Bengalisisk skrivebord"
 294. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Bengali."
 295. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet Bengali."
 296. #~ msgid "Bosnian environment"
 297. #~ msgstr "Bosnisk miljø"
 298. #~ msgid ""
 299. #~ "This task installs packages and documentation in Bosnian to help Bosnian "
 300. #~ "speaking people use Debian."
 301. #~ msgstr ""
 302. #~ "Denne opgavepakke installerer Rumænske pakker og dokumentation, der skal "
 303. #~ "hjælpe bosnisksprogede med at bruge Debian."
 304. #~ msgid "Bosnian desktop"
 305. #~ msgstr "Bosnisk skrivebord"
 306. #~ msgid "This task localises the desktop in Bosnian."
 307. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet bosnisk."
 308. #~ msgid "Bosnian GNOME desktop"
 309. #~ msgstr "Bosnisk skrivebord"
 310. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Bosnian."
 311. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet bosnisk."
 312. #~ msgid "Bosnian KDE desktop"
 313. #~ msgstr "Bosnisk skrivebord"
 314. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Bosnian."
 315. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet bosnisk."
 316. #~ msgid "Brazilian Portuguese environment"
 317. #~ msgstr "Brasiliansk-portugisisk miljø"
 318. #~ msgid ""
 319. #~ "This task installs programs, data files, and documentation that make it "
 320. #~ "easier for Brazilian Portuguese speakers to use Debian."
 321. #~ msgstr ""
 322. #~ "Denne opgavepakke installerer programmer, datafiler og dokumentation, som "
 323. #~ "gør det lettere for brasiliansk-portugisisksprogede at bruge Debian."
 324. #~ msgid "Brazilian Portuguese desktop"
 325. #~ msgstr "Brasiliansk-portugisisk skrivebord"
 326. #~ msgid "This task localises the desktop in Brasilian Portuguese."
 327. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet Brasiliansk-portugisisk."
 328. #~ msgid "Brazilian Portuguese GNOME desktop"
 329. #~ msgstr "Brasiliansk-portugisisk skrivebord"
 330. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Brazilian Portuguese."
 331. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet Brasiliansk-portugisisk."
 332. #~ msgid "Brazilian Portuguese KDE desktop"
 333. #~ msgstr "Brasiliansk-portugisisk skrivebord"
 334. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Brazilian Portuguese."
 335. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet Brasiliansk-portugisisk."
 336. #~ msgid "British English environment"
 337. #~ msgstr "Britisk-engelsk miljø"
 338. #~ msgid ""
 339. #~ "This task installs packages and documentation in British English to help "
 340. #~ "British English speaking people use Debian."
 341. #~ msgstr ""
 342. #~ "Denne opgavepakke installerer danske pakker og dokumentation, til brug "
 343. #~ "for britisk-engelsksprogede Debianbrugere."
 344. #~ msgid "British English desktop"
 345. #~ msgstr "Britisk-engelsk skrivebord"
 346. #~ msgid "This task localises the desktop in British English."
 347. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet Britisk-engelsk."
 348. #~ msgid "British GNOME desktop"
 349. #~ msgstr "Britisk-engelsk skrivebord"
 350. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in British."
 351. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet irsk."
 352. #~ msgid "British KDE desktop"
 353. #~ msgstr "Britisk-engelsk skrivebord"
 354. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in British."
 355. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet irsk."
 356. #~ msgid "Bulgarian environment"
 357. #~ msgstr "Bulgarsk miljø"
 358. #~ msgid ""
 359. #~ "This task installs programs and data files that make it easier for "
 360. #~ "Bulgarian speakers to use Debian."
 361. #~ msgstr ""
 362. #~ "Denne opgavepakke installerer pakker, det gør det nemmere for "
 363. #~ "bulgarsksprogede at bruge Debian."
 364. #~ msgid "Bulgarian desktop"
 365. #~ msgstr "Bulgarsk skrivebord"
 366. #~ msgid "This task localises the desktop in Bulgarian."
 367. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet bulgarsk."
 368. #~ msgid "Bulgarian GNOME desktop"
 369. #~ msgstr "Bulgarsk skrivebord"
 370. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Bulgarian."
 371. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet bulgarsk."
 372. #~ msgid "Bulgarian KDE desktop"
 373. #~ msgstr "Bulgarsk skrivebord"
 374. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Bulgarian."
 375. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet bulgarsk."
 376. #~ msgid "Catalan environment"
 377. #~ msgstr "Catalansk miljø"
 378. #~ msgid ""
 379. #~ "This task installs packages and documentation in Catalan to help Catalan "
 380. #~ "speaking people use Debian."
 381. #~ msgstr ""
 382. #~ "Denne opgavepakke installerer catalanske pakker og dokumentation, der "
 383. #~ "skal hjælpe catalansksprogede med at bruge Debian."
 384. #~ msgid "Catalan desktop"
 385. #~ msgstr "Catalansk skrivebord"
 386. #~ msgid "This task localises the desktop in Catalan."
 387. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet catalansk."
 388. #~ msgid "Catalan GNOME desktop"
 389. #~ msgstr "Catalansk skrivebord"
 390. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Catalan."
 391. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet catalansk."
 392. #~ msgid "Catalan KDE desktop"
 393. #~ msgstr "Catalansk skrivebord"
 394. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Catalan."
 395. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet catalansk."
 396. #~ msgid "Simplified Chinese environment"
 397. #~ msgstr "Simplificeret kinesisk miljø"
 398. #~ msgid ""
 399. #~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
 400. #~ "make it easier for Chinese speakers to use Debian, using the simplified "
 401. #~ "Chinese encoding."
 402. #~ msgstr ""
 403. #~ "Denne opgavepakke indeholder programmer, datafiler, skrifttyper og "
 404. #~ "dokumentation, der letter brugen af Debian for kinesisksprogede med "
 405. #~ "simplificeret kinesisk tegnsæt."
 406. #~ msgid "Simplified Chinese desktop"
 407. #~ msgstr "Simplificeret kinesisk skrivebord"
 408. #~ msgid "This task localises the desktop in Simplified Chinese."
 409. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet simplificeret kinesisk."
 410. #~ msgid "Chinese-s GNOME desktop"
 411. #~ msgstr "Vietnamesisk skrivebord"
 412. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Chinese-s."
 413. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet vietnamesisk."
 414. #~ msgid "Chinese-s KDE desktop"
 415. #~ msgstr "Vietnamesisk skrivebord"
 416. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Chinese-s."
 417. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet vietnamesisk."
 418. #~ msgid "Traditional Chinese environment"
 419. #~ msgstr "Traditionelt kinesisk miljø"
 420. #~ msgid ""
 421. #~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
 422. #~ "make it easier for Chinese speakers to use Debian, using the traditional "
 423. #~ "Chinese encoding."
 424. #~ msgstr ""
 425. #~ "Denne opgavepakke indeholder programmer, datafiler, skrifttyper og "
 426. #~ "dokumentation, der letter brugen af Debian for kinesisksprogede med "
 427. #~ "traditionelt kinesisk tegnsæt."
 428. #~ msgid "Traditional Chinese desktop"
 429. #~ msgstr "Traditionelt kinesisk skrivebord"
 430. #~ msgid "This task localises the desktop in Traditional Chinese."
 431. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet traditionelt kinesisk."
 432. #~ msgid "Chinese-t GNOME desktop"
 433. #~ msgstr "Vietnamesisk skrivebord"
 434. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Chinese-t."
 435. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet vietnamesisk."
 436. #~ msgid "Chinese-t KDE desktop"
 437. #~ msgstr "Vietnamesisk skrivebord"
 438. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Chinese-t."
 439. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet vietnamesisk."
 440. #~ msgid "Croatian environment"
 441. #~ msgstr "Kroatisk miljø"
 442. #~ msgid ""
 443. #~ "This task installs packages and documentation in Croatian to help "
 444. #~ "Croatian speaking people use Debian."
