You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

1857 lines
59 KiB

 1. # tasksel - Slovak translation
 2. #
 3. # Peter Mann <Peter.Mann@tuke.sk>, 2008.
 4. # Ivan Masár <helix84@centrum.sk>, 2009.
 5. #
 6. msgid ""
 7. msgstr ""
 8. "Project-Id-Version: tasksel\n"
 9. "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 10. "POT-Creation-Date: 2009-07-30 23:31+0200\n"
 11. "PO-Revision-Date: 2009-08-10 17:21+0100\n"
 12. "Last-Translator: Ivan Masár <helix84@centrum.sk>\n"
 13. "Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
 14. "MIME-Version: 1.0\n"
 15. "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 16. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 17. #. Description
 18. #: ../po/debian-tasks.desc:1001
 19. msgid "SQL database"
 20. msgstr "Databáza SQL"
 21. #. Description
 22. #: ../po/debian-tasks.desc:1001
 23. msgid ""
 24. "This task selects client and server packages for the PostgreSQL database."
 25. msgstr "Táto úloha vyberie klientské a serverové balíky databázy PostgreSQL."
 26. #. Description
 27. #: ../po/debian-tasks.desc:1001
 28. msgid ""
 29. "PostgreSQL is an SQL relational database, offering increasing SQL92 "
 30. "compliance and some SQL3 features. It is suitable for use with multi-user "
 31. "database access, through its facilities for transactions and fine-grained "
 32. "locking."
 33. msgstr ""
 34. "PostgreSQL je relačná databáza ponúkajúca stále lepšiu podporu SQL92 a "
 35. "niektoré vlastnosti SQL3. Vďaka svojej podpore transakcií a jemnozrnnému "
 36. "zamykaniu je PostgreSQL vhodný pre nasadenie do viacpoužívateľského "
 37. "prostredia."
 38. #. Description
 39. #: ../po/debian-tasks.desc:2001
 40. msgid "Graphical desktop environment"
 41. msgstr "Grafické pracovné prostredie"
 42. #. Description
 43. #: ../po/debian-tasks.desc:2001
 44. msgid ""
 45. "This task provides basic desktop software and serves as a basis for the "
 46. "GNOME and KDE desktop tasks."
 47. msgstr ""
 48. "Táto úloha poskytuje základné programy pracovného prostredia („desktop“) a "
 49. "slúži ako základ pre úlohy GNOME a KDE."
 50. #. Description
 51. #: ../po/debian-tasks.desc:3001
 52. msgid "DNS server"
 53. msgstr "DNS server"
 54. #. Description
 55. #: ../po/debian-tasks.desc:3001
 56. msgid ""
 57. "Selects the BIND DNS server, and related documentation and utility packages."
 58. msgstr ""
 59. "Vyberie DNS server BIND so súvisiacou dokumentáciou a užitočnými balíkmi."
 60. #. Description
 61. #: ../po/debian-tasks.desc:4001
 62. msgid "File server"
 63. msgstr "Súborový server"
 64. #. Description
 65. #: ../po/debian-tasks.desc:4001
 66. msgid ""
 67. "This task sets up your system to be a file server, supporting both CIFS and "
 68. "NFS."
 69. msgstr ""
 70. "Táto úloha pripraví váš systém na funkciu súborového servera, ktorý "
 71. "podporuje CIFS a NFS."
 72. #. Description
 73. #: ../po/debian-tasks.desc:5001
 74. msgid "GNOME desktop environment"
 75. msgstr "Pracovné prostredie GNOME"
 76. #. Description
 77. #: ../po/debian-tasks.desc:5001
 78. msgid ""
 79. "This task provides basic \"desktop\" software using the GNOME desktop "
 80. "environment."
 81. msgstr ""
 82. "Táto úloha poskytuje základné programy pracovného prostredia („desktop“) "
 83. "GNOME."
 84. #. Description
 85. #: ../po/debian-tasks.desc:6001
 86. msgid "KDE desktop environment"
 87. msgstr "Pracovné prostredie KDE"
 88. #. Description
 89. #: ../po/debian-tasks.desc:6001
 90. msgid ""
 91. "This task provides basic \"desktop\" software using the K Desktop "
 92. "Environment."
 93. msgstr ""
 94. "Táto úloha poskytuje základné programy pracovného prostredia („desktop“) KDE."
 95. #. Description
 96. #: ../po/debian-tasks.desc:7001
 97. msgid "Laptop"
 98. msgstr "Notebook"
 99. #. Description
 100. #: ../po/debian-tasks.desc:7001
 101. msgid "This task installs software useful for a laptop."
 102. msgstr "Táto úloha nainštaluje programy užitočné pre notebooky."
 103. #. Description
 104. #: ../po/debian-tasks.desc:8001
 105. msgid "LXDE desktop environment"
 106. msgstr "Pracovné prostredie LXDE"
 107. #. Description
 108. #: ../po/debian-tasks.desc:8001
 109. msgid ""
 110. "This task provides basic \"desktop\" software using the LXDE desktop "
 111. "environment."
 112. msgstr ""
 113. "Táto úloha poskytuje základné programy pracovného prostredia („desktop“) "
 114. "LXDE."
 115. #. Description
 116. #: ../po/debian-tasks.desc:9001
 117. msgid "Mail server"
 118. msgstr "Poštový server"
 119. #. Description
 120. #: ../po/debian-tasks.desc:9001
 121. msgid ""
 122. "This task selects a variety of package useful for a general purpose mail "
 123. "server system."
 124. msgstr "Táto úloha vyberie rôzne balíky užitočné pre všeobecný poštový server."
 125. #. Description
 126. #: ../po/debian-tasks.desc:10001
 127. msgid "manual package selection"
 128. msgstr "manuálny výber balíkov"
 129. #. Description
 130. #: ../po/debian-tasks.desc:10001
 131. msgid "Manually select packages to install in aptitude."
 132. msgstr ""
 133. "Spustí aptitude, kde si manuálne zvolíte balíky, ktoré chcete nainštalovať."
 134. #. Description
 135. #: ../po/debian-tasks.desc:11001
 136. msgid "Print server"
 137. msgstr "Tlačový server"
 138. #. Description
 139. #: ../po/debian-tasks.desc:11001
 140. msgid "This task sets up your system to be a print server."
 141. msgstr "Táto úloha pripraví váš systém na úlohu tlačového servera."
 142. #. Description
 143. #: ../po/debian-tasks.desc:12001
 144. msgid "SSH server"
 145. msgstr "SSH server"
 146. #. Description
 147. #: ../po/debian-tasks.desc:12001
 148. msgid ""
 149. "This task sets up your system to be remotely accessed through SSH "
 150. "connections."
 151. msgstr ""
 152. "Táto úloha pripraví váš systém na vzdialený prístup prostredníctvom SSH "
 153. "pripojenia."
 154. #. Description
 155. #: ../po/debian-tasks.desc:13001
 156. msgid "Standard system utilities"
 157. msgstr "Štandardné systémové nástroje"
 158. #. Description
 159. #: ../po/debian-tasks.desc:13001
 160. msgid ""
 161. "This task sets up a basic user environment, providing a reasonably small "
 162. "selection of services and tools usable on the command line."
 163. msgstr ""
 164. "Táto úloha pripraví základné používateľské prostredie, ktoré poskytuje "
 165. "rozumne malý výber služieb a nástrojov použiteľných na príkazovom riadku."
 166. #. Description
 167. #: ../po/debian-tasks.desc:14001
 168. msgid "Web server"
 169. msgstr "Webový server"
 170. #. Description
 171. #: ../po/debian-tasks.desc:14001
 172. msgid ""
 173. "This task selects packages useful for a general purpose web server system."
 174. msgstr "Táto úloha vyberie balíky užitočné pre všeobecný webový server."
 175. #. Description
 176. #: ../po/debian-tasks.desc:15001
 177. msgid "Xfce desktop environment"
 178. msgstr "Pracovné prostredie Xfce"
 179. #. Description
 180. #: ../po/debian-tasks.desc:15001
 181. msgid ""
 182. "This task provides basic \"desktop\" software using the Xfce desktop "
 183. "environment."
