You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

859 lines
26 KiB

 1. # Welsh translations for tasksel task descriptions.
 2. # This file is distributed under the same license as tasksel.
 3. # Dafydd Harries <daf@muse.19inch.net>, 2004.
 4. #
 5. msgid ""
 6. msgstr ""
 7. "Project-Id-Version: tasksel\n"
 8. "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 9. "POT-Creation-Date: 2005-04-24 10:05+0200\n"
 10. "PO-Revision-Date: 2004-11-20 05:02-0500\n"
 11. "Last-Translator: Dafydd Harries <daf@muse.19inch.net>\n"
 12. "Language-Team: Welsh <cy@pengwyn.linux.org.uk>\n"
 13. "MIME-Version: 1.0\n"
 14. "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 15. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 16. #. Description
 17. #: ../po/debian-tasks.desc:3
 18. msgid "Brazilian Portuguese environment"
 19. msgstr "Amgylchedd Portiwgaleg Brasil"
 20. #. Description
 21. #: ../po/debian-tasks.desc:3
 22. msgid ""
 23. "This task installs programs, data files, and documentation that make it "
 24. "easier for Brazilian Portuguese speakers to use Debian."
 25. msgstr ""
 26. "Mae'r tasg hwn yn sefydlu rhaglenni, ffeiliau data, a dogfennaeth sy'n ei "
 27. "gwneud hi'n haws i siaradwyr Portiwgaleg Brasil ddefnyddio Debian."
 28. #. Description
 29. #: ../po/debian-tasks.desc:14
 30. msgid "Brazilian Portuguese desktop"
 31. msgstr "Penbwrdd Portiwgaleg Brasil"
 32. #. Description
 33. #: ../po/debian-tasks.desc:14
 34. msgid "This task localises the desktop in Brasilian Portuguese."
 35. msgstr ""
 36. "Mae'r tasg hwn yn gwneud i'r penbwrdd fod wedi ei leoli ym Mhortiwgaleg "
 37. "Brasil"
 38. #. Description
 39. #: ../po/debian-tasks.desc:21
 40. msgid "Catalan environment"
 41. msgstr "Amgylchedd Catalan"
 42. #. Description
 43. #: ../po/debian-tasks.desc:21
 44. msgid ""
 45. "This task installs packages and documentation in Catalan to help Catalan "
 46. "speaking people use Debian."
 47. msgstr ""
 48. "Mae'r tasg hwn yn sefydlu pecynnau a dogfenniaeth yng Nghatalaneg er mwyn "
 49. "cynorthwyo siaradwyr Catalaneg i ddefnyddio Debian."
 50. #. Description
 51. #: ../po/debian-tasks.desc:31
 52. msgid "Catalan desktop"
 53. msgstr "Penbwydd Catalaneg"
 54. #. Description
 55. #: ../po/debian-tasks.desc:31
 56. msgid "This task localises the desktop in Catalan."
 57. msgstr ""
 58. "Mae'r tasg hwn yn gwneud i'r penbwrdd fod wedi ei leoli yng Nghatalaneg"
 59. #. Description
 60. #: ../po/debian-tasks.desc:38
 61. msgid "Simplified Chinese environment"
 62. msgstr "Amgylchedd Tsieinëeg Symleiddiedig"
 63. #. Description
 64. #: ../po/debian-tasks.desc:38
 65. msgid ""
 66. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that make "
 67. "it easier for Chinese speakers to use Debian, using the simplified Chinese "
 68. "encoding."
 69. msgstr ""
 70. "Mae'r tasg hwn yn sefydlu rhaglenni, ffeiliau data, ffontiau a dogfennaeth "
 71. "sy'n ei wneud hi'n haws i siaradwyr Tsieineaidd ddefnyddio Debian, gan "
 72. "ddefnyddio'r amgodiad Tsieinëeg Symleiddiedig."
 73. #. Description
 74. #: ../po/debian-tasks.desc:51
 75. msgid "Simplified Chinese desktop"
 76. msgstr "Penbwrdd Tsieinëeg Symleiddiedig"
 77. #. Description
 78. #: ../po/debian-tasks.desc:51
 79. msgid "This task localises the desktop in Simplified Chinese"
 80. msgstr ""
 81. "Mae'r tasg hwn yn gwneud i'r penbwrdd fod wedi ei leoli yn Nseinëeg "
 82. "Symleiddiedig"
 83. #. Description
 84. #: ../po/debian-tasks.desc:58
 85. msgid ""
 86. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that make "
 87. "it easier for Chinese speakers to use Debian, using the traditional Chinese "
 88. "encoding."
 89. msgstr ""
 90. "Mae'r tasg hwn yn sefydlu rhaglenni, ffeiliau data, ffontiau a dogfennaeth "
 91. "sy'n ei wneud hi'n haws i siaradwyr Tsieineaidd ddefnyddio Debian, gan "
 92. "ddefnyddio'r amgodiad Tsieinëeg Traddodiadol."