 445. #~ msgstr ""
 446. #~ "Denne opgavepakke installerer catalanske pakker og dokumentation, der "
 447. #~ "skal hjælpe kroatisksprogede med at bruge Debian."
 448. #~ msgid "Croatian desktop"
 449. #~ msgstr "Kroatisk skrivebord"
 450. #~ msgid "This task localises the desktop in Croatian."
 451. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet kroatisk."
 452. #~ msgid "Croatian GNOME desktop"
 453. #~ msgstr "Kroatisk skrivebord"
 454. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Croatian."
 455. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet kroatisk."
 456. #~ msgid "Croatian KDE desktop"
 457. #~ msgstr "Kroatisk skrivebord"
 458. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Croatian."
 459. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet kroatisk."
 460. #~ msgid "Cyrillic environment"
 461. #~ msgstr "Kyrillisk miljø"
 462. #~ msgid ""
 463. #~ "This task provides Cyrillic fonts and other software you will need in "
 464. #~ "order to use Cyrillic. It supports Belarusian, Bulgarian, Macedonian, "
 465. #~ "Russian, Serbian and Ukrainian."
 466. #~ msgstr ""
 467. #~ "Denne opgavepakke indeholder kyrilliske skrifttyper og programmer, du "
 468. #~ "skal bruge for at kunne anvende kyrillisk skrift. Den understøtter "
 469. #~ "hviderussisk, bulgarsk, makedonsk, russisk, serbisk og ukrainsk."
 470. #~ msgid "Cyrillic desktop"
 471. #~ msgstr "Kyrillisk skrivebord"
 472. #~ msgid ""
 473. #~ "This task localises the desktop in Cyrillic. It supports Belarusian, "
 474. #~ "Bulgarian, Macedonian, Russian, Serbian and Ukrainian."
 475. #~ msgstr ""
 476. #~ "Denne opgavepakke gør skrivebordet kyrillisk. Den understøtter "
 477. #~ "hviderussisk, bulgarsk, makedonsk, russisk, serbisk og ukrainsk."
 478. #~ msgid "Cyrillic GNOME desktop"
 479. #~ msgstr "Kyrillisk skrivebord"
 480. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Cyrillic."
 481. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet arabisk."
 482. #~ msgid "Cyrillic KDE desktop"
 483. #~ msgstr "Kyrillisk skrivebord"
 484. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Cyrillic."
 485. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet arabisk."
 486. #~ msgid "Czech environment"
 487. #~ msgstr "Tjekkisk miljø"
 488. #~ msgid ""
 489. #~ "This task installs packages and documentation in Czech to help Czech "
 490. #~ "speaking people use Debian."
 491. #~ msgstr ""
 492. #~ "Denne opgavepakke installerer tjekkiske pakker og dokumentation, til brug "
 493. #~ "for tjekkisksprogede Debianbrugere."
 494. #~ msgid "Czech desktop"
 495. #~ msgstr "Tjekkisk skrivebord"
 496. #~ msgid "This task localises the desktop in Czech."
 497. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet tjekkisk."
 498. #~ msgid "Czech GNOME desktop"
 499. #~ msgstr "Tjekkisk skrivebord"
 500. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Czech."
 501. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet tjekkisk."
 502. #~ msgid "Czech KDE desktop"
 503. #~ msgstr "Tjekkisk skrivebord"
 504. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Czech."
 505. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet tjekkisk."
 506. #~ msgid "Danish environment"
 507. #~ msgstr "Dansk miljø"
 508. #~ msgid ""
 509. #~ "This task installs packages and documentation in Danish to help Danish "
 510. #~ "speaking people use Debian."
 511. #~ msgstr ""
 512. #~ "Denne opgavepakke installerer danske pakker og dokumentation, til brug "
 513. #~ "for dansksprogede Debianbrugere."
 514. #~ msgid "Danish desktop"
 515. #~ msgstr "Dansk skrivebord"
 516. #~ msgid "This task localises the desktop in Danish."
 517. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet dansk."
 518. #~ msgid "Danish GNOME desktop"
 519. #~ msgstr "Dansk skrivebord"
 520. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Danish."
 521. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet dansk."
 522. #~ msgid "Danish KDE desktop"
 523. #~ msgstr "Dansk skrivebord"
 524. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Danish."
 525. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet dansk."
 526. #~ msgid "Dutch environment"
 527. #~ msgstr "Hollandsk miljø"
 528. #~ msgid ""
 529. #~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
 530. #~ "makes it easier for Dutch speakers to use Debian."
 531. #~ msgstr ""
 532. #~ "Denne opgavepakke installerer programmer, datafiler, skrifttyper og "
 533. #~ "dokumentation, der gør det nemmere for hollandsksprogede at bruge Debian."
 534. #~ msgid "Dutch desktop"
 535. #~ msgstr "Hollandsk skrivebord"
 536. #~ msgid "This task localises the desktop in Dutch."
 537. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet hollandsk"
 538. #~ msgid "Dutch GNOME desktop"
 539. #~ msgstr "Hollandsk skrivebord"
 540. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Dutch."
 541. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet hollandsk"
 542. #~ msgid "Dutch KDE desktop"
 543. #~ msgstr "Hollandsk skrivebord"
 544. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Dutch."
 545. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet hollandsk"
 546. #~ msgid "Dzongkha desktop"
 547. #~ msgstr "Dzongkha skrivebord"
 548. #~ msgid "This task localises the desktop in Dzongkha."
 549. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet dzongkha."
 550. #~ msgid "Dzongkha GNOME desktop"
 551. #~ msgstr "Dzongkha skrivebord"
 552. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Dzongkha."
 553. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet dzongkha."
 554. #~ msgid "Dzongkha KDE desktop"
 555. #~ msgstr "Dzongkha skrivebord"
 556. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Dzongkha."
 557. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet dzongkha."
 558. #~ msgid "Esperanto desktop"
 559. #~ msgstr "Esperanto skrivebord"
 560. #~ msgid "This task localises the desktop in Esperanto."
 561. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet esperanto."
 562. #~ msgid "Esperanto GNOME desktop"
 563. #~ msgstr "Esperanto skrivebord"
 564. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Esperanto."
 565. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet esperanto."
 566. #~ msgid "Esperanto KDE desktop"
 567. #~ msgstr "Esperanto skrivebord"
 568. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Esperanto."
 569. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet esperanto."
 570. #~ msgid "Estonian desktop"
 571. #~ msgstr "Estisk skrivebord"
 572. #~ msgid "This task localises the desktop in Estonian."
 573. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet estisk."
 574. #~ msgid "Estonian GNOME desktop"
 575. #~ msgstr "Estisk skrivebord"
 576. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Estonian."
 577. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet estisk."
 578. #~ msgid "Estonian KDE desktop"
 579. #~ msgstr "Estisk skrivebord"
 580. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Estonian."
 581. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet estisk."
 582. #~ msgid "Finnish environment"
 583. #~ msgstr "Finsk miljø"
 584. #~ msgid ""
 585. #~ "This task installs packages and documentation in Finnish to help Finnish "
 586. #~ "speaking people use Debian."
 587. #~ msgstr ""
 588. #~ "Denne opgavepakke installerer danske pakker og dokumentation, til brug "
 589. #~ "for finsksprogede Debianbrugere."
 590. #~ msgid "Finnish desktop"
 591. #~ msgstr "Finsk skrivebord"
 592. #~ msgid "This task localises the desktop in Finnish."
 593. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet finsk."
 594. #~ msgid "Finnish GNOME desktop"
 595. #~ msgstr "Finsk skrivebord"
 596. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Finnish."
 597. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet finsk."
 598. #~ msgid "Finnish KDE desktop"
 599. #~ msgstr "Finsk skrivebord"
 600. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Finnish."
 601. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet finsk."
 602. #~ msgid "French environment"
 603. #~ msgstr "Fransk miljø"
 604. #~ msgid ""
 605. #~ "This task installs packages and documentation in French to help French "
 606. #~ "speaking people use Debian."