 184. msgstr ""
 185. "Táto úloha poskytuje základné programy pracovného prostredia („desktop“) "
 186. "Xfce."
 187. #~ msgid "Desktop environment"
 188. #~ msgstr "Pracovné prostredie"
 189. #~ msgid "This task installs a reasonably small character-mode system."
 190. #~ msgstr "Táto úloha nainštaluje rozumne malý systém v textovom režime."
 191. #~ msgid "Amharic environment"
 192. #~ msgstr "Amharské prostredie"
 193. #~ msgid ""
 194. #~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
 195. #~ "makes it easier for Amharic speakers to use Debian."
 196. #~ msgstr ""
 197. #~ "Táto úloha nainštaluje programy, dátové súbory a dokumentáciu, ktoré "
 198. #~ "umožnia ľahšiu prácu s Debianom pre amharsky hovoriacich používateľov."
 199. #~ msgid "Amharic desktop"
 200. #~ msgstr "Amharský desktop"
 201. #~ msgid "This task localises the desktop in Amharic."
 202. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre amharčinu."
 203. #~ msgid "Amharic GNOME desktop"
 204. #~ msgstr "Amharský desktop"
 205. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Amharic."
 206. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre amharčinu."
 207. #~ msgid "Amharic KDE desktop"
 208. #~ msgstr "Amharský desktop"
 209. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Amharic."
 210. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre amharčinu."
 211. #~ msgid "Arabic environment"
 212. #~ msgstr "Arabské prostredie"
 213. #~ msgid ""
 214. #~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
 215. #~ "makes it easier for Arabic speakers to use Debian."
 216. #~ msgstr ""
 217. #~ "Táto úloha nainštaluje programy, dátové súbory a dokumentáciu, ktoré "
 218. #~ "umožnia ľahšiu prácu s Debianom pre arabsky hovoriacich používateľov."
 219. #~ msgid "Arabic desktop"
 220. #~ msgstr "Arabský desktop"
 221. #~ msgid "This task localises the desktop in Arabic."
 222. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre arabčinu."
 223. #~ msgid "Arabic GNOME desktop"
 224. #~ msgstr "Arabský desktop"
 225. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Arabic."
 226. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre arabčinu."
 227. #~ msgid "Arabic KDE desktop"
 228. #~ msgstr "Arabský desktop"
 229. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Arabic."
 230. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre arabčinu."
 231. #~ msgid "Basque desktop"
 232. #~ msgstr "Baskický desktop"
 233. #~ msgid "This task localises the desktop in Basque."
 234. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre baskičtinu."
 235. #~ msgid "Basque GNOME desktop"
 236. #~ msgstr "Baskický desktop"
 237. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Basque."
 238. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre baskičtinu."
 239. #~ msgid "Basque KDE desktop"
 240. #~ msgstr "Baskický desktop"
 241. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Basque."
 242. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre baskičtinu."
 243. #~ msgid "Belarusian environment"
 244. #~ msgstr "Bieloruské prostredie"
 245. #~ msgid ""
 246. #~ "This task installs packages and documentation in Belarusian to help "
 247. #~ "Belarusian speaking people use Debian."
 248. #~ msgstr ""
 249. #~ "Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu "
 250. #~ "prácu s Debianom pre bielorusky hovoriacich používateľov."
 251. #~ msgid "Belarusian desktop"
 252. #~ msgstr "Bieloruský desktop"
 253. #~ msgid "This task localises the desktop in Belarusian."
 254. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre bieloruštinu."
 255. #~ msgid "Belarusian GNOME desktop"
 256. #~ msgstr "Bieloruský desktop"
 257. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Belarusian."
 258. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre bieloruštinu."
 259. #~ msgid "Belarusian KDE desktop"
 260. #~ msgstr "Bieloruský desktop"
 261. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Belarusian."
 262. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre bieloruštinu."
 263. #~ msgid "Bengali environment"
 264. #~ msgstr "Bengálske prostredie"
 265. #~ msgid ""
 266. #~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
 267. #~ "makes it easier for Bengali speakers to use Debian."
 268. #~ msgstr ""
 269. #~ "Táto úloha nainštaluje programy, dátové súbory a dokumentáciu, ktoré "
 270. #~ "umožnia ľahšiu prácu s Debianom pre bengálsky hovoriacich používateľov."
 271. #~ msgid "Bengali desktop"
 272. #~ msgstr "Bengálsky desktop"
 273. #~ msgid "This task localises the desktop in Bengali."
 274. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre bengálčinu."
 275. #~ msgid "Bengali GNOME desktop"
 276. #~ msgstr "Bengálsky desktop"
 277. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Bengali."
 278. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre bengálčinu."
 279. #~ msgid "Bengali KDE desktop"
 280. #~ msgstr "Bengálsky desktop"
 281. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Bengali."
 282. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre bengálčinu."
 283. #~ msgid "Bosnian environment"
 284. #~ msgstr "Bosnianske prostredie"
 285. #~ msgid ""
 286. #~ "This task installs packages and documentation in Bosnian to help Bosnian "
 287. #~ "speaking people use Debian."
 288. #~ msgstr ""
 289. #~ "Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu "
 290. #~ "prácu s Debianom pre bosniansky hovoriacich používateľov."
 291. #~ msgid "Bosnian desktop"
 292. #~ msgstr "Bosniansky desktop"
 293. #~ msgid "This task localises the desktop in Bosnian."
 294. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre bosniančinu."
 295. #~ msgid "Bosnian GNOME desktop"
 296. #~ msgstr "Bosniansky desktop"
 297. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Bosnian."
 298. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre bosniančinu."
 299. #~ msgid "Bosnian KDE desktop"
 300. #~ msgstr "Bosniansky desktop"
 301. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Bosnian."
 302. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre bosniančinu."
 303. #~ msgid "Brazilian Portuguese environment"
 304. #~ msgstr "Prostredie pre brazílsku portugalčinu"
 305. #~ msgid ""
 306. #~ "This task installs programs, data files, and documentation that make it "
 307. #~ "easier for Brazilian Portuguese speakers to use Debian."
 308. #~ msgstr ""
 309. #~ "Táto úloha nainštaluje programy, dátové súbory a dokumentáciu, ktoré "
 310. #~ "umožnia ľahšiu prácu s Debianom pre používateľov hovoriacich brazílskou "
 311. #~ "portugalčinou."
 312. #~ msgid "Brazilian Portuguese desktop"
 313. #~ msgstr "Desktop s podporou brazílskej portugalčiny"
 314. #~ msgid "This task localises the desktop in Brasilian Portuguese."
 315. #~ msgstr "Táto úloha pripraví desktop lokalizovaný v brazílskej portugalčine."
 316. #~ msgid "Brazilian Portuguese GNOME desktop"
 317. #~ msgstr "Desktop s podporou brazílskej portugalčiny"
 318. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Brazilian Portuguese."
 319. #~ msgstr "Táto úloha pripraví desktop lokalizovaný v brazílskej portugalčine."
 320. #~ msgid "Brazilian Portuguese KDE desktop"
 321. #~ msgstr "Desktop s podporou brazílskej portugalčiny"
 322. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Brazilian Portuguese."
 323. #~ msgstr "Táto úloha pripraví desktop lokalizovaný v brazílskej portugalčine."
 324. #~ msgid "British English environment"
 325. #~ msgstr "Prostredie britskej angličtiny"
 326. #~ msgid ""
 327. #~ "This task installs packages and documentation in British English to help "
 328. #~ "British English speaking people use Debian."
 329. #~ msgstr ""
 330. #~ "Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu "
 331. #~ "prácu s Debianom pre používateľov hovoriacich britskou angličtinou."
 332. #~ msgid "British English desktop"
 333. #~ msgstr "Desktop pre britskú angličtinu"
 334. #~ msgid "This task localises the desktop in British English."
 335. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre britskú angličtinu."
 336. #~ msgid "British GNOME desktop"
 337. #~ msgstr "Desktop pre britskú angličtinu"
 338. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in British."
 339. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre írštinu."
 340. #~ msgid "British KDE desktop"
 341. #~ msgstr "Desktop pre britskú angličtinu"
 342. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in British."
 343. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre írštinu."