 93. #. Description
 94. #: ../po/debian-tasks.desc:71
 95. msgid "Traditional Chinese environment"
 96. msgstr "Amgylchedd Tsieinëeg Symleiddiedig"
 97. #. Description
 98. #: ../po/debian-tasks.desc:71
 99. msgid "This task localises the desktop in Traditional Chinese"
 100. msgstr ""
 101. "Mae'r tasg hwn yn gwneud i'r penbwrdd fod wedi ei leoli yn Nseinëeg "
 102. "Traddodiadol."
 103. #. Description
 104. #: ../po/debian-tasks.desc:78
 105. msgid "Cyrillic environment"
 106. msgstr "Amgylchedd Syrilig"
 107. #. Description
 108. #: ../po/debian-tasks.desc:78
 109. msgid ""
 110. "This task provides Cyrillic fonts and other software you will need in order "
 111. "to use Cyrillic. It supports Belarusian, Bulgarian, Macedonian, Russian, "
 112. "Serbian and Ukrainian."
 113. msgstr ""
 114. "Mae'r tasg hwn yn darparu ffontiau Syrilig a meddalwedd arall byddwch angen "
 115. "er mwyn defnyddio Syrilig. Mae'n cefnogi Belarwsieg, Bwlgareg, Macedoneg, "
 116. "Rwsieg, Serbeg ac Wcraineg."
 117. #. Description
 118. #: ../po/debian-tasks.desc:89
 119. msgid "Cyrillic desktop"
 120. msgstr "Penbwrdd Syrilig"
 121. #. Description
 122. #: ../po/debian-tasks.desc:89
 123. msgid ""
 124. "This task localises the desktop in Cyrillic It supports Belarusian, "
 125. "Bulgarian, Macedonian, Russian, Serbian and Ukrainian."
 126. msgstr ""
 127. "Mae'r tasg hwn yn gwneud i'r penbwrdd fod wedi ei leoli yn Syrilig. Mae'r "
 128. "cynnal Belarwsieg, Bwlgareg, Macadoneg, Rwisieg, Serbeg ac Wcraineg."
 129. #. Description
 130. #: ../po/debian-tasks.desc:99
 131. msgid "Danish environment"
 132. msgstr "Amgylchedd Daneg"
 133. #. Description
 134. #: ../po/debian-tasks.desc:99
 135. msgid ""
 136. "This task installs packages and documentation in Danish to help Danish "
 137. "speaking people use Debian."
 138. msgstr ""
 139. "Mae'r tasg hwn yn sefydlu pecynnau a dogfennaeth mewn Daneg er mwyn "
 140. "cynorthwyo siaradwyr Daneg i ddefnyddio Debian. "
 141. #. Description
 142. #: ../po/debian-tasks.desc:109
 143. msgid "Danish desktop"
 144. msgstr "Penbwrdd Daneg"
 145. #. Description
 146. #: ../po/debian-tasks.desc:109
 147. msgid "This task localises the desktop in Danish"
 148. msgstr "Mae'r tasg hwn yn gwneud i'r penbwrdd fod wedi ei leoli yn Naneg"
 149. #. Description
 150. #: ../po/debian-tasks.desc:116
 151. msgid "SQL database"
 152. msgstr "Cronfa ddata SQL"
 153. #. Description
 154. #: ../po/debian-tasks.desc:116
 155. msgid ""
 156. "This task selects client and server packages for the PostgreSQL database."
 157. msgstr ""
 158. "Mae'r tasg hwn yn dewis pecynnau cleient a gweinydd ar gyfer y cronfa ddata "
 159. "PostgreSQL."
 160. #. Description
 161. #: ../po/debian-tasks.desc:116
 162. msgid ""
 163. "PostgreSQL is an SQL relational database, offering increasing SQL92 "
 164. "compliance and some SQL3 features. It is suitable for use with multi-user "
 165. "database access, through its facilities for transactions and fine-grained "
 166. "locking."
 167. msgstr ""
 168. "Mae PosrgreSQL yn gronfa data perthynol, sy'n darparu cydymffurfiad SQL92 "
 169. "cynyddol a rhai nodweddion SQL3. Mae'n addas ar gyfer defnydd gyda cronfeydd "
 170. "data aml-ddefnyddiwr, drwy ei gyfleusterau ar gyfer trafodion a chloi mân."
 171. #. Description
 172. #: ../po/debian-tasks.desc:130
 173. msgid "Desktop environment"
 174. msgstr "Amgylchedd penbwrdd"
 175. #. Description
 176. #: ../po/debian-tasks.desc:130
 177. msgid ""
 178. "This task provides basic \"desktop\" software, including a variety of "
 179. "session managers, file managers and web browsers. It incorporates both the "
 180. "GNOME and KDE desktops, and provides a display manager which lets the user "
 181. "choose between the two."