 607. #~ msgstr ""
 608. #~ "Denne opgavepakke installerer franske pakker og dokumentation, til brug "
 609. #~ "for fransksprogede Debianbrugere."
 610. #~ msgid "French desktop"
 611. #~ msgstr "Fransk skrivebord"
 612. #~ msgid "This task localises the desktop in French."
 613. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet fransk."
 614. #~ msgid "French GNOME desktop"
 615. #~ msgstr "Fransk skrivebord"
 616. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in French."
 617. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet fransk."
 618. #~ msgid "French KDE desktop"
 619. #~ msgstr "Fransk skrivebord"
 620. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in French."
 621. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet fransk."
 622. #~ msgid "Galician environment"
 623. #~ msgstr "Galisisk miljø"
 624. #~ msgid ""
 625. #~ "This task installs packages and documentation in Galician to help "
 626. #~ "Galician speaking people use Debian."
 627. #~ msgstr ""
 628. #~ "Denne opgavepakke installerer Italienske pakker og dokumentation, der "
 629. #~ "skal hjælpe galisisksprogede med at bruge Debian."
 630. #~ msgid "Galician desktop"
 631. #~ msgstr "Galisisk skrivebord"
 632. #~ msgid "This task localises the desktop in Galician."
 633. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet galisisk."
 634. #~ msgid "Galician GNOME desktop"
 635. #~ msgstr "Galisisk skrivebord"
 636. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Galician."
 637. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet galisisk."
 638. #~ msgid "Galician KDE desktop"
 639. #~ msgstr "Galisisk skrivebord"
 640. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Galician."
 641. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet galisisk."
 642. #~ msgid "Georgian desktop"
 643. #~ msgstr "Georgisk skrivebord"
 644. #~ msgid "This task localises the desktop in Georgian."
 645. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet georgisk."
 646. #~ msgid "German environment"
 647. #~ msgstr "Tysk miljø"
 648. #~ msgid ""
 649. #~ "This task installs packages and documentation in German to help German "
 650. #~ "speaking people use Debian."
 651. #~ msgstr ""
 652. #~ "Denne opgavepakke installerer tyske pakker og dokumentation, der skal "
 653. #~ "hjælpe tysksprogede med at bruge Debian."
 654. #~ msgid "German desktop"
 655. #~ msgstr "Tysk skrivebord"
 656. #~ msgid "This task localises the desktop in German."
 657. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet tysk."
 658. #~ msgid "German GNOME desktop"
 659. #~ msgstr "Tysk skrivebord"
 660. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in German."
 661. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet tysk."
 662. #~ msgid "German KDE desktop"
 663. #~ msgstr "Tysk skrivebord"
 664. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in German."
 665. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet tysk."
 666. #~ msgid "Greek environment"
 667. #~ msgstr "Græsk miljø"
 668. #~ msgid ""
 669. #~ "This task installs packages and documentation in Greek to help Greek "
 670. #~ "speaking people use Debian."
 671. #~ msgstr ""
 672. #~ "Denne opgavepakke installerer græske pakker og dokumentation, til brug "
 673. #~ "for græsksprogede Debianbrugere."
 674. #~ msgid "Greek desktop"
 675. #~ msgstr "Græsk skrivebord"
 676. #~ msgid "This task localises the desktop in Greek."
 677. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet græsk."
 678. #~ msgid "Greek GNOME desktop"
 679. #~ msgstr "Græsk skrivebord"
 680. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Greek."
 681. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet græsk."
 682. #~ msgid "Greek KDE desktop"
 683. #~ msgstr "Græsk skrivebord"
 684. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Greek."
 685. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet græsk."
 686. #~ msgid "Gujarati desktop"
 687. #~ msgstr "Gujarati skrivebord"
 688. #~ msgid "This task localises the desktop in Gujarati."
 689. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet gujarati."
 690. #~ msgid "Gujarati GNOME desktop"
 691. #~ msgstr "Gujarati skrivebord"
 692. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Gujarati."
 693. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet gujarati."
 694. #~ msgid "Gujarati KDE desktop"
 695. #~ msgstr "Gujarati skrivebord"
 696. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Gujarati."
 697. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet gujarati."
 698. #~ msgid "Hebrew environment"
 699. #~ msgstr "Hebraisk miljø"
 700. #~ msgid ""
 701. #~ "This task installs programs and documentation in Hebrew to help Hebrew "
 702. #~ "speaking people use Debian."
 703. #~ msgstr ""
 704. #~ "Denne opgavepakke installerer hebraiske pakker og dokumentation, til brug "
 705. #~ "for Debianbrugere, der taler hebraisk."
 706. #~ msgid "Hebrew desktop"
 707. #~ msgstr "Hebraisk skrivebord"
 708. #~ msgid "This task localises the desktop in Hebrew."
 709. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet hebraisk."
 710. #~ msgid "Hebrew GNOME desktop"
 711. #~ msgstr "Hebraisk skrivebord"
 712. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Hebrew."
 713. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet hebraisk."
 714. #~ msgid "Hebrew KDE desktop"
 715. #~ msgstr "Hebraisk skrivebord"
 716. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Hebrew."
 717. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet hebraisk."
 718. #~ msgid "Hindi environment"
 719. #~ msgstr "Hindu miljø"
 720. #~ msgid ""
 721. #~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
 722. #~ "makes it easier for Hindi speakers to use Debian."
 723. #~ msgstr ""
 724. #~ "Denne opgavepakke installerer programmer, datafiler, skrifttyper og "
 725. #~ "dokumentation, der gør det nemmere for hindusprogede at bruge Debian."
 726. #~ msgid "Hindi desktop"
 727. #~ msgstr "Hindu skrivebord"
 728. #~ msgid "This task localises the desktop in Hindi."
 729. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet Hindu."
 730. #~ msgid "Hindi GNOME desktop"
 731. #~ msgstr "Hindu skrivebord"
 732. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Hindi."
 733. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet Hindu."
 734. #~ msgid "Hindi KDE desktop"
 735. #~ msgstr "Hindu skrivebord"
 736. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Hindi."
 737. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet Hindu."
 738. #~ msgid "Hungarian environment"
 739. #~ msgstr "Ungarnsk miljø"
 740. #~ msgid ""
 741. #~ "This task installs packages and documentation in Hungarian to help "
 742. #~ "Hungarian speaking people use Debian."
 743. #~ msgstr ""
 744. #~ "Denne opgavepakke installerer ungarnske pakker og dokumentation, der skal "
 745. #~ "hjælpe ungarnsksprogede med at bruge Debian."
 746. #~ msgid "Hungarian desktop"
 747. #~ msgstr "Ungarnsk skrivebord"
 748. #~ msgid "This task localises the desktop in Hungarian."
 749. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet ungarnsk."
 750. #~ msgid "Hungarian GNOME desktop"
 751. #~ msgstr "Ungarnsk skrivebord"
 752. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Hungarian."
 753. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet ungarnsk."
 754. #~ msgid "Hungarian KDE desktop"
 755. #~ msgstr "Ungarnsk skrivebord"
 756. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Hungarian."
 757. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet ungarnsk."
 758. #~ msgid "Icelandic environment"
 759. #~ msgstr "Islandsk miljø"
 760. #~ msgid ""
 761. #~ "This task installs packages and documentation in Icelandic to help "
 762. #~ "Icelandic speaking people use Debian."
 763. #~ msgstr ""
 764. #~ "Denne opgavepakke installerer Italienske pakker og dokumentation, der "
 765. #~ "skal hjælpe islandsksprogede med at bruge Debian."
 766. #~ msgid "Icelandic desktop"
 767. #~ msgstr "Islandsk skrivebord"
 768. #~ msgid "This task localises the desktop in Icelandic."
 769. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet islandsk."
 770. #~ msgid "Icelandic GNOME desktop"
 771. #~ msgstr "Islandsk skrivebord"
 772. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Icelandic."
 773. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet islandsk."
 774. #~ msgid "Icelandic KDE desktop"
 775. #~ msgstr "Islandsk skrivebord"
 776. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Icelandic."
