You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

1976 lines
64 KiB

 1. # Czech translation of tasksel tasks.
 2. # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
 3. # This file is distributed under the same license as the tasksel package.
 4. # Miroslav Kure <kurem@debian.cz> 2003-2009.
 5. #
 6. msgid ""
 7. msgstr ""
 8. "Project-Id-Version: tasksel\n"
 9. "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 10. "POT-Creation-Date: 2009-08-08 14:27-0400\n"
 11. "PO-Revision-Date: 2009-08-01 08:10+0200\n"
 12. "Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
 13. "Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
 14. "MIME-Version: 1.0\n"
 15. "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 16. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 17. #. Description
 18. #: ../po/debian-tasks.desc:1001
 19. msgid "SQL database"
 20. msgstr "SQL databáze"
 21. #. Description
 22. #: ../po/debian-tasks.desc:1001
 23. msgid ""
 24. "This task selects client and server packages for the PostgreSQL database."
 25. msgstr "Tato úloha vybere klientské a serverové balíky databáze PostgreSQL."
 26. #. Description
 27. #: ../po/debian-tasks.desc:1001
 28. msgid ""
 29. "PostgreSQL is an SQL relational database, offering increasing SQL92 "
 30. "compliance and some SQL3 features. It is suitable for use with multi-user "
 31. "database access, through its facilities for transactions and fine-grained "
 32. "locking."
 33. msgstr ""
 34. "PostgreSQL je relační databáze nabízející stále lepší podporu SQL92 a "
 35. "některé vlastnosti SQL3. Díky své podpoře transakcí a jemnozrnnému zamykání "
 36. "je PostgreSQL vhodný k nasazení do víceuživatelského prostředí."
 37. #. Description
 38. #: ../po/debian-tasks.desc:2001
 39. msgid "Graphical desktop environment"
 40. msgstr "Grafické desktopové prostředí"
 41. #. Description
 42. #: ../po/debian-tasks.desc:2001
 43. msgid ""
 44. "This task provides basic desktop software and serves as a basis for the "
 45. "GNOME and KDE desktop tasks."
 46. msgstr ""
 47. "Tato úloha poskytuje základní desktopový software a slouží jako základ pro "
 48. "desktopové úlohy GNOME a KDE."
 49. #. Description
 50. #: ../po/debian-tasks.desc:3001
 51. msgid "DNS server"
 52. msgstr "DNS server"
 53. #. Description
 54. #: ../po/debian-tasks.desc:3001
 55. msgid ""
 56. "Selects the BIND DNS server, and related documentation and utility packages."
 57. msgstr ""
 58. "Vybere DNS server BIND s přilehlou dokumentací a balíky s užitečnými "
 59. "utilitami."
 60. #. Description
 61. #: ../po/debian-tasks.desc:4001
 62. msgid "File server"
 63. msgstr "Souborový server"
 64. #. Description
 65. #: ../po/debian-tasks.desc:4001
 66. msgid ""
 67. "This task sets up your system to be a file server, supporting both CIFS and "
 68. "NFS."
 69. msgstr ""
 70. "Úloha připraví váš systém pro roli souborového serveru podporujícího jak "
 71. "CIFS, tak NFS."
 72. #. Description
 73. #: ../po/debian-tasks.desc:5001
 74. msgid "GNOME desktop environment"
 75. msgstr "Desktopové prostředí GNOME"
 76. #. Description
 77. #: ../po/debian-tasks.desc:5001
 78. msgid ""
 79. "This task provides basic \"desktop\" software using the GNOME desktop "
 80. "environment."
 81. msgstr ""
 82. "Tato úloha poskytuje základní „desktopové“ aplikace založené na desktopovém "
 83. "prostředí GNOME."
 84. #. Description
 85. #: ../po/debian-tasks.desc:6001
 86. msgid "KDE desktop environment"
 87. msgstr "Desktopové prostředí KDE"
 88. #. Description
 89. #: ../po/debian-tasks.desc:6001
 90. msgid ""
 91. "This task provides basic \"desktop\" software using the K Desktop "
 92. "Environment."
 93. msgstr ""
 94. "Tato úloha poskytuje základní „desktopové“ aplikace založené na desktopovém "
 95. "prostředí KDE."
 96. #. Description
 97. #: ../po/debian-tasks.desc:7001
 98. msgid "Laptop"
 99. msgstr "Notebook"
 100. #. Description
 101. #: ../po/debian-tasks.desc:7001
 102. msgid "This task installs software useful for a laptop."
 103. msgstr "Tato úloha nainstaluje programy užitečné pro uživatele s notebooky."
 104. #. Description
 105. #: ../po/debian-tasks.desc:8001
 106. msgid "LXDE desktop environment"
 107. msgstr "Desktopové prostředí LXDE"
 108. #. Description
 109. #: ../po/debian-tasks.desc:8001
 110. msgid ""
 111. "This task provides basic \"desktop\" software using the LXDE desktop "
 112. "environment."
 113. msgstr ""
 114. "Tato úloha poskytuje základní „desktopové“ aplikace založené na desktopovém "
 115. "prostředí LXDE."
 116. #. Description
 117. #: ../po/debian-tasks.desc:9001
 118. msgid "Mail server"
 119. msgstr "Poštovní server"
 120. #. Description
 121. #: ../po/debian-tasks.desc:9001
 122. msgid ""
 123. "This task selects a variety of package useful for a general purpose mail "
 124. "server system."
 125. msgstr "Úloha vybere různé balíky užitečné pro poštovní server."
 126. #. Description
 127. #: ../po/debian-tasks.desc:10001
 128. msgid "manual package selection"
 129. msgstr "ruční výběr balíků"
 130. #. Description
 131. #: ../po/debian-tasks.desc:10001
 132. msgid "Manually select packages to install in aptitude."
 133. msgstr ""
 134. "Spustí aptitude, ve které si ručně vyberete balíky, které chcete "
 135. "nainstalovat."
 136. #. Description
 137. #: ../po/debian-tasks.desc:11001
 138. msgid "Print server"
 139. msgstr "Tiskový server"
 140. #. Description
 141. #: ../po/debian-tasks.desc:11001
 142. msgid "This task sets up your system to be a print server."
 143. msgstr "Úloha připraví váš systém pro roli tiskového serveru."
 144. #. Description
 145. #: ../po/debian-tasks.desc:12001
 146. msgid "SSH server"
 147. msgstr "SSH server"
 148. #. Description
 149. #: ../po/debian-tasks.desc:12001
 150. msgid ""
 151. "This task sets up your system to be remotely accessed through SSH "
 152. "connections."
 153. msgstr ""
 154. "Úloha nastaví váš systém tak, abyste se k němu mohli připojit vzdáleně přes "
 155. "SSH."
 156. #. Description
 157. #: ../po/debian-tasks.desc:13001
 158. msgid "Standard system utilities"
 159. msgstr "Standardní systémové nástroje"
 160. #. Description
 161. #: ../po/debian-tasks.desc:13001
 162. msgid ""
 163. "This task sets up a basic user environment, providing a reasonably small "
 164. "selection of services and tools usable on the command line."
 165. msgstr ""
 166. "Úloha připraví základní uživatelské prostředí, což je rozumně malý výběr "
 167. "služeb a nástrojů použitelných z příkazové řádky."
 168. #. Description
 169. #: ../po/debian-tasks.desc:14001
 170. msgid "Web server"
 171. msgstr "Webový server"
 172. #. Description
 173. #: ../po/debian-tasks.desc:14001
 174. msgid ""
 175. "This task selects packages useful for a general purpose web server system."
 176. msgstr "Úloha vybere balíky užitečné pro webový server."
 177. #. Description
 178. #: ../po/debian-tasks.desc:15001
 179. msgid "Xfce desktop environment"
 180. msgstr "Desktopové prostředí Xfce"
 181. #. Description
 182. #: ../po/debian-tasks.desc:15001
 183. msgid ""
 184. "This task provides basic \"desktop\" software using the Xfce desktop "
 185. "environment."
 186. msgstr ""
 187. "Tato úloha poskytuje základní „desktopové“ aplikace založené na desktopovém "
 188. "prostředí Xfce."
 189. #~ msgid "Desktop environment"
 190. #~ msgstr "Desktopové prostředí"
 191. #~ msgid "This task installs a reasonably small character-mode system."
 192. #~ msgstr "Tato úloha nainstaluje rozumně malý systém v textovém režimu."
 193. #~ msgid "Amharic environment"
 194. #~ msgstr "Amharské prostředí"
 195. #~ msgid ""
 196. #~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
 197. #~ "makes it easier for Amharic speakers to use Debian."
 198. #~ msgstr ""
 199. #~ "Tato úloha nainstaluje programy, fonty a dokumentaci pro amharsky mluvící "
 200. #~ "uživatele."
 201. #~ msgid "Amharic desktop"
 202. #~ msgstr "Desktop s podporou amharštiny"
 203. #~ msgid "This task localises the desktop in Amharic."