 182. msgstr ""
 183. "Mae'r tasg hwn yn darparu meddalwedd \"penbwrdd\" sylfaenol, gan gynnwys "
 184. "nifer o rheolyddion sesiwn, rheolyddion ffeiliau a phorwyr gwe. Mae'n "
 185. "darparu y penbyrddau GNOME a KDE, a rheolydd dangosydd sy'n caniatau i'r "
 186. "defnyddiwr ddewis rhwng y ddau."
 187. #. Description
 188. #: ../po/debian-tasks.desc:150
 189. msgid "DNS server"
 190. msgstr "Gweinydd DNS"
 191. #. Description
 192. #: ../po/debian-tasks.desc:150
 193. msgid ""
 194. "Selects the BIND DNS server, and related documentation and utility packages."
 195. msgstr ""
 196. "Sefydlu'r gweinydd DNS BIND, a phecynnau dogfennaeth a chyfleuster eraill."
 197. #. Description
 198. #: ../po/debian-tasks.desc:158
 199. msgid "File server"
 200. msgstr "Gweinydd ffeiliau"
 201. #. Description
 202. #: ../po/debian-tasks.desc:158
 203. msgid ""
 204. "This task sets up your system to be a file server, supporting both NetBIOS "
 205. "and NFS."
 206. msgstr ""
 207. "Mae'r tasg hwn yn paratoi eich system i fod yn weinydd ffeiliau, gan gynnal "
 208. "NetBIOS a NFS."
 209. #. Description
 210. #: ../po/debian-tasks.desc:168
 211. msgid "French environment"
 212. msgstr "Amgylchedd Ffrangeg"
 213. #. Description
 214. #: ../po/debian-tasks.desc:168
 215. msgid ""
 216. "This task installs packages and documentation in French to help French "
 217. "speaking people use Debian."
 218. msgstr ""
 219. "Mae'r tasg hwn yn sefydlu pecynnau a dofennaeth yn Ffrangen er mwyn "
 220. "cynorthwyo siaradwyr Ffrangeg ddefnyddio Debian."
 221. #. Description
 222. #: ../po/debian-tasks.desc:179
 223. msgid "French desktop"
 224. msgstr "Penbwrdd Ffrangeg"
 225. #. Description
 226. #: ../po/debian-tasks.desc:179
 227. msgid "This task localises the desktop in French"
 228. msgstr "Mae'r tasg hwn yn gwneud i'r penbwrdd fod wedi ei leoli yn Ffrangeg"
 229. #. Description
 230. #: ../po/debian-tasks.desc:186
 231. msgid "German environment"
 232. msgstr "Amgylchedd Almaeneg"
 233. #. Description
 234. #: ../po/debian-tasks.desc:186
 235. msgid ""
 236. "This task installs packages and documentation in German to help German "
 237. "speaking people use Debian."
 238. msgstr ""
 239. "Mae'r tasg hwn yn sefydlu pecynnau a dogfennaeth yn Almaeneg er mwyn "
 240. "cynorthwy siaradwyr Almaeneg ddefnyddio Debian."
 241. #. Description
 242. #: ../po/debian-tasks.desc:197
 243. msgid "German desktop"
 244. msgstr "Penbwrdd Almaeneg"
 245. #. Description
 246. #: ../po/debian-tasks.desc:197
 247. msgid "This task localises the desktop in German"
 248. msgstr "Mae'r tasg hwn yn gwneud i'r penbwrdd fod wedi ei leoli yn Almaeneg"
 249. #. Description
 250. #: ../po/debian-tasks.desc:204
 251. msgid "Greek environment"
 252. msgstr "Amgylchedd Groeg"
 253. #. Description
 254. #: ../po/debian-tasks.desc:204
 255. msgid ""
 256. "This task installs packages and documentation in Greek to help Greek "
 257. "speaking people use Debian."
 258. msgstr ""
 259. "Mae'r tasg hwn yn sefydlu pecynnau a dogfennaeth yn Almaeneg er mwyn "
 260. "cynorthwyo siaradwyr Groeg i ddefnyddio Debian."
 261. #. Description
 262. #: ../po/debian-tasks.desc:214
 263. msgid "Greek desktop"
 264. msgstr "Penbwrdd Groeg"
 265. #. Description
 266. #: ../po/debian-tasks.desc:214
 267. msgid "This task localises the desktop in Greek"
 268. msgstr "Mae'r tasg hwn yn gwneud i'r penbwrdd fod wedi ei leoli yn Groeg"
 269. #. Description
 270. #: ../po/debian-tasks.desc:221
 271. msgid "Hebrew environment"
 272. msgstr "Amgylchedd Hebraeg"
 273. #. Description
 274. #: ../po/debian-tasks.desc:221
 275. msgid ""
 276. "This task installs programs and documentation in Hebrew to help Hebrew "
 277. "speaking people use Debian."
 278. msgstr ""
 279. "Mae'r tasg hwn yn sefydlu pecynnau a dogfennaeth yn Hebraeg er mwyn "
 280. "cynorthwyo siaradwyr Hebraeg i ddefnyddio Debian."