 777. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet islandsk."
 778. #~ msgid "Irish environment"
 779. #~ msgstr "Irsk miljø"
 780. #~ msgid ""
 781. #~ "This task installs packages and documentation in Irish to help Irish "
 782. #~ "speaking people use Debian."
 783. #~ msgstr ""
 784. #~ "Denne opgavepakke installerer tyrkiske pakker og dokumentation, til brug "
 785. #~ "for irsksprogede Debianbrugere."
 786. #~ msgid "Irish desktop"
 787. #~ msgstr "Irsk skrivebord"
 788. #~ msgid "This task localises the desktop in Irish."
 789. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet irsk."
 790. #~ msgid "Irish GNOME desktop"
 791. #~ msgstr "Irsk skrivebord"
 792. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Irish."
 793. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet irsk."
 794. #~ msgid "Irish KDE desktop"
 795. #~ msgstr "Irsk skrivebord"
 796. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Irish."
 797. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet irsk."
 798. #~ msgid "Italian environment"
 799. #~ msgstr "Italiensk miljø"
 800. #~ msgid ""
 801. #~ "This task installs packages and documentation in Italian to help Italian "
 802. #~ "speaking people use Debian."
 803. #~ msgstr ""
 804. #~ "Denne opgavepakke installerer Italienske pakker og dokumentation, der "
 805. #~ "skal hjælpe italiensksprogede med at bruge Debian."
 806. #~ msgid "Italian desktop"
 807. #~ msgstr "Italiensk skrivebord"
 808. #~ msgid "This task localises the desktop in Italian."
 809. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet italiensk."
 810. #~ msgid "Italian GNOME desktop"
 811. #~ msgstr "Italiensk skrivebord"
 812. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Italian."
 813. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet italiensk."
 814. #~ msgid "Italian KDE desktop"
 815. #~ msgstr "Italiensk skrivebord"
 816. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Italian."
 817. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet italiensk."
 818. #~ msgid "Japanese environment"
 819. #~ msgstr "Japansk miljø"
 820. #~ msgid ""
 821. #~ "This task installs packages that make it easier for Japanese speakers to "
 822. #~ "use Debian."
 823. #~ msgstr ""
 824. #~ "Denne opgavepakke installerer pakker, det gør det nemmere for "
 825. #~ "japansksprogede at bruge Debian."
 826. #~ msgid "Japanese desktop"
 827. #~ msgstr "Japansk skrivebord"
 828. #~ msgid "This task localises the desktop in Japanese."
 829. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet japansk."
 830. #~ msgid "Japanese GNOME desktop"
 831. #~ msgstr "Japansk skrivebord"
 832. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Japanese."
 833. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet japansk."
 834. #~ msgid "Japanese KDE desktop"
 835. #~ msgstr "Japansk skrivebord"
 836. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Japanese."
 837. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet japansk."
 838. #~ msgid "Khmer environment"
 839. #~ msgstr "Khmer miljø"
 840. #~ msgid ""
 841. #~ "This task installs packages and documentation in Khmer to help Khmer "
 842. #~ "speaking people use Debian."
 843. #~ msgstr ""
 844. #~ "Denne opgavepakke installerer Khmer pakker og dokumentation, der skal "
 845. #~ "hjælpe khmersprogede med at bruge Debian."
 846. #~ msgid "Khmer desktop"
 847. #~ msgstr "Khmer skrivebord"
 848. #~ msgid "This task localises the desktop in Khmer."
 849. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet khmer."
 850. #~ msgid "Khmer GNOME desktop"
 851. #~ msgstr "Khmer skrivebord"
 852. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Khmer."
 853. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet khmer."
 854. #~ msgid "Khmer KDE desktop"
 855. #~ msgstr "Khmer skrivebord"
 856. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Khmer."
 857. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet khmer."
 858. #~ msgid "Korean environment"
 859. #~ msgstr "Koreansk miljø"
 860. #~ msgid ""
 861. #~ "This task installs packages that make it easier for Korean speakers to "
 862. #~ "use Debian."
 863. #~ msgstr ""
 864. #~ "Denne opgavepakke installerer pakker, det gør det nemmere for "
 865. #~ "koreansksprogede at bruge Debian."
 866. #~ msgid "Korean desktop"
 867. #~ msgstr "Koreansk skrivebord"
 868. #~ msgid "This task localises the desktop in Korean."
 869. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet koreansk."
 870. #~ msgid "Korean GNOME desktop"
 871. #~ msgstr "Koreansk skrivebord"
 872. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Korean."
 873. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet koreansk."
 874. #~ msgid "Korean KDE desktop"
 875. #~ msgstr "Koreansk skrivebord"
 876. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Korean."
 877. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet koreansk."
 878. #~ msgid "Kurdish environment"
 879. #~ msgstr "Tyrkisk miljø"
 880. #~ msgid ""
 881. #~ "This task installs packages and documentation in Kurdish to help Kurds "
 882. #~ "use Debian."
 883. #~ msgstr ""
 884. #~ "Denne opgavepakke installerer tyrkiske pakker og dokumentation, til brug "
 885. #~ "for tyrkisksprogede Debianbrugere."
 886. #~ msgid "Kurdish desktop"
 887. #~ msgstr "Tyrkisk skrivebord"
 888. #~ msgid "This task localises the desktop in Kurdish."
 889. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet tyrkisk."
 890. #~ msgid "Kurdish GNOME desktop"
 891. #~ msgstr "Tyrkisk skrivebord"
 892. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Kurdish."
 893. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet tyrkisk."
 894. #~ msgid "Kurdish KDE desktop"
 895. #~ msgstr "Tyrkisk skrivebord"
 896. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Kurdish."
 897. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet tyrkisk."
 898. #~ msgid "Latvian desktop"
 899. #~ msgstr "Lettisk skrivebord"
 900. #~ msgid "This task localises the desktop in Latvian."
 901. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet lettisk."
 902. #~ msgid "Latvian GNOME desktop"
 903. #~ msgstr "Lettisk skrivebord"
 904. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Latvian."
 905. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet lettisk."
 906. #~ msgid "Latvian KDE desktop"
 907. #~ msgstr "Lettisk skrivebord"
 908. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Latvian."
 909. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet lettisk."
 910. #~ msgid "Lithuanian environment"
 911. #~ msgstr "Litauisk miljø"
 912. #~ msgid ""
 913. #~ "This task installs packages and documentation in Lithuanian to help "
 914. #~ "Lithuanian speaking people use Debian."
 915. #~ msgstr ""
 916. #~ "Denne opgavepakke installerer litauiske pakker og dokumentation, der skal "
 917. #~ "hjælpe litauisksprogede med at bruge Debian."
 918. #~ msgid "Lithuanian desktop"
 919. #~ msgstr "Litauisk skrivebord"
 920. #~ msgid "This task localises the desktop in Lithuanian."
 921. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet litauisk."
 922. #~ msgid "Lithuanian GNOME desktop"
 923. #~ msgstr "Litauisk skrivebord"
 924. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Lithuanian."
 925. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet litauisk."
 926. #~ msgid "Lithuanian KDE desktop"
 927. #~ msgstr "Litauisk skrivebord"
 928. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Lithuanian."
 929. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet litauisk."
 930. #~ msgid "Macedonian environment"
 931. #~ msgstr "Makedonsk miljø"
 932. #~ msgid ""
 933. #~ "This task installs packages and documentation in Macedonian to help "
 934. #~ "Macedonian speaking people use Debian."
 935. #~ msgstr ""
 936. #~ "Denne opgavepakke installerer Rumænske pakker og dokumentation, der skal "
 937. #~ "hjælpe makedonsksprogede med at bruge Debian."
 938. #~ msgid "Macedonian desktop"
 939. #~ msgstr "Makedonsk skrivebord"
 940. #~ msgid "This task localises the desktop in Macedonian."
 941. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet makedonsk."
 942. #~ msgid "Macedonian GNOME desktop"
 943. #~ msgstr "Makedonsk skrivebord"
 944. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Macedonian."