 204. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro amharštinu."
 205. #~ msgid "Amharic GNOME desktop"
 206. #~ msgstr "Desktop s podporou amharštiny"
 207. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Amharic."
 208. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro amharštinu."
 209. #~ msgid "Amharic KDE desktop"
 210. #~ msgstr "Desktop s podporou amharštiny"
 211. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Amharic."
 212. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro amharštinu."
 213. #~ msgid "Arabic environment"
 214. #~ msgstr "Arabské prostředí"
 215. #~ msgid ""
 216. #~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
 217. #~ "makes it easier for Arabic speakers to use Debian."
 218. #~ msgstr ""
 219. #~ "Tato úloha nainstaluje programy, fonty a dokumentaci pro arabsky mluvící "
 220. #~ "uživatele."
 221. #~ msgid "Arabic desktop"
 222. #~ msgstr "Desktop s podporou arabštiny"
 223. #~ msgid "This task localises the desktop in Arabic."
 224. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro arabštinu."
 225. #~ msgid "Arabic GNOME desktop"
 226. #~ msgstr "Desktop s podporou arabštiny"
 227. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Arabic."
 228. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro arabštinu."
 229. #~ msgid "Arabic KDE desktop"
 230. #~ msgstr "Desktop s podporou arabštiny"
 231. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Arabic."
 232. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro arabštinu."
 233. #~ msgid "Basque desktop"
 234. #~ msgstr "Desktop s podporou baskičtiny"
 235. #~ msgid "This task localises the desktop in Basque."
 236. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro baskičtinu."
 237. #~ msgid "Basque GNOME desktop"
 238. #~ msgstr "Desktop s podporou baskičtiny"
 239. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Basque."
 240. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro baskičtinu."
 241. #~ msgid "Basque KDE desktop"
 242. #~ msgstr "Desktop s podporou baskičtiny"
 243. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Basque."
 244. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro baskičtinu."
 245. #~ msgid "Belarusian environment"
 246. #~ msgstr "Běloruské prostředí"
 247. #~ msgid ""
 248. #~ "This task installs packages and documentation in Belarusian to help "
 249. #~ "Belarusian speaking people use Debian."
 250. #~ msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci v běloruštině."
 251. #~ msgid "Belarusian desktop"
 252. #~ msgstr "Desktop s podporou běloruštiny"
 253. #~ msgid "This task localises the desktop in Belarusian."
 254. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro běloruštinu."
 255. #~ msgid "Belarusian GNOME desktop"
 256. #~ msgstr "Desktop s podporou běloruštiny"
 257. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Belarusian."
 258. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro běloruštinu."
 259. #~ msgid "Belarusian KDE desktop"
 260. #~ msgstr "Desktop s podporou běloruštiny"
 261. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Belarusian."
 262. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro běloruštinu."
 263. #~ msgid "Bengali environment"
 264. #~ msgstr "Bengálské prostředí"
 265. #~ msgid ""
 266. #~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
 267. #~ "makes it easier for Bengali speakers to use Debian."
 268. #~ msgstr ""
 269. #~ "Tato úloha nainstaluje programy, fonty a dokumentaci pro bengálsky "
 270. #~ "mluvící uživatele."
 271. #~ msgid "Bengali desktop"
 272. #~ msgstr "Desktop s podporou bengálštiny"
 273. #~ msgid "This task localises the desktop in Bengali."
 274. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro bengálštinu."
 275. #~ msgid "Bengali GNOME desktop"
 276. #~ msgstr "Desktop s podporou bengálštiny"
 277. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Bengali."
 278. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro bengálštinu."
 279. #~ msgid "Bengali KDE desktop"
 280. #~ msgstr "Desktop s podporou bengálštiny"
 281. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Bengali."
 282. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro bengálštinu."
 283. #~ msgid "Bosnian environment"
 284. #~ msgstr "Bosenské prostředí"
 285. #~ msgid ""
 286. #~ "This task installs packages and documentation in Bosnian to help Bosnian "
 287. #~ "speaking people use Debian."
 288. #~ msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci v bosenštině."
 289. #~ msgid "Bosnian desktop"
 290. #~ msgstr "Desktop s podporou bosenštiny"
 291. #~ msgid "This task localises the desktop in Bosnian."
 292. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro bosenštinu."
 293. #~ msgid "Bosnian GNOME desktop"
 294. #~ msgstr "Desktop s podporou bosenštiny"
 295. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Bosnian."
 296. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro bosenštinu."
 297. #~ msgid "Bosnian KDE desktop"
 298. #~ msgstr "Desktop s podporou bosenštiny"
 299. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Bosnian."
 300. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro bosenštinu."
 301. #~ msgid "Brazilian Portuguese environment"
 302. #~ msgstr "Prostředí pro brazilskou portugalštinu"
 303. #~ msgid ""
 304. #~ "This task installs programs, data files, and documentation that make it "
 305. #~ "easier for Brazilian Portuguese speakers to use Debian."
 306. #~ msgstr ""
 307. #~ "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci ve brazilské portugalštině."
 308. #~ msgid "Brazilian Portuguese desktop"
 309. #~ msgstr "Desktop s podporou brazilské portugalštiny"
 310. #~ msgid "This task localises the desktop in Brasilian Portuguese."
 311. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro brazilskou portugalštinu."
 312. #~ msgid "Brazilian Portuguese GNOME desktop"
 313. #~ msgstr "Desktop s podporou brazilské portugalštiny"
 314. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Brazilian Portuguese."
 315. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro brazilskou portugalštinu."
 316. #~ msgid "Brazilian Portuguese KDE desktop"
 317. #~ msgstr "Desktop s podporou brazilské portugalštiny"
 318. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Brazilian Portuguese."
 319. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro brazilskou portugalštinu."
 320. #~ msgid "British English environment"
 321. #~ msgstr "Prostředí pro britskou angličtinu"
 322. #~ msgid ""
 323. #~ "This task installs packages and documentation in British English to help "
 324. #~ "British English speaking people use Debian."
 325. #~ msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci v britské angličtině."
 326. #~ msgid "British English desktop"
 327. #~ msgstr "Desktop s podporou britské angličtiny"
 328. #~ msgid "This task localises the desktop in British English."
 329. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro britskou angličtinu."
 330. #~ msgid "British GNOME desktop"
 331. #~ msgstr "Desktop s podporou britské angličtiny"
 332. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in British."
 333. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro irštinu."
 334. #~ msgid "British KDE desktop"
 335. #~ msgstr "Desktop s podporou britské angličtiny"
 336. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in British."
 337. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro irštinu."
 338. #~ msgid "Bulgarian environment"
 339. #~ msgstr "Bulharské prostředí"
 340. #~ msgid ""
 341. #~ "This task installs programs and data files that make it easier for "
 342. #~ "Bulgarian speakers to use Debian."
 343. #~ msgstr ""
 344. #~ "Tato úloha nainstaluje balíky, které usnadní používání Debianu v "
 345. #~ "bulharském prostředí."
 346. #~ msgid "Bulgarian desktop"
 347. #~ msgstr "Desktop s podporou bulharštiny"
 348. #~ msgid "This task localises the desktop in Bulgarian."
 349. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro bulharštinu."
 350. #~ msgid "Bulgarian GNOME desktop"
 351. #~ msgstr "Desktop s podporou bulharštiny"
 352. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Bulgarian."
 353. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro bulharštinu."
 354. #~ msgid "Bulgarian KDE desktop"
 355. #~ msgstr "Desktop s podporou bulharštiny"
 356. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Bulgarian."
 357. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro bulharštinu."
 358. #~ msgid "Catalan environment"
 359. #~ msgstr "Katalánské prostředí"
 360. #~ msgid ""
 361. #~ "This task installs packages and documentation in Catalan to help Catalan "
 362. #~ "speaking people use Debian."
 363. #~ msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci v katalánštině."
 364. #~ msgid "Catalan desktop"
 365. #~ msgstr "Desktop s podporou katalánštiny"
 366. #~ msgid "This task localises the desktop in Catalan."
 367. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro katalánštinu."
 368. #~ msgid "Catalan GNOME desktop"
 369. #~ msgstr "Desktop s podporou katalánštiny"
 370. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Catalan."
 371. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro katalánštinu."
 372. #~ msgid "Catalan KDE desktop"
 373. #~ msgstr "Desktop s podporou katalánštiny"
 374. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Catalan."
 375. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro katalánštinu."
 376. #~ msgid "Simplified Chinese environment"
 377. #~ msgstr "Zjednodušené čínské prostředí"
 378. #~ msgid ""
 379. #~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
 380. #~ "make it easier for Chinese speakers to use Debian, using the simplified "
 381. #~ "Chinese encoding."
 382. #~ msgstr ""
 383. #~ "Tato úloha instaluje programy, fonty a dokumentaci ve zjednodušeném "
 384. #~ "čínském kódování."
