You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

233 lines
6.7 KiB

 1. # translation of tasksel_tasks.po to Lithuanian
 2. # This file is distributed under the same license as the tasksel package.
 3. # Copyright (C) 2004, 2005 Free Software Foundation, Inc.
 4. #
 5. # Kęstutis Biliūnas <kebil@kaunas.init.lt>, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009.
 6. msgid ""
 7. msgstr ""
 8. "Project-Id-Version: tasksel_tasks\n"
 9. "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 10. "POT-Creation-Date: 2009-07-30 23:31+0200\n"
 11. "PO-Revision-Date: 2009-09-07 09:27+0300\n"
 12. "Last-Translator: Kęstutis Biliūnas <kebil@kaunas.init.lt>\n"
 13. "Language-Team: Lithuanian <komp_lt@konferencijos.lt>\n"
 14. "MIME-Version: 1.0\n"
 15. "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 16. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 17. #. Description
 18. #: ../po/debian-tasks.desc:1001
 19. msgid "SQL database"
 20. msgstr "SQL duomenų bazė"
 21. #. Description
 22. #: ../po/debian-tasks.desc:1001
 23. msgid ""
 24. "This task selects client and server packages for the PostgreSQL database."
 25. msgstr ""
 26. "Šis uždavinys išrenka įdiegimui PostgreSQL duomenų bazes kliento ir serverio "
 27. "paketus."
 28. #. Description
 29. #: ../po/debian-tasks.desc:1001
 30. msgid ""
 31. "PostgreSQL is an SQL relational database, offering increasing SQL92 "
 32. "compliance and some SQL3 features. It is suitable for use with multi-user "
 33. "database access, through its facilities for transactions and fine-grained "
 34. "locking."
 35. msgstr ""
 36. "PostgreSQL yra reliacinė SQL duomenų bazė, siūlanti didėjantį suderinamumą "
 37. "su SQL92 ir kai kuriomis SQL3 galimybėmis. Dėka tranzakcijų galimybės ir "
 38. "gerai apgalvotos blokavimo sistemos, ji tinkama naudoti esant daugelio "
 39. "naudotojų kreipimuisi į duomenų bazę."
 40. #. Description
 41. #: ../po/debian-tasks.desc:2001
 42. #| msgid "Xfce desktop environment"
 43. msgid "Graphical desktop environment"
 44. msgstr "Grafinė darbastalio aplinka"
 45. #. Description
 46. #: ../po/debian-tasks.desc:2001
 47. msgid ""
 48. "This task provides basic desktop software and serves as a basis for the "
 49. "GNOME and KDE desktop tasks."
 50. msgstr ""
 51. "Šis uždavinys rūpinasi pagrindine darbastalio programine įranga ir tarnauja "
 52. "kaip GNOME ir KDE darbastalių įdiegimo uždavinių bazinė dalis."
 53. #. Description
 54. #: ../po/debian-tasks.desc:3001
 55. msgid "DNS server"
 56. msgstr "Vardų serveris (DNS)"
 57. #. Description
 58. #: ../po/debian-tasks.desc:3001
 59. msgid ""
 60. "Selects the BIND DNS server, and related documentation and utility packages."
 61. msgstr ""
 62. "Parinks BIND DNS serverį ir atitinkamus dokumentacijos ir pagalbinių "
 63. "programų paketus."
 64. #. Description
 65. #: ../po/debian-tasks.desc:4001
 66. msgid "File server"
 67. msgstr "Failų serveris"
 68. #. Description
 69. #: ../po/debian-tasks.desc:4001
 70. msgid ""
 71. "This task sets up your system to be a file server, supporting both CIFS and "
 72. "NFS."
 73. msgstr ""
 74. "Šis uždavinys atliks tokius Jūsų sistemos nustatymus, kad ji galės būti "
 75. "failų serveriu, dirbančiu abiem protokolais: CIFS ir NFS."
 76. #. Description
 77. #: ../po/debian-tasks.desc:5001
 78. msgid "GNOME desktop environment"
 79. msgstr "GNOME darbastalio aplinka"
 80. #. Description
 81. #: ../po/debian-tasks.desc:5001
 82. msgid ""
 83. "This task provides basic \"desktop\" software using the GNOME desktop "
 84. "environment."
 85. msgstr ""
 86. "Šis uždavinys rūpinasi pagrindine darbastalio programine įranga, naudojant "
 87. "GNOME darbastalio aplinką."
 88. #. Description
 89. #: ../po/debian-tasks.desc:6001
 90. msgid "KDE desktop environment"
 91. msgstr "KDE darbastalio aplinka"
 92. #. Description
 93. #: ../po/debian-tasks.desc:6001
 94. msgid ""
 95. "This task provides basic \"desktop\" software using the K Desktop "
 96. "Environment."