 281. #. Description
 282. #: ../po/debian-tasks.desc:229
 283. msgid "Hebrew desktop"
 284. msgstr "Penbwrdd Hebraeg"
 285. #. Description
 286. #: ../po/debian-tasks.desc:229
 287. msgid "This task localises the desktop in Hebrew"
 288. msgstr "Mae'r tasg hwn yn gwneud i'r penbwrdd fod wedi ei leoli yn Hebraeg"
 289. #. Description
 290. #: ../po/debian-tasks.desc:236
 291. msgid "Italian environment"
 292. msgstr "Amgylchedd Eidaleg"
 293. #. Description
 294. #: ../po/debian-tasks.desc:236
 295. msgid ""
 296. "This task installs packages and documentation in Italian to help Italian "
 297. "speaking people use Debian."
 298. msgstr ""
 299. "Mae'r tasg hwn yn sefydlu pecynnau a dogfenniaeth yn Eidaleg er mwyn "
 300. "cynorthwyo siaradwyr Eidaleg i ddefnyddio Debian."
 301. #. Description
 302. #: ../po/debian-tasks.desc:247
 303. msgid "Italian desktop"
 304. msgstr "Penbwrdd Eidaleg"
 305. #. Description
 306. #: ../po/debian-tasks.desc:247
 307. msgid "This task localises the desktop in Italian"
 308. msgstr "Mae'r tasg hwn yn gwneud i'r penbwrdd fod wedi ei leoli yn Eidaleg"
 309. #. Description
 310. #: ../po/debian-tasks.desc:254
 311. msgid "Japanese environment"
 312. msgstr "Amgylchedd Japanëeg"
 313. #. Description
 314. #: ../po/debian-tasks.desc:254
 315. msgid ""
 316. "This task installs packages that make it easier for Japanese speakers to use "
 317. "Debian."
 318. msgstr ""
 319. "Mae'r tasg hwn yn sefydlu pecynnau sy'n ei gwneud hi'n haws i siaradwyr "
 320. "Japanëeg ddefnyddio Debian."
 321. #. Description
 322. #: ../po/debian-tasks.desc:266
 323. msgid "Japanese desktop environment"
 324. msgstr "Amgylchedd penbwrdd Japanëeg"
 325. #. Description
 326. #: ../po/debian-tasks.desc:266
 327. msgid "This task localises the desktop in Japanese"
 328. msgstr "Mae'r tasg hwn yn gwneud i'r penbwrdd fod wedi ei leoli yn Japanëeg"
 329. #. Description
 330. #: ../po/debian-tasks.desc:273
 331. msgid "Korean environment"
 332. msgstr "Amgylchedd Corëeg"
 333. #. Description
 334. #: ../po/debian-tasks.desc:273
 335. msgid ""
 336. "This task installs packages that make it easier for Korean speakers to use "
 337. "Debian."
 338. msgstr ""
 339. "Mae'r tasg hwn yn sefydlu pecynnau sy'n ei gwneud hi'n haws i siaradwyr "
 340. "Corëeg ddefnyddio Debian."
 341. #. Description
 342. #: ../po/debian-tasks.desc:285
 343. msgid "Korean desktop"
 344. msgstr "Penbwrdd Corëeg"
 345. #. Description
 346. #: ../po/debian-tasks.desc:285
 347. msgid "This task localises the desktop in Korean"
 348. msgstr "Mae'r tasg hwn yn gwneud i'r penbwrdd fod wedi ei leoli yng Nghorëeg"
 349. #. Description
 350. #: ../po/debian-tasks.desc:292
 351. msgid "Lithuanian environment"
 352. msgstr "Amgylchedd Lithwaneg"
 353. #. Description
 354. #: ../po/debian-tasks.desc:292
 355. msgid ""
 356. "This task installs packages and documentation in Lithuanian to help "
 357. "Lithuanian speaking people use Debian."
 358. msgstr ""
 359. "Mae'r tasg hwn yn sefydlu pecynnau a dogfenniaeth yn Lithwaneg er mwyn "
 360. "cynorthwyo siaradwyr Lithwaneg i ddefnyddio Debian."
 361. #. Description
 362. #: ../po/debian-tasks.desc:302
 363. msgid "Lithuanian desktop"
 364. msgstr "Penbwrdd Lithwaneg"
 365. #. Description
 366. #: ../po/debian-tasks.desc:302
 367. msgid "This task localises the desktop in Lithuanian"
 368. msgstr "Mae'r tasg hwn yn gwneud i'r penbwrdd fod wedi ei leoli yn Lithwaneg"
 369. #. Description
 370. #: ../po/debian-tasks.desc:309
 371. msgid "Mail server"
 372. msgstr "Gweinydd ebost"
 373. #. Description
 374. #: ../po/debian-tasks.desc:309
 375. msgid ""
 376. "This task selects a variety of package useful for a general purpose mail "
 377. "server system."