 945. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet makedonsk."
 946. #~ msgid "Macedonian KDE desktop"
 947. #~ msgstr "Makedonsk skrivebord"
 948. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Macedonian."
 949. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet makedonsk."
 950. #~ msgid "Malayalam desktop"
 951. #~ msgstr "Malayalam skrivebord"
 952. #~ msgid "This task localises the desktop in Malayalam."
 953. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet malayalam."
 954. #~ msgid "Malayalam GNOME desktop"
 955. #~ msgstr "Malayalam skrivebord"
 956. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Malayalam."
 957. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet malayalam."
 958. #~ msgid "Malayalam KDE desktop"
 959. #~ msgstr "Malayalam skrivebord"
 960. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Malayalam."
 961. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet malayalam."
 962. #~ msgid "Nepali desktop"
 963. #~ msgstr "Nepalesisk skrivebord"
 964. #~ msgid "This task localises the desktop in Nepali."
 965. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet nepalesisk."
 966. #~ msgid "Nepali GNOME desktop"
 967. #~ msgstr "Nepalesisk skrivebord"
 968. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Nepali."
 969. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet nepalesisk."
 970. #~ msgid "Nepali KDE desktop"
 971. #~ msgstr "Nepalesisk skrivebord"
 972. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Nepali."
 973. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet nepalesisk."
 974. #~ msgid "North Sami environment"
 975. #~ msgstr "Thai miljø"
 976. #~ msgid ""
 977. #~ "This task installs packages and documentation in North Sami to help North "
 978. #~ "Sami speaking people use Debian."
 979. #~ msgstr ""
 980. #~ "Denne opgavepakke installerer norske pakker og dokumentation, til hjælp "
 981. #~ "for Norsksprogede Debianbrugere."
 982. #~ msgid "North Sami desktop"
 983. #~ msgstr "Nordsamisk skrivebord"
 984. #~ msgid "This task localises the desktop in North Sami."
 985. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet nordsamisk."
 986. #~ msgid "North Sami GNOME desktop"
 987. #~ msgstr "Nordsamisk skrivebord"
 988. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in North Sami."
 989. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet nordsamisk."
 990. #~ msgid "North Sami KDE desktop"
 991. #~ msgstr "Nordsamisk skrivebord"
 992. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in North Sami."
 993. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet nordsamisk."
 994. #~ msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) environment"
 995. #~ msgstr "Norsk (bokmål og nynorsk) miljø"
 996. #~ msgid ""
 997. #~ "This task installs packages and documentation in Norwegian to help "
 998. #~ "Norwegian speaking people use Debian."
 999. #~ msgstr ""
 1000. #~ "Denne opgavepakke installerer norske pakker og dokumentation, til hjælp "
 1001. #~ "for Norsksprogede Debianbrugere."
 1002. #~ msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) desktop"
 1003. #~ msgstr "Norsk (bokmål og nynorsk) skrivebord"
 1004. #~ msgid "This task localises the desktop in Norwegian."
 1005. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet norsk."
 1006. #~ msgid "Norwegian GNOME desktop"
 1007. #~ msgstr "Georgisk skrivebord"
 1008. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Norwegian."
 1009. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet norsk."
 1010. #~ msgid "Norwegian KDE desktop"
 1011. #~ msgstr "Georgisk skrivebord"
 1012. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Norwegian."
 1013. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet norsk."
 1014. #~ msgid "Persian environment"
 1015. #~ msgstr "Persisk miljø"
 1016. #~ msgid ""
 1017. #~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
 1018. #~ "makes it easier for Persian speakers to use Debian."
 1019. #~ msgstr ""
 1020. #~ "Denne opgavepakke installerer programmer, datafiler, skrifttyper og "
 1021. #~ "dokumentation, der gør det nemmere for persisksprogede at bruge Debian."
 1022. #~ msgid "Persian desktop"
 1023. #~ msgstr "Persisk skrivebord"
 1024. #~ msgid "This task localises the desktop in Persian."
 1025. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet persisk."
 1026. #~ msgid "Persian GNOME desktop"
 1027. #~ msgstr "Persisk skrivebord"
 1028. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Persian."
 1029. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet persisk."
 1030. #~ msgid "Persian KDE desktop"
 1031. #~ msgstr "Persisk skrivebord"
 1032. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Persian."
 1033. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet persisk."
 1034. #~ msgid "Polish environment"
 1035. #~ msgstr "Polsk miljø"
 1036. #~ msgid ""
 1037. #~ "This task installs packages and documentation in Polish to help Polish "
 1038. #~ "speaking people use Debian."
 1039. #~ msgstr ""
 1040. #~ "Denne opgavepakke installerer polske pakker og dokumentation, til brug "
 1041. #~ "for polsksprogede Debianbrugere."
 1042. #~ msgid "Polish desktop"
 1043. #~ msgstr "Polsk skrivebord"
 1044. #~ msgid "This task localises the desktop in Polish."
 1045. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet polsk."
 1046. #~ msgid "Polish GNOME desktop"
 1047. #~ msgstr "Polsk skrivebord"
 1048. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Polish."
 1049. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet polsk."
 1050. #~ msgid "Polish KDE desktop"
 1051. #~ msgstr "Polsk skrivebord"
 1052. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Polish."
 1053. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet polsk."
 1054. #~ msgid "Portuguese environment"
 1055. #~ msgstr "Portugisisk miljø"
 1056. #~ msgid ""
 1057. #~ "This task installs packages and documentation in Portuguese to help "
 1058. #~ "Portuguese speaking people use Debian."
 1059. #~ msgstr ""
 1060. #~ "Denne opgavepakke installerer græske pakker og dokumentation, til brug "
 1061. #~ "for portugisiskprogede Debianbrugere."
 1062. #~ msgid "Portuguese desktop"
 1063. #~ msgstr "Portugisisk skrivebord"
 1064. #~ msgid "This task localises the desktop in Portuguese."
 1065. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet portugisisk."
 1066. #~ msgid "Portuguese GNOME desktop"
 1067. #~ msgstr "Portugisisk skrivebord"
 1068. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Portuguese."
 1069. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet portugisisk."
 1070. #~ msgid "Portuguese KDE desktop"
 1071. #~ msgstr "Portugisisk skrivebord"
 1072. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Portuguese."
 1073. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet portugisisk."
 1074. #~ msgid "Punjabi environment"
 1075. #~ msgstr "Punjabi miljø"
 1076. #~ msgid ""
 1077. #~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
 1078. #~ "makes it easier for Punjabi speakers to use Debian."
 1079. #~ msgstr ""
 1080. #~ "Denne opgavepakke installerer programmer, datafiler, skrifttyper og "
 1081. #~ "dokumentation, der gør det nemmere for punjabisprogede at bruge Debian."
 1082. #~ msgid "Punjabi desktop"
 1083. #~ msgstr "Punjabisk skrivebord"
 1084. #~ msgid "This task localises the desktop in Punjabi."
 1085. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet punjabi."
 1086. #~ msgid "Punjabi GNOME desktop"
 1087. #~ msgstr "Punjabisk skrivebord"
 1088. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Punjabi."
 1089. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet punjabi."
 1090. #~ msgid "Punjabi KDE desktop"
 1091. #~ msgstr "Punjabisk skrivebord"
 1092. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Punjabi."
 1093. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet punjabi."
 1094. #~ msgid "Romanian environment"
 1095. #~ msgstr "Rumænsk miljø"
 1096. #~ msgid ""
 1097. #~ "This task installs packages and documentation in Romanian to help "
 1098. #~ "Romanian speaking people use Debian."
 1099. #~ msgstr ""
 1100. #~ "Denne opgavepakke installerer Rumænske pakker og dokumentation, der skal "
 1101. #~ "hjælpe rumænsksprogede med at bruge Debian."
 1102. #~ msgid "Romanian desktop"
 1103. #~ msgstr "Rumænsk skrivebord"
 1104. #~ msgid "This task localises the desktop in Romanian."