 385. #~ msgid "Simplified Chinese desktop"
 386. #~ msgstr "Desktop s podporou zjednodušené čínštiny"
 387. #~ msgid "This task localises the desktop in Simplified Chinese."
 388. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro zjednodušenou čínštinu."
 389. #~ msgid "Chinese-s GNOME desktop"
 390. #~ msgstr "Desktop s podporou vietnamštiny"
 391. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Chinese-s."
 392. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro vietnamštinu."
 393. #~ msgid "Chinese-s KDE desktop"
 394. #~ msgstr "Desktop s podporou vietnamštiny"
 395. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Chinese-s."
 396. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro vietnamštinu."
 397. #~ msgid "Traditional Chinese environment"
 398. #~ msgstr "Tradiční čínské prostředí"
 399. #~ msgid ""
 400. #~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
 401. #~ "make it easier for Chinese speakers to use Debian, using the traditional "
 402. #~ "Chinese encoding."
 403. #~ msgstr ""
 404. #~ "Tato úloha instaluje programy, fonty a dokumentaci v tradičním čínském "
 405. #~ "kódování."
 406. #~ msgid "Traditional Chinese desktop"
 407. #~ msgstr "Desktop s podporou tradiční čínštiny"
 408. #~ msgid "This task localises the desktop in Traditional Chinese."
 409. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro tradiční čínštinu."
 410. #~ msgid "Chinese-t GNOME desktop"
 411. #~ msgstr "Desktop s podporou vietnamštiny"
 412. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Chinese-t."
 413. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro vietnamštinu."
 414. #~ msgid "Chinese-t KDE desktop"
 415. #~ msgstr "Desktop s podporou vietnamštiny"
 416. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Chinese-t."
 417. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro vietnamštinu."
 418. #~ msgid "Croatian environment"
 419. #~ msgstr "Chorvatské prostředí"
 420. #~ msgid ""
 421. #~ "This task installs packages and documentation in Croatian to help "
 422. #~ "Croatian speaking people use Debian."
 423. #~ msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci v chorvatštině."
 424. #~ msgid "Croatian desktop"
 425. #~ msgstr "Desktop s podporou chorvatštiny"
 426. #~ msgid "This task localises the desktop in Croatian."
 427. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro chorvatštinu."
 428. #~ msgid "Croatian GNOME desktop"
 429. #~ msgstr "Desktop s podporou chorvatštiny"
 430. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Croatian."
 431. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro chorvatštinu."
 432. #~ msgid "Croatian KDE desktop"
 433. #~ msgstr "Desktop s podporou chorvatštiny"
 434. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Croatian."
 435. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro chorvatštinu."
 436. #~ msgid "Cyrillic environment"
 437. #~ msgstr "Cyrilice"
 438. #~ msgid ""
 439. #~ "This task provides Cyrillic fonts and other software you will need in "
 440. #~ "order to use Cyrillic. It supports Belarusian, Bulgarian, Macedonian, "
 441. #~ "Russian, Serbian and Ukrainian."
 442. #~ msgstr ""
 443. #~ "Tato úloha poskytuje fonty a další software pro cyrilici. Podporuje "
 444. #~ "běloruské, bulharské, makedonské, ruské, srbské a ukrajinské prostředí."
 445. #~ msgid "Cyrillic desktop"
 446. #~ msgstr "Desktop s cyrilicí"
 447. #~ msgid ""
 448. #~ "This task localises the desktop in Cyrillic. It supports Belarusian, "
 449. #~ "Bulgarian, Macedonian, Russian, Serbian and Ukrainian."
 450. #~ msgstr ""
 451. #~ "Tato úloha přizpůsobí desktop pro cyrilici. Podporuje běloruské, "
 452. #~ "bulharské, makedonské, ruské, srbské a ukrajinské prostředí."
 453. #~ msgid "Cyrillic GNOME desktop"
 454. #~ msgstr "Desktop s cyrilicí"
 455. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Cyrillic."
 456. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro arabštinu."
 457. #~ msgid "Cyrillic KDE desktop"
 458. #~ msgstr "Desktop s cyrilicí"
 459. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Cyrillic."
 460. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro arabštinu."
 461. #~ msgid "Czech environment"
 462. #~ msgstr "České prostředí"
 463. #~ msgid ""
 464. #~ "This task installs packages and documentation in Czech to help Czech "
 465. #~ "speaking people use Debian."
 466. #~ msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci v češtině."
 467. #~ msgid "Czech desktop"
 468. #~ msgstr "Desktop s podporou češtiny"
 469. #~ msgid "This task localises the desktop in Czech."
 470. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro češtinu."
 471. #~ msgid "Czech GNOME desktop"
 472. #~ msgstr "Desktop s podporou češtiny"
 473. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Czech."
 474. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro češtinu."
 475. #~ msgid "Czech KDE desktop"
 476. #~ msgstr "Desktop s podporou češtiny"
 477. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Czech."
 478. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro češtinu."
 479. #~ msgid "Danish environment"
 480. #~ msgstr "Dánské prostředí"
 481. #~ msgid ""
 482. #~ "This task installs packages and documentation in Danish to help Danish "
 483. #~ "speaking people use Debian."
 484. #~ msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci v dánštině."
 485. #~ msgid "Danish desktop"
 486. #~ msgstr "Desktop s podporou dánštiny"
 487. #~ msgid "This task localises the desktop in Danish."
 488. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro dánštinu."
 489. #~ msgid "Danish GNOME desktop"
 490. #~ msgstr "Desktop s podporou dánštiny"
 491. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Danish."
 492. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro dánštinu."
 493. #~ msgid "Danish KDE desktop"
 494. #~ msgstr "Desktop s podporou dánštiny"
 495. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Danish."
 496. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro dánštinu."
 497. #~ msgid "Dutch environment"
 498. #~ msgstr "Nizozemské prostředí"
 499. #~ msgid ""
 500. #~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
 501. #~ "makes it easier for Dutch speakers to use Debian."
 502. #~ msgstr ""
 503. #~ "Tato úloha nainstaluje programy, fonty a dokumentaci pro nizozemsky "
 504. #~ "mluvící uživatele."
 505. #~ msgid "Dutch desktop"
 506. #~ msgstr "Desktop s podporou nizozemštiny"
 507. #~ msgid "This task localises the desktop in Dutch."
 508. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro nizozemštinu."
 509. #~ msgid "Dutch GNOME desktop"
 510. #~ msgstr "Desktop s podporou nizozemštiny"
 511. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Dutch."
 512. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro nizozemštinu."
 513. #~ msgid "Dutch KDE desktop"
 514. #~ msgstr "Desktop s podporou nizozemštiny"
 515. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Dutch."
 516. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro nizozemštinu."
 517. #~ msgid "Dzongkha desktop"
 518. #~ msgstr "Desktop s podporou jazyka dzongkä"
 519. #~ msgid "This task localises the desktop in Dzongkha."
 520. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro jazyk dzongkä"
 521. #~ msgid "Dzongkha GNOME desktop"
 522. #~ msgstr "Desktop s podporou jazyka dzongkä"
 523. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Dzongkha."
 524. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro jazyk dzongkä"
 525. #~ msgid "Dzongkha KDE desktop"
 526. #~ msgstr "Desktop s podporou jazyka dzongkä"
 527. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Dzongkha."
 528. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro jazyk dzongkä"
 529. #~ msgid "Esperanto desktop"
 530. #~ msgstr "Desktop s podporou esperanta"
 531. #~ msgid "This task localises the desktop in Esperanto."
 532. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro esperanto."
 533. #~ msgid "Esperanto GNOME desktop"
 534. #~ msgstr "Desktop s podporou esperanta"
 535. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Esperanto."
 536. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro esperanto."
 537. #~ msgid "Esperanto KDE desktop"
 538. #~ msgstr "Desktop s podporou esperanta"
 539. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Esperanto."
 540. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro esperanto."
 541. #~ msgid "Estonian desktop"
 542. #~ msgstr "Desktop s podporou estonštiny"
 543. #~ msgid "This task localises the desktop in Estonian."
 544. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro estonštinu."
 545. #~ msgid "Estonian GNOME desktop"
 546. #~ msgstr "Desktop s podporou estonštiny"
 547. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Estonian."
 548. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro estonštinu."
 549. #~ msgid "Estonian KDE desktop"
 550. #~ msgstr "Desktop s podporou estonštiny"
 551. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Estonian."
 552. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro estonštinu."
 553. #~ msgid "Finnish environment"
 554. #~ msgstr "Finské prostředí"
 555. #~ msgid ""
 556. #~ "This task installs packages and documentation in Finnish to help Finnish "
 557. #~ "speaking people use Debian."
 558. #~ msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci ve finštině."
 559. #~ msgid "Finnish desktop"
 560. #~ msgstr "Desktop s podporou finštiny"
 561. #~ msgid "This task localises the desktop in Finnish."