 378. msgstr ""
 379. "Mae'r tasg hwn yn dewis amryw becynnau sy'n ddefnyddiol ar gyfer system "
 380. "gweinydd ebost cyffredinol."
 381. #. Description
 382. #: ../po/debian-tasks.desc:318
 383. msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) environment"
 384. msgstr "Amgylchedd Norwyeg (Bokmaal a Nynorsk)"
 385. #. Description
 386. #: ../po/debian-tasks.desc:318
 387. msgid ""
 388. "This task installs packages and documentation in Norwegian to help Norwegian "
 389. "speaking people use Debian."
 390. msgstr ""
 391. "Mae'r tasg hwn yn sefydlu pecynnau a dogfennaeth yn Norwyeg er mwyn "
 392. "cynorthwyo siaradwyr Norwyeg ddefnyddio Debian."
 393. #. Description
 394. #: ../po/debian-tasks.desc:329
 395. msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) desktop"
 396. msgstr "Penbwrdd Norwyeg (Bokmaal a Nynorsk)"
 397. #. Description
 398. #: ../po/debian-tasks.desc:329
 399. msgid "This task localises the desktop in Norwegian"
 400. msgstr "Mae'r tasg hwn yn gwneud i'r penbwrdd fod wedi ei leoli yn Norwyeg"
 401. #. Description
 402. #: ../po/debian-tasks.desc:336
 403. msgid "Polish environment"
 404. msgstr "Amgylchedd Pwyleg"
 405. #. Description
 406. #: ../po/debian-tasks.desc:336
 407. msgid ""
 408. "This task installs packages and documentation in Polish to help Polish "
 409. "speaking people use Debian."
 410. msgstr ""
 411. "Mae'r tasg hwn yn sefydlu pecynnau a dogfennaeth ym Mhwyleg er mwyn "
 412. "cynorthwyo siaradwyr Pwyleg ddefnyddio Debian."
 413. #. Description
 414. #: ../po/debian-tasks.desc:347
 415. msgid "Polish desktop"
 416. msgstr "Penbwrdd Pwyleg"
 417. #. Description
 418. #: ../po/debian-tasks.desc:347
 419. msgid "This task localises the desktop in Polish"
 420. msgstr "Mae'r tasg hwn yn gwneud i'r penbwrdd fod wedi ei leoli ym Mhwyleg"
 421. #. Description
 422. #: ../po/debian-tasks.desc:355
 423. msgid "Print server"
 424. msgstr "Gweinydd argraffu"
 425. #. Description
 426. #: ../po/debian-tasks.desc:355
 427. msgid "This task sets up your system to be a print server."
 428. msgstr "Mae'r tasg hwn yn paratoi eich system i fod yn weinydd argraffu."
 429. #. Description
 430. #: ../po/debian-tasks.desc:365
 431. msgid "Russian environment"
 432. msgstr "Amgylchedd Rwsieg"
 433. #. Description
 434. #: ../po/debian-tasks.desc:365
 435. msgid ""
 436. "This task installs programs and documentation in Russian to help Russian "
 437. "speaking people use Debian."
 438. msgstr ""
 439. "Mae'r tasg hwn yn sefydlu rhaglenni a dogfennaeth yn Rwsieg er mwyn "
 440. "cynorthwyo siaradwyr Rwsieg ddefnyddio Debian."
 441. #. Description
 442. #: ../po/debian-tasks.desc:376
 443. msgid "Russian desktop"
 444. msgstr "Penbwrdd Rwsieg"
 445. #. Description
 446. #: ../po/debian-tasks.desc:376
 447. msgid "This task localises the desktop in Russian"
 448. msgstr "Mae'r tasg hwn yn gwneud i'r penbwrdd fod wedi ei leoli yn Rwsieg"
 449. #. Description
 450. #: ../po/debian-tasks.desc:383
 451. msgid "Spanish environment"
 452. msgstr "Amgylchedd Sbaeneg"
 453. #. Description
 454. #: ../po/debian-tasks.desc:383
 455. msgid ""
 456. "This task installs programs, data files, and documentation that make it "
 457. "easier for Spanish speakers to use Debian."
 458. msgstr ""
 459. "Mae'r tasg hwn yn sefydlu rhaglenni, ffeiliau data, a dogfennaeth sy'n ei "
 460. "gwneud hi'n haws i siaradwyr Sbaeneg ddefnyddio Debian."
 461. #. Description
 462. #: ../po/debian-tasks.desc:394
 463. msgid "Spanish desktop"
 464. msgstr "Penbwrdd Sbaeneg"
 465. #. Description
 466. #: ../po/debian-tasks.desc:394
 467. msgid "This task localises the desktop in Spanish"
 468. msgstr "Mae'r tasg hwn yn gwneud i'r penbwrdd fod wedi ei leoli yn Sbaeneg"
 469. #. Description
 470. #: ../po/debian-tasks.desc:401
 471. msgid "Swedish environment"
 472. msgstr "Amgylchedd Swedeg"
 473. #. Description
 474. #: ../po/debian-tasks.desc:401
 475. msgid ""
 476. "This task installs packages and documentation in Swedish to help Swedish "
 477. "speaking people use Debian."