 97. msgstr ""
 98. "Šis uždavinys rūpinasi pagrindine darbastalio programine įranga, naudojant "
 99. "KDE darbastalio aplinką."
 100. #. Description
 101. #: ../po/debian-tasks.desc:7001
 102. msgid "Laptop"
 103. msgstr "Portatyvinis kompiuteris (laptop)"
 104. #. Description
 105. #: ../po/debian-tasks.desc:7001
 106. msgid "This task installs software useful for a laptop."
 107. msgstr ""
 108. "Šis uždavinys įdiegia portatyviniams kompiuteriams naudingas programas."
 109. #. Description
 110. #: ../po/debian-tasks.desc:8001
 111. msgid "LXDE desktop environment"
 112. msgstr "LXDE darbastalio aplinka"
 113. #. Description
 114. #: ../po/debian-tasks.desc:8001
 115. msgid ""
 116. "This task provides basic \"desktop\" software using the LXDE desktop "
 117. "environment."
 118. msgstr ""
 119. "Šis uždavinys rūpinasi pagrindine darbastalio programine įranga, naudojant "
 120. "LXDE darbastalio aplinką."
 121. #. Description
 122. #: ../po/debian-tasks.desc:9001
 123. msgid "Mail server"
 124. msgstr "Pašto serveris"
 125. #. Description
 126. #: ../po/debian-tasks.desc:9001
 127. msgid ""
 128. "This task selects a variety of package useful for a general purpose mail "
 129. "server system."
 130. msgstr ""
 131. "Šis uždavinys parinks daugybę paketų, naudingų bendros paskirties pašto "
 132. "serverio sistemai."
 133. #. Description
 134. #: ../po/debian-tasks.desc:10001
 135. msgid "manual package selection"
 136. msgstr "rankinis paketų pasirinkimas"
 137. #. Description
 138. #: ../po/debian-tasks.desc:10001
 139. msgid "Manually select packages to install in aptitude."
 140. msgstr "Rankiniu būdu pasirinkti paketus įdiegimui su aptitude."
 141. #. Description
 142. #: ../po/debian-tasks.desc:11001
 143. msgid "Print server"
 144. msgstr "Spausdinimo serveris"
 145. #. Description
 146. #: ../po/debian-tasks.desc:11001
 147. msgid "This task sets up your system to be a print server."
 148. msgstr ""
 149. "Šis uždavinys atliks tokius Jūsų sistemos nustatymus, kad ji gales būti "
 150. "spausdinimo serveriu."
 151. #. Description
 152. #: ../po/debian-tasks.desc:12001
 153. #| msgid "DNS server"
 154. msgid "SSH server"
 155. msgstr "SSH serveris"
 156. #. Description
 157. #: ../po/debian-tasks.desc:12001
 158. #| msgid "This task sets up your system to be a print server."
 159. msgid ""
 160. "This task sets up your system to be remotely accessed through SSH "
 161. "connections."
 162. msgstr ""
 163. "Šis uždavinys atliks nustatymus, suteikiančius nuotolinę prieigą prie Jūsų "
 164. "sistemos SSH protokolu."
 165. #. Description
 166. #: ../po/debian-tasks.desc:13001
 167. #| msgid "Standard system"
 168. msgid "Standard system utilities"
 169. msgstr "Standartinės sistemos programos"
 170. #. Description
 171. #: ../po/debian-tasks.desc:13001
 172. msgid ""
 173. "This task sets up a basic user environment, providing a reasonably small "
 174. "selection of services and tools usable on the command line."
 175. msgstr ""
 176. "Šis uždavinys įdiegs bazinę naudotojo aplinką, suteikiančią gana nedidelį "
 177. "kiekį įrankių ir servisų, naudojamų komandinės eilutės pagalba. "
 178. #. Description
 179. #: ../po/debian-tasks.desc:14001
 180. msgid "Web server"
 181. msgstr "Žiniatinklio (web) serveris"
 182. #. Description
 183. #: ../po/debian-tasks.desc:14001
 184. msgid ""
 185. "This task selects packages useful for a general purpose web server system."
 186. msgstr ""
 187. "Šis uždavinys parinks paketus, naudingus bendros paskirties žiniatinklio "
 188. "(web) serverio sistemai."
 189. #. Description
 190. #: ../po/debian-tasks.desc:15001
 191. msgid "Xfce desktop environment"
 192. msgstr "Xfce darbastalio aplinka"
 193. #. Description
 194. #: ../po/debian-tasks.desc:15001
 195. msgid ""
 196. "This task provides basic \"desktop\" software using the Xfce desktop "
 197. "environment."
 198. msgstr ""
 199. "Šis uždavinys rūpinasi pagrindine darbastalio programine įranga, naudojant "
 200. "Xfce darbastalio aplinką."