 562. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro finštinu."
 563. #~ msgid "Finnish GNOME desktop"
 564. #~ msgstr "Desktop s podporou finštiny"
 565. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Finnish."
 566. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro finštinu."
 567. #~ msgid "Finnish KDE desktop"
 568. #~ msgstr "Desktop s podporou finštiny"
 569. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Finnish."
 570. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro finštinu."
 571. #~ msgid "French environment"
 572. #~ msgstr "Francouzské prostředí"
 573. #~ msgid ""
 574. #~ "This task installs packages and documentation in French to help French "
 575. #~ "speaking people use Debian."
 576. #~ msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci ve francouzštině."
 577. #~ msgid "French desktop"
 578. #~ msgstr "Desktop s podporou francouzštiny"
 579. #~ msgid "This task localises the desktop in French."
 580. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro francouzštinu."
 581. #~ msgid "French GNOME desktop"
 582. #~ msgstr "Desktop s podporou francouzštiny"
 583. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in French."
 584. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro francouzštinu."
 585. #~ msgid "French KDE desktop"
 586. #~ msgstr "Desktop s podporou francouzštiny"
 587. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in French."
 588. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro francouzštinu."
 589. #~ msgid "Galician environment"
 590. #~ msgstr "Galicijské prostředí"
 591. #~ msgid ""
 592. #~ "This task installs packages and documentation in Galician to help "
 593. #~ "Galician speaking people use Debian."
 594. #~ msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci v galicijštině."
 595. #~ msgid "Galician desktop"
 596. #~ msgstr "Desktop s podporou galicijštiny"
 597. #~ msgid "This task localises the desktop in Galician."
 598. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro galicijštinu."
 599. #~ msgid "Galician GNOME desktop"
 600. #~ msgstr "Desktop s podporou galicijštiny"
 601. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Galician."
 602. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro galicijštinu."
 603. #~ msgid "Galician KDE desktop"
 604. #~ msgstr "Desktop s podporou galicijštiny"
 605. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Galician."
 606. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro galicijštinu."
 607. #~ msgid "Georgian desktop"
 608. #~ msgstr "Desktop s podporou gruzínštiny"
 609. #~ msgid "This task localises the desktop in Georgian."
 610. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro gruzínštinu."
 611. #~ msgid "German environment"
 612. #~ msgstr "Německé prostředí"
 613. #~ msgid ""
 614. #~ "This task installs packages and documentation in German to help German "
 615. #~ "speaking people use Debian."
 616. #~ msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci v němčině."
 617. #~ msgid "German desktop"
 618. #~ msgstr "Desktop s podporou němčiny"
 619. #~ msgid "This task localises the desktop in German."
 620. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro němčinu."
 621. #~ msgid "German GNOME desktop"
 622. #~ msgstr "Desktop s podporou němčiny"
 623. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in German."
 624. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro němčinu."
 625. #~ msgid "German KDE desktop"
 626. #~ msgstr "Desktop s podporou němčiny"
 627. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in German."
 628. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro němčinu."
 629. #~ msgid "Greek environment"
 630. #~ msgstr "Řecké prostředí"
 631. #~ msgid ""
 632. #~ "This task installs packages and documentation in Greek to help Greek "
 633. #~ "speaking people use Debian."
 634. #~ msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci v řečtině."
 635. #~ msgid "Greek desktop"
 636. #~ msgstr "Desktop s podporou řečtiny"
 637. #~ msgid "This task localises the desktop in Greek."
 638. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro řečtinu."
 639. #~ msgid "Greek GNOME desktop"
 640. #~ msgstr "Desktop s podporou řečtiny"
 641. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Greek."
 642. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro řečtinu."
 643. #~ msgid "Greek KDE desktop"
 644. #~ msgstr "Desktop s podporou řečtiny"
 645. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Greek."
 646. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro řečtinu."
 647. #~ msgid "Gujarati desktop"
 648. #~ msgstr "Desktop s podporou gudžarátštiny"
 649. #~ msgid "This task localises the desktop in Gujarati."
 650. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro gudžarátštinu."
 651. #~ msgid "Gujarati GNOME desktop"
 652. #~ msgstr "Desktop s podporou gudžarátštiny"
 653. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Gujarati."
 654. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro gudžarátštinu."
 655. #~ msgid "Gujarati KDE desktop"
 656. #~ msgstr "Desktop s podporou gudžarátštiny"
 657. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Gujarati."
 658. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro gudžarátštinu."
 659. #~ msgid "Hebrew environment"
 660. #~ msgstr "Hebrejské prostředí"
 661. #~ msgid ""
 662. #~ "This task installs programs and documentation in Hebrew to help Hebrew "
 663. #~ "speaking people use Debian."
 664. #~ msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci v hebrejštině."
 665. #~ msgid "Hebrew desktop"
 666. #~ msgstr "Desktop s podporou hebrejštiny"
 667. #~ msgid "This task localises the desktop in Hebrew."
 668. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro hebrejštinu."
 669. #~ msgid "Hebrew GNOME desktop"
 670. #~ msgstr "Desktop s podporou hebrejštiny"
 671. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Hebrew."
 672. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro hebrejštinu."
 673. #~ msgid "Hebrew KDE desktop"
 674. #~ msgstr "Desktop s podporou hebrejštiny"
 675. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Hebrew."
 676. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro hebrejštinu."
 677. #~ msgid "Hindi environment"
 678. #~ msgstr "Hindské prostředí"
 679. #~ msgid ""
 680. #~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
 681. #~ "makes it easier for Hindi speakers to use Debian."
 682. #~ msgstr ""
 683. #~ "Tato úloha nainstaluje programy, fonty a dokumentaci pro hindsky mluvící "
 684. #~ "uživatele."
 685. #~ msgid "Hindi desktop"
 686. #~ msgstr "Desktop s podporou hindštiny"
 687. #~ msgid "This task localises the desktop in Hindi."
 688. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro hindštinu."
 689. #~ msgid "Hindi GNOME desktop"
 690. #~ msgstr "Desktop s podporou hindštiny"
 691. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Hindi."
 692. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro hindštinu."
 693. #~ msgid "Hindi KDE desktop"
 694. #~ msgstr "Desktop s podporou hindštiny"
 695. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Hindi."
 696. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro hindštinu."
 697. #~ msgid "Hungarian environment"
 698. #~ msgstr "Maďarské prostředí"
 699. #~ msgid ""
 700. #~ "This task installs packages and documentation in Hungarian to help "
 701. #~ "Hungarian speaking people use Debian."
 702. #~ msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci v maďarštině."
 703. #~ msgid "Hungarian desktop"
 704. #~ msgstr "Desktop s podporou maďarštiny"
 705. #~ msgid "This task localises the desktop in Hungarian."
 706. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro maďarštinu."
 707. #~ msgid "Hungarian GNOME desktop"
 708. #~ msgstr "Desktop s podporou maďarštiny"
 709. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Hungarian."
 710. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro maďarštinu."
 711. #~ msgid "Hungarian KDE desktop"
 712. #~ msgstr "Desktop s podporou maďarštiny"
 713. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Hungarian."
 714. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro maďarštinu."
 715. #~ msgid "Icelandic environment"
 716. #~ msgstr "Islandské prostředí"
 717. #~ msgid ""
 718. #~ "This task installs packages and documentation in Icelandic to help "
 719. #~ "Icelandic speaking people use Debian."
 720. #~ msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci v islandštině."
 721. #~ msgid "Icelandic desktop"
 722. #~ msgstr "Desktop s podporou islandštiny"
 723. #~ msgid "This task localises the desktop in Icelandic."
 724. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro islandštinu."
 725. #~ msgid "Icelandic GNOME desktop"
 726. #~ msgstr "Desktop s podporou islandštiny"
 727. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Icelandic."
 728. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro islandštinu."
 729. #~ msgid "Icelandic KDE desktop"
 730. #~ msgstr "Desktop s podporou islandštiny"
 731. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Icelandic."
 732. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro islandštinu."
 733. #~ msgid "Irish environment"
 734. #~ msgstr "Irské prostředí"
 735. #~ msgid ""
 736. #~ "This task installs packages and documentation in Irish to help Irish "
 737. #~ "speaking people use Debian."
 738. #~ msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci v irštině."
 739. #~ msgid "Irish desktop"
 740. #~ msgstr "Desktop s podporou irštiny"
 741. #~ msgid "This task localises the desktop in Irish."
 742. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro irštinu."
 743. #~ msgid "Irish GNOME desktop"
 744. #~ msgstr "Desktop s podporou irštiny"
 745. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Irish."
 746. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro irštinu."
 747. #~ msgid "Irish KDE desktop"
 748. #~ msgstr "Desktop s podporou irštiny"
 749. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Irish."