 1105. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet rumænsk."
 1106. #~ msgid "Romanian GNOME desktop"
 1107. #~ msgstr "Rumænsk skrivebord"
 1108. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Romanian."
 1109. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet rumænsk."
 1110. #~ msgid "Romanian KDE desktop"
 1111. #~ msgstr "Rumænsk skrivebord"
 1112. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Romanian."
 1113. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet rumænsk."
 1114. #~ msgid "Russian environment"
 1115. #~ msgstr "Russisk miljø"
 1116. #~ msgid ""
 1117. #~ "This task installs programs and documentation in Russian to help Russian "
 1118. #~ "speaking people use Debian."
 1119. #~ msgstr ""
 1120. #~ "Denne opgavepakke indeholder programmer og russisk dokumentation til at "
 1121. #~ "gøre det lettere for russiskprogede at bruge Debian."
 1122. #~ msgid "Russian desktop"
 1123. #~ msgstr "Russisk skrivebord"
 1124. #~ msgid "This task localises the desktop in Russian."
 1125. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet russisk."
 1126. #~ msgid "Russian GNOME desktop"
 1127. #~ msgstr "Russisk skrivebord"
 1128. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Russian."
 1129. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet russisk."
 1130. #~ msgid "Russian KDE desktop"
 1131. #~ msgstr "Russisk skrivebord"
 1132. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Russian."
 1133. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet russisk."
 1134. #~ msgid "Serbian environment"
 1135. #~ msgstr "Serbisk miljø"
 1136. #~ msgid ""
 1137. #~ "This task installs packages and documentation in Serbian to help Serbian "
 1138. #~ "speaking people use Debian."
 1139. #~ msgstr ""
 1140. #~ "Denne opgavepakke installerer tyske pakker og dokumentation, der skal "
 1141. #~ "hjælpe serbisksprogede med at bruge Debian."
 1142. #~ msgid "Serbian desktop"
 1143. #~ msgstr "Serbisk skrivebord"
 1144. #~ msgid "This task localises the desktop in Serbian."
 1145. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet Serbisk."
 1146. #~ msgid "Serbian GNOME desktop"
 1147. #~ msgstr "Serbisk skrivebord"
 1148. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Serbian."
 1149. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet Serbisk."
 1150. #~ msgid "Serbian KDE desktop"
 1151. #~ msgstr "Persisk skrivebord"
 1152. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Serbian."
 1153. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet Serbisk."
 1154. #~ msgid "Slovak environment"
 1155. #~ msgstr "Slovakisk miljø"
 1156. #~ msgid ""
 1157. #~ "This task installs packages and documentation in Slovak to help Slovak "
 1158. #~ "speaking people use Debian."
 1159. #~ msgstr ""
 1160. #~ "Denne opgavepakke installerer Slovakiske pakker og dokumentation, der "
 1161. #~ "skal hjælpe slovakisksprogede med at bruge Debian."
 1162. #~ msgid "Slovak desktop"
 1163. #~ msgstr "Slovakisk skrivebord"
 1164. #~ msgid "This task localises the desktop in Slovak."
 1165. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet Slovakisk."
 1166. #~ msgid "Slovak GNOME desktop"
 1167. #~ msgstr "Slovakisk skrivebord"
 1168. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Slovak."
 1169. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet Slovakisk."
 1170. #~ msgid "Slovak KDE desktop"
 1171. #~ msgstr "Slovakisk skrivebord"
 1172. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Slovak."
 1173. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet Slovakisk."
 1174. #~ msgid "Slovenian environment"
 1175. #~ msgstr "Slovensk miljø"
 1176. #~ msgid ""
 1177. #~ "This task installs packages and documentation in Slovenian to help "
 1178. #~ "Slovenian speaking people use Debian."
 1179. #~ msgstr ""
 1180. #~ "Denne opgavepakke installerer Slovakiske pakker og dokumentation, der "
 1181. #~ "skal hjælpe slovensksprogede med at bruge Debian."
 1182. #~ msgid "Slovenian desktop"
 1183. #~ msgstr "Slovensk skrivebord"
 1184. #~ msgid "This task localises the desktop in Slovenian."
 1185. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet slovensk."
 1186. #~ msgid "Slovenian GNOME desktop"
 1187. #~ msgstr "Slovensk skrivebord"
 1188. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Slovenian."
 1189. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet slovensk."
 1190. #~ msgid "Slovenian KDE desktop"
 1191. #~ msgstr "Slovensk skrivebord"
 1192. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Slovenian."
 1193. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet slovensk."
 1194. #~ msgid "Spanish environment"
 1195. #~ msgstr "Spansk miljø"
 1196. #~ msgid ""
 1197. #~ "This task installs programs, data files, and documentation that make it "
 1198. #~ "easier for Spanish speakers to use Debian."
 1199. #~ msgstr ""
 1200. #~ "Denne opgavepakke installerer programmer, datafiler og dokumentation, som "
 1201. #~ "gør det lettere for spansksprogede at bruge Debian."
 1202. #~ msgid "Spanish desktop"
 1203. #~ msgstr "Spansk skrivebord"
 1204. #~ msgid "This task localises the desktop in Spanish."
 1205. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet spansk."
 1206. #~ msgid "Spanish GNOME desktop"
 1207. #~ msgstr "Spansk skrivebord"
 1208. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Spanish."
 1209. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet spansk."
 1210. #~ msgid "Spanish KDE desktop"
 1211. #~ msgstr "Spansk skrivebord"
 1212. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Spanish."
 1213. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet spansk."
 1214. #~ msgid "Swedish environment"
 1215. #~ msgstr "Svensk miljø"
 1216. #~ msgid ""
 1217. #~ "This task installs packages and documentation in Swedish to help Swedish "
 1218. #~ "speaking people use Debian."
 1219. #~ msgstr ""
 1220. #~ "Denne opgavepakke installerer svenske pakker og dokumentation, til brug "
 1221. #~ "for svensksprogede Debianbrugere."
 1222. #~ msgid "Swedish desktop"
 1223. #~ msgstr "Svensk skrivebord"
 1224. #~ msgid "This task localises the desktop in Swedish."
 1225. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet svensk."
 1226. #~ msgid "Swedish GNOME desktop"
 1227. #~ msgstr "Svensk skrivebord"
 1228. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Swedish."
 1229. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet svensk."
 1230. #~ msgid "Swedish KDE desktop"
 1231. #~ msgstr "Svensk skrivebord"
 1232. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Swedish."
 1233. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet svensk."
 1234. #~ msgid "Tagalog environment"
 1235. #~ msgstr "Taqalog miljø"
 1236. #~ msgid ""
 1237. #~ "This task installs packages and documentation in Tagalog to help Tagalog "
 1238. #~ "speaking people use Debian."
 1239. #~ msgstr ""
 1240. #~ "Denne opgavepakke installerer catalanske pakker og dokumentation, der "
 1241. #~ "skal hjælpe taqalogsprogede med at bruge Debian."
 1242. #~ msgid "Tamil environment"
 1243. #~ msgstr "Tamilsk miljø"
 1244. #~ msgid ""
 1245. #~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
 1246. #~ "makes it easier for Tamil speakers to use Debian."
 1247. #~ msgstr ""
 1248. #~ "Denne opgavepakke installerer programmer, datafiler, skrifttyper og "
 1249. #~ "dokumentation, der gør det nemmere for tamilsksprogede at bruge Debian."
 1250. #~ msgid "Tamil desktop"
 1251. #~ msgstr "Tamilsk skrivebord"
 1252. #~ msgid "This task localises the desktop in Tamil."
 1253. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet tamilsk."
 1254. #~ msgid "Tamil GNOME desktop"
 1255. #~ msgstr "Tamilsk skrivebord"
 1256. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Tamil."
 1257. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet tamilsk."
 1258. #~ msgid "Tamil KDE desktop"
 1259. #~ msgstr "Tamilsk skrivebord"
 1260. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Tamil."
 1261. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet tamilsk."