 344. #~ msgid "Bulgarian environment"
 345. #~ msgstr "Bulharské prostredie"
 346. #~ msgid ""
 347. #~ "This task installs programs and data files that make it easier for "
 348. #~ "Bulgarian speakers to use Debian."
 349. #~ msgstr ""
 350. #~ "Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu "
 351. #~ "prácu s Debianom pre bulharsky hovoriacich používateľov."
 352. #~ msgid "Bulgarian desktop"
 353. #~ msgstr "Bulharský desktop"
 354. #~ msgid "This task localises the desktop in Bulgarian."
 355. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre bulharštinu."
 356. #~ msgid "Bulgarian GNOME desktop"
 357. #~ msgstr "Bulharský desktop"
 358. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Bulgarian."
 359. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre bulharštinu."
 360. #~ msgid "Bulgarian KDE desktop"
 361. #~ msgstr "Bulharský desktop"
 362. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Bulgarian."
 363. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre bulharštinu."
 364. #~ msgid "Catalan environment"
 365. #~ msgstr "Katalánske prostredie"
 366. #~ msgid ""
 367. #~ "This task installs packages and documentation in Catalan to help Catalan "
 368. #~ "speaking people use Debian."
 369. #~ msgstr ""
 370. #~ "Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu "
 371. #~ "prácu s Debianom pre katalánsky hovoriacich používateľov."
 372. #~ msgid "Catalan desktop"
 373. #~ msgstr "Katalánsky desktop"
 374. #~ msgid "This task localises the desktop in Catalan."
 375. #~ msgstr "Táto úloha pripraví desktop lokalizovaný v katalánčine."
 376. #~ msgid "Catalan GNOME desktop"
 377. #~ msgstr "Katalánsky desktop"
 378. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Catalan."
 379. #~ msgstr "Táto úloha pripraví desktop lokalizovaný v katalánčine."
 380. #~ msgid "Catalan KDE desktop"
 381. #~ msgstr "Katalánsky desktop"
 382. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Catalan."
 383. #~ msgstr "Táto úloha pripraví desktop lokalizovaný v katalánčine."
 384. #~ msgid "Simplified Chinese environment"
 385. #~ msgstr "Zjednodušené čínske prostredie"
 386. #~ msgid ""
 387. #~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
 388. #~ "make it easier for Chinese speakers to use Debian, using the simplified "
 389. #~ "Chinese encoding."
 390. #~ msgstr ""
 391. #~ "Táto úloha nainštaluje programy, fonty a dokumentáciu v zjednodušenom "
 392. #~ "čínskom kódování. Tie uľahčia používanie Debianu čínsky hovoriacim "
 393. #~ "používateľom."
 394. #~ msgid "Simplified Chinese desktop"
 395. #~ msgstr "Desktop s podporou zjednodušenej čínštiny"
 396. #~ msgid "This task localises the desktop in Simplified Chinese."
 397. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre zjednodušenú čínštinu."
 398. #~ msgid "Chinese-s GNOME desktop"
 399. #~ msgstr "Vietnamský desktop"
 400. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Chinese-s."
 401. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre vietnamčinu."
 402. #~ msgid "Chinese-s KDE desktop"
 403. #~ msgstr "Vietnamský desktop"
 404. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Chinese-s."
 405. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre vietnamčinu."
 406. #~ msgid "Traditional Chinese environment"
 407. #~ msgstr "Tradičné čínske prostredie"
 408. #~ msgid ""
 409. #~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
 410. #~ "make it easier for Chinese speakers to use Debian, using the traditional "
 411. #~ "Chinese encoding."
 412. #~ msgstr ""
 413. #~ "Táto úloha nainštaluje programy, fonty a dokumentáciu v tradičnom čínskom "
 414. #~ "kódování. Tie uľahčia používanie Debianu čínsky hovoriacim používateľom."
 415. #~ msgid "Traditional Chinese desktop"
 416. #~ msgstr "Tradičný čínsky desktop"
 417. #~ msgid "This task localises the desktop in Traditional Chinese."
 418. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre tradičnú čínštinu."
 419. #~ msgid "Chinese-t GNOME desktop"
 420. #~ msgstr "Vietnamský desktop"
 421. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Chinese-t."
 422. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre vietnamčinu."
 423. #~ msgid "Chinese-t KDE desktop"
 424. #~ msgstr "Vietnamský desktop"
 425. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Chinese-t."
 426. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre vietnamčinu."
 427. #~ msgid "Croatian environment"
 428. #~ msgstr "Chorvátske prostredie"
 429. #~ msgid ""
 430. #~ "This task installs packages and documentation in Croatian to help "
 431. #~ "Croatian speaking people use Debian."
 432. #~ msgstr ""
 433. #~ "Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu "
 434. #~ "prácu s Debianom pre chorvátsky hovoriacich používateľov."
 435. #~ msgid "Croatian desktop"
 436. #~ msgstr "Chorvátsky desktop"
 437. #~ msgid "This task localises the desktop in Croatian."
 438. #~ msgstr "Táto úloha pripraví desktop lokalizovaný v chorváčtine."
 439. #~ msgid "Croatian GNOME desktop"
 440. #~ msgstr "Chorvátsky desktop"
 441. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Croatian."
 442. #~ msgstr "Táto úloha pripraví desktop lokalizovaný v chorváčtine."
 443. #~ msgid "Croatian KDE desktop"
 444. #~ msgstr "Chorvátsky desktop"
 445. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Croatian."
 446. #~ msgstr "Táto úloha pripraví desktop lokalizovaný v chorváčtine."
 447. #~ msgid "Cyrillic environment"
 448. #~ msgstr "Cyrilika"
 449. #~ msgid ""
 450. #~ "This task provides Cyrillic fonts and other software you will need in "
 451. #~ "order to use Cyrillic. It supports Belarusian, Bulgarian, Macedonian, "
 452. #~ "Russian, Serbian and Ukrainian."
 453. #~ msgstr ""
 454. #~ "Táto úloha poskytuje fonty a ďalší softvér pre cyriliku. Podporuje "
 455. #~ "bieloruské, bulharské, macedónske, ruské, srbské a ukrajinské prostredie."
 456. #~ msgid "Cyrillic desktop"
 457. #~ msgstr "Desktop s cyrilikou"
 458. #~ msgid ""
 459. #~ "This task localises the desktop in Cyrillic. It supports Belarusian, "
 460. #~ "Bulgarian, Macedonian, Russian, Serbian and Ukrainian."
 461. #~ msgstr ""
 462. #~ "Táto úloha prispôsobí desktop pre cyriliku. Podporuje bieloruské, "
 463. #~ "bulharské, macedónske, ruské, srbské a ukrajinské prostredie."
 464. #~ msgid "Cyrillic GNOME desktop"
 465. #~ msgstr "Desktop s cyrilikou"
 466. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Cyrillic."
 467. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre arabčinu."
 468. #~ msgid "Cyrillic KDE desktop"
 469. #~ msgstr "Desktop s cyrilikou"
 470. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Cyrillic."
 471. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre arabčinu."
 472. #~ msgid "Czech environment"
 473. #~ msgstr "České prostredie"
 474. #~ msgid ""
 475. #~ "This task installs packages and documentation in Czech to help Czech "
 476. #~ "speaking people use Debian."
 477. #~ msgstr ""
 478. #~ "Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu "
 479. #~ "prácu s Debianom pre česky hovoriacich používateľov."
 480. #~ msgid "Czech desktop"
 481. #~ msgstr "Český desktop"
 482. #~ msgid "This task localises the desktop in Czech."
 483. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre češtinu."
 484. #~ msgid "Czech GNOME desktop"
 485. #~ msgstr "Český desktop"
 486. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Czech."
 487. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre češtinu."
 488. #~ msgid "Czech KDE desktop"
 489. #~ msgstr "Český desktop"
 490. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Czech."
 491. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre češtinu."
 492. #~ msgid "Danish environment"
 493. #~ msgstr "Dánske prostredie"
 494. #~ msgid ""
 495. #~ "This task installs packages and documentation in Danish to help Danish "
 496. #~ "speaking people use Debian."
 497. #~ msgstr ""
 498. #~ "Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu "
 499. #~ "prácu s Debianom pre dánsky hovoriacich používateľov."