 750. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro irštinu."
 751. #~ msgid "Italian environment"
 752. #~ msgstr "Italské prostředí"
 753. #~ msgid ""
 754. #~ "This task installs packages and documentation in Italian to help Italian "
 755. #~ "speaking people use Debian."
 756. #~ msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci v italštině."
 757. #~ msgid "Italian desktop"
 758. #~ msgstr "Desktop s podporou italštiny"
 759. #~ msgid "This task localises the desktop in Italian."
 760. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro italštinu."
 761. #~ msgid "Italian GNOME desktop"
 762. #~ msgstr "Desktop s podporou italštiny"
 763. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Italian."
 764. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro italštinu."
 765. #~ msgid "Italian KDE desktop"
 766. #~ msgstr "Desktop s podporou italštiny"
 767. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Italian."
 768. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro italštinu."
 769. #~ msgid "Japanese environment"
 770. #~ msgstr "Japonské prostředí"
 771. #~ msgid ""
 772. #~ "This task installs packages that make it easier for Japanese speakers to "
 773. #~ "use Debian."
 774. #~ msgstr ""
 775. #~ "Tato úloha nainstaluje balíky, které usnadní používání Debianu v "
 776. #~ "japonském prostředí."
 777. #~ msgid "Japanese desktop"
 778. #~ msgstr "Desktop s podporou japonštiny"
 779. #~ msgid "This task localises the desktop in Japanese."
 780. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro japonštinu."
 781. #~ msgid "Japanese GNOME desktop"
 782. #~ msgstr "Desktop s podporou japonštiny"
 783. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Japanese."
 784. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro japonštinu."
 785. #~ msgid "Japanese KDE desktop"
 786. #~ msgstr "Desktop s podporou japonštiny"
 787. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Japanese."
 788. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro japonštinu."
 789. #~ msgid "Khmer environment"
 790. #~ msgstr "Khmerské prostředí"
 791. #~ msgid ""
 792. #~ "This task installs packages and documentation in Khmer to help Khmer "
 793. #~ "speaking people use Debian."
 794. #~ msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci v khmerštině."
 795. #~ msgid "Khmer desktop"
 796. #~ msgstr "Desktop s podporou khmerštiny"
 797. #~ msgid "This task localises the desktop in Khmer."
 798. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro khmerštinu."
 799. #~ msgid "Khmer GNOME desktop"
 800. #~ msgstr "Desktop s podporou khmerštiny"
 801. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Khmer."
 802. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro khmerštinu."
 803. #~ msgid "Khmer KDE desktop"
 804. #~ msgstr "Desktop s podporou khmerštiny"
 805. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Khmer."
 806. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro khmerštinu."
 807. #~ msgid "Korean environment"
 808. #~ msgstr "Korejské prostředí"
 809. #~ msgid ""
 810. #~ "This task installs packages that make it easier for Korean speakers to "
 811. #~ "use Debian."
 812. #~ msgstr ""
 813. #~ "Tato úloha nainstaluje balíky, které usnadní používání Debianu v "
 814. #~ "korejském prostředí."
 815. #~ msgid "Korean desktop"
 816. #~ msgstr "Desktop s podporou korejštiny"
 817. #~ msgid "This task localises the desktop in Korean."
 818. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro korejštinu."
 819. #~ msgid "Korean GNOME desktop"
 820. #~ msgstr "Desktop s podporou korejštiny"
 821. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Korean."
 822. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro korejštinu."
 823. #~ msgid "Korean KDE desktop"
 824. #~ msgstr "Desktop s podporou korejštiny"
 825. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Korean."
 826. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro korejštinu."
 827. #~ msgid "Kurdish environment"
 828. #~ msgstr "Kurdské prostředí"
 829. #~ msgid ""
 830. #~ "This task installs packages and documentation in Kurdish to help Kurds "
 831. #~ "use Debian."
 832. #~ msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci v kurdštině."
 833. #~ msgid "Kurdish desktop"
 834. #~ msgstr "Desktop s podporou kurdštiny"
 835. #~ msgid "This task localises the desktop in Kurdish."
 836. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro kurdštinu."
 837. #~ msgid "Kurdish GNOME desktop"
 838. #~ msgstr "Desktop s podporou kurdštiny"
 839. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Kurdish."
 840. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro kurdštinu."
 841. #~ msgid "Kurdish KDE desktop"
 842. #~ msgstr "Desktop s podporou kurdštiny"
 843. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Kurdish."
 844. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro kurdštinu."
 845. #~ msgid "Latvian desktop"
 846. #~ msgstr "Desktop s podporou lotyštiny"
 847. #~ msgid "This task localises the desktop in Latvian."
 848. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro lotyštinu."
 849. #~ msgid "Latvian GNOME desktop"
 850. #~ msgstr "Desktop s podporou lotyštiny"
 851. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Latvian."
 852. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro lotyštinu."
 853. #~ msgid "Latvian KDE desktop"
 854. #~ msgstr "Desktop s podporou lotyštiny"
 855. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Latvian."
 856. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro lotyštinu."
 857. #~ msgid "Lithuanian environment"
 858. #~ msgstr "Litevské prostředí"
 859. #~ msgid ""
 860. #~ "This task installs packages and documentation in Lithuanian to help "
 861. #~ "Lithuanian speaking people use Debian."
 862. #~ msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci v litevštině."
 863. #~ msgid "Lithuanian desktop"
 864. #~ msgstr "Desktop s podporou litevštiny"
 865. #~ msgid "This task localises the desktop in Lithuanian."
 866. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro litevštinu."
 867. #~ msgid "Lithuanian GNOME desktop"
 868. #~ msgstr "Desktop s podporou litevštiny"
 869. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Lithuanian."
 870. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro litevštinu."
 871. #~ msgid "Lithuanian KDE desktop"
 872. #~ msgstr "Desktop s podporou litevštiny"
 873. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Lithuanian."
 874. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro litevštinu."
 875. #~ msgid "Macedonian environment"
 876. #~ msgstr "Makedonské prostředí"
 877. #~ msgid ""
 878. #~ "This task installs packages and documentation in Macedonian to help "
 879. #~ "Macedonian speaking people use Debian."
 880. #~ msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci v makedonštině."
 881. #~ msgid "Macedonian desktop"
 882. #~ msgstr "Desktop s podporou makedonštiny"
 883. #~ msgid "This task localises the desktop in Macedonian."
 884. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro makedonštinu."
 885. #~ msgid "Macedonian GNOME desktop"
 886. #~ msgstr "Desktop s podporou makedonštiny"
 887. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Macedonian."
 888. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro makedonštinu."
 889. #~ msgid "Macedonian KDE desktop"
 890. #~ msgstr "Desktop s podporou makedonštiny"
 891. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Macedonian."
 892. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro makedonštinu."
 893. #~ msgid "Malayalam desktop"
 894. #~ msgstr "Desktop s podporou malajálamštiny"
 895. #~ msgid "This task localises the desktop in Malayalam."
 896. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro malajálamštinu."
 897. #~ msgid "Malayalam GNOME desktop"
 898. #~ msgstr "Desktop s podporou malajálamštiny"
 899. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Malayalam."
 900. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro malajálamštinu."
 901. #~ msgid "Malayalam KDE desktop"
 902. #~ msgstr "Desktop s podporou malajálamštiny"
 903. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Malayalam."
 904. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro malajálamštinu."
 905. #~ msgid "Nepali desktop"
 906. #~ msgstr "Desktop s podporou nepálštiny"
 907. #~ msgid "This task localises the desktop in Nepali."
 908. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro nepálštinu."
 909. #~ msgid "Nepali GNOME desktop"
 910. #~ msgstr "Desktop s podporou nepálštiny"
 911. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Nepali."
 912. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro nepálštinu."
 913. #~ msgid "Nepali KDE desktop"
 914. #~ msgstr "Desktop s podporou nepálštiny"
 915. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Nepali."
 916. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro nepálštinu."
 917. #~ msgid "North Sami environment"
 918. #~ msgstr "Thajské prostředí"
 919. #~ msgid ""
 920. #~ "This task installs packages and documentation in North Sami to help North "
 921. #~ "Sami speaking people use Debian."
 922. #~ msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci v norštině."
 923. #~ msgid "North Sami desktop"
 924. #~ msgstr "Desktop s podporou severních jazyků sami"
 925. #~ msgid "This task localises the desktop in North Sami."
 926. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro severní jazyky sami."
 927. #~ msgid "North Sami GNOME desktop"
 928. #~ msgstr "Desktop s podporou severních jazyků sami"
 929. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in North Sami."
 930. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro severní jazyky sami."
 931. #~ msgid "North Sami KDE desktop"
 932. #~ msgstr "Desktop s podporou severních jazyků sami"
 933. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in North Sami."
 934. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro severní jazyky sami."