 1262. #~ msgid "Thai environment"
 1263. #~ msgstr "Thai miljø"
 1264. #~ msgid ""
 1265. #~ "This task installs packages that make it easier for Thai speaking people "
 1266. #~ "to use Debian."
 1267. #~ msgstr ""
 1268. #~ "Denne opgavepakke installerer pakker der gøre det lettere for "
 1269. #~ "thaisprogede at bruge Debian."
 1270. #~ msgid "Thai desktop"
 1271. #~ msgstr "Thai skrivebord"
 1272. #~ msgid "This task localises the desktop in Thai."
 1273. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet thai."
 1274. #~ msgid "Thai GNOME desktop"
 1275. #~ msgstr "Thai skrivebord"
 1276. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Thai."
 1277. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet thai."
 1278. #~ msgid "Thai KDE desktop"
 1279. #~ msgstr "Thai skrivebord"
 1280. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Thai."
 1281. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet thai."
 1282. #~ msgid "Turkish environment"
 1283. #~ msgstr "Tyrkisk miljø"
 1284. #~ msgid ""
 1285. #~ "This task installs packages and documentation in Turkish to help Turkish "
 1286. #~ "speaking people use Debian."
 1287. #~ msgstr ""
 1288. #~ "Denne opgavepakke installerer tyrkiske pakker og dokumentation, til brug "
 1289. #~ "for tyrkisksprogede Debianbrugere."
 1290. #~ msgid "Turkish desktop"
 1291. #~ msgstr "Tyrkisk skrivebord"
 1292. #~ msgid "This task localises the desktop in Turkish."
 1293. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet tyrkisk."
 1294. #~ msgid "Turkish GNOME desktop"
 1295. #~ msgstr "Tyrkisk skrivebord"
 1296. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Turkish."
 1297. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet tyrkisk."
 1298. #~ msgid "Turkish KDE desktop"
 1299. #~ msgstr "Tyrkisk skrivebord"
 1300. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Turkish."
 1301. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet tyrkisk."
 1302. #~ msgid "Ukrainian environment"
 1303. #~ msgstr "Ukrainsk miljø"
 1304. #~ msgid ""
 1305. #~ "This task installs programs and documentation in Ukrainian to help "
 1306. #~ "Ukrainian speaking people use Debian."
 1307. #~ msgstr ""
 1308. #~ "Denne opgavepakke indeholder programmer og ukrainsk dokumentation til at "
 1309. #~ "gøre det lettere for ukrainskprogede at bruge Debian."
 1310. #~ msgid "Ukrainian desktop"
 1311. #~ msgstr "Ukrainsk skrivebord"
 1312. #~ msgid "This task localises the desktop in Ukrainian."
 1313. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet ukrainsk."
 1314. #~ msgid "Ukrainian GNOME desktop"
 1315. #~ msgstr "Ukrainsk skrivebord"
 1316. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Ukrainian."
 1317. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet ukrainsk."
 1318. #~ msgid "Ukrainian KDE desktop"
 1319. #~ msgstr "Ukrainsk skrivebord"
 1320. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Ukrainian."
 1321. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet ukrainsk."
 1322. #~ msgid "Vietnamese desktop"
 1323. #~ msgstr "Vietnamesisk skrivebord"
 1324. #~ msgid "This task localises the desktop in Vietnamese."
 1325. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet vietnamesisk."
 1326. #~ msgid "Vietnamese GNOME desktop"
 1327. #~ msgstr "Vietnamesisk skrivebord"
 1328. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Vietnamese."
 1329. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet vietnamesisk."
 1330. #~ msgid "Vietnamese KDE desktop"
 1331. #~ msgstr "Vietnamesisk skrivebord"
 1332. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Vietnamese."
 1333. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet vietnamesisk."
 1334. #~ msgid "Welsh environment"
 1335. #~ msgstr "Walisisk miljø"
 1336. #~ msgid ""
 1337. #~ "This task installs packages and documentation in Welsh to help Welsh "
 1338. #~ "speaking people use Debian."
 1339. #~ msgstr ""
 1340. #~ "Denne opgavepakke installerer polske pakker og dokumentation, til brug "
 1341. #~ "for walisisksprogede Debianbrugere."
 1342. #~ msgid "Welsh desktop"
 1343. #~ msgstr "Walisisk skrivebord"
 1344. #~ msgid "This task localises the desktop in Welsh."
 1345. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet walisisk."
 1346. #~ msgid "Welsh GNOME desktop"
 1347. #~ msgstr "Walisisk skrivebord"
 1348. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Welsh."
 1349. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet walisisk."
 1350. #~ msgid "Welsh KDE desktop"
 1351. #~ msgstr "Walisisk skrivebord"
 1352. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Welsh."
 1353. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet walisisk."
 1354. #~ msgid "Xhosa desktop"
 1355. #~ msgstr "Xhosa skrivebord"
 1356. #~ msgid "This task localises the desktop in Xhosa."
 1357. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet Xhosa."
 1358. #~ msgid "Xhosa GNOME desktop"
 1359. #~ msgstr "Xhosa skrivebord"
 1360. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Xhosa."
 1361. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet Xhosa."
 1362. #~ msgid "Xhosa KDE desktop"
 1363. #~ msgstr "Xhosa skrivebord"
 1364. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Xhosa."
 1365. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet Xhosa."
 1366. #~ msgid "This task installs packages useful for British English users."
 1367. #~ msgstr "Denne opgavepakke installerer nyttige programmer for en bærbar."
 1368. #~ msgid "Albanian desktop"
 1369. #~ msgstr "Albansk skrivebord"
 1370. #~ msgid "This task localises the desktop in Albanian."
 1371. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet albansk."
 1372. #~ msgid ""
 1373. #~ "This task provides basic \"desktop\" software using the GNOME desktop "
 1374. #~ "desktop."
 1375. #~ msgstr ""
 1376. #~ "Denne opgavepakke giver de grundlæggende skrivebordsprogrammer med "
 1377. #~ "skrivebordsmiljøet GNOME."
 1378. #~ msgid ""
 1379. #~ "This task provides basic \"desktop\" software, including a variety of "
 1380. #~ "session managers, file managers and web browsers. It incorporates both "
 1381. #~ "the GNOME and KDE desktops, and provides a display manager which lets the "
 1382. #~ "user choose between the two."
 1383. #~ msgstr ""
 1384. #~ "Denne opgavepakke indeholder grundlæggende skriverbords-programmer, "
 1385. #~ "heriblandt forskellige program- og filhåndteringer samt browsere. Den "
 1386. #~ "indeholder både GNOME- og KDE-miljøerne samt et program, der lader "
 1387. #~ "brugeren vælge mellem dem."
 1388. #~ msgid "This task makes the desktop be localised in Bulgarian."
 1389. #~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet bulgarsk."
 1390. #~ msgid "This task causes the standard base system to be installed."
 1391. #~ msgstr "Denne opgavepakke sætter dit system op til at være printerserver."
 1392. #~ msgid "Office environment"
 1393. #~ msgstr "Kontormiljø"
 1394. #~ msgid ""
 1395. #~ "This task provides a suite of office productivity software, including a "
 1396. #~ "word processor, a spreadsheet, a presentation program, and more. This is "
 1397. #~ "a rather large collection of software."
 1398. #~ msgstr ""
 1399. #~ "Denne opgavepakke indeholder en samling kontorprogrammer, herunder "
 1400. #~ "tekstbehandling, regneark, præsentationsprogram med mere. Det er en ret "
 1401. #~ "stor samling programmer."
 1402. #~ msgid "X window system"
 1403. #~ msgstr "X window-systemet"
 1404. #~ msgid ""
 1405. #~ "This task provides the essential components for a standalone workstation "
 1406. #~ "running the X Window System. It provides the X libraries, an X server, a "
 1407. #~ "set of fonts, and a group of basic X clients and utilities."
 1408. #~ msgstr ""
 1409. #~ "Denne pakke indeholder de essentielle dele til en selvstændig "
 1410. #~ "arbejdsstation med X Window-systemet. Den har X-bibliotekerne, en X-"
 1411. #~ "server, en skrifttypesamling samt en række grundlæggende X-klienter."