 500. #~ msgid "Danish desktop"
 501. #~ msgstr "Dánsky desktop"
 502. #~ msgid "This task localises the desktop in Danish."
 503. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre dánčinu."
 504. #~ msgid "Danish GNOME desktop"
 505. #~ msgstr "Dánsky desktop"
 506. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Danish."
 507. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre dánčinu."
 508. #~ msgid "Danish KDE desktop"
 509. #~ msgstr "Dánsky desktop"
 510. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Danish."
 511. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre dánčinu."
 512. #~ msgid "Dutch environment"
 513. #~ msgstr "Holandské prostredie"
 514. #~ msgid ""
 515. #~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
 516. #~ "makes it easier for Dutch speakers to use Debian."
 517. #~ msgstr ""
 518. #~ "Táto úloha nainštaluje programy, dátové súbory a dokumentáciu, ktoré "
 519. #~ "umožnia ľahšiu prácu s Debianom pre holandsky hovoriacich používateľov."
 520. #~ msgid "Dutch desktop"
 521. #~ msgstr "Holandský desktop"
 522. #~ msgid "This task localises the desktop in Dutch."
 523. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre holandčinu."
 524. #~ msgid "Dutch GNOME desktop"
 525. #~ msgstr "Holandský desktop"
 526. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Dutch."
 527. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre holandčinu."
 528. #~ msgid "Dutch KDE desktop"
 529. #~ msgstr "Holandský desktop"
 530. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Dutch."
 531. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre holandčinu."
 532. #~ msgid "Dzongkha desktop"
 533. #~ msgstr "Desktop pre jazyk dzongkha"
 534. #~ msgid "This task localises the desktop in Dzongkha."
 535. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre jazyk dzongkha."
 536. #~ msgid "Dzongkha GNOME desktop"
 537. #~ msgstr "Desktop pre jazyk dzongkha"
 538. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Dzongkha."
 539. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre jazyk dzongkha."
 540. #~ msgid "Dzongkha KDE desktop"
 541. #~ msgstr "Desktop pre jazyk dzongkha"
 542. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Dzongkha."
 543. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre jazyk dzongkha."
 544. #~ msgid "Esperanto desktop"
 545. #~ msgstr "Esperantský desktop"
 546. #~ msgid "This task localises the desktop in Esperanto."
 547. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre esperanto."
 548. #~ msgid "Esperanto GNOME desktop"
 549. #~ msgstr "Esperantský desktop"
 550. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Esperanto."
 551. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre esperanto."
 552. #~ msgid "Esperanto KDE desktop"
 553. #~ msgstr "Esperantský desktop"
 554. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Esperanto."
 555. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre esperanto."
 556. #~ msgid "Estonian desktop"
 557. #~ msgstr "Estónsky desktop"
 558. #~ msgid "This task localises the desktop in Estonian."
 559. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre estónčinu."
 560. #~ msgid "Estonian GNOME desktop"
 561. #~ msgstr "Estónsky desktop"
 562. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Estonian."
 563. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre estónčinu."
 564. #~ msgid "Estonian KDE desktop"
 565. #~ msgstr "Estónsky desktop"
 566. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Estonian."
 567. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre estónčinu."
 568. #~ msgid "Finnish environment"
 569. #~ msgstr "Fínske prostredie"
 570. #~ msgid ""
 571. #~ "This task installs packages and documentation in Finnish to help Finnish "
 572. #~ "speaking people use Debian."
 573. #~ msgstr ""
 574. #~ "Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu "
 575. #~ "prácu s Debianom pre fínsky hovoriacich používateľov."
 576. #~ msgid "Finnish desktop"
 577. #~ msgstr "Fínsky desktop"
 578. #~ msgid "This task localises the desktop in Finnish."
 579. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre fínštinu."
 580. #~ msgid "Finnish GNOME desktop"
 581. #~ msgstr "Fínsky desktop"
 582. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Finnish."
 583. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre fínštinu."
 584. #~ msgid "Finnish KDE desktop"
 585. #~ msgstr "Fínsky desktop"
 586. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Finnish."
 587. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre fínštinu."
 588. #~ msgid "French environment"
 589. #~ msgstr "Francúzske prostredie"
 590. #~ msgid ""
 591. #~ "This task installs packages and documentation in French to help French "
 592. #~ "speaking people use Debian."
 593. #~ msgstr ""
 594. #~ "Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu "
 595. #~ "prácu s Debianom pre francúzsky hovoriacich používateľov."
 596. #~ msgid "French desktop"
 597. #~ msgstr "Francúzsky desktop"
 598. #~ msgid "This task localises the desktop in French."
 599. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre francúzštinu."
 600. #~ msgid "French GNOME desktop"
 601. #~ msgstr "Francúzsky desktop"
 602. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in French."
 603. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre francúzštinu."
 604. #~ msgid "French KDE desktop"
 605. #~ msgstr "Francúzsky desktop"
 606. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in French."
 607. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre francúzštinu."
 608. #~ msgid "Galician environment"
 609. #~ msgstr "Haličské prostredie"
 610. #~ msgid ""
 611. #~ "This task installs packages and documentation in Galician to help "
 612. #~ "Galician speaking people use Debian."
 613. #~ msgstr ""
 614. #~ "Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu "
 615. #~ "prácu s Debianom pre haličsky hovoriacich používateľov."
 616. #~ msgid "Galician desktop"
 617. #~ msgstr "Haličský desktop"
 618. #~ msgid "This task localises the desktop in Galician."
 619. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre haličtinu."
 620. #~ msgid "Galician GNOME desktop"
 621. #~ msgstr "Haličský desktop"
 622. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Galician."
 623. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre haličtinu."
 624. #~ msgid "Galician KDE desktop"
 625. #~ msgstr "Haličský desktop"
 626. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Galician."
 627. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre haličtinu."
 628. #~ msgid "Georgian desktop"
 629. #~ msgstr "Gruzínsky desktop"
 630. #~ msgid "This task localises the desktop in Georgian."
 631. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre gruzínčinu."
 632. #~ msgid "German environment"
 633. #~ msgstr "Nemecké prostredie"
 634. #~ msgid ""
 635. #~ "This task installs packages and documentation in German to help German "
 636. #~ "speaking people use Debian."
 637. #~ msgstr ""
 638. #~ "Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu "
 639. #~ "prácu s Debianom pre nemecky hovoriacich používateľov."
 640. #~ msgid "German desktop"
 641. #~ msgstr "Nemecký desktop"
 642. #~ msgid "This task localises the desktop in German."
 643. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre nemčinu."
 644. #~ msgid "German GNOME desktop"
 645. #~ msgstr "Nemecký desktop"
 646. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in German."
 647. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre nemčinu."
 648. #~ msgid "German KDE desktop"
 649. #~ msgstr "Nemecký desktop"
 650. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in German."
 651. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre nemčinu."
 652. #~ msgid "Greek environment"
 653. #~ msgstr "Grécke prostredie"
 654. #~ msgid ""
 655. #~ "This task installs packages and documentation in Greek to help Greek "
 656. #~ "speaking people use Debian."
 657. #~ msgstr ""
 658. #~ "Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu "
 659. #~ "prácu s Debianom pre grécky hovoriacich používateľov."
 660. #~ msgid "Greek desktop"
 661. #~ msgstr "Grécky desktop"
 662. #~ msgid "This task localises the desktop in Greek."
 663. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre gréčtinu."
 664. #~ msgid "Greek GNOME desktop"
 665. #~ msgstr "Grécky desktop"
 666. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Greek."
 667. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre gréčtinu."
 668. #~ msgid "Greek KDE desktop"
 669. #~ msgstr "Grécky desktop"
 670. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Greek."
 671. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre gréčtinu."
 672. #~ msgid "Gujarati desktop"
 673. #~ msgstr "Gudžarátsky desktop"
 674. #~ msgid "This task localises the desktop in Gujarati."
 675. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre gudžarátsky jazyk."
 676. #~ msgid "Gujarati GNOME desktop"
 677. #~ msgstr "Gudžarátsky desktop"
 678. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Gujarati."
 679. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre gudžarátsky jazyk."
 680. #~ msgid "Gujarati KDE desktop"
 681. #~ msgstr "Gudžarátsky desktop"
 682. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Gujarati."