 478. msgstr ""
 479. "Mae'r tasg hwn yn sefydlu pecynnau a dogfennaeth yn Swedeg er mwyn "
 480. "cynorthwyo siaradwyr Swedeg ddefnyddio Debian."
 481. #. Description
 482. #: ../po/debian-tasks.desc:411
 483. msgid "Swedish desktop"
 484. msgstr "Penbwrdd Swedeg"
 485. #. Description
 486. #: ../po/debian-tasks.desc:411
 487. msgid "This task localises the desktop in Swedish"
 488. msgstr "Mae'r tasg hwn yn gwneud i'r penbwrdd fod wedi ei leoli yn Swedeg"
 489. #. Description
 490. #: ../po/debian-tasks.desc:418
 491. msgid "Thai environment"
 492. msgstr "Amgylchedd Thai"
 493. #. Description
 494. #: ../po/debian-tasks.desc:418
 495. msgid ""
 496. "This task installs packages that make it easier for Thai speaking people to "
 497. "use Debian."
 498. msgstr ""
 499. "Mae'r tasg hwn yn sefydlu pecynnau sy'n ei gwneud hi'n haws i bobl Thai "
 500. "ddefnyddio Debian."
 501. #. Description
 502. #: ../po/debian-tasks.desc:430
 503. msgid "Thai desktop"
 504. msgstr "Penbwrdd Thai"
 505. #. Description
 506. #: ../po/debian-tasks.desc:430
 507. msgid "This task localises the desktop in Thai"
 508. msgstr "Mae'r tasg hwn yn gwneud i'r penbwrdd fod wedi ei leoli yn Thai"
 509. #. Description
 510. #: ../po/debian-tasks.desc:437
 511. msgid "Turkish environment"
 512. msgstr "Amgylchedd Twrceg"
 513. #. Description
 514. #: ../po/debian-tasks.desc:437
 515. msgid ""
 516. "This task installs packages and documentation in Turkish to help Turkish "
 517. "speaking people use Debian."
 518. msgstr ""
 519. "Mae'r tasg hwn yn sefydlu pecynnau a dogfennaeth yn Nhwrceg er mwyn "
 520. "cynorthwyo siaradwyr Twrceg ddefnyddio Debian."
 521. #. Description
 522. #: ../po/debian-tasks.desc:449
 523. msgid "Turkish desktop"
 524. msgstr "Penbwrdd Twrceg"
 525. #. Description
 526. #: ../po/debian-tasks.desc:449
 527. msgid "This task localises the desktop in Turkish"
 528. msgstr "Mae'r tasg hwn yn gwneud i'r penbwrdd fod wedi ei leoli yn Nhwrceg"
 529. #. Description
 530. #: ../po/debian-tasks.desc:456
 531. msgid "Ukrainian environment"
 532. msgstr "Amgylchedd Wcraineg"
 533. #. Description
 534. #: ../po/debian-tasks.desc:456
 535. msgid ""
 536. "This task installs programs and documentation in Ukrainian to help Ukrainian "
 537. "speaking people use Debian."
 538. msgstr ""
 539. "Mae'r tasg hwn yn sefydlu rhaglenni a dogfennaeth yn Wcraineg er mwyn "
 540. "cynorthwyo siaradwyr Wcraineg ddefnyddio Debian."
 541. #. Description
 542. #: ../po/debian-tasks.desc:466
 543. msgid "Ukrainian desktop"
 544. msgstr "Penbwrdd Wcraineg"
 545. #. Description
 546. #: ../po/debian-tasks.desc:466
 547. msgid "This task localises the desktop in Ukrainian"
 548. msgstr "Mae'r tasg hwn yn gwneud i'r penbwrdd fod wedi ei leoli yn Wcraineg"
 549. #. Description
 550. #: ../po/debian-tasks.desc:474
 551. msgid "Web server"
 552. msgstr "Gweinydd Gwe"
 553. #. Description
 554. #: ../po/debian-tasks.desc:474
 555. msgid ""
 556. "This task selects packages useful for a general purpose web server system."
 557. msgstr ""
 558. "Mae'r tasg hwn yn dewis pecynnau sy'n ddefnyddiol ar gyfer gweinydd gwe "
 559. "cyffredinol."
 560. #~ msgid ""
 561. #~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation to make "
 562. #~ "it easier for Korean speakers to use Debian."
 563. #~ msgstr ""
 564. #~ "Mae'r tasg hwn yn sefydlu rhaglenni, ffeiliau data, ffontiau a "
 565. #~ "dogfennaeth i'w wneud e'n haws i siaradwyr Corëeg ddefnyddio Debian."
