You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

219 lines
6.3 KiB

 1. # Translation of newtasksel to Finnish
 2. # This file is distributed under the same license as the newtasksel package.
 3. # Tommi Vainikainen <thv+debian@iki.fi>, 2003.
 4. # Tapio Lehtonen <tale@debian.org>, 2004, 2006, 2010.
 5. # Raija Polojärvi <raijapolojarvi@gmail.com>, 2006.
 6. # Finnish language names checked from:
 7. # http://www.kotoistus.fi/suositukset/vahv_kielten-nimet-suomeksi_cldr1_4.pdf
 8. #
 9. #
 10. msgid ""
 11. msgstr ""
 12. "Project-Id-Version: newtasksel\n"
 13. "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 14. "POT-Creation-Date: 2010-07-31 21:35-0300\n"
 15. "PO-Revision-Date: 2010-03-27 19:52+0200\n"
 16. "Last-Translator: Tapio Lehtonen <tale@debian.org>\n"
 17. "Language-Team: Finnish <debian-l10n-finnish@lists.debian.org>\n"
 18. "Language: fi\n"
 19. "MIME-Version: 1.0\n"
 20. "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 21. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 22. "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 23. #. Description
 24. #: ../po/debian-tasks.desc:1001
 25. msgid "SQL database"
 26. msgstr "SQL-tietokanta"
 27. #. Description
 28. #: ../po/debian-tasks.desc:1001
 29. msgid ""
 30. "This task selects client and server packages for the PostgreSQL database."
 31. msgstr "Valitsee asiakas- ja palvelinpaketit PostgreSQL-tietokannalle."
 32. #. Description
 33. #: ../po/debian-tasks.desc:1001
 34. msgid ""
 35. "PostgreSQL is an SQL relational database, offering increasing SQL92 "
 36. "compliance and some SQL3 features. It is suitable for use with multi-user "
 37. "database access, through its facilities for transactions and fine-grained "
 38. "locking."
 39. msgstr ""
 40. "PostgreSQL on SQL-relaatiotietokanta, josta löytyy parantuva SQL92-"
 41. "yhteensopivuus ja joitain SQL3-ominaisuuksia. Se sopii käytettäväksi monen "
 42. "käyttäjän tietokantana johtuen sen kyvyistä transaktioihin ja "
 43. "hienojakoisesta lukituksesta."
 44. #. Description
 45. #: ../po/debian-tasks.desc:2001
 46. msgid "Graphical desktop environment"
 47. msgstr "Graafinen työpöytäympäristö"
 48. #. Description
 49. #: ../po/debian-tasks.desc:2001
 50. msgid ""
 51. "This task provides basic desktop software and serves as a basis for the "
 52. "GNOME and KDE desktop tasks."
 53. msgstr ""
 54. "Työpöydän perusohjelmat ja toimii perustuksena GNOME- ja KDE-"
 55. "työpöytäympäristöille."
 56. #. Description
 57. #: ../po/debian-tasks.desc:3001
 58. msgid "DNS server"
 59. msgstr "DNS-palvelin"
 60. #. Description
 61. #: ../po/debian-tasks.desc:3001
 62. msgid ""
 63. "Selects the BIND DNS server, and related documentation and utility packages."
 64. msgstr ""
 65. "Valitsee BIND DNS-palvelimen, siihen liittyvän ohjeistuksen sekä "
 66. "hyötyohjelmapaketit."
 67. #. Description
 68. #: ../po/debian-tasks.desc:4001
 69. msgid "File server"
 70. msgstr "Tiedostopalvelin"
 71. #. Description
 72. #: ../po/debian-tasks.desc:4001
 73. msgid ""
 74. "This task sets up your system to be a file server, supporting both CIFS and "
 75. "NFS."
 76. msgstr ""
 77. "Asettaa järjestelmäsi toimimaan tiedostopalvelimena. Sekä CIFS että NFS ovat "
 78. "käytettävissä."
 79. #. Description
 80. #: ../po/debian-tasks.desc:5001
 81. msgid "GNOME desktop environment"
 82. msgstr "GNOME-työpöytäympäristö"
 83. #. Description
 84. #: ../po/debian-tasks.desc:5001
 85. msgid ""
 86. "This task provides basic \"desktop\" software using the GNOME desktop "
 87. "environment."
 88. msgstr "Tarjoaa työpöydän perusohjelmat käyttämällä GNOME-työpöytäympäristöä."