 683. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre gudžarátsky jazyk."
 684. #~ msgid "Hebrew environment"
 685. #~ msgstr "Hebrejské prostredie"
 686. #~ msgid ""
 687. #~ "This task installs programs and documentation in Hebrew to help Hebrew "
 688. #~ "speaking people use Debian."
 689. #~ msgstr ""
 690. #~ "Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu "
 691. #~ "prácu s Debianom pre hebrejsky hovoriacich používateľov."
 692. #~ msgid "Hebrew desktop"
 693. #~ msgstr "Hebrejský desktop"
 694. #~ msgid "This task localises the desktop in Hebrew."
 695. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre hebrejčinu."
 696. #~ msgid "Hebrew GNOME desktop"
 697. #~ msgstr "Hebrejský desktop"
 698. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Hebrew."
 699. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre hebrejčinu."
 700. #~ msgid "Hebrew KDE desktop"
 701. #~ msgstr "Hebrejský desktop"
 702. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Hebrew."
 703. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre hebrejčinu."
 704. #~ msgid "Hindi environment"
 705. #~ msgstr "Hindské prostredie"
 706. #~ msgid ""
 707. #~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
 708. #~ "makes it easier for Hindi speakers to use Debian."
 709. #~ msgstr ""
 710. #~ "Táto úloha nainštaluje programy, dátové súbory a dokumentáciu, ktoré "
 711. #~ "umožnia ľahšiu prácu s Debianom pre hindsky hovoriacich používateľov."
 712. #~ msgid "Hindi desktop"
 713. #~ msgstr "Hindský desktop"
 714. #~ msgid "This task localises the desktop in Hindi."
 715. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre hindčinu."
 716. #~ msgid "Hindi GNOME desktop"
 717. #~ msgstr "Hindský desktop"
 718. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Hindi."
 719. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre hindčinu."
 720. #~ msgid "Hindi KDE desktop"
 721. #~ msgstr "Hindský desktop"
 722. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Hindi."
 723. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre hindčinu."
 724. #~ msgid "Hungarian environment"
 725. #~ msgstr "Maďarské prostredie"
 726. #~ msgid ""
 727. #~ "This task installs packages and documentation in Hungarian to help "
 728. #~ "Hungarian speaking people use Debian."
 729. #~ msgstr ""
 730. #~ "Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu "
 731. #~ "prácu s Debianom pre maďarsky hovoriacich používateľov."
 732. #~ msgid "Hungarian desktop"
 733. #~ msgstr "Maďarský desktop"
 734. #~ msgid "This task localises the desktop in Hungarian."
 735. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre maďarčinu."
 736. #~ msgid "Hungarian GNOME desktop"
 737. #~ msgstr "Maďarský desktop"
 738. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Hungarian."
 739. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre maďarčinu."
 740. #~ msgid "Hungarian KDE desktop"
 741. #~ msgstr "Maďarský desktop"
 742. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Hungarian."
 743. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre maďarčinu."
 744. #~ msgid "Icelandic environment"
 745. #~ msgstr "Islandské prostredie"
 746. #~ msgid ""
 747. #~ "This task installs packages and documentation in Icelandic to help "
 748. #~ "Icelandic speaking people use Debian."
 749. #~ msgstr ""
 750. #~ "Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu "
 751. #~ "prácu s Debianom pre islandsky hovoriacich používateľov."
 752. #~ msgid "Icelandic desktop"
 753. #~ msgstr "Islandský desktop"
 754. #~ msgid "This task localises the desktop in Icelandic."
 755. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre islandčinu."
 756. #~ msgid "Icelandic GNOME desktop"
 757. #~ msgstr "Islandský desktop"
 758. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Icelandic."
 759. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre islandčinu."
 760. #~ msgid "Icelandic KDE desktop"
 761. #~ msgstr "Islandský desktop"
 762. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Icelandic."
 763. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre islandčinu."
 764. #~ msgid "Irish environment"
 765. #~ msgstr "Írske prostredie"
 766. #~ msgid ""
 767. #~ "This task installs packages and documentation in Irish to help Irish "
 768. #~ "speaking people use Debian."
 769. #~ msgstr ""
 770. #~ "Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu "
 771. #~ "prácu s Debianom pre írsky hovoriacich používateľov."
 772. #~ msgid "Irish desktop"
 773. #~ msgstr "Írsky desktop"
 774. #~ msgid "This task localises the desktop in Irish."
 775. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre írštinu."
 776. #~ msgid "Irish GNOME desktop"
 777. #~ msgstr "Írsky desktop"
 778. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Irish."
 779. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre írštinu."
 780. #~ msgid "Irish KDE desktop"
 781. #~ msgstr "Írsky desktop"
 782. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Irish."
 783. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre írštinu."
 784. #~ msgid "Italian environment"
 785. #~ msgstr "Talianske prostredie"
 786. #~ msgid ""
 787. #~ "This task installs packages and documentation in Italian to help Italian "
 788. #~ "speaking people use Debian."
 789. #~ msgstr ""
 790. #~ "Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu "
 791. #~ "prácu s Debianom pre taliansky hovoriacich používateľov."
 792. #~ msgid "Italian desktop"
 793. #~ msgstr "Taliansky desktop"
 794. #~ msgid "This task localises the desktop in Italian."
 795. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre taliančinu."
 796. #~ msgid "Italian GNOME desktop"
 797. #~ msgstr "Taliansky desktop"
 798. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Italian."
 799. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre taliančinu."
 800. #~ msgid "Italian KDE desktop"
 801. #~ msgstr "Taliansky desktop"
 802. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Italian."
 803. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre taliančinu."
 804. #~ msgid "Japanese environment"
 805. #~ msgstr "Japonské prostredie"
 806. #~ msgid ""
 807. #~ "This task installs packages that make it easier for Japanese speakers to "
 808. #~ "use Debian."
 809. #~ msgstr ""
 810. #~ "Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu "
 811. #~ "prácu s Debianom pre japonsky hovoriacich používateľov."
 812. #~ msgid "Japanese desktop"
 813. #~ msgstr "Japonský desktop"
 814. #~ msgid "This task localises the desktop in Japanese."
 815. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre japončinu."
 816. #~ msgid "Japanese GNOME desktop"
 817. #~ msgstr "Japonský desktop"
 818. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Japanese."
 819. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre japončinu."
 820. #~ msgid "Japanese KDE desktop"
 821. #~ msgstr "Japonský desktop"
 822. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Japanese."
 823. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre japončinu."
 824. #~ msgid "Khmer environment"
 825. #~ msgstr "Kmhérske prostredie"
 826. #~ msgid ""
 827. #~ "This task installs packages and documentation in Khmer to help Khmer "
 828. #~ "speaking people use Debian."
 829. #~ msgstr ""
 830. #~ "Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu "
 831. #~ "prácu s Debianom pre khmérsky hovoriacich používateľov."
 832. #~ msgid "Khmer desktop"
 833. #~ msgstr "Khmérsky desktop"
 834. #~ msgid "This task localises the desktop in Khmer."
 835. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre khmerský jazyk."
 836. #~ msgid "Khmer GNOME desktop"
 837. #~ msgstr "Khmérsky desktop"
 838. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Khmer."
 839. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre khmerský jazyk."
 840. #~ msgid "Khmer KDE desktop"
 841. #~ msgstr "Khmérsky desktop"
 842. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Khmer."
 843. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre khmerský jazyk."
 844. #~ msgid "Korean environment"
 845. #~ msgstr "Kórejské prostredie"
 846. #~ msgid ""
 847. #~ "This task installs packages that make it easier for Korean speakers to "
 848. #~ "use Debian."
 849. #~ msgstr ""
 850. #~ "Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu "
 851. #~ "prácu s Debianom pre kórejsky hovoriacich používateľov."
 852. #~ msgid "Korean desktop"
 853. #~ msgstr "Kórejský desktop"
 854. #~ msgid "This task localises the desktop in Korean."
 855. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre kórejčinu."
 856. #~ msgid "Korean GNOME desktop"
 857. #~ msgstr "Kórejský desktop"
 858. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Korean."
 859. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre kórejčinu."