 935. #~ msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) environment"
 936. #~ msgstr "Norské (Bokmaal a Nynorsk) prostředí"
 937. #~ msgid ""
 938. #~ "This task installs packages and documentation in Norwegian to help "
 939. #~ "Norwegian speaking people use Debian."
 940. #~ msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci v norštině."
 941. #~ msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) desktop"
 942. #~ msgstr "Desktop s podporou norštiny (Bokmaal a Nynorsk)"
 943. #~ msgid "This task localises the desktop in Norwegian."
 944. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro norštinu."
 945. #~ msgid "Norwegian GNOME desktop"
 946. #~ msgstr "Desktop s podporou gruzínštiny"
 947. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Norwegian."
 948. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro norštinu."
 949. #~ msgid "Norwegian KDE desktop"
 950. #~ msgstr "Desktop s podporou gruzínštiny"
 951. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Norwegian."
 952. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro norštinu."
 953. #~ msgid "Persian environment"
 954. #~ msgstr "Perské prostředí"
 955. #~ msgid ""
 956. #~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
 957. #~ "makes it easier for Persian speakers to use Debian."
 958. #~ msgstr ""
 959. #~ "Tato úloha nainstaluje programy, fonty a dokumentaci pro persky mluvící "
 960. #~ "uživatele."
 961. #~ msgid "Persian desktop"
 962. #~ msgstr "Desktop s podporou perštiny"
 963. #~ msgid "This task localises the desktop in Persian."
 964. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro perštinu."
 965. #~ msgid "Persian GNOME desktop"
 966. #~ msgstr "Desktop s podporou perštiny"
 967. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Persian."
 968. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro perštinu."
 969. #~ msgid "Persian KDE desktop"
 970. #~ msgstr "Desktop s podporou perštiny"
 971. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Persian."
 972. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro perštinu."
 973. #~ msgid "Polish environment"
 974. #~ msgstr "Polské prostředí"
 975. #~ msgid ""
 976. #~ "This task installs packages and documentation in Polish to help Polish "
 977. #~ "speaking people use Debian."
 978. #~ msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci v polštině."
 979. #~ msgid "Polish desktop"
 980. #~ msgstr "Desktop s podporou polštiny"
 981. #~ msgid "This task localises the desktop in Polish."
 982. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro polštinu."
 983. #~ msgid "Polish GNOME desktop"
 984. #~ msgstr "Desktop s podporou polštiny"
 985. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Polish."
 986. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro polštinu."
 987. #~ msgid "Polish KDE desktop"
 988. #~ msgstr "Desktop s podporou polštiny"
 989. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Polish."
 990. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro polštinu."
 991. #~ msgid "Portuguese environment"
 992. #~ msgstr "Portugalské prostředí"
 993. #~ msgid ""
 994. #~ "This task installs packages and documentation in Portuguese to help "
 995. #~ "Portuguese speaking people use Debian."
 996. #~ msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci v portugalštině."
 997. #~ msgid "Portuguese desktop"
 998. #~ msgstr "Desktop s podporou portugalštiny"
 999. #~ msgid "This task localises the desktop in Portuguese."
 1000. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro portugalštinu."
 1001. #~ msgid "Portuguese GNOME desktop"
 1002. #~ msgstr "Desktop s podporou portugalštiny"
 1003. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Portuguese."
 1004. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro portugalštinu."
 1005. #~ msgid "Portuguese KDE desktop"
 1006. #~ msgstr "Desktop s podporou portugalštiny"
 1007. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Portuguese."
 1008. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro portugalštinu."
 1009. #~ msgid "Punjabi environment"
 1010. #~ msgstr "Paňdžábské prostředí"
 1011. #~ msgid ""
 1012. #~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
 1013. #~ "makes it easier for Punjabi speakers to use Debian."
 1014. #~ msgstr ""
 1015. #~ "Tato úloha nainstaluje programy, fonty a dokumentaci pro paňdžábsky "
 1016. #~ "mluvící uživatele."
 1017. #~ msgid "Punjabi desktop"
 1018. #~ msgstr "Desktop s podporou paňdžábštiny"
 1019. #~ msgid "This task localises the desktop in Punjabi."
 1020. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro paňdžábštinu."
 1021. #~ msgid "Punjabi GNOME desktop"
 1022. #~ msgstr "Desktop s podporou paňdžábštiny"
 1023. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Punjabi."
 1024. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro paňdžábštinu."
 1025. #~ msgid "Punjabi KDE desktop"
 1026. #~ msgstr "Desktop s podporou paňdžábštiny"
 1027. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Punjabi."
 1028. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro paňdžábštinu."
 1029. #~ msgid "Romanian environment"
 1030. #~ msgstr "Rumunské prostředí"
 1031. #~ msgid ""
 1032. #~ "This task installs packages and documentation in Romanian to help "
 1033. #~ "Romanian speaking people use Debian."
 1034. #~ msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci v rumunštině."
 1035. #~ msgid "Romanian desktop"
 1036. #~ msgstr "Desktop s podporou rumunštiny"
 1037. #~ msgid "This task localises the desktop in Romanian."
 1038. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro rumunštinu."
 1039. #~ msgid "Romanian GNOME desktop"
 1040. #~ msgstr "Desktop s podporou rumunštiny"
 1041. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Romanian."
 1042. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro rumunštinu."
 1043. #~ msgid "Romanian KDE desktop"
 1044. #~ msgstr "Desktop s podporou rumunštiny"
 1045. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Romanian."
 1046. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro rumunštinu."
 1047. #~ msgid "Russian environment"
 1048. #~ msgstr "Ruské prostředí"
 1049. #~ msgid ""
 1050. #~ "This task installs programs and documentation in Russian to help Russian "
 1051. #~ "speaking people use Debian."
 1052. #~ msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci v ruštině."
 1053. #~ msgid "Russian desktop"
 1054. #~ msgstr "Desktop s podporou ruštiny"
 1055. #~ msgid "This task localises the desktop in Russian."
 1056. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro ruštinu."
 1057. #~ msgid "Russian GNOME desktop"
 1058. #~ msgstr "Desktop s podporou ruštiny"
 1059. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Russian."
 1060. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro ruštinu."
 1061. #~ msgid "Russian KDE desktop"
 1062. #~ msgstr "Desktop s podporou ruštiny"
 1063. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Russian."
 1064. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro ruštinu."
 1065. #~ msgid "Serbian environment"
 1066. #~ msgstr "Srbské prostředí"
 1067. #~ msgid ""
 1068. #~ "This task installs packages and documentation in Serbian to help Serbian "
 1069. #~ "speaking people use Debian."
 1070. #~ msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci v srbštině."
 1071. #~ msgid "Serbian desktop"
 1072. #~ msgstr "Desktop s podporou srbštiny"
 1073. #~ msgid "This task localises the desktop in Serbian."
 1074. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro srbštinu."
 1075. #~ msgid "Serbian GNOME desktop"
 1076. #~ msgstr "Desktop s podporou srbštiny"
 1077. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Serbian."
 1078. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro srbštinu."
 1079. #~ msgid "Serbian KDE desktop"
 1080. #~ msgstr "Desktop s podporou perštiny"
 1081. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Serbian."
 1082. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro srbštinu."
 1083. #~ msgid "Slovak environment"
 1084. #~ msgstr "Slovenské prostředí"
 1085. #~ msgid ""
 1086. #~ "This task installs packages and documentation in Slovak to help Slovak "
 1087. #~ "speaking people use Debian."
 1088. #~ msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci ve slovenštině."
 1089. #~ msgid "Slovak desktop"
 1090. #~ msgstr "Desktop s podporou slovenštiny"
 1091. #~ msgid "This task localises the desktop in Slovak."
 1092. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro slovenštinu."
 1093. #~ msgid "Slovak GNOME desktop"
 1094. #~ msgstr "Desktop s podporou slovenštiny"
 1095. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Slovak."
 1096. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro slovenštinu."
 1097. #~ msgid "Slovak KDE desktop"
 1098. #~ msgstr "Desktop s podporou slovenštiny"
 1099. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Slovak."
 1100. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro slovenštinu."
 1101. #~ msgid "Slovenian environment"
 1102. #~ msgstr "Slovinské prostředí"
 1103. #~ msgid ""
 1104. #~ "This task installs packages and documentation in Slovenian to help "
 1105. #~ "Slovenian speaking people use Debian."
 1106. #~ msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci ve slovinštině."
 1107. #~ msgid "Slovenian desktop"
 1108. #~ msgstr "Desktop s podporou slovinštiny"
 1109. #~ msgid "This task localises the desktop in Slovenian."
 1110. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro slovinštinu."
 1111. #~ msgid "Slovenian GNOME desktop"
 1112. #~ msgstr "Desktop s podporou slovinštiny"
 1113. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Slovenian."
 1114. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro slovinštinu."
