You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

227 lines
5.8 KiB

# translation of tasksel.po to Euskara
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER.
# Piarres Beobide Egaña <pi@beobide.net>, 2004.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tasksel\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-03-29 13:21-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2004-04-13 19:40+0200\n"
"Last-Translator: Piarres Beobide Egaña <pi@beobide.net>\n"
"Language-Team: Euskara <eu@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.3.1\n"
#: ../data.c:307 ../data.c:321
msgid "Cannot allocate memory for enumeration buffer"
msgstr "Ezin da numerazio buferrerako memoria ezleitu"
#: ../macros.h:42
#, c-format
msgid ""
"Fatal error encountered at %s:%d\n"
"\t"
msgstr ""
"%s-n errore konponezin bat aurkiturik: %d\n"
"\t"
#: ../macros.h:51
#, c-format
msgid ""
"I/O error at %s:%d\n"
"\t"
msgstr ""
"S/I errorea %s-n:%d\n"
"\t"
#: ../slangui.c:18 ../slangui.c:19
msgid "(no description)"
msgstr "(Azalpenik gabea)"
#: ../slangui.c:75
msgid "End-user"
msgstr "erabilpen nagusia"
#: ../slangui.c:76
msgid "Hardware Support"
msgstr "Hardware Onarpena"
#: ../slangui.c:77
msgid "Servers"
msgstr "Zerbitzariak"
#: ../slangui.c:78
msgid "Development"
msgstr "Garatzaileak"
#: ../slangui.c:79
msgid "Localization"
msgstr "Lokalizazioa"
#: ../slangui.c:80
msgid "Miscellaneous"
msgstr "Denetarik"
#: ../slangui.c:219
msgid "Unable to initialize the terminal"
msgstr "Ezin da terminala abiarazi"
#: ../slangui.c:221
msgid "Unable to initialize screen output"
msgstr "Ezin da pantaila irteera abiarazi"
#: ../slangui.c:222
msgid "Unable to initialize keyboard interface"
msgstr "Ezin da teklatu interfazea abiarazi"
#: ../slangui.c:239
#, c-format
msgid "Debian Task Installer v%s - (c) 1999-2004 SPI and others"
msgstr "Debian Ataza Instalatzailea v %s - (c) 19999-2004 SPI eta beste hainbat"
#: ../slangui.c:393
msgid "^Finish"
msgstr "^Amaiera"
#: ../slangui.c:401 ../slangui.c:402
msgid "Task ^Info"
msgstr "Ataza ^Informazioa"
#: ../slangui.c:406 ../slangui.c:407
msgid "^Help"
msgstr "^Laguntza"
#: ../slangui.c:441
msgid "Select tasks to install"
msgstr "Hautatu instalatzeko atazak"
#: ../slangui.c:582
msgid "Ok"
msgstr "Ados"
#: ../slangui.c:691 ../slangui.c:705 ../slangui.c:816
#, c-format
msgid "Index out of bounds: %d >= %d"
msgstr "Indizea - mugetik kanpora: %d >= %d"
#: ../slangui.c:782
msgid "Help"
msgstr "Laguntza"
#: ../slangui.c:783
msgid ""
"Tasks allow you to quickly install a selection of packages that performs a "
"given task.\n"
"\n"
"The main chooser list shows a list of tasks that you can choose to install. "
"The arrow keys moves the cursor. Pressing ENTER or the SPACEBAR toggles the "
"selection of the task at the cursor. You can also press A to select all "
"tasks, or N to deselect all tasks. Pressing Q will exit this program and "
"begin installation of your selected tasks.\n"
"\n"
"Thank you for using Debian.\n"
"\n"
"Press enter to return to the task selection screen"
msgstr ""
"Atazek eskatutako eginkizuna betetzen duten pakete aukeraketa bat instalatzeko "
"aukera ematen dizu.\n"
"\n"
"Lehen autaketa pantailak aukera ditzazkezun ataza zerrenda erakuste dizu. "
"Gezi teklek kurtsorea mugitzen dute. ENTER edo BARRA joaz kutsorea dagoen "
"atazaren egoera aldatzen duzu.A joaz ataza guztiak aukeratuko dira, eta N joaz danak ezabatu. Q joaz programa itxi eta aukeratutako atazen instalazioa abiarazioko da.\n"
"\n"
"Mila Esler Debian erabiltzeagatik.\n"
"\n"
"enter sakatu atazaka aukeraketa panataila itzultzeko"
#: ../slangui.c:824
#, c-format
msgid ""
"Description:\n"
"%s\n"
"\n"
"Included packages:\n"
msgstr ""
"Azalpena; \n"
"%s\n"
"\n"
"Paketeak:\n"
#: ../slangui.c:832
msgid "(no description available)"
msgstr "(Ez dago azalpen eskuragarritik)"
#: ../tasksel.c:33
msgid "Unknown signal seen"
msgstr "Seinale ezezaguna ikusiri"
#: ../tasksel.c:39
#, c-format
msgid "tasksel install <task>\n"
msgstr "tasksel install <task>\n"
#: ../tasksel.c:40
#, c-format
msgid "tasksel [options]; where options is any combination of:\n"
msgstr "tasksel [aukera]; nonm aukera hauetako edozein konbinazio da:\n"
#: ../tasksel.c:41
msgid "-t -- test mode; don't actually run apt-get on exit"
msgstr "-t -- test modua; orain ez abiaraz apt-get edo atera"
#: ../tasksel.c:42
msgid ""
"-q -- queue installs; do not install packages with apt-get;\n"
"\t\tjust queue them in dpkg"
msgstr ""
"-q -- hilarako instalazioa; ez instalatu paketeak apt-get erabiliaz;\n"
"\t\tbakarrik dpkg-ren hilaran jarri."
#: ../tasksel.c:43
msgid "-r -- install all required-priority packages"
msgstr "-r -- Instalatu beharrezkoa lehentasuna duten pakete guztiak"
#: ../tasksel.c:44
msgid "-i -- install all important-priority packages"
msgstr "-i -- instalatu garratzitsu lehentasuna duten pakete guztiak"
#: ../tasksel.c:45
msgid "-s -- install all standard-priority packages"
msgstr "-s -- instalatu lehentasuna normala duten pakete guztiak"
#: ../tasksel.c:46
msgid "-n -- don't show UI; use with -r or -i usually"
msgstr "-n -- ez erakusti UI; normalean -r edo -i-rekin batera"
#: ../tasksel.c:47
msgid "-a -- show all tasks, even those with no packages in them"
msgstr "-a -- erakutsi ataza guztiak, nahi ez egon paketerik barnean"
#: ../tasksel.c:88 ../tasksel.c:123
#, c-format
msgid "No packages selected\n"
msgstr "Ez dago paketerik aukeraturik\n"
#: ../tasksel.c:197
#, c-format
msgid "No tasks found on this system.\n"
msgstr "Ez dira atazik aurkitu sistema honetan.\n"
#: ../util.c:21
msgid "Cannot allocate memory for strdup"
msgstr "Ezin da strdup-entzat memoria ezleitu"
#: ../util.c:39
#, c-format
msgid "Cannot allocate %d bytes of memory"
msgstr "Ezin dira %d bite memoria esleitu"
#: ../util.c:48
#, c-format
msgid "Cannot reallocate %d bytes of memory"
msgstr "Ezin dira %d bite memoria berresleitu"