 860. #~ msgid "Korean KDE desktop"
 861. #~ msgstr "Kórejský desktop"
 862. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Korean."
 863. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre kórejčinu."
 864. #~ msgid "Kurdish environment"
 865. #~ msgstr "Kurdské prostredie"
 866. #~ msgid ""
 867. #~ "This task installs packages and documentation in Kurdish to help Kurds "
 868. #~ "use Debian."
 869. #~ msgstr ""
 870. #~ "Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu "
 871. #~ "prácu s Debianom pre kurdsky hovoriacich používateľov."
 872. #~ msgid "Kurdish desktop"
 873. #~ msgstr "Kurdský desktop"
 874. #~ msgid "This task localises the desktop in Kurdish."
 875. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre kurdčinu."
 876. #~ msgid "Kurdish GNOME desktop"
 877. #~ msgstr "Kurdský desktop"
 878. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Kurdish."
 879. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre kurdčinu."
 880. #~ msgid "Kurdish KDE desktop"
 881. #~ msgstr "Kurdský desktop"
 882. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Kurdish."
 883. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre kurdčinu."
 884. #~ msgid "Latvian desktop"
 885. #~ msgstr "Lotyšský desktop"
 886. #~ msgid "This task localises the desktop in Latvian."
 887. #~ msgstr "Táto úloha pripraví desktop lokalizovaný v lotyštine."
 888. #~ msgid "Latvian GNOME desktop"
 889. #~ msgstr "Lotyšský desktop"
 890. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Latvian."
 891. #~ msgstr "Táto úloha pripraví desktop lokalizovaný v lotyštine."
 892. #~ msgid "Latvian KDE desktop"
 893. #~ msgstr "Lotyšský desktop"
 894. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Latvian."
 895. #~ msgstr "Táto úloha pripraví desktop lokalizovaný v lotyštine."
 896. #~ msgid "Lithuanian environment"
 897. #~ msgstr "Litovské prostredie"
 898. #~ msgid ""
 899. #~ "This task installs packages and documentation in Lithuanian to help "
 900. #~ "Lithuanian speaking people use Debian."
 901. #~ msgstr ""
 902. #~ "Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu "
 903. #~ "prácu s Debianom pre litovsky hovoriacich používateľov."
 904. #~ msgid "Lithuanian desktop"
 905. #~ msgstr "Litovský desktop"
 906. #~ msgid "This task localises the desktop in Lithuanian."
 907. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre litovčinu."
 908. #~ msgid "Lithuanian GNOME desktop"
 909. #~ msgstr "Litovský desktop"
 910. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Lithuanian."
 911. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre litovčinu."
 912. #~ msgid "Lithuanian KDE desktop"
 913. #~ msgstr "Litovský desktop"
 914. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Lithuanian."
 915. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre litovčinu."
 916. #~ msgid "Macedonian environment"
 917. #~ msgstr "Macedónske prostredie"
 918. #~ msgid ""
 919. #~ "This task installs packages and documentation in Macedonian to help "
 920. #~ "Macedonian speaking people use Debian."
 921. #~ msgstr ""
 922. #~ "Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu "
 923. #~ "prácu s Debianom pre macedónsky hovoriacich používateľov."
 924. #~ msgid "Macedonian desktop"
 925. #~ msgstr "Macedónsky desktop"
 926. #~ msgid "This task localises the desktop in Macedonian."
 927. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre macedónčinu."
 928. #~ msgid "Macedonian GNOME desktop"
 929. #~ msgstr "Macedónsky desktop"
 930. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Macedonian."
 931. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre macedónčinu."
 932. #~ msgid "Macedonian KDE desktop"
 933. #~ msgstr "Macedónsky desktop"
 934. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Macedonian."
 935. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre macedónčinu."
 936. #~ msgid "Malayalam desktop"
 937. #~ msgstr "Malajálamský desktop"
 938. #~ msgid "This task localises the desktop in Malayalam."
 939. #~ msgstr "Táto úloha pripraví desktop lokalizovaný v malajálamčine."
 940. #~ msgid "Malayalam GNOME desktop"
 941. #~ msgstr "Malajálamský desktop"
 942. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Malayalam."
 943. #~ msgstr "Táto úloha pripraví desktop lokalizovaný v malajálamčine."
 944. #~ msgid "Malayalam KDE desktop"
 945. #~ msgstr "Malajálamský desktop"
 946. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Malayalam."
 947. #~ msgstr "Táto úloha pripraví desktop lokalizovaný v malajálamčine."
 948. #~ msgid "Nepali desktop"
 949. #~ msgstr "Nepálsky desktop"
 950. #~ msgid "This task localises the desktop in Nepali."
 951. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre nepálčinu."
 952. #~ msgid "Nepali GNOME desktop"
 953. #~ msgstr "Nepálsky desktop"
 954. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Nepali."
 955. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre nepálčinu."
 956. #~ msgid "Nepali KDE desktop"
 957. #~ msgstr "Nepálsky desktop"
 958. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Nepali."
 959. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre nepálčinu."
 960. #~ msgid "North Sami environment"
 961. #~ msgstr "Thajské prostredie"
 962. #~ msgid ""
 963. #~ "This task installs packages and documentation in North Sami to help North "
 964. #~ "Sami speaking people use Debian."
 965. #~ msgstr ""
 966. #~ "Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu "
 967. #~ "prácu s Debianom pre nórsky hovoriacich používateľov."
 968. #~ msgid "North Sami desktop"
 969. #~ msgstr "Desktop pre Northern Sami jazyk"
 970. #~ msgid "This task localises the desktop in North Sami."
 971. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre Northern Sami jazyk."
 972. #~ msgid "North Sami GNOME desktop"
 973. #~ msgstr "Desktop pre Northern Sami jazyk"
 974. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in North Sami."
 975. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre Northern Sami jazyk."
 976. #~ msgid "North Sami KDE desktop"
 977. #~ msgstr "Desktop pre Northern Sami jazyk"
 978. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in North Sami."
 979. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre Northern Sami jazyk."
 980. #~ msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) environment"
 981. #~ msgstr "Nórske (Bokmaal a Nynorsk) prostredie"
 982. #~ msgid ""
 983. #~ "This task installs packages and documentation in Norwegian to help "
 984. #~ "Norwegian speaking people use Debian."
 985. #~ msgstr ""
 986. #~ "Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu "
 987. #~ "prácu s Debianom pre nórsky hovoriacich používateľov."
 988. #~ msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) desktop"
 989. #~ msgstr "Nórsky (Bokmaal a Nynorsk) desktop"
 990. #~ msgid "This task localises the desktop in Norwegian."
 991. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre nórčinu."
 992. #~ msgid "Norwegian GNOME desktop"
 993. #~ msgstr "Gruzínsky desktop"
 994. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Norwegian."
 995. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre nórčinu."
 996. #~ msgid "Norwegian KDE desktop"
 997. #~ msgstr "Gruzínsky desktop"
 998. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Norwegian."
 999. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre nórčinu."
 1000. #~ msgid "Persian environment"
 1001. #~ msgstr "Perzské prostredie"
 1002. #~ msgid ""
 1003. #~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
 1004. #~ "makes it easier for Persian speakers to use Debian."
 1005. #~ msgstr ""
 1006. #~ "Táto úloha nainštaluje programy, dátové súbory a dokumentáciu, ktoré "
 1007. #~ "umožnia ľahšiu prácu s Debianom pre perzsky hovoriacich používateľov."
 1008. #~ msgid "Persian desktop"
 1009. #~ msgstr "Perzský desktop"
 1010. #~ msgid "This task localises the desktop in Persian."
 1011. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre perzštinu."
 1012. #~ msgid "Persian GNOME desktop"
 1013. #~ msgstr "Perzský desktop"
 1014. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Persian."
 1015. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre perzštinu."
 1016. #~ msgid "Persian KDE desktop"
 1017. #~ msgstr "Perzský desktop"
 1018. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Persian."
 1019. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre perzštinu."
 1020. #~ msgid "Polish environment"
 1021. #~ msgstr "Poľské prostredie"
 1022. #~ msgid ""
 1023. #~ "This task installs packages and documentation in Polish to help Polish "
 1024. #~ "speaking people use Debian."