 1412. #~ msgid "Broadband internet connection"
 1413. #~ msgstr "Bredbåndsforbindelse"
 1414. #~ msgid ""
 1415. #~ "This task selects packages that address special needs of computers that "
 1416. #~ "connect to the internet using DSL, Cable, and the like."
 1417. #~ msgstr ""
 1418. #~ "Denne opgavepakke indeholder pakker for computere, der forbinder sig til "
 1419. #~ "internettet via DSL, kabelmodem og lignende."
 1420. #~ msgid "C and C++"
 1421. #~ msgstr "C og C++"
 1422. #~ msgid ""
 1423. #~ "A complete environment for development of programs in the C and C++ "
 1424. #~ "programming languages."
 1425. #~ msgstr ""
 1426. #~ "Et komplet miljø for udvikling af programmer i programmeringssprogene C "
 1427. #~ "og C++."
 1428. #~ msgid "Dialup internet"
 1429. #~ msgstr "Opkaldsforbindelse"
 1430. #~ msgid ""
 1431. #~ "This task selects packages that address special needs of computers using "
 1432. #~ "a slow part-time dialup connection (by modem, ISDN, or similar)."
 1433. #~ msgstr ""
 1434. #~ "Denne pakkesamling tager hånd om de specielle behov, som computerbrugere "
 1435. #~ "med en langsom opkaldsforbindelse (modem, ISDN eller lignende) har."
 1436. #~ msgid "Games"
 1437. #~ msgstr "Spil"
 1438. #~ msgid ""
 1439. #~ "Selecting this task will install a broad selection of games, from "
 1440. #~ "traditional textual unix games to card games, to fast-paced arcade games. "
 1441. #~ "It won't install all the games in Debian, but it is a good starting point."
 1442. #~ msgstr ""
 1443. #~ "Med denne opgavepakke får du et bredt udvalg af spil. Lige fra "
 1444. #~ "traditionelle tekstbaserede unix-spil til kortspil og hæsblæsende "
 1445. #~ "arkadespil. Den vil ikke installere alle Debians spil, men er et godt "
 1446. #~ "udgangspunkt."
 1447. #~ msgid "Java"
 1448. #~ msgstr "Java"
 1449. #~ msgid "A java development environment."
 1450. #~ msgstr "Miljø for javaudvikling."
 1451. #~ msgid "Debian Jr."
 1452. #~ msgstr "Debian junior"
 1453. #~ msgid "Debian Jr. is a collection of Debian packages suitable for children."
 1454. #~ msgstr " Debian Junior er en samling Debianpakker til børn."
 1455. #~ msgid "Custom kernel compilation"
 1456. #~ msgstr "Egen kerne-oversættelse"
 1457. #~ msgid ""
 1458. #~ "This task includes everything you should need to build your own custom "
 1459. #~ "kernel."
 1460. #~ msgstr ""
 1461. #~ "Denne opgavepakke indeholder alt hvad du behøver for at bygge din egen "
 1462. #~ "Linuxkerne."
 1463. #~ msgid ""
 1464. #~ "This is a collection of tools that laptop users will expect to find on a "
 1465. #~ "system. It includes some special utilities for laptops including IBM "
 1466. #~ "Thinkpads, Sony Vaios, Toshibas, and Dell Inspirons."
 1467. #~ msgstr ""
 1468. #~ "Dette er en samling værktøjer, som brugere af bærbare computere forventer "
 1469. #~ "at have på deres system. Det omfatter bl.a. nogle specielle værktøjer til "
 1470. #~ "bærbare computere som f.eks. IBM Thinkpad, Sony Vaio, Toshiba og Dell "
 1471. #~ "Inspirion."
 1472. #~ msgid ""
 1473. #~ "This task makes the system compliant with the Linux Standard Base, "
 1474. #~ "allowing you to install and use LSB packages."
 1475. #~ msgstr ""
 1476. #~ "Denne opgavepakke får systemet til at overholde specifikationerne i "
 1477. #~ "'Linux Standard Base', så du kan installere og bruge LSB-pakker."
 1478. #~ msgid "Usenet news server"
 1479. #~ msgstr "Nyhedsgruppe-server"
 1480. #~ msgid ""
 1481. #~ "This task selects the preferred version of the INN news server software "
 1482. #~ "for new Debian installations."
 1483. #~ msgstr ""
 1484. #~ "Denne opgavepakke indeholder den foretrukne udgave at INN-"
 1485. #~ "nyhedsgruppeserveren til nye Debian-installationer."
 1486. #~ msgid ""
 1487. #~ "You do not need this package if you merely wish to read news from an "
 1488. #~ "existing server, just select the news reader program you desire and it "
 1489. #~ "will pull in any required pieces. Only use this task if you intend to "
 1490. #~ "operate a server."
 1491. #~ msgstr ""
 1492. #~ "Du behøver ikke denne pakke hvis du blot ønsker at læse nyhedsgrupper fra "
 1493. #~ "en eksisterende server. Vælg da blot det nyhedslæseprogram, du ønsker. "
 1494. #~ "Brug kun denne opgavepakke hvis du vil huse en nyhedsgruppeserver."
 1495. #~ msgid "Python"
 1496. #~ msgstr "Python"
 1497. #~ msgid ""
 1498. #~ "Many Python tools and extensions, for developing scripts and simple or "
 1499. #~ "complex applications in Python."
 1500. #~ msgstr ""
 1501. #~ "Mange Python-værktøjer og udvidelser til udvikling af skripter såvel "
 1502. #~ "simple som komplekse programmer i Python."
 1503. #~ msgid "Scientific applications"
 1504. #~ msgstr "Videnskabelige programmer"
 1505. #~ msgid ""
 1506. #~ "This task selects packages which are suitable for scientific work. Under "
 1507. #~ "a fairly loose definition of 'scientific', this includes numerical "
 1508. #~ "analysis and computing, statistical data analysis as well as "
 1509. #~ "visualization."
 1510. #~ msgstr ""
 1511. #~ "Denne programsamling indeholder nyttige pakker til bredt defineret "
 1512. #~ "'videnskabeligt' arbejde. Det omfatter numerisk analyse og beregninger, "
 1513. #~ "statistisk dataanalyse såvel som -visualisering."
 1514. #~ msgid "TeX/LaTeX environment"
 1515. #~ msgstr "TeX/LaTeX-miljø"
 1516. #~ msgid ""
 1517. #~ "This task provides necessary packages for composing documents in TeX/"
 1518. #~ "LaTeX."
 1519. #~ msgstr ""
 1520. #~ "Denne opgavepakke indeholder de nødvendige pakker til at lave dokumenter "
 1521. #~ "med TeX/LaTeX."
 1522. #~ msgid "Conventional Unix server"
 1523. #~ msgstr "Almindelig unix-server"
 1524. #~ msgid ""
 1525. #~ "This task selects packages that would typically be found on a "
 1526. #~ "conventional multi-user unix system with remote users. Do be warned that "
 1527. #~ "this includes a number of daemons."
 1528. #~ msgstr ""
 1529. #~ "Denne opgavepakke vælger pakker, der typisk findes på et almindeligt "
 1530. #~ "flerbruger-unixsystem med fjernbrugere. Bemærk at de omfatter et antal "
 1531. #~ "dæmoner."
 1532. #~ msgid "Tcl/Tk"
 1533. #~ msgstr "Tcl/Tk"
 1534. #~ msgid ""
 1535. #~ "Packages commonly used in developing applications using the Tcl language "
 1536. #~ "and Tk Toolkit."
 1537. #~ msgstr ""
 1538. #~ "Pakker, der typisk benyttes ved udvikling af programmer i sproget Tcl og "
 1539. #~ "med Tk-værktøjssættet."
 1540. #~ msgid "a TeX/LaTeX environment"
 1541. #~ msgstr "et TeX/LaTeX-miljø"