 89. #. Description
 90. #: ../po/debian-tasks.desc:6001
 91. msgid "KDE desktop environment"
 92. msgstr "KDE-työpöytäympäristö"
 93. #. Description
 94. #: ../po/debian-tasks.desc:6001
 95. msgid ""
 96. "This task provides basic \"desktop\" software using the K Desktop "
 97. "Environment."
 98. msgstr "Tarjoaa työpöydän perusohjelmat käyttämällä KDE-työpöytäympäristöä."
 99. #. Description
 100. #: ../po/debian-tasks.desc:7001
 101. msgid "Laptop"
 102. msgstr "Kannettava tietokone"
 103. #. Description
 104. #: ../po/debian-tasks.desc:7001
 105. msgid "This task installs software useful for a laptop."
 106. msgstr "Kannettavalle tietokoneelle hyödyllisiä ohjelmia."
 107. #. Description
 108. #: ../po/debian-tasks.desc:8001
 109. msgid "LXDE desktop environment"
 110. msgstr "LXDE-työpöytäympäristö"
 111. #. Description
 112. #: ../po/debian-tasks.desc:8001
 113. msgid ""
 114. "This task provides basic \"desktop\" software using the LXDE desktop "
 115. "environment."
 116. msgstr "Tarjoaa työpöydän perusohjelmat käyttämällä LXDE-työpöytäympäristöä."
 117. #. Description
 118. #: ../po/debian-tasks.desc:9001
 119. msgid "Mail server"
 120. msgstr "Postipalvelin"
 121. #. Description
 122. #: ../po/debian-tasks.desc:9001
 123. msgid ""
 124. "This task selects a variety of package useful for a general purpose mail "
 125. "server system."
 126. msgstr ""
 127. "Valitsee kokoelman paketteja, jotka ovat hyödyllisiä yleiskäyttöisessä "
 128. "postipalvelinjärjestelmässä."
 129. #. Description
 130. #: ../po/debian-tasks.desc:10001
 131. msgid "manual package selection"
 132. msgstr "valitse paketit itse"
 133. #. Description
 134. #: ../po/debian-tasks.desc:10001
 135. msgid "Manually select packages to install in aptitude."
 136. msgstr "Valitse aptitude:lla asennettavat paketit itse."
 137. #. Description
 138. #: ../po/debian-tasks.desc:11001
 139. msgid "Print server"
 140. msgstr "Tulostuspalvelin"
 141. #. Description
 142. #: ../po/debian-tasks.desc:11001
 143. msgid "This task sets up your system to be a print server."
 144. msgstr "Asettaa järjestelmäsi toimimaan tulostuspalvelimena."
 145. #. Description
 146. #: ../po/debian-tasks.desc:12001
 147. msgid "SSH server"
 148. msgstr "SSH-palvelin"
 149. #. Description
 150. #: ../po/debian-tasks.desc:12001
 151. msgid ""
 152. "This task sets up your system to be remotely accessed through SSH "
 153. "connections."
 154. msgstr "Mahdollistaa järjestelmäsi etäkäyttämisen SSH-yhteydellä."
 155. #. Description
 156. #: ../po/debian-tasks.desc:13001
 157. msgid "Standard system utilities"
 158. msgstr "Vakiot järjestelmätyökalut"
 159. #. Description
 160. #: ../po/debian-tasks.desc:13001
 161. msgid ""
 162. "This task sets up a basic user environment, providing a reasonably small "
 163. "selection of services and tools usable on the command line."
 164. msgstr ""
 165. "Tekee käyttäjälle perusjärjestelmän käytettäväksi komentoriviltä. "
 166. "Palveluiden ja työkalujen määrä on pieni mutta käyttökelpoinen."
 167. #. Description
 168. #: ../po/debian-tasks.desc:14001
 169. msgid "Web server"
 170. msgstr "WWW-palvelin"
 171. #. Description
 172. #: ../po/debian-tasks.desc:14001
 173. msgid ""
 174. "This task selects packages useful for a general purpose web server system."
 175. msgstr ""
 176. "Valitsee paketit, jotka ovat hyödyllisiä yleiskäyttöisessä www-"
 177. "palvelinjärjestelmässä."
 178. #. Description
 179. #: ../po/debian-tasks.desc:15001
 180. msgid "Xfce desktop environment"
 181. msgstr "Xfce-työpöytäympäristö"
 182. #. Description
 183. #: ../po/debian-tasks.desc:15001
 184. msgid ""
 185. "This task provides basic \"desktop\" software using the Xfce desktop "
 186. "environment."
 187. msgstr "Tarjoaa työpöydän perusohjelmat käyttämällä Xfce-työpöytäympäristöä."