 1025. #~ msgstr ""
 1026. #~ "Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu "
 1027. #~ "prácu s Debianom pre poľsky hovoriacich používateľov."
 1028. #~ msgid "Polish desktop"
 1029. #~ msgstr "Poľský desktop"
 1030. #~ msgid "This task localises the desktop in Polish."
 1031. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre poľštinu."
 1032. #~ msgid "Polish GNOME desktop"
 1033. #~ msgstr "Poľský desktop"
 1034. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Polish."
 1035. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre poľštinu."
 1036. #~ msgid "Polish KDE desktop"
 1037. #~ msgstr "Poľský desktop"
 1038. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Polish."
 1039. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre poľštinu."
 1040. #~ msgid "Portuguese environment"
 1041. #~ msgstr "Portugalské prostredie"
 1042. #~ msgid ""
 1043. #~ "This task installs packages and documentation in Portuguese to help "
 1044. #~ "Portuguese speaking people use Debian."
 1045. #~ msgstr ""
 1046. #~ "Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu "
 1047. #~ "prácu s Debianom pre portugalsky hovoriacich používateľov."
 1048. #~ msgid "Portuguese desktop"
 1049. #~ msgstr "Portugalský desktop"
 1050. #~ msgid "This task localises the desktop in Portuguese."
 1051. #~ msgstr "Táto úloha pripraví desktop lokalizovaný v portugalčine."
 1052. #~ msgid "Portuguese GNOME desktop"
 1053. #~ msgstr "Portugalský desktop"
 1054. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Portuguese."
 1055. #~ msgstr "Táto úloha pripraví desktop lokalizovaný v portugalčine."
 1056. #~ msgid "Portuguese KDE desktop"
 1057. #~ msgstr "Portugalský desktop"
 1058. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Portuguese."
 1059. #~ msgstr "Táto úloha pripraví desktop lokalizovaný v portugalčine."
 1060. #~ msgid "Punjabi environment"
 1061. #~ msgstr "Pandžábske prostredie"
 1062. #~ msgid ""
 1063. #~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
 1064. #~ "makes it easier for Punjabi speakers to use Debian."
 1065. #~ msgstr ""
 1066. #~ "Táto úloha nainštaluje programy, dátové súbory a dokumentáciu, ktoré "
 1067. #~ "umožnia ľahšiu prácu s Debianom pre pandžábsky hovoriacich používateľov."
 1068. #~ msgid "Punjabi desktop"
 1069. #~ msgstr "Pandžábsky desktop"
 1070. #~ msgid "This task localises the desktop in Punjabi."
 1071. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre pandžábčinu."
 1072. #~ msgid "Punjabi GNOME desktop"
 1073. #~ msgstr "Pandžábsky desktop"
 1074. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Punjabi."
 1075. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre pandžábčinu."
 1076. #~ msgid "Punjabi KDE desktop"
 1077. #~ msgstr "Pandžábsky desktop"
 1078. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Punjabi."
 1079. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre pandžábčinu."
 1080. #~ msgid "Romanian environment"
 1081. #~ msgstr "Rumunské prostredie"
 1082. #~ msgid ""
 1083. #~ "This task installs packages and documentation in Romanian to help "
 1084. #~ "Romanian speaking people use Debian."
 1085. #~ msgstr ""
 1086. #~ "Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu "
 1087. #~ "prácu s Debianom pre rumunsky hovoriacich používateľov."
 1088. #~ msgid "Romanian desktop"
 1089. #~ msgstr "Rumunský desktop"
 1090. #~ msgid "This task localises the desktop in Romanian."
 1091. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre rumunčinu."
 1092. #~ msgid "Romanian GNOME desktop"
 1093. #~ msgstr "Rumunský desktop"
 1094. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Romanian."
 1095. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre rumunčinu."
 1096. #~ msgid "Romanian KDE desktop"
 1097. #~ msgstr "Rumunský desktop"
 1098. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Romanian."
 1099. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre rumunčinu."
 1100. #~ msgid "Russian environment"
 1101. #~ msgstr "Ruské prostredie"
 1102. #~ msgid ""
 1103. #~ "This task installs programs and documentation in Russian to help Russian "
 1104. #~ "speaking people use Debian."
 1105. #~ msgstr ""
 1106. #~ "Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu "
 1107. #~ "prácu s Debianom pre rusky hovoriacich používateľov."
 1108. #~ msgid "Russian desktop"
 1109. #~ msgstr "Ruský desktop"
 1110. #~ msgid "This task localises the desktop in Russian."
 1111. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre ruštinu."
 1112. #~ msgid "Russian GNOME desktop"
 1113. #~ msgstr "Ruský desktop"
 1114. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Russian."
 1115. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre ruštinu."
 1116. #~ msgid "Russian KDE desktop"
 1117. #~ msgstr "Ruský desktop"
 1118. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Russian."
 1119. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre ruštinu."
 1120. #~ msgid "Serbian environment"
 1121. #~ msgstr "Srbské prostredie"
 1122. #~ msgid ""
 1123. #~ "This task installs packages and documentation in Serbian to help Serbian "
 1124. #~ "speaking people use Debian."
 1125. #~ msgstr ""
 1126. #~ "Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu "
 1127. #~ "prácu s Debianom pre srbsky hovoriacich používateľov."
 1128. #~ msgid "Serbian desktop"
 1129. #~ msgstr "Srbský desktop"
 1130. #~ msgid "This task localises the desktop in Serbian."
 1131. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre srbčinu."
 1132. #~ msgid "Serbian GNOME desktop"
 1133. #~ msgstr "Srbský desktop"
 1134. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Serbian."
 1135. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre srbčinu."
 1136. #~ msgid "Serbian KDE desktop"
 1137. #~ msgstr "Perzský desktop"
 1138. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Serbian."
 1139. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre srbčinu."
 1140. #~ msgid "Slovak environment"
 1141. #~ msgstr "Slovenské prostredie"
 1142. #~ msgid ""
 1143. #~ "This task installs packages and documentation in Slovak to help Slovak "
 1144. #~ "speaking people use Debian."
 1145. #~ msgstr ""
 1146. #~ "Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu "
 1147. #~ "prácu s Debianom pre slovensky hovoriacich používateľov."
 1148. #~ msgid "Slovak desktop"
 1149. #~ msgstr "Slovenský desktop"
 1150. #~ msgid "This task localises the desktop in Slovak."
 1151. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre slovenčinu."
 1152. #~ msgid "Slovak GNOME desktop"
 1153. #~ msgstr "Slovenský desktop"
 1154. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Slovak."
 1155. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre slovenčinu."
 1156. #~ msgid "Slovak KDE desktop"
 1157. #~ msgstr "Slovenský desktop"
 1158. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Slovak."
 1159. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre slovenčinu."
 1160. #~ msgid "Slovenian environment"
 1161. #~ msgstr "Slovinské prostredie"
 1162. #~ msgid ""
 1163. #~ "This task installs packages and documentation in Slovenian to help "
 1164. #~ "Slovenian speaking people use Debian."
 1165. #~ msgstr ""
 1166. #~ "Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu "
 1167. #~ "prácu s Debianom pre slovinsky hovoriacich používateľov."
 1168. #~ msgid "Slovenian desktop"
 1169. #~ msgstr "Slovinský desktop"
 1170. #~ msgid "This task localises the desktop in Slovenian."
 1171. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre slovinčinu."
 1172. #~ msgid "Slovenian GNOME desktop"
 1173. #~ msgstr "Slovinský desktop"
 1174. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Slovenian."
 1175. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre slovinčinu."
 1176. #~ msgid "Slovenian KDE desktop"
 1177. #~ msgstr "Slovinský desktop"
 1178. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Slovenian."
 1179. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre slovinčinu."
 1180. #~ msgid "Spanish environment"
 1181. #~ msgstr "Španielske prostredie"
 1182. #~ msgid ""
 1183. #~ "This task installs programs, data files, and documentation that make it "
 1184. #~ "easier for Spanish speakers to use Debian."
 1185. #~ msgstr ""
 1186. #~ "Táto úloha nainštaluje programy, dátové súbory a dokumentáciu, ktoré "
 1187. #~ "umožnia ľahšiu prácu s Debianom pre španielsky hovoriacich používateľov."