 566. #~ msgid "Office environment"
 567. #~ msgstr "Amgylchedd swyddfa"
 568. #~ msgid ""
 569. #~ "This task provides a suite of office productivity software, including a "
 570. #~ "word processor, a spreadsheet, a presentation program, and more. This is "
 571. #~ "a rather large collection of software."
 572. #~ msgstr ""
 573. #~ "Mae'r tasg hwn yn darparu set o feddalwedd swyddfa, yn cynnwys prosesydd "
 574. #~ "geiriau, taenlen, rhaglen cyflwyniad a mwy. Mae'n gasgliad o feddalwedd "
 575. #~ "eitha mawr."
 576. #~ msgid "X window system"
 577. #~ msgstr "System ffenestri X"
 578. #~ msgid ""
 579. #~ "This task provides the essential components for a standalone workstation "
 580. #~ "running the X Window System. It provides the X libraries, an X server, a "
 581. #~ "set of fonts, and a group of basic X clients and utilities."
 582. #~ msgstr "Mae'r tasg hwn yn darpary cydrannau hanfodol "
 583. #~ msgid "Broadband internet connection"
 584. #~ msgstr "Cysylltiad Rhyngrwyd band llydan"
 585. #~ msgid ""
 586. #~ "This task selects packages that address special needs of computers that "
 587. #~ "connect to the internet using DSL, Cable, and the like."
 588. #~ msgstr ""
 589. #~ "Mae'r tasg hwn yn dewis pecynnau ar gyfer anghenion cyfrifiaduron sy'n "
 590. #~ "cysylltu â'r Rhyngrwyd gan ddefnyddio DSL, Cêbl, a phethau felly."
 591. #~ msgid "C and C++"
 592. #~ msgstr "C a C++"
 593. #~ msgid ""
 594. #~ "A complete environment for development of programs in the C and C++ "
 595. #~ "programming languages."
 596. #~ msgstr ""
 597. #~ "Amgylchedd cyflawn ar gyfer datblygu rhaglenni yn y ieithoedd rhaglennu C "
 598. #~ "a C++."
 599. #~ msgid "Dialup internet"
 600. #~ msgstr "Rhyngrwyd deialu i fyny"
 601. #~ msgid ""
 602. #~ "This task selects packages that address special needs of computers using "
 603. #~ "a slow part-time dialup connection (by modem, ISDN, or similar)."
 604. #~ msgstr ""
 605. #~ "Mae'r tasg hwn yn dewis pecynnau ar gyfer anghenion cyfrifiaduron sy'n "
 606. #~ "defnyddio cysylltiad araf rhan-amser deialu i fyny (drwy modem, ISDN neu "
 607. #~ "phethau tebyg)."
 608. #~ msgid "Games"
 609. #~ msgstr "Gêmau"
 610. #~ msgid ""
 611. #~ "Selecting this task will install a broad selection of games, from "
 612. #~ "traditional textual unix games to card games, to fast-paced arcade games. "
 613. #~ "It won't install all the games in Debian, but it is a good starting point."
 614. #~ msgstr ""
 615. #~ "Bydd dewis y tasg hwn yn sefydlu dewis eang o emau, yn cynnwys gêmau "
 616. #~ "testun traddodiadol Unix, gêmau cardiau, a gêmau arcêd cyflym. Ni fydd yn "
 617. #~ "sefydlu pob gêm yn Debian, ond mae'n bwynt cychwyn da."
 618. #~ msgid "Java"
 619. #~ msgstr "Java"
 620. #~ msgid "A java development environment."
 621. #~ msgstr "Amgylchedd datblygu Java."
 622. #~ msgid "Debian Jr."
 623. #~ msgstr "Debian Ifanc"
 624. #~ msgid "Debian Jr. is a collection of Debian packages suitable for children."
 625. #~ msgstr ""
 626. #~ "Mae Debian Ifanc yn gasgliad o becynanu Debian sy'n addas ar gyfer plant."
 627. #~ msgid "Custom kernel compilation"
 628. #~ msgstr "Crynhoi cnewyllyn addasiedig"
 629. #~ msgid ""
 630. #~ "This task includes everything you should need to build your own custom "
 631. #~ "kernel."
 632. #~ msgstr ""
 633. #~ "Mae'r tasg hwn yn cynnwys popeth dylech angen er mwyn adeiladu eich "
 634. #~ "cnewyllyn addasiedig eich hunan."
 635. #~ msgid "Laptop"
 636. #~ msgstr "Laptop"
 637. #~ msgid ""
 638. #~ "This is a collection of tools that laptop users will expect to find on a "
 639. #~ "system. It includes some special utilities for laptops including IBM "
 640. #~ "Thinkpads, Sony Vaios, Toshibas, and Dell Inspirons."
 641. #~ msgstr ""
 642. #~ "Mae hyn yn gasgliad o offer bydd defnyddwyr gliniadur yn disgwyl canfod "
 643. #~ "ar system. Mae'n cynnwys nifer o gyfleusterau arbennig ar gyfer "
 644. #~ "gliniaduron gan gynwys Thinkpads IBM, Vaios Sony, Toshibas a Inspirons "
 645. #~ "Dell."