 1115. #~ msgid "Slovenian KDE desktop"
 1116. #~ msgstr "Desktop s podporou slovinštiny"
 1117. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Slovenian."
 1118. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro slovinštinu."
 1119. #~ msgid "Spanish environment"
 1120. #~ msgstr "Španělské prostředí"
 1121. #~ msgid ""
 1122. #~ "This task installs programs, data files, and documentation that make it "
 1123. #~ "easier for Spanish speakers to use Debian."
 1124. #~ msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci ve španělštině."
 1125. #~ msgid "Spanish desktop"
 1126. #~ msgstr "Desktop s podporou španělštiny"
 1127. #~ msgid "This task localises the desktop in Spanish."
 1128. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro španělštinu."
 1129. #~ msgid "Spanish GNOME desktop"
 1130. #~ msgstr "Desktop s podporou španělštiny"
 1131. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Spanish."
 1132. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro španělštinu."
 1133. #~ msgid "Spanish KDE desktop"
 1134. #~ msgstr "Desktop s podporou španělštiny"
 1135. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Spanish."
 1136. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro španělštinu."
 1137. #~ msgid "Swedish environment"
 1138. #~ msgstr "Švédské prostředí"
 1139. #~ msgid ""
 1140. #~ "This task installs packages and documentation in Swedish to help Swedish "
 1141. #~ "speaking people use Debian."
 1142. #~ msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci ve švédštině."
 1143. #~ msgid "Swedish desktop"
 1144. #~ msgstr "Desktop s podporou švédštiny"
 1145. #~ msgid "This task localises the desktop in Swedish."
 1146. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro švédštinu."
 1147. #~ msgid "Swedish GNOME desktop"
 1148. #~ msgstr "Desktop s podporou švédštiny"
 1149. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Swedish."
 1150. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro švédštinu."
 1151. #~ msgid "Swedish KDE desktop"
 1152. #~ msgstr "Desktop s podporou švédštiny"
 1153. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Swedish."
 1154. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro švédštinu."
 1155. #~ msgid "Tagalog environment"
 1156. #~ msgstr "Tatalogské prostředí"
 1157. #~ msgid ""
 1158. #~ "This task installs packages and documentation in Tagalog to help Tagalog "
 1159. #~ "speaking people use Debian."
 1160. #~ msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci v tatalogštině."
 1161. #~ msgid "Tamil environment"
 1162. #~ msgstr "Tamilské prostředí"
 1163. #~ msgid ""
 1164. #~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
 1165. #~ "makes it easier for Tamil speakers to use Debian."
 1166. #~ msgstr ""
 1167. #~ "Tato úloha nainstaluje programy, fonty a dokumentaci pro tamilsky mluvící "
 1168. #~ "uživatele."
 1169. #~ msgid "Tamil desktop"
 1170. #~ msgstr "Desktop s podporou tamilštiny"
 1171. #~ msgid "This task localises the desktop in Tamil."
 1172. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro tamilštinu."
 1173. #~ msgid "Tamil GNOME desktop"
 1174. #~ msgstr "Desktop s podporou tamilštiny"
 1175. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Tamil."
 1176. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro tamilštinu."
 1177. #~ msgid "Tamil KDE desktop"
 1178. #~ msgstr "Desktop s podporou tamilštiny"
 1179. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Tamil."
 1180. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro tamilštinu."
 1181. #~ msgid "Thai environment"
 1182. #~ msgstr "Thajské prostředí"
 1183. #~ msgid ""
 1184. #~ "This task installs packages that make it easier for Thai speaking people "
 1185. #~ "to use Debian."
 1186. #~ msgstr ""
 1187. #~ "Tato úloha instaluje balíky, které usnadní používání Debianu v Thajském "
 1188. #~ "prostředí."
 1189. #~ msgid "Thai desktop"
 1190. #~ msgstr "Desktop s podporou thajštiny"
 1191. #~ msgid "This task localises the desktop in Thai."
 1192. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro thajštinu."
 1193. #~ msgid "Thai GNOME desktop"
 1194. #~ msgstr "Desktop s podporou thajštiny"
 1195. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Thai."
 1196. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro thajštinu."
 1197. #~ msgid "Thai KDE desktop"
 1198. #~ msgstr "Desktop s podporou thajštiny"
 1199. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Thai."
 1200. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro thajštinu."
 1201. #~ msgid "Turkish environment"
 1202. #~ msgstr "Turecké prostředí"
 1203. #~ msgid ""
 1204. #~ "This task installs packages and documentation in Turkish to help Turkish "
 1205. #~ "speaking people use Debian."
 1206. #~ msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci v turečtině."
 1207. #~ msgid "Turkish desktop"
 1208. #~ msgstr "Desktop s podporou turečtiny"
 1209. #~ msgid "This task localises the desktop in Turkish."
 1210. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro turečtinu."
 1211. #~ msgid "Turkish GNOME desktop"
 1212. #~ msgstr "Desktop s podporou turečtiny"
 1213. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Turkish."
 1214. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro turečtinu."
 1215. #~ msgid "Turkish KDE desktop"
 1216. #~ msgstr "Desktop s podporou turečtiny"
 1217. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Turkish."
 1218. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro turečtinu."
 1219. #~ msgid "Ukrainian environment"
 1220. #~ msgstr "Ukrajinské prostředí"
 1221. #~ msgid ""
 1222. #~ "This task installs programs and documentation in Ukrainian to help "
 1223. #~ "Ukrainian speaking people use Debian."
 1224. #~ msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci v ukrajinštině."
 1225. #~ msgid "Ukrainian desktop"
 1226. #~ msgstr "Desktop s podporou ukrajinštiny"
 1227. #~ msgid "This task localises the desktop in Ukrainian."
 1228. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro ukrajinštinu."
 1229. #~ msgid "Ukrainian GNOME desktop"
 1230. #~ msgstr "Desktop s podporou ukrajinštiny"
 1231. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Ukrainian."
 1232. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro ukrajinštinu."
 1233. #~ msgid "Ukrainian KDE desktop"
 1234. #~ msgstr "Desktop s podporou ukrajinštiny"
 1235. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Ukrainian."
 1236. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro ukrajinštinu."
 1237. #~ msgid "Vietnamese desktop"
 1238. #~ msgstr "Desktop s podporou vietnamštiny"
 1239. #~ msgid "This task localises the desktop in Vietnamese."
 1240. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro vietnamštinu."
 1241. #~ msgid "Vietnamese GNOME desktop"
 1242. #~ msgstr "Desktop s podporou vietnamštiny"
 1243. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Vietnamese."
 1244. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro vietnamštinu."
 1245. #~ msgid "Vietnamese KDE desktop"
 1246. #~ msgstr "Desktop s podporou vietnamštiny"
 1247. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Vietnamese."
 1248. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro vietnamštinu."
 1249. #~ msgid "Welsh environment"
 1250. #~ msgstr "Velšské prostředí"
 1251. #~ msgid ""
 1252. #~ "This task installs packages and documentation in Welsh to help Welsh "
 1253. #~ "speaking people use Debian."
 1254. #~ msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci ve velštině."
 1255. #~ msgid "Welsh desktop"
 1256. #~ msgstr "Desktop s podporou velštiny"
 1257. #~ msgid "This task localises the desktop in Welsh."
 1258. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro velštinu."
 1259. #~ msgid "Welsh GNOME desktop"
 1260. #~ msgstr "Desktop s podporou velštiny"
 1261. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Welsh."
 1262. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro velštinu."
 1263. #~ msgid "Welsh KDE desktop"
 1264. #~ msgstr "Desktop s podporou velštiny"
 1265. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Welsh."
 1266. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro velštinu."
 1267. #~ msgid "Xhosa desktop"
 1268. #~ msgstr "Desktop s podporou xhosštiny"
 1269. #~ msgid "This task localises the desktop in Xhosa."
 1270. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro xhosštinu."
 1271. #~ msgid "Xhosa GNOME desktop"
 1272. #~ msgstr "Desktop s podporou xhosštiny"
 1273. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Xhosa."
 1274. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro xhosštinu."
 1275. #~ msgid "Xhosa KDE desktop"
 1276. #~ msgstr "Desktop s podporou xhosštiny"
 1277. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Xhosa."
 1278. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro xhosštinu."
 1279. #~ msgid "Albanian desktop"
 1280. #~ msgstr "Desktop s podporou albánštiny"
 1281. #~ msgid "This task localises the desktop in Albanian."
 1282. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro albánštinu."
 1283. #~ msgid ""
 1284. #~ "This task provides basic \"desktop\" software using the GNOME desktop "
 1285. #~ "desktop."
 1286. #~ msgstr ""
 1287. #~ "Tato úloha poskytuje základní \"desktopové\" aplikace založené na "
 1288. #~ "deskopovém prostředí GNOME."