 1188. #~ msgid "Spanish desktop"
 1189. #~ msgstr "Španielsky desktop"
 1190. #~ msgid "This task localises the desktop in Spanish."
 1191. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre španielčinu."
 1192. #~ msgid "Spanish GNOME desktop"
 1193. #~ msgstr "Španielsky desktop"
 1194. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Spanish."
 1195. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre španielčinu."
 1196. #~ msgid "Spanish KDE desktop"
 1197. #~ msgstr "Španielsky desktop"
 1198. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Spanish."
 1199. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre španielčinu."
 1200. #~ msgid "Swedish environment"
 1201. #~ msgstr "Švédske prostredie"
 1202. #~ msgid ""
 1203. #~ "This task installs packages and documentation in Swedish to help Swedish "
 1204. #~ "speaking people use Debian."
 1205. #~ msgstr ""
 1206. #~ "Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu "
 1207. #~ "prácu s Debianom pre švédsky hovoriacich používateľov."
 1208. #~ msgid "Swedish desktop"
 1209. #~ msgstr "Švédsky desktop"
 1210. #~ msgid "This task localises the desktop in Swedish."
 1211. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre švédčinu."
 1212. #~ msgid "Swedish GNOME desktop"
 1213. #~ msgstr "Švédsky desktop"
 1214. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Swedish."
 1215. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre švédčinu."
 1216. #~ msgid "Swedish KDE desktop"
 1217. #~ msgstr "Švédsky desktop"
 1218. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Swedish."
 1219. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre švédčinu."
 1220. #~ msgid "Tagalog environment"
 1221. #~ msgstr "Filipínske (tagalog) prostredie"
 1222. #~ msgid ""
 1223. #~ "This task installs packages and documentation in Tagalog to help Tagalog "
 1224. #~ "speaking people use Debian."
 1225. #~ msgstr ""
 1226. #~ "Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu "
 1227. #~ "prácu s Debianom pre filipínsky (tagalog) hovoriacich používateľov."
 1228. #~ msgid "Tamil environment"
 1229. #~ msgstr "Tamilské prostredie"
 1230. #~ msgid ""
 1231. #~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
 1232. #~ "makes it easier for Tamil speakers to use Debian."
 1233. #~ msgstr ""
 1234. #~ "Táto úloha nainštaluje programy, dátové súbory a dokumentáciu, ktoré "
 1235. #~ "umožnia ľahšiu prácu s Debianom pre tamilsky hovoriacich používateľov."
 1236. #~ msgid "Tamil desktop"
 1237. #~ msgstr "Tamilský desktop"
 1238. #~ msgid "This task localises the desktop in Tamil."
 1239. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre tamilčinu."
 1240. #~ msgid "Tamil GNOME desktop"
 1241. #~ msgstr "Tamilský desktop"
 1242. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Tamil."
 1243. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre tamilčinu."
 1244. #~ msgid "Tamil KDE desktop"
 1245. #~ msgstr "Tamilský desktop"
 1246. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Tamil."
 1247. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre tamilčinu."
 1248. #~ msgid "Thai environment"
 1249. #~ msgstr "Thajské prostredie"
 1250. #~ msgid ""
 1251. #~ "This task installs packages that make it easier for Thai speaking people "
 1252. #~ "to use Debian."
 1253. #~ msgstr ""
 1254. #~ "Táto úloha nainštaluje balíky, ktoré uľahčia používanie Debianu v "
 1255. #~ "Thajskom prostredí."
 1256. #~ msgid "Thai desktop"
 1257. #~ msgstr "Thajský desktop"
 1258. #~ msgid "This task localises the desktop in Thai."
 1259. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre thajčinu."
 1260. #~ msgid "Thai GNOME desktop"
 1261. #~ msgstr "Thajský desktop"
 1262. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Thai."
 1263. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre thajčinu."
 1264. #~ msgid "Thai KDE desktop"
 1265. #~ msgstr "Thajský desktop"
 1266. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Thai."
 1267. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre thajčinu."
 1268. #~ msgid "Turkish environment"
 1269. #~ msgstr "Turecké prostredie"
 1270. #~ msgid ""
 1271. #~ "This task installs packages and documentation in Turkish to help Turkish "
 1272. #~ "speaking people use Debian."
 1273. #~ msgstr ""
 1274. #~ "Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu "
 1275. #~ "prácu s Debianom pre turecky hovoriacich používateľov."
 1276. #~ msgid "Turkish desktop"
 1277. #~ msgstr "Turecký desktop"
 1278. #~ msgid "This task localises the desktop in Turkish."
 1279. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre turečtinu."
 1280. #~ msgid "Turkish GNOME desktop"
 1281. #~ msgstr "Turecký desktop"
 1282. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Turkish."
 1283. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre turečtinu."
 1284. #~ msgid "Turkish KDE desktop"
 1285. #~ msgstr "Turecký desktop"
 1286. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Turkish."
 1287. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre turečtinu."
 1288. #~ msgid "Ukrainian environment"
 1289. #~ msgstr "Ukrajinské prostredie"
 1290. #~ msgid ""
 1291. #~ "This task installs programs and documentation in Ukrainian to help "
 1292. #~ "Ukrainian speaking people use Debian."
 1293. #~ msgstr ""
 1294. #~ "Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu "
 1295. #~ "prácu s Debianom pre ukrajinsky hovoriacich používateľov."
 1296. #~ msgid "Ukrainian desktop"
 1297. #~ msgstr "Ukrajinské desktop"
 1298. #~ msgid "This task localises the desktop in Ukrainian."
 1299. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre ukrajinčinu."
 1300. #~ msgid "Ukrainian GNOME desktop"
 1301. #~ msgstr "Ukrajinské desktop"
 1302. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Ukrainian."
 1303. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre ukrajinčinu."
 1304. #~ msgid "Ukrainian KDE desktop"
 1305. #~ msgstr "Ukrajinské desktop"
 1306. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Ukrainian."
 1307. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre ukrajinčinu."
 1308. #~ msgid "Vietnamese desktop"
 1309. #~ msgstr "Vietnamský desktop"
 1310. #~ msgid "This task localises the desktop in Vietnamese."
 1311. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre vietnamčinu."
 1312. #~ msgid "Vietnamese GNOME desktop"
 1313. #~ msgstr "Vietnamský desktop"
 1314. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Vietnamese."
 1315. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre vietnamčinu."
 1316. #~ msgid "Vietnamese KDE desktop"
 1317. #~ msgstr "Vietnamský desktop"
 1318. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Vietnamese."
 1319. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre vietnamčinu."
 1320. #~ msgid "Welsh environment"
 1321. #~ msgstr "Waleské prostredie"
 1322. #~ msgid ""
 1323. #~ "This task installs packages and documentation in Welsh to help Welsh "
 1324. #~ "speaking people use Debian."
 1325. #~ msgstr ""
 1326. #~ "Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu "
 1327. #~ "prácu s Debianom pre walesky hovoriacich používateľov."
 1328. #~ msgid "Welsh desktop"
 1329. #~ msgstr "Waleský desktop"
 1330. #~ msgid "This task localises the desktop in Welsh."
 1331. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre waleštinu."
 1332. #~ msgid "Welsh GNOME desktop"
 1333. #~ msgstr "Waleský desktop"
 1334. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Welsh."
 1335. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre waleštinu."
 1336. #~ msgid "Welsh KDE desktop"
 1337. #~ msgstr "Waleský desktop"
 1338. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Welsh."
 1339. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre waleštinu."
 1340. #~ msgid "Xhosa desktop"
 1341. #~ msgstr "Desktop pre jazyk xhosa"
 1342. #~ msgid "This task localises the desktop in Xhosa."
 1343. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre jazyk xhosa."
 1344. #~ msgid "Xhosa GNOME desktop"
 1345. #~ msgstr "Desktop pre jazyk xhosa"
 1346. #~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Xhosa."
 1347. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre jazyk xhosa."
 1348. #~ msgid "Xhosa KDE desktop"
 1349. #~ msgstr "Desktop pre jazyk xhosa"
 1350. #~ msgid "This task localises the KDE desktop in Xhosa."
 1351. #~ msgstr "Táto úloha prispôsobí desktop pre jazyk xhosa."