 646. #~ msgid "Linux Standard Base"
 647. #~ msgstr "Sail Safonau Linux"
 648. #~ msgid ""
 649. #~ "This task makes the system compliant with the Linux Standard Base, "
 650. #~ "allowing you to install and use LSB packages."
 651. #~ msgstr ""
 652. #~ "Mae'r tasg hwn yn gweneud y system gydymffurfio gyda Sail Safonau Linux, "
 653. #~ "sy'n eich caniatau chi i sefydlu a defnyddio pecynnau LSB."
 654. #~ msgid "Usenet news server"
 655. #~ msgstr "Gweinydd newyddion Usenet"
 656. #~ msgid ""
 657. #~ "This task selects the preferred version of the INN news server software "
 658. #~ "for new Debian installations."
 659. #~ msgstr ""
 660. #~ "Mae'r tasg hwn yn dewis fersiwn dewisol y meddalwedd gweinydd newyddion "
 661. #~ "INN ar gyfer sefydliadau Debian newydd."
 662. #~ msgid ""
 663. #~ "You do not need this package if you merely wish to read news from an "
 664. #~ "existing server, just select the news reader program you desire and it "
 665. #~ "will pull in any required pieces. Only use this task if you intend to "
 666. #~ "operate a server."
 667. #~ msgstr ""
 668. #~ "Does dim angen i chi sefydlu'r pecyn hwn os ydych ond am ddarllen "
 669. #~ "newyddion o weinydd sy'n bodoli eisioes. Os hynny, dewiswch y pecyn "
 670. #~ "darllen newyddion hoffech a bydd yn gafael yn rhannau angenrheidiol. "
 671. #~ "Defnyddiwch y tasg hwn ond os ydych yn bwriadu gweithredu gweinydd."
 672. #~ msgid "Python"
 673. #~ msgstr "Python"
 674. #~ msgid ""
 675. #~ "Many Python tools and extensions, for developing scripts and simple or "
 676. #~ "complex applications in Python."
 677. #~ msgstr ""
 678. #~ "Nifer fawr o offerynnau a estyniadau Python, ar gyfer datblygu sgriptiau "
 679. #~ "a rhaglenni syml neu chymhleth yn Python."
 680. #~ msgid "Scientific applications"
 681. #~ msgstr "Rhaglenni gwyddonol"
 682. #~ msgid ""
 683. #~ "This task selects packages which are suitable for scientific work. Under "
 684. #~ "a fairly loose definition of 'scientific', this includes numerical "
 685. #~ "analysis and computing, statistical data analysis as well as "
 686. #~ "visualization."
 687. #~ msgstr ""
 688. #~ "Mae'r tasg hwn yn dewis pecynnau sy'n addas ar gyfer gwaith gwyddonol, "
 689. #~ "gan ddefnyddio diffiniad eitha amwys o 'gwyddonol'. Mae'n cynnwys "
 690. #~ "pecynnau ar gyfer dadansoddiad a chyfrifo rhifyddol, dadansoddiad data "
 691. #~ "ystadegol ynghyd â gweledyddiaeth."
 692. #~ msgid "TeX/LaTeX environment"
 693. #~ msgstr "Amgylchedd TeX/LaTeX"
 694. #~ msgid ""
 695. #~ "This task provides necessary packages for composing documents in TeX/"
 696. #~ "LaTeX."
 697. #~ msgstr ""
 698. #~ "Mae'r tasg hwn yn darparu pecynnau sy'n angenrheidiol er mwyn cyfansoddi "
 699. #~ "dogfennau yn TeX/LaTeX."
 700. #~ msgid "Conventional Unix server"
 701. #~ msgstr "Gweinydd Unix confensiynol"
 702. #~ msgid ""
 703. #~ "This task selects packages that would typically be found on a "
 704. #~ "conventional multi-user unix system with remote users. Do be warned that "
 705. #~ "this includes a number of daemons."
 706. #~ msgstr ""
 707. #~ "Mae'r tasg hwn yn dewis pecynnau a geir yn nodweddiadol ar system Unix "
 708. #~ "aml-ddefnyddiwr confensiynol gyda defnyddwyr pell. Sylwer fod hyn yn "
 709. #~ "cynnwys nifer o ellyllau."
 710. #~ msgid "Tcl/Tk"
 711. #~ msgstr "Tcl/Tk"
 712. #~ msgid ""
 713. #~ "Packages commonly used in developing applications using the Tcl language "
 714. #~ "and Tk Toolkit."
 715. #~ msgstr ""
 716. #~ "Pecynnau a ddefnyddir yn aml wrth ddatblygu rhaglenni gan ddefnyddio'r "
 717. #~ "iaith Tcl a'r teclynnau Tk."
 718. #~ msgid "a TeX/LaTeX environment"
 719. #~ msgstr "amgylchedd TeX/LaTeX"