 1289. #~ msgid ""
 1290. #~ "This task provides basic \"desktop\" software, including a variety of "
 1291. #~ "session managers, file managers and web browsers. It incorporates both "
 1292. #~ "the GNOME and KDE desktops, and provides a display manager which lets the "
 1293. #~ "user choose between the two."
 1294. #~ msgstr ""
 1295. #~ "Úloha poskytuje základní \"desktopový\" software. To znamená nejrůznější "
 1296. #~ "správce sezení, správce souborů, webové prohlížeče, obě desktopová "
 1297. #~ "prostředí GNOME a KDE a správce grafické obrazovky."
 1298. #~ msgid "This task makes the desktop be localised in Bulgarian."
 1299. #~ msgstr "Tato úloha přizpůsobí desktop pro bulharštinu."
 1300. #~ msgid "This task causes the standard base system to be installed."
 1301. #~ msgstr "Úloha nainstaluje standardní základní systém."
 1302. #~ msgid "Office environment"
 1303. #~ msgstr "Kancelářské prostředí"
 1304. #~ msgid ""
 1305. #~ "This task provides a suite of office productivity software, including a "
 1306. #~ "word processor, a spreadsheet, a presentation program, and more. This is "
 1307. #~ "a rather large collection of software."
 1308. #~ msgstr ""
 1309. #~ "Tato úloha poskytuje kancelářský balík obsahující textový procesor, "
 1310. #~ "tabulkový kalkulátor, prezentační program a další. Je to poměrně velká "
 1311. #~ "kolekce softwaru."
 1312. #~ msgid "X window system"
 1313. #~ msgstr "X Window System"
 1314. #~ msgid ""
 1315. #~ "This task provides the essential components for a standalone workstation "
 1316. #~ "running the X Window System. It provides the X libraries, an X server, a "
 1317. #~ "set of fonts, and a group of basic X clients and utilities."
 1318. #~ msgstr ""
 1319. #~ "Úloha vybere neodmyslitelné komponenty pro samostatnou pracovní stanici s "
 1320. #~ "X Window Systemem. Poskytuje X knihovny, X server, fonty a několik "
 1321. #~ "základních X klientů a utilit."
 1322. #~ msgid "Broadband internet connection"
 1323. #~ msgstr "Širokopásmové připojení k Internetu"
 1324. #~ msgid ""
 1325. #~ "This task selects packages that address special needs of computers that "
 1326. #~ "connect to the internet using DSL, Cable, and the like."
 1327. #~ msgstr ""
 1328. #~ "Úloha vybere balíky užitečné pro připojení k Internetu přes DSL, "
 1329. #~ "kabelovou televizi a podobně."
 1330. #~ msgid "C and C++"
 1331. #~ msgstr "C a C++"
 1332. #~ msgid ""
 1333. #~ "A complete environment for development of programs in the C and C++ "
 1334. #~ "programming languages."
 1335. #~ msgstr "Kompletní prostředí pro vývoj programů v jazycích C a C++."
 1336. #~ msgid "Dialup internet"
 1337. #~ msgstr "Vytáčené připojení k Internetu"
 1338. #~ msgid ""
 1339. #~ "This task selects packages that address special needs of computers using "
 1340. #~ "a slow part-time dialup connection (by modem, ISDN, or similar)."
 1341. #~ msgstr ""
 1342. #~ "Úloha vybere balíky, které pokrývají potřeby počítačů pro navázání "
 1343. #~ "pomalého vytáčeného spojení (analogovým modemem, ISDN modemem, nebo "
 1344. #~ "podobným). "
 1345. #~ msgid "Games"
 1346. #~ msgstr "Hry"
 1347. #~ msgid ""
 1348. #~ "Selecting this task will install a broad selection of games, from "
 1349. #~ "traditional textual unix games to card games, to fast-paced arcade games. "
 1350. #~ "It won't install all the games in Debian, but it is a good starting point."
 1351. #~ msgstr ""
 1352. #~ "Výberem této úlohy nainstalujete široké spektrum her od tradičních "
 1353. #~ "textových unixových her až po akční arkády. Sice tím nenainstalujete "
 1354. #~ "všechny hry dostupné v Debianu, ale je to dobrý začátek."
 1355. #~ msgid "Java"
 1356. #~ msgstr "Java"
 1357. #~ msgid "A java development environment."
 1358. #~ msgstr "Vývojové prostředí pro Javu."
 1359. #~ msgid "Debian Jr."
 1360. #~ msgstr "Debian Jr."
 1361. #~ msgid "Debian Jr. is a collection of Debian packages suitable for children."
 1362. #~ msgstr "Debian Jr. je kolekce debianích balíků vhodných pro děti."
 1363. #~ msgid "Custom kernel compilation"
 1364. #~ msgstr "Kompilace vlastního jádra"
 1365. #~ msgid ""
 1366. #~ "This task includes everything you should need to build your own custom "
 1367. #~ "kernel."
 1368. #~ msgstr ""
 1369. #~ "Tato úloha zahrnuje všechny balíky potřebné pro sestavení vlastního jádra."
 1370. #~ msgid ""
 1371. #~ "This is a collection of tools that laptop users will expect to find on a "
 1372. #~ "system. It includes some special utilities for laptops including IBM "
 1373. #~ "Thinkpads, Sony Vaios, Toshibas, and Dell Inspirons."
 1374. #~ msgstr ""
 1375. #~ "Toto je kolekce nástrojů, kterou na svém systému očekávají uživatelé s "
 1376. #~ "notebooky. Mimo jiné obsahuje utility pro konkrétní řady jako IBM "
 1377. #~ "Thinkpad, Sony Vaio, Toshiba a Dell Inspiron."
 1378. #~ msgid ""
 1379. #~ "This task makes the system compliant with the Linux Standard Base, "
 1380. #~ "allowing you to install and use LSB packages."
 1381. #~ msgstr ""
 1382. #~ "Tato úloha zajistí, aby systém odpovídal standardu Linux Standard Base, "
 1383. #~ "čímž můžete instalovat LSB programy."
 1384. #~ msgid "Usenet news server"
 1385. #~ msgstr "News server"
 1386. #~ msgid ""
 1387. #~ "This task selects the preferred version of the INN news server software "
 1388. #~ "for new Debian installations."
 1389. #~ msgstr "Tato úloha vybere preferovaný news server INN."
 1390. #~ msgid ""
 1391. #~ "You do not need this package if you merely wish to read news from an "
 1392. #~ "existing server, just select the news reader program you desire and it "
 1393. #~ "will pull in any required pieces. Only use this task if you intend to "
 1394. #~ "operate a server."
 1395. #~ msgstr ""
 1396. #~ "Tento balík potřebujete pouze pokud chcete provozovat vlastní server. "
 1397. #~ "Jestliže si chcete příspěvky číst ze stávajícího serveru, nainstalujte si "
 1398. #~ "jen program pro čtení přízpěvků."
 1399. #~ msgid "Python"
 1400. #~ msgstr "Python"
 1401. #~ msgid ""
 1402. #~ "Many Python tools and extensions, for developing scripts and simple or "
 1403. #~ "complex applications in Python."
 1404. #~ msgstr "Mnoho nástrojů a rozšíření pro vývoj aplikací v Pythonu."
 1405. #~ msgid "Scientific applications"
 1406. #~ msgstr "Vědecké aplikace"
 1407. #~ msgid ""
 1408. #~ "This task selects packages which are suitable for scientific work. Under "
 1409. #~ "a fairly loose definition of 'scientific', this includes numerical "
 1410. #~ "analysis and computing, statistical data analysis as well as "
 1411. #~ "visualization."
 1412. #~ msgstr ""
 1413. #~ "Úloha vybere balíky vhodné pro vědeckou práci. Pod pojmem 'vědecké' se "
 1414. #~ "skrývají aplikace pro numerickou analýzu a výpočty, statistickou analýzu "
 1415. #~ "a samozřejmě vizualizaci."
 1416. #~ msgid "TeX/LaTeX environment"
 1417. #~ msgstr "TeX/LaTeX"
 1418. #~ msgid ""
 1419. #~ "This task provides necessary packages for composing documents in TeX/"
 1420. #~ "LaTeX."
 1421. #~ msgstr ""
 1422. #~ "Tato úloha poskytuje nezbytné balíky pro vytváření dokumentů v systému "
 1423. #~ "TeX/LaTeX."
 1424. #~ msgid "Conventional Unix server"
 1425. #~ msgstr "Obvyklý unixový server"
 1426. #~ msgid ""
 1427. #~ "This task selects packages that would typically be found on a "
 1428. #~ "conventional multi-user unix system with remote users. Do be warned that "
 1429. #~ "this includes a number of daemons."
 1430. #~ msgstr ""
 1431. #~ "Tato úloha vybere balíky, které obvykle očekáváte od konvenčního "
 1432. #~ "víceuživatelského unixového systému se vzdálenými uživateli. Buďte "
 1433. #~ "varováni, že to zahrnuje i